Byla 2A-355-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Egidijos Tamošiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ bei uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija plius“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5600-590/2015 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Ekotopas“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „AV Investicija“, uždaroji akcinė bendrovė „AV Investicija plius“, uždaroji akcinė bendrovė „Šatruva“), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Ekotopas“ ieškiniu prašė:

41) panaikinti Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų atviro konkurso „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 159081) (toliau taip pat vadinama – Pirkimas) 2015-07-14 sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo 1 (pirmojoje) Pirkimų dalyje ir 5 (penktojoje) Pirkimų dalyje;

52) įpareigoti Viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas pašalinti tiekėjų UAB „AV Investicija“, UAB „AV Investicija plius“, UAB „Šatruva“ pasiūlymus iš Pirkimo;

63) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad atsakovas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2015-01-06 CVP IS paskelbė Pirkimą, kuriame ieškovas UAB „Ekotopas“ 2015-02-18 pateikė pasiūlymą atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti. 2015-07-14 atsakovas raštu Nr. SR-4010 informavo visus dalyvius apie nustatytus laimėtojus ir atsakovo sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo.

8Pirmojoje Pirkimo dalyje „Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (18 grupė)“ laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „AV Investicija“, antroje vietoje – UAB „AV Investicija plius“, trečioje – UAB „Ekotopas“.

9Penktoje Pirkimo dalyje „Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš nuotekų valymo įrenginių už jų susidarymo vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skiro vandens ruošimo atliekos (19 grupė)“ laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB „Šatruva“, antroje vietoje UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“, trečioje vietoje UAB „Ekotopas“ ir ketvirtoje vietoje UAB „AV Investicija plius“.

10Ieškovo 2015-07-28 pretenzija dėl trijų tiekėjų – UAB „Šatruva“, UAB „AV Investicija“, UAB „AV Investicija plius“ pašalinimo iš Pirkimo dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams (šios įmonės yra susijusios per akcininką A. V., direktorę A. J. ir veikia tuo pačiu adresu – ( - ), todėl šių įmonių pasiūlymai nesąžiningi, ir kad UAB „Šatruva“ ir UAB „AV Investicija plius“ neturi atliekų tvarkytojo licencijos) buvo atmesta atsakovo 2015-08-03 raštu Nr. SR-4422.

11Ieškovas nurodė, kad pagal Konkurencijos tarybos 2015-07-17 raštą Nr. (2.17-34) 6V-1595 „AV Investicija“ ir „AV Investicija plius“ neveikė kaip konkurentai, šios dvi įmonės sudaro vieną ekonominį vienetą ir dalyvaudamos Pirkime galimai veikė ne kaip konkurentai konkurencijos teisės prasme, bet kaip vienas ūkio subjektas, pateikęs alternatyvius pasiūlymus. Taip pažeistas laisvos konkurencijos principas Pirkime. Nors tiekėjai konkuruoja kainomis, konkurencijos faktiškai nėra, nes pasiūlymus pasirašė tas pats asmuo A. J. kaip visų bendrovių vadovė, taigi ji žinojo apie pasiūlymų turinį ir kainą bei kad visų trijų bendrovių veiklos taktika ir strategija yra aiškiai suderinta, siekiant naudos kitų tiekėjų interesų pažeidimo sąskaita.

12Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ar tvarką privalo užtikrinti realią konkurenciją (VPĮ 47 str. 2 d.). Ūkio subjektai, atitinkantys Konkurencijos įstatyme įtvirtintą „susijusių ūkio subjektų grupės“ sąvoką ir nekonkuruojantys tarpusavyje, negali dalyvauti tame pačiame viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-334/2014).

13Atsakovas viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad VPĮ 47 straipsnis reguliuoja riboto konkurso kvalifikacinės atrankos kriterijų nustatymo reikalavimus, o nagrinėjamu atveju Pirkimas buvo vykdomas atviro konkurso būdu ir VPĮ 47 straipsnio 2 dalis netaikytina.

14Tretieji asmenys UAB „AV Investicija“, UAB „AV Investicija plius“, UAB „Šatruva“ atsiliepimu į ieškinį taip pat prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo 2015-07-28 raštas atsakovui nelaikytinas pretenzija VPĮ prasme, kadangi jame (i) nėra nurodyta, kokie tiksliai perkančiosios organizacijos atlikti veiksmai ar priimti sprendimai ir kodėl pažeidė ar gali pažeisti ieškovo teisėtus interesus ir (ii) nėra pareikšta visiškai jokio reikalavimo, t.y. visiškai neaišku, ko ieškovas siekė tokiu raštu. Šis raštas yra informacinio pobūdžio raštas atsakovui, tačiau ne pretenzija VPĮ prasme. Be to, ieškovui buvo žinoma apie UAB „Termodinaminiai procesai“ pareikštą 2015-06-03 pretenziją atsakovui „dėl tų pačių tiekėjų netinkamumo ir priimto sprendimo nepagrįstumo“, todėl ieškovui nuo tada turėjo būti skaičiuojamas pretenzijos pateikimo terminas (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.) ir jis pažeistas.

15Ieškovas neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti atsakovo sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo Pirkimo 5 dalyje, kadangi neturi galimybių sudaryti šios sutarties net dalyvių UAB „Šatruva“ ir UAB „AV Investicija plius“ pasiūlymus atmetus (tokiu atveju šią Pirkimo dalį laimėtų antroje vietoje esantis UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“).

16Susiję įmonės gali dalyvauti tame pačiame viešajame pirkime, jeigu veikia kaip konkurentai. Nagrinėjamu atveju tretieji asmenys vykdo skirtingą atliekų tvarkymo veiklą ir Pirkime dalyvavo kaip konkurentai.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies:

19panaikino Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atviro konkurso „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 159081) 2015-07-14 sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo 1 (pirmoje) pirkimų dalyje;

20įpareigojo Viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas pašalinti tiekėjų UAB „AV Investicija“ ir UAB „AV Investicija plius“ pasiūlymus iš atviro konkurso „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas (pirkimo Nr. 159081) pirkimo 1 (pirmos) dalies.

21Priteisė ieškovo UAB „Ekotopas“ naudai iš atsakovo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 144,50 Eur žyminio mokesčio.

22Dėl 2015-07-28 ieškovo rašto atitikimo VPĮ 93 ir 94 straipsnių reikalavimams

23Pirmosios instancijos teismas ieškovo 2015-07-28 raštą pripažino pretenzija, kurią kaip pretenziją išnagrinėjo perkančioji organizacija (dėl šio rašto kaip pretenzijos gavimo perkančioji organizacija sustabdė Pirkimo procedūras ir raštą nagrinėjo pagal pretenzijų nagrinėjimui nustatytą tvarką).

24Dėl ieškovo suinteresuotumo ginčyti atsakovo sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo pirkimo dalyje Nr. 5

25Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015), pripažino, kad ieškovas nėra suinteresuotas Pirkimo dalies Nr. 5 vertinimo eilės nuginčijimu, kadangi neturi galimybių sudaryti šios sutarties net ir tenkinus ieškinį. Pagal perkančiosios organizacijos sudarytą pasiūlymų eilę, Pirkimo dalyje Nr. 5 tiekėjų pasiūlymai išdėstyti taip: (i) UAB „Šatruva“; (ii) UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“; (iii) UAB „Ekotopas“; (iv) UAB „AV Investicija plius“. Kadangi ieškovas UAB „Ekotopas“ ginčija ne visų tiekėjų, kurie eilėje yra pirmesni, pasiūlymų vertinimo teisėtumą (neginčijamas UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“ pasiūlymas), jis nėra suinteresuotas sprendimų pirkimo dalyje Nr. 5 panaikinimu, todėl šiuo pagrindu šioje dalyje UAB „Ekotopas“ ieškinys netenkintas.

26Dėl trečiųjų asmenų konkuravimo pirkime

27Teismas sprendė, kad tretieji asmenys yra susijusios įmonės, nes turi bendrą akcininką – A. V. ir bendrą direktorių – A. J., kuri ir pasirašė trečiųjų asmenų pasiūlymus Pirkimui. Šie tiekėjai Pirkime neveikė kaip konkurentai. Tiekėjai, kurių vienasmenis valdymo organas (direktorius) yra tas pats fizinis asmuo, tarpusavyje iš esmės nekonkuruoja. Dėl to paties vadovo tretieji asmenys iki pasiūlymų pateikimo perkančiajai organizacijai momento žinojo apie kiekvieno iš jų individualaus pasiūlymo turinį ir atitinkamai pasiūlymo kainą, taigi tarpusavyje dalinosi informacija, kurios neturėjo kiti tiekėjai pasiūlymų pateikimo metu ir, dalindamiesi šia informacija, įskaitant konfidencialią, taip iškreipė sąžiningą tiekėjų konkurenciją Pirkime. Tiekėjo UAB „AV Investicija“ pasiūlyta kaina buvo žymiai mažesnė nei kitų Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų kainos (nuo ieškovo – trečio pasiūlymų eilėje likusio tiekėjo kainos skyrėsi 54 377,64 Eur), UAB „AV Investicija plius“ pasiūlyta kaina taip pat mažesnė nei kitų tiekėjų pasiūlytos kainos, tačiau artima UAB „AV Investicija“ kainai, galimai pridengiant pastarojo pasiūlytą kainą nuo kitų tiekėjų pasiūlytų žymiai didesnių pasiūlymų kainų, todėl, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad labiau tikėtina, jog tretieji asmenys derino savo veiksmus, nustatydami pasiūlymo kainą ir tuo lemdami pirkimo laimėtoją (CPK 185 str.). Trečiųjų asmenų argumentai, kad jų pasiūlytų kainų skirtumas susidaro dėl objektyvios priežasties – veiklos specifikos, neįrodyta.

28Teismas nurodė, kad pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011), sprendžiant dėl sąžiningos tiekėjų konkurencijos viešuosiuose pirkimuose, pirmiausia nustatytina, ar ūkio subjektai yra tarpusavyje susiję pagal Konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) 3 straipsnio 14 dalį. Jeigu pagal objektyvias, teismų patikrintas ir byloje nustatytas aplinkybes šie tiekėjai laikytini susijusiais KĮ 3 straipsnio 14 dalies prasme, analizuotinos galimos dvi savarankiškos situacijos: a) ar perkančiosios organizacijos paprašytas ūkio subjektas išviešino susijusių ūkio subjektų sąrašą; b) ar visi atitinkamame pirkime dalyvavę tarpusavyje susiję ūkio subjektai iš tiesų veikė kaip konkurentai.

29Iki 2014-01-01 galiojusi VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto redakcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 3014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014) reikalavo pateikti sąžiningumo deklaracijas, kuriose tiekėjas turėjo pareigą atskleisti, su kokiais ūkio subjektais yra susijęs Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje nustatytais būdais. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą susiję ūkio subjektai viešajame pirkime gali dalyvauti neatskleisdami šios aplinkybės, tačiau teisinio reglamentavimo pasikeitimas nepaneigia perkančiosios organizacijos bendros pareigos užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją (VPĮ 3 str.).

30III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

31Atsakovas VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-10-16 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5600-590/2015 dalį, kuria teismas panaikino Pirkimo sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo pirmoje Pirkimo dalyje, dalį, kuria teismas įpareigojo perkančiąją organizaciją pašalinti trečiųjų asmenų pasiūlymus iš Pirkimo 1 dalies, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

321. Teismas netinkamai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011, 2014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014), nes neatsižvelgė į išaiškinimus, kad konstatavus nesuvaržytos tiekėjų konkurencijos pažeidimą, teismas turėtu spręsti dėl pirkimų tikslo netinkamo siekimo ar nepasiekimo. Teismas nevertino aplinkybės, kad perkančiosios organizacijos veiksmai (kruopštus pasiūlymų nagrinėjimas, prašymai paaiškinti pateiktus pasiūlymus, pagrįsti neįprastai mažą kainą) buvo nukreipti į maksimalios konkurencijos skatinimą ir būtinų paslaugų įsigijimą racionalia kaina.

332. Neegzistavo nei VPĮ, nei Pirkimo dokumentuose numatytas pagrindas atmesti trečiųjų asmenų pasiūlymus.

343. Skundžiamu sprendimu teismas perkančiąją organizaciją įpareigojo sudaryti sutartį dėl 29 % didesnės kainos.

354. Nepagrįsta ir perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų analize negrindžiama pirmosios instancijos teismo išvada, kad tretieji asmenys Pirkime neveikė kaip konkurentai. Šie tiekėjai pagrindė savo kainą, kvalifikaciją, elgėsi kaip konkurentai.

365. Teismas savo sprendimu įpareigojo Perkančiąją organizaciją pašalinti trečiųjų asmenų pasiūlymus iš Pirkimo 1 dalies. T. T. sprendimas yra nesuprantamas: nei VPĮ, nei CPK tiekėjų pasiūlymų šalinimo iš pirkimo procedūros ir tam pagrindų nenumato, toks sprendimas nėra priskirtas teismo kompetencijai.

37Tretieji asmenys UAB „AV Investicija“ bei UAB „AV Investicija plius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-10-16 sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, ir šioje dalyje priimti naują – ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

381. Pašalinti iš Pirkimo dalyvius yra perkančiosios organizacijos (ne teismo) kompetencija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-323/2009, 2010-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010, 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

392. Teismas nepagrįstai ieškovo 2015-07-28 raštą pripažino pretenzija (tam nepakanka vien aplinkybės, kad perkančioji organizacija jį išnagrinėjo kaip pretenziją). Be to, šiame rašte nebuvo suformuluoti konkretūs reikalavimai perkančiajai organizacijai, todėl ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos (VPĮ 93 str., 94 str.). Taigi šis raštas nelaikytinas pretenzija (CPK 4231 str. 2 d., VPĮ 93 str. 3 d.), o ieškinyje keliami reikalavimai turi sutapti su pareikštais pretenzijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011-07- 01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2011-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3- 509/2011, 2012-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012, 2011-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2012).

403. Teisės aktai nedraudžia viešajame pirkime dalyvauti susijusiems subjektams. Absoliutaus susijusių ūkio subjektų dalyvavimo pirkimuose draudimas negalimas ir pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką (2009-05-19 sprendimas byloje Nr. C-538/07), kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014). Tačiau net ir jog tais atvejais, kai pirkime dalyvauja susiję ūkio subjektai, turi būti atsižvelgiama į proporcingumo principą, o įmonėms turi būti paliekama galimybė įrodyti, jog jų atveju nėra realios grėsmės, kad atsiras praktika, galinti kelti grėsmę skaidrumui ir iškreipti dalyvių konkurenciją (Teisingumo Teismo 2009-05-19 Sprendimas byloje Nr. C-538/07).

414. Tretieji asmenys pasiūlymus pateikė individualiai, o Pirkimo sąlygos nedraudė Pirkime dalyvauti susijusiems tiekėjams ar tiekėjų grupei.

425. Vien trečiųjų asmenų pasiūlymų mažesnė kaina nei kitų tiekėjų siūloma kaina dar nereiškia, kad šie tiekėjai nekonkuravo tarpusavyje (iki pat pasiūlymo vertinimo pabaigos, tiekėjas negali būti tikras, ar jam bus leista dalyvauti Pirkime dėl kvalifikacijos reikalavimų, pavyzdžiui, UAB „AV investicija plius“ vienu metu buvo vertinama kaip neatitinkanti kvalifikacinių reikalavimų).

436. Trečiųjų asmenų veikla nėra visiškai tapati, o kad jos abi pagal vykdomos veiklos pobūdį dalyvavo Pirkime, nereiškia, kad nekonkuravo.

44Atsakovas VĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ atsiliepimu į trečiųjų asmenų apeliacinį skundą prašo jį tenkinti.

45Ieškovas UAB „Ekotopas“ atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų asmenų apeliacinius skundus prašo jų netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

461. Tretieji asmenys yra susiję ir panašią veiklą vykdančios įmonės, todėl turi galimybę derinti savo kaštus ir taip realiai Pirkime nekonkuravo. Perkančioji organizacija neišsiaiškino susijusių tiekėjų suderintų veiksmų Pirkime ir taip neužtikrino sąžiningos konkurencijos kitiems dalyviams.

472. Tretieji asmenys nedalyvavo Pirkime individualiai, kadangi jų dokumentai pasirašyti to paties asmens, įmonės (UAB ‚AV Investicija“, UAB „AV Investicija Plius“ ir UAB „Šatruva“ yra susijusių įmonių grupė) turi tuos pačius akcininkus, yra susijusios per kontrolės ryšius.

483. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti visų dalyvių lygiavertį dalyvavimą, o ne vien įsitikinti pajėgumu įvykdyti sutartį.

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Apeliacinis skundas netenkintinas

51Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

52Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusį bylą, pažymi, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas bei tinkamai motyvuotas. Pritardama pirmosios instancijos teismo motyvams, teisėjų kolegija jų išsamiai neatkartoja ir toliau pasisako dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų.

53Nėra ginčo, kad bylose dėl viešųjų pirkimų įstatymų leidėjas numato privaloma ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką - pirmiausia tiekėjas turi pareikšti pretenziją (VPĮ 93 str., 94 str.). Ieškovo 2015-07-28 raštas savo esme yra Pirkimo dalyvio pretenzija, todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šio rašto turinį ir jo nagrinėjimo eigą, pagrįstai pripažino, kad ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos buvo laikytasi.

54Byloje kilo ginčas dėl susijusių įmonių galimybės dalyvauti Pirkime. Sutiktina, kad galiojantys teisės aktai iš esmės nedraudžia Pirkime dalyvauti susijusioms įmonėms, tačiau jų dalyvavimas neturi iškreipti tiekėjų sąžiningos konkurencijos (tam, pavyzdžiui, numatytas reikalavimas tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus nustatyti taip, kad būtų užtikrinta tiekėjų konkurencija, VPĮ 47 str. 2 d. 1 p.). Nors tiekėjų konkurencija nėra tiesiogiai VPĮ įtvirtinta kaip viešųjų pirkimų tikslas (VPĮ 3 str. 2 d.) ar principas (VPĮ 3 str. 1 d.), teismų praktikoje pripažįstama, kad nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas ir jo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – užtikrinti konkurenciją. Taigi konstatavus šio reikalavimo pažeidimą, teismas sprendžia dėl pirkimų tikslo netinkamo siekimo ar nepasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011, 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015).

55Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl sąžiningos tiekėjų konkurencijos, ūkio subjektų tarpusavio sąsajos ir jos naudojimosi prasme, pirmiausia nustatytina, ar ūkio subjektai yra tarpusavyje susiję pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalį. Jeigu pagal objektyvias byloje nustatytas aplinkybes šie tiekėjai laikytini susijusiais Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalies prasme, analizuotinos galimos dvi savarankiškos situacijos: a) ar perkančiosios organizacijos paprašytas ūkio subjektas išviešino susijusių ūkio subjektų sąrašą; b) ar visi atitinkamame pirkime dalyvavę tarpusavyje susiję ūkio subjektai iš tiesų veikė kaip konkurentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, ši kasacinio teismo nutartis yra priimta, taigi ir joje esantis išaiškinimas sietini su kasaciniame teisme nagrinėtai bylai aktualiomis teisės aktų redakcijomis, kai tuometinė VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto redakcija, galiojusi iki 2014-01-01, reikalavo iš dalyvių perkančiajai organizacijai parteikti sąžiningumo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, su kokiais ūkio subjektais dalyvis yra susijęs Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje nurodytomis formomis. Nors šiuo metu galiojantis VPĮ aiškiai nebenustato pareigos dalyviams atskleisti Konkurencijos įstatyme apibrėžtų ryšių su kitais ūkio subjektais, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, toks teisinio reglamentavimo pasikeitimas nepaneigia perkančiosios organizacijos bendros pareigos užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją. VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas (iki 2014-01-01 galiojusi redakcija) buvo panaikintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 85, 86, 87, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2013, Nr. 112-5575). Iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6, 7, 9, 12, 18, 22, 24, 28, 33, 39, 85, 86, 87, 941 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto aiškinamojo rašto matyti, kad tokio pakeitimo tikslas buvo ne atsisakyti perkančiosios organizacijos pareigos tikrinti tiekėjų konkurenciją, o tik išvengti nuorodų į besikeičiančią teisės aktų numeraciją pasikeitimų keliamos painiavos, t.y. kaip nurodyta aiškinamajame rašte, pakeitimo tikslas - atsižvelgti į tai, kad 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 42-2041) pakeitimams, pasikeitė 3 straipsnio dalių numeracija, o ateityje ji vėl gali keistis, dėl to VPĮ atsisakoma nuorodos į konkretų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo straipsnį.

56Šiuo metu Konkurencijos įstatyme susijusių ūkio subjektų grupė apibrėžiama 3 straipsnio 14 dalyje kaip du ar daugiau ūkio subjektų, kurie dėl savitarpio kontrolės ar priklausomybės ir galimų suderintų veiksmų yra laikomi vienu ūkio subjektu apskaičiuojant bendrąsias pajamas ir rinkos dalį. Toliau įstatyme pateikiami kriterijai, kuriuos nustačius, yra pagrindas ūkio subjektus pripažinti susijusiais. Byloje nagrinėjamu atveju dalyviai UAB „AV Investicija“ ir UAB „AV Investicija plius“ neabejotinai (dėl to byloje nėra ginčo) atitinka Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje įtvirtintus susijusių ūkio subjektų grupės kriterijus, o būtent: tas pats asmuo turi didesnę nei 1/3 akcijų dalį, kuri sudaro 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo (Konkurencijos įstatymo 3 d. 14 p. 1 p.), taip pat yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį (Konkurencijos įstatymo. 3 d. 14 p. 2 p.). Ginčas byloje yra tik dėl to, ar tokia dviejų dalyvių sąsaja reiškia, jog Pirkime realiai jie nekonkuravo (kaip jau minėta įstatymai iš esmės nedraudžia Pirkime dalyvauti susijusiems ūkio subjektams, jeigu jie elgiasi kaip konkurentai, o nustačius, kad keli dalyviai yra susiję, vertintina, ar jų ryšys dėl savo pobūdžio yra toks, kad dalyviai Pirkime veikė ne kaip konkurentai). Pagrindas pripažinti įmones realiai nekonkuravus būtų tuomet, jeigu būtų įrodyta, kad jos yra taip susiję, jog jų veikla bendrai nukreipta tam pačiam tikslui pasiekti (veikimas ne kaip konkurentų, bet kaip susijusių asmenų, derinančių savo veiksmus, turint bendrą interesą kartu laimėti Pirkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014).

57Bylos duomenys patvirtina dalyvius UAB „AV Investicija“ ir UAB „AV Investicija plius“ Pirkime veikus ne kaip konkurentai. Kelios įmonės, kai tas pats asmuo yra dviejų įmonių vienintelis akcininkas ir kai tokias įmones valdo tas pats vadovas konkurencijos teisėje, kaip pažymėjo Konkurencijos tarnyba 2015-07-14 rašte Nr. (2.17-34)6V-1505, laikomos vienu ekonominiu vienetu, t.y. priklausomomis, nekonkuruojančiomis (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009-09-10 sprendimas byloje Nr. C-97/08). Tokios įmonės negalėtų būti laikomos konkurentais dėl tarpusavio sąsajų ir tokių įmonių dalyvavimas Pirkime gali būti vertinamas ne kaip dalyvavimas Pirkime konkuruojant, o kaip vieno ūkio subjekto dalyvavimas, pateikiant alternatyvius pasiūlymus. Šiame Konkurencijos tarybos rašte nebuvo vertinta faktinė situacija būtent byloje nagrinėjamame Pirkime, tačiau Konkurencijos taryba šiuo raštu pasisakė dėl nagrinėjamoje byloje dalyvaujančių įmonių (UAB „AV investicija“ ir UAB „AV investicija plius“) tarpusavio ryšių kitame pirkime, o ryšio vertinimas, kiek jis yra bendro pobūdžio (nepriklauso nuo konkretaus pirkimo ypatumų) yra aktualus ir byloje nagrinėjamo Pirkimo teisėtumo vertinimui.

58Teisėjų kolegijos vertinimu, faktinės aplinkybės, kad UAB „AV investicija“ ir UAB“AV investicija plius“ akcininkas, valdantis visas akcijas, yra tas pats asmuo A. V., kad šioms įmonėms vadovauja ta pati direktorė A. J., kad šios įmonės užsiima ta pačia veikla (atliekų tvarkymas), veikia tuo pačiu adresu ( - ) yra pakankamos išvadai, jog šių įmonių veikla yra organizuojama tų pačių asmenų, taigi neabejotinai ir koordinuojama, kas reiškia ir tai, kad dalyvavimas Pirkime taip pat buvo koordinuojamas, atitinkamai įmonės Pirkime nedalyvavo kaip konkurentai.

59Šių išvadų nepaneigia perkančiosios organizacijos veiksmai gavus UAB „Ecotopas“ pretenziją dėl galimo dalyvių nesąžiningumo dalyvaujant Pirkime susijusiems asmenims, taip pat veiksmai, siekiant įsitikinti dalyvių pasiūlytos kainos pagrįstumu.

60Pirkimo sąlygų 5.1 punkte numatyta, kad kiekvienas paslaugos teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjekto grupės dalyvis. Nors ieškovas 2015-07-28 atkreipė perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad Pirkime dalyvaujančioms UAB „AV investicija“, UAB „AV investicija Plius“ ir UAB „Šatruva“ vadovauja tas pats asmuo, taigi įmonės yra susiję ir tokiu būdu tas pats asmuo pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, ką draudžia Pirkimo sąlygų 5.1 punktas, perkančioji organizacija susiklosčiusios situacijos nevertino kaip Pirkimo sąlygų 5.1 punkto pažeidimo ar nesąžiningo tiekėjų konkuravimo dėl tos priežasties, kad kiekvienas iš susijusių per vadovą dalyvių individualiai pateikė Pirkime savo pasiūlymą. Teismo vertinimu, įmonių ryšys per vienintelį akcininką, vadovą (taigi darbuotojus ir vadovavimą), veiklos vieta tuo pačiu adresu patvirtina, kad pasiūlymai tik formaliai buvo individualūs, o realiai juos pasirašiusiam asmeniui buvo žinomi kitos įmonės teikiami pasiūlymai, taigi pasiūlymai buvo suderinti.

61Byloje nėra įrodymų, galinčių paneigti nurodytą objektyvų UAB „AV investicija“ ir UAB „AV investicija plius“ ryšį, realų žinojimą apie viena kitos teikiamus pasiūlymus Pirkime, taigi ir galimybę derinti tarpusavio pasiūlymus. Byloje nėra įrodymų (CPK 178 str.), galinčių patvirtinti, jog UAB „AV investicija“ ir UAB“AV investicija plius“ siūlomas kainas lėmė išskirtinai tik kiekvienos jų veiklos, patiriamų kaštų ypatumai.

62Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų Pirkime neteisėtumo padarinių

63Šioje byloje teismas pripažino neteisėtais perkančiosios organizacijos sprendimus Pirkime (byloje nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimai dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo ir laimėtojo nustatymo). Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką bylose dėl viešųjų pirkimų teismai, išsprendę perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčus, kai pripažįsta ieškovo (tiekėjo) reikalavimų ar jų dalies pagrįstumą, ne visada turėtų juos tenkinti iš esmės, nes taip būtų veikiama už pačią perkančiąją organizaciją, kompetentingą ir atsakingą už konkretų pirkimą, susiaurinama jos galimų priimti sprendimų apimtis, nežinant jos poreikių ir galimybių. Dėl šių priežasčių teismai, nustatę perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, šalis grąžina į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kad būtų pakartotinai bei teisėtai atliktos pirkimo procedūros, kad teismui nustačius VPĮ pažeidimą, būtų sudarytos prielaidos tam tikrus tiekėjų reikalavimus (pvz., iš naujo įvertinti pasiūlymą) de facto tenkinti pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009 ir kt). Kartu pažymėtina, kad tokia praktika neturi būti suabsoliutinta visus sprendimus paliekant išimtinai perkančiajai organizacijai. Tai grėstų VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintos teisių gynybos priemonės – perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo reikalavimų, panaikinimas ar pakeitimas – effet utile sumenkinimu. Pagal kasacinio teismo praktiką ginčo šalių negrąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį galima tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos sprendimas būtų toks pats kaip ir teismo (pvz., nėra poreikio grąžinti tiekėjo į pakartotinai atliekamas procedūras, jei teismas konstatuoja jo kvalifikacijos ar pasiūlymo neatitiktį pirkimo sąlygoms; tokiu atveju perkančioji organizacija negalėtų priimti kitokio sprendimo) (pavyzdžiui, pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

64Nagrinėjamoje byloje teismas įpareigojo perkančiąją organizaciją Viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas pašalinti tiekėjų UAB „AV Investicija“ ir UAB „AV Investicija plius“ pasiūlymus iš Pirkimo pirmos dalies. Toks įpareigojimas savo esme atitinka aukščiau nurodyta teismų praktiką, kai teismas, nustatęs pažeidimus Pirkime, grąžina šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kad pati perkančioji organizacija pašalintų padarytus pažeidimus.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Kadangi apeliaciniai skundai netenkinami, apeliantams neatlyginamos jų turėtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nepateikė dėl bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidų jiems atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

67Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Ekotopas“ ieškiniu prašė:... 4. 1) panaikinti Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės... 5. 2) įpareigoti Viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės... 6. 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto... 8. Pirmojoje Pirkimo dalyje „Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir... 9. Penktoje Pirkimo dalyje „Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš... 10. Ieškovo 2015-07-28 pretenzija dėl trijų tiekėjų – UAB „Šatruva“,... 11. Ieškovas nurodė, kad pagal Konkurencijos tarybos 2015-07-17 raštą Nr.... 12. Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių,... 13. Atsakovas viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 14. Tretieji asmenys UAB „AV Investicija“, UAB „AV Investicija plius“, UAB... 15. Ieškovas neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti atsakovo sprendimų dėl... 16. Susiję įmonės gali dalyvauti tame pačiame viešajame pirkime, jeigu veikia... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 19. panaikino Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 20. įpareigojo Viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 21. Priteisė ieškovo UAB „Ekotopas“ naudai iš atsakovo Viešosios įstaigos... 22. Dėl 2015-07-28 ieškovo rašto atitikimo VPĮ 93 ir 94 straipsnių... 23. Pirmosios instancijos teismas ieškovo 2015-07-28 raštą pripažino... 24. Dėl ieškovo suinteresuotumo ginčyti atsakovo sprendimus dėl pasiūlymų... 25. Teismas, atsižvelgdamas į teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 26. Dėl trečiųjų asmenų konkuravimo pirkime... 27. Teismas sprendė, kad tretieji asmenys yra susijusios įmonės, nes turi... 28. Teismas nurodė, kad pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką (Lietuvos... 29. Iki 2014-01-01 galiojusi VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto redakcija... 30. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 31. Atsakovas VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 32. 1. Teismas netinkamai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika... 33. 2. Neegzistavo nei VPĮ, nei Pirkimo dokumentuose numatytas pagrindas atmesti... 34. 3. Skundžiamu sprendimu teismas perkančiąją organizaciją įpareigojo... 35. 4. Nepagrįsta ir perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose... 36. 5. Teismas savo sprendimu įpareigojo Perkančiąją organizaciją pašalinti... 37. Tretieji asmenys UAB „AV Investicija“ bei UAB „AV Investicija plius“... 38. 1. Pašalinti iš Pirkimo dalyvius yra perkančiosios organizacijos (ne teismo)... 39. 2. Teismas nepagrįstai ieškovo 2015-07-28 raštą pripažino pretenzija (tam... 40. 3. Teisės aktai nedraudžia viešajame pirkime dalyvauti susijusiems... 41. 4. Tretieji asmenys pasiūlymus pateikė individualiai, o Pirkimo sąlygos... 42. 5. Vien trečiųjų asmenų pasiūlymų mažesnė kaina nei kitų tiekėjų... 43. 6. Trečiųjų asmenų veikla nėra visiškai tapati, o kad jos abi pagal... 44. Atsakovas VĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“... 45. Ieškovas UAB „Ekotopas“ atsiliepimu į atsakovo ir trečiųjų asmenų... 46. 1. Tretieji asmenys yra susiję ir panašią veiklą vykdančios įmonės,... 47. 2. Tretieji asmenys nedalyvavo Pirkime individualiai, kadangi jų dokumentai... 48. 3. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti visų dalyvių lygiavertį... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. Apeliacinis skundas netenkintinas... 51. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 52. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusį bylą,... 53. Nėra ginčo, kad bylose dėl viešųjų pirkimų įstatymų leidėjas numato... 54. Byloje kilo ginčas dėl susijusių įmonių galimybės dalyvauti Pirkime.... 55. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl sąžiningos... 56. Šiuo metu Konkurencijos įstatyme susijusių ūkio subjektų grupė... 57. Bylos duomenys patvirtina dalyvius UAB „AV Investicija“ ir UAB „AV... 58. Teisėjų kolegijos vertinimu, faktinės aplinkybės, kad UAB „AV... 59. Šių išvadų nepaneigia perkančiosios organizacijos veiksmai gavus UAB... 60. Pirkimo sąlygų 5.1 punkte numatyta, kad kiekvienas paslaugos teikėjas gali... 61. Byloje nėra įrodymų, galinčių paneigti nurodytą objektyvų UAB „AV... 62. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų Pirkime neteisėtumo padarinių ... 63. Šioje byloje teismas pripažino neteisėtais perkančiosios organizacijos... 64. Nagrinėjamoje byloje teismas įpareigojo perkančiąją organizaciją... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 66. Kadangi apeliaciniai skundai netenkinami, apeliantams neatlyginamos jų... 67. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 68. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą....