Byla 2-698-922/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant atsakovui V. P., nedalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui V. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą dėl 7524,74 Lt žalos atlyginimo, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 226 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo V. P.. Nurodoma, kad 2007-10-15 iš ( - ), esančio buto buvo aplietos vandeniu žemiau esančios patalpos, esančios ( - ), kurios buvo apdraustos AB „Lietuvos draudimas“. Kompensuodama padarytą žalą AB „Lietuvos draudimas“ draudimo sutarties pagrindu išmokėjo 7524,74 Lt dydžio draudimo išmoką (4002,74 Lt už sulietą namų turtą ir 3522,00 Lt už pastato remonto darbus). Išmokėjusi išmoką AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis (CK 6.1015 str.). Remiantis UAB „Akmenės energija“ 2008-01-22 pažyma, kurioje nurodoma, kad butas, esantis ( - ), 2007-10-15 buvo aplietas vandeniu iš viršuje esančio buto, ( - ), kuriame nesuderinus su šilumos tiekimo įmone UAB „Akmenės energija“ buvo demontuoti radiatoriai. Radiatorius panaudojant jėgą buvo nuimtas nuo laikiklių, ko pasėkoje, trūko radiatoriaus jungtis ir pradėjo lietis vanduo. Akmenės rajono policijos komisariato pažymoje nustatyta, jog dėl žalos kaltas V. P., kuris būdamas neblaivus demontavo radiatorius. Atsakovas pažeidė pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad tretiesiems asmenims nebūtų daroma žala (CK 6.263 str.). atsakovui 2008-01-30 buvo išsiųsta pretenzija Nr. R000542173, tačiau atsakovas žalos neatlygino (2-3 b.l.).

3Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (41, 47, 61, 63, 83 b.l.).

4Teismo posėdžio metu atsakovas V. P. nesutiko su ieškiniu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2007 m. laikinai, 3-4 dienas, gyveno bute, esančiame ( - ) (penktas aukštas), nes šio buto savininkas prašė sutvarkyti butą prieš jį parduodant, išvalyti šiukšles, be to, tuo metu buvo susipykęs su savo sugyventine, su kuria gyveno bute, esančiame ( - ) (penktame aukšte). Atsakovas nurodė, kad, kol jis gyveno bute Nr. ( - ), V. K., gyvenantis bute, esančiame ( - ), lankėsi jo bute, matė radiatorius, jie tikrai nebuvo demontuoti. Niekas jam nesiskundė dėl to, kad jis apliejo V. K. priklausantį butą, neprašė atlyginti nuostolių. 2007 m. spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje jis buvo suimtas ir atliko laisvės atėmimo bausmę, o dabar gyvena ( - ), todėl jokių pretenzijų raginant atlyginti žalą negavo. Atsakovas patikino, kad jis jokių radiatorių nedemontavo, jų tikrai nenuplėšė, o įrankių jiems nupjaut taip pat neturėjo. Paaiškino, kad 2007 m. virtuvėje buvo keičiami radiatoriai, tačiau jis nežino, kokiu tikslu jie buvo keičiami.

5Liudytojas V. K. teismo posėdyje nurodė, kad 2007 gyveno ir šiuo metu vis dar gyvena bute, esančiame ( - ) (trečiame aukšte). Paaiškino, kad atsakovas yra matytas, nes 2007 m. atsakovas gyveno tame pačiame name kaip ir jis. Atsakovas gyveno bute ( - ), su kažkokia moterimi, vis girtaudavo, tačiau tuo metu, kai buvo aplietas jam priklausantis butas, atsakovas gyveno bute, esančiame ( - ) (penktas aukštas). Liudytojas patvirtino, kad 2007 m. buvo aplietas jo butas bei kiti butai iki rūsio, juos apliejo iš penkto aukšto. Liudytojas paaiškino, kad jis su žmona grįžęs iš darbo pamatė, kad į jam priklausantį butą bėga vanduo iš viršaus. Jis nubėgo į ketvirtą aukštą, tačiau 2007 m. virš jam priklausančio buto ketvirtame aukšte niekas negyveno, buto savininkai buvo išvykę į užsienį. Jis nubėjo į penktą aukštą – butą, esantį ( - ), ten rado miegant girtą atsakovą. Kadangi minėtame bute nebuvo radiatorių, todėl pro vamzdžius bėgo vanduo, nes buvo įjungtas šildymas ir bandoma šildymo sistema. Apie įvykį pranešė atitinkamoms institucijoms. Kadangi buvo apsidraudęs, tai draudimas iš dalies padengė nuostolius, kuriuos patyrė dėl apipilto buto, nes išbrinko baldai, gaminti iš medžio drožlių, buvo sugadintas grindų laminatas, sienos butą reikėjo remontuoti, sugedo kompiuteris ir pan. Tikslios draudimo išmokos sumos nepamena, maždaug apie 5000 Lt.

6Liudytojas E. J. teismo posėdyje nurodė, kad jis jam nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Jis butą įsigijo 2008-06-20 ir jame gyvena iki šiol. Butą pirko iš N., kuris jam paaiškino, kad praeityje butas buvo aplietas, nes buvo prakiuręs namo stogas, tačiau stogas šiuo metu jau pakeistas. Liudytojas patvirtino, kad prieš perkant butą jį apžiūrėjo ir nesimatė, kad jis būtų apipiltas, radiatoriai buvo tvarkingi, originalūs. Nei N., nei kiti kaimynai jam nėra sakę, kad kažkada anksčiau, įskaitant ir 2007-10-15, minėtame bute būtų buvę problemų dėl radiatorių ir dėl to apipilti žemiau esantys butai. Liudytojas paaiškino, kad ir iki šiol būna, jog lauke stipriai lyjant per ventiliacijos angas bėga vanduo virtuvėje, koridoriuje, vanduo bėga iki pat pamatų, nes namas senas. O bute, esančiame ( - ), nuolat keisdavosi gyventojai, kažkada anksčiau, kai buvo statoma gamykla, ten gyveno gruzinai ar armėnai, kurie balkone netgi kepdavo šašlykus.

7Ieškinys atmestinas.

8CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogacija – tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu. Subrogacijos institutas turi mažiausiai du tikslus. Pirma, šis teisės institutas skirtas tam, kad užkirstų kelią nukentėjusio asmens, t. y. draudėjo, nepagrįstam praturtėjimui tuo atveju, jeigu draudėjas gautų ir žalos atlyginimą iš atsakingo už žalą asmens, ir draudimo išmoką iš draudiko, t. y. gautų dvigubą kompensaciją; jeigu taip atsitiktų, tai subrogacijos institutu draudikas galėtų išsiieškoti iš draudėjo tai, ką šiam išmokėjo nepagrįstai po to, kai draudėjas gavo visišką žalos atlyginimą iš atsakingo už žalą asmens. Antra, subrogacijos institutas užtikrina principo „niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų“ (lot. nullus commodum capere de sua injuria propria) realumą: jeigu nebūtų subrogacijos galimybės, atsakingas už padarytą žalą asmuo nepatirtų jokių neigiamų turtinių padarinių, nes draudėjas gautų žalos atlyginimą draudimo išmokos pavidalu ir, jeigu draudimo išmoka padengtų visą patirtą žalą, jis negalėtų nieko reikalauti iš žalą padariusio asmens; subrogacijos institutas leidžia draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, reikalauti iš žalą padariusio asmens draudimo išmokos dydžio sumos, taigi taip žalą padariusiam asmeniui pritaikoma civilinė atsakomybė. Taigi subrogaciją galima apibūdinti kaip įstatymo pagrindu pereinančią draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisę asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi.

9Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2007-10-15 buvo aplietas V. K. butas, esantis ( - ). Kadangi minėto įvykio metu buvo sugadintas turtas, kuriam galiojo draudiminė apsauga pagal draudėjo V. K. ir draudiko AB „Lietuvos draudimas“ turto draudimo sutartį (7-8 b.l.), todėl draudikas AB „Lietuvos draudimas“ buvo informuotas apie draudiminį įvykį. UAB „Akmenės energija“ 2008-01-22 rašte Nr. 28 nurodoma, kad 2007-10-15 apie 19 val. UAB „Akmenės energija“ dispečerinė telefonu gavo pranešimą, kad per ( - ), buto virtuvės lubas laša vanduo. Nuvykus į įvykio vietą pašalinti gedimo, rado jau iš šildymo sistemos išliestą termofikacinį vandenį. Nustatytas, kad ( - ), buto savininkas neteisėtai, nesuderinęs su šilumos tiekimo įmone UAB „Akmenės energija“, demontavo radiatorius. Radiatorius buvo jėga nuplėštas nuo laikiklių ir, trūko radiatoriaus jungčiai (ilgasriegiui), iš sriegio pradėjo bėgti termofikacinis vanduo (9 b.l.). Akmenės rajono policijos komisariato 2007-10-31 rašte Nr. 51-S-8469 nurodoma, kad 2007-10-20 Akmenės rajono policijos komisariate gautas V. K. pranešimas apie tai, kad aplietas vandeniu jam priklausantis butas, esantis ( - ). Nustatyta, kad butą vandeniu apliejo neblaivus V. P., gyv. ( - ). V. K. išaiškinta, kad dėl buto aplieto vandeniu, jis turi kreiptis į teismą civiline tvarka (10 b.l.). AB „Lietuvos draudimas“ turto žalų vertintojas G. B. 2007-10-18 sudarė turto sunaikinimo, sugadinimo aktą, kuriame nurodoma, kad 2007-10-15 buvo aplietas V. K. priklausantis butas, esantis ( - ), draudikui apie įvykį pranešė UAB „Akmenės energija“, numanomas dėl įvykio atsakingas asmuo – buto, esančio ( - ), gyventojas. Nurodoma, kad V. K. grįžo namo po darbo ir pamatė bėgantį vandenį iš viršaus. Tuo metu ketvirtame aukšte niekas negyveno jau apie penkerius metus, o nuėjęs į penktame aukšte virš jo esantį butą, esantį ( - ), jame nerado nė vieno radiatoriaus, o pro nesantį radiatorių bėgo vanduo, nes tuo metu buvo tikrinama šildymo sistema (11-16 b.l.). Draudikas nustatė, kad apliejus butą, buvo sugadinta turto už 4002,74 Lt, o buto remonto darbai įvertinti 3522,00 Lt suma (17-18, 19, 21, 23 b.l.), todėl V. K. 2007-12-19 buvo išmokėta 3522,00 Lt draudimo išmoka ir 2007-12-27 buvo išmokėta 4002,74 Lt draudimo išmoka (24, 25, 26-27 b.l.), t. y. iš viso 7524,74 Lt. Todėl AB „Lietuvos draudimas“ 2008-01-30 pareiškė pretenziją Nr. R000542173 V. P., prašant atlyginti 7524,74 Lt žalą, atsiradusią 2007-10-15 apliejus butą, esantį ( - ) (6 b.l.). Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas, esantis ( - ), 2007-10-15 nuosavybės teisė priklausė V. K., o nuo 2008-06-20 – E. J. ir V. K. po ½ dalį (49-51 b.l.); butas, esantis ( - ), 2007-10-15 nuosavybės teisė priklausė R. G., o šiuo metu – R. Z. (53 b.l.). Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis atsakovas V. P. 2007-10-24 įvykdė plėšimą, todėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2007-12-11 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d., laikotarpiu nuo 2007-12-11 iki 2009-09-11 V. P. buvo suimtas, atlikęs bausmę jis išvyko gyventi adresu ( - ) (74-82 b.l.). Gauti rašytiniai duomenys iš Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato ir UAB „Akmenės energija“, kuriuose nurodoma, kad jie neturi duomenų apie tai, kad 2007-10-15 buvo aplietas V. K. priklausantis butas, esantis ( - ), nes praėjus penkerių metų saugojimo terminui, visi duomenys sunaikinti.

10Pažymėtina, kad bylose dėl žalos atlyginimo ieškovas turi pateikti duomenis, patvirtinančius, kad asmuo, nurodytas kaip atsakovas yra kaltas dėl kilusios žalos, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246-6.249 straipsniai). Kadangi civilinė atsakomybė galima tik esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėti atsakovo veiksmai, žalą, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, o taip pat atsakovo kaltę. Kadangi civilinis procesas grindžiamas rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principais, todėl civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti ieškovas, tuo tarpu atsakovas turi įrodyti, kad jis yra nekaltas dėl žalos atsiradimo (CPK 12, 178 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.).

11Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl ieškovo, išmokėjusio draudimo išmoką už apdrausto turto -buto daugiabučiame name, sugadinimą, subrogacijos teisės įgyvendinimo, reikalaujant iš atsakovo atlyginti nuostolius – išmokėtą draudimo išmoką.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009 ir kt.). Dėl to teismas įvertina ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008 ir kt.).

13Nors byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2007-10-15 buvo apipiltas V. K. priklausantis butas, esantis ( - ), ir draudimo kompanija – ieškovas – atlygino V. K. nuostolius, t. y. išmokėjo 7524,74 Lt draudimo išmoką, tačiau nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl to, kas kaltas dėl įvykio, kurio metu 2007-10-15 buvo apipiltas V. K. priklausantis butas, esantis ( - ). Pažymėtina, kad ieškovas, pagrįsdamas atsakovo V. P. kaltę pateikė duomenis, kuriuose vienur įvykio kaltininku nurodomas „( - ) buto gyventojas“ (11-12 b.l.), kitur – „( - ) buto savininkas“ (9 b.l.), o trečiuose rašytiniuose – „V. P., gyv. ( - )“ (10 b.l.). Pažymėtina ir tai, kad turto sunaikinimo, sugadinimo akte nurodant dėl įvykio atsakingą asmenį buvo pataisytas buto numeris, nurodant, kad dėl įvykio būtent ( - ) buto gyventojas, o pirminį rašą įskaityti sudėtinga (11-12 b.l.). Atsakovas tvirtina, kad jis niekada negyveno bute, esančiame ( - ), t. y. ketvirtame aukšte, kuris yra virš aplieto buto. Atsakovas pripažino, kad laikinai gyveno bute, esančiame ( - ), penktame aukšte, jis niekada nebuvo šio buto savininkas, tikrai nedemontavo radiatorių, neapliejo žemiau esančių daugiabučio namo butų. Nors liudytojas V. K. nurodė, kad tuo metu, kai buvo apipiltas jam priklausantis butas, jis bute, esančiame ( - ), rado neblaivų V. P. ir matė demontuotus radiatorius pro kurio vamzdžius bėgo vanduo, tačiau negalėjo įvardinti kas ir kada nupjovė minėto buto radiatorius, mat vanduo apliejo jo butą tik tuomet, kai buvo tikrinama šildymo sistema. Taigi radiatoriai galėjo būti nupjauti gerokai anksčiau, nei buvo apipiltas V. K. priklausantis butas. Atsižvelgiant į tai, kad nuo įvykio praėjo daugiau nei penkeri metai, policijos komisariatas neturi duomenų, kaip buvo nustatyta, jog V. K. butą apliejo būtent V. P.. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas E. J., kuris įsigijo butą, esantį ( - ), po įvykio, patvirtino, kad jam atsikrausčius gyventi į minėtą butą bei apžiūrint jį prieš perkant minėtą butą, jame buvo tvarkingai įrengti radiatoriai, bute nesimatė jokių žymių, kad būtų nupjauti radiatoriai, iš jų išsiliejęs vanduo, taip pat nei asmuo, iš kurio pirko butą, nei kaimynai niekada neminėjo, kad buvo kažkas panašaus įvykę. Be to, nurodė, kad iki šiol lyjant bėga vanduo pro ventiliacijos angą, esančią virtuvėje, apliejami butai iki pirmo aukšto. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog liudytojas V. K. teismo posėdyje taip pat nurodė, kad po įvykio, kai 2007-10-15 buvo aplietas jam priklausantis butas, dar ne kartą butai būdavo apipilti. Taigi byloje nėra duomenų, kad būtent dėl atsakovo kaltės vanduo apliejo V. K. priklausantį butą, esantį ( - ). Išklausius byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, ištyrus byloje esančius rašytinius duomenis teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės dėl to, kad buvo aplietas butas, esantis ( - ), todėl ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestinas.

14Nors atsakovas neprašė taikyti ieškinio senatį, tačiau atkreiptinas ieškovo dėmesys į tai, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo, praėjus beveik septyneriems metams nuo įvykio, kurio metu buvo padaryta žala. Pažymėtina, kad teisės aktai nustatyto laiko tarpą (terminą), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Pagal CK 1.125 str. 8 d. reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatant ieškinio senaties terminą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, užtikrinamas ne tik subjektinės teisės realumas, bet ir yra sudaromos sąlygos sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusią šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.), į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista. Jeigu asmuo veikia priešingai, nei nurodyta anksčiau – protingai ir sąžiningai, aktyviais teisėtais veiksmais per visą laikotarpį iki bylos iškėlimo siekia ginti savo pažeistas teises, negalima pripažinti, kad tai suteiktų atsakovui teisėtus lūkesčius tikintis, jog toks asmuo apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista, taip pat negalima pripažinti, jog, esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino atitiktų ieškinio senaties teisės instituto paskirtį. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009; 2002 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2002 ir kt.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro: 226,00 Lt žyminio mokesčio, kurį ieškovas sumokėjo pareiškiant ieškinį (4 b.l.), 65,86 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 b.l.).

17Vadovaujantis CPK 96 str. 2 d. atmetus ieškinį, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu priteistinos iš ieškovo valstybės naudai.

18Vadovaudamasis CPK 12 str., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 ir 6 p., 96 str. 2 d., 176-179 str., 259-260 str., 263-270 str. teismas

Nutarė

19ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ (į.k. 110051834) 65,86 Lt (šešiasdešimt penkis litus 86 ct) (19,07 EUR) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Išaiškintina, kad pinigai mokėtini Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą dėl 7524,74 Lt... 3. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 4. Teismo posėdžio metu atsakovas V. P. nesutiko su ieškiniu, prašo jį... 5. Liudytojas V. K. teismo posėdyje nurodė, kad 2007 gyveno ir šiuo metu vis... 6. Liudytojas E. J. teismo posėdyje nurodė, kad jis jam nuosavybės teise... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita,... 9. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2007-10-15 buvo... 10. Pažymėtina, kad bylose dėl žalos atlyginimo ieškovas turi pateikti... 11. Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl ieškovo, išmokėjusio draudimo išmoką... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad... 13. Nors byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2007-10-15 buvo apipiltas V. K.... 14. Nors atsakovas neprašė taikyti ieškinio senatį, tačiau atkreiptinas... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 16. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi... 17. Vadovaujantis CPK 96 str. 2 d. atmetus ieškinį, išlaidos, susijusios su... 18. Vadovaudamasis CPK 12 str., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3... 19. ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ (į.k. 110051834) 65,86 Lt... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos...