Byla 3K-3-372-219/2019

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Donato Šerno ir Vinco Versecko (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento teisių perėmėjas) kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. kovo 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundus dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Ūrus“ ir Ko kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą dėl bankroto administratoriaus įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių trečiojo asmens teises bankroto byloje, aiškinimo ir taikymo.

72.

8Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi iškelta UAB ,,Ūrus“ ir Ko bankroto byla; bendrovės veikla – atliekų surinkimas ir tvarkymas.

93.

10Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2016 m. rugsėjo 28 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu įtraukti jį į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu. Teismas 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija įtraukė departamentą į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“ Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas reorganizuotas prijungiant jį prie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos.

114.

12Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė teismo:

134.1.

14panaikinti kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą, priimtą 4.9-uoju darbotvarkės klausimu, neleisti administratoriui naudoti įmonės lėšų, reikalingų pavojingų atliekų aikštelei ( - ) prižiūrėti ir saugoti (faktinėms išlaidoms apmokėti), ir perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo arba priimti sprendimą;

154.2.

16įvertinti kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimų, priimtų 6-uoju, 7-uoju ir 8-uoju darbotvarkės klausimais (nutarimai vykdyti jau nutrauktą ir nebegaliojančią sutartį, suteikti UAB „Nektonas“ įgaliojimus veikti BUAB „Ūrus“ ir Ko vardu, organizuojant ir atliekant tarptautinius atliekų, esančių ( - ), vežimus, pagal pridedamą įgaliojimo projektą, perduoti UAB „Nektonas“ naudoti transporto priemones, reikalingas tvarkant atliekas), teisėtumą;

174.3.

18panaikinti kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą, priimtą 10-uoju darbotvarkės klausimu (nutarimas neteikti paraiškos Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenims patikslinti), ir perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo arba išspręsti klausimą iš esmės;

194.4.

20panaikinti 2017 m. gegužės 16 d. priimtą nutarimą, priimtą 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, ir perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo arba priimti sprendimą, nurodant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 36 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl lėšų, iš kurių mokamos administravimo išlaidos;

214.5.

22panaikinti 2016 m. gruodžio 1 d. vykusiame BUAB ,,Ūrus“ ir Ko kreditorių susirinkime 6-uoju darbotvarkės klausimu kreditorių priimtą nutarimą patvirtinti 20 900 Eur administravimo išlaidų sumą, įskaitant mokamus mokesčius (iš jų – 6460 Eur atlyginimas administratoriui), visam bankroto procesui, t. y. laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo arba teismui išspręsti iš esmės.

235.

24Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodė, kad 2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomas klausimas papildomai leisti administratoriui naudoti įmonės lėšas, reikalingas pavojingų atliekų aikštelei ( - ) prižiūrėti ir saugoti, tačiau kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti pasiūlymui (2017 m. gegužės 12 d. protokolas Nr. 2, 4.9 punktas). 2017 m. kovo 3 d. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vedėja surašė Privalomąjį nurodymą Nr. (17-KE)-5, kuriuo bankroto administratoriui nurodoma iki atliekų perdavimo tvarkytojams imtis priemonių ir užtikrinti, kad būtų sutvarkyta BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorija, užtikrinta teritorijos apsauga nuo pašalinių asmenų patekimo į ją. Šiuo metu teritorija neaptverta nuo pašalinių asmenų, pavojingų atliekų talpyklos sukrautos ant žemės ir jas gali pasiekti pašaliniai asmenys, dėl tokio itin nesaugaus ir neteisėto pavojingų atliekų laikymo kyla reali ypatingos ekologinės situacijos grėsmė. Ginčijamu kreditorių susirinkimo protokolo priimtu nepagrįstu 4.9 sprendimu sudaromos palankios sąlygos tokiai situacijai.

256.

262017 m. sausio 9 d. pranešimu Nr. B-4 BUAB „Ūrus“ ir Ko bankroto administratorius papildomai informavo UAB „Nektonas“, kad 2016 m. gegužės 25 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 2016/05/25-1 nutraukta. Pasikeitus bankroto administratoriui naujas administratorius UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras siūlė, o kreditoriai nepagrįstai nusprendė vykdyti jau nutrauktą ir nebegaliojančią sutartį, suteikti UAB „Nektonas“ naudoti transporto priemones, reikalingas tvarkant atliekas.

277.

282017 m. gegužės 12 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas 10-uoju darbotvarkės klausimu dėl duomenų teikimo Atliekų tvarkytojų valstybės registrui – nepagrįstas ir naikintinas, kadangi neatitinka šio registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86, 19 punkto.

298.

302017 m. gegužės 16 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu kreditoriai nutarė patvirtinti 985 MMA administravimo išlaidų sumą, įskaitant mokamus mokesčius (iš jų atlyginimas administratoriui – 149 MMA), visam bankroto procesui, t. y. laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, taip pat patvirtinti priemoką už įplaukas bei už sėkmingą turto pardavimą pagal Taisyklėse ir jų priede nustatytus skaičiavimus. Bankroto administratorius neįvykdė pareigos motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartimi nustatė, kad dėl BUAB „Ūrus“ ir Ko surinktų atliekų, kurios laikomos pažeidžiant aplinkosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus, buvo užterštas paviršinis gruntas, kuriam išvalyti ir sukauptoms atliekoms visiškai sutvarkyti pagal skaičiavimo metodiką gali reikėti virš 7 000 000 Eur. Akivaizdu, kad kreditorių susirinkimo patvirtinta 374 300 Eur (985 MMA) administravimo išlaidų suma yra per maža. Nustačius kreditorių susirinkime nutartą administravimo išlaidų sumą bankroto administratorius negalės įgyvendinti kreditorių susirinkimo protokolo 10 punkto, nesutvarkys atliekų ir užteršto grunto, todėl negalės gauti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymos, būtinos įmonei likviduoti (ĮBĮ 3 straipsnis, 24 straipsnio 5 dalis).

319.

32Pagal ĮBĮ 36 straipsnį prie administravimo išlaidų priskirtinos ir atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo išlaidos. Taigi kreditorių susirinkimo patvirtinta 20 900 Eur administravimo išlaidų suma yra akivaizdžiai per maža, nes Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartimi nustatė, kad dėl UAB „Ūrus“ ir Ko surinktų atliekų, laikomų pažeidžiant aplinkosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus, buvo užterštas paviršinis gruntas, kuriam neutralizuoti ir sukauptoms atliekoms visiškai sutvarkyti pagal skaičiavimo metodiką gali reikėti virš 7 000 000 Eur.

33II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

3410.

35Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 5 d. sprendimu, be kita ko, patenkino Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento skundo dalį – panaikino kreditorių susirinkimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; atmetė skundo dalį dėl reikalavimo priimti sprendimą, nurodant ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl lėšų, iš kurių mokamos administravimo išlaidos; panaikino 2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės 4.9 klausimu – neleisti administratoriui naudoti įmonės lėšų, reikalingų pavojingų atliekų aikštelei ( - ) prižiūrėti ir saugoti (faktinėms išlaidoms apmokėti), ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; atmetė skundo dalį dėl reikalavimo priimti sprendimą leisti administratoriui naudoti įmonės lėšas pavojingų atliekų aikštelei ( - ) prižiūrėti ir saugoti (faktinėms išlaidoms apmokėti); panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą vykdyti 2016 m. gegužės 25 d. paslaugų teikimo sutartį, suteikti UAB „Nektonas“ įgaliojimus veikti BUAB „Ūrus“ ir Ko vardu, organizuojant ir atliekant tarptautinius atliekų, esančių ( - ) vežimus, pagal pridedamą įgaliojimo projektą, perduoti UAB „Nektonas“ naudotis transporto priemones, reikalingas tvarkant atliekas; panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą neteikti paraiškos Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenims patikslinti ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, o skundo dalį dėl reikalavimo priimti sprendimą teikti paraišką Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenims patikslinti atmetė; panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 16 d. nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, o skundo dalį dėl reikalavimo priimti sprendimą, nurodant ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl lėšų, iš kurių mokamos administravimo išlaidos, atmetė.

3611.

37Teismas nurodė, kad nors pareiškėjas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir nėra BUAB ,,Ūrus“ ir Ko kreditorius, jis turi teisę teikti skundus dėl BUAB ,,Ūrus“ ir Ko kreditorių susirinkimo nutarimų. Šis asmuo turi pakankamą suinteresuotumą BUAB ,,Ūrus“ ir Ko bankroto procedūrų teisėtumu, kadangi pagal įstatymą turi pareigą patikrinti, ar bendrovėje yra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, bei, užbaigus bankroto procedūras, išduoti bankroto administratoriui su tuo susijusias pažymas, be kurių nėra galimas bankroto procedūrų užbaigimas.

3812.

39Teismas nutarė panaikinti kreditorių susirinkimo 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas, kad patvirtinta 20 900 Eur administravimo išlaidų suma, įskaitant mokamus mokesčius (iš jų atlyginimas administratoriui – 6460 Eur), visam bankroto procesui nėra pagrįsta realiais poreikiais ir skaičiavimais, nepateikti duomenys, pagrindžiantys jų dydį bei galimas atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo sąnaudas.

4013.

41Teismas panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2017 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu, nurodydamas, kad vien tai, jog bankroto administratorius nurodė, kad BUAB „Ūrus“ ir Ko yra didelė įmonė, nenutraukusi ūkinės komercinės veiklos, savaime nereiškia, kad galima administravimo išlaidų sąmatą ir atlyginimą bankroto administratoriui nustatyti laikant, jog BUAB „Ūrus“ ir Ko yra didelė veikianti įmonė. Siekis nuomoti arba perduoti bendrovės transporto priemones, kurios yra įkeistos Valstybinei mokesčių inspekcijai, kai BUAB „Ūrus“ ir Ko yra vienintelis darbuotojas – administratorius, dirbtinai sudaro ūkinės komercinės veiklos vykdymą, nepaisant įkeisto turto kreditorės teisių ir teisėtų interesų, ir sukuria formalią galimybę taikyti didelės įmonės kriterijus bei formaliai didinti atlyginimą administratoriui, kurio darbo apimtis ir darbo sąnaudos yra minimalios. Tai neatitinka teisingumo, ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, BUAB „Ūrus“ ir Ko transporto priemonių nuoma (perdavimas) negali atkurti įmonės mokumo ir užkerta kelią operatyviai vykdyti įmonės likvidavimo procedūras. Administravimo išlaidų suma nėra pagrįsta realiais poreikiais ir skaičiavimais, nepateikti duomenys, pagrindžiantys jų dydį bei galimas atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo sąnaudas.

4214.

43Teismas panaikino 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą 4.9-uoju darbotvarkės klausimu ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas, kad tai, jog kreditoriai ginčijamu nutarimu nepritarė pasiūlymo projektui papildomai leisti administratoriui naudoti įmonės lėšas, reikalingas pavojingų atliekų aikštelei ( - ) prižiūrėti ir saugoti, nereiškia, kad bankroto administratorius neturi pareigos imtis veiksmų ir užtikrinti, kad iki atliekų perdavimo tvarkytojams būtų sutvarkyta BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorija bei užtikrinta teritorijos apsauga nuo pašalinių asmenų patekimo į ją. Kadangi bankroto administratorius nepateikė įrodymų, kad ėmėsi tokių veiksmų, teismas šį klausimą perdavė iš naujo spręsti kreditorių susirinkimui.

4415.

45Teismas panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimus, priimtus 6-uoju, 7-uoju ir 8-uoju darbotvarkės klausimais. Teismas nurodė, kad BUAB „Ūrus“ ir Ko bei UAB ,,Nektonas“ 2016 m. gegužės 26 d. paslaugų teikimo sutartis yra vienašališkai nutraukta BUAB „Ūrus“ ir Ko bankroto administratoriaus pranešimu. Vienašalio sutarties nutraukimo UAB ,,Nektonas“ neginčijo, taip pripažindama teisines pasekmes. Tai, kad naujasis BUAB „Ūrus“ ir Ko bankroto administratorius siūlė, o kreditoriai nusprendė vykdyti jau nutrauktą ir nebegaliojančią sutartį, taip pat suteikti UAB „Nektonas“ įgaliojimus naudoti ir transporto priemones, nereiškia, kad BUAB „Nektonas“ gali vykdyti nutrauktą sutartį, nes šios sutarties nutraukimas atleido abi šalis nuo sutarties vykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.221 straipsnio 1 dalis).

4616.

47Teismas panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą, priimtą 10-uoju darbotvarkės klausimu, ir perdavė jį svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo, nurodydamas, kad jis neatitinka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86. Kreditorių susirinkimui nesuteikta teisė nevykdyti teisės aktų reikalavimų dėl atliekas tvarkančios įmonės paraiškos padavimo, pasikeitus registro objekto duomenims ir informacijai. Teismas perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nes tai yra kreditorių susirinkimo prerogatyva.

4817.

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, BUAB ,,Nektonas“, G. U. ir BUAB ,,Ūrus“ ir Ko apeliacinius skundus, 2019 m. kovo 21 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimą – be kita ko, panaikino teismo sprendimo dalį, kuria tenkinus Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento skundą, panaikinti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko 2016 m. gruodžio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 6-uoju darbotvarkės klausimu, 2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 4.9-uoju, 6-uoju, 7-uoju ir 10-uoju klausimais, ir šią bylos dalį nutraukė. Kitą teismo sprendimo dalį kolegija paliko nepakeistą.

5018.

51Kolegija nurodė, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį suinteresuotu asmeniu, turinčiu teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, pripažįstamas įmonės kreditorius. Teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų kreditorius įgyja jo reikalavimus patvirtinus teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013). Skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus teismine tvarka turi teisę ne tik kreditoriai, bet ir kiti suinteresuoti asmenys (pavyzdžiui, bankroto administratorius, įmonės savininkas), kurių teisėms ir pareigoms gali turėti tiesioginės įtakos atitinkamų sprendimų priėmimas. Teisėjų kolegija sutiko su G. U. apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismo motyvai (pareiškėjų pareiga pagal įstatymą patikrinti, ar BUAB „Ūrus“ ir Ko yra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, bei, užbaigus bankroto procedūras, išduoti bankroto administratoriui su tuo susijusias pažymas) nepagrindžia Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento teisinio suinteresuotumo, suteikiančio teisę skųsti bet kokius BUAB „Ūrus“ ir Ko kreditorių susirinkimo nutarimus.

5219.

53Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas padavė skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais kreditoriai: 1) patvirtino administravimo išlaidų sąmatą (2016 m. gruodžio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 6-uoju darbotvarkės klausimu); 2) nutarė toliau vykdyti 2016 m. gegužės 25 d. paslaugų teikimo sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Ūrus“ ir Ko bei UAB ,,Nektonas“, ir suteikti UAB ,,Nektonas“ įgaliojimus veikti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko vardu organizuojant ir atliekant tarptautinius atliekų, esančių ( - ), vežimus (2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 6-uoju ir 7-uoju darbotvarkės klausimais); 3) nepritarė bankroto administratoriaus siūlytam nutarimo projektui papildomai leisti administratoriui naudoti įmonės lėšas, reikalingas pavojingų atliekų aikštelės ( - ) prižiūrėti ir saugoti (2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 4.9 darbotvarkės klausimu); 4) nepritarė bankroto administratoriaus siūlytam nutarimo projektui ,,Pateikti paraišką Atliekų tvarkytojų valstybės registrui“ (2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 10-uoju darbotvarkės klausimu). Pareiškėjas neturėjo subjektinės teisės paduoti skundų dėl šių kreditorių susirinkimo nutarimų, nes nėra įmonės kreditorius ir nepagrindė savo suinteresuotumo dėl šių nutarimų. Nei bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas, kuris priklauso kreditorių kompetencijai (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas), nei kiti nurodyti kreditorių susirinkimo nutarimai neturi tiesioginės įtakos šio pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Pats pareiškėjas nenurodė, kokiu būdu jo ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus. Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti skundus priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Kolegija, nustačiusi, kad procesas pagal pareiškėjo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento skundus pradėtas neteisėtai, nusprendė panaikinti skundžiamas sprendimo dalis, kuriomis šie pareiškėjo skundai išnagrinėti, ir bylą pagal šio pareiškėjo skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis).

5420.

552017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu 6-uoju darbotvarkės klausimu (jo neskundė tokią teisę turintys subjektai), buvo nutarta tęsti nutrauktą UAB ,,Ūrus“ ir Ko bei UAB ,,Nektonas“ 2016 m. gegužės 25 d. sutartį. Dėl nutartyje nurodytų motyvų ši sprendimo dalis naikintina ir byla nutrauktina. Kolegija pažymėjo, kad, vertindamos galimybę tęsti šią sutartį, jos šalys turi atsižvelgti į tai, kad sutartis jau yra vienašališkai nutraukta ir tokio nutraukimo teisinės pasekmės turi būti vertinamos pagal CK reikalavimus (CK 6.221 straipsnis).

56III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

5721.

58Kasaciniu skundu pareiškėjas Aplinkos apsaugos departamentas prašo palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria tenkinti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento reikalavimai. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5921.1.

60Apeliacinės instancijos teismas skundžiama nutartimi užkirto kelią Aplinkos apsaugos departamentui ginti pažeidžiamus valstybės interesus aplinkos apsaugos srityje (dėl UAB „Ūrus“ ir Ko bankroto administratoriaus neveikimo kreditorių susirinkimo metu ir nepagrįstų bei prieštaraujančių įsiteisėjusiems teismų sprendimams ir vykdomiesiems dokumentams, kurių vykdymo kontrolę vykdo departamentas, kreditorių susirinkimų protokolinių sprendimų), nes neva formaliai Aplinkos apsaugos departamentas byloje buvo tik trečiasis asmuo, o ne trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsniu toks apeliacinės instancijos teismo išaiškinimas neteisėtas ir nepagrįstas. Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją (Konstitucijos 54 straipsnio imperatyvas, taikytinas Aplinkos apsaugos departamentui). Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių (Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalis). Aplinkos apsaugos departamentas vadovaujasi ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – tai specialių valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų veikla ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, pasireiškianti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomybėn. Apeliacinės instancijos teismas šiurkščiai pažeidė Aplinkos apsaugos departamento, kaip aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įgalioto vykdyti subjekto, teisę ginčyti ūkio subjektų sprendimus, kuriais sąmoningai nevykdomi įsiteisėję teismo sprendimai pagal Aplinkos apsaugos departamento ieškinius bei privalomuosius nurodymus, o veikiama priešingais aplinkos apsaugai interesais (Konstitucijos 54 straipsnio 3 dalis).

6121.2.

62Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4980-734/2015 skolininkę BUAB „Ūrus“ ir Ko įpareigojo per mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos visas ( - ) saugomas pavojingąsias atliekas perduoti pavojingų atliekų tvarkytojams ir pateikti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dokumentus, įrodančius atliekų sutvarkymą arba perdavimą atliekų tvarkytojams. Civilinėse bylose Nr. e2-8179-807/2017, Nr. e2S-72-340/2019 UAB „Ūrus“ ir Ko bankroto administratoriui skirta ir bauda už piktybinį teismo sprendimo nevykdymą, o byloje Nr. e2-4980-734/2015 išduotas vykdomasis raštas priverstinai vykdyti, susijęs su BUAB „Ūrus“ ir Ko ir jai atstovaujančiu bankroto administratoriumi (jo pareigomis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-38-489/2018 taip pat pripažino bankroto administratoriaus pareigas, kildintas iš Aplinkos apsaugos departamento reikalavimų BUAB „Ūrus“ ir Ko. Po nesėkmingų raginimų UAB „Ūrus“ ir Ko įvykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą teismas 2017 m. rugsėjo 4 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-34806-910/2017, kuria nutarė taikyti 2017 m. balandžio 18 d. vykdomajame rašte Nr. e2-4980-734/2015 nurodytas teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes. Dalis BUAB „Ūrus“ ir Ko teritorijoje ( - ) esančių pavojingų atliekų Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas valstybės lėšomis pagal 2017 m. lapkričio 21 d. sudarytą paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. DP-33 sutvarkė ir perdavė teisėtiems atliekų tvarkytojams (321,36 t pavojingų atliekų už 224 477,55 Eur), dėl to valstybė patyrė nuostolius, jų atlyginimas Aplinkos apsaugos departamentui buvo priteistas iš BUAB „Ūrus“ ir Ko Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-85-567/2018. Galima, be kitų, paminėti ir civilinę bylą Nr. 2S-509-864/2018. Todėl negalima sutikti su apeliacinės instancijos teismo nutartimi, kad Aplinkos apsaugos departamentas neturėjo pagrindo ar teisinio suinteresuotumo ginčyti BUAB „Ūrus“ ir Ko kreditorių susirinkimo protokolų ir buvo netinkamas skundo subjektas.

6322.

64Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nepateikta.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

67Dėl bylos nagrinėjimo ribų

6823.

69Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga. Viena iš šio principo įgyvendinimo išraiškų įtvirtinta CPK 353 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad kasacinis teismas patikrina byloje priimtus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu, o kasacijos funkciją vykdo neperžengdamas kasacinio skundo ribų. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinė funkcija vykdoma remiantis bylą nagrinėjusių teismų procesiniuose sprendimuose nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, t. y. kasacinis teismas nenagrinėja ir nenustato bylos faktų.

7024.

71Šioje byloje kasaciniu skundu pareiškėjas Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kasacine tvarka skundžia apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį, kuria panaikinta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento šioje byloje reikštų reikalavimų panaikinti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko 2016 m. gruodžio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 6-uoju darbotvarkės klausimu, 2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 4.9-uoju, 6-uoju, 7-uoju ir 10-uoju klausimais, ir ši bylos dalis nutraukta. Apeliacinės instancijos teismo nutarties dalys dėl kitų byloje reikštų ir nagrinėtų reikalavimų kasacine tvarka neskundžiamos. Teisėjų kolegija, nenustačiusi pagrindo išeiti už kasacinio skundo ribų, sprendžia ir pasisako tik dėl pareiškėjo kasaciniame skunde keliamo klausimo, t. y. dėl pareiškėjo, kaip Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento teisių perėmėjo, teisės teismine tvarka reikšti reikalavimus BUAB „Ūrus“ ir Ko bankroto byloje.

72Dėl trečiųjų asmenų teisių bankroto byloje

7325.

74CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos teisme nagrinėjamos CPK nurodyta tvarka, išskyrus išimtis, nustatytas kituose įstatymuose. Pagrindinis įmonių bankroto klausimus reglamentuojantis teisės aktas yra Įmonių bankroto įstatymas, todėl CPK normos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo normoms, reglamentuojančioms bankroto procesą. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Taigi ĮBĮ normos nereglamentuoja bankroto bylų proceso teisenos, todėl jos keliamos ir nagrinėjamos pagal CPK nustatytas ieškinio teisenos normas.

7526.

76Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ išvardyti asmenys, turintys teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorių teisės, administratoriaus teisės ir pareigos, bankroto proceso stadijos ir pan., t. y. reglamentuojamos bendros ir būtinos bankroto procedūros, kurios užtikrina optimalų bankroto procesą, kreditorių interesų tenkinimą ir bankrutuojančios įmonės likvidavimą, tačiau nenustato bankroto bylos dalyvių ir nepateikia klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu bankroto byloje, teisinio reglamentavimo, todėl šie spręstini CPK nustatyta tvarka (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013).

7727.

78Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas UAB „Ūrus“ ir Ko bankroto byloje patrauktas trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, todėl nagrinėjamam ginčui aktualu išaiškinti, kokias teises ir pareigas turi šis asmuo bankroto byloje.

7928.

80CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Jeigu asmuo turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jis įtraukiamas į bylą, kad galėtų įgyti atitinkamas procesines teises (CPK 42 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 2 dalis) ir naudotis jomis gindamas savo poziciją; asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas (CPK 46 straipsnio 2 dalis); asmenys, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę keisti ieškinio pagrindą ir dalyką, atsisakyti ieškinio, jį pripažinti arba sudaryti taikos sutartį (CPK 47 straipsnio 2 dalis). Taigi tretieji asmenys turi teisę naudotis visomis šalies procesinėmis teisėmis (įskaitant teisę apskųsti teismo sprendimus bei nutartis), kurias šalims suteikia CPK 42 straipsnis ir kitos normos, išskyrus pirmiau nurodytus apribojimus tretiesiems asmenims, nereiškiantiems savarankiškų reikalavimų. Esminis trečiųjų asmenų skirtumas nuo bylos šalių yra tas, kad tretieji asmenys nėra pirminiai ginčo subjektai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013).

8129.

82Iškeliant bankroto bylą, ieškovu laikomas asmuo, kuris kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą. Atsakovas bankroto byloje yra skolininkas, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Kreditoriai, kurie nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto byloje dalyvaujančiais asmenimis tampa teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012). Tokie asmenys naudojasi trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis (CPK 47 straipsnis). ĮBĮ normos reglamentuoja kreditorių tam tikras procesines teises bankroto byloje, pvz., teisę skųsti teismui kreditorių susirinkimo nutarimus (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis), teisę su tam tikrais apribojimais skųsti teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalis), tačiau nereglamentuoja trečiųjų asmenų – ne kreditorių teisių ir pareigų. Taigi ĮBĮ normos nenustato šiems tretiesiems asmenims teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimų, tačiau ir nedraudžia atlikti tokio teisinio veiksmo.

8330.

84Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, bankroto byloje gali būti ne tik įmonės kreditoriai – dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisės įstoti į bankroto bylą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia bylą nagrinėjantis teismas pagal tai, ar šis asmuo turi įstatymo pripažįstamą teisinį ryšį su bylos dalyku. Teismų praktika formuojama ta linkme, jog tam, kad asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą asmens teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, neapsiribojant vien teisinio (turtinio) reikalavimo bankroto byloje turėjimu. Į bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, teismui konstatavus pakankamą teisinį suinteresuotumą, gali būti įtraukiami įmonės savininkai, akcininkai, laiduotojai ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012; 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013; kt.).

8531.

86Nagrinėjamos bylos atveju Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2016 m. rugsėjo 28 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu įtraukti jį į bylos nagrinėjimą kaip trečiąjį asmenį. Teismas 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija įtraukė departamentą į bylos nagrinėjimą kaip trečiąjį asmenį su savarankiškais reikalavimais. Taigi Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas įgijo visas šalies procesines teises (nutarties 28 punktas). Teisėjų kolegijos vertinimu, departamento teisinį suinteresuotumą bankroto byloje patvirtina jo įtraukimas į bylos nagrinėjimą, taip pat jo vykdytos, o šiuo metu – Aplinkos apsaugos departamento, kaip teisių perėmėjo, vykdomos funkcijos.

8732.

88Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. nutarime yra išaiškinęs, kad natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir augaliją, atskirus gamtos objektus ir ypač vertingas vietoves Konstitucija traktuoja kaip visuotinę reikšmę turinčias nacionalines vertybes. Konstitucijos 54 straipsnyje įtvirtinti natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas – tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė. Konstitucinis Teismas 1997 m. gegužės 6 d. nutarime konstatavo, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų. Iš Konstitucijos 54 straipsnio valstybei kyla priedermė nustatyti tokį teisinį reguliavimą ir veikti taip, kad būtų apsaugota natūrali gamtinė aplinka, atskiri jos objektai, kad būtų užtikrintas racionalus gamtos išteklių naudojimas ir jų atkūrimas bei gausinimas. Tam tikslui turi būti sukurta ir deramai funkcionuoti atitinkama valstybės institucijų sistema, valstybės biudžete turi būti numatytos lėšos, reikalingos apsaugoti natūralią gamtinę aplinką, atskirus jos objektus, užtikrinti racionalų gamtos išteklių naudojimą, atkūrimą bei jų gausinimą.

8933.

90Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę atlieka aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, valstybiniai miškų pareigūnai šio įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Valstybinį aplinkos apsaugos valdymą Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, Aplinkos ministerija, kitos įgaliotos valstybės institucijos (Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos funkcijos, vykdant aplinkos apsaugos valdymą ir valstybinį gamtos išteklių naudojimo reguliavimą, nustatytos Aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje, viena iš jų – vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę, nustatyti valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės vykdymo tvarką (17 punktas). Valstybinė aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių kontrolės funkcija vykdoma per Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, iki reorganizacijos (aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“) – per regionų aplinkos apsaugos departamentus, tarp jų – ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą.

9134.

92Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-55 patvirtintų Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų (neteko galios nuo 2018 m. liepos 1 d.) 2 punkte buvo įtvirtinta, kad departamento paskirtis – siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje. Nurodytų nuostatų 10.2 punkte buvo įtvirtinta, kad departamentas pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, klimato kaitos, aplinkos monitoringo, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo, poveikio aplinkai vertinimo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, miškų ūkio, teritorijų planavimo, statybos, vandens ir nuotekų, genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų valdymo srityse. Nuostatų 10.1 punkte buvo įtvirtintas vienas iš departamento veiklos tikslų – vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje; įgyvendindamas 10.1 punkte nurodytą veiklos tikslą departamentas kontroliavo, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus (11.1.1 punktas). Panašios į nurodytas nuostatos yra įtvirtintos ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento teisių perėmėjo Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277, 2, 9.1, 9.2, 10.1 punktuose.

9335.

94Teisėjų kolegija, remdamasi nutarties 33, 34 punktuose nurodytomis nuostatomis, Konstitucinio Teismo formuojama praktika, konstatuoja, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir šiuo metu – jo teisių perėmėjas Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas savo funkcijas ir siekdamas įstatymo leidėjo nustatytų tikslų, užtikrina viešojo intereso apsaugą aplinkos apsaugos srityje, o nagrinėjamos bylos atveju – ir įmonės bankroto byloje, nes, remiantis kasacinio teismo praktika, ir bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2010; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; kt.).

9536.

96Nagrinėjamoje byloje Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kaip trečiasis asmuo, reiškiantis savarankiškus reikalavimus, prašė teismo panaikinti: 1) 2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkime 4.9-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo nepritarta bankroto administratoriaus siūlytam nutarimo projektui ,,Papildomai leisti administratoriui naudoti įmonės lėšas, reikalingas pavojingų atliekų aikštelės ( - ) priežiūrai ir saugojimui (apmokėti faktines išlaidas)“; 2) 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą toliau vykdyti 2016 m. gegužės 25 d. paslaugų teikimo sutartį, sudarytą UAB ,,Ūrus“ ir Ko bei UAB ,,Nektonas“, dėl atliekų, esančių ( - ), sutvarkymo; 3) 7-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą suteikti UAB ,,Nektonas“ įgaliojimus veikti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko vardu, organizuojant ir atliekant tarptautinius atliekų, esančių ( - ) vežimus pagal pridedamą įgaliojimą; 4) 10-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą nepritarti bankroto administratoriaus siūlytam nutarimo projektui ,,Pateikti paraišką Atliekų tvarkytojų valstybės registrui“. Departamentas taip pat prašė teismo panaikinti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko 2016 m. gruodžio 1 d. kreditorių susirinkime 6-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą patvirtinti 20 900 Eur administravimo išlaidų sumą, įskaitant mokamus mokesčius (iš jų – 6460 Eur atlyginimas administratoriui), visam bankroto procesui ir šį klausimą perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo arba teismui išspręsti iš esmės, nurodė, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnį prie administravimo išlaidų priskirtinos ir atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo išlaidos, todėl kreditorių susirinkimo patvirtinta 20 900 Eur administravimo išlaidų suma yra akivaizdžiai per maža.

9737.

98Teisėjų kolegija sprendžia, kad visi nutarties 36 punkte nurodyti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento reikalavimai, dėl kurių apeliacinės instancijos teismas nutraukė bylą, konstatuodamas, kad departamentas neturi teisinio suinteresuotumo, suteikiančio teisę skųsti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko kreditorių susirinkimo nutarimus, yra susiję su jo, kaip trečiojo asmens, teisėmis ir vykdyta, šiuo metu – jo teisių perėmėjo vykdoma aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės veikla ir atitinkamai – su viešojo intereso apsauga (nutarties 32–34 punktai).

9938.

100Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos iškėlimas ir nagrinėjimas neišvengiamai turi įtakos visų įmonės kreditorių, taip pat visos visuomenės bei valstybės interesams, nes užbaigus bankroto bylą įmonė skolininkė paprastai yra likviduojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad bankrutuojančios bendrovės veikla – atliekų surinkimas ir tvarkymas. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi uždrausta BUAB „Ūrus“ ir Ko laikyti pavojingąsias atliekas atsakovo eksploatuojamoje pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje ( - ) ir pastatuose, unikalus Nr. ( - ) bei unikalus Nr. ( - ), bendrovė įpareigota per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos visas ( - ) saugomas pavojingąsias atliekas perduoti pavojingų atliekų tvarkytojams, taip pat nustatyta, kad, UAB „Ūrus“ ir Ko neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas turi teisę visas ( - ) saugomas pavojingąsias atliekas perduoti pavojingų atliekų tvarkytojams, reikiamų išlaidų atlyginimą išieškoti iš UAB „Ūrus“ ir Ko. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad BUAB „Ūrus“ ir Ko teismo įpareigojimo nevykdė. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ėmėsi veiksmų pavojingąsias atliekas perduoti pavojingų atliekų tvarkytojams. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-85-567/2018 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui iš BUAB „Ūrus“ ir Ko yra priteista 291 431,41 Eur administravimo išlaidų atlyginimo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir nagrinėjamoje byloje ginčydamas įmonės kreditorių susirinkimų nutarimus, susijusius su atliekų tvarkymu, priežiūra, saugojimu ir vežimu, turi įstatymo pripažįstamą ryšį su bankroto bylos dalyku ir pakankamą suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi (nutarties 30 punktas).

10139.

102Be to, kaip minėta, remiantis CPK įtvirtintomis nuostatomis, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, turi teisę naudotis visomis šalies procesinėmis teisėmis, kurias šalims suteikia CPK 42 straipsnis ir kitos normos. ĮBĮ normos nedraudžia tokiems asmenims skųsti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimus, o pagal CPK normas tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, tokią teisę turi (nutarties 28, 29 punktai).

10340.

104Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kaip trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais, turėjo teisę skųsti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl apeliacinės instancijos teismas privalėjo tikrinti apskustų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą. Kadangi apeliacinės instancijos teismas kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo netikrino, nepagrįstai konstatuodamas, kad Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas neturi teisės skųsti šiuos nutarimus, ir bylą nutraukė, tai teisėjų kolegija sprendžia panaikinti kasacine tvarka skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį ir grąžinti šią bylos dalį apeliacine tvarka nagrinėti iš naujo (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 3 dalis).

105Dėl bylinėjimosi išlaidų

10641.

107Kasaciniam teismui nusprendus, kad naikintina dalis apeliacinės instancijos teismo nutarties ir bylos dalis grąžintina apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui. Pažymėtina, kad kasacinis teismas patyrė 14,25 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 9 d. pažyma).

108Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. kovo 21 d. nutarties dalis, kuriomis panaikintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 5 d. sprendimo dalys, kuriomis, tenkinus pareiškėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento skundą, panaikinti BUAB ,,Ūrus“ ir Ko 2016 m. gruodžio 1 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 6-uoju darbotvarkės klausimu, 2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 4.9-uoju, 6-uoju, 7-uoju ir 10-uoju klausimais, ir ši bylos dalis nutraukta, panaikinti ir šią bylos dalį Lietuvos apeliaciniam teismui grąžinti apeliacine tvarka nagrinėti iš naujo.

110Kitas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. kovo 21 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

111Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi iškelta UAB... 9. 3.... 10. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2016 m. rugsėjo 28 d. kreipėsi... 11. 4.... 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 13. 4.1.... 14. panaikinti kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą, priimtą... 15. 4.2.... 16. įvertinti kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimų, priimtų... 17. 4.3.... 18. panaikinti kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą, priimtą... 19. 4.4.... 20. panaikinti 2017 m. gegužės 16 d. priimtą nutarimą, priimtą 2-uoju... 21. 4.5.... 22. panaikinti 2016 m. gruodžio 1 d. vykusiame BUAB ,,Ūrus“ ir Ko kreditorių... 23. 5.... 24. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodė, kad 2017 m. gegužės... 25. 6.... 26. 2017 m. sausio 9 d. pranešimu Nr. B-4 BUAB „Ūrus“ ir Ko bankroto... 27. 7.... 28. 2017 m. gegužės 12 d. vykusiame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas... 29. 8.... 30. 2017 m. gegužės 16 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu... 31. 9.... 32. Pagal ĮBĮ 36 straipsnį prie administravimo išlaidų priskirtinos ir... 33. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 34. 10.... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 5 d. sprendimu, be kita ko,... 36. 11.... 37. Teismas nurodė, kad nors pareiškėjas Utenos regiono aplinkos apsaugos... 38. 12.... 39. Teismas nutarė panaikinti kreditorių susirinkimo 2016 m. gruodžio 1 d.... 40. 13.... 41. Teismas panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2017 m. gegužės... 42. 14.... 43. Teismas panaikino 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą 4.9-uoju darbotvarkės... 44. 15.... 45. Teismas panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimus,... 46. 16.... 47. Teismas panaikino kreditorių susirinkimo 2017 m. gegužės 12 d. nutarimą,... 48. 17.... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 50. 18.... 51. Kolegija nurodė, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį suinteresuotu asmeniu,... 52. 19.... 53. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas padavė skundus dėl kreditorių... 54. 20.... 55. 2017 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu 6-uoju... 56. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 57. 21.... 58. Kasaciniu skundu pareiškėjas Aplinkos apsaugos departamentas prašo palikti... 59. 21.1.... 60. Apeliacinės instancijos teismas skundžiama nutartimi užkirto kelią Aplinkos... 61. 21.2.... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu civilinėje... 63. 22.... 64. Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 67. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 68. 23.... 69. Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, teisminio nagrinėjimo... 70. 24.... 71. Šioje byloje kasaciniu skundu pareiškėjas Aplinkos apsaugos departamentas... 72. Dėl trečiųjų asmenų teisių bankroto byloje... 73. 25.... 74. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos teisme nagrinėjamos... 75. 26.... 76. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ išvardyti asmenys, turintys... 77. 27.... 78. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 79. 28.... 80. CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis... 81. 29.... 82. Iškeliant bankroto bylą, ieškovu laikomas asmuo, kuris kreipėsi į teismą,... 83. 30.... 84. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad trečiaisiais asmenimis,... 85. 31.... 86. Nagrinėjamos bylos atveju Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2016... 87. 32.... 88. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. nutarime yra... 89. 33.... 90. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad... 91. 34.... 92. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-55... 93. 35.... 94. Teisėjų kolegija, remdamasi nutarties 33, 34 punktuose nurodytomis... 95. 36.... 96. Nagrinėjamoje byloje Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, kaip... 97. 37.... 98. Teisėjų kolegija sprendžia, kad visi nutarties 36 punkte nurodyti Utenos... 99. 38.... 100. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylos iškėlimas ir... 101. 39.... 102. Be to, kaip minėta, remiantis CPK įtvirtintomis nuostatomis, tretieji... 103. 40.... 104. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 105. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 106. 41.... 107. Kasaciniam teismui nusprendus, kad naikintina dalis apeliacinės instancijos... 108. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019... 110. Kitas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 111. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...