Byla e2S-945-430/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Asta Stanišauskaitė, antstolė Brigita Palavinskienė, uždaroji akcinė bendrovė „EDS INVEST“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „CONSTRUCTION ACE“, atstovaujama nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“ (toliau – UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“) pateikė antstoliui Donatui Kisieliui skundą dėl antstolio veiksmų, prašydama panaikinti antstolio 2020 m. vasario 7 d. patvarkymą Nr. S-20-174-2818 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/0122, kuriuo nuspręsta parduoti iš varžytinių pareiškėjai priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą. Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. kovo 6 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo ir persiuntė jį nagrinėjimui Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 14 d. netenkino pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundo dėl antstolio veiksmų ir skyrė pareiškėjai 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-12176-734/2020 netenkino pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundo dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų ir paskyrė pareiškėjai 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

103.

11Teismas nustatė, kad užtikrinant paskolos sutarties Nr. 12-00505, 2012 m. gruodžio 21 d. sudarytos tarp kreditorės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „CONSTRUCTION ACE“, su visais esamais ir vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais įvykdymą, 2013 m. sausio 7 d. sutartinės hipotekos sandoriu (identifikavimo kodas Hipotekos registre: 20120130000854) ir 2013 m. sausio 14 d. sutartinio įkeitimo sandoriu (identifikavimo kodas Hipotekos registre: 20220130002293), hipotekos kreditorės (įkaito gavėjos) uždarosios akcinės bendrovės „EDS INVEST“ (toliau – UAB „EDS INVEST“) (pradinis kreditorius kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“) naudai buvo įkeistas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausantis turtas, t. y. nebaigtas statyti administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir nuomos teisė į valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio bendras plotas sudaro 0,1832 ha, Vilniuje, ( - ); nebaigtas statyti administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir nuomos teisė į valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio bendras plotas sudaro 0,2113 ha, Vilniuje, ( - ); negyvenamoji patalpa – parduotuvė (patalpos nuo 1–1 iki 1–7) (unikalus Nr. ( - )), kurios bendras plotas sudaro 153,75 kv. m, Vilniuje, ( - ); negyvenamoji patalpa – knygynas (patalpos pažymėtos R1–1, R1–2, R1–3, nuo 1–1 iki 1–7, 1–7A) (unikalus Nr. ( - )), kurios bendras plotas sudaro 283,70 kv. m, Vilniuje ( - ). 2019 m. rugsėjo 30 d. antstolio patvarkymu Nr. S-19-174-13972 nuspręsta atnaujinti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 dėl išieškojimo iš skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisto turto ir šiam turtui skirti pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti uždarajai akcinei bendrovei „Negrita“ (toliau – UAB „Negrita“). Ekspertinė įstaiga atliko pareiškėjui priklausančio ir areštuoto turto vertės nustatymo pakartotinę ekspertizę ir 2019 m. gruodžio 23 d. parengė ekspertizės aktą Nr. 19-12-17A. Antstolio 2020 m. sausio 15 d. patvarkymu Nr. S-20-174-1042 nuspręsta vadovautis UAB „Negrita“ ekspertizės aktu ir areštuotą pareiškėjos turtą perkainoti eksperto nustatyta turto verte. Minėtu patvarkymu vykdymo proceso šalims taip pat išaiškinta areštuoto turto priverstinio realizavimo tvarka. 2020 m. sausio 31 d. pareiškėja elektroniniu paštu pateikė antstoliui prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo (perkainojimo), kuriose nesutiko dėl vykdymo procese paskirto eksperto, teikė prieštaravimus dėl ekspertizės aktų išvadų ir netinkamai eksperto taikytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos turto ir verslo vertinimo metodikos. Taip pat pareiškėja prašė antstolio pakartotinę turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir suteikti pareiškėjai papildomą 40 darbo dienų terminą, per kurį antstoliui galėtų būti pateiktas nešališko ir kompetentingo ir galiojančių drausminių nuobaudų neturinčio teismo eksperto turto vertinimas. 2020 m. vasario 3 d. antstolis persiuntė pareiškėjos prieštaravimus susipažinti išieškotojui ir ekspertinei įstaigai UAB „Negrita“ su siūlymu pateikti dėl jų nuomonę. 2020 m. vasario 5 d. nesutikimą su pareiškėjos prieštaravimais pateikė išieškotoja UAB „EDS INVEST“, o 2020 m. vasario 7 d. antstolio kontoroje gautas ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ paaiškinimas. 2020 m. vasario 7 d. antstolis Donatas Kisielius priėmė patvarkymą Nr. S-20-174-2818, kuriuo nusprendė parduoti iš varžytinių pareiškėjai priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą.

124.

13Teismas, susipažinęs su pareiškėjos 2020 m. sausio 31 d. prieštaravimais dėl realizuotino vykdymo procese turto vertės nustatymo, padarė išvadą, kad prieštaravimuose išdėstyta tik subjektyvi pareiškėjos nuomonė apie turto vertę, tačiau ši nuomonė nepagrįsta objektyviais duomenimis, tokių duomenų nei į vykdomąją bylą, nei į civilinę bylą, nėra pateikta. Pažymėjo, kad nustatytoji areštuoto turto vertė tenkino išieškotojo, kurio interesų patenkinimui yra skirtas visas vykdymo procesas, interesus.

145.

15Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos argumento, jog turto vertintoja uždaroji akcinė bendrovė „CRE pro“ (toliau – UAB „CRE pro“) nustatė, kad areštuoto turto vertė yra ženkliai didesnė negu nustatyta vertintojos UAB „Negrita“, pažymėjo, jog dėl šių aplinkybių jau buvo pasisakęs Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-670-467/2019, nustatydamas, kad pareiškėjos minima nepriklausomo nekilnojamojo turto vertintojo išvada yra tik preliminarus turto įvertinimas, neatsižvelgiant į konkretaus turto ypatumus, jo individualius požymius, turtui taikomus disponavimo apribojimus ir kt. svarbius požymius, kas žymiai įtakoja kiekvieno konkretaus turto kainą. Pabrėžė, kad pačiose UAB „CRE pro“ pažymose nurodyta, jog šios konsultacijos dėl galimos turto rinkos kainos neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio ir formos, nėra turto vertinimo dokumentas, o yra tik informacinio konsultacinio pobūdžio dokumentai, skirti užsakovui, dėl to, teismo vertinimu, tokie dokumentai nėra ir negali prilygti turto vertinimo ataskaitai ar ekspertizės aktui, ir neturi juridinės galios.

166.

17Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos argumentų, jog UAB „Negrita“ vertintojo ataskaita negalėjo būti vadovaujamasi įvertinant turtą, nes turto vertintojas turi nuobaudą, padarė išvadą, jog šie argumentai nepagrįsti. Pažymėjo, kad kita aplinkybė, jog ekspertizės aktą surašęs asmuo įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, leidžia spręsti, kad nėra abejonių dėl šio asmens kompetencijos ir tinkamumo ekspertizės atlikimui. Pabrėžė, kad vien aplinkybė, jog ekspertas turi galiojančią drausminę nuobaudą, nereiškia, jog vykdomojoje byloje negali būti vadovaujamasi šio eksperto atliktu ekspertizės aktu.

187.

19Atsižvelgiant į visas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju antstolis veikė pagal jam suteiktus įgalinimus ir neatliko veiksmų, viršijančių jo kompetenciją. Vykdomojoje byloje antstolio atlikti veiksmai nepažeidžia vykdymo proceso dalyvių teisių ir interesų, ir procedūrų, dėl to pareiškėjos skundas atmestinas.

208.

21Teismas, įvertinęs suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ atsiliepime nurodytas aplinkybes ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nustatė, jog teismų procesiniais sprendimais ne kartą konstatuotas nesąžiningas ir sistemingas pareiškėjos veikimas vykdymo procese, siekiant jį vilkinti, pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-2070-467/2018; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-31946-989/2018; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-111-803/2019; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-621-275/2019; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1580-430/2019; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-670-467/2019; Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1615-560/2019. Teismas vertino, kad šiuo atveju taip pat įžvelgiamas pakartotinis pareiškėjos piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, trukdymas antstoliui per kuo įmanoma trumpesnį terminą įvykdyti išieškojimą, taip pažeidžiant išieškotojo interesus, dėl to įvertinus tai, jog pareiškėja pakartotinai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, jai bauda skiriama ne pirmą kartą, todėl teismas paskyrė pareiškėjai vienkartinę 5 000 Eur baudą.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-12176-734/2020, prašydama panaikinti teismo nutartį ir priimti naują nutartį, kuria: 1) panaikinti antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. vasario 7 d. patvarkymą Nr. S-20-174-2818 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/0122, kaip neteisėtą ir nepagrįstą; 2) sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/0122, ir įpareigoti antstolį atlikti naują parduodamo turto rinkos kainos nustatymo ekspertizę vykdomojoje byloje; 3) panaikinti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nepagrįstai skirtą 5 000 Eur baudą.

2510.

26Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2710.1.

28Teismas visiškai neobjektyviai ir neteisingai vertino faktines bylos aplinkybes ir nepagrįstai iškėlė išieškotojo interesą greitai realizuoti turtą aukščiau už skolininko teisę ir pagrįstą lūkestį, kad jo turtas, nustatant jo pardavimo varžytinėse pradinę kainą, būtų įkainotas teisingai, todėl teismas iš esmės nukrypo nuo civilinio proceso principų ir teismo vaidmens atliekant vykdymo proceso teisėtumo priežiūrą, pažeidė vykdymo proceso šalių lygiateisiškumo vykdymo proceso principą.

2910.2.

30Teismas, nustatydamas areštuoto turto vertę, nepagrįstai išimtinai atsižvelgė tik į antstolio ir išieškotojo interesus, ir neteisingai nustatė turto kainą.

3110.3.

32Teigia, kad UAB „Cre Pro“ konsultacijos dėl turto vertės buvo teiktos teismui ne tam, kad galėtų prilygti ar pakeisti ekspertizės aktą, bet tuo tikslu, jog būtų galima objektyviai pagrįsti ir įrodyti, jog yra pagrindo abejoti UAB „Negrita“ ekspertizės aktu. Apeliantės vertinimu, UAB „Cre Pro“ turto vertės konsultacinė pažyma yra objektyvus ir nešališkas dokumentas. Toks teikiamas dokumentas negali būti paneigtas subjektyviu teismo atsisakymu patenkinti skundą dėl antstolio veiksmų nenurodant motyvų, vien tik nurodant, jog atlikta ekspertizė atitinka teisės aktus, o antstolio veiksmai buvo teisėti. Apeliantės manymu, teismo atliekamos vykdymo proceso kontrolės tikslas neturėtų būti susiaurinamas iki formalaus teisėtumo patikrinimo, ignoruojant teismo vykdomą teisingumą.

3310.4.

34Nesutinka su skundžiama teismo nutartimi paskirti skolininkei 5 000 Eur baudą, kadangi apeliantė nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, o skundė antstolius veiksmus, siekdama apginti savo teises. Pažymi, kad jeigu skolininkė būtų pasyvi vykdymo procese, tuomet ji negalėtų gintis vėlesniuose vykdymo proceso etapuose ir stadijose. Apeliantės manymu, teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad skolininkė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ siekė sustabdyti išieškojimą ar vilkinti išieškojimo veiksmus, tokių patvirtinančių duomenų byloje nėra. Pabrėžia, kad tam, jog būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad bendrovei bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirta ne ieškinio teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje, o ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje.

3511.

36Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-12176-734/2020.

3712.

38Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3912.1.

40Skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, teismas teisingai sprendė, kad pareiškėjos turto vertė nustatyta tinkamai nešališko teismo eksperto ir pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas ilgą laiką sistemingai piktnaudžiauja procesu tikslingai vilkindamas vykdomojo dokumento vykdymą.

4112.2.

42Skundžiamoje nutartyje pagrįstai nustatyta, jog įkainojant pareiškėjos turtą buvo laikomasi visų nurodytų teisės aktų nuostatų, o pareiškėjos atskirajame skunde nurodomi nauji argumentai dėl to, kad antstoliui turėjo kilti abejonių dėl turto vertės pareiškėjos pateikti po ginčijamo patvarkymo priėmimo. Be to, tokie pareiškėjos pateikti duomenys taip pat skundžiama nutartimi pagrįstai pripažinti nepakankami spręsti dėl vykdomojoje byloje atlikti turto įvertinimo nepagrįstumo. Pažymi, kad šie duomenys net negalėjo sukelti abejonių dėl turto vertės, kadangi jie pateikti po skundžiamo antstolio patvarkymo priėmimo, su pareiškėjos skundu dėl antstolio veiksmu.

4312.3.

44Suinteresuoto asmens manymu, UAB „Negrita“ atliktos ekspertizės išvados atitinka visus ekspertizei keliamus reikalavimus, joje yra visos ekspertizės aktui reikalingos dalys, pateikti eksperto turto įvertinimui reikalingi išsamūs paaiškinimai, objektyvūs duomenys, remiantis kuriais padarytos išvados. Dėl to antstolio pagrįstai vertinta, kad ekspertas tinkamai parinko turto vertinimo metodus ir jų derinius, tinkamai juos pritaikė, tinkamai, išsamiai ir logiškai pagrindė ekspertizės išvadas, o pareiškėjai išreiškus dėl jų abejones, ekspertas papildomai paaiškino turto įkainojimui svarbias aplinkybes. Pabrėžia ir tai, kad pareiškėjos iškeltas abejones dėl teismo eksperto tinkamumo buvo pašalintos Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo procesiniais sprendimais civilinėse bylose Nr. e2VP-37049-937/2019, Nr. e2VP-41093-905/2019 ir Nr. e2S-71-262/2020, kuriose ekspertas pripažintas tinkamu, o pareiškėjos teiginiai apie eksperto netinkamumą ir šališkumą pripažinti nepagrįstais.

4512.4.

46Skundžiama nutartimi teisingai spręsta, kad tik po skundžiamų veiksmų atlikimo pareiškėjos pateikti papildomi duomenys – konsultacijos neatitinka objektyviam įrodymui keliamų reikalavimų. Tai yra tik informacinio pobūdžio dokumentai, kurie neatitinka turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų. Pačioje konsultacijoje aiškiai nurodoma, kad šios konsultacijos neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio ir formos, nėra turto vertinimo dokumentas, o yra tik informacinio konsultacinio pobūdžio dokumentai skirti konsultacijoms užsakovui. Dėl to skundžiamoje nutartyje pagrįstai spręsta, kad nėra objektyvių ir pakankamų duomenų, kurie galėtų pagrįsti pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes dėl pareiškėjai priklausančio turto įvertinimo netinkamumo. Tinkamą turto įkainojimą papildomai įrodo ir tai, kad ginčo turto varžytinės pasibaigė ir buvo pripažintos neįvykusiomis, kadangi jas laimėję su pareiškėja susiję asmenys atsisakė sumokėti pirkimo kainas.

4712.5.

48Teismas pagrįstai pripažino, kad pareiškėja sistemingai piktnaudžiauja procesu, dėl to jai skirta bauda. Pažymi, kad pareiškėjos veiksmai yra nukreipti prieš teisingą ir greitą vykdomosios bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, kas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 2 dalyje nustatytą piktnaudžiavimu procesu sampratą. Pabrėžia, kad skundžiama nutartis motyvuojama būtent tuo, jog teismų procesiniais sprendimais jau ne kartą buvo konstatuotas nesąžiningas ir sistemingas pareiškėjos veikimas vykdymo procese, siekiant jį vilkinti, dėl to pareiškėjai buvo skirta maksimali bauda. Suinteresuoto asmens manymu, tik atitinkamų procesinių priemonių taikymas gali sudrausminti tokį asmenį ir gali užkirsti kelią teisei priešingam elgesiui.

49Teismas

konstatuoja:

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5113.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

5314.

54Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

5515.

56Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5716.

58Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-12176-734/2020, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

5917.

