Byla 2-296-287/2014
Dėl skolos, delspinigių, baudos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovams L. M. ir J. M. dėl skolos, delspinigių, baudos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų L. M. ir J. M. 6757,54 Lt nuostolių, kurie sudaro: 1034,10 Lt pagrindinę skolą, 5520,03 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų delspinigių, 103,41 Lt baudą, 100,00 Lt ieškovo patirtų išlaidų už Gyventojų registro tarnybos 2013-12-16 pažymas, o taip pat priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 203,00 Lt žyminis mokestis. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir L. M., būdamas santuokoje su J. M., t. y. solidarūs atsakovai, pasirašė 2006-11-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638, pagal kurią atsakovai išperkamosios nuomos būdu įgijo įvairias prekes pagal 2006-11-14 sąskaitą Nr. PAK0011158. Įsigytos prekės buvo perduotos atsakovams valdyti ir naudotis 2006-11-14 Turto perdavimo-priėmimo aktu prie 2006-11-14 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 611534638. Remiantis 2006-11-14 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 611534638 9.1 punktu, atsakovas L. M. kreditorių užtikrino, kad sutartis sudaryta jo sutuoktinei J. M. sutinkant. Ieškovas taip pat nurodo, kad sutuoktinių solidarioji prievolė turi būti vykdoma iš bendro sutuoktinių turto CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu. Pagal 2006-11-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638 atsakovai iki 2008-05-20 įsipareigojo sumokėti už prekes bendrą finansuojamą sumą – 2147,70 Lt, o vadovaujantis sutarties 11.1 punktu,- ir mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, nuo 2007-07-20 kreditoriui nesumokėjo nė vienos išperkamosios nuomos mėnesinės įmokos, tuo pažeisdami sutarties 2.1 puntą ir padarydami nuostolius. UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Kapitalo valda“ 2009-03-04 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04/-1, pagal kurią ieškovas įgijo reikalavimo teisė į atsakovą L. M. pagal 2006-11-14 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638 ir 2009-03-04 perdavimo-priėmimo aktą Nr. 324. Apie reikalavimo teisės perleidimą ieškovas 2009-03-23 išsiuntė pranešimą atsakovei sutartyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu, tuo pačiu įspėjo, kad negrąžinus skolos iki 2009-04-10 bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas LR teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau atsakovai įsiskolinimo nesumokėjo. Atsakovai pažeidė sutarties 5.2 punktą, neinformuodami apie savo finansinės būklės pasikeitimą. Taip pat pažeidė sutarties 5.5 puntą, nes neinformavo apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Remiantis sutarties 5.2 ir 11.2 punktais, atsakovai turi mokėti 10 proc. baudą, skaičiuojant nuo neišpirktos įsigyto daikto vertės, kuri sudaro 103,41 Lt. Iš viso ieškovas nurodo, kad solidariųjų atsakovų skola ieškovui yra 6757,54 Lt nuostolių, kurie sudaro: 1034,10 Lt pagrindinę skolą, 5520,03 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų delspinigių, 103,41 Lt baudą, 100,00 Lt ieškovo patirtų išlaidų už Gyventojų registro tarnybos 2013-12-16 pažymas (1-4 b. l.).

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar paruošiamojo procesinio dokumento (1-4 b. l.).

5Atsakovams ieškinio ir jo priedų patvirtintos kopijos su teismo pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti tinkamai (22, 23 b. l.), tačiau atsakovai per teismo nustatytą 14 (keturiolikos) dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas yra priimtinas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Formaliai vertindamas įrodymus teismas patikrina, ar byloje esantys įrodymai atitinka CPK 177 straipsnio ir kitų norminių aktų reikalavimus, ar jie gauti šių aktų nustatyta tvarka, ar turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar yra leistini.

7Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių (1-4 b. l.), 2006 m. lapkričio 14 d. Išperkamosios nuomos sutarties Nr. 611534638 ir jos priedo Nr. 1 2006 m. lapkričio 14 d. Turto perdavimo priėmimo akto (6-7 b. l.), 2006 m. lapkričio 14 d. paraiškos išperkamajai nuomai (8 b. l.), 2006 m. lapkričio 14 d. sąskaitos Nr. PAK0011158 (9 b. l.), 2009 m. kovo 4 d. Reikalavimo perleidimo sutarties išrašo su 2009 m. kovo 4 d. Perdavimo – priėmimo akto Nr. 324 (11 b. l.), pažymų apie asmens duomenis (12, 13 b. l.), sąskaitos faktūros Serija GRT Nr. 1034655 (14 b. l.), išrašo apie asmenį (15 b. l.), pašto siuntų registro kopija (16 b. l.), 2009 m. kovo 23 d. pranešimo dėl reikalavimo perėmimo (17 b. l.), ieškovo registravimo pažymėjimo su visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašu (18 b. l.), nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“, atsakovo L. M. 2006 m. lapkričio 14 d. paraiškos išperkamajai nuomai (8 b. l.) pagrindu, 2006 m. lapkričio 14 su atsakovu L. M. sudarė terminuotą Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu iš UAB „Ūkio banko lizingas“ įsigijo įvairių namų apyvokos ir statybinių medžiagų (9 b. l.), o už šias prekes atsakovas turėjo visiškai atsiskaityti iki 2008 m. gegužės 20 d., sumokėdamas bendrą 2147,70 Lt sumą (6 b. l.), taip pat įsipareigodamas mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties 11.1 p.), o nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinių įsipareigojimų informuoti apie savo finansinės būklės pasikeitimą (sutarties 5.2 p.) ar apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (sutarties 5.5 p.), mokėti UAB „Ūkio banko lizingas“ 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą (sutarties 11.2 p.). Ieškovas nurodė, kad sutartinė prievolė nevykdoma nuo 2007 m. liepos 20 d. 2009 m. kovo 4 d. Reikalavimo perleidimo sutarties išrašas su 2009 m. kovo 4 d. Perdavimo – priėmimo aktu Nr. 324 (11 b. l.) patvirtina, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo teisę į atsakovą L. M. pagal 2006 m. lapkričio 14 d. Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638 perleido ieškovui UAB „Kapitalo valda“, reikalavimo suma: 1034,10 Lt skolos ir 372,28 Lt delspinigių (10-11 b. l.), o iš 2009 m. kovo 23 d. pranešimo dėl reikalavimo perėmimo su pašto siuntų registro išrašo (16-17 b. l.) matyti, kad apie reikalavimo perleidimą pranešė atsakovui (CK 6.101 str., 6.103, 6.109 str.).

8Prievolės, tame tarpe ir sutartinės, turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., CK 6.256 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų, bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.205 str.), nes sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.63 str., 6.256 str.). Preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas (CK 3.92 str. 3 d.), o prievolės yra vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, kurios atsirado iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėlaiu patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais (CK 3.109 str. 1 d. 5 p.). Kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį, ir pagal tokias prievoles sutuoktiniai atsako solidariai, nesvarbu, koks jų teisinis režimas, išskyrus atvejus, kai sandorio suma yra aiškiai per didelė ir neprotinga (CK 3.109 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju L. M., būdamas santuokoje su J. M. (12-13 b. l.) sudarė terminuotą Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638, pagal kurią išperkamosios nuomos būdu iš UAB „Ūkio banko lizingas“ įsigijo įvairių namų apyvokos ir statybinių medžiagų (6-9 b. l.), jis patvirtino, kad ši sutartis sudaryta sutuoktinei sutinkant (sutarties 9.1 p.). Todėl šiuo atveju pagal ieškovo reikalavimus, kilusius iš 2006 m. lapkričio 14 d. Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638 privalo atsakyti abu atsakovai (sutuoktiniai) L. M. ir J. M. solidariai (CK 3.109 str., 6.6 str.).

9Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Iš 2009 m. kovo 4 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09/03/04-1 2.3 punkto matyti, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ perleisdamas naujajam kreditoriui – UAB „Kapitalo valda“ reikalavimus į skolininką, perleido teisę gauti reikalavimo patenkinimą iš skolininko turto ir kitos su perleidžiamu reikalavimu susijusios papildomos teisės, įskaitant, bet neapsiribojant teise į įstatymų nustatytas palūkanas, delspinigius, baudas (10 b. l.). Kadangi solidarūs atsakovai L. M. ir J. M. tinkamai neįvykdė sutartinių prievolių, nesumokėdami už nusipirktas prekes, UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo teisę į atsakovo pagrindinę skolą – 1034,10 Lt perleido ieškovui (10-11 b. l.), todėl esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, 1034,10 Lt pagrindinė skola priteistina solidariai iš atsakovų L. M. ir J. M. ieškovo UAB „Kapitalo valda“ naudai (CK 6.6 str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.101 str., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.256 str. 1 d. 6.504 str.).

10Civilinė atsakomybė - turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 1 d.). Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Taigi, netesybos – tai viena iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), bei sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju Išperkamosios nuomos sutartis Nr. 611534638 patvirtina, kad sutarties šalys susitarė dėl netesybų: delspinigių ir baudos (sutarties 11.1 ir 11.2 p., 6 b. l.), o kadangi šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Atsakovas L. M., kaip minėta, nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinių įsipareigojimų informuoti apie savo finansinės būklės pasikeitimą (sutarties 5.2 p.) ar apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (sutarties 5.5 p.), įsipareigojo mokėti 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą (sutarties 11.2 p.), o bylos duomenys patvirtina, kad galiojant šalių pasirašytai sutarčiai, atsakovas nebevykdė prisiimtų įsipareigojimų nuo 2007 m. liepos 20 d., kas suponuoja išvadą, jog atsakovas nebevykdydamas sutartinių įsipareigojimų neinformavo kitos sutarties šalies apie savo finansinės būklės pasikeitimą (sutarties 5.2 p.), tuo tarpu esant neišpirktai turto vertei - 1034,10 Lt (1-4, 10-11 b. l.). Todėl ieškovas pagrįstai reikalauja 103,41 Lt baudos, ir šioje dalyje ieškovo reikalavimas dėl netesybų – baudos priteisimo tenkintinas visiškai, priteisiant ieškovo naudai solidariai iš atsakovų L. M. ir J. M. 103,41 Lt baudos (CK 6.101 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str.).

11Tačiau ieškovas UAB „Kapitalo valda“, be netesybų – baudos, prašė taip pat solidariai iš atsakovų priteisti 5520,03 Lt delspinigių. Nagrinėjamu atveju teismas pažymi, kad atsakovai yra vartotojai (LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 15 p., ginčo (sutarties sudarymo) metu – 2 str. 1 p.), o sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009-12-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009 ir kt.). Kita vertus, sutartyje nustatyta sąlyga, jog, pirkėjui laiku neatsiskaičius, pardavėjas turi teisę pareikalauti mokėti delspinigius, lemia tai, kad delspinigiai skaičiuojami ne automatiškai, pirkėjui laiku neapmokėjus sąskaitos, bet pardavėjui pareikalavus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010; 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2004 ir kt.), be to, jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali jas sumažinti, taip pat kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti ir pan., tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), o sprendžiant iki kokio dydžio netesybos mažintinos, - vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes, nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2010-11-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2012-02-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012 ir kt.). Minėta, jog Išperkamosios nuomos sutarties 11.1 p. (6 b. l.) numato, kad pažeidus mokėjimų grafiką, vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas prašo solidariai iš atsakovų L. M. ir J. M. už laikotarpį nuo 2007-07-20 iki 2014-03-19 (iš viso už 2669 pradelstas dienas) priteisti 5520,03 Lt delspinigių. Teismo vertinimu, delspinigių suma yra aiškiai per didelė, o, byloje nėra jokių įrodymų, kad būtent tokio dydžio delspinigius ieškovas pareikalavo sumokėti. Sutarties šalis – pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo teisę pagal 2006 m. lapkričio 14 d. Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 611534638 ieškovui perleido 2009 m. kovo 4 d., paskaičiavęs 372,28 Lt dydžio delspinigius nuo 1034,10 Lt vėluojamos sumokėti skolos (10-11 b. l.). Tokiu būdu ieškovo prašoma priteisti 5520,03 Lt delspinigių suma net 5,3 karto viršija pagrindinės skolos sumą, be to, ieškovas į teismą dėl įsiskolinimo kreipėsi praėjus net 5 metams, todėl pripažintina, jog ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra akivaizdžiai per didelė ir nesąžininga silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo atžvilgiu. Šiuo atveju ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad įsiskolinimo išieškojimas iš atsakovų buvo vykdomas ikiteisminiu būdu UAB „Sergel“ 2010-04-07 bendradarbiavimo sutarties pagrindu, atmestinas ir neturi įtakos delspinigių dydžiui, nes šios aplinkybės nepagrįstos jokiais įrodymais. Todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teismų praktiką, į tai, kad solidarūs atsakovai yra vartotojai, tuo tarpu prievolė yra iš dalies įvykdyta ir prašomas priteisti delspinigių dydis daugiau kaip 5 kartus viršija pagrindinės prievolės dydį, kai byloje nėra jokių duomenų, dėl kokių priežasčių net penkerius metus neįgyvendinta teisė į pažeistas teises, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo iš atsakovų tenkintinas iš dalies ir solidariai iš atsakovų L. M. ir J. M. priteistinų delspinigių dydis mažintinas iki proporcingo ir pakankamo užtikrinti ieškovo nuostolių kompensavimo funkciją - 2009 m. kovo 4 d. perdavimo-priėmimo akte (11 b. l.) nurodyto 372,28 Lt delspinigių dydžio (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., CPK 177-178 str., 185 str.).

12Ieškovas taip pat prašė priteisti solidariai iš atsakovų 100,00 Lt jo patirtų išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymas (1-4 b. l.). Iš byloje esančios 2013 m. gruodžio 17 d. sąskaitos faktūros GRT Nr. 1034655 matyti, kad ieškovas UAB „Kapitalo valda“ apmokėjo bendrą 100,00 Lt sumą už 10 vnt. Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM pateiktas pažymas pagal 2013-12-123 prašymą Nr. 13/12-12-4 (14 b. l.). Tuo tarpu byloje yra šios institucijos pateiktos pagal ieškovo minėtą prašymą tik dvi pažymos apie asmens duomenis (12, 13 b. l.). Įvertinus tai, kad 1 vnt. pažymos kaina yra 10, 00 Lt (14 b. l.), o byloje, kaip minėta, pažymos yra tik dvi (apie L. M. ir J. M.), todėl šis reikalavimas tenkintinas iš dalies ir solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 20,00 Lt patirtų išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymas.

13Kadangi atsakovai L. M. ir J. M. praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą (1529,79 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-03) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovų ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovo ieškinys pareikštas 6757,54 Lt ieškinio sumai, tačiau jis šiuo atveju tenkintinas 1529,79 Lt sumoje, kas sudaro 22,64 procento ieškovo pareikštų reikalavimų. Todėl ieškovo UAB „Kapitalo valda“ naudai solidariai iš atsakovų L. M. ir J. M. proporcingai priteistina 22,64 procentų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų - 46,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.), t. y. iš kiekvieno atsakovo priteistina po 23,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovo sumokėto, paduodant ieškinį teismui (5 b. l.).

15Ieškinį tenkinus iš dalies, valstybei bendros 19,31 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (21 b. l.), nepriteistinos, kadangi šias bylinėjimosi išlaidas paskirsčius proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, į valstybės biudžetą iš šalių išieškotinos sumos yra mažesnės, nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d., 6 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti solidariai iš atsakovų L. M., a. k. ( - ) gyvenančio Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), ir J. M., gimusios ( - ), gyvenančios Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), 1034,10 Lt (vieną tūkstantį trisdešimt keturis litus ir 10 centų) skolos, 372,28 Lt (tris šimtus septyniasdešimt du litus ir 28 centus) delspinigių, 103,41 Lt (vieną šimtą tris litus ir 41 centą) baudos, 20,00 Lt (dvidešimt litų) išlaidų už Gyventojų registro tarnybos pažymas bei 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1529,79 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Kapitalo valda“, įmonės kodas 126308223, buveinės adresas Vilnius, Vytenio g. 6-306, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

19Priteisti iš atsakovų L. M., a. k. ( - ) gyvenančio Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), ir J. M., gimusios ( - ), gyvenančios Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), po 23,00 Lt (dvidešimt tris litus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Kapitalo valda“, įmonės kodas 126308223, buveinės adresas Vilnius, Vytenio g. 6-306, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

20Atsakovai L. M. ir J. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti... 4. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks... 5. Atsakovams ieškinio ir jo priedų patvirtintos kopijos su teismo pranešimu... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių (1-4 b.... 8. Prievolės, tame tarpe ir sutartinės, turi būti vykdomos sąžiningai,... 9. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė... 10. Civilinė atsakomybė - turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę... 11. Tačiau ieškovas UAB „Kapitalo valda“, be netesybų – baudos, prašė... 12. Ieškovas taip pat prašė priteisti solidariai iš atsakovų 100,00 Lt jo... 13. Kadangi atsakovai L. M. ir J. M. praleido piniginės prievolės įvykdymo... 14. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovų ieškovui priteistinos... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies, valstybei bendros 19,31 Lt išlaidos, susijusios... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti solidariai iš atsakovų L. M., a. k. ( - ) gyvenančio Pakruojo... 19. Priteisti iš atsakovų L. M., a. k. ( - ) gyvenančio Pakruojo rajono... 20. Atsakovai L. M. ir J. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 21. Ieškovas UAB „Kapitalo valda“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...