Byla 2-8105-769/2017
Dėl nesumokėto darbo užmokesčio, neteisėto atsisakymo sudaryti darbo sutartį, neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Vaivai Virkutytei,

3dalyvaujant ieškovei T. Ž.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“ buvusiai atstovei advokatei Evelinai Davidavičiūtei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės T. Ž. ieškinį atsakovei UAB „Baltijos eksporto grupė“ dėl nesumokėto darbo užmokesčio, neteisėto atsisakymo sudaryti darbo sutartį, neturtinės žalos atlyginimo,

6Teismas

Nustatė

7ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti nesumokėtą 912,40 eurų darbo užmokestį už kiekvieną mėnesį už visą darbo laikotarpį, pradedant nuo faktiško darbo įmonėje pradėjimo 2017-03-24 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 5 proc. metines palūkanas, atkurti darbo stažą nuo 2017-03-24, įpareigoti darbdavį sudaryti rašytinę darbo sutartį, įpareigoti darbdavį priimti ieškovę į darbą nuo 2017-03-24, už laiką nuo atsisakymo priimti į darbą dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos sumokėti minimaliojo darbo užmokesčio kompensaciją, priteisti 5000 Eur neturtinę ( moralinę) žalą, 5 proc. metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2017 m. kovo 24 d. pradėjo dirbti UAB „Baltijos eksporto grupė“, Naujojo Sodo g.1, Klaipėda, vietoj logistikos paslaugų pardavimo vadybininkės V. Š., kuri nuo 2017 m. kovo 24 d. išėjo į dekretą; iš V. Š. perėmė visą šios dirbtą darbą: gavo darbo vietą, kompiuterį, telefoną, slaptažodžius, buhalterinius dokumentus, sutarčių pavyzdžius ir t.t.; pagal žodinį susitarimą buvo nustatyta, kad ieškovei bus mokamas mažiausias darbo biržos portale nurodytas 912,40 Eur dydžio atlyginimas; dirbo pas atsakovę nuo 2017 m. kovo 24 d. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 18.00 val. iki Velykų, iš viso 16 darbo dienų; už darbą negavo atlygio, nebuvo sudaryta rašytinė Darbo sutartis. Ieškovės teigimu, dėl darbdavio nepagrįstų ir neteisėtų veiksmų patyrė moralinę (neturtinę) žalą, kadangi suprato, jog yra apgaudinėjama, tyčia išnaudojama ir žeminama, sumažėjo bendravimo galimybių, patyrė įvairų fizinį skausmą, stresą, pablogėjo sveikata, atsirado nepasitikėjimas.

8Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, kur nurodė nesutinkanti su ieškiniu, prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad darbo sutartis su ieškove sudaryta nebuvo, o tai pagrindžia aplinkybę, kad aiškiai išreikštos ir suderintos abiejų šalių valios pradėti darbo santykius nebuvo. Jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad ieškovė atsakovės įmonėje atliko darbo funkcijas, nėra. Kiekvienoje įmonėje darbuotojai atlieka darbo funkcijas, numatytas jų darbo sutartyje bei pareiginiuose nuostatuose; atsakovės įmonėje už darbuotojų atitikties kvalifikaciniams reikalavimams tikrinimą, priėmimą į darbą, sutarčių sudarymą ir įforminimą yra atsakingas įmonės vadovas T. L.. Ieškovė tariamai darbo funkcijas atliko Klaipėdoje, atsakovės įmonės padalinyje, kuriam vadovauja transporto skyriaus vadovas K. S.. Atsakovė neatmeta galimybės, kad atsakovės darbuotojas K. S., viršydamas savo kompetencijos ribas, pasikvietė ieškovę į įmonės teritoriją, aprodė ieškovei patalpas, būsimą darbo vietą, jeigu ieškovė būtų įdarbinta įmonėje, tačiau pabrėžia, kad įrodymų, pagrindžiančių faktą, kad ieškovė dirbo atsakovės įmonėje su atsakovės žinia, atsakovės naudai, - nėra. Taip pat pažymėjo, kad atsakovė nesvarstė galimybės su ieškove užmegzti darbo santykius, todėl nesudarė darbo sutarties, nei žodžiu, nei raštu neaptarė esminių sutarties sąlygų.

9Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo reikalavimus bei paaiškino, kad 2017 m. kovo 24 d. pradėjus jai dirbti bendrovėje, ten tuo metu dirbo 4 vyrai: V. D., M. M., M. V. ir K. S.; V. D. dirbo kartu su ja, kiekvieną dieną ieškovė jo laukdavo, kadangi jam buvo patikėti raktai nuo ofiso; Klaipėdos padalinio vadovas K. S. buvo atsakingas už padalinio darbą, duodavo užsakymus, nurodymus, su juo ieškovė bendravo betarpiškai. Darbo sutartį sudaryti turėjo bendrovės vadovas T. L.; kuris du kartus buvo atvykęs į Klaipėdą (paskutinį kartą 2017 m. balandžio 14 d.), prašomas su ieškove darbo sutarties nepasirašė; po Šv. Velykų, be jokio įspėjimo uždarė Klaipėdos ofisą, bei su ieškove neatsiskaitė. Nurodė, kad kovo mėnesį susitikimo metu buvo aptarę, kad ieškovei gaus 912,40 Eur algą, kaip buvo nurodyta skelbime. Pradėjus darbą ieškovei buvo išduoti visi slaptažodžiai, suteiktas Skype vardas, atskiras elektroninis paštas bei parašas, taip pat buvo suteikta prieiga prie firmos krovinių sistemos, duotas tarnybinis telefonas, kitų darbuotojų kontaktiniai telefonai. Ieškovė Darbo biržai pranešė apie tai, kad su darbdaviu ruošiasi sudaryti darbo sutartį, Darbo birža įpareigojo ieškovę ją atnešti per 5 dienas.

10Teismo posėdžio metu atsakovės buvusi atstovė advokatė nurodė palaikanti atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad įmonės vadovybei nėra žinoma apie tai, kad ieškovė T. Ž. dirbo; jokio pranešimo iš K. S., kad su ieškove bus sudaryta sutartis, nebuvo gauta; atsakovė pripažįsta faktą, kad pokalbis dėl darbo vietos su ieškove buvo, bet nebuvo nuspręsta dėl jos priėmimo į darbą. Dėl reikalavimo ieškovę grąžinti į darbą nurodė, kad toks reikalavimas faktiškai neįgyvendinamas, kadangi įmonė Klaipėdoje veiklos nebevykdo. Reikalavimas dėl 900 Eur darbo užmokesčio taip pat nepagrįstas, nes nurodytas skelbimas buvo patalpintas 2017 m. kovo 29 d., o ieškovė į pokalbį ėjo anksčiau,-prieš tai buvo kitas skelbimas, kuriame nurodomas atlyginimas yra 450 Eur, todėl mano, kad reikėtų remtis ankstesniu skelbimu. Atsakovės teigimu, K. S. šiuo metu įmonėje nebedirba; jis organizuodavo padalinio veiklą, Darbo sutarčių pasirašinėti negalėjo.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. balandžio 19 d. (9:48 val.) buvo gauta žinutė iš K. S., informuojanti apie tai, kad UAB „Baltijos eksporto grupė“ savo ofisą uždaro (b.l. 94); A. S. 2017 m. balandžio 5 d. buvo išsiųsta ieškovės žinutė, kurioje klausiama apie darbo sutarties sudarymą (I tomas, b.l. 96); pateiktuose dokumentuose užfiksuota, jog 2017 m. balandžio 11 - 14 dienomis vyko darbo pobūdžio susirašinėjimai su Klaipėdos padalinio vadovu K. S. (I tomas, b.l. 97-103). Iš pateiktų UAB „Baltijos eksporto grupė“ skelbimų matyti, kad įmonė ieškojo transporto –ekspedicijos vadybininko, logistikos paslaugų pardavimų vadybininko, darbo skelbimai patalpinti 2017 m. kovo 29 d. darbo užmokestis buvo nurodytas mažiausias 912,40 Eur per mėnesį, reikalavimai aukštasis išsilavinimas bei užsienio kalbų mokėjimas (I tomas, b.l. 142-145); 2017 m. kovo 10 d. įmonė UAB „Baltijos eksporto grupė“ ieškojo logistikos paslaugų pardavimo vadybininko (anglų, vokiečių kalbomis), atlyginimas 450 Eur, atskaičius mokesčius (I tomas, b.l. 146-147). Byloje ieškovės pateiktos pavyzdinės sutarties kopijos bei antspaudo kopija (I tomas, b.l. 150-153), 2016 m. rugpjūčio 17 d. Krovinio pervežimo sutartis užsakymas, PVM sąskaitos-faktūros, CMR važtaraštis, pervežimo sutartys patvirtina liudytojos V. Š. parodymus, kad išeidama visus turėtus bendrovės dokumentus perdavė T. Ž. (I tomas, b.l. 154-183, 190-192). Pateiktoje informacijoje apie asmens valstybinį socialinį draudimą nurodytas ieškovės darbo stažas (I tomas, b.l. 188-189). Išrašuose iš ieškovės sąsiuvinio nurodyti UAB „Baltijos eksporto grupė“ darbuotojų kontaktai bei duomenys (I tomas, b.l. 193). 2017 m. kovo 16 d. elektroniniu laišku 2017 m. kovo 16 d. K. S. ieškovę pakvietė į darbo pokalbį 2017 m. kovo 21 d. 13.00 val. adresu Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda, 18 aukštas; 2017 m. balandžio 22 d. el. laišku K. S. pranešė, kad pasitarus su kolegomis nori ieškovę matyti penktadienį, t.y. 2017 m. kovo 24 d. nuo 11.00 val., susipažinti su komanda, darbo principais bei išbandyti savo jėgas, ko pasekoje aptars ilgalaikio įdarbinimo galimybes (I tomas, b.l. 194-196). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktame rašte nurodyta informacija apie UAB „Baltijos eksporto grupė“ apdraustiesiems 2017 m. kovo – balandžio mėn. apskaičiuotas pajamas, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (draudžiamosios pajamos) (II tomas, b.l. 19-20). Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja D. B., ieškovės dukra, paaiškino, kad ieškovė UAB „Baltijos eksporto grupė“ dirbti pradėjo nuo 2017 m. kovo 24 d., dirbo iki Velykų; dirbo Klaipėdos viešbutyje visą darbo dieną ir namo grįždavo tik po 18.00 val.; nežino, koks buvo sutartas darbo užmokestis; kai aplankė ieškovę darbe, matė kabinete dar du jaunesnio amžiaus vaikinus; ieškovė turėjo darbe kompiuterį, darbinį telefoną, jai buvo sukurtas atskiras Skype, liudytoja padėjo sukurti elektroninio pašto adresą. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju S. G. paaiškino, kad ieškovė buvo įsidarbinusi UAB „Baltijos eksporto grupė“ Klaipėdos viešbučio 9 aukšte; ne kartą ieškovę vežė į darbą ir iš darbo; ieškovė išdirbo įmonėje apie 3 savaites: nuo 2017 m. kovo 24 d. iki Velykų; už kokį atlyginimą dirbo, nežino. Liudytoja A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovę yra mačiusi, buvo atvykusi į darbo pokalbį, pokalbį vedė įmonės vadovas ir transporto skyriaus vadovas, pokalbio metu buvo aptariamos darbo sąlygos, galimos pareigybės; ieškovei buvo pasakyta, kad susisieks su ja vėliau; darbinio telefono liudytoja ieškovei nedavė, nes Klaipėdos skyrius yra atskiras padalinys ir už padalinio turtą atsakingas to skyriaus vadovas; kiekvienas skyrius turimą turtą išduoda ir apskaito pats; šiuo metu transporto skyriaus vadovas yra atleistas; 2016 m. buhalterinę apskaitą tvarkė Klaipėdos įmonė; suarchyvuoti dokumentus privalėjo K. S.; 2017 m. gegužės mėnesį Klaipėdos padalinys buvo uždarytas; Klaipėdos skyriuje dirbo V. Š., jos atlyginimas į rankas prieš išeinant motinystės atostogų buvo 550 Eur; gaudavo tik pagrindinį atlyginimą, be jokių priedų; darbo skelbime nurodyto atlyginimo niekas negaudavo; kai gavo žinutę iš ieškovės dėl įdarbinimo, iš karto informavo T. L.. Liudytoja V. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovę pažįsta; 2017 m. kovo 24 d. turėjo išeiti į dekretą, todėl visus darbus turėjo perleisti ieškovei,- porą valandų pakalbėjo, paaiškino apie darbo specifiką, klientus, krovinius, vežėjus; po kokios savaitės gavo žinutę iš ieškovės, kad su ja darbdavys nenori sudaryti darbo sutarties. Liudytoja nurodė, kad buvo transporto vadybininkė, įmonėje dirbo metus laiko, į rankas gaudavo 500 Eur; ją įdarbino T. L., o K. S. buvo transporto skyriaus vadovas; kartu su ieškove Tatjana dar buvo priimti 3 vyrai; K. S. nurodymu Tatjanai buvo perduoti slaptažodžiai, kompiuteris bei telefonas.

14Byloje nagrinėjamas ginčas dėl ieškovės darbo UAB „Baltijos eksporto grupė“. Galiojusio iki 2017-07-01 LR Darbo kodekso 93 straipsnyje buvo numatyta, jog darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį ir įteikus jam antrą sutarties egzempliorių. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu. Darbdavys privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios (DK 99 str. 2-6 d.). Iš bylos duomenų nustatyta, jog ieškovė 2017-03-21 buvo pakviesta UAB „Baltijos eksporto grupė“ į pokalbį dėl darbo; pokalbyje dalyvavo įmonės direktorius T. L., Klaipėdos padalinio vadovas K. S., įmonės darbuotoja A. S.. Ieškovės teiginius, jog nuo 2017 metų kovo 24 dienos ji pradėjo dirbti bendrovėje transporto vadybininke, patvirtino teismo posėdžio metu apklausta liudytoja V. Š., nurodžiusi, jog būtent nuo kovo 24 dienos ji turėjo išeiti į dekretine atostogas, todėl visus savo darbus perdavė T. Ž.: paaiškino jai apie darbo specifiką, klientus, krovinius, vežėjus, surašė slaptažodžius, K. S. nurodymu perdavė kompiuterį bei telefoną. Iš byloje apklaustų liudytojų parodymų bei pačios ieškovės paaiškinimų nustatyta, jog ieškovė dirbo iki Šv. Velykų, t.y., iki 2017-04-14. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog sudaryti darbo sutartis su darbuotojais buvo įmonės direktoriaus T. L. pareiga. Ieškovės teigimu, ji ne kartą kreipėsi į bendrovės direktorių dėl darbo sutarties sudarymo, tačiau rašytinė darbo sutartis su ja nebuvo sudaryta, už darbą jai nesumokėta. Bendrovės darbuotojos buhalterės A. S. teigimu, apie 2017 m. balandžio 5 d. iš ieškovės gautą žinutę dėl darbo sutarties sudarymo ji informavo įmonės direktorių. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą pripažintina, kad ieškovė T. Ž. nuo 2017 metų kovo 24 d. iki 2017 metų balandžio 14 d. dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Baltijos eksporto grupė“ transporto vadybininke.

15Nelegalus darbas – darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam vadovaujant arba jam prižiūrint, kai darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, paklūsta nustatytai darbo organizavimo tvarkai, ir kuris atitinka bent vieną iš šių požymių: yra Darbo kodekso 93 straipsnyje nustatyti darbo sutarties požymiai, o darbas dirbamas nesudarius rašytinės darbo sutarties; darbdavys prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios nėra pranešęs Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią (DK 98 str. 1 d. 1-2 p.). DK 98 str. 3 d. numatė, kad nustačius, kad asmuo dirbo nelegalų darbą, darbdavys privalo jam sumokėti atlyginimą už darbą, dėl kurio buvo susitarta, bet ne mažesnį už minimaliąją mėnesinę algą, nustatytą pagal DK 187 str. reikalavimus, ir ne mažiau kaip už tris mėnesius (nebent įrodyta, kad nelegalus darbas buvo atliekamas kitokį laiką). Ieškovė prašo priteisti iš darbdavio nesumokėtą 912,40 Eur darbo užmokestį už kiekvieną mėnesį iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Atsakovės atstovė ( buvusi) advokatė teismo posėdžio metu nesutiko su nurodyta suma, teigdama, jog skelbimas su siūloma alga buvo patalpintas 2017 m. kovo 29 d., o ieškovė į pokalbį ėjo anksčiau,-prieš tai buvo kitas skelbimas, kuriame nurodomas atlyginimas yra 450 Eur. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, jog atsakovė 2017-03-10 buvo patalpinusi skelbimą ( kuris galiojo iki 2017-03-27), jog ieško logistikos paslaugų pardavimo vadybininko, atlyginimas „nuo 450 Eur atskaičiavus mokesčius“, „pradėti dirbti iš karto“. Skelbimas dėl transporto- ekspedicijos vadybininko įdarbinimo, siūlomas darbo užmokestis ( mažiausias) 912,40 Eur neatskaičius mokesčių, buvo patalpintas 2017-03-29, įdarbinimas numatytas 2017-04-03. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, įvertinus ieškovės nurodytą darbo pradžią,- 2017-03-24, antrasis skelbimas ( 2017-03-29) nėra aktualus šiai bylai, todėl teismas juo nesivadovauja.

16Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog tais atvejais, kai darbo sutartis pripažįstama sudaryta jos šalims susitarus dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų, įtvirtintų DK 95 straipsnio 1 dalyje, tačiau nenustatytas susitarimas dėl darbuotojui mokėtino darbo užmokesčio, teismas šią darbo sutarties spragą turi užpildyti vadovaudamasis Darbo kodekse įtvirtintu teisingo mokėjimo už darbą principu, atsižvelgdamas į darbo užmokesčio toje (analogiškoje) įmonėje, įstaigoje, organizacijoje mokamo (mokėto) už tokį patį ar lygiavertį darbą, dydį. Ši taisyklė taikytina ir nelegalaus darbo atveju ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-615-469/2015). Atsižvelgiant į liudytojos V. Š. parodymus, jog ji, kaip transporto vadybininkė, per mėnesį po mokesčių atskaitymo gaudavo apie 500 Eur, įvertinus įmonės buhalterės A. S. teismo posėdžio metu duotus parodymus, jog V. Š. atlyginimas prieš išeinant motinystės atostogų į rankas buvo 550 Eur, laikytina, jog ieškovei, perėmusiai iš V. Š. jos vykdytas pareigas, turėjo būti mokamas tokio pačio dydžio darbo užmokestis, t.y., 550 Eur ( atskaičius mokesčius) per mėnesį, 26,19 Eur ( atskaičius mokesčius) per dieną. Nustačius, jog ieškovė be darbo sutarties dirbo 16 darbo dienų, už nelegalų darbą jai turėjo būti sumokėtas 419,04 Eur ( atskaičius mokesčius) darbo užmokestis ( 26,19*16). Sprendimo vykdymas dėl nesumokėto 419,04 Eur darbo užmokesčio pripažintinas skubiu.

17Darbo bylas nagrinėjantis teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu, teismo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą (CPK 414 straipsnio 1 dalis); byloje pagal darbuotojo ieškinį, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu (CPK 417 straipsnis); darbuotojui pareiškus vieną iš įstatymuose nustatytų alternatyvių reikalavimų, nustatęs, jog tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo, savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti įstatymų nustatytą alternatyvų darbuotojo teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą (CPK 418 straipsnis). Nustačius, jog atsakovė ieškovei neišmokėjo ne tik darbo užmokesčio, bet ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, ji priteistina teismo iniciatyva. Už 16 darbo dienų ieškovei priklausė 1,18 d.d. atostogų. Ieškovės vidutinis vienos darbo dienos užmokestis buvo 26,19 Eur, todėl už laikotarpį nuo 2017-03-24 iki 2017-04-14 turėjo būti išmokėta 30,90 Eur (1,18 d.d. x 26,19 Eur) kompensacija už nepanaudotas atostogas.

18Iki 2017-07-01 galiojusio Darbo kodekso DK 141 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu Darbo kodeksu ar kitais įstatymais, ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka; DK 141 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbdavys turi sumokėti jo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. Šios Darbo kodekso nuostatos yra skirtos skatinti darbdavį vykdyti prievoles darbuotojų naudai, darbuotojui suteikiant papildomą teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog šios nuostatos taikytinos ir tais atvejais, kai darbdavys neatsiskaito su darbuotoju, kuris dirbo nelegalų darbą (kaip nagrinėjamos bylos atveju). Kasacinis teismas, aiškindamas DK 141 straipsnio 3 dalies taikymą, nurodė, kad būtina nustatyti tokias aplinkybes: neatsiskaitymo laiku faktą; faktą, kad dėl neatsiskaitymo nėra darbuotojo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2009; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2011). Bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta aplinkybių, jog dėl atsakovės neatsiskaitymo su T. Ž. yra pačios ieškovės kaltės, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinas vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką ( 168 d.d.) iki teismo sprendimo priėmimo dienos, t.y. 4399,92 Eur ( 26,19*168 d.d.).

19Ieškovės reikalavimai dėl atkūrimo buvusios iki teisės pažeidimo padėties, dėl įpareigojimo darbdavį sudaryti rašytinę darbo sutartį, įpareigoti ieškovę priimti į darbą atmestini, kaip nepagrįsti. Kaip teismo posėdžio metu nurodė buvusi atsakovės atstovė advokatė, bendrovės Klaipėdos filialas nuo 2017 metų gegužės mėnesio buvo uždarytas, todėl galimybių ieškovę grąžinti į darbą nėra. Ieškovės reikalavimas dėl 5000 Eur neturtinės žalos priteisimo atmestinas, kaip nepagrįstas. Kasacinio teismo dėl šių įstatymo nuostatų išaiškinta, kad darbo santykiuose neturtinė žala darbuotojui gali būti padaryta įvairiais darbdavio neteisėtais veiksmais, pvz., kai darbuotojas neteisėtai atleidžiamas iš darbo, neteisėtai perkeliamas į kitą darbą, jam neteisingai paskiriama drausminė nuobauda ir pan., tai gali būti tiek asmens fizinis skausmas, tiek dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai; vien neturtinės teisės ar vertybės pažeidimas ex facto nereiškia ir neturtinės žalos padarymo, teisės pažeidimo pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama satisfakcija už patirtą skriaudą, o teisės pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas. Neturtinė žala priteisiama tuo atveju, kai nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008; teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2008). Situacijose, kai padaryta neturtinė žala nežymi (darbuotojo atleidimo pagrindas nėra diskredituojantis, nepakenkta jo reputacijai, nesumažėja galimybės konkuruoti darbo rinkoje, pažeidimas nelemia neigiamos aplinkinių nuomonės, paties darbuotojo veiksmai nėra nepriekaištingi ir kt.), pažeidimo konstatavimas gali būti pripažintas pakankama satisfakcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2014). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus bylos aplinkybes, ieškovės darbo trukmę ( nepilnas darbo mėnuo), išėjimo iš darbo aplinkybes ( ieškovės iniciatyva), nenustačius, jog būtų pakenkta ieškovės reputacijai, jos galimybėms konkuruoti darbo rinkoje ir pan., pripažintina, jog pažeidimo konstatavimas yra pakankama satisfakcija už ieškovės patirtą skriaudą jai dirbus nelegalų darbą ir laiku negavus atlygio už 16 darbo dienų, reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo netenkintinas. Atmestini, kaip nepagrįsti ir ieškovės reikalavimai dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo nuo nesumokėtos darbo užmokesčio ir/ar priteistos sumos, dėl delspinigių priteisimo, nes teismas, viršydamas ieškovės reikalavimus už visą uždelsimo atsiskaityti laiką ieškovei priteisė vidutinį darbo užmokestį.

20Sprendimo priėmimo dieną galiojančio Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnis numato, jog Valstybinė darbo inspekcija nelegalaus darbo atveju perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui duomenis nesumokėtų gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimui. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovei priteistas nesumokėtas darbo užmokestis atskaičius mokesčius, gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų darbdavys už ieškovę nemokėjo, apie priimtą sprendimą praneština Valstybinei darbo inspekcijai.

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškinį buvo atleista įstatymo. Atsakovė patirtų atstovavimo išlaidų teismui nepateikė. Ieškinį tenkinus iš dalies iš atsakovės Valstybei priteistinas mokėtinas žyminis mokestis už tenkintus ieškinio reikalavimus,- vieną neturtinį ir turtinį, iš viso 245 Eur. Išlaidos, susijusios su dokumentų įteikimu, byloje sudaro 29,19 Eur. Įvertinus šalių procesinį elgesį, šių išlaidų susidarymo aplinkybes, jos į Valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovės ( LR CPK 95 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Pripažinti, kad ieškovė T. Ž., a.k( - ) nuo 2017 metų kovo 24 d. iki 2017 metų balandžio 14 d. dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Baltijos eksporto grupė“, į.kodas 303391258 transporto vadybininke.

25Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“, į.kodas 303391258, ieškovei T. Ž., a.k( - ) 419,04 Eur ( atskaičius mokesčius) darbo užmokestį, 30,90 Eur ( atskaičius mokesčius) kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, 4399,92 Eur ( atskaičius mokesčius) vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2017-04-18 iki 2017-12-13 imtinai, ir po 26,19 Eur ( atskaičius mokesčius) už uždelstą kiekvieną darbo dieną nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Kitą ieškinio dalį atmesti.

27Vykdyti skubiai sprendimo dalį dėl 419,04 Eur ( atskaičius mokesčius) darbo užmokesčio priteisimo ieškovei T. Ž., a.k( - ) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“, į.kodas 303391258.

28Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“, į.kodas 303391258, valstybei 274,19 Eur bylinėjimosi išlaidų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

29Sprendimo kopiją išsiųsti Valstybinei darbo inspekcijai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Vaivai Virkutytei,... 3. dalyvaujant ieškovei T. Ž.,... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto grupė“... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės T.... 6. Teismas... 7. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti nesumokėtą 912,40 eurų... 8. Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, kur nurodė nesutinkanti... 9. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė savo reikalavimus bei paaiškino, kad... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės buvusi atstovė advokatė nurodė palaikanti... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2017 m. balandžio 19... 14. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl ieškovės darbo UAB „Baltijos eksporto... 15. Nelegalus darbas – darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam... 16. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog tais atvejais, kai darbo sutartis... 17. Darbo bylas nagrinėjantis teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti... 18. Iki 2017-07-01 galiojusio Darbo kodekso DK 141 straipsnio 1 dalyje buvo... 19. Ieškovės reikalavimai dėl atkūrimo buvusios iki teisės pažeidimo... 20. Sprendimo priėmimo dieną galiojančio Lietuvos Respublikos užimtumo... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Pripažinti, kad ieškovė T. Ž., a.k( - ) nuo 2017 metų kovo 24 d. iki 2017... 25. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto... 26. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 27. Vykdyti skubiai sprendimo dalį dėl 419,04 Eur ( atskaičius mokesčius) darbo... 28. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos eksporto... 29. Sprendimo kopiją išsiųsti Valstybinei darbo inspekcijai.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...