60Iš bylos duomenų nustatyta, kad užtikrinant paskolos sutarties Nr. 12-00505, 2012 m. gruodžio 21 d. sudarytos tarp kreditorės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „CONSTRUCTION ACE“, su visais esamais ir vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais įvykdymą, 2013 m. sausio 7 d. sutartinės hipotekos sandoriu (identifikavimo kodas Hipotekos registre: 20120130000854) ir 2013 m. sausio 14 d. sutartinio įkeitimo sandoriu (identifikavimo kodas Hipotekos registre: 20220130002293), hipotekos kreditorės (įkaito gavėjos) UAB „EDS INVEST“ (pradinis kreditorius kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“) naudai buvo įkeistas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausantis turtas, t. y. nebaigtas statyti administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir nuomos teisė į valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio bendras plotas sudaro 0,1832 ha, Vilniuje, ( - ); nebaigtas statyti administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir nuomos teisė į valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kurio bendras plotas sudaro 0,2113 ha, Vilniuje, ( - ); negyvenamoji patalpa – parduotuvė (patalpos nuo 1–1 iki 1–7) (unikalus Nr. ( - )), kurios bendras plotas sudaro 153,75 kv. m, Vilniuje, ( - ); negyvenamoji patalpa – knygynas (patalpos pažymėtos R1–1, R1–2, R1–3, nuo 1–1 iki 1–7, 1–7A) (unikalus Nr. ( - )), kurios bendras plotas sudaro 283,70 kv. m, Vilniuje ( - ). Antstolis nukreipė išieškojimą į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeistą turtą 2016 m., šiam turtui buvo skirta rinkos vertės nustatymo ekspertizė, kuri buvo pavesta atlikti UAB „Negrita“. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 1 d. netenkino UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pareiškimo dėl antstolio 2016 m. liepos 15 d. patvarkymu paskirtos ekspertinės įstaigos nušalinimo. 2016 m. spalio 7 d. UAB „Negrita“ atliko ekspertizę ir pateikė išvadas dėl areštuoto ir planuojamo parduoti turto verčių. Antstolis 2016 m. gruodžio 20 d. patvarkymu nutarė vadovautis nurodytomis ekspertinėmis išvadomis ir įkainoti turtą eksperto nustatyta turto verte. Antstolio 2017 m. sausio 17 d. patvarkymu buvo pradėta įkeisto turto pardavimo iš viešųjų varžytinių procedūra, ir vyko varžytinės. Pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, nesutikdama su antstolio veiksmais, teikė 2017 m. balandžio 12 d. ir balandžio 26 d. skundus, kuriais ginčijo areštuoto turto įkainojimą ir varžytinių vykdymą. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi buvo patenkintas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdytas išieškojimas, atšauktos paskelbtos varžytinės. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3939-781/2017 buvo panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Antstolis 2019 m. rugsėjo 30 d. patvarkymu atnaujino vykdymo veiksmus ir skyrė pakartotinę rinkos vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti UAB „Negrita“, kuri 2019 m. gruodžio 23 d. parengė ekspertizės aktą Nr. 19-12-17A. Antstolio 2020 m. sausio 15 d. patvarkymu Nr. S-20-174-1042 nuspręsta vadovautis nurodytu ekspertizės aktu ir areštuotą pareiškėjos turtą perkainoti eksperto nustatyta turto verte. Minėtu patvarkymu vykdymo proceso šalims taip pat išaiškinta areštuoto turto priverstinio realizavimo tvarka. 2020 m. sausio 31 d. pareiškėja elektroniniu paštu pateikė antstoliui prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo (perkainojimo), kuriose nesutiko dėl vykdymo procese paskirto eksperto, teikė prieštaravimus dėl ekspertizės aktų išvadų ir netinkamai eksperto taikytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos turto ir verslo vertinimo metodikos. Taip pat pareiškėja prašė antstolio pakartotinę turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir suteikti pareiškėjai papildomą 40 darbo dienų terminą, per kurį antstoliui galėtų būti pateiktas nešališko ir kompetentingo ir galiojančių drausminių nuobaudų neturinčio teismo eksperto turto vertinimas. 2020 m. vasario 3 d. antstolis persiuntė pareiškėjos prieštaravimus susipažinti išieškotojui ir ekspertinei įstaigai UAB „Negrita“ su siūlymu pateikti dėl jų nuomonę. 2020 m. vasario 5 d. nesutikimą su pareiškėjos prieštaravimais pateikė išieškotoja UAB „EDS INVEST“, o 2020 m. vasario 7 d. antstolio kontoroje gautas ekspertinės įstaigos UAB „Negrita“ paaiškinimas. 2020 m. vasario 7 d. antstolis Donatas Kisielius priėmė patvarkymą Nr. S-20-174-2818, kuriuo nusprendė parduoti iš varžytinių pareiškėjai priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą. 2020 m. vasario 28 d. antstolio Donato Kisieliaus kontoroje gautas pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundas dėl antstolio veiksmų. Antstolio 2020 m. kovo 6 d. patvarkymu skundas netenkintas ir persiųstas nagrinėjimui Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 14 d. netenkino pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skundo dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų.

6118.

62Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK ir jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires (viršijant įgaliojimus) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų ir vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

6319.

64Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties išvadomis, argumentuodama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko vykdymo proceso kontrolę, nes nepagrįstai iškėlė išieškotojo interesą greitai realizuoti turtą aukščiau už skolininko teisę ir pagrįstą lūkestį, kad jo turtas, nustatant jo pardavimo varžytinėse pradinę kainą, bus įkainotas teisingai. Teigia, kad teismas iš esmės nukrypo nuo civilinio proceso principų ir teismo vaidmens atliekant vykdymo proceso teisėtumo priežiūrą, nes turtas buvo įkainotas neteisingai ir šias aplinkybes patvirtina UAB „Cre Pro“ parengta konsultacinė išvada.

6520.

66Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vadovaujantis CPK 634 straipsnio 2 dalimi, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis areštuoto skolininko turto įkainojimas vykdymo procese visų pirma yra antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo, nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad nustatyta turto kaina maksimaliai atitiktų realią rinkos kainą ir optimaliai užtikrintų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesų apsaugą. Turto kaina turi būti nustatyta kuo objektyvesnė, artimesnė rinkos kainai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-92-469/2020; 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018 20).

6721.

68Įstatymas nedetalizuoja, kada antstoliui turėtų ar galėtų kilti abejonių dėl atlikto turto vertinimo, kas sudarytų pagrindą jam skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, tačiau antstolis, vykdydamas išieškojimą, turi laikytis bendrųjų civilinio proceso principų ir siekti teisingo, operatyvaus, efektyvaus ir visoms šalims naudingo teismo sprendimo įvykdymo. Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieška vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Išieškojimo ir išieškotojo tikslas nėra ekonomiškai sužlugdyti skolininką, tačiau skolininko teisių apsauga nėra absoliuti ir ji neturi pažeisti išieškotojo interesų. Vykdymo procese turi būti siekiama kuo ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo ir būtų užkirstas kelias nebūtiniems skolininko nuostoliams, o išieškotojui gautas kuo didesnis ieškinio patenkinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

6922.

70Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę. Kadangi pakartotinės turto vertinimo ekspertizės atlikimas ilgina išieškojimo vykdymo procesą, antstolis turi būti itin atidus, vertindamas turimus duomenis apie areštuoto turto vertę. Pažymėtina, kad turto vertinimo pakartotinės ekspertizės rezultatas gali būti skirtingas vien dėl kintančių rinkos sąlygų, todėl tais atvejais, kai nėra pakankamai motyvuotų argumentų, leidžiančių abejoti turto vertinimo metu nustatyta areštuoto turto verte, antstolis turėtų dėti visas pastangas realizuoti turtą kiek galima greičiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

7123.

72Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad dėl pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ veiksmų, nuolat skundžiant antstolio atliekamus vykdymo proceso veiksmus, antstolio Donato Kisieliaus atliekamas vykdymo procesas užsitęsė ilgą laiką (jau praėjo beveik keturi metai nuo išieškojimo nukreipimo į pareiškėjos turtą, tačiau varžytinių procesas vis dar nebaigtas, kas yra nepateisinama, atsižvelgiant ir į išieškotojo teises ir interesus). Pažymėtina, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog pareiškėjos skundai dėl antstolio veiksmų buvo atmetami kaip nepagrįsti. Susipažinus su pareiškėjos 2020 m. sausio 31 d. prieštaravimais dėl turto vertės ir pateiktu nauju skundu (2020 m. vasario 26 d.) dėl antstolio 2020 m. vasario 7 d. patvarkymo, iš šių duomenų matyti, kad pareiškėjas 2020 m. sausio 31 d. prieštaravimuose tik deklaratyviai motyvavo, jog jam priklausantys turtas realizuojamas už nepagrįstai mažą kainą, teikiant tik savo subjektyvų vertinimą, nors, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pats UAB „Negrita“ ekspertizės aktas yra išsamus, aiškus, detalus, jame nurodytos taikytos metodikos, skaičiavimai ir kita būtina informacija. Toks ekspertizės aktas negali būti paneigtas subjektyviais pareiškėjos argumentais, jų nepagrindžiant objektyviais įrodymais. Jau po antstolio patvarkymo priėmimo pareiškėja skundė rėmėsi UAB „CRE pro“ 2020 m. vasario 26 d. pateikta konsultacine išvada. Pabrėžtina ta aplinkybė, kad UAB „CRE pro“ 2020 m. vasario 26 d. konsultacinė išvada priimta ir pateikta jau po antstolio skundžiamo patvarkymo priėmimo (2020 m. vasario 7 d.), dėl to vien šios aplinkybės patvirtina, jog antstolis, priimant skundžiamą 2020 m. vasario 7 d. patvarkymą, tokio dokumento net objektyviai negalėjo įvertinti ir toks dokumentas negali patvirtinti antstolio neteisėtų veiksmų. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė šias aplinkybes.

7324.

74Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja prieštaravimuose minėjo, jog antstoliui dėl realios turto vertės galėtų būti pateiktas nešališko ir kompetentingo ir galiojančių drausminių nuobaudų neturinčio teismo eksperto turto vertinimas, kuris galėtų sukelti abejonių dėl nustatytos turto vertės, tačiau toks vertinimas iki šiol (nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui) nebuvo pateiktas. Pirmosios instancijos teismui su skundu dėl antstolio veiksmų buvo pateikta UAB „CRE pro“ konsultacinė išvada, kuri, apeliantės manymu, turėtų sukelti antstoliui abejonių dėl nustatytos turto vertės vykdymo procese. Pabrėžtina, kad dėl pareiškėjos teikiamų UAB „CRE pro“ konsultacinių išvadų teismai jau yra pasisakę anksčiau, sprendę ankstesnius pareiškėjos skundus dėl antstolio veiksmų (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-670-467/2019). Teismai išaiškindavo, kad pareiškėjos minima nepriklausomo nekilnojamojo turto vertintojo išvada yra tik preliminarus turto įvertinimas, neatsižvelgiant į konkretaus turto ypatumus, jo individualius požymius, turtui taikomus disponavimo apribojimus ir kt. svarbius požymius, kas žymiai įtakoja kiekvieno konkretaus turto kainą. Be to, pačiose UAB „CRE pro“ pažymose nurodyta, kad šios konsultacijos dėl galimos turto rinkos kainos neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio ir formos, nėra turto vertinimo dokumentas, o yra tik informacinio konsultacinio pobūdžio dokumentai, skirti konsultacijoms užsakovui. Dėl to pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad tokia konsultacinė išvada klientui nėra ir negali prilygti turto vertinimo ataskaitai ar ekspertizės aktui, kurie atlikti kompetentingų ekspertų ir laikomi objektyvesni ir patikimesni įrodymai dėl turto verčių nei konsultacinio pobūdžio dokumentai, dėl to ir papildomi pareiškėjos teikti dokumentai teismui, kurių antstolis negalėjo net įvertinti, nesukelia abejonių dėl pateikto ekspertizės akto.

7525.

76Apeliantė taip pat teigė, kad UAB „Negrita“ vertintojo ataskaita negalėjo būti vadovaujamasi įvertinant turtą, nes turto vertintojas turi nuobaudą. Apeliacinės instancijos teismas su šiais pareiškėjos argumentais taip pat nesutinka ir sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog ta aplinkybė, jog ekspertizės aktą surašęs asmuo įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, leidžia spręsti, kad nėra abejonių dėl šio asmens kompetencijos ir tinkamumo ekspertizės atlikimui. Vien aplinkybė, jog ekspertas turi galiojančią drausminę nuobaudą, nereiškia, jog vykdomojoje byloje negali būti vadovaujamasi šio eksperto atliktu ekspertizės aktu, to nenumato ir įstatymai. Be to teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad pareiškėja jau ne kartą anksčiau siekė nušalinti šį ekspertą nuo vykdymo procese, tačiau šio eksperto tinkamumo (šališkumo) klausimas buvo išspręstas, atmetus pareiškėjos argumentus kaip nepagrįstus (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-71-262/2020).

7726.

78Atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų.

7927.

80Apeliantė nesutinka su jai skirta 5 000 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nurodydama, jog ji nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, o jas ginė.

8128.

82Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui jo patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 proc. iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

8329.

84Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-421/2016). Be to, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015 ir kt.).

8530.

86Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013).

8731.

88Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, jog vykdymo procesas užsitęsė dėl pareiškėjos sistemingų veiksmų piktnaudžiaujant procesu, dėl to jai pagrįstai skirta maksimali bauda. Aplinkybės, nurodytos 2020 m. birželio 17 d. gautame UAB EDS INVEST rašte dėl taikos sutarties pasirašymo ir teikimo tvirtinti Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr.e2-2816-619/2020 nelaikytinos turinčiomis svarbą skundžiamos nutarties teisėtumui.

8932.

90Pažymėtina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismas nutartis dėl baudos skyrimo teisingai motyvuota tomis aplinkybėmis, jog teismų procesiniais sprendimais jau ne kartą buvo konstatuotas nesąžiningas ir sistemingas pareiškėjos veikimas šiame vykdymo procese ir jau ne kartą pareiškėjai buvo skirtos baudos, tačiau pareiškėja išvadų nedaro ir teikia naujus skundus dėl antstolio veiksmų ar kitus procesinius prašymus (pvz., prašymus stabdyti vykdymo procesą), kurie iš esmės prailgina vykdymo procesą, nors skundai atmetami kaip nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys ir šiuo atveju (nauju skundu), pareiškėja iš esmės ignoruoja ankstesnius teismo sprendimus (dėl paskirto vykdymo procese eksperto tinkamumo), tačiau ir toliau siekia, jog šio eksperto vertinimais vykdymo procese nebūtų vadovaujamasi. Taip pat pareiškėja nesutinka su turto vertinimu, motyvuoja, jog pateiks kito nepriklauso teismo eksperto vertinimą, kuris sukeltų abejonių antstoliui dėl nustatytos turto vertės, tačiau teikia konsultacijas, kurios taip pat buvo įvertintos teismų kaip netinkamos nuginčyti (paneigti) ekspertizės akto išvadas, o be to teikia šias konsultacijas nesavalaikiai (t. y. ne antstoliui vykdymo procese, kai sprendžiami vykdymo proceso klausimai, o teismui, sprendžiant skundą dėl antstolio veiksmų).

9133.

92Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

9334.

94Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

95Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

96Apeliantės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.

97Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad užtikrinant paskolos sutarties Nr. 12-00505, 2012 m.... 12. 4.... 13. Teismas, susipažinęs su pareiškėjos 2020 m. sausio 31 d. prieštaravimais... 14. 5.... 15. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos argumento, jog turto vertintoja... 16. 6.... 17. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos argumentų, jog UAB „Negrita“... 18. 7.... 19. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo,... 20. 8.... 21. Teismas, įvertinęs suinteresuoto asmens UAB „EDS INVEST“ atsiliepime... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį... 25. 10.... 26. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 27. 10.1.... 28. Teismas visiškai neobjektyviai ir neteisingai vertino faktines bylos... 29. 10.2.... 30. Teismas, nustatydamas areštuoto turto vertę, nepagrįstai išimtinai... 31. 10.3.... 32. Teigia, kad UAB „Cre Pro“ konsultacijos dėl turto vertės buvo teiktos... 33. 10.4.... 34. Nesutinka su skundžiama teismo nutartimi paskirti skolininkei 5 000 Eur... 35. 11.... 36. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 37. 12.... 38. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 39. 12.1.... 40. Skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, teismas teisingai... 41. 12.2.... 42. Skundžiamoje nutartyje pagrįstai nustatyta, jog įkainojant pareiškėjos... 43. 12.3.... 44. Suinteresuoto asmens manymu, UAB „Negrita“ atliktos ekspertizės išvados... 45. 12.4.... 46. Skundžiama nutartimi teisingai spręsta, kad tik po skundžiamų veiksmų... 47. 12.5.... 48. Teismas pagrįstai pripažino, kad pareiškėja sistemingai piktnaudžiauja... 49. Teismas... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. 13.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 53. 14.... 54. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 55. 15.... 56. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 57. 16.... 58. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m.... 59. 17.... 60. Iš bylos duomenų nustatyta, kad užtikrinant paskolos sutarties Nr. 12-00505,... 61. 18.... 62. Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK ir Lietuvos... 63. 19.... 64. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties... 65. 20.... 66. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vadovaujantis CPK 634 straipsnio... 67. 21.... 68. Įstatymas nedetalizuoja, kada antstoliui turėtų ar galėtų kilti abejonių... 69. 22.... 70. Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl... 71. 23.... 72. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO... 73. 24.... 74. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėja prieštaravimuose minėjo, jog antstoliui... 75. 25.... 76. Apeliantė taip pat teigė, kad UAB „Negrita“ vertintojo ataskaita... 77. 26.... 78. Atsižvelgiant į šių aplinkybių visumą, darytina išvada, kad pirmosios... 79. 27.... 80. Apeliantė nesutinka su jai skirta 5 000 Eur bauda už piktnaudžiavimą... 81. 28.... 82. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 83. 29.... 84. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 95... 85. 30.... 86. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y.... 87. 31.... 88. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos... 89. 32.... 90. Pažymėtina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismas nutartis dėl... 91. 33.... 92. Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo... 93. 34.... 94. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 95. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 96. Apeliantės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.... 97. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti...