Byla 2-14011-192/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ pareikštą ieškinį atsakovei R. M. dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės. Nurodė, kad 2002-06-18 UAB „Tele2“ ir R. M. (toliau atsakovė) sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R21367086760G757 (toliau - Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyt tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras laikotarpiu nuo 2002-11-30 iki 2004-11-30, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal minėtas PVM sąskaitą faktūrą atsakovės atžvilgiu. Ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovo reikalavimas ieškinio parengimo dienai yra: pagrindinė skolos suma- 1048,90 Lt; delspinigiai - 3191,80 Lt; ieškovo patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos - 294,65 Lt. Viso ieškovo reikalavimas sudaro - 4535,35 Lt.

3Atsakovei jos gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovei dokumentai įteikti laikantis Civilinio proceso kodekso 123 str. 1 d. reikalavimų – įteikti asmeniškai atsakovei. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

4Kadangi atsakovė per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 2 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų - mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties su priedu, reikalavimo perleidimo sutarties, pranešimo dėl reikalavimo perleidimo, PVM sąskaitų-faktūrų, delspinigių paskaičiavimo akto, išrašo iš Reikalavimo perleidimo sutarties priedo, kitų dokumentų, matyti, kad 2002-06-18 UAB „Tele2“ ir R. M. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau minėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdžiusi ir ieškinio parengimo dienai yra skolinga ieškovui 1048,90 Lt skolos. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovės laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.136 str.-1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.101 str., 6.109 str., 6.200 str., 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.344 str.).

6Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 3191,80 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės. Atsakovei neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jai kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal Sutarties 6.6 punktą atsakovė už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1 % dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovas prašo jam priteisti 3191,80 Lt delspinigius už 3043 dienų (nuo 2004-12-29 iki 2013-04-29). Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra beveik tris kartus didesni nei atsakovės įsiskolinimas. Ieškovas delspinigius paskaičiuoja net už 3043 dienas, t.y. už 8 metus. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas daugiau nei 8 metus nesikreipdami į teismą nemanė, jog jų teisės yra pažeidžiamos, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 3043 dienas nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 190,90 Lt (1048,90x0,1%x182=190,90), t.y. paskaičiuotini už pusės metų laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 190,90 Lt, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

7Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl 294,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias pagal pateiktą išklotinę, sudaro darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, administracija (buhalterija), darbo priemonės ir kt., teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Ieškovo pateiktoje skolos išieškojimo išlaidų išklotinėje nurodoma, kad ieškovas patyrė išlaidas 40 kartų siųsdamas atsakovui pranešimus, taip pat užklausdamas duomenų Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registro tarnybą, tačiau ieškovas nepateikė jokių šias ir kitas išlaidas patvirtinančių įrodymų, taip pat, kartu su ieškiniu netgi nėra pateikti išrašai iš minėtų registrų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

8Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (27 proc.) (Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d.).

9Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš šalių nepriteistinos.

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovės R. M., a.k. ( - ), 1048,90 Lt (tūkstantis keturiasdešimt aštuoni litai 90 ct) skolos, 190,90 Lt (šimtas devyniasdešimt litų 90 ct) delspinigių, 5 proc. (penki procentai) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 36,72 Lt (trisdešimt šeši litai 72 ct) žyminio mokesčio, ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, buveinė A. J. g. 7, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

15Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai