Byla e2-8711-816/2016
Dėl paskolos sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir lėšų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant Martynui Vosyliui, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Renatai Jurgelevičienei, atsakovo UAB „Ardena“ atstovui advokatui Daliui Poviliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - BUAB) „LC Group“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „J ir LBR Bankrotų administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“, patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Elysiumas“ ir UAB „Ardena“ dėl paskolos sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia ir lėšų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pareiškė actio Pauliana ieškinį ir jį patikslinęs (e. b. l. 1-8, 106-115) prašo pripažinti negaliojančia 2014-11-18 Paskolos sutarties Nr. EL-141118-PS, sudarytos tarp UAB „Elysiumas“ ir UAB „LC Group“, sąlygą dėl 30 482,88 Lt (8 828,45 EUR) paskolos sumos išmokėjimo atsakovui UAB „Ardena“ ir priteisti iš UAB „Ardena“ 8 828,45 EUR piniginių lėšų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei iš abiejų atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Elysiumas“ 2014-11-18 sudarė Paskolos sutartį Nr. EL-141118-PS (toliau – Paskolos sutartis), pagal kurią UAB „Elysiumas“ apmokėjo ieškovo 30482,88 Lt (8 828,45 EUR) skolą vienam iš ieškovo kreditorių atsakovui UAB „Ardena“. Ieškovas šią paskolą turėjo grąžinti iki 2014-12-01. Paskolos grąžinimas buvo užtikrintas užstatu – transporto priemone VOLVO S80, kurios vertė 18 000,00 Lt ir kurios savininkas buvo DNB lizingas. Vilniaus apygardos teismo 2015-01-06 nutartimi ieškovui buvo iškelta bankroto byla. Ieškovas laiko, jog 2014-11-18 Paskolos sutarties pagrindu padengus įsiskolinimą vienam iš ieškovo, kaip bankrutuojančios įmonės, kreditorių UAB „Ardena“, buvo pažeistos kitų kreditorių teisės į jų reikalavimų (jų dalies) patenkinimą ir laiko jog tokia sutarties sąlyga atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 6.66 str. taikymo sąlygas, todėl ji pripažintina negaliojančia actio Pauliana pagrindu ir kartu kaip pažeidžianti imperatyvias įstatymo normas (CK 6.9301 str.). Pripažinus ginčijamą sąlygą negaliojančia, išmokėtos lėšos priteistinos iš UAB „Ardena“ ieškovui (CK 1.80 str.). Pažymi, kad ginčijamos sutarties sudarymo ir lėšų išmokėjimo metu ieškovo finansinė būklė buvo sunki ir jis faktiškai buvo nemokus. Be kita ko, ieškovas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, ne tik atsakovui UAB „Ardena“, tačiau paskolos neskyrė visų kreditorių reikalavimų proporcingam tenkinimui, dėl ko likę kreditoriai neteko galimybės patenkinti bent dalies savo reikalavimų. Sutarties šalių nesąžiningumą patvirtina tai, kad Paskolos sutarties sudarymo metu jau buvo pateiktas vieno iš kreditorių pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, Paskolos sutarčiai užtikrinti buvo susitarta dėl užstato taikymo, taip neva suteikiant pirmenybę UAB „Elysiumas“ skolos grąžinimui. Be kita ko pažymi, jog 2014-11-25 Tarp UAB „Elysiumas“ ir UAB „Ardena“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu reikalavimo teisę į 30 482,88 Lt skolą UAB „Elysiumas“ įgijo iš UAB „Ardena“, kurios reikalavimo dydis buvo 66 958,80 Lt. Taip UAB „Ardena“ prieš ieškovo bankroto proceso pradžią atgavo visą skolą iš faktiškai nemokaus ieškovo ir 2014-11-18 Paskolos sutartis laikytina įvykdyta, o UAB „Ardena“ skola UAB „Elysiumas“ sumažėjo iki 30 482,88 Lt. Pažymi, jog sandoris tarp ieškovo ir UAB „Elysiumas“ sudarytas atsakovo naudai. Taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus (e.b.l. 141-146).

4Atsakovas UAB „Ardena“ atsiliepimais į ieškinį ir jo patikslinimą (e. b. l. 55-58, 136-139) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymi, kad UAB „Ardena‘ nėra nei ginčijamo sandorio šalimi, nei skolininku ar kreditoriumi bankroto byloje, kai tuo tarpu actio Pauliana ieškinį asmeniui gali pareikšti tik jo kreditorius. Mano, kad ieškovas turi įrodyti, jog ginčijamas sandoris sąlygojo ieškovo nemokumą, ar jo turtas nors kiek sumažėjo, o taip pat, jog UAB „Ardena“ buvo nesąžininga. Šiuo atveju ieškovas jokio turto UAB „Elysiumas“ neperdavė, po sandorio sudarymo ieškovo turtas nei sumažėjo, nei padidėjo kreditoriniai reikalavimai, t. y. ieškovo mokumas nepasikeitė. Atkreipia dėmesį, kad pagal paskolos sutartį paskolos suma turėjo būti išmokėta ieškovui ir nors paskolos sutartyje nurodoma, kad paskolą turėjo grąžinti UAB „Elysiumas“, tačiau taip jos ir negrąžino, o iš UAB „Ardena“ negali būti reikalaujamos jokios piniginės lėšos, kadangi prašomo panaikinti sandorio pagrindu atsakovas nėra gavęs jokio turto, t. y. pagal Paskolos sutartį niekam jokios lėšos nebuvo išmokėtos. Tai reiškia, kad UAB „Elysiumas“ nėra apmokėjęs ieškovo skolos UAB „Ardena“. Nė vienas ieškovo kreditorių po Paskolos sutarties sudarymo ne tik kad anksčiau neatgavo skolos už kitus, tačiau neatgavo iš viso. Mano, jog UAB „Ardena“ negali būti tinkamu atsakovu šioje byloje, nes nedalyvavo Paskolos sutarties iniciavime, paruošime, sąlygų derinime bei pasirašyme. Apie minėtą sutartį sužinojo tik gavus šios civilinės bylos procesinius dokumentus. Atkreipė dėmesį, jog vadovaujantis CK 6.116 str. 1 d. sutarties šalys negali susitarti dėl kitų ne sandorio šalies trečiųjų asmenų teisių ir pareigų, įskaitant ir skolininko pasikeitimą, kadangi tam būtinas kreditoriaus – UAB „Ardena“ - sutikimas. Paaiškino, jog nuo 2014-11-25 UAB „Ardena“ nebėra ieškovo kreditorius, šiam perleidus reikalavimo teisę, ir ieškovas nebegali atsiskaityti su UAB „Ardena“ ir pažeisti atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo. Be kita ko UAB „Ardena“ negali būti laikomas nesąžiningu civilinių santykių, susijusių su ieškovu, dalyviu, kadangi jokiuose santykiuose ieškovas su juo nedalyvauja.

5Atsakovas UAB „Elysiumas“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pilna apimtimi palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus bei jame ir rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus bei poziciją. Papildomai paaiškino, jog Paskolos sutartis buvo įvykdyta tarp atsakovų sudarius Reikalavimo teisių perleidimo sutartį ir atlikus įskaitymą, kadangi įskaitymo suma sutampa su nurodyta Paskolos sutartyje. Atlikus įskaitymą buvo įvykdyta prievolė vienam atsakovui – UAB „Ardena“. Teigė, jog gauta paskola yra ieškovo turtas ir gavus paskolą ieškovo turtas padidėjo. Atsižvelgiant į tai, ieškovo turtinė / finansinė padėtis pagerėjo, nors pripažino, jog faktiškai paskolos pinigų negavo. Atkreipė dėmesį, jog Paskolos sutartis sudaryta laikotarpiu tarp ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui pateikimo teisme ir bankroto bylos jam iškėlimo. Teigė, jog UAB „Ardena“ žinojo apie ieškovo finansinę būklę, kadangi tarp ginčo šalių yra glaudūs verslo ryšiai, o UAB „Elysiumas“ vienas iš akcininkų yra anksčiau dirbęs UAB „Ardena“. Patikslino, jog šiai dienai ieškovo kreditoriniai reikalavimai sudaro apie 346 00,00 Lt, o pirmąjį kartą 2015 gegužės mėn. nustatant įsipareigojimų dydį jie sudarė apie 279 00,00 Lt . Be kita ko teigė, jog Paskolos sutartis ir Reikalavimo teisės perleidimo sutartis yra tarpusavyje susijusios. Nurodė, jog ieškovas į savo apskaitą Paskolos sutarties vykdymo neįtraukė, nes įmonės turto balansas buvo teikiamas 2014-11-15, o vėliau turtas nebebuvo tikslinamas. Aplinkybė, jog ieškovas yra atsiskaitęs su UAB „Ardena“ patvirtina tai, jog tarp ieškovo vadovo nurodytų kreditorių ši įmonė nebuvo nurodoma ir nėra įtraukta į ieškovo bankroto bylą. Paaiškino, kad UAB „Ardena“ Paskolos sutarties atžvilgiu yra naudos gavėjas, t. y. jo naudai ir buvo sudaryta ši sutartis. Pažymėjo, jog šiuo atveju tokia susiklosčiusi situacija nėra laikytina skolos perkėlimu ir ginčo santykiai atitinka paskolos sutartį. Be kita ko nurodė, jog UAB „Ardena“ nėra pareiškęs kreditorinių reikalavimų ieškovui. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties neprašo pripažinti negaliojančia, tačiau jeigu bus pripažinta Paskolos sutartis niekine, teigia, jog teismas turi teisę savo iniciatyva ir Reikalavimo teisės perleidimo sutartį pripažinti negaliojančia. Dėl Paskolos sutartyje sutarto užstato – transporto priemonės – perdavimo paaiškino, jog joks įkeitimo sandoris dėl automobilio nebuvo sudarytas, o ieškovo bankroto proceso eigoje bankas, kaip savininkas, atsiėmė jį. Taip pat paaiškino, jog pareiškus nagrinėjamą ieškinį UAB „Elysiumas“ kreipėsi į ieškovo atstovę nurodydamas, jog jis savo pareigą yra visiškai įvykdęs pagal Paskolos sutartį ir todėl jisai negali būti laikomas pažeidusiu prievolę, kadangi jis ją įvykdė kaip reikalavo kiti šio sandorio dalyviai. Reikalavimo perleidimo sutartį UAB „Elysiumas“ pateikė ieškovo bankroto administratoriui kaip Paskolos sutarties įvykdymą patvirtinantį dokumentą. Dėl piktnaudžiavimo mano, jog atsakovo atstovas painioja šalį su jos atstovu, o užsitęsęs civilinės bylos nagrinėjimas sietinas būtent su atsakovo elgesiu bylos nagrinėjimo metu.

7Atsakovo UAB „Ardena“ atstovas teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, jame išdėstytą poziciją bei argumentus, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis. Nurodė, jog UAB „Ardena“ ieškovo bankroto byloje nedalyvauja. Teigia, jog Paskolos sutartis net nebuvo vykdoma, o pinigų šiuo atveju prašoma iš trečiojo asmens, kuris net nėra minėtos sutarties šalis ir nedalyvavo jos sudaryme. Laiko, jog tarp šalių nesusiklostė paskolos teisiniai santykiai, o ieškovo skola tiesiog buvo perkelta. Nagrinėjamu atveju yra sudaryti du tarpusavyje nesusiję sandoriai. Paskolos sutartis yra realinis sandoris, tačiau nėra duomenų, jog paskolos lėšos buvo perduotos ieškovui. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovui ir UAB „Elysiumas“ sudarius Paskolos sutartį, UAB „Ardena nieko nežinojo apie tokį sandorį. Atkreipė dėmesį, jog be kreditoriaus sutikimo, negali būti keičiamas skolininkas. UAB „Elysiumas“ jokios pinigų sumos UAB „Ardena“ neperdavė. Ieškovas Paskolos sutartyje yra skolininku. Nurodė, jog Reikalavimo sutarties perleidimo metu pasibaigė UAB “Ardena“ ir ieškovo santykiai. Po reikalavimo teisių perleidimo sutarties atsakovai sudarė Aktą Nr. 1, kuriame nusprendė kaip tą reikalavimo teisė bus vykdoma, t. y. UAB „Elysiumas“ sumažino UAB „Ardena“ kreditorinį įsipareigojimą. Šiuo atveju teigia, jog ieškovas yra skolingas UAB „Elysiumas“, bet visgi UAB „Elysiumas“ nebuvo įrašytas į ieškovo kreditorių sąrašą. Atkreipė dėmesį, jog Reikalavimo teisės perleidimo sutartis visgi nėra ginčijama. Nagrinėjamu atveju taikant restituciją – viskas turėtų būti gražinama į pradinę padėtį, bet ieškovas reikalauja priteisti lėšas, nors jokių lėšų negavo. Lėšos nebuvo net apskaitytos, jų gavimas nėra patvirtintas. Kreditoriaus interesai gali būti laikytini pažeisti tik tuo atveju, jeigu pablogėja įmonės galimybė atsiskaityti su kitais kreditoriais. Paaiškino, jog Paskolos sutartį sudarė teisiškai neišprusę žmonės. Galbūt UAB „Elysiumas“ norėjo reikalavimo teisę į UAB „Ardena“ perimti, bet to teisiškai teisingai nepadarė. Prašymą skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis grindžia nepagrįsto ieškinio pareiškimu bei tuo, jog ieškovo atstovė yra kvalifikuota teisininkė, tačiau klaidino teismą nurodydama tikrovės neatitinkančią informaciją bei neatsakinėdama į užduodamus klausimus, kas lėmė užsitęsusį bylos nagrinėjimą.

8Teismo posėdžio 2016-08-29 metu apklausti liudytojai parodė:

9Liudytojas L. K. Paskolos sudarymo metu dirbo ieškovo plėtros skyriaus vadovu, vėliau įkūrė įmonę UAB „Elysiumas“, kuriai vadovauja nuo 2014 m. rugsėjo – spalio mėn. Paaiškino, jog sandorio sudarymas buvo strateginis verslo sprendimas. Buvo tam tikri gamintojai / klientai, kurie sutiko su UAB „Elysiumas“ bendradarbiauti, todėl ieškovas atsisakė jiems savo įsipareigojimų UAB „Elysiumas“ naudai. Nurodė, kad UAB „Ardena“ įsiskolinimas buvo atiduotas prekėmis, t. y. prekių kroviniu, tačiau ne pinigais. Susitarimo esmę sudarė tai, kad UAB „Maxima LT“ buvo reikalingas prekių krovinys, t. y. šviestuvai, ir juos reikėjo pristatyti skubiai, tačiau ieškovas negalėjo perduoti šių prekių skubiai, todėl perdavė UAB „Elysiumas“ tokį tiekėją, kuris savo ruožtu tas prekes pristatė UAB „Ardena“ ir toliau krovinys buvo perduotas UAB „Maxima LT“. Atsižvelgiant į tai, UAB „Elysiumas“ gavo gerą pirkėją pirmiesiems metams. Pažymėjo, jog iki šiol UAB „Ardena“ bendradarbiauja su UAB „Elysiumas“. Paskolos sutartis iš esmės buvo sudaryta tikslu, jog būtų gautas didelis pirkėjas, kaip antai UAB „Maxima LT“. Patvirtino, jog sudarant sandorį žinojo apie ieškovo finansinę būklę – buvo žinoma, kad ieškovas turi sunkumų, bet bendrai – tai nebuvo labai didelė suma, kurios nebūtų buvę galima grąžinti, atsižvelgiant į tai, kad buvo likvidus ieškovo sandėlis. Nurodė, jog galbūt UAB „Ardena“ ir nežinojo susitarimo tarp UAB „Elysiumas“ ir ieškovo, kad bus užstatytas turtas (automobilis) ir pan.. Paskolos sutartį parengė UAB „Elysiumas“, o skolos perleidimo – UAB „Ardena“. UAB „Elysiumas“ ieškovo bankroto byloje reiškė reikalavimą, tačiau jis iki šiol nėra patvirtintas. UAB „Ardena“ nesikišo į Paskolos sudarymą, nedalyvavo jos sudaryme, apie jos sąlygas nežinojo. Pabrėžė, jog UAB „Elysiumas“ iš ieškovo nėra gavęs jokių pinigų, bet yra gavęs turto – iš sandėlio šviestuvus, kurių vertė 11 000,00 Lt, tačiau jie nėra niekuo susiję. UAB „Elysiumas“ su ieškovu neatsiskaitė už juos, vietoje to buvo sumažinta ieškovo skola, todėl šie šviestuvai ir UAB „Ardena“ nėra niekuo susiję. Automobilio taip pat negavo, kadangi jo žiniomis ieškovas nesumokėjo už automobilį likutinės vertės ir bankas pasiėmė jį. UAB „Elysiumas“ nagrinėjamu atveju iš ieškovo gavo tik reikalingus ryšius.

10Liudytojas A. K. parodė, jog ieškovo vadovu dirbo maždaug nuo 2000 m., jokių asmeninių ryšių neturi ir neturėjo su atsakovais, taip pat buvo ieškovo vadovu ir Paskolos sutarties pasirašymo metu. Paaiškino, jog praeityje ieškovas turėjo verslo santykių su atsakovais. Nuo 2000 m. apšvietimo rinkoje jau egzistavo kiti apšvietimo sprendimus teikiantys rinkos dalyviai, tarp jų ir UAB „Ardena“, su kuria tekdavo konsultuotis. Kadangi ieškovas turėjo finansinių problemų, buvo sunkumų dėl prekių tiekimo, tam tikri įsipareigojimai prieš užsakovus, tai Paskolos sutartimi buvo siekiama papildomu būdu gauti finansavimą, tikslu pateikti apšvietimo įrangą galutiniam užsakovui. Šia sutartimi ir buvo uždaromas ieškovo ir galutinio užsakovo įsipareigojimas. Atsižvelgiant į tai, kad šios sutarties sudarymą inicijavo vienas įmonės akcininkų, smulkesnės šio sandorio detalės jam nėra žinomos. Paskolos sutartis buvo pasirašyta ieškovo iniciatyva, tikslu, jog būtų baigtas kontraktas su Maxima. Pažymėjo, jog UAB „Ardena“ negalėjo žinoti apie Paskolos sutartį.

11Liudytojas B. Š. parodė, jog yra UAB „Ardena“ vadovas daugiau kaip 10 metų. Proceso šalys yra verslo partneriai, kurie perka vieni iš kitų prekes. Nurodė, jog apie Paskolos sutartį sužinojo tik gavęs ieškinį šioje civilinėje byloje. Nurodė, jog ieškovas buvo skolingas UAB „Ardena“ ir UAB „Elysiumas“ norėjo perimti šią skolą, todėl ir perleido šią reikalavimo teisę. Apie ieškovo finansinę situaciją nebuvo žinoma, kadangi jis partneris, bet ne verslo klientas ar pan. Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta UAB „Elysiumas“ iniciatyva. Ieškovas buvo UAB „Ardena“ skolingas, o UAB „Elysiumas“ įsigijo skolą. Ieškovo įsiskolinimas perėjo UAB „Elysiumas“. Kadangi UAB „Elysiumas“ buvo skolingas UAB „Ardena“ daugiau, tai ta suma atliktas įskaitymas. Parodė, kad jam nebuvo žinoma dėl paskolos sutarties pasirašymo. Nurodė, jog ieškovas UAB „Ardena“ nėra nieko sumokėjęs po ginčo sutarčių sudarymo.

12Ieškinys atmestinas.

13Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovas UAB „LC Group“ ir atsakovas UAB „Elysiumas“ 2014-11-18 sudarė Paskolos sutartį Nr. EL-141118-PS (e. b. l. 9-11), pagal kurios 1 p. UAB „Elysiumas“ įsipareigojo apmokėti ieškovo, kaip paskolos gavėjo, 30 482,88 Lt (8 828,45 EUR) skolą UAB „Ardena“. Ieškovas savo ruožtu įsipareigojo tokio paties dydžio skolą grąžinti iki 2014-12-01. Paskolos grąžinimas buvo užtikrintas užstatu – transporto priemone VOLVO S80, kurios vertė 18 000,00 Lt ir kuri nebuvo išpirkta iš DNB lizingas nurodant, jog išmokėjimo likutis – 4 000,00 Lt, kuriuos esant netesyboms įsipareigoja ieškovas apmokėti.

142014-11-10 MB „Specialusis servisas“ kreipusis į teismą, Vilniaus apygardos teismo 2015-01-06 nutartimi buvo nuspręsta iškelti ieškovui buvo bankroto bylą (e. b. l. 12-14), o 2015-05-06 nutartimi (e. b. l. 15-17) patvirtintas bei 2015-06-30 nutartimi (e. b. l. 18-20) patikslintas ieškovo kreditorių sąrašas, kuriame atsakovų reikalavimų nėra patvirtinta. 2014-11-12 viešai teismų internetiniame tinklapyje www.teismai.lt buvo paskelbta apie ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui priėmimą (e. b. l. 21).

152014-11-25 UAB „Elysiumas“ ir UAB „Ardena“ sudarė Reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 1-2014/11/25 (e. b. l. 69-70), kurios pagrindu UAB „Ardena“ perleido UAB „Elysiumas“ reikalavimo teisę su ja susijusiomis kitomis teisėmis į UAB „LC Group“ įsiskolinimą. 2014-11-25 Priėmimo – perdavimo akto Nr. 1 (e. b. l. 71) pagrindu UAB „Elysiumas“ perėmė iš UAB „Ardena“ 30 482,88 Lt reikalavimo teisę į UAB „LC Group“. Šio akto 2 p. šalys susitarė, jog UAB „Ardena“ mokėjimas bus užskaitytas kaip jo dalinio įsiskolinimo padengimas UAB „Elysiumas“, kuris bendrai sudaro 66 958,80 Lt. Su šiuo Reikalavimo teisės perleidimo aktu pasirašytinai buvo supažindintas ir ieškovas.

16Byla nagrinėjama pareikštų reikalavimų ribose, taipogi ir ieškinyje nurodytų ieškinio pagrindų ribose (actio Pauliana ir sandorio prieštaravimas imperatyvioms teisės normoms, CK 6.66 str., 1.80 str.).

17CK 6.66 str. nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditoriaus interesų gynimo būdas, kuriuo jam suteikiama galimybė panaikinti skolininko piktnaudžiavimo savo teisėmis padarinius, taip užtikrinant skolininko prisiimtų įsipareigojimų kreditoriui įvykdymą. CK 6.66 str. įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 str. pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu. Bankroto administratorius, atstovaudamas visumos bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, taipogi privalo laikytis actio Pauliana taikymui numatytų sąlygų ir jas pagrįsti. Viena svarbiausių sąlygų yra teisingai pateikti faktus, susijusius su ginčijamu sandoriumi, t. y. numatyta teisė ginčyti ne bet kokį civilinėje apyvartoje esantį sandorį, o būtent skolininko (bankrutuojančios įmonės) sudarytą.

18Atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančia 2014-11-18 paskolos sutarties sąlygą dėl 30482,88 EUR paskolos sumos sumokėjimo UAB „Ardena“, teismas pastebi, kad byloje nepateikta jokių įrodymų apie tai, kad ginčijama sutartis apskritai buvo vykdoma, t. y. kad ieškovui buvo suteikiama paskola ir jis paskolos lėšas panaudojo netinkamai. Tai patvirtino ir ieškovo atstovė nurodydama, kad nėra duomenų apie tokių lėšų įskaitymą į bankrutuojančios įmonės sąskaitą, kaip ir tai, kad nebuvo vykdoma sąlyga dėl užstato davimo. Ginčijamoje sutartyje „paskola“ vadinamos lėšos niekuomet jokia forma nebuvo pasiekusios ieškovo. Sutiktina su atsakovo atstovo išdėstytais argumentais, kad paskolos sutarčiai, kaip realiniam sandoriui, tam kad ji įsigaliotų, būtinas pinigų perdavimo fakto nustatymas (CK 6.870 str. 1 ir 2 d.), t. y. paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos sutarties sudarymo neužtenka. Tam, kad tarp šalių atsirastų teisiniai paskolos santykiai, turi egzistuoti du juridinę reikšmę turintys faktai: 1) paskolos dalyko (pinigų) perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn; 2) paskolos gavėjo įsipareigojimas tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. Pažymėtina ir tai, kad bankroto byloje UAB „Elysiumas“ reikalavimo teisės (juolab pagal ginčijamą sutartį) nepatvirtintos, kadangi logiška, jog negavus (neišmokėjus) paskolos lėšų, - nėra ir įsipareigojimo (reikalavimo) skolą grąžinti. Tokią išvadą pagrindžia ir tai, kad 2015-11-25 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis tarp dviejų verslo subjektų – atsakovų šioje byloje - dėl reikalavimo teisės į ieškovą (skolininką) perleidimo. Ieškovas, kaip skolininkas buvo apie tai informuotas pasirašytinai. Šis susitarimas įvykdytas, UAB „Ardena“ reikalavimas į ieškovą perleistas, bankroto byloje jis nėra pateiktas tvirtinti. Šis susitarimas tarp atsakovų nėra ginčijamas. Įstatymas nedraudžia perleisti reikalavimo teises.

19Sprendžiant dėl ginčijamo sandorio atitikimo actio Pauliana sąlygoms pažymėtina, kad neįrodytos šiuo pagrindu reiškiamo teisių gynimo būdo taikymo sąlygos, o visų pirma, kuo gi sudarytas sandoris pažeidė bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, apskritai, kad įtakojo įmonės mokumą, ypač įvertinus aukščiau aptartą, kad šis sandoris nė vienos šalies taip ir nebuvo vykdomas. Pastebėtina, kad būtent UAB „Ardena“, jei būtų vykdoma nurodyta sutartis, turėtų teisę reikšti pretenzijas, nes be kreditoriaus žinios ir sutikimo, buvo siekiama perimti skolą (t. y. stoti į skolininko vietą) kitam asmeniui. Neįsigaliojusi ir nevykdoma sutartis taipogi negali pažeisti kreditorių interesų. Nesąžiningumas atsakovo UAB „Ardena“ negali būti preziumuojamas, nes preziumuojami nesąžiningumo atvejai pateikti CK 6.67 str., o aptariama šioje byloje faktinė situacija nepatenka nei į vieną jų. Ieškovas tuo taip pat nesirėmė. Tad atsakovo UAB „Ardena“ nesąžiningumo ieškovas neįrodė. Netgi apklausus visus ginčijamo sandorio ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo metu dalyvavusius proceso šalių vadovus, nebuvo nustatyta, kad atsakovas UAB „Ardena“ žinojo apie dvišalio ginčijamo sandorio sudarymą ar kad davė sutikimą susikeisti skolininkams. Ieškovo atstovės nurodymas, kad sandoris pažeidžia kreditorių teises, kadangi „skolininkas, būdamas nemokus, suteikė pirmenybę kitam kreditoriui“ apskritai nelogiškas, kadangi jokios pirmenybės suteikimo faktas neįrodytas. Ieškovas, negavęs jokių lėšų, taipogi jų ir neišmokėjęs (nors ieškovas teigia priešingai, bet tokių įrodymų nepateikta), apskritai neaišku, kokius ir kieno interesus gina actio Pauliana pagrindu. Ieškinyje, jo papildyme bei rašytiniuose paaiškinimuose išsamiai išdėstyta teismų praktika būtų reikšminga, jei būtų teisingai pateikiamos teisiškai reikšmingos faktinės situacijos aplinkybės. Teiginiai apie įmonės finansinio turto sumažėjimą taipogi nepagrįsti jokiais įrodymais. Sutiktina, kad įmonė, gavusi pajamų, negalėtų šių lėšų skirti tik vienam kreditoriui, tačiau šioje byloje tai visiškai neaktualus argumentas, nes tokių faktinių aplinkybių nenustatyta. Ieškovas neatsiskaitė nė su vienu kreditoriumi. Ieškovo kreditorius UAB „Ardena“ perleido savo reikalavimą į ieškovą kitam ūkio subjektui – UAB „Elysiumas“ ir į šias lėšas (faktiškai buvo atliktas tarpusavio dviejų ūkio subjektų reikalavimų užskaitymas) ieškovas neturi jokio teisėto pagrindo pretenduoti bei reikalauti jas grąžinti remiantis actio Pauliana ar kitu ieškinyje nurodytu pagrindu. Sutiktina su ieškovo atstove tik dėl vieno – ieškovas neturėjo pareigos sudaryti ginčijamo sandorio, dėl ko matyt, jis ir nebuvo vykdomas. Pažymėtina, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jei pagal ją negavo pinigų (CK 6.875 str.), tačiau plačiau apie tai nepasisakytina, kadangi tai nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas. Šioje byloje visiškai neturi teisinės reikšmės atsakovų tarpusavio susitarimai, įsipareigojimų tarp jų mažėjimas didėjimas, nes tai nėra skolininko (bankrutuojančios įmonės) sudarytas sandoris. Tai, kad atsakovas UAB „Ardena“ atgavo bankrutuojančios įmonės skolą, perleisdamas ją UAB „Elysiumas“, savaime niekaip neįtakoja kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų, įmonės mokumo, nes vietoje vieno kreditoriaus jo vietoje atsistojo kitas, tačiau tai nėra nei atsiskaitymo eiliškumo pažeidimas, nei preferencijos kuriam kreditoriui suteikimas, nes šie pokyčiai (kreditoriaus pasikeitimas) apskritai nepriklauso nuo skolininko valios ir veiksmų. Reikalavimai gali būti perleidžiami, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir tai nėra bankrutuojančios įmonės sudarytas sandoris.

20Aptariant kitą ieškinio pagrindu nurodomą sandorio negaliojimo atvejį – prieštaravimą imperatyvioms teisės normoms, o būtent CK 6.930-1 str. numatytą atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo pažeidimą, kuomet skolininkas turi finansinių sunkumų, pastebėtina, kad vėlgi ieškovas neįrodė, kad sumokėjo (išmokėjo) lėšas kuriam nors kreditoriui (atsakovams šioje byloje). Priešingai šioje byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Ardena“ perleido reikalavimo teisę į ieškovą UAB „Elysiumas“, t. y. nustatytas prievolėje kreditoriaus, o ne skolininko, pasikeitimas. Tad neįrodytas ir šios imperatyvios teisės normos pažeidimo faktas ir nėra pagrindo CK 1.80 str. (CK 6.930-1 str.) pagrindu tenkinti ieškinio. Skolininkas nė vienam kreditorių nesuteikė pirmenybės. Nėra šios dispozicijos taikymo sąlygų. Nepagrįsti ieškovo teiginiai apie neva paskolos sutarties įvykdymą kita sutartimi (kuri nėra ginčijama) – reikalavimo teisės perleidimo sutartimi ir tai neva patvirtina paskolos sutarties realumą, tačiau vėlgi reikalavimo perleidimo sutartis savo esme yra kito turinio ir pobūdžio sandoris, sudarytas tarp kitų asmenų ir joje netgi nebuvo paminėta apie kitos sutarties įvykdymą. taipogi jokių piniginių lėšų ieškovui nebuvo perduota (ar jis perdavęs) nei pagal vieną sutartį. Tai, kad būtent reikalavimo perleidimo sutartis buvo iš tikrųjų sudaryta (ir ketinimai buvo tokie) patvirtina tiek liudytojų parodymai, tiek ir aktas po jos sudarymo, šalių elgesys, veiksmai, pretenzijų nebuvimas, įmonių apskaitos neįtakojimas.

21Kiti ieškovo argumentai taipogi nesudaro pagrindo priešingoms išvadoms padaryti bei taikyti sandorių negaliojimo teisines pasekmes (CPK 178, 185 str., CK 6.66-6.67 str., 1.80 str., 6.930-1 str.).

22Ieškinį atmetus iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos jo patirtos 520,00 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidos (e. b. l. 152-153) (CPK 93 str. 1 d.), mokėtinų iš įmonės bankroto administratoriui skirtų administravimo lėšų. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad iš bankrutuojančios įmonės priteistos bylinėjimosi išlaidos atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį. Toks aiškinimas taikytinas ir tais atvejais, kai ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu reiškia bankroto administratorius (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-67/2014, 2014-11-17 nutartis byloje Nr. 3K-3-451/2014).

23Teismo posėdžio metu buvo pateiktas procesinis prašymas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu (CPK 95 str. 1 d.). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2012-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012; ir kt.). Pagal CPK 95 str. baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir pareiškimo nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Aiškiai nepagrįsto dokumento pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010). Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir tai, kad dalis faktų bankroto administratoriui galimai buvo nežinoma ir paaiškėjo tik teisminio nagrinėjimo metu, neturi pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesu.

24Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263, 270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

25atmesti ieškinį.

26Priteisti atsakovui UAB „Ardena“ (kodas 221508790) iš ieškovo BUAB „LC Group“ (kodas 302340638) 520,00 EUR (penkis šimtus dvidešimt) atstovavimo byloje išlaidų, mokėtinų iš įmonės bankroto administratoriui skirtų administravimo lėšų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas pareiškė actio Pauliana ieškinį ir jį patikslinęs (e. b. l.... 3. Nurodo, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Elysiumas“ 2014-11-18 sudarė... 4. Atsakovas UAB „Ardena“ atsiliepimais į ieškinį ir jo patikslinimą (e.... 5. Atsakovas UAB „Elysiumas“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pilna apimtimi palaikė patikslinto... 7. Atsakovo UAB „Ardena“ atstovas teismo posėdžio metu iš esmės palaikė... 8. Teismo posėdžio 2016-08-29 metu apklausti liudytojai parodė:... 9. Liudytojas L. K. Paskolos sudarymo metu dirbo ieškovo plėtros skyriaus... 10. Liudytojas A. K. parodė, jog ieškovo vadovu dirbo maždaug nuo 2000 m.,... 11. Liudytojas B. Š. parodė, jog yra UAB „Ardena“ vadovas daugiau kaip 10... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovas UAB „LC Group“ ir... 14. 2014-11-10 MB „Specialusis servisas“ kreipusis į teismą, Vilniaus... 15. 2014-11-25 UAB „Elysiumas“ ir UAB „Ardena“ sudarė Reikalavimo teisės... 16. Byla nagrinėjama pareikštų reikalavimų ribose, taipogi ir ieškinyje... 17. CK 6.66 str. nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus... 18. Atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančia... 19. Sprendžiant dėl ginčijamo sandorio atitikimo actio Pauliana sąlygoms... 20. Aptariant kitą ieškinio pagrindu nurodomą sandorio negaliojimo atvejį –... 21. Kiti ieškovo argumentai taipogi nesudaro pagrindo priešingoms išvadoms... 22. Ieškinį atmetus iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos jo patirtos 520,00... 23. Teismo posėdžio metu buvo pateiktas procesinis prašymas skirti ieškovui... 24. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263, 270, 279, 307 straipsniais,... 25. atmesti ieškinį.... 26. Priteisti atsakovui UAB „Ardena“ (kodas 221508790) iš ieškovo BUAB „LC... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...