Byla 2A-706-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės ir Jadvygos Mardosevič, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovo UAB „Artakija“ atstovui advokatui Tomui Bagdanskiui, atsakovo UAB “Swedbank valda“ atstovei advokatei Nijolei Vaičiūnaitei, trečiojo asmens BUAB „Ranga IV“ atstovei advokatei Kristinai Alešiūnaitei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Artakija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Artakija“ ieškinį atsakovui UAB „Swedbank valda“, tretiesiems asmenims BUAB „Ranga IV“, BUAB „Techninis modelis“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo piniginį ekvivalentą lygų 82 786,67 Lt ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad BUAB „Techninis modelis“ 2008-12-05 pasirašė su ieškovu pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 08/12/05 bei Nr. 08/12/05/01. Pagal 2008-12-05 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 08/12/05/01, BUAB „Techninis modelis“ pirko iš ieškovo karšto vandens šildytuvus AB banko Hansa bankas administracinio pastato ŠVOK sistemos, šilumos skaitiklius Siemens, šilumos skaitliukus AB banko Hansa bankas administracinio pastato ŠVOK sistemos, WTLO siurblius AB banko Hansa bankas administracinio pastato ŠVOK sistemos, Dafoss įrenginius AB banko Hansa bankas administracinio pastato ŠVOK sistemos įrengimui (toliau - „Prekės Nr. 2“). Už prekes BUAB „Techninis modelis“ neatsiskaitė. 2009-01-28 BUAB „Ranga IV“ su BUAB „Techninis modelis“ prašymu nurodė atsakovui sumokėti 80 000 Lt BUAB „Techninis modelis“ medžiagų tiekėjui - ieškovui. 2009-02-06 atsakovas sumokėjo 80 000 Lt už skolą. Mokėjime nebuvo nurodyta, už kokias prekes yra mokama. Remiantis CK 6.55 str. 80 000 Lt UAB “Swedbank valda“ apmokėjimą skyrė prekėms Nr. 2 apmokėti. 82 798,64 Lt skola už prekę Nr. 1 pagal 2008-12-05 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 08/12/05 nesumokėta iki šiol, o prekių Nr. 1 nuosavybės teisė priklauso ieškovui iki visiško įskaitymo momento. Atsakovas žinojo arba turėjo žinoti, kad prekę Nr. 1 perduodantis asmuo neturėjo teisės jos perduoti pagal CK 6.349 str., Registrų įstatymo 15 str. 1 dalį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1158 patvirtintų Sutarčių registro nuostatų 47 punktą. Atsakovo nesąžiningumą patvirtina žemiau dėstomos aplinkybės: pirma, prekės Nr. 1 techniniame pase, esančiame pas atsakovą, turėtų būti nurodyta, kad prekės pradinis pardavėjas yra ieškovas UAB „Artakija“. Antra, 2009 m. sausio 28 d. BUAB „Ranga IV” su BUAB „Techninis modelis“ prašymu atsakovui nurodė sumokėti 80 000 Lt BUAB „Techninis modelis“ medžiagų tiekėjui – ieškovui. 2009-02-06 atsakovas sumokėjo ieškovui tiesiogiai 80 000 Lt. Trečia, nuosavybės teisės į daiktą perėjimo momentas bei daikto savininkas (ieškovas) yra įregistruotas viešame Sutarčių registre. Atsakovo pastate yra sumontuota prekė Nr. 1, o ne bet kokia kita įranga. Tą patvirtina prie šių paaiškinimų pateikiami dokumentai: pirma, prekės Nr. 1 techniniame pase, esančiame pas atsakovą, turi būti nurodytas, kad prekės pradinis pardavėjas yra ieškovas; antra, PVM sąskaitos-faktūros Nr. 1011099, kuria prekė Nr. 1 buvo perduota trečiajam asmeniui BUAB „Techninis modelis“, nuorašas; trečia, trečiojo asmens BUAB „Ranga TV“ atsakymų nuorašai, iš kurių tekstų akivaizdu, kad trečiasis asmuo BUAB „Techninis modelis“ prekę Nr. 1 perdavė trečiajam asmeniui BUAB „Ranga IV”. Be to, BUAB „Ranga IV” savo įsakymuose netiesiogiai patvirtina (neneigia), kad būtent prekė Nr. 1 yra instaliuota, įdiegta atsakovo pastate; ketvirta, trečiojo asmens BUAB „Ranga TV“ atsakymų priedų - darbų priėmimo-perdavimo aktų nuorašai; penkta, prekės Nr. 1 konstrukcinė struktūra bei planas; šešta, priede Nr. A4 prie 2009 m. birželio 22 d. atsakovo atsiliepimo į ieškinį nurodyta skaitiklio gamintojo ženklas arba pavadinimas, tipas, našumas, diametras, balansinė priklausomybė LM-1M-U2 qs 90,0 m3/h DN 80 mm, VŠT) yra tokie patys kaip 2009 m. spalio 29 d. teismo posėdyje ieškovo pateiktame priede Nr. 4 nurodyti duomenys ieškovo pateiktų šilumos skaitiklio. Atsakovas galėjo bei turėjo žinoti, kad šilumos modelis yra ieškovo nuosavybė, nes prekės Nr. 1 techniniame pase nurodytas ieškovas. Taip pat atsakovas galėjo bei turėjo žinoti, kad prekė Nr. 1 yra ieškovo nuosavybė dėl to, kad BUAB „Techninis modelis“ ir BUAB „Ranga IV” teikdavo prašymus dėl mokėjimų tiesiogiai subrangovams ir medžiagų tiekėjams, todėl atsakovas apie medžiagų tiekėjus žinojo ir turėjo žinoti. Kadangi duomenys apie nuosavybės teisės perėjimą bei ieškovo nuosavybės teisę yra išviešinti viešame sutarčių registre, ieškovas kaip įrangos tiekėjas pažymėtas prekės Nr. 1 techniniame pase atsakovas laikomas nesąžiningu įgijėju, nes tokius duomenis apie prekės Nr. 1 nuosavybės teisę jis turėjo ir galėjo žinoti. Kadangi dėl aukščiau nurodytų aplinkybių atsakovas nėra sąžiningas trečiasis asmuo, CK 6.153 str. negali būti taikomas ginčo atveju.

5Atsakovas atsiliepime (t. III, b. l. 14-19) nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas patikslintu ieškiniu reiškia atsakovui vindikacinį ieškinį ir prašo taikyti restituciją, priteisiant ekvivalentą pinigais. Toks ieškovo prašymas yra visiškai nepagrįstas ir todėl yra atmestinas. Šalių nesieja prievoliniai santykiai, todėl restitucija negalima. Ieškovas pasirinko savo teises ginti pareikšdamas BUAB „Techniniam modeliui“ kreditorinį reikalavimą, todėl ieškovas negali reikšti jokių reikalavimų atsakovui. Ieškovas, pasirinkdamas savo teisių gynimo būdą reikalauti iš BUAB „Techninio modelio“ prekės Nr. 1 nesumokėtos kainos, prarado teisę pareikšti reikalavimą atsakovui dėl prekės Nr. 1 priteisimo arba reikšti reikalavimus. Jeigu būtų įrodyta, jog ieškovas prekę Nr. 1 prarado, o pastarąją faktiškai valdo atsakovas, prekė Nr. 1 negalėtų būti išreikalauta iš atsakovo remiantis CK 4.96 str. 1 d. Tai yra, atsakovas nežinojo ir negalėjo žinoti apie prekės Nr. 1 nuosavybės teisės perėjimo momentą, o prekė Nr. 1 nustojo būti ieškovo valdoma su aiškiai išreikštu ieškovo sutikimu, kad būtų įmontuota atsakovo pastate. Daikto įgijėjo sąžiningumas ir teisėtas daikto valdymas yra preziumuojami pagal įstatymą. Ieškovas į bylą pateiktais įrodymais šių prezumpcijų nepaneigė. Atitinkamai, ieškovo argumentas dėl tariamai neteisėto prekės Nr. 1 valdymo laikytinas nepagrįstu. Dėl šių priežasčių atsakovas negali būti laikomas neteisėtu prekės Nr. 1 valdytoju. Taigi, darytina išvada, kad jeigu ieškovas įrodytų, kad prekę Nr. 1 faktiškai valdo atsakovas, tai atsakovas pripažintinas sąžiningu prekės Nr. 1 įgijėju ir teisėtu valdytoju, iš kurio prekė Nr. 1 negali būti išreikalauta.

6Trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė (t. II, b. l. 135-137), kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog su ieškovu už prekę Nr. 1 buvo atsiskaityta 2009 m. vasario 26 d. ieškovui buvo sumokėta už 2008 m. gruodžio mėn. atliktus darbus - nurodytu laikotarpiu buvo sumontuota ir prekė Nr. 1. Antra, už dalį prekių Nr. 2 taip pat buvo apmokėta, nes šių prekių dalis buvo aktuota 2008 m. gruodžio mėn. Trečia, BUAB „Ranga IV“ neturėjo pareigos BUAB „Techninis modelis“ mokėti už darbus, kurie nebuvo priimti. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad iš esmės Ieškovas savo piniginius reikalavimus privalo reikšti ne atsakovui, o BUAB „Techninis modelis“, ką ir yra padaręs pateikdamas Vilniaus apygardos teismui kreditorinį reikalavimą BUAB „Techninis modelis“ bankroto byloje. Nei BUAB „Ranga IV“, nei atsakovo su ieškovu nesiejo ir nesieja jokie pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai. Tokie santykiai buvo susiklostę tik tarp ieškovo ir BUAB „Techninis modelis“. Todėl bet kokius reikalavimus dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo remiantis LR CK 6.349 str. ar piniginio ekvivalento už prekes priteisimo ieškovas turi teisę reikšti tik BUAB „Techninis modelis“.

7Trečiasis asmuo BUAB „Technini modelis“ atsiliepimu į ieškinį nurodė (t. II, b. l. 140), kad 2009-03-16 Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Techninis modelis“. Ieškovas pareiškė 109 860,84 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Techninis modelis“ bankroto byloje ir bankroto nagrinėjantis teismas šį kreditoriaus reikalavimą patvirtino, todėl, tai, kad yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas bankroto byloje, kuriuo patvirtinta bankrutuojančios įmonės skola ieškovui, kurios dalis (86 140,00 Lt) kyla iš daikto, kurį ieškovas siekia išsireikalauti iš atsakovo dėl pirkimo-pardavimo sutarties neįvykdymo, pardavėjas prarado teisę reikalauti daikto už kurį pirkėjas nesumokėjo, grąžinimo, nes tokio reikalavimo tenkinimas reikštų kito pardavėjo teisių gynimo būdo taikymą jau esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui dėl skolos dydžio ir vykstant bankroto procedūroms dėl kreditoriaus reikalavimo tenkinimo Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad iš teismui pateikto UAB „Artakija“ 2009 m. balandžio 23 d. kreditorinio reikalavimo ir pridėtų PVM sąskaitų-faktūrų (t. II, b. l. 107-114) matyti, kad 86 140 Lt suma pagal pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 08/12/05 ir 2008 m. gruodžio 18 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1011099 teismo nutartimi buvo įtraukta į bankrutuojančios UAB „Techninis modelis“ kreditorinį reikalavimą. Iš to teismas darė išvadą, jog ieškovas, 2009 m. balandžio 23 d. pateikdamas kreditorinį reikalavimą UAB „Techninis modelis“ bankroto administratoriui dėl 86 140 Lt prieš tai, kai 2009 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui buvo pateiktas vindikacinis ieškinys atsakovui (t. I, b. l. 2), pats pripažino faktą, kad 86 140 Lt už šilumos modulį jam skolinga BUAB „Techninis modelis“ ir pasirinko savo kaip daikto savininko teisių gynimo būdą. Byloje nustatyta, kad administracinio pastato, esančio Konstitucijos pr. 20, Vilniuje, statybos darbų generalinis rangovas yra trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“. Trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“ savo prievolių pagal rangos sutartį, sudarytą su atsakovu UAB Swedbankas valda“, vykdymui buvo pasitelkęs kitus asmenis (subrangovus), tarp jų - ir trečiąjį asmenį BUAB „Techninis modelis“. Vadovaujantis CK 6.650 str. 3 d., BUAB „Ranga IV“ buvo atsakinga atsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovas neturėjo pareigos tiesiogiai kontroliuoti BUAB „Ranga IV“ pasirinktų subrangovų veiksmus. Teismui nepateikta įrodymų, kad atsakovas šilumos modulio perdavimo momentu žinojo arba turėjo žinoti, kad BUAB „Ranga IV“ neturėjo teisės perleisti šį daiktą, kad už šį daiktą ieškovui nebus sumokėta (CPK 178 str.), todėl atsakovas negali būti laikomas neteisėtu šilumos modulio valdytoju. Teismas kritiškai vertino ieškovo argumentą, kad atsakovas sudarė susitarimą su trečiuoju asmeniu BUAB „Ranga IV“ dėl trečiojo asmens BUAB „Rangos IV“ pareigos atsiskaityti su BUAB „Techninis modelis“ perėmimo. Ieškovas teismui nepateikė tokio susitarimo (CPK 178 str.). Iš teismui pateikto 2009 m. sausio 5 d. susitarimo dėl tarpusavio atsiskaitymų, matyti, kad atsakovas nebuvo 2009 m. sausio 5 d. susitarimo dėl tarpusavio atsiskaitymų šalimi, todėl jokių teisinių pasekmių atsakovui šis susitarimas negali turėti. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą teismas darė išvadą, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, jog jis šilumos modulio valdymo teisę prarado be savo valios (CPK 178 str.). Byloje nustatyta, kad daiktas buvo perduotas trečiajam asmeniui BUAB „Techninis modelis“ vadovaujantis sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, t. y. jis nebuvo pavogtas, pamestas, išviliotas apgaule ir t. t. Ieškovas teigė, jog pagal šilumos modulio pirkimo-pardavimo sutartį trečiasis asmuo BUAB „Techninis modelis“ neturėjo teisės jį instaliuoti atsakovo administraciniame pastate iki visiško atsiskaitymo už jį. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad toks sutarties aiškinimas yra nepagrįstas, prieštarauja sutarties esmei, tikslui ir įprastai praktikai statybos srityje. Pagal šilumos modulio pirkimo-pardavimo sutartį ir 2009 m. sausio 5 d. susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų ieškovas savo valia perdavė daiktą trečiajam asmeniui BUAB „ Techninis modelis“ pilnai už daiktą neatsiskaičius ir sutiko dėl tolimesnio disponavimo juo. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, kad 2008-12-05 Pirkimo-pardavimo sutartyje Nr.08/12/05 nurodytas daiktas (šilumos modelis) natūra neegzistuoja, tačiau dėl šio argumento išsamiau nepasisakė, nes ieškovas nereikalavo daikto grąžinti natūra. Reikalavimą priteisti iš atsakovo piniginį ekvivalentą lygų 82 786,67 Lt už šilumos modelį (pilnai sukomplektuotą) Qš-1330kW, Qv-1330kW, Qkv -200 AB banko Hansa bankas administraciniam pastatui, esančiam Konstitucijos pr. 20, Vilniuje, ieškovas grindė CK 6.344 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., tačiau byloje nustatyta, kad ieškovą ir atsakovą nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, todėl šiais pagrindais ieškinys negali būti patenkintas.

9Ieškovas UAB „Artakija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą, priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti pilnai bei iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas yra nesąžiningas ginčo šilumos modulio įgijėjas. Pirma, ieškovo nuosavybės teisė į ginčo modulį yra įregistruota sutarčių registre. Antra, atsakovas, anksčiau atliko mokėjimus ieškovui tiesiogiai, todėl galėjo ir turėjo žinoti, kad ginčo šilumos modelis nuosavybės teise priklauso atsakovui ir kiti asmenys neturėjo teisės jo perleisti. Aplinkybę, kad nusipirktų neregistruojamų daiktų nuosavybės teisė išlieka pardavėjui, kai daiktai įsigyti teikti paslaugoms arba įmonės verslui, galima panaudoti prieš trečiuosius asmenis tik tuo atveju, jeigu pirkimo-pardavimo sutartis buvo įregistruota įstatymų nustatyta tvarka viešame registre. 2008 m. gruodžio 5 d. pirkimo-pardavimo sutartis yra įregistruota Centrinėje Hipotekos įstaigoje viešame sutarčių registre, todėl pagal CK 6.411 str. 2 d., aplinkybę, kad nusipirktų neregistruojamų daiktų (šilumos modulio) nuosavybės teisė išlieka pardavėjui (ieškovui), galima panaudoti prieš trečiuosius asmenis (atsakovą). Atsakovas yra nesąžiningas ginčo šilumos modulio įgijėjas, nes šilumos modulio nuosavybės teisė buvo išviešinta (įregistruota) sutarčių registre, be to, pirmą mokėjimą atsakovas atliko tiesiogiai ieškovui, todėl galėjo ir privalėjo žinoti, kad ieškovas yra teisėtas šilumos modulio savininkas, o kiti asmenys neturi teisės jo perleisti iki visiško atsiskaitymo. Kadangi CK 6.153 str. šio ginčo atveju yra netaikomas, tai ieškovas turėjo teisę pasirinkti, iš ko reikalauti apmokėjimo už ginčo šilumos modulį: nesąžiningo ginčo šilumo modulio įgijėjo (atsakovo) ar pirkėjo (BUAB „Techninis modelis“). Kadangi ieškovas sumažino kreditorinį reikalavimą BUAB „Techninis modelis“ bankroto byloje, jis teisėtai bei pagrįstai apmokėjimo už ginčo šilumos modulį reikalauja iš atsakovo. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai vertino byloje esančius įrodymus, nes teigė, kad neįrodyta, kad ginčo šilumos modulio valdymo teisę ieškovas prarado be savo valios, daiktas perduotas BUAB „Techninis modelis“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį, aiškinimas, kad BUAB „Techninis modelis“ negalėjo perleisti ginčo šilumos modulio yra nepagrįstas, prieštarauja sutarties esmei, tikslui, įprastai praktikai. Ginčo šilumos modulio pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 08/12/05 buvo susitarta, kad disponuoti ginčo šilumos moduliu galima tik visiškai atsiskaičius su pardavėju (ieškovu). Byloje nustatyta, kad ginčo šilumos modelis yra atsakovo pastate, nors BUAB „Techninis modelis“ neturėjo teisės juo disponuoti. Šilumos modulį ieškovas prarado nesant jo teisėtos valios.

10Atsakovas UAB „Swedbank valda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad restitucija negali būti taikoma, nes atsakovo nesiejo ir nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai su ieškovu. Ginčo modulio pirkėjas BUAB „Techninis modelis“ be ieškovo sutikimo instaliavo ginčo modulį atsakovo pastate ir tokiu būdu perleido jš trečiajam asmeniui – generaliniam rangovui UAB „Ranga IV“, o šis atsakovui – UAB „Swedbank valda“. Todėl ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti atsakovo atžvilgiu taikyti restituciją nei natūra, nei piniginiu ekvivalentu. Tokius reikalavimus UAB „Artakija“ gali reikšti tik ginčo modulio pirkėjui BUAB „Techninis modelis“. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovo nesąžiningumo ir ginčo šilumos modulio praradimo aplinkybių neturi reikšmės, nes ieškovas atsisakė vindikacinio reikalavimo. Nagrinėjant ginčą pirmosios instancijos teisme UAB „Artakija“ neįrodė visų aplinkybių (CK 4.96 str.), kad būtų patenkintas ieškovo vindikacinis ieškinys. Kitos ieškovo apeliaciniame skunde nurodytos teisės normos (CK 1.137 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.344 str. 1 d.) netaikytinos ginčo santykiams.

11Trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą; iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas yra pateikęs rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad Sutarčių registre atlikus paiešką pagal ieškovo juridinio asmens kodą, Sutarčių registras pateikia informaciją, jog asmuo neįrašytas Sutarčių registre. Atsakovas būdamas maksimaliai atidus ir rūpestingas civilinės apyvartos dalyvis, paiešką Sutarčių registre galėjo atlikti tik pagal juridinio asmens kodą, o ne pagal prekės pavadinimą, todėl atsakovo atlikti veiksmai atitinka bonus pater familias kriterijų ir atsakovas negali būti laikomas nesąžiningu. Nei trečiojo asmens BUAB „Ranga IV“, nei atsakovo UAB „Swedbank valda“ sutartiniai teisiniai su ieškovu UAB „Artakija“ nesiejo. BUAB „Techninis modelis“ neinformavo BUAB „Ranga IV“ apie tai, jog Konstitucijos pr. 20, Vilniuje, montuojama įranga ar kiti gaminiai nuosavybės teise nepriklauso BUAB „Techninis modelis“ ir pastarasis neturi teisės juos montuoti ir/ar perleisti BUAB „Ranga IV“ iki visiško BUAB „Techninis modelis“ atsiskaitymo su ieškovu UAB „Artakija“. Nurodytos aplinkybės patvirtina, ne BUAB „Ranga IV“ ar atsakovo, o BUAB „Techninis modelis“ nesąžiningumą. Aplinkybė, kad atsakovas atliko mokėjimą ieškovui tik patvirtina, kad tokiu būdu atsakovas atsiskaitė ne su ieškovu ar BUAB „Techninis modelis“, o su BUAB „Ranga IV“, taigi, šis tiesioginio mokėjimo faktas niekaip nepagrindžia ir neįrodo atsakovo nesąžiningumo ir nepagrindžia ieškovo apeliacinio skundo. Būtent BUAB „Techninis modelis“ ir ieškovo sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygos, numatančios, jog įsigyjami daiktai skiriami atsakovo administracinio pastato reikmėms, aiškiai ir nedviprasmiškai parodo, jog nurodytas draudimas disponuoti prekėms šio ginčo atveju negali būti taikomas.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

14Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Artakija“ ir trečiasis asmuo BUAB „Techninis modelis“ 2008 m. gruodžio mėn. 5 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 08/12/05 ir Nr.08/12/05/01 (t. I, b. l. 9-13), pagal kurias UAB „Artakija“ įsipareigojo perduoti BUAB „Techninis modelis“ nuosavybėn šilumos modulį, kuris buvo sumontuotas AB banko „Hansa bankas“ administraciniame pastate, esančiame Konstitucijos pr. 20, Vilniuje, bei įrangą pagal prie sutarties Nr. 08/12/05/01 pridedamą priedą Nr. 1 (t. I, b. l. 14-15). Atsakovas UAB “Swedbank valda“ (senas pavadinimas - UAB „Hansa valda“) ir trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“ buvo sudarę rangos sutartį dėl statybos darbų atlikimo AB banko „Hansa bankas“ administraciniame pastate, esančiame Konstitucijos pr. 20, Vilniuje (t. II, b. l. 27-43). Tretieji asmenys BUAB „Ranga IV“ ir BUAB „Techninis modelis“ buvo sudarę subrangos sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo BUAB „Techninis modelis“ atliko dalį statybos darbų administraciniame pastate, esančiame Konstitucijos pr. 20, Vilniuje (t. I, b. l. 153-164). Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi (t. II, b. l. 141-142) UAB „Techninis modelis“ buvo iškelta bankroto byla. Ieškovas UAB „Artakija“ buvo įtrauktas į bankrutuojančios BUAB „Techninis modelis“ kreditorių sąrašą su finansiniais reikalavimais 109 860,84 Lt sumai (t. II, b. l. 103). Vilniaus apygardos teismo 2009-12-02 nutartimi UAB „Techninis modelis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (t. II, b. l 148-152). Vilniaus apygardos teismo 2010-02-19 nutartimi patenkintas BUAB „Techninis modelis“ administratoriaus įgalioto asmens ir kreditoriaus UAB „Artakija“ prašymas ir patvirtintas patikslintas kreditoriaus UAB „Artakija“ reikalavimas 27 074,17 Lt. sumai (t. III, b. l. 25). BUAB „Techninis modelis“ nebuvo sumokėjęs ieškovui pagal 2008 m. gruodžio mėn. 5 d. sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 08/12/05 ir Nr.08/12/05/01. Atsakovas 2009-02-06 mokėjimo nurodymu, vykdydamas BUAB „Techninis modelis“ prašymą pervedė ieškovui UAB „Artakija“ 80 000 Lt. (t. I, b. l. 119). Ieškovas UAB „Artakija“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš iš atsakovo UAB „Swedbank valda“ piniginį ekvivalentą lygų 82 786,67 Lt už prekes pirktas trečiojo asmens BUAB „Techninis modelis“ pagal 2008 m. gruodžio mėn. 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 08/12/05. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė iš esmės todėl, kad nebuvo būtinų sąlygų ieškovo vindikaciniam ieškiniui tenkinti. Ieškovas su tokiu teismo sprendimu nesutinka, savo nesutikimą grindžia tuo, jog atsakovas yra nesąžiningas ginčo šilumos modulio įgijėjas.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėjęs, kad Lietuvoje sprendžiant civilines bylas yra laikomasi vadinamojo non cumul principo. Kiekvienu konkrečiu atveju asmuo, kuris mano, kad jo teisės yra pažeistos, kreipdamasis dėl jų gynybos į teismą, pats savarankiškai suformuluoja ieškinio pagrindą ir dalyką. Teismo, kaip ginčus dėl teisės sprendžiančios nešališkos institucijos, pareiga yra pareikštą reikalavimą išnagrinėti, neperžengiant ieškinyje nustatytų jo ribų. Ieškovas, formuluodamas ieškinio dalyką, turi galimybę rinktis jo pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos būdą, tačiau privalo tai daryti, atsižvelgdamas į prievolės rūšį ir įstatyme, sutartyje nustatytas sąlygas. Teismas, pripažinęs, kad prievolinio teisinio santykio šalies teisės yra pažeistos ir turi būti ginamos civilinės teisės nustatytomis priemonėmis, privalo tinkamai taikyti teisę ir atsisakyti taikyti ieškovo pasirinktą jo pažeistų teisių gynimo būdą, jeigu tai nesiderina su to teisės instituto prigimtimi ir ypatumais. Jeigu ieškovas pasirenka netinkamą savo civilinių teisių gynimo būdą, tai yra pagrindas ieškinio reikalavimui atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2008, 2009 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2009, 2009 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-253/2009). Teisėjų kolegija pabrėžia, jog tiek įstatyminis reglamentavimas (CPK 135 str. 1 d.), tiek minėti proceso principai suponuoja, jog bylos nagrinėjimo ribas lemia tinkamai suformuluotas ieškinio dalykas ir pagrindas. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas UAB „Artakija“ pareiškė vindikacinį ieškinį, tačiau prašė taikyti restitucija, t.y. ne iš reikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, bet priteisti piniginį ekvivalentą. Tiek teisės teorijoje, tiek teismų praktikoje yra skiriami daiktinių ir prievolinių pažeistų asmens teisių gynimo būdai, susiję su neteisėtu daikto valdymu. Kasacinio teismo praktikoje, atribojant daiktinių ir prievolinių teisių gynimo būdus, yra išaiškinta, kad vindikacija ir restitucija yra savarankiški, tarpusavyje nekonkuruojantys asmens teisių gynimo būdai. Restitucija taikoma tik tada, kai asmenis sieja prievoliniai santykiai, o kai reikalavimą pareiškusio asmens ir daikto valdytojo nesieja prievoliniai santykiai, daiktas gali būti išreikalautas tik pagal vindikacijos taisykles, įtvirtintas CK 4.95–4.97 str. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2010; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

16Taigi, daikto valdymą savininkas gali susigrąžinti restitucijos būdu, jei jis buvo sandorio šalis, o jeigu daiktas įgijėjui atiteko po daugiau kaip vieno sandorio ir savininkas nebuvo paskutinio sandorio šalis, jis savininkui grąžinamas ne restitucijos, o vindikacijos būdu. Būtina pabrėžti, jog prievoliniai santykiai ieškovo UAB „Artakija“ ir atsakovo UAB „Swedbank valda“ nesiejo, kadangi ieškovas šilumos modulius, dėl kurių kilo ginčas, pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 08/12/05 perleido trečiajam asmeniui BUAB „Techninis modelis“. BUAB „Techninis modelis“ sudaręs subrangos sutartį su trečiuoju asmeniu BUAB „Ranga IV“, minėtus šilumos modulius sumontavo AB banko „Swedbank“ administraciniame pastate, esančiame Konstitucijos pr. 20, Vilniuje. Teisėjų kolegija pažymi, kad vindikacinio ieškinio dalykas yra reikalavimas grąžinti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija pabrėžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog prievoliniai teisių gynimo būdai šiuo atveju negali būti taikomi. Šios teismo išvados ieškovas apeliaciniame skunde neginčija, nepateikia argumentų, kad ji būtų neteisinga, todėl kolegija pažymi, jog ieškovas prašydamas priteisti piniginį ekvivalentą iš atsakovo pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą, todėl nesant teisinio pagrindo jis negalėjo būti taikomas, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo reikalavimą. Reikšti tokio pobūdžio reikalavimą ieškovas gali BUAB „Techninis modelis“. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Artakija“ buvo įtrauktas į bankrutuojančios BUAB „Techninis modelis“ kreditorių sąrašą su finansiniais reikalavimais 109 860,84 Lt sumai, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2010-02-19 nutartimi minėtas reikalavimas buvo sumažintas būtent prašoma priteisti iš atsakovo 82 786,67 Lt suma. Šis faktas rodo, kad ieškovas turėjo galimybę pasinaudoti jam priklausančia teise atgauti BUAB „Techninis modelis“ nesumokėtus pinigus už ginčo šilumos modulius skolininko bankroto procedūros metu, tačiau jos atsisakė.

17Apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovas yra nesąžiningas ginčo šilumos modulio įgijėjas ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškininį reikalavimą atmestini. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog reikšdamas vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 5) daiktas yra natūra; 6) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-489/2007; 2008 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2008; 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2009; 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2010; kt.). Tai reiškia, kad vindikaciniu ieškiniu pažeistos teisės ginamos tuo atveju, kai daikto savininkas nustojo valdyti daiktą ne savo valia ir daiktą be jokio teisinio pagrindo valdo kitas asmuo, su kuriuo daikto savininko nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog pagal pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp ieškovo ir trečiojo asmens BUAB „Techninis modelis“ trečiasis asmuo būtų gavęs teisę disponuoti šilumos moduliu tik tada, kai būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu. Ieškovas taip pat teigia, kad atsakovas yra nesąžiningas ginčo šilumos modulio įgijėjas, nes šilumos modulio nuosavybės teisė buvo išviešinta (įregistruota) sutarčių registre, be to, pirmą mokėjimą atsakovas atliko tiesiogiai ieškovui, todėl galėjo ir privalėjo žinoti, kad ieškovas yra teisėtas šilumos modulio savininkas, o kiti asmenys neturi teisės jo perleisti iki visiško atsiskaitymo. Sprendžiant atsakovo sąžiningumo klausimą svarbu nustatyti, kokie santykiai siejo bylos šalis. Pirkimo-pardavimo sutartis, kurios objektu buvo ginčo šilumos moduliai, sudaryta tarp ieškovo UAB „Artakija“ ir trečiojo asmens BUAB „Techninis modelis“. Nei trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“, nei atsakovas UAB “Swedbank valda“ minėtos sutarties šalimis nebuvo. Tretieji asmenys BUAB „Ranga IV“ ir BUAB „Techninis modelis“ buvo sudarę subrangos sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo BUAB „Techninis modelis“ atliko dalį statybos darbų AB bankas „Swedbank“ administraciniame pastate, esančiame Konstitucijos pr. 20, Vilniuje (t. I, b. l. 153-164), t.y. sumontavo šilumos modulius, įsigytus iš ieškovo UAB „Artakija“ pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu. Tad, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas neturėjo pareigos tiesiogiai kontroliuoti BUAB „Ranga IV“ pasirinktų subrangovų veiksmų. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovas užvaldydamas šilumos modulius privalėjo žinoti, kad tretysis asmuo BUAB „Techninis modelis“ neturi teisės jais disponuoti, ir dėl to yra nesąžiningas nei neteisėtas šilumos modulių valdytojas. Atsakovo atliktas mokėjimas tiesiogiai ieškovui pagal 2009-01-05 susitarimą neįrodo, jog atsakovas gali būti nesąžiningas ginčo modulio valdytojas, kadangi iš susitarimo esmės aišku, kad būtent tretieji asmenys BUAB „Ranga IV“ ir BUAB „Techninis modelis“ susitarė, kad atsakovo perversti pinigai bus laikomi tinkamu BUAB „Ranga IV“ pareigos sumokėti BUAB „Techninis modelis“ už atliktus darbu įvykdymu. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog aplinkybes apie atsakovo nesąžiningą daikto užvaldymą ir neteisėtą daikto valdymą neįrodytos (CPK 185 str.).

18Apeliacinio skundo motyvas, jog šilumos modulį ieškovas prarado nesant jo teisėtos valios atmestinas. Vien aplinkybė, jog ieškovas šilumos modulį perdavė trečiajam asmeniui BUAB „Techninis modelis“ laisva valia bei paliko šilumos modulį pastarojo valdžioje, nors BUAB „Techninis modelis“ už jį ir neatsiskaitė, neleidžia konstatuoti, jog šilumos modulį ieškovas perleido nesant jo valios. Ieškovas nurodo, jog tretysis asmuo BUAB „Techninis modelis“, nebuvo su ieškovu atsiskaitęs, todėl neturėjo teisės jo perleisti kitiems asmenims. Tačiau faktinės aplinkybės, t.y. ieškovo veiksmai, perleidžiant galimybę disponuoti turtu trečiajam asmeniui BUAB „Techninis modelis“ rodo, jog ieškovas nepakankamai rūpinosi jam priklausančiu turtu. Minėti apeliacinio skundo argumentai, nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo procesą reglamentuojančias taisykles (CPK 178 str., 185 str., CK 1.5 str.) atmesdamas ieškinį kaip nepagrįstą nesant juridinių faktų visumos būtinos vindikaciniam ieškiniui tenkinti. Apeliacinio skundo argumentai neįrodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas šilumos modulius prarado be savo valios, o atsakovas negali būti laikomas neteisėtu valdytoju.

19Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, visapusiškai ištyrė ir įvertino bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos tokio pobūdžio bylose, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo skundžiamą teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti (CPK 320 str.).

20Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo UAB „Artakija“ priteistinos valstybės ir atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 96 str., 98 str.). CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 2 p. numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Iš bylos medžiagos matyti, kad nauji teisės klausimai apeliacinės instancijos teisme sprendžiami nebuvo, įvyko tik vienas teismo posėdis, atsakovą atstovavo advokatė, kurios buveinė registruota Vilniuje, todėl nebuvo būtinybės išvykti į kitą vietovę. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aukščiau minėtas aplinkybes bei į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, atsakovo prašomą priteisti 14 000 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą mažina iki 1 300 Lt (CPK 93 str. 1 d. 98 str.). Iš ieškovo atsakovui už šio patirtas advokato pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme priteistina 1 300 Lt

21Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 98 str. iš ieškovo UAB „Artakija“ priteistinos 15,55 Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo šalims ir atsakovui UAB “Swedbank valda“ jo patirtos 1 300 Lt advokato pagalbos išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš ieškovo UAB „Artakija“ 1 300 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB “Swedbank valda“ ir 15,55 Lt valstybei pašto išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo piniginį... 5. Atsakovas atsiliepime (t. III, b. l. 14-19) nurodė, kad su patikslintu... 6. Trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“ atsiliepime į patikslintą ieškinį... 7. Trečiasis asmuo BUAB „Technini modelis“ atsiliepimu į ieškinį nurodė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį... 9. Ieškovas UAB „Artakija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsakovas UAB „Swedbank valda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 11. Trečiasis asmuo BUAB „Ranga IV“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Artakija“ ir trečiasis asmuo BUAB... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą... 16. Taigi, daikto valdymą savininkas gali susigrąžinti restitucijos būdu, jei... 17. Apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovas yra nesąžiningas ginčo šilumos... 18. Apeliacinio skundo motyvas, jog šilumos modulį ieškovas prarado nesant jo... 19. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 20. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo UAB „Artakija“ priteistinos... 21. Vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 98 str. iš ieškovo UAB... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „Artakija“ 1 300 Lt bylinėjimosi išlaidų...