Byla e2-277-955/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaunas Metal“ atstovui advokatui Andriui Būdvyčiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kaunas Metal“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rudesta“ dėl skolos priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4I. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

5Ieškovė UAB „Kaunas Metal“ prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės UAB „Rudesta“ 12 342,01 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-6).

6Ieškinyje nurodyta, kad 2013 m. birželio 26 d. ieškovė su atsakove sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0626/01 (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės pateiktus užsakymus parduoti ir perduoti atsakovei prekes, o atsakovė įsipareigojo priimti prekes ir atsiskaityti už jas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Atsakovei tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2016 m. balandžio 1 d. šalys pasirašė dvi Taikos sutartis, kuriomis ieškovė ir atsakovė bei ieškovė ir atsakovės filialas Latvijoje suderino skolos likutį ir susitarė dėl skolos grąžinimo dalimis. Nepaisant to, atsakovė nevykdė įsipareigojimų. Šalys susitarė, kad atsakovei pradelsus mokėti įmoką ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą su prašymu priteisti visą neapmokėtą skolos dalį (Taikos sutarčių 8 p.). Atsakovės skola kreipimosi į teismą dieną yra 12 342,01 Eur. Atsakovė neginčija savo prievolės mokėti ieškovei už pateiktas prekes, tačiau delsia atsiskaityti. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kadangi atsakovės prievolė – pilnai sumokėti už ieškovės pateiktas prekes tinkamai neįvykdyta, ieškovei priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos.

7Kauno apylinkės teismas 2016 m. spalio 14 d. preliminariu sprendimu (b. l. 19-20) ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei UAB „Kaunas Metal“ iš atsakovės UAB „Rudesta“ – 12 342,01 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (12 342,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. spalio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 429,40 Eur bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė UAB „Rudesta“ 2016 m. lapkričio 11 d. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo (b. l. 29-31), kuriais prašo panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Jeigu teismas nuspręstų, jog ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, atsakovė prašo išdėstyti 12 342,01 Eur skolos ir 429,40 Eur bylinėjimosi išlaidų mokėjimą lygiomis dalimis per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatant, kad 12 771,41 Eur suma sumokama ieškovei lygiomis dalimis per 12 mėnesių (mokant po 1 064,28 Eur sumą kas mėnesį).

9Prieštaravimuose atsakovė nurodo, kad ieškovės pateiktos prekės neatitiko kokybės reikalavimų, nebuvo tinkamos naudoti pagal tikslinę paskirtį. Vadovaujantis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, jeigu netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Remiantis tuo, kad ieškovė pateikė netinkamos kokybės prekes, atsakovei nekilo pareiga atsiskaityti su ieškove. Atsakovė skolos nepripažįsta, kadangi prekių defektai ir trūkumai paaiškėjo po Taikos sutarčių pasirašymo. Ieškovė į bylą nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų jos, kaip ieškovės reikalavimo teisę į atsakovę bei reikalavimo dydį. Ieškovei neturint reikalavimo teisės, netenkintinas ir išvestinis reikalavimas dėl palūkanų priteisimo. Be to, ieškovės pateiktas ieškinys nėra sudėtingas, jame nekeliami sudėtingi teisės klausimai ir teisinės problemos, jo parengimas neturėjo turėti daug piniginių sąnaudų ir užimti daug laiko, todėl bylinėjimosi išlaidos mažintinos per pusę.

10Ieškovė UAB „Kaunas Metal“ pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus (b. l. 40-41), kuriuo prašo prieštaravimus atmesti, preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovės ieškovės naudai visas bylinėjimosi išlaidas, paskirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą įstatymo suteiktomis teisėmis ir procesu.

11Ieškovė atsiliepime nurodo, jog būtent atsakovės iniciatyva šalys sudarė dvi Taikos sutartis, tuo siekiant suteikti atsakovei galimybę sąlygas įveikti laikinus finansinius sunkumus, išsaugoti ir plėtoti – ūkinę komercinę veiklą. Kartu su prieštaravimais atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovės prieštaravimų pagrįstumą, t.y., kad ieškovė pateikė nekokybiškas prekes. Atsakovės nurodytos aplinkybės prieštarauja faktinei situacijai ir atsakovės nurodytiems duomenims restruktūrizavimo byloje Nr. B2-979-883/2016. Atsakovė su pareiškimu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo ir pateikė teismui 2016-10-25 restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuose nurodyta, kad 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, atsakovės skola ieškovei sudarė 9 208,01 Eur, mokėjimo terminas – 2016-06-30. Restruktūrizavimo plano metmenyse nėra informacijos apie tai, kad atsakovė ginčija ieškovės reikalavimą. Nors atsakovė neginčija ieškovės reikalavimų, tačiau teikia teismui nemotyvuotus prieštaravimus, niekuo nepagrįstus reikalavimus. Kadangi atsakovė yra praktiškai nemoki įmonė, siekianti, kad jai būtų iškelta restruktūrizavimo byla, tokie atsakovės veiksmai pažeidžia ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, bei vertintini kaip sąmoningas piktnaudžiavimas teise. Dėl to atsakovei skirtina bauda.

12Ieškovės UAB „Kaunas Metal“ atstovas advokatas Andrius Būdvytis teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti iš dalies, preliminarų sprendimą pakeisti: priteisti ieškovei iš atsakovės 9 208,01 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė, gavusi atsakovės prieštaravimus, susitikslino skolos sumą ir sutinka, jog atsakovės skola ieškovei yra ta, kurią atsakovė nurodė 2016-10-25 restruktūrizavimo plano metmenyse, t.y. 9 208,01 Eur. Ieškovė atsisako ieškinio dalies dėl 3 134 Eur priteisimo ir prašo priteisti ieškovei iš atsakovės 9 208,01 Eur. Papildomai paaiškino, jog šalys ilgą laiką bendradarbiavo, tačiau atsakovei susidūrus su finansiniais sunkumais, atsakovė laiku nebegalėjo vykdyti savo prievolių, dėl to šalys susitarė dėl Taikos sutarčių pasirašymo ir skolos išmokėjimo dalimis. Atsakovė, turėdama daug kreditorių, kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo, tačiau tuo pačiu, keletas kreditorių yra kreipęsi į teismą ir dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Atsakovė iš esmės neginčija, jog privalo mokėti ieškovei skolą, tačiau sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, šis kreditorinis reikalavimas bankroto byloje bus laikomas ginčytinu ir bus atitinkamai įvertintas pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas. Dėl to, atsakovės pateikti prieštaravimai yra tik formalūs.

13Atsakovės UAB „Rudesta“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą atsakovė informuota tinkamai (b. l. 55).

14Teismas

konstatuoja:

15Byla dalyje dėl 3 134 Eur skolos priteisimo nutrauktina.

16Likusi ieškinio dalis tenkintina.

17II. Nustatytos bylos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

18Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. birželio 26 d. UAB „Kaunas Metal“ ir UAB „Rudesta“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0626/01, pagal kurią UAB „Kaunas Metal“ įsipareigojo pagal UAB „Rudesta“ pateiktus užsakymus parduoti ir perduoti prekes, o UAB „Rudesta“ įsipareigojo prekes priimti ir atsiskaityti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (Sutarties 1.1 p.). 2016 m. balandžio 1 d. Taikos sutartimis šalys susitarė, jog atsakovei sudaromos sąlygos įveikti laikinus finansinius sunkumus ir išsaugoti bei plėtoti ūkinę komercinę veiklą, o ieškovė su tuo sutinka (b. l. 11-12). Taikos sutartimis šalys susitarė, jog atsakovės skola ieškovei yra atitinkamai 6 537,01 Eur ir 5 805,00 Eur, kuri turi būti išmokama lygiomis dalimis per 8 mėn., skaičiuojant nuo 2016-04-30 iki 2016-11-30 (Taikos sutarčių 1-3 p.). Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Šiaulių apygardos teisme nagrinėjant dvi civilines bylas Nr. eB2-947-883/2016 pagal pareiškėjų UAB „Bos Inox“, G. B. firmos „Tringala“ ir UAB „Ukmergės keliai“ pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Rudesta“ iškėlimo ir Nr. B2-979-883/2016 pagal ieškovo UAB „Rudesta“ direktoriaus V. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „Rudesta“ iškėlimo, 2016 m. spalio 27 d. nutartimi bylos buvo sujungtos, paliekant civilinės bylos Nr. eB2-947-883/2016. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-275-241/2017 panaikino Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartį, kuria UAB „Rudesta“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla ir perdavė klausimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Rudesta“ iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Iš ieškovės pateiktų UAB „Rudesta“ restruktūrizavimo plano metmenų nustatyta, jog atsakovė juose nurodė, kad atsakovės skola UAB „Kaunas Metal“ 2016-09-30 duomenimis yra 9 208,01 Eur, mokėjimo terminas suėjo 2016-06-30 (b. l. 45).

19Dėl skolos.

20CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą.

21Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė didmeninio pirkimo pardavimo santykiai (CK 6.371 str.–6.379 str.). Pagal CK 6.374 straipsnį pirkėjas privalo imtis būtinų priemonių, kad perduoti daiktai būtų priimti per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu jis nenustatytas – per protingą terminą ir sutartyje numatyta tvarka ir būdais patikrinti daiktų kiekį bei kokybę, ir nedelsdamas pranešti pardavėjui apie nustatytus jų defektus ir kiekio trūkumą. Pagal šalių pasirašytos Sutarties 4.3 punktą pirkėjas (atsakovė), priimdama prekes privalėjo patikrinti prekių kokybę ir vėliausiai per 7 dienas nuo prekių perdavimo pateikti gamintojui (ieškovei) pretenzijas dėl prekių kokybės. Iš atsakovės prieštaravimų turinio ir byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė neginčija fakto, kad ieškovė prekes pateikė, o atsakovė jas priėmė. Šį faktą patvirtina ir šalių pasirašytos Taikos sutartys dėl apmokėjimo už prekes dalimis (b. l. 11-12). Duomenų, kad per 7 dienas nuo prekių priėmimo atsakovė pateikė pretenziją ieškovei dėl prekių kokybės, kaip tą numatė Sutarties 4.3 punktas ir CK 6.374 straipsnio 1 dalis, pranešė ieškovei apie galimą prekių kokybės neatitikimą ir/ar pareiškė ieškovei (pardavėjui) pretenziją dėl prekių trūkumų, byloje nėra (CPK 42 str. 5 d., 178 str.). Kaip nurodė atsakovė savo prieštaravimuose, aplinkybė dėl pagal Sutartį pateiktų prekių galimų kokybės trūkumų atsakovei paaiškėjo tik po Taikos sutarčių pasirašymo. Pažymėtina, kad tokias aplinkybes patvirtinantys įrodymai į bylą taip pat nebuvo pateikti.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010, 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014, 2015 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118-219/2015, kt.). Kitaip tariant, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

23Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, jog atsakovės pateikti prieštaravimai yra tik formalūs, atsakovė ginčija nemažai kreditorinių įsipareigojimų, siekdama užkirsti kelią bankroto bylos iškėlimui. Kaip matyti, ieškovės pateiktos Taikos sutartys ir atsakovės 2016-10-25 restruktūrizavimo plano metmenys patvirtina, jog atsakovė neginčija skolos ieškovei egzistavimo fakto. Todėl akivaizdu, kad atsakovė nesilaikė įstatymo bei Sutarties nustatytos prekių priėmimo ir jų kokybės nustatymo tvarkos, nes pretenzijos dėl galimai nekokybiškų prekių pradėtos reikšti tik ieškovei kreipusis į teismą dėl skolos už jas priteisimo. Atsakovė, būdama pirkėja, besiverčiančia ūkine – komercine veikla, rinkoje veikianti kaip pramonės, viešojo naudojimo, inžinerinės paskirties objektų statybos ir montavimo darbų vykdytoja (profesionalas), pasirašydama su ieškove (pardavėju) Sutartį ir prisiimdama įsipareigojimus, suprato (turėjo suprasti) Sutartyje numatytas sąlygas dėl prekių kokybės, be to, pasikeitus reikšmingoms aplinkybėms (pvz., paaiškėjus prekių kokybės trūkumams vėliau), elgdamasis protingai ir sąžiningai turėjo galimybę kreiptis į ieškovę su pretenzija dėl prekių kokybės (CK 1.5 str., 6.156 str., 6.158 str., 6.374 str. 1 d.). Byloje nenustatyta, kad atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų informuoti ieškovę apie galimus prekių trūkumus, todėl teismas daro išvadą, jog tuo atsakovė veikė savo rizika, todėl turi prisiimti tokios rizikos neigiamus padarinius. Duomenų apie tai, kad atsakovė tinkamai ir laiku atsiskaitė pagal Sutartį, byloje taip pat nėra, todėl atsakovė laikoma pažeidusia piniginę prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 1, 2 p., 6.205 str., 6.344 str. 1 d.). Ieškovė pagrįstai įgijo teisę kreiptis į teismą dėl skolos ir palūkanų priteisimo. (CK 6.1 str., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str., 6.210 str. 2 d., 6.256 str., Sutarties 9.7 p.). Ieškovės atstovui teismo posėdyje patvirtinus, jog ieškovė atsisako ieškinio dalies dėl 3 134 Eur priteisimo ir teismui atsisakymą nuo dalies ieškinio priėmus, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 str. 1 d.). Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. preliminarus sprendimas keistinas, priteisiant ieškovei UAB „Kaunas Metal“ iš atsakovės UAB „Rudesta“ 9 208,01 Eur skolą (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

24Dėl procesinių palūkanų.

25CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovė nesutiko su ieškovės reikalavimu priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau nesutikimo motyvų teismui nenurodė, tik pažymėjo, jog šis reikalavimas yra išvestinis, t.y. ieškinį atmetus, šis reikalavimas taip pat atmestinas. Piniginės prievolės netinkamo vykdymo faktas byloje nustatytas, abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, todėl iš atsakovės, laiku neatsiskaičiusios su ieškove, ieškovei priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (9 208,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. spalio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

26Dėl baudos paskyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

27Ieškovė atsakovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti baudą. Ieškovė savo prašymą grindė tuo, jog atsakovė, nors ir neginčija skolos fakto, reiškia nepagrįstus prieštaravimus dėl prekių kokybės. Atsakovė yra praktiškai nemoki įmonė, siekianti, kad jai būtų iškelta restruktūrizavimo byla, tokie atsakovės veiksmai pažeidžia ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, bei vertintini kaip sąmoningas piktnaudžiavimas teise.

28CPK 95 str. 1 d. numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir nagrinėjamu atveju prieštaravimų nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Oruva” ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių rajono skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005). Teismų praktikoje laikomasi vieningos pozicijos, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu išimtinais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005, 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010).

29CPK 95 str. 2 d. numato, kad teismas nustatęs įstatymo numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam asmeniui iki 5 792 Eur baudą. Ši įstatyminė nuostata suponuoja išvadą, kad teismo diskrecijai palikta teisė bausti ar ne.

30Kaip jau minėta, atsakovė Sutarties sąlygų nevykdė, tačiau ieškinio patenkinimas ar atmetimas priklauso nuo to, ar ieškovas ieškinį įrodė ar ne. O tai jau vertinimo dalykas ir ar ieškovas ieškinį įrodė ar ne, sprendžia teismas priimdamas sprendimą. Teismas pirmiau konstatavo, kad ieškovės reikalavimas dėl negrąžintos skolos dalies priteisimo yra pagrįstas, tačiau atsakovės pasirinktos pozicijos gynimas nereiškia jos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, juolab, kad atsakovei pateikus prieštaravimus, ieškovė pati nuo dalies ieškinio atsisakė. Tai, kad atsakovės argumentai dėl prekių netinkamos kokybės buvo atmesti, savaime taip pat nereiškia piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Todėl atsižvelgiant į pirmiau išdėstyta, ieškovės prašymas dėl baudos skyrimo atsakovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, atmestinas.

31Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

32Atsakovė prieštaravimuose prašo išdėstyti 12 342,01 Eur skolos ir 429,40 Eur bylinėjimosi išlaidų mokėjimą lygiomis dalimis per 12 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatant, kad 12 771,41 Eur suma sumokama ieškovei lygiomis dalimis per 12 mėnesių (mokant po 1 064,28 Eur sumą kas mėnesį).

33Įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis).

34CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas (CPK 284 str. 1 d.) reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos, todėl galimas tik išimtinais atvejais. Įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas - tai išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios atsakovo turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Skolininko turtinė padėtis turėtų būti išimtinai bloga, vien įprastai blogos materialinės padėties konstatavimas nesudaro pagrindo taikyti šį procesinį institutą.

35Atsakovė, pateikdama prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nepateikė teismui visiškai jokių duomenų apie savo turtinę padėtį. Įvertinęs tai, teismas sprendžia, kad atsakovė nepateikė detalių įrodymų apie savo turtinę padėtį, kurie pagrįstų sunkią finansinę būklę. Teismui nepateikta duomenų apie atsakovės turimą visą turtą, lėšas kituose bankuose/kredito įstaigose, jos vardu registruotas transporto priemones, kitą nekilnojamąjį turtą, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovės turtinė padėtis išimtinai bloga. Be to, kaip jau buvo minėta, Šiaulių apygardos teisme šiuo metu yra nagrinėjamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei. Teismui tenkinus atsakovės pateiktą prašymą, tačiau įmonei iškėlus bankroto bylą, būtų apsunkintas tiek ieškovės (kaip trečios eilės kreditorės) reikalavimų patenkinimas. Teismas pažymi, jog spręsdamas prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, turi atsižvelgti ne tik į skolininko, tačiau ir į išieškotojo interesus. Be to, kaip jau nurodyta, teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą bus užtikrintas sprendimo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Nagrinėjamu atveju atsakovė prašo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 12 mėnesių. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė Taikos sutarčių praktiškai nevykdo nuo pat jų pasirašymo (2016-04-01), į teismą ieškovė kreipėsi 2016-10-13, tai reiškia, jog ieškovės teisėti interesai būtų patenkinti tik praėjus beveik 2 metams nuo jos teisių pažeidimo, gynybos pradžios momento. Tokiu būdu patenkinus atsakovės prašymą, būtų neatsižvelgta į ieškovės interesus ir tuo pačiu būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei remiantis šalių lygiateisiškumo principu, darytina išvada, jog teisinio pagrindo tenkinti atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo nėra.

37Dėl atstovavimo išlaidų dydžio.

38Galutiniu sprendimu išspręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas (CPK 430 straipsnio 7 dalis).

39Atsakovė prieštaravimuose nurodė, jog ieškovės turėtos atstovavimo išlaidos mažintinos, kadangi byloje keliamas klausimas nebuvo teisiškai sudėtingas, tokios bylos parengimui nereikėjo daug laiko sąnaudų.

40Pažymėtina, jog CPK 93 str. 1 d. nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 88 str. 1 d. 6 p. prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o CPK 98 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Be to, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo dydžio, turi vadovautis CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Nustatant priteistino užmokesčio dydį, atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta nurodytose rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-533/2008; Nr. 3K-3-212/2009; Nr. 3K-3-31/2011; Nr. 3K-3-156-701/2016). Taigi sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato teisine pagalba, priteisimo, privaloma vadovautis ne tik pamatiniais teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais, tačiau ir atsižvelgti į Rekomendacijas.

41Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovei Atstovavimo sutarties pagrindu atstovavo advokatas. Nepažeisdama virš minėtų teisės aktų reikalavimų ir terminų ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius turėtas 290,40 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti parengiant ieškinį. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo metu (2016-10-13) priteistinas maksimalus užmokesčio dydis buvo 2,5 dydžio koeficientas, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), todėl maksimalus užmokesčio dydis pinigine išraiška buvo 1929,50 Eur. Taigi, nors visiškai sutiktina su atsakovės argumentais, kad nagrinėjamoje byloje išties nebuvo kilęs itin sudėtingas ginčas bei nesusiklostė išskirtinė teisinė situacija, o byloje esančio ieškinio parengimas nereikalavo sudėtingos teisinės analizės, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog už šio ieškinio parengimą ieškovė sumokėjo vos ne 7 kartus mažesnę sumą, nei Rekomendacijose numatytas maksimalus užmokesčio už ieškinio parengimą dydis, leidžia pagrįstai spręsti, kad mažinti šių išlaidų nėra teisinio pagrindo. Papildomai pažymėtina tai, kad ruošiant ieškinį yra reikalingos specialios žinios, skiriamos laiko, darbo sąnaudos, materialiniai ištekliai susipažinti su dokumentais, kurių pagrindu teikiamas ieškinys. Tokia veikla yra specifinė, o norintiems ja užsiimti yra keliami aukšti profesiniai bei elgesio reikalavimai. Todėl tokios paslaugos iš esmės yra atlygintinos, o fiziniai ir juridiniai asmenys yra laisvi sudaryti atstovavimo sutartis ir pasirinkti, ar kreiptis kvalifikuotos teisinės pagalbos. Taigi, įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, teismas sprendžia, kad ieškovės prašoma priteisti 290,40 Eur suma advokato teisinei pagalbai apmokėti už ieškinio parengimą yra pagrįsta, adekvati ir proporcinga, neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, neprieštarauja protingumo principui. Todėl ieškovės prašymas priteisti nurodyto dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti už ieškinio parengimą yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

42Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos 290,40 Eur atstovavimo išlaidos. Ieškovei atsisakius nuo ieškinio dalies dėl 3 134 Eur skolos priteisimo, ieškovei iš atsakovės priteistinas 103,60 Eur žyminis mokestis, viso 394,00 Eur (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis, 425 straipsnio 3 dalis).

43Ieškovei atsisakius nuo ieškinio dalies, ieškovei grąžintinas 26,55 Eur žyminis mokestis (CPK 87 str. 2 d.).

44Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

45Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartimi ieškovės reikalavimams užtikrinti, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263–270 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 8 dalimi, teismas

Nutarė

47Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. preliminarų sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-26735-955/2016, pakeisti.

48Bylą dalyje dėl 3 134 Eur skolos priteisimo nutraukti.

49Likusią ieškinio dalį tenkinti.

50Priteisti iš atsakovės UAB „Rudesta“ (į. k. 166872121, reg. buv. Melioratorių g. 1D, LT-89145 Mažeikiai, a. s. Nr. LT77 7300 0100 0254 5502, „Swedbank“, AB) ieškovei UAB „Kaunas Metal“ (į. k. 302730150, buv. Kuršių g. 7-18, LT-48107 Kaunas, veiklos adresas: Ringuvos g. 65, LT-45245 Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos ir kredito įstaigos duomenys nenurodyti) 9 208,01 Eur (devynių tūkstančių dviejų šimtų aštuonių eurų 1 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (9 208,01 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. spalio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 394,00 Eur (trijų šimtų devyniasdešimt keturių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

51Ieškovės UAB „Kaunas Metal“ prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskyrimo atsakovei UAB „Rudesta“ atmesti.

52Atsakovės UAB „Rudesta“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

53Grąžinti ieškovei UAB „Kaunas Metal“ (į. k. 302730150, buv. Kuršių g. 7-18, LT-48107 Kaunas, veiklos adresas: Ringuvos g. 65, LT-45245 Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos ir kredito įstaigos duomenys nenurodyti) 26,55 Eur (dvidešimt šešis eurus 55 ct) žyminio mokesčio.

54Žyminį mokestį pavesti grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

55Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartimi ieškovės UAB „Kaunas Metal“ reikalavimams užtikrinti, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

56Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Teismas... 4. I. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 5. Ieškovė UAB „Kaunas Metal“ prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti... 6. Ieškinyje nurodyta, kad 2013 m. birželio 26 d. ieškovė su atsakove sudarė... 7. Kauno apylinkės teismas 2016 m. spalio 14 d. preliminariu sprendimu (b. l.... 8. Atsakovė UAB „Rudesta“ 2016 m. lapkričio 11 d. pateikė prieštaravimus... 9. Prieštaravimuose atsakovė nurodo, kad ieškovės pateiktos prekės neatitiko... 10. Ieškovė UAB „Kaunas Metal“ pateikė atsiliepimą į atsakovės... 11. Ieškovė atsiliepime nurodo, jog būtent atsakovės iniciatyva šalys sudarė... 12. Ieškovės UAB „Kaunas Metal“ atstovas advokatas Andrius Būdvytis teismo... 13. Atsakovės UAB „Rudesta“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos... 14. Teismas... 15. Byla dalyje dėl 3 134 Eur skolos priteisimo nutrauktina.... 16. Likusi ieškinio dalis tenkintina.... 17. II. Nustatytos bylos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 18. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. birželio... 19. Dėl skolos.... 20. CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 21. Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė didmeninio pirkimo pardavimo... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad... 23. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas paaiškino, jog atsakovės pateikti... 24. Dėl procesinių palūkanų.... 25. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 26. Dėl baudos paskyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.... 27. Ieškovė atsakovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo skirti... 28. CPK 95 str. 1 d. numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms... 29. CPK 95 str. 2 d. numato, kad teismas nustatęs įstatymo numatytus... 30. Kaip jau minėta, atsakovė Sutarties sąlygų nevykdė, tačiau ieškinio... 31. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.... 32. Atsakovė prieštaravimuose prašo išdėstyti 12 342,01 Eur skolos ir 429,40... 33. Įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka... 34. CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 35. Atsakovė, pateikdama prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nepateikė... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei remiantis šalių lygiateisiškumo... 37. Dėl atstovavimo išlaidų dydžio.... 38. Galutiniu sprendimu išspręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp... 39. Atsakovė prieštaravimuose nurodė, jog ieškovės turėtos atstovavimo... 40. Pažymėtina, jog CPK 93 str. 1 d. nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 41. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovei Atstovavimo sutarties pagrindu... 42. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos 290,40 Eur... 43. Ieškovei atsisakius nuo ieškinio dalies, ieškovei grąžintinas 26,55 Eur... 44. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 45. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apylinkės teismo 2016 m.... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 47. Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 14 d. preliminarų sprendimą, priimtą... 48. Bylą dalyje dėl 3 134 Eur skolos priteisimo nutraukti.... 49. Likusią ieškinio dalį tenkinti.... 50. Priteisti iš atsakovės UAB „Rudesta“ (į. k. 166872121, reg. buv.... 51. Ieškovės UAB „Kaunas Metal“ prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą... 52. Atsakovės UAB „Rudesta“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 53. Grąžinti ieškovei UAB „Kaunas Metal“ (į. k. 302730150, buv. Kuršių g.... 54. Žyminį mokestį pavesti grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.... 55. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apylinkės teismo 2016 m.... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...