Byla 2A-408/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dalum“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-571-3602010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dalum“ ieškinį atsakovui K. J. dėl avanso, netesybų ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Z. P. (mirusi ( - )) 2005 m. balandžio 5 d. išdavė atsakovui K. J. įgaliojimą atstatyti nuosavybės teises į visą jai priklausančią žemę (apie 2,523 ha), suruošti ir gauti išvadą dėl žemės grąžinimo, disponuoti žeme, parduoti žemę bet kam už kainą ir sąlygas savo nuožiūra ir t. t. (t. 1, b. l. 86).

5Atsakovas K. J. (toliau - pardavėjas) ir ieškovas UAB „Dalum“, atstovaujamas direktoriaus T. J. Oestergaard (toliau - pirkėjas), 2005 m. balandžio 28 d. sudarė sutartį (1 t., 10 b. l.), kuria pardavėjas įsipareigojo atstatyti nuosavybę ir po 2 000 Lt/ha parduoti žemės sklypą, esantį ( - ) kadastrinėje vietovėje, ( - ).; ( - ) kadastrinėje vietovėje, ( - ), ir ( - ) apskrities viršininko administracijos Z. P. išduotą išvadą Nr. V1-3688 (t. 1, b. l. 9). Sutarties 3 punkte nurodyta, kad pirkėjas duoda pardavėjui 60 000 Lt dydžio avansą sklypų privatizavimui, nuosavybės atstatymui ir kaip finansinę paramą. Pardavėjas pirkėjui pasižadėjo iki 2005 m. rugsėjo 1 d. privatizuoti-parduoti žemės sklypą už prieš tai nurodytą kainą. Sutarties 8 punkte nustatyta, kad jei už sutarties neįvykdymą bus kalta rankpinigius gavusi šalis, ji privalės sumokėti antrajai šaliai dvigubą rankpinigių sumą.

6Atsakovas K. J. (toliau - pardavėjas) ir UAB „TRITHO“, atstovaujamas vadovo T. J. Oestergaard (toliau - pirkėjas), 2005 m. gruodžio 31 d. sudarė sutartį (1 t., b. 43-44 b. l.), kuria pardavėjas įsipareigojo parduoti žemės sklypų atstatomą nuosavybę pagal išvardintas išvadas, įskaitant (( - ) apskrities viršininko administracijos) 2005 m. balandžio 19 d. išvadą Nr. V1-3688 Z. P.. Atsakovas iš UAB „TRITHO“ gavo 1 422 888 Lt avansą (1 t., 45 b. l.). Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. preliminariu sprendimu, priimtu civilinėje byloje UAB „TRITHO“ v. K. J., bylos Nr. 2-1734-370/2009, iš K. J. uždarajai akcinei bendrovei „TRITHO“ priteisti 1 422 888 Lt avanso ir 226 492,58 Lt palūkanų pagal 2005 m. gruodžio 31 d. sutartį.

7Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su ieškovu UAB „Dalum“ nebuvo sudaryta, todėl jis 2009 m. birželio 12 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo K. J. 60 000 Lt avansą, 60 000 Lt baudą ir 5 % metinių palūkanų už priteistiną sumą skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., 2-6, 105-108 b. l.).

8Atsakovas K. J. atsiliepimu į ieškinį (1 t., 41-42, 130 b. l.) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teigė, kad nei jis, nei Z. P. 60 000 Lt avanso iš ieškovo negavo, todėl neturi pareigos avansą grąžinti. Ieškovo teises ir pareigas pagal 2005 m. balandžio 28 d. sutartį perėmė UAB „TRITHO“, su kuriuo atsakovas 2005 m. gruodžio 31 d. pasirašė kitą sutartį ir dėl kurios pažeidimo Klaipėdos apygardos teisme iškelta ir išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1734-370/2009 152-153 b. l.).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė (2 t., 33-34 b. l.). Teismas nustatė, kad pagal 2005 m. balandžio 28 d. sudarytą sutartį bylos šalis siejo ikisutartiniai teisiniai santykiai dėl žemės sklypų ateityje pirkimo-pardavimo. Teismas sprendė, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovo teiginius, jog atsakovas gavo iš jo sutartyje nurodytą 60 000 Lt avansą. UAB „Dalum“ 2005 m. balandžio 28 d. kasos pajamų orderis (1 t., 144 b. l.) įrodo, kad ieškovo įgaliotas asmuo T. J. Oestergaard paėmė iš AB NORD banko 60 000 Lt ir juos įnešė į įmonės kasą, bet šis dokumentas nepatvirtina fakto, kad nurodyta suma buvo perduota atsakovui. UAB „Dalum“ 2005 m. balandžio 30 d. kasos išlaidų orderis (1 t., 145 b. l.) įrodo aplinkybę, kad T. J. Oestergaard iš UAB „Dalum“ kasos paėmė 174 000 Lt, tačiau įrodymų, kur pinigai išleisti, ieškovas nepateikė. Teismas atkreipė dėmesį, kad T. J. Oestergaard pinigus iš UAB „Dalum“ kasos paėmė 2005 m. balandžio 30 d. (teismo sprendime dėl rašymo apsirikimo klaidingai nurodyti 2010 metai), vadinasi, 2005 m. balandžio 28 d. preliminarios sutarties sudarymo metu pinigai atsakovui negalėjo būti perduoti.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Dalum“ apeliaciniu skundu (2 t., 36-37 b. l.) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinį skundą motyvuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų byloje esančių įrodymų, neišanalizavo visų faktinių bylos aplinkybių, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad sutartyje nurodytų pinigų ieškovo atstovas atsakovui nesumokėjo. UAB „Dalum“ 2005 m. balandžio 28 d. kasos pajamų orderis ir 2005 m. balandžio 30 d. kasos išlaidų orderis parodo įmonės mokėjimus T. J. Oestergaard, tačiau tiesioginio ryšio su atsakovu neturi. Tuo tarpu 60 000 Lt avanso sumokėjimo faktas yra užfiksuotas 2005 m. balandžio 28 d. sutarties 3 punkte. Šios sutarties sąlygos pirmosios instancijos teismas neįvertino. Ieškovas 2005 m. balandžio 30 d. kasos išlaidų orderiu išmokėjo T. J. Oestergaard 60 000 Lt (iš 174 000 Lt), kompensuodamas pastarojo turėtas išlaidas sumokant avansą atsakovui. Apeliantas teigia, kad skundžiamas sprendimas yra iš esmės nemotyvuotas ir nepagrįstas išsamia byloje surinktų įrodymų analize, todėl neaiškūs tikrieji ieškinio atmetimo motyvai ir tokiu atveju egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (sprendimas be motyvų).

13Atsakovas K. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą skundo nepripažįsta ir prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą (2 t., 41-42 b. l.). Pažymi, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis pagal 2005 m. balandžio 28 d. sutartį nebuvo sudaryta, nes ieškovas negalėjo vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Tokiu atveju pirkėjo teises ir pareigas pagal 2005 m. balandžio 28 d. sutartį perėmė UAB „TRITHO“. Be to, įsigijęs ginčo žemės sklypą, ieškovas būtų viršijęs maksimalų juridiniams asmenims leistiną turėti žemės kiekį (500 ha). Pasak ieškovo, 2005 metais jis sudarė 11 sutarčių, analogiškų ginčo sutarčiai, todėl ieškovo pateikti abstraktaus pobūdžio įrodymai neįrodo ne tik 60 000 Lt avanso sumokėjimo, bet neįrodo, kad avansas buvo sumokėtas atsakovui pagal 2005 m. balandžio 28 d. sutartį. Ieškovo teiginiai, kad jis 2005 m. balandžio 30 d. kompensavo T. J. Oestergaard jo turėtas išlaidas, prieštarauja UAB „Dalum“ 2006 m. rugsėjo 5 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 10 turiniui (1 t., 157-158 b. l.) ir įmonės 2005 m. gruodžio 31 d. balansui (1 t., 148-149 b. l.).

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė.

17Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais ir įvertintais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes, ir turi atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl preliminariąja sutartimi prisiimto įsipareigojimo – ateityje sudaryti pagrindinę sutartį, neįvykdymo teisinių padarinių.

19Sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193 straipsnyje. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties tekstu. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas, jų elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

20CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesija 2006 m. lapkričio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, aiškindama preliminariosios sutarties sampratą, išskyrė tokius šios sutarties bruožus: aiškus šalių susitarimas sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; šalių susitarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; šio susitarimo įforminimas rašytine forma. Būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 6.159 str., 6.165 str. 1, 2 d., 1.73 str. 1 d. 7 p.). Bylos šalių 2005 m. balandžio 28 d. sudarytą sutartį pirmosios instancijos teismas pripažino preliminariąja sutartimi ir nustatė, kad šalių tikslas buvo sutartyje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti pagal Telšių apskrities viršininko administracijos 2005 m. balandžio 19 d. išvadą Nr. V1-3688 Z. P. atkuriamų žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį. Byloje nėra ginčo dėl šios sutarties teisinio kvalifikavimo.

21Nagrinėjamu atveju preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Preliminariosios sutarties 3 punkte numatyta, kad pirkėjas duoda pardavėjui 60 000 Lt avansą sklypų privatizavimui, nuosavybės atstatymui ir kaip finansinę paramą. Pagal sutarties 8 punktą, jeigu už sutarties neįvykdymą bus kalta rankpinigius davusi/gavusi šalis, tai ji privalės sumokėti antrajai šaliai dvigubą rankpinigių sumą. Byloje kilo ginčas, ar ieškovas sumokėjo atsakovui sutarties 3 punkte numatytą avansą; jeigu taip, tai ar nesudarius pagrindinės sutarties atsakovas turi pareigą jį grąžinti ir ar atsakovui kyla sutarties 8 punkte numatyta atsakomybė.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija yra išaiškinusi, kad preliminariąja sutartimi nesukuriama piniginė prievolė, t. y. prievolė, kurioje pinigai atlieka mokėjimo-atsiskaitymo funkciją. Nepaisant to, perduodami pinigai gali turėti kitas reikšmes ir atlikti kitas, ne mokėjimo ir atsiskaitymo, funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Jeigu pagal preliminariąją sutartį pardavėjo gautos lėšos kvalifikuojamos kaip avansas (CK 6.309 str. 2 d.), tai nesudarius pagrindinės sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo jas turėti ir jos turi būti grąžinamos pirkėjui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. UAB „Ginta ir partneriai“, bylos Nr. 3K-3-72/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. S., G. J. v. K. P. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-497/2007).

23Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad neįrodyta, jog ieškovas davė atsakovui 60 000 Lt avansą. Su tokia teismo išvada ieškovas nesutinka, motyvuodamas tuo, kad teismas neįvertino sutarties 3 punkto sąlygos, kitus su avanso mokėjimu susijusius įrodymus įvertino netinkamai, todėl neteisingai nustatė faktines aplinkybes. Taigi, apeliantas kelia įrodymų vertinimo tinkamumo klausimą.

24Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.). Išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010). Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti. Tik ta aplinkybė, kad šalies nurodytos aplinkybės nepripažįstamos įrodytomis, nesudaro pagrindo išvadai, kad padarytas CPK 176 ar 185 straipsnių pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. V. J. v. V. J., bylos Nr. 3K-3-243/2010).

25Kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, susijusius su avanso atsakovui mokėjimu, ir padarė pagrįstas išvadas apie tokio mokėjimo nebuvimo faktą. Avanso atsakovui mokėjimą ieškovas grindė sutarties 3 punktu, kuriame nurodyta, kad pirkėjas (ieškovas) duoda pardavėjui (atsakovui) 60 000 Lt avansą, taip pat tuo, kad avansą atsakovui sumokėjo ieškovo direktorius T. J. Oestergaardas iš asmeninių savo lėšų, kurias ieškovas šiam kompensavo 2005 m. balandžio 30 d. kasos išlaidų orderiu. Atsakovas nepripažino gavęs iš ieškovo avansą ir nurodė, kad tolimesnių derybų su ieškovu metu su to paties, kaip ir ieškovas, asmens (T. J. Oestergaardo) vadovaujama kita įmone (UAB „Tritho“) pasirašė preliminariąją sutartį tarp kitų ir dėl Z. P. žemės pagal tą pačią Telšių apskrities viršininko administracijos išvadą pirkimo, tokiu būdu įmonei „Tritho“, kuri ir sumokėjo atsakovui avansą, perimant iš ieškovo pirkėjo teises. Pirmosios instancijos teismas įvertino ieškovo 2008 m. balandžio 28 kasos pajamų (144 b. l.) ir 2005 m. balandžio 30 d. kasos išlaidų (145 b. l.) orderius ir nustatė, kad jų turinys neleidžia spręsti apie avanso atsakovui sumokėjimą pagal ginčo preliminariąją sutartį. Apeliantas pripažįsta, kad šie mokėjimo dokumentai neturi ryšio su pinigų perdavimu atsakovui, tačiau teigia, kad avanso mokėjimo atsakovui faktą įrodo preliminariosios sutarties 3 punkto sąlyga, o 2005 m. balandžio 30 d. kasos išlaidų orderiu ieškovas kompensavo T. J. Oestergaardui dėl avanso atsakovui sumokėjimo patirtas asmenines išlaidas. Tokio juridinio asmens piniginės operacijos atlikimo vertinimo kolegija nepripažįsta pagrįstu. Sutarties 3 punkte vartojamas terminas „duoda“ neįrodo, kad 60 000 Lt avanso mokėjimas atsakovui buvo atliktas. Ieškovas yra juridinis asmuo, todėl jo lėšų išmokėjimo ūkinė operacija turi būti pagrįsta apskaitos dokumentais (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d.). Byloje nėra apskaitos dokumento, liudijančio faktą, kad sutarties pasirašymo dieną, 2005 m. balandžio 28 d., ieškovas ar jo įgaliotas asmuo išmokėjo atsakovui avansą. Vėlesnės datos, 2005 m. balandžio 30 d. kasos išlaidų orderyje nurodyta, kad ieškovo vadovui T. J. Oestergaardui buvo išduoti 174 000 Lt kaip avansas žemės ūkio paskirties žemės pirkimui, todėl negali būti laikomi kaip kompensacija už jo patirtas išlaidas. Ieškovo pasirinktą kasos išlaidų orderio vertinimą paneigia ieškovo visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 10, iš kurio matyti, kad praėjus daugiau kaip vieneriems metams po ginčo santykių, t. y. tik 2006 m. rugsėjo 5 d., akcininkai nusprendė įmonės vadovą pripažinti jos kreditoriumi dėl pagal preliminariąsias sutartis pardavėjams mokėtų pinigų ir kredito sumas grąžinti per ketverius metus su sąlyga, jeigu pinigai bus išieškoti iš kitų asmenų (157-158 b. l.). Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismas nurodė išsamius įrodymų, kuriais grindė savo išvadas, vertinimo argumentus, todėl skundžiamas sprendimas atitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir nėra pagrindo pagal apeliacinio skundo argumentus konstatuoti CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo buvimą.

26Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia – šalis yra laisva nuspręsti, ar jai sudaryti pagrindinę sutartį, ar ne. Tai, kad preliminariosios sutarties negalima reikalauti įvykdyti natūra, yra vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Tačiau tokiais atvejais kaltai dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties per joje nustatytą terminą, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti. Preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl CK 6.71 straipsnyje numatytų netesybų, kurios yra ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, bet ir sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.258 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. (T. M.) v. V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Netesybos kaip civilinė atsakomybė gali būti taikomos už neteisėtus asmens veiksmus. Neteisėtumas ikisutartiniuose santykiuose yra nesąžiningas šalies elgesys derybų metu ar rengiantis sudaryti pagrindinę sutartį.

27Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 60 000 Lt baudą, motyvuodamas tuo, kad preliminariosios sutarties tikslas – sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, nebuvo pasiektas dėl atsakovo kaltės, netesybų tokiu atveju mokėjimą numatė sutarties 8 punktas. Atsakovo kaltę ieškovas grindė tuo, kad Z. P. nuosavybės teisės į žemę buvo atkurtos, tačiau pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Pirmosios instancijos teismas šio ieškinio reikalavimo nepatenkino.

28Preliminariojoje sutartyje numatyta, kad sutarties šalys su CK 6.100 straipsnio turiniu yra susipažinusios, kad jeigu už sutarties neįvykdymą bus kalta rankpinigius davusi/gavusi šalis, tai ji privalės sumokėti antrajai šaliai dvigubą rankpinigių sumą (8 p.). Pagal CK 6.98 straipsnio 2 dalį, preliminarioji sutartis negali būti užtikrinama rankpinigiais. Todėl CK 6.100 straipsnio nuostatos ir sutarties 8 punkto sąlyga, reikalaujanti dvigubo rankpinigių mokėjimo, negali būti pripažįstama kaip civilinės atsakomybės forma preliminariosios sutarties neįvykdymo atveju.

29Minėta, kad sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės pagal preliminariąją sutartį taikymo, reikia aiškintis sutarties šalių elgesį ikisutartiniuose santykiuose, įvertinti šalių sąžiningumą rengiantis pagrindinės sutarties sudarymui. Preliminariąja sutartimi atsakovas įsipareigojo atstatyti nuosavybę ir iki 2005 m. rugsėjo 1 d. parduoti ieškovui žemės sklypą, esantį ( - ); ( - ), ir ( - ) apskrities viršininko administracijos Z. P. išduotą išvadą Nr. V1-3688. Atsakovas nebuvo preliminariosios sutarties objektų savininkas ir veikė kaip Z. P. įgaliotas asmuo pagal 2005 m. balandžio 5 d. įgaliojimą (86 b. l.). Pagal ( - ) apskrities viršininko administracijos 2005 m. balandžio 19 d. išvadą Nr. V1-3688 Z. P. buvo pretendentė atkurti nuosavybės teises į M. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą 13,11 ha žemės sklypą ( - ) mieste ir turėjo teisę atkurti nuosavybės teises į 2,523 ha ploto valstybės išperkamą žemę (9 b. l.). Išvadoje nurodyta, kad pretendentė pageidauja gauti žemės sklypą ( - ), kuriai ir prašoma persiųsti išvadą. Ši išvada nei Z. P., nei jos įgalioto asmens nepasirašyta. ( - ) apskrities viršininko administracijos 2005 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 922 Z. P. (sprendimo Nr.VI-61-12106) nuosavybės teisės į 0,20 ha žemės sklypą ( - ) mieste turėjo būti atkurtos pinigine kompensacija, atsisakius perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai (37 b. l.). ( - ) apskrities viršininko administracijos 2005 m. balandžio 19 d. išvada Nr. V1-3688 atsakovo 2005 m. gegužės 20 d. prašymu perkelta į ( - ) rajoną, už užimtą negrąžinamą žemę prašant sklypo individualiai statybai (82-85 b. l.). 2005 m. rugpjūčio 16 d. Z. P. mirė (33 b. l.), todėl jos atstovui duotas įgaliojimas pasibaigė (CK 2.147 str. 1 d. 6 p.). Z. P. palikimą, be kito turto, sudarė piniginė kompensacija už žemės sklypą ir 0,5470 ha žemės sklypas ( - ) mieste (35 b. l.). Aptarti faktiniai bylos duomenys nepatvirtina, kad pagal minėtą išvadą Z. P. iki jos mirties buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę natūra ar perduotas neatlygintinai nuosavybėn naujas žemės sklypas. Duomenų, kad nuosavybės teisės pagal išvadą Z. P. buvo atkurtos, ieškovas nenurodė ir jų nepateikė. Nuosavybės teisių atkūrimo klausimus sprendžia tam įgaliotos institucijos, į kurias nuosavybės teisių atkūrimo siekianti ir ketinanti sudaryti atkurtos nuosavybės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį šalis turi kreiptis ir pateikti atitinkamus dokumentus. Tačiau sutarties šalis negali būti garantuota, kad vien tik dėl jos veiksmų bus pasiektas norimas rezultatas – preliminariojoje sutartyje nustatyta sąlyga - nuosavybės teisių atkūrimas. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovas objektyviai negalėjo įvykdyti preliminariojoje sutartyje prisiimto įsipareigojimo atstatyti Z. P. nuosavybę, o jai mirus parduoti ieškovui sutartyje numatytus objektus, todėl neturi atsakyti už tai, kad nesudaryta pagrindinė sutartis.

30Vertinant ieškovo elgesį ikisutartiniuose santykiuose, atsižvelgtina į tai, kad byloje nėra duomenų, liudijančių jo aktyvų siekį sudaryti pagrindinę sutartį. Atsakovas teigia, kad po preliminariosios sutarties pasirašymo vykusių derybų metu ieškovas išreiškė objektyvių priežasčių nulemtą valią nesudaryti sutarties. Šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų byloje nėra. Tačiau tokios ieškovo valios buvimą netiesiogiai liudija faktas, kad pasibaigus pagrindinės sutarties sudarymo terminui ieškovo vadovas, veikdamas kaip kitos įmonės (UAB „Tritho“) atstovas, sudarė su atsakovu susitarimą dėl to paties objekto, kaip ir ginčo preliminariojoje sutartyje, pirkimo ateityje ir ši įmonė sumokėjo atsakovui avansą (43-45 b. l.). Šio susitarimo reikšmę nagrinėjamam ginčui tinkamai įvertino pirmosios instancijos teismas.

31Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nesąžiningą elgesį dėl pagrindinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo, todėl jam negali būti taikoma atsakomybė.

32Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė kilusį ginčą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliaciniam skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Z. P. (mirusi ( - )) 2005 m. balandžio 5 d. išdavė atsakovui K. J.... 5. Atsakovas K. J. (toliau - pardavėjas) ir ieškovas UAB „Dalum“,... 6. Atsakovas K. J. (toliau - pardavėjas) ir UAB „TRITHO“, atstovaujamas... 7. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su ieškovu UAB „Dalum“ nebuvo... 8. Atsakovas K. J. atsiliepimu į ieškinį (1 t., 41-42, 130 b. l.) su ieškiniu... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Dalum“ apeliaciniu skundu (2 t., 36-37 b. l.) prašo... 13. Atsakovas K. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą skundo nepripažįsta ir... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 17. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl preliminariąja sutartimi... 19. Sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193 straipsnyje.... 20. CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 21. Nagrinėjamu atveju preliminariojoje sutartyje nustatytu terminu pagrindinė... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija yra... 23. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad neįrodyta, jog ieškovas davė... 24. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 25. Kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai... 26. Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje... 27. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 60 000 Lt... 28. Preliminariojoje sutartyje numatyta, kad sutarties šalys su CK 6.100... 29. Minėta, kad sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės pagal... 30. Vertinant ieškovo elgesį ikisutartiniuose santykiuose, atsižvelgtina į tai,... 31. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo... 32. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimą palikti...