Byla 2-774-124/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Renatai Kovierei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Auksodės malūnas“ atstovui A. Starkui, atsakovui V. P., atsakovo atstovui advokatui R. Braziui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Auksodės malūnas“ ieškinį atsakovui V. P. dėl materialinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas bankrutavusi UAB „Auksodės malūnas“ ieškiniu (b.l.1–6, t.1.) ir patikslintu ieškiniu (t. 1., 184–187 b. l.) prašė priteisti iš atsakovo V. P. 272 568 Lt bankrutavusios UAB „Auksodės malūnas“ naudai. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2010-09-06 nutartimi UAB „Auksodės malūnas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Jonvita“, administratorės įgaliotu asmeniu-Algimantas Galminas. Patikrinus bendrovės dokumentus, nustatyti priešingi UAB „Auksodės malūnas“ ir jos kreditorių interesams sandoriai, prieštaraujantys gerai moralei, juridinio asmens tikslams, kuriuos sudarė V. P., sąmoningai pažeisdamas LR Civiliniame kodekse įtvirtintas pareigas elgtis rūpestingai ir sąžiningai.

42006-08-01 UAB „Auksodės malūnas“, atstovaujamas šios bendrovės direktoriaus ir vienintelio akcininko V. P., sudarė nuomos sutartį Nr. 10/06, pagal kurią bendrovė iš jo, kaip fizinio asmens, išsinuomojo ultragarsinių kavitacinių įrenginių (UZKU 7,5/0,5-4; UZKU 15/0,5-4; UZKU 60/05-4) brėžinius, bei sutarė sumokėti nuomotojui po 9000 Lt kas mėnesį. Pagal šią sutartį, laikotarpiu nuo 2009-12-15 iki 2010-06-04, V. P. grynaisiais pinigais iš bendrovės kasos išmokėta bendra 244 260 Lt suma. Sutartis nutraukta 2010-06-30. Ieškovas nurodė, kad 2004-01-20 V. P. su jo vadovaujama bendrove „Auksodės malūnas" buvo sudaręs tų pačių įrenginių brėžinių panaudos sutartį Nr. AUM 1/04, pagal kurią brėžinius bendrovei buvo perdavęs naudotis neatlygintinai. Iš bendrovėje esančių dokumentų matyti, kad UAB „Auksodės malūnas“ parduoti įrenginiai ir gautas pelnas nesinaudojant V. P. išnuomotais brėžiniais pagal sutartį 2006-08-01 Nr. 10/06 ir faktinės naudos bendrovei nedavė, todėl 244 260 Lt išsimokėjimas sau pačiam, laikytinas visiškai nepagrįstu. Bendrovėje nėra nei šių brėžinių kopijų, nei jų buvimą patvirtinančių dokumentų, nėra duomenų, kad tokius brėžinius V. P. būtų sukūręs, užpatentavęs. Pinigai iš kasos direktoriui buvo išmokėti finansiškai sunkiausiu bendrovei laikotarpiu, t. y. 2009-2010 metais, kas sudarė apie pusę šių dviejų metų bendrovės nuostolio. Tokios sutarties sudarymas ir grynųjų pinigų išmokėjimas bendrovės direktoriui ir vieninteliam akcininkui buvo nesąžiningas bendrovės kreditorių atžvilgiu. Bendrovės direktorius ir akcininkas V. P., esant sunkiai bendrovės finansinei padėčiai, priėmė sprendimą sau išmokėti pinigus, suprasdamas ir žinodamas, kad veikia savo asmeninei naudai ir kad tai žymiai įtakos bendrovės veiklos rezultatus bei atsiskaitymus su kreditoriais. Šiuo atveju, juridinio asmens UAB „Auksodės malūnas“ dalyvis V. P. sąmoningai pažeidė LR Civiliniame kodekse įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai ir sąžiningai (LR CK 1.5 str., 6.263 str.), pažeidė CK 2.87 str. 3 dalies nuostatas, numatančias, kad juridinio asmens organo dalyvis privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams.

52010-05-10 V. P. ir UAB „Auksodės malūnas“ sudarė automobilio „Isuzu Trooper“, v/n ( - ) 1999 m. laidos, pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 20/10, kuria V. P. pardavė automobilį jo valdomai ir vadovaujamai bendrovei „Auksodės malūnas“ už 25 000 litų. Įvertinant aplinkybę, kad UAB „Auksodės malūnas“ faktiškai veiklos nebevykdė, turėjo didelius kreditorinius įsipareigojimus, bendrovei pirkti minėtą automobilį nebuvo būtinybės, todėl šis sandoris sudarytas nesąžiningai. Be to, tokios modifikacijos ir pagaminimo metų „Isuzu Trooper“ vidutinė rinkos kaina buvo 10 300 litų. Parduodamas jam pačiam priklausantį automobilį 14 700 Lt didesne kaina, nei jis tuo metu kainavo, padarė bendrovei 14 700 litų žalą.

62010-05-10 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 05/10 bendrovė, atstovaujama direktoriaus V. P., pardavė automobilį „Audi A6“, v/n ( - ) (2001 m.) už 18000 Lt uždarajai akcinei bendrovei „Vega Baltica“, taip pat atstovaujamai direktoriaus V. P.. UAB „Vega Baltica“ direktorius yra V. P., todėl akivaizdu, kad šiuo sandoriu jis perkėlė turtą į kitą ūkio subjektą, nors šis turtas galėjo būti panaudotas kreditorinių reikalavimų tenkinimui. Be to, automobilio likutinė vertė pardavimo dieną buvo 30955,98 Lt, todėl šiuo sandoriu bendrovei „Auksodės malūnas“ buvo padaryta 12 955,98 Lt žala.

72010-05-19 V. P., būdamas UAB „Auksodės malūnas“ vieninteliu akcininku ir direktoriumi, sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 06/10, kuria pardavė UAB „Auksodės malūnas“ priklausantį turtą: kompiuterį P4WinXpro už 247,93 litų (pardavimo dieną likutinė vertė 545,77 Lt), monitorių HP V 185 WS už 165,29 Lt (likutinė vertė 339,99 Lt), buhalterinę programą „Rivilė“ už 247,93 Lt (likutinė vertė 427,54 Lt) jo vadovaujamam ūkio subjektui-UAB „Vega Baltica“. Bendra parduoto turto kaina - 661,15 litų. Šis turtas parduotas mažesne kaina, nei jo likutinė vertė (1313,3Lt) ir šiuo sandoriu bendrovei „Auksodės malūnas" padaryta 652,15 Lt žala. Sandoriai, kuriais V. P. pardavė UAB „Auksodės malūnas“ turtą kitai jo vadovaujamai bendrovei „Vega Baltica“, buvo įvykdyti prieštaraujant geros moralės normoms, juridinio asmens tikslams siekti pelno ir pažeidžiant kreditorių interesus.

8Atsiliepime į ieškinį (1 t., 194–196 b. l.) atsakovas V. P. su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad 2004-01-10 su L. K. sudarė sutartį, pagal kurią įgijo teises į jo išradimą ir kitą intelektinę nuosavybę, o 2004-01-20 sudarė su bendrove „Auksodės malūnas“ panaudos sutartį ir perdavė brėžinius, kad būtų galima organizuoti ultragarsinių kavitacinių įrenginių gamybą ir juos pardavinėti. Nežiūrint tai, kad atsakovas privalėjo kas mėnesį mokėti L. K. po 680 JAV dolerių, teises į minėtų įrenginių gamybą bei pajamas bendrovei perdavė nemokamai. Nei V. P., nei bendrovė pagal sutartį su L. K. neprivalėjo patys gaminti įrenginius ir tai daryti buvo netikslinga, todėl ieškojo įmonių, kurios galėtų pagal užsakymą šiuos įrenginius pagaminti.

9Tuo metu bendrovės finansinė padėtis neleido išsimokėti dividendų, o atsakovas turėjo mokėti patento turėtojui L. K. sutartą sumą ir tai jam sukėlė nemažus nuostolius, todėl 2006-08-01 su bendrove jis sudarė nuomos sutartį. Kavitacinių ultragarsinių įrenginių realizavimas buvo bendrovei pelninga veikla, tad nuomos sutartis nebuvo žalinga bendrovei. Per ketverius metus, kol galiojo nuomos sutartis, atsakovas V. P. gavo 244260 Lt, patento turėtojui L. K. sumokėjo 132557 Lt, tad jam liko 111703 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad kainavo ir pinigų perlaidos į Ukrainą ir kelionės, ši suma dar labiau sumažėja. Pamatęs, kad bendrovės išgelbėti nepavyks, sutartį su L. K. atsakovas nutraukė 2010-06-15. Iš minėto sandorio bendrovė gavo 964441,65 Lt pajamų ir 881105 Lt pelno. Dėl automobilio „Isuzu Trooper“ atsakovas nurodė, jog automobilis buvo gerame stovyje, yra įsitikinęs, kad ir turto vertintojas būtų patvirtinęs, jog perdavimo bankroto administratoriui šio automobilio rinkos vertė buvo 25000 Lt. Automobilį pirko už 29000 Lt iš bendrovės pinigų, gautų pagal avansinę apyskaitą, jokių grynųjų pinigų jį parduodamas negavo (įvyko užskaita), todėl žalos kreditoriams nepadarė.

10Už automobilį „Audi A6“ UAB „Vega Baltica“ sumokėjo 18000 Lt, šie pinigai buvo įmokėti į bendrovės kasą. UAB „Auksodės malūnas“ šiuo sandoriu žala nebuvo padaryta, nes sandorio kaina atitiko tikrąją rinkos kainą.

11Buhalterinę programą „Rivilė“ reikėjo nurašyti, tačiau bendrovės naudai ji buvo parduota už 800 Lt. Kompiuterio ir monitoriaus kainas lyginti su likutinėmis balansinėmis vertėmis negalima, nes kompiuteris ir monitorius buvo nenauji.

12Ieškovas visiškai neatsižvelgė į tai, kad V. P. buvo vienintelis bendrovės akcininkas, į tai, kad jo nuosavybė sumažėjo nuo 725000 Lt (įstatinis kapitalas) iki 72500 Lt (nuosavas kapitalas), o kreditoriai dar žalos nepatyrė ir abejotina ar patirs, nes bankrutuojančios bendrovės turtas viršija jos įsipareigojimus.

13Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas A. Starkus iš dalies palaikė patikslintą ieškinį, prašo priteisti 254 522 Lt ir nurodė, kad 2006-08-01 buvo sudaryta nuomos sutartis tarp UAB „Auksodės malūnas“ ir V. P., pagal kurią V. P. išnuomojo ultragarsinių kavitacinių įrenginių brėžinius už 9000 Lt nuomos mokestį per mėnesį. Pagal šią sutartį laikotarpiu nuo 2009-12-15 iki 2010-06-04 V. P. iš bendrovės kasos buvo išmokėta 244 260 Lt. Pinigai buvo išmokėti tuo metu, kai įmonė dirbo nuostolingai ir skolos kreditoriams siekė 740 507 Lt. Išsimokėdamas pinigus sau, atsakovas V. P. buvo nesąžiningas bendrovės kreditorių atžvilgiu, nes pinigus išsimokėjo žinodamas apie sunkią bendrovės finansinę padėtį, todėl pažeidė pareigą elgtis rūpestingai ir sąžiningai, nebuvo lojalus įmonei, jo veiksmai prieštarauja įmonės interesams gauti pelną. 2010-05-10 V. P. pardavė UAB-ei „Auksodės malūnas“ automobilį „Isuzu Trooper“ už 25 000 Lt. Kadangi pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas 2010 m. gegužės mėnesį, o bankroto byla atsakovui iškelta 2010 m. rugsėjo mėnesį, ieškovas tai vertino kaip V. P. siekį išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, nes automobilis buvo parduotas už žymiai didesnę vertę, nei ji tuo metu buvo. Automobilio rinkos vertė sandorio sudarymo metu pagal atliktą įvertinimą buvo 16 390 Lt, todėl atsisako dalies reikalavimo ir prašo priteisti 9610 Lt. Dėl automobilio pagerinimo, ieškovo atstovas nurodė, kad automobilio variklio pakeitimas ne padidina automobilio vertę, bet ją sumažina. Bendrovei papildomai padarytas 9610 Lt nuostolis. Be to, 2010 m. gegužės mėnesį V. P. bendrovei priklausantį kompiuterį, monitorių ir buhalterinę programą pardavė jo vadovaujamai bendrovei „Vega Baltica“, žinodamas apie bendrovei gręsiantį bankrotą. Reikalavimo dėl 12 955,98 Lt žalos priteisimo už automobilio „Audi A6“ pardavimą bendrovei „Vega Baltica“ ieškovo atstovas atsisakė, nes pagal pažymą automobilio rinkos vertė buvo nustatyta 15 600 Lt.

14A. V. P. su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad nuo 2002 metų gegužės mėnesio jis dirbo UAB „Auksodės malūnas“ direktoriumi ir buvo vieninteliu akcininku. Nurodė, kad su UAB „Auksodės malūnas“ 2004-01-20 sudarė panaudos sutartį, o vėliau, t. y. 2006-08-01 – nuomos sutartį, pagal kurią jis išnuomojo ultragarsinių kavitacinių įrenginių (UZKU 7,5/0,5-4; UZKU 15/0,5-4; UZKU 60/05-4) brėžinius. Pagal brėžinius pagamintus generatorius bendrovė realizuodavo visoje Tarybų Sąjungoje ir iš to gavo 244 260 Lt pelno. Atsakovas patento turėtojui L. K. sumokėjo 132557 Lt, jam liko 111703 Lt. Realiai šių pinigų atsakovas negavo, nes buvo padaryti užskaitymai.

15Automobilį „Isuzu Trooper“ pardavė bendrovei už 25000 Lt iš bendrovės pinigų, gautų pagal avansinę apyskaitą, jokių grynųjų pinigų jį parduodamas atsakovas negavo (įvyko užskaita). Automobilis buvo tvarkingas, atliktas variklio remontas kainavo 8000 Lt.

16Kompiuterį P4WinXpro nupirko už 247,93 litų, monitorių HP V 185 WS už 165,29 Lt buhalterinę programą „Rivilė“ už 247,93 Lt jo vadovaujama UAB „Vega Baltica“. Bendra parduoto turto kaina - 661,15 litų. Minėtas turtas buvo trijų metų senumo, todėl niekas jo nebūtų pirkęs. Atsakovas šiuos daiktus nupirko, norėdamas, kad UAB „Auksodės malūnas“ gautų naudos. Buhalterinė programa „Rivilė“ buvo nupirkta, siekiant išsaugoti bendrovės duomenis.

17Atsakovo atstovas adv. R. Brazys prašo ieškinį atmesti, nes išnuomoti brėžiniai įmonei davė pelną, atsakovas veikė verslo rizikos principu, kuris šiuo atveju pasiteisino. Dėl automobilio pardavimo žalos nepadaryta, nustatyta vertė yra tik prognozuojama, o automobiliu įmonė iki šiol naudojasi. Kompiuterinė įranga buvo pasenusi, todėl ją parduodant žalos nepadaryta.

18Ieškinys tenkintinas iš dalies.

19Byloje nustatytos aplinkybės

20Šiaulių apygardos teismas, tenkindamas įmonės vadovo V. P. ieškinį, 2010 m. rugsėjo 06 d. nutartimi atsakovui UAB „Auksodės malūnas“ iškėlė bankroto bylą (t.1, 7–8 b.l.). Bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Jonvita“. A. V. P. nuo įmonės įsteigimo dienos iki bankroto iškėlimo dienos buvo įmonės direktorius, įmonei sudarant ieškinyje nurodytus sandorius, buvo vienintelis akcininkas, ką patvirtino posėdyje šalys.

212006 rugpjūčio 01 d. V. P. sudarė nuomos sutartį su UAB „Auksodės malūnas“ Nr. 10/06, pagal kurią bendrovė iš jo, kaip fizinio asmens, išsinuomojo ultragarsinių kavitacinių įrenginių (UZKU 7,5/0,5-4; UZKU 15/0,5-4; UZKU 60/05-4) brėžinius, bei sutarė sumokėti nuomotojui (V. P.) po 9000 Lt kas mėnesį (t.1, 35 b.l.), sutartis nutraukta 2010 06 30 d. (t.1, 35, 37 b. l.). Iki tol tie patys brėžiniai buvo perduoti įmonei panaudos pagrindu neatlygintinai naudotis pagal 2004 sausio 20 d. panaudos sutartį (t.1, 34 b.l.).

222010 gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutartimi V. P. pardavė UAB „Auksodės malūnas“, atstovaujamai direktoriaus V. P., automobilį ISUZU TROOPER, valstybinis Nr. ( - ) 1999 m. laidos, kuris jam priklausė nuosavybės teise, už 25 000 litų (98–100 b.l.).

232010 gegužės 19 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Auksodės malūnas“, atstovaujamas direktoriaus V. P., pardavė UAB „Vega Baltica“, atstovaujamai direktoriaus V. P., sutartyje nurodytą turtą-kompiuterį, monitorių, programą už 800 Lt (t.1, 95, 96, 97 b. l.).

24UAB „Auksodės malūnas“ įstatai juridinių asmenų registre įregistruoti 2004 birželio 7 d. (t.1, 13–26 b. l.), juose nustatyta, kad bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas – direktorius; valdyba ir stebėtojų taryba –nesudaromos. Įstatų 5.3. punkte nustatyta, kad bendrovės vadovas privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

25Dėl ginčo esmės

26Bankrutavusi įmonė prašo priteisti iš atsakovo-buvusio įmonės vadovo, žalos atlyginimą, kadangi neatsakingo vadovavimo metu buvo sudaryti įmonei nenaudingi sandoriai, kurie padarė žalą įmonei, jos kreditoriams. Taigi, byloje yra kilęs ginčas dėl buvusio UAB „Auksodės malūnas“ direktoriaus V. P., kaip vienasmenio juridinio asmens valdymo organo, atsakomybės (tiesioginio nuostolio atlyginimo), aukščiau nurodytų sutarčių pagrindu, sudarius nenaudingus sandorius ir padarius nuostolius, kurių nėra galimybės panaudoti pareikštų kreditorinių reikalavimų padengimui dėl atsakovo netinkamai, nesąžiningai, neprotingai ir neatsakingai vykdytų pareigų (LR CK 2.87 str. 7 d.).

27Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas sumažino reikalavimus ir nurodo, kad dėl sandorio, sudaryto perkant automobilį Isuzu Trooper įmonė turėjo 9 610 Lt nuotolių, o ne 14 700 Lt, kaip nurodė ieškinyje. Likusioje dalyje, t. y. dėl 5090 Lt dalies išieškojimo pagal šią sutartį atsisako. Taip pat atsisako nuo ieškinio dalies dėl 12 955,98 Lt nuostolių pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05/10, pagal kurią UAB „Auksodės malūnas“ pardavė automobilį Audi A6 v/n ( - ) bendrovei „Vega Baltica“ priteisimo, nes gavus įvertinimą nustatyta, kad automobilio vertė yra mažesnė negu pardavimo kaina (t. y. 15 600 Lt). Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, byla dalyje dėl 18 045,98 Lt priteisimo yra nutrauktina, ieškovui atsisakius dalies ieškinio (CPK 294 str.4 p.).

28Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; kad administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje BUAB„Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B., J. G., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje K. J. J. v. J. B., V. K., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A., O. M., V. C.bylos Nr. 3K-3-298/2006). Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje AB „Šilutės girnos“ v. R. P., E. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-557/2009). Taigi, vertinant įrodymus tokio pobūdžio bylose, būtina atsižvelgti ne tik į konkretaus sandorio įtaką bendrovės turtinei padėčiai, bet ir įvertinti sandorių visumą, atsižvelgti į jų sudarymo metu buvusią situaciją bendrovėje, sandorio šalių ryšius, sandorių ekonominį pagrįstumą ir pan., nes tai reikšminga sprendžiant dėl bendrovės vadovo pareigos veikti išimtinai bendrovės interesais įvykdymo. Bendrovės ir administracijos vadovo santykiams būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

29Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 str. 6 dalyje (2006-07-11 įstatymo red.), galiojusios brėžinių nuomos sudarymo metu, numatyta, kad bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas, kas įtvirtina vadovo, kaip juridinio asmens atstovo statusą, kuriuo vadovui keliami aukštesni reikalavimai tiesiogiai įtvirtinti civiliniuose įstatymuose arba išplaukiantys iš šių įstatymų esmės (ABĮ 19 str. 6, 8 dalys, 37 str. 5, 9, 10 dalys , atitinkamai 2009-12-15 d. redakcijos, galiojusios vėlesnių sandorių sudarymo metu, 37 str.7, 8, 10, 12 dalys, CK 2.81 str. 1 dalis, 2.82 str. 1 dalis, 2.87 str. 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.).

30Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla įstatymų pagrindu, o už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Civilinės atsakomybės esminis požymis – visiškas nuostolių atlyginimo principas (CK 6.251 str.), kurį, be kita ko, lemia pirmiau nurodytas specifiškas bendrovės vadovo teisinis statusas, taip pat (su šiuo statusu susiję) vadovui keliami aukšti elgesio standartai ir suteiktų įgaliojimų mastas. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Kasacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, kad šio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 punktas).

31Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja: vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2009-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, sprendė, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 str. 8 dalis), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 dalis), taip pat CK 2.87 str. 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių). Kadangi bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), tai padarytos žalos (nuostolių) faktas, kaip toks, yra ne tik viena iš būtinųjų bendrovės vadovo civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas vadovo veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti kaip neteisėtus.

32Dėl nuostolių pagal 2006-08-01 brėžinių nuomos sutartį priteisimo

33UAB „Auksodės malūnas“, atstovaujamas šios bendrovės direktoriaus ir vienintelio akcininko V. P., sudarė nuomos sutartį Nr. 10/06, pagal kurią bendrovė iš jo, kaip fizinio asmens, išsinuomojo ultragarsinių kavitacinių įrenginių (UZKU 7,5/0,5-4; UZKU 15/0,5-4; UZKU 60/05-4) brėžinius (t.1, 35–37 b. l.).Ši sutartis buvo sudaryta neterminuotai, pagal ją ieškovas įsipareigojo mokėti atsakovui po 9 000 Lt kas mėnesį, atsiskaitant kas ketvirtį ir mokant po 27 000 Lt (t.1., 35 b. l.).Nurodytus brėžinius pagal atsakovo pateiktus įrodymus pastarasis asmeniškai nuomojosi pagal 2004-01-10 d. neterminuotą sutartį (dėl teisės perduoti, naudotis išradimu ir kita intelektualine nuosavybe) iš Ukrainos piliečio Leontij I. K. (t.1, 124–129 b. l.), pagal kurią atsakovas buvo įsipareigojęs kas mėnesį mokėti autoriui po 680 JAV dolerių. Ši sutartis tarp L. I. K. ir atsakovo nutraukta 2010-06-15 d. (t. 1, 172–173 b. l.).

34Iki nuomos sutarties sudarymo laikotarpiu nuo 2004 -01-20 d. neterminuotam naudojimui atsakovas buvo perdavęs brėžinius įmonei naudotis panaudos pagrindais (t. 1, 34 b. l.). Bylos duomenys patvirtina, kad naudojantis šiais brėžiniais, įmonės UAB“ Mažeikona“ ir UAB „Plienas“ gamino ultragarsius kavitacinius įrenginius, tačiau jų gamyba nebuvo pagrindinė ieškovo veikla (t.1, 33 b. l.). Pagal buhalterinius duomenis, naudojantis šiais brėžiniais, buvo pagaminta tik 5 gaminiai ir visi gaminiai buvo pagaminti iki 2006-08 01 d., t. y. iki brėžinių nuomos sutarties sudarymo (t.1, 33 b. l.). Nors atsakovas nurodo, kad įmonė turėjo pelno 881 104 Lt, tačiau šis pelnas paskaičiuotas, pardavus iki nuomos sutarties pagamintus arba nupirktus įrenginius. Be to, dalis šiame sąraše nurodytų įrenginių priklausė kitai kategorijai ir nebuvo pagaminti pagal L. I. K. brėžinius. Pats ieškovas teismo posėdyje patvirtino, kad vėliau šios rūšies produkcija tapo nebereikalinga, ką ir patvirtina bylos duomenys, nes po 2006 metų gegužės mėnesio atsakovo vadovaujama įmonė nebeužsakė pagaminti pagal šiuos brėžinius nei vieno įrenginio, kas yra atsižvelgtina vertinant ieškovo kaip vadovo veiksmus. Sumažėjus poreikiui ultragarsiams kavitaciniams įrenginiams, atsakovas nenutraukė šių brėžinių nuomos su įmone ir ši sutartis tapo kaip atsakovo pajamų gavimo šaltiniu, ką iš dalies patvirtina ir atsakovo atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodo, kad jam reikėjo padengti išlaidas, mokamas brėžinių autoriui, nes įmonėje nebuvo mokami dividendai, kad jis iš šios sutarties gavo pajamų. Šias išvadas dėl poreikio sumažėjimo pagrindžia ir ieškovo pateikti duomenys apie įrenginių pardavimą, nes po nuomos sutarties sudarymo buvo parduota tik nedidelė dalis gaminių, pagamintų iki nuomos sutarties sudarymo. Praktiškai po nuomos sutarties sudarymo, įmonė negavo ir pelno iš anksčiau pagamintų gaminių. Sandoris buvo visiškai nenaudingas įmonei. Buhalterinės apskaitos duomenimis atsakovui buvo išmokėta 244 260 Lt nuompinigių, kurie pradėti mokėti tik pačiu sunkiausiu finansiškai įmonei laikotarpiu, pažeidžiant kreditorių interesus (t.1, 33 b. l.). Nors atsakovas nurodo, kad buvo padarytos užskaitos, tačiau kasos dokumentai patvirtina priešingą aplinkybę, nes visi išmokėjimai atsakovui buvo atlikti grynais pinigais, išmokėjimai atsakovui pradėti mokėti tik nuo 2009-12-15 d., išmokant po kelis kartus per mėnesį, o 2010 m gegužės mėnesį net 4 kartus, t. y. išmokami nuompinigiai likus keliems mėnesiams iki atsakovo kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, išmokamos didelės sumos, vieno išmokėjimo metu siekiančios iki 45 900 Lt (t.1, 38–48 b. l.). Pagal LITEKO duomenis atsakovas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi 2010-07-23 d. (t. 2, 67 b.l.). Ieškovo metinės ataskaitos rodo, kad UAB „Auksodės malūnas“ 2006 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 512 307 Lt, o jau 2007 metais įmonė dirbo nuostolingai ir nuostolis siekė 169 945 Lt, įmonė turėjo didelį skaičių kreditorių, mokėtinos sumos bei įsipareigojimai 2007 metais išaugo ir siekė 740 428 Lt, 2008 m. nuostolis-72 121 Lt, įsipareigojimai 1 158 168 Lt, 2009m. - 63296 Lt nuostolis, įsipareigojimai 987995 Lt, 2010 m. rugsėjo mėnesį 520 188 Lt ir 955 647 Lt (t.1, 75–89 b. l.). Tokius atsakovo veiksmus negalima pateisinti ūkine rizika, ekonomiškai nepagrįstos nuomos sutarties sudarymas, jos nenutraukimas, nebeužsakant gaminių pagal šiuos brėžinius; grynųjų pinigų išmokėjimas bendrovės direktoriui ir vieninteliam akcininkui finansiškai sunkiausiu įmonei metu didžiulėmis sumomis buvo nesąžiningas atsakovo elgesys, priešingas įmonės tikslams – pelno siekimui, o išmokėjimas nuompinigių finansiškai sunkiausių metu pažeidė ir kreditorių interesus. Žinodamas, kad negali atsiskaityti su kreditoriais, atsakovas priėmė sprendimą išsimokėti didžiules sumas sau, taip išvengdamas mokėjimo kreditoriams, kas vertintinas kaip nesąžiningas elgesys. Be to, sukėlė ir interesų konfliktą, nes buvo sudarytas tarp atsakovo kaip fizinio asmens ir įmonės, kurios vadovu yra pats atsakovas, vertintinas kaip siekimas naudos sau.

35Toks įmonės vadovo elgesys jo vadovaujamos įmonės atžvilgiu vertintinas ir kaip neatsakingas, nerūpestingas ir neprotingas, viršijantis normalią ūkinę riziką, o tuo pačiu akivaizdžiai prieštaraujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d., ir UAB „Auksodės malūnas“ įstatų 2.1 p. nuostatoms veikti išimtinai įmonės interesais ir veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, normalios gamybinės – ūkinės rizikos ribose bei daryti viską, kad vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. CK 2.87 straipsnio 1 dalis nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. Už šių pareigų nevykdymą juridinio asmens valdymo organo nariui yra numatyta civilinė atsakomybė (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). LR Akcinių bendrovių 37 straipsnio 10 dalis be kita ko nustato, kad uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, kitų įstatymuose, teisės aktuose, bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Šio įstatymo 19 straipsnio 8 dalis įtvirtina bendrovės valdymo organų pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai. Nustačius atsakovo neteisėtą, nerūpestingą, prieštaraujantį įmonės tikslams elgesį, priežastinį ryšį, atsakovui yra taikytina civilinė atsakomybė ir iš atsakovo priteistina įmonei padaryta žala 244 260 Lt(CK 2.87 str. 7 d., 6.246-6.249 str.). Išsimokėta įmonės vadovo sau suma sudarė ketvirtadalį tuo metu buvusių kreditorinių reikalavimų dalį. Atsakovo pateikti įrodymai kelia abejones ir dėl jo sąžiningumo sudarytos brėžinių nuomos sutarties su ieškovu atžvilgiu, atsiliepime išdėstytų aplinkybių atitikimo tikrovei. Ši sutartis nėra registruota, ji sudaryta, nenutraukus iki tol buvusios panaudos sutarties. Ją sudarius, pagal šiuos brėžinius nebuvo užsakytas pagaminti nei vienas gaminys. Nuompinigiai atsakovui nebuvo mokami, pradėti mokėti tik žymiai pablogėjus įmonės finansinei padėčiai, praktiškai išmokėti per pusę metų, mokant didžiulėmis sumomis (1 t, 33 b. l.). Įmonei nebuvo perduoti dokumentai apie 2004-01-10 d. sutarties su L. I. K. sudarymą ar kokių nors įsipareigojimų pagal ją vykdymą. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu teikė įrodymus, kad pagal šią sutartį jis asmeniškai mokėjo už brėžinių nuomą L. I. K., tačiau pagal pateiktus įrodymus šios sumos buvo pervedamos N. K., jų dydis net neatitinka sutartyje nurodytų nuompinigių dydžio, kiti įrodymai apie sumų sumokėjimą irgi nėra patikimi (133–148,151, 154–159, 162–163). Pagal atsakovo pateiktus įrodymus, brėžinių nuomos sutartis tarp įmonės ir atsakovo buvo nutraukta bei įmonė brėžinius grąžino vėliau, negu nutraukta nuomos sutartis su brėžinių autoriumi (t.1, 137,72–173 b. l.). Atsakovas pateikė įrodymus, kad sutartį su L.I. K. nutraukė 2010-06-15 d., pastarasis patvirtino, jog dokumentacija yra grąžinta autoriui. Tuo tarpu susitarimas tarp atsakovo ir UAB „Auksodės malūnas“ patvirtina, kad susitarimas dėl brėžinių nuomos nutraukiamas nuo 2010-06-30 d. ir brėžiniai bus grąžinti ateityje iki 2010-07-07 d. Šie neatitikimai kelia abejonę buvus atitinkamus santykius bei dėl mokėjimo pagal juos vykdymo, nes mokėjimai buvo atliekami kito asmens vardu, įvairiomis sumomis, neatitinkančiomis sutartyje nustatytą nuomos mokestį (133–148,151,154–159,162–163).

36Dėl nuostolių pagal 2010-05-10 d. sutartį dėl automobilio Isuzu Trooper priteisimo

372010-05-10 d. atsakovas, būdamas vienintelis akcininkas ir direktorius sudarė automobilio „Isuzu Trooper“ pirkimo-pardavimo sutartį, kuriuo atsakovas kaip fizinis asmuo pardavė nuosavybės teise valdomą automobilį ieškovui už 25 000 Lt (t.1, 98–100 b. l.).

38Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pagal 2010 m. birželio 30 d. balanso duomenis UAB „Auksodės malūnas“ turtas buvo 1 034 861 Lt vertės, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 951 195 Lt, pradelsti įsipareigojimai sudarė 798 876,11 Lt (77 proc. nuo turto vertės), skolos tiekėjams sudaro 742 987 Lt (7–8 b. l.). Pats atsakovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo 2010-07-23 d., o 2010 09 06 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla (t.1, 7-8 b. l., t. 2, b. l. 68), taigi turtas parduotas likus keliems mėnesiams iki kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

39Vertinant įrodymus tokio pobūdžio bylose, būtina atsižvelgti ne tik į konkretaus sandorio įtaką bendrovės turtinei padėčiai, bet ir atsižvelgti į jo sudarymo metu buvusią situaciją bendrovėje, sandorio šalių ryšius, sandorių ekonominį pagrįstumą ir pan., nes tai reikšminga sprendžiant dėl bendrovės vadovo pareigos veikti išimtinai bendrovės interesais. Esant tokiai įmonės padėčiai, kaip nurodyta anksčiau, atsakovas, kaip įmonės vadovas, turėjo imtis visų būtinų priemonių išsaugoti esamą turtą, esant galimybei, jį parduoti kuo didesnėmis kainomis, saugoti kreditorių interesus.

40Šis turtas parduotas įmonei, kurios vienintelis akcininkas ir jos vadovas buvo atsakovas. Atsižvelgiant į kreditorių interesus, o taip pat į įmonės įstatų 2.1. punkte nustatytus įmonės veiklos tikslus, atsakovas, sudarant sandorius, turėjo siekti pajamų ir pelno gavimo, o ne mažinti turtą, mažinti galimybes patenkinti kreditorių reikalavimus. Atsakovui, kaip įmonės vadovui, buvo žinoma tai, kad įmonė yra nemoki, jis, veikiant priešingai įmonės tikslams, kreditorių interesams, sudarė nenaudingą sandorį. Šis sandoris priešingas bendrovės pagrindiniam veiklos tikslui - pelno siekimui, pažeidžia ABĮ 19 str. 8 d., 6 d., Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalies 1 punktą, kuris įtvirtina bendrovės vadovo atsakomybę už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, todėl vadovo veiksmai yra pripažintini neteisėtais. Taip pat jo veiksmai neteisėti ta prasme, nes atsakovas sandorį sudarė tarp savęs kaip fizinio asmens ir įmonės, kurios buvo vienintelis akcininkas ir vadovas, kas prieštarauja ir CK 2.87 straipsnio 2,3,4 dalių nuostatoms, pažeidė nustatytas fiduciarines bendrovės vadovo pareigas. Taigi susiklostė situacija, kurios atsakovas privalėjo vengti, nes jo asmeniniai interesai prieštaravo ar galėjo prieštarauti juridinio asmens interesams. Sandorio sudarymo metu įmonė veiklos praktiškai nebevykdė, turėjo didelius kreditorinius įsiskolinimus, kas buvo žinoma atsakovui, bendrovei įgyti automobilį, juolab tokio tipo, visiškai nebuvo būtinybės, nes įmonė tuo metu naudojosi kitu automobiliu Audi A6. Nors atsakovas posėdyje aiškino, kad buvo padarytos užskaitos, tačiau tokių aplinkybių nenustatyta. Taigi yra nustatytas atsakovo veiksmų neteisėtumas ir atsakovo kaltė dėl nenaudingo įmonei sandorio sudarymo. Juridinio asmens valdymo organai negali pasipelyti juridinio asmens sąskaita. Turto vertintojas UAB „Rezultatas“ 2011-08-22 išvadoje dėl automobilio Isuzu Trooper vidutinės rinkos vertės nurodė, kad pardavimo metu, t. y. 2010 gegužės mėnesį automobilio vertė buvo 16 390 Lt. Ji skaičiuota remiantis vidutine tos markės ir gamybos metų transporto priemonių verte (41–50 b. l.). Ištraukoje iš VšĮ “Emprekis“ internetinio puslapio matyti, kad analogiškų gamybos metų ir analogiškos komplektacijos automobilio vidutinė pardavimų Lietuvoje kaina yra 10 260, 10 300,15 999 Lt (t.1, 101–104, t. 2, 47–50). Atsakovas teikė įrodymus, kad šios markės automobilių pardavimų kainos svyruoja nuo 34 528 iki 18000 Lt. Teismas vadovaujasi turto vertintojos nustatyta automobilio rinkos verte, kuri vertę nustatė apžiūrėjus automobilį, įvertinusi ir nusidėvėjimą, kitus veiksnius. Pateikti atsakovo įrodymai nepatvirtina automobilio rinkos vertės pardavimo metu. Taip pat atsižvelgtina, kad šiuo metu automobilį ieškovas pardavinės už 13 600 Lt. Nors atsakovas teikė įrodymus, kad automobilis buvo remontuojamas, tačiau tai nereiškia, kad jo vertė padidėjo. Atsižvelgiant į būtinybės įgyti turtą nebuvimą, į sandorio šalis, automobilio tipą bei į kainą, kuria buvo parduotas ir nupirktas automobilis, atsakovo veiksmai laikytini nesąžiningais, savanaudiškais, prieštaraujančiais įmonės tikslams, nes buvo įgytas automobilis žymiai didesne kaina, negu rinkos vertė, kas turi atitinkamos įtakos ir kreditorių interesams, parduotas asmeninis atsakovo automobilis. Neatsakingo vadovavimo metu buvo sudarytas akivaizdžiai nenaudingas įmonei sandoris. Atsakovo veiksmai pripažintini neteisėtais, todėl nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas, iš atsakovo priteistina ieškovui padaryta žala 8 610 Lt (25 000-16390 Lt, CK 2. 87 str. 7 d.).

41Dėl kompiuterio, programinės įrangos pardavimo

42Bylos duomenys patvirtina, kad2010-05-19 d. atsakovas pardavė UAB „Vega Baltica“, kurios vadovas jis yra, kompiuterinę įrangą, programą už 652,15 Lt, esant jos balansinei vertei 1313,30 Lt (t.1, 188–189,191 b. l.).

43Ieškovas neprašė panaikinti šio sandorio, o prašė priteisti žalą. Ieškovas savo reikalavimą dėl nuostolių padarymo grindė tuo, kad atsakovas kompiuterinę įrangą, programą pardavė už žemesnę kainą, nei jis buvo įkainotas ir apskaitytas bendrovėje, kuo padarė 652,15 Lt žalą. Ieškovas prašo priteisti žalą, kurią sudaro skirtumas tarp turto vertės, kuria jis buvo apskaitytas bendrovėje ir pardavimo kainos. Žalą padaręs asmuo už ją atsako tik tuomet, kai yra visos šios sąlygos: padaryta turtinė žala nukentėjusiajam, žala padaryta priešingais teisei veiksmais, yra priežastinis ryšys tarp priešingų teisei veiksmų ir žalos atsiradimo, o taip pat yra žalą padariusio asmens kaltė. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas, parduodamas bendrovės turtą mažesnėmis nei apskaitoje nurodytomis kainomis pažeidė įstatymą. Remiantis AB įstatymu veiklos nuostolingumas tai - prekių, paslaugų ar darbų pirkimas didesnėmis arba jų pardavimas mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymas. Yra draudžiama atlikti ne bet kokius veiksmus, o tik tokius, kurie pažeidžia bendrovės įstatus, ar yra priešingi juose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. Ieškovo įstatai nedraudžia turtą parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti. Tuo tarpu ieškovas teismui nepateikė įrodymų, kad atsakovo parduotų materialinių vertybių rinkos kaina jų pardavimo metu buvo didesnė už kainą, kuri buvo gauta juos pardavus. Ieškovas rėmėsi tik savo pateikta pažyma apie buhalterijoje apskaitomą turto likutinę vertę, kuri neįrodo realios ieškovo nurodytos žalos dydžio. Ši įranga buvo įgyta 2005 metais, morališkai pasenusi. Be to, atsižvelgtina, kad pirminiame ieškinyje ieškovas nurodė kitokią šio turto likutinę vertę (t.1, 4,90 b. l.). Ieškovui buvo žinoma, kad jis gali pasinaudoti turto vertintojo pagalba ir nustatyti rinkos vertę, kaip jis tai atliko kito turto atveju, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Taigi, ieškovas neįrodė nei žalos padarymo fakto, nei jos dydžio. Teismas sprendžia, kad ieškovas nepagrįstai ilgalaikio turto apskaitos kortelėse nurodytą turto balansinę vertę sutapatino su rinkos verte, nes pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. rinkos vertė – tai apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių jį pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesąlygojamos kitų sandorių bei interesų. Atsižvelgtina ir į tai, kad skirtumas tarp nurodomos likutinės vertės ir pardavimo kainos yra labai nedidelis.

44Taigi, ieškovas neįrodė nei žalos padarymo fakto, nei jos dydžio, todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

45Patenkinus iš dalies ieškinį, iš atsakovo valstybei yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos –žyminis mokestis (CPK 96 str. 1 d.) .

46Teismas, vadovaudamasis LR CPK 294 str. 4p., 259, 270 str.

Nutarė

47Ieškinį patenkinti iš dalies.

48Priteisti iš atsakovo V. P. 252 870 Lt (du šimtus penkiasdešimt du tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt litų) nuostolių BUAB „Auksodės malūnas“ naudai.

49Priteisti iš atsakovo V. P. 6057 Lt (šešis tūkstančius penkiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio valstybei.

50Priimti ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio ir bylą dalyje dėl nuostolių priteisimo dėl automobilio „Audi A6“ įgijimo bei dėl 5090 Lt priteisimo dėl automobilio „Isuzu Trooper“ pirkimo nutraukti.

51Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

52Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas bankrutavusi UAB „Auksodės malūnas“ ieškiniu (b.l.1–6, t.1.)... 4. 2006-08-01 UAB „Auksodės malūnas“, atstovaujamas šios bendrovės... 5. 2010-05-10 V. P. ir UAB... 6. 2010-05-10 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 05/10 bendrovė, atstovaujama... 7. 2010-05-19 V. P., būdamas UAB... 8. Atsiliepime į ieškinį (1 t., 194–196 b. l.) 9. Tuo metu bendrovės finansinė padėtis neleido išsimokėti dividendų, o... 10. Už automobilį „Audi A6“ UAB „Vega Baltica“ sumokėjo 18000 Lt, šie... 11. Buhalterinę programą „Rivilė“ reikėjo nurašyti, tačiau bendrovės... 12. Ieškovas visiškai neatsižvelgė į tai, kad V. P. buvo... 13. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas A. Starkus iš dalies palaikė... 14. A. V. P. su ieškiniu nesutiko ir... 15. Automobilį „Isuzu Trooper“ pardavė bendrovei už 25000 Lt iš bendrovės... 16. Kompiuterį P4WinXpro nupirko už 247,93 litų, monitorių HP V 185 WS už... 17. Atsakovo atstovas adv. R. Brazys prašo ieškinį atmesti, nes išnuomoti... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 19. Byloje nustatytos aplinkybės... 20. Šiaulių apygardos teismas, tenkindamas įmonės vadovo 21. 2006 rugpjūčio 01 d. V. P.... 22. 2010 gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutartimi 23. 2010 gegužės 19 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Auksodės malūnas“,... 24. UAB „Auksodės malūnas“ įstatai juridinių asmenų registre įregistruoti... 25. Dėl ginčo esmės ... 26. Bankrutavusi įmonė prašo priteisti iš atsakovo-buvusio įmonės vadovo,... 27. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas sumažino reikalavimus ir nurodo, kad... 28. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus... 29. Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 19 str. 6 dalyje (2006-07-11 įstatymo... 30. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą... 31. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės vadovų ir jos... 32. Dėl nuostolių pagal 2006-08-01 brėžinių nuomos sutartį priteisimo ... 33. UAB „Auksodės malūnas“, atstovaujamas šios bendrovės direktoriaus ir... 34. Iki nuomos sutarties sudarymo laikotarpiu nuo 2004 -01-20 d. neterminuotam... 35. Toks įmonės vadovo elgesys jo vadovaujamos įmonės atžvilgiu vertintinas ir... 36. Dėl nuostolių pagal 2010-05-10 d. sutartį dėl automobilio Isuzu Trooper... 37. 2010-05-10 d. atsakovas, būdamas vienintelis akcininkas ir direktorius sudarė... 38. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pagal 2010 m. birželio 30 d. balanso... 39. Vertinant įrodymus tokio pobūdžio bylose, būtina atsižvelgti ne tik į... 40. Šis turtas parduotas įmonei, kurios vienintelis akcininkas ir jos vadovas... 41. Dėl kompiuterio, programinės įrangos pardavimo... 42. Bylos duomenys patvirtina, kad2010-05-19 d. atsakovas pardavė UAB „Vega... 43. Ieškovas neprašė panaikinti šio sandorio, o prašė priteisti žalą.... 44. Taigi, ieškovas neįrodė nei žalos padarymo fakto, nei jos dydžio, todėl... 45. Patenkinus iš dalies ieškinį, iš atsakovo valstybei yra priteistinos... 46. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 294 str. 4p., 259, 270 str.... 47. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 48. Priteisti iš atsakovo V. P. 252 870 Lt (du šimtus... 49. Priteisti iš atsakovo V. P. 6057 Lt (šešis... 50. Priimti ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio ir bylą dalyje dėl... 51. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 52. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...