Byla 2-1707/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“, O. G. ir V. R. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1729-658/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Boslita“ ir Ko, uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“ ieškinį atsakovams V. R., O. G., uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“ ir akcinei bendrovei „Birač Europe“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko“, UAB „Baltijos stiklas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. R., O. G., UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir AB „Birač Europe“, prašydami priteisti solidariai iš atsakovų 15 899 566,08 EUR (54 898 021,76 Lt) skolą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų V. R., O. G., UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir AB „Birač Europe“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis ir pinigines lėšas 54 898 021,76 Lt sumai, uždraudžiant turtu disponuoti ir mažinti jo vertę, bloginti būklę bei padaryti įrašą viešajame registre dėl atsakovų atžvilgiu areštuoto turto nuosavybės teisių perleidimo draudimo. Nurodė, kad teismui pateikti rašytiniai įrodymai ir nurodytos bylos aplinkybės nesudaro jokio pagrindo ieškinio laikyti nepagrįstu. Ieškinio suma yra labai didelė ir savaime suponuoja realią sprendimo neįvykdymo grėsmę. Nurodė, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ turtinė padėtis slepiama, nes ši įmonė jau 3 metus nėra pateikusi jokių finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registrui, nors tokią pareigą turi. Tai patvirtina, kad nėra jokių patikimų viešų įrodymų, jog UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ būtų pajėgi sumokėti ieškovams 54 898 021,76 Lt ir kad tokia suma nebūtų įmonei didelė. Iš viešai prieinamos Juridinių asmenų registro informacijos matyti, kad visas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ turtas įkeistas kreditoriams. AB „Birač Europe“ įsteigta tik 2011 m. antroje pusėje, veikia trumpiau nei 1,5 metų, o finansinių ataskaitų už 2012 m. Juridinių asmenų registrui nėra pateikusi. Ši įmonė taip pat slepia savo finansinę padėtį ir nevykdo pareigos laiku teikti Juridinių asmenų registrui finansinių ataskaitų duomenų. Atsakovai V. R. ir O. G. yra fiziniai asmenys, kuriems pareikšto reikalavimo suma yra didelė. Šie atsakovai taip pat yra nepalankioje turtinėje padėtyje.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovų UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ prašymą tenkino ir areštavo atsakovams V. R., O. G., UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir AB „Birač Europe“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 15 899 566,08 EUR (54 898 021,76 Lt) sumai, uždraudžiant atsakovams jį bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant atsakovams jį saugoti ir naudotis, o nustačius, kad atsakovai tokio turto neturi ar turi nepakankamai, areštavo jų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir trečiuosius asmenis bei atsakovams priklausančiose bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovais UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“, taip pat leidžiant atsakovams UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir AB „Birač Europe“ išmokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas. Nurodė, kad reiškiamas reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, su ieškiniu teismui pateikti civilinių santykių, kurių pagrindu reiškiamas reikalavimas, egzistavimą patvirtinantys įrodymai, ginčas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma labai didelė, kas savaime vertintina kaip pakankama grėsmė galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymui, su ieškiniu ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikta eilė įrodymų, keliančių pagrįstų abejonių dėl atsakovų turtinės padėties stabilumo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti efektyvų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio patenkinimo atveju. Pripažino, kad prašoma taikyti CPK 145 str. 1 d. 2 p. nurodyta laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešajame registre dėl nuosavybės teisių perleidimo draudimo yra perteklinė, nesukurianti jokios papildomos praktinės naudos. Nurodė, kad pritaikius areštą turtui, disponavimas tokiu turtu ir taip apribojamas, todėl laikė, kad papildomas analogiškas pasekmes lemiančios savarankiškos laikinosios apsaugos priemonės taikymas netikslingas.

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7Atsakovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindė šiais argumentais:

  1. Ieškinio suma, sudaranti 15 899 566,08 EUR, įvertinant atsakovo turtą, nėra didelė. UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ įstatinis kapitalas yra 378 959 000 Lt, nuosavas kapitalas – 199 156 000. Per 2012 metus atsakovas gavo 8 711 000 Lt grynojo pelno. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovo padėtis yra gera ir ieškovų reikalavimas negali būti laikomas dideliu.
  2. Pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo, ar yra reali grėsmė manyti, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ gali bandyti paslėpti, parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti turtą. Patys ieškovai nepateikė jokių įrodymų ir argumentų apie tai, kad tokia grėsmė egzistuotų.
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali būti laikomas proporcingu, nes, siekiant užtikrinti ieškovų reikalavimą, ne tik atimamos atsakovui galimybės vykdyti savo veiklą, bet ir pažeidžiamos trečiųjų asmenų, su kuriais UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ yra sudariusi sutartis, teisės ir teisėti interesai. Teismas neįvertino to, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sutrikdys UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ galimybę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, disponuoti savo turtu (pvz., turtą nuomoti) ir iš to gauti pajamų, kuriomis galėtų atsiskaityti su ieškovais. Jeigu bus apribota galimybė disponuoti piniginėmis lėšomis, nebegalės vykdyti einamųjų mokėjimų savo kreditoriams, atsiskaityti su komunalinių ir kitų paslaugų tiekėjais, vykdyti kitų sutartinių įsipareigojimų.
  4. Ieškovai yra nesąžiningi, kadangi reikalauja priteisti solidariai iš atsakovų 15 899 566,08 EUR skolą, atsiradusią pagal 2012 m. gruodžio 7 d. sutartį, kai tuo tarpu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama kita civilinė byla pagal tų pačių ieškovų ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Taigi ieškovai prašo pripažinti sandorius negaliojančiais, kurie lėmė solidariosios prievolės susidarymą, ir tuo pačiu teikia ieškinį, reikalaudami įvykdyti sandorį.

8Atsakovė O. G. pateikė atskirąjį skundą, prašydama Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina nustatyti dvi sąlygas: pirma, ieškovai privalo tikėtinai pagrįsti savo ieškinyje reiškiamus reikalavimus ir, antra, nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Ieškovų prašyme nėra nei vienos iš šių sąlygų, todėl laikinosios apsaugos priemonės atsakovės atžvilgiu negali būti taikomos. Nurodė, kad ieškovai nuslėpė, kad patys vertina sandorius kaip niekinius ir negaliojančius, dėl ko yra kreipęsi į teismą su ieškiniu dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais. Nurodė, kad areštavus visas atsakovės pinigines lėšas neproporcingai ribojamos jos teisės.

9Atsakovas V. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį. Atskirąjį skundą grinė šiais argumentais:

  1. Ieškovai pareiškė ieškinį dėl Alumina D.O.O. Zvornik skolos UAB „Baltijos stiklas“ priteisimo iš solidariųjų skolininkų, remdamiesi 2012 m. gruodžio 7 d. sandoriu dėl solidariosios prievolės grąžinti skolą. Tie patys ieškovai Kauno apygardos teismui yra pateikę ieškinį ir pačiai skolininkei Alumina D.O.O. Zvornik bei kitiems atsakovams dėl apsimestinių sandorių pripažinimo negaliojančiais. Ieškovų elgesys, kai dvejose skirtingose bylose yra teikiami tarpusavyje nesuderinami reikalavimai, yra akivaizdi piktnaudžiavimo procesu išraiška.
  2. Gera atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ turtinė padėtis sudaro pagrindą panaikinti nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Prezumpcija, kad didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į atsakovų finansines galimybes.

10Atsakovas V. R. pateikė atsiliepimą, prašydamas tenkinti atsakovų UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir O. G. atskiruosius skundus ir panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 1 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Ieškinys yra nesąžiningas, kas daro jį nepagrįstu. Ieškovų elgesys, kai dvejose skirtingose bylose teikiami tarpusavyje nesuderinami reikalavimai – vienoje byloje teigiant, kad sandoris neegzistuoja ir tuo pačiu metu kitoje byloje minėto sandorio pagrindu reikalaujant pinigų priteisimo – yra akivaizdi ieškovų piktnaudžiavimo procesu išraiška.
  2. Prezumpcija, kad didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į atsakovų finansines galimybes. UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ su atskiruoju skundu pateikė duomenis, kad jo finansinė būklė yra gera, gaunamos pajamos ir pelnas yra stabilūs, didelis nuosavas kapitalas, turimo turto yra daugiau, nei pakanka ieškinio reikalavimams užtikrinti.

11Atsakovas AB „Birač Europe“ pateikė atsiliepimus, nurodydamas, jog palaiko UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir O. G. atskiruosiuose skunduose išdėstytus argumentus.

12Atsakovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pateikė atsiliepimą, prašydamas tenkinti atsakovės O. G. skundą ir Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti. Nurodė, kad palaiko atsakovės skundo argumentus.

13Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė atsiliepimą, prašydami atmesti atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pateikti duomenys yra nepatikimi, neįrodantys realių galimybių įvykdyti būsimą teismo sprendimą, jei jis atsakovams būtų nepalankus. Finansinės ataskaitos už 2012 metus yra preliminarios ir neaudituotos. UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ dokumentai visiškai neatspindi finansinės būklės neigiamų pokyčių, įvykusių po AB Ūkio banko ir pačios UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ valdomų įmonių žlugimo. Nurodė, kad jau 2013 m. atsakovas įkeitė visą savo turtą kreditoriams. Absoliučiai didžiąją dalį ilgalaikio turto sudaro investicijos į dukterines įmones (83 946 000 Lt) ir asocijuotas įmones (27 592 000 Lt), o taip pat investicinis turtas (11 618 000 Lt). Tuo tarpu nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai sudaro vos 683 000 Lt. Atskirajame skunde nenurodoma kokiu būdu UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ patiria žalą, kokio ji dydžio, nepateikiama konkrečių žalos atsiradimo įrodymų. Nurodė, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atskirojo skundo teiginiai dėl tariamo ieškovų nesąžiningumo yra ne tik visiškai nepagrįsti, bet ir nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindais. Ieškovų teismui pateikti rašytiniai įrodymai ir nurodytos bylos aplinkybės nesudaro pagrindo ieškinio laikyti nepagrįstu.

14Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė atsiliepimą, prašydami atmesti atsakovės O. G. atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad solidariosios prievolės sandoris nėra ginčijamas jokioje civilinėje byloje, todėl ieškovai sąžiningai naudojasi jiems suteiktomis teisėmis. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai ir nurodytos bylos aplinkės įrodo ieškinio prima facie pagrįstumą. Atsakovai yra žinomi verslininkai ir verslo bendrovės, todėl suprato, kokias prievoles prisiima. Ieškinio suma vertintina kaip didelė. Apeliantė yra fizinis asmuo, kuriam tokio dydžio reikalavimo suma turi būti laikoma ypatingai didele. Nurodė, kad apeliantė nepateikė visiškai jokių argumentų ir įrodymų, kad jos finansinė padėtis yra pakankama įvykdyti ieškiniu pareikštą reikalavimą. Pateikti dokumentai patvirtina, kad O. G. nebeturi darbo vietos UAB „Ūkio banko lizingas“, kur gaudavo pastovias pajamas. Be to, ji turi virš 2,5 mln. litų skolinį įsipareigojimą ieškovo UAB „Boslita“ ir Ko naudai pagal vekselį, taip pat daugiau nei 780 000 Lt skolą pagal vekselį G. S.. Įrodymais nepagrįsti apeliantės teiginiai apie tariamą jos teisių ribojimą.

15Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė atsiliepimą, prašydami atmesti atsakovo V. R. skundą ir Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad nepagrįsta apelianto pozicija, jog ieškovai tuo pačiu metu reikalaudami vykdyti solidariosios prievolės sandorį, kartu kitoje byloje šį sandorį ginčija. Solidariosios prievolės sandorio ir kitoje byloje ginčijamų apsimestinių sandorių šalys yra visiškai skirtingos. Nurodė, kad sandorio sudarymo dieną atsakovas buvo žinomas bankininkas bei verslininkas, pagrindinis AB Ūkio banko akcininkas, turintis 64,92 proc. akcijų, todėl neabejotinai suprato sudaromo sandorio reikšmę ir galimas pasekmes. Ieškinio suma yra 54 898 021,76 Lt, kuri apeliantui, kaip fiziniam asmeniui, yra didelė. Nurodė, kad apelianto finansinė padėtis yra neabejotinai sunki, kadangi jo valdytas AB Ūkio bankas paskelbtas nemokiu, sustabdyta jo veikla, panaikinta licencija, dalis turto perduota AB „Šiaulių bankas“, o Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi AB Ūkio bankui buvo iškelta bankroto byla. Pats apeliantas neginčija fakto, kad jo finansinė padėtis yra sunki. Daugeliui su apeliantu siejamų ir jo valdytų įmonių yra arba iškeltos bankroto bylos, arba jas ruošiamasi inicijuoti. Nurodė, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ Įmonių bankroto valdymo departamento puslapyje pasiskelbė nemokia, o 2013 m. įkeitė visą savo turtą kreditoriams.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirieji skundai netenkinami.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

19Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsakovų UAB „Ūkio bako investicinė grupė“, AB „Birač Europe“, V. R. ir O. G. atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Tačiau esant šiai proceso stadijai, tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti.

21Atsakovai UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, O. G. ir V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį, kuria jų atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Skundai iš esmės grindžiami tuo, kad atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ finansinė padėtis yra gera bei tuo, kad ieškinys nėra pagrįstas.

22Nagrinėjamoje byloje bendra ieškovų reikalavimo suma, prašoma solidariai priteisti iš atsakovų, yra 54 898 021,76 Lt. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, reikalaujama suma yra labai didelė, įvertinęs pateiktus įrodymus, kėlusius pagrįstas abejones dėl atsakovų turtinės padėties stabilumo, sprendė, jog yra pagrindas tenkinti ieškovų UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ prašymą ir taikyti atsakovų atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones.

23Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-07-24 nutartis c.b. Nr. 2-545/2008; 2009-04-16 nutartis c.b. Nr. 2-447/2009; 2009-08-06 nutartis c.b. Nr. 2-905/2009). Kita vertus, prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi išnagrinėti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, įsipareigojimais kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-27 nutartis c.b. Nr. 2-920/2008; 2009-04-16 nutartis c.b. Nr. 2-447/2009). Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, jos finansinių galimybių įvertinimas. Nagrinėjamu atveju atsakovai, nesutikdami su nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, teigia, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ turtinė padėtis yra gera, kas sudaro pagrindą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ teigimu, ieškinio suma (54 898 021,76 Lt) nėra didelė, kadangi įmonės įstatinis kapitalas yra 378 959 000 Lt, nuosavas kapitalas – 199 156 000 Lt, be to, per 2012 metus gavo 8 711 000 Lt grynojo pelno. Šiems duomenims pagrįsti pateikė 2012 m. finansinės būklės ataskaitą bei bendrųjų pajamų ataskaitą (t. 2, b.l. 30-31). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šios 2012 metų ataskaitos yra preliminarios. Be to, iš teismui pateikto VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad 2013 m. sausio 28 d. buvo įregistruotas juridinis faktas, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ turtas yra įkeistas (t. 1, b.l. 138). Iš viešai skelbiamų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų matyti, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2013 m. gegužės 16 d. paskelbė, kad negali ir neketina vykdyti įsipareigojimų. Duomenų, įrodančių gerą atsakovų V. R. ir O. G. turtinę bei finansinę padėtį apeliacinės instancijos teismui išvis nepateikta. Šios aplinkybės, teismo nuomone, leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovų UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, V. R. ir O. G. turtinė padėtis nėra gera. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nesant byloje akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovų pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jiems palankus teismo sprendimas, nėra pagrindo tenkinti atsakovų atskirųjų skundų ir naikinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

24Atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia ekonomiškumo, proporcingumo, lygiateisiškumo principus. Šį teiginį iš esmės grindė tuo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sutrikdys atsakovo ūkinę-komercinę veiklą. Tačiau šiai aplinkybei įrodyti nepateikta jokių duomenų. Nesant apelianto teiginį pagrindžiančių įrodymų ir byloje nustačius, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, argumentas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje lemia proporcingumo, ekonomiškumo principų pažeidimą, yra vertintinas kaip nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su tam tikrais suvaržymais, tačiau, siekiant teisingo bylos išnagrinėjimo ir šalių interesų pusiausvyros, minėti suvaržymai nagrinėjamu atveju yra būtini ir negali būti vertintini kaip proporcingumo, ekonomiškumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimas.

25Apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja apeliantų argumentų dėl ieškinio faktinių ir teisinių aplinkybių, taip pat Kauno apygardos teisme nagrinėjamo kito ieškinio dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kadangi jie neturi reikšmės sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

26Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir atsikirtimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, neprieštarauja šalių interesų pusiausvyrai, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl atskirųjų skundų argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko“, UAB „Baltijos stiklas“ kreipėsi į... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi ieškovų UAB... 6. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 7. Atsakovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pateikė atskirąjį... 8. Atsakovė O. G. pateikė atskirąjį skundą, prašydama Kauno apygardos teismo... 9. Atsakovas V. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno... 10. Atsakovas V. R. pateikė atsiliepimą, prašydamas tenkinti atsakovų UAB... 11. Atsakovas AB „Birač Europe“ pateikė atsiliepimus, nurodydamas, jog... 12. Atsakovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pateikė atsiliepimą,... 13. Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė... 14. Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė... 15. Ieškovai UAB „Boslita“ ir Ko ir UAB „Baltijos stiklas“ pateikė... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirieji skundai netenkinami.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo... 20. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 21. Atsakovai UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, O. G. ir V. R. atskiruoju... 22. Nagrinėjamoje byloje bendra ieškovų reikalavimo suma, prašoma solidariai... 23. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 24. Atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ teigimu, laikinųjų... 25. Apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja apeliantų argumentų dėl... 26. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą,... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....