Byla e2A-894-157/2016
Dėl perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Egidijos Tamošiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija plius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4177-345/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija plius“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „AV investicija plius“ (toliau – UAB „AV investicija plius“) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (toliau – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos), prašydama panaikinti atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2016 m. vasario 12 sprendimą, kuriuo panaikintas 2015 m. liepos 13 d. sprendimas ir nuspręsta sugrįžti į dalyvių vertinimo stadiją konkurso ,,Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos“ 1 ir 5 pirkimo dalyse. Prašė įpareigoti atsakovę šiose dalyse pirkimo procedūras iš viso nutraukti.

5Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo konkursą atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti; kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) atlikusi pirkimo įvertinimą pateikė Viešųjų pirkimų vertinimo išvadą, kurioje konstatavo perkančiosios organizacijos padarytus pažeidimus; kad remdamasi šia išvada atsakovė panaikino pirkimo dalyse Nr. 1 ir Nr. 5 priimtus sprendimus dėl pasiūlymų vertinimo; kad 2016 m. vasario 12 d. priėmė sprendimą grįžti į dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją; kad dėl šio sprendimo ji pareiškė atsakovei pretenziją, kuri buvo atmesta. Teigia, kad Tarnybos išvadoje konstatuota, jog pirkimas atliktas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas, mano, kad pažeidimai yra esminiai, nes pirkimo dokumentacija neatitiko VPĮ reikalavimų, pirkimo sąlygos, reglamentuojančios pasiūlymo ir sutarties kainą, prieštaravo viena kitai, todėl pateikti pasiūlymai tapo nelygiaverčiais ir jų negalima palyginti, juose nurodyta kaina neatitiko pirkimo objekto kainos, ji nustatyta vadovaujantis skirtingais principais.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pirkime nesąžiningai konkuravusi ir alternatyvius pasiūlymus pateikusi ieškovė siekia bet kokia kaina neleisti konkurentams sudaryti sutartis ir deda visas pastangas pirkimui nutraukti. Teigia, kad ieškovė nenurodė, kurios sąlygos, jos nuomone, yra neaiškios, o šiuo atveju pirkimo dokumentų neaiškumai neturėjo įtakos pirkimo rezultatui ir perkančiosios organizacijos veiksmams, nelėmė viešųjų pirkimų principų pažeidimo, visi dalyviai sutiko su pirkimo dokumentais. Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba ją įpareigojo ne nutraukti pirkimą, o ištaisyti nustatytus pažeidimus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad atsakovė 2015 m. sausio 6 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė ir vykdo atvirą konkursą ,,Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos“; kad ieškovė 2016 m. vasario 18 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl atviro konkurso minėtoms paslaugoms pirkti procedūrų nutraukimo dalyse Nr. 1, 5; kad atsakovė šią pretenziją atmetė; kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 16 d. sprendimu tenkino vieno iš tiekėjų UAB ,,Ekotopas“ ieškinį VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; kad teismas panaikino atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. liepos 14 d. sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo 1 pirkimo dalyje; kad įpareigojo atsakovę pašalinti UAB ,,AV investicija“ ir UAB ,,AV investicija plius“ pasiūlymus iš šio atviro konkurso 1 pirkimo dalies (civilinė byla Nr. 2-5600-590/2015); kad Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartimi šį sprendimą paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2A-355-302/2016); kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. sausio 6 d. vertino išvadoje nustatyta, jog atsakovė pripažinusi, kad UAB ,,Šatruva“, UAB ,,AV investicija plius“ ir UAB ,,Ekotopas“ pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus 5 pirkimo dalyje, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktus; kad įpareigojo atsakovę prašyti pirkimo dalyvį UAB ,,Ekotopas“ pagrįsti neįprastai mažą kainą 1 pirkimo dalyje; kad įpareigojo panaikinti komisijos 2015 m. liepos 13 d. posėdyje priimtus sprendimus dėl tiekėjui pateiktų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, pasiūlymo eilių sudarymo ir laimėjusių pasiūlymų nustatymo 1, 5 pirkimo dalyse; kad atsakovė 2016 m. vasario 12 d. sprendimu panaikino 2015 m. liepos 13 d. sprendimą ir grįžo į dalyvių pasiūlymų vertinimo stadiją 1 ir 5 pirkimo dalyse.

10Teismas, įvertinęs tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba neįpareigojo atsakovės nutraukti pirkimo procedūras, bet nurodė tiekėjų pasiūlymo vertinimo pažeidimų šalinimo būdus, atmetė ieškovės argumentus, kad atsakovė nepagrįstai tęsia pirkimo procedūras net esant nustatytiems pažeidimams (CPK 178, 185 straipsniai).

11Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į minėtas aplinkybes, o būtent tai, kad Tarnyba nenustatė pagrindo nutraukti viešąjį pirkimą, konstatavo, jog pažeidimai nėra esminiai, todėl atsakovė neprivalėjo jį nutraukti, o ieškovė nenurodė aplinkybių dėl kurių pirkimo procedūrų nutraukimas būtų pateisinamas ir dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (VPĮ 7 straipsnio 5 dalis).

12Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes konstatavo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyti pažeidimai nėra esminiai ir pagrįstai neįpareigojo atsakovę nutraukti pirkimo procedūras 1 ir 5 dalyse (VPĮ 7 straipsnio 5 dalis).

13III. Apeliacinio skundo argumentai

14Ieškovė UAB „AV investicija plius“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Teismas savo sprendimą grindė tik Viešųjų pirkimo tarnybos išvadomis, nepateikė detalaus vertinimo ar Tarnybos nustatyti pažeidimai negali būti laikomi esminiais.
  2. Teismas nepasisakė ir nenagrinėjo argumentų dėl VPĮ 7 straipsnio 5 dalies taikymo, neįvertino aplinkybės, kad kainą reglamentuojančios pirkimo dokumentų nuostatos turi esminės įtakos rengiant pasiūlymus ir juos vertinant, kad šiuo atveju kainos sąlygos buvo dviprasmiškos dėl ko pasiūlymai tapo nelygiaverčiai.
  3. Teismas nevertino aplinkybės ar nustatyti trūkumai neprieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytiems principams.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

16Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais patikrinama, ar nėra CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje teisėjų kolegija nenustatė nei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama neperžengiant ieškovės UAB „AV investicija plius“ apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

17Teisėjų kolegija laiko, kad prieš imantis nagrinėti ieškovės apeliacinio skundo argumentus, yra tikslinga dar kartą nurodyti esmines faktines bylos aplinkybes bei pateikti įstatymo ir teismų praktikos nuostatas, kuriomis bus vadovaujamasi sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

18Dėl faktinių bylos aplinkybių, ginčui aktualių įstatyminių nuostatų, kasacinio teismo praktikos

19Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad atsakovė centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2015 m. sausio 6 d. paskelbė apie vykdomą atvirą konkursą „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos“ (el. b. l. 5-14). Pirkimą sudarė 5 dalys: 1 pirkimo dalis – žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos, 2 pirkimo dalis – komunalinės atliekos, įskaitant atskirai surenkamas frakcijas, atliekos, 3 pirkimo dalis – statybinės griovimo atliekos, 4 pirkimo dalis – fotografijos pramonės atliekos, 5 dalis – atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš nuotekų valymo įrenginių už jų susidarymo vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirtos vandens ruošimo atliekos (el. b. l. 12-14). Pirkimo sąlygose nustatyta, kad kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio nustatymas; siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam sutarties vykdymui (2.3. punktas); kad paslaugos bus perkamos pagal poreikį visą sutarties galiojimo laikotarpį, sutartyje nustatyti fiksuoti paslaugų įkainiai, bendra pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir sutartyje nenurodoma (2.4. punktas); kad paslaugų kaina turi būti nurodyta eurais ir įskaityti visi mokesčiai, paslaugos teikėjo išlaidos, o įkainiai turi būti pateikti nurodant du skaičius po kablelio (5.6. punktas, el. b. l. 15-24). Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas iki 2015 m. vasario 18 d. (el. b. l. 9).

20Atsakovė 2015 m. liepos 14 d. raštu Nr. SR-4010 informavo visus konkurso dalyvius apie nustatytus laimėtojus ir sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo. Pagal priimtą sprendimą 1 pirkimo dalyje laimėtoja pripažinta UAB ,,AV Investicija“, antroje vietoje – ieškovė, trečioje – UAB ,,Ekotopas“. 5 pirkimų dalyje laimėtoja pripažinta UAB ,,Šatruva“, antroje vietoje – UAB ,,Farmacinių atliekų šalinimas“, trečioje vietoje – UAB ,,Ekotopas“, ketvirtoje – ieškovė.

21Pirkimo dalyvis UAB ,,Ekotopas“ 2015 m. rugpjūčio 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2015 m. liepos 14 d. sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo 1 ir 5 pirkimo dalyse, įpareigoti iš šių pirkimo dalių pašalinti tiekėjų UAB ,,AV Investicija“, UAB ,,AV Investicija plius“ ir UAB ,,Šatruva“ pasiūlymus.

22Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, panaikino VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2015 m. liepos 14 d. sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo 1 pirkimo dalyje; įpareigojo atsakovę pašalinti tiekėjų UAB ,,AV Investicija“ ir UAB ,,AV Investicija plius“ pasiūlymus iš šio konkurso 1 pirkimo dalies, kitą ieškinio dalį atmetė (civilinė byla Nr. 2-5600-590/2015). Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ir trečiųjų asmenų UAB ,,AV investicija“, UAB ,,AV investicija plius“ apeliacinius skundus, 2016 m. sausio 21 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2A-355-302/2016). Šie teismai, be kita ko, nustatė, kad konkurso dalyviai UAB ,,AV investicija“, UAB ,,AV investicija plius“ (šioje byloje – ieškovė), UAB ,,Šatruva“ turi bendrą akcininką – A. V. ir tą patį direktorių – A. J.; kad užsiima ta pačia veikla; kad veiklą vykdo tuo pačiu adresu; kad visus tris pasiūlymus ginčo pirkime pasirašė tas pats asmuo – A. J.; kad jie iki pasiūlymų eilės sudarymo ir paskelbimo visiems tiekėjams momento disponavo informacija apie kiekvieno iš jų individualaus pasiūlymo turinį bei kainą; kad iškreipė sąžiningą tiekėjų konkurenciją skundžiamo pirkimo metu.

23Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyrius 2016 m. sausio 6 d. pateikė šio viešojo pirkimo vertinimo išvadą, kurioje konstatavo, kad perkančioji organizacija, pripažinusi, jog UAB ,,Šatruva“, UAB ,,AV investicija plius“, UAB ,,Ekotopas“ pasiūlymai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus 5 pirkimo dalyje, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktus, nes: UAB ,,AV investicija plius“ ir UAB ,,Ekotopas“ nepateikė dokumentų, įrodančių, kad atliekos kodu 19 12 12 turi būti šalinamos aukštesniu nei šalinamas sąvartyne būdu; nes UAB ,,Šatruva“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų 3.3. punkto reikalavimų – nebuvo išviešinta aplinkybė, kad Pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkti tretieji asmenys; kad neatmetusi tiekėjų pasiūlymų, kurie neatitiko Pirkimo sąlygų 5.1. punkto, neužtikrino sąžiningos tiekėjų konkurencijos, lygiateisiškumo ir skaidrumo principo. Ši institucija taip pat konstatavo, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, nes kreipėsi tik į UAB ,,Šatruva“ dėl pasiūlymo paaiškinimo 5 pirkimo dalyje; kad prikimo komisija protokolu neįformino sprendimo kreiptis į UAB ,,Šatruva“ dėl minėto pasiūlymo (VPĮ 16 straipsnis). Taip pat konstatavo, kad buvo pažeista VPĮ 40 straipsnio 1 dalis, nes nebuvo kreiptasi į UAB ,,Ekotopas“ dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos 1 pirkimo dalyje pagrindimo. Atsižvelgusi į minėtas išvadas Tarnyba įpareigojo atsakovę panaikinti jos Pirkimo komisijos 2015 m. liepos 13 d. posėdyje priimtus sprendimus dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, pasiūlymų eilių sudarymo ir laimėjusių pasiūlymų nustatymo 1 ir 5 pirkimo dalyse; prašyti pirkimo dalyvį UAB ,,Ekotopas“ pagrįsti neįprastai mažą kainą 1 pirkimo dalyje, vertinti ar ją pagrindė tinkamai; įvertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 5 pirkimo dalyje, atsižvelgiant į konstatuotus VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio, 39 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2 punkto pažeidimus.

24Atsakovė 2016 m. vasario 12 d. raštu informavo konkurso dalyvius, kad vykdydama Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį bei atsižvelgdama į minėtą Tarnybos 2016 m. sausio 6 d. išvadą, panaikino savo 2015 m. liepos 13 d. sprendimą, kuriuo įvertinti dalyvių pasiūlymai, ir grįžo į jų pasiūlymų vertinimo stadiją 1 ir 5 pirkimo dalyse (el. b. l. 48).

25Ieškovė, nesutikdama su minėtu sprendimu, 2016 m. vasario 18 d. pareiškė atsakovei pretenziją, kuri 2016 m. vasario 26 d. buvo atmesta (el. b. l. 49-50, 51-52).

26Kaip žinoma, viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

27Pagal VPĮ 7 straipsnio 5 dalį perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir nutraukiant supaprastinto pirkimo procedūras.

28VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba įtarusi VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, turi teisę įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačius šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

30Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti tai, kad kasacinis teismas dėl paminėtos VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos taikymo yra pasisakęs, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo, c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmosios dvi sąlygos (pirkimo sutarties nesudarymo faktas bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gavimas) yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytų aplinkybių vertinimas yra konkrečios bylos ir teismų praktikos reikalas. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas ir jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

32Kaip minėta, ieškovė savo ieškininį reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimą atvirame konkurse atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugoms pirkti 1 ir 5 pirkimo dalyse grįžti į dalyvių pateiktų pasiūlymų vertinimo stadiją ir įpareigoti atsakovę šiose dalyse pirkimą nutraukti, grindžia aplinkybe, kad Viešųjų pirkimo tarnyba 2016 m. sausio 6 d. išvadoje nustatė esminius pažeidimus (dokumentai neatitiko VPĮ reikalavimų; nustatyti pažeidimai, susiję su esminėmis pirkimo sąlygomis, reglamentuojančiomis pasiūlymo ir sutarties kainas) (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 5 dalis, 24 straipsnio 9 dalis, 28 straipsnio 10 dalis).

33Apeliantė, kvestionuodama pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo jos ieškinys atmestas, teigia, kad teismas nevertino ar Tarnybos nustatyti pažeidimai laikytini esminiais, kuriems esant pirkimas nutrauktinas; neatsižvelgė į tai, kad kainą reglamentuojančios pirkimo dokumentų nuostatos turi esminės įtakos rengiant pasiūlymus ir juos vertinant, kad kainos sąlygos buvo dviprasmiškos dėl ko pasiūlymai tapo nelygiaverčiai; nepasisakė ir nenagrinėjo argumentų dėl VPĮ 7 straipsnio 5 dalies taikymo; nevertino aplinkybės ar nustatyti trūkumai neprieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytiems principams.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nurodytomis teisės aktų normomis bei aktualiais kasacinio teismo išaiškinimais toliau pasisako dėl paminėtų apeliacinio skundo argumentų.

35Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir viešojo pirkimo nutraukimo

36Apeliantė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog Tarnybos 2016 m. sausio 6 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvadoje nustatyti atsakovės vykdomo atviro konkurso ,,Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos“ pažeidimai yra esminiai (pirkimo sąlygos, reglamentuojančios pasiūlymo ir sutarties kainą, prieštaravo viena kitai) ir todėl minėtas atsakovės 2016 m. vasario 12 d. sprendimas turi būti panaikintas, pirkimo procedūros 1 ir 5 dalyse nutrauktos.

37Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad, kaip minėta anksčiau, Tarnyba iš tiesų nustatė pažeidimus 1 ir 5 pirkimo dalyse, t. y., kad perkančioji organizacija nepareikalavo UAB ,,Ekotopas“ pagrįsti neįprastai mažą siūlomą kainą ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 40 straipsnio 1 dalį; kad UAB ,,AV investicija plius“ ir UAB ,,Ekotopas“ pasiūlymai neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų; kad UAB ,,Šatruva neišviešino Pirkimo sutarčiai vykdyti ketinamus pasitelkti trečiuosius asmenis, neužtikrino sąžiningos tiekėjų konkurencijos etc. ir tokiu būdu pažeidė Pirkimo sąlygų 3.3., 5.1. punktus bei VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktus. Tačiau, priešingai nei teigiama skunde, Tarnyba nepasisakė dėl Pirkimo sąlygų, reglamentuojančių pasiūlymo ir sutarties kainos nustatymo tvarką (Pirkimo sąlygų 2.3.-2.4., 5.6. punktai), teisėtumo.

38Pažymėtina ir tai, kad ir pačios apeliantės pozicija šiuo klausimu nėra nuosekli – ginčą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ji tvirtino, kad Pirkimo sąlygų ji neginčija (el. b. l. 87-88), tuo tarpu apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas be pagrindo nekonstatavo, jog Pirkimo sąlygų dalis dėl kainos nustatymo prieštarauja viena kitai. Teigė, kad tai yra esminis pažeidimas, kurį teismas privalėjo įvertinti. Tačiau nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui, kuris kaip žinoma yra fakto teismas, apeliantė nepateikė įrodymų, kad būtų pripažinta, jog minėtos sąlygos neatitinka VPĮ nuostatoms ar kad toks klausimas byloje būtų keliamas (CPK 178 straipsnis).

39Apeliantė nė viename iš savo procesinių dokumentų taip pat nenurodė argumentų, kodėl kiti Tarnybos nustatyti pažeidimai turėjo būti laikomi esminiais, dėl kurių privalėjo būti nutrauktos procedūros 1 ir 5 pirkimo dalyse; nenurodė argumentų, leidžiančių spręsti, kad procedūrų nutraukimas būtų pateisinamas, nepažeistų kitų dalyvaujančių tiekėjų interesų (CPK 176, 178 straipsniai). Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atmesdamas šiuo ieškovės argumentus, vertintina tai, kad pati Tarnyba nepasinaudojo VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatyta teise įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, bet įpareigojo pašalinti nustatytus pažeidimus, t. y. nenustatė pagrindų, kuriems esant būtų būtina įpareigoti atsakovę nutraukti procedūras, šį klausimą paliko pirkėjo dispozicijoje. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat neišreiškė sutikimo nutraukti šį ginčo pirkimą. Todėl teismas turėjo pagrindą spręsti, kad nenutraukus pirkimo procedūrų VPĮ nebus pažeistos (VPĮ 7 straipsnio 5 dalis).

40Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, be kita ko – atskirai, nurodo, kad teismas privalėjo įvertinti tai, ar Tarnybos nustatyti pažeidimai neprieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Teisėjų kolegija, atmesdama šiuos apeliantės teiginius, pažymi, kad skunde iš viso nėra atskleista tai, kokiais argumentais yra grindžiamas tvirtinimas apie šių principų pažeidimą, nepateikta jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Be to, kaip teisingai nurodė teismas, ankstesniame ir įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo sprendime (civilinė byla Nr. 2-5600-590/2015) jau buvo konstatuota, kad būtent ieškovė ir su ja susijusios kitos šio konkurso dalyvės savo neteisėtais veiksmais iškreipė sąžiningą tiekėjų konkurenciją skundžiamo pirkimo 1 dalyje, veikė ne kaip konkurentės, o kaip vieno ūkio subjekto dalyviai, pateikiantys alternatyvius pasiūlymus (VPĮ 3 straipsnis, CK 1.5 straipsnis).

41Teisėjų kolegija, remdamasi viešai prieinamais duomenimis, nustatė, kad ieškovės veikla susijusi su atliekų, šiukšlių išvežimu ir utilizavimu, pati deklaruoja, kad yra dalyvavusi 26 viešuose pirkimuose (http://rekvizitai.vz.lt/imone/uab_av_investicija_plius/konkursai/). Taip pat nustatyta, kad vien šiais metais ji dalyvavo šešiuose teisminiuose ginčuose, susijusiuose su viešaisiais pirkimais (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taigi ieškovei, kaip savo srities profesionalei, turinčiai patirties tiek viešųjų pirkimų, tiek savo teisių teisminio gynimo srityje, ne tik galėjo, bet ir turėjo būti žinoma, kad ji turi teisę kreiptis dėl pirkimo dokumentų patikslinimo ar abejones jai keliančių pirkimo sąlygų atitikimo VPĮ nuostatoms patikrinimo, o taip pat gali ir turi būti žinoma tai, kad nagrinėjant ginčus teisme užimta poziciją turi būti pagrįsta teisiniais argumentais bei įrodymais. Taip privalo elgtis sąžiningas tiek viešojo pirkimo, tiek teisminio proceso dalyvis .

42Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir sprendžia, kad atsisakydamas patenkinti šį ieškininį reikalavimą, teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, o ieškovės apeliacinio skundo argumentai nepaneigia teismo išvadų pagrįstumo (CPK 178, 185 straipsniai, 263 straipsnio 1 dalis). Todėl šis skundas atmetamas, nenagrinėjant ir nepasisakant dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, nes, kaip žinoma, konstatavus, jog pirmosios instancijos teismas yra tinkamai atskleidęs bylos esmę ir priėmęs teisėtą bei pagrįstą sprendimą – apeliacinio teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

43Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir paskirstymo

44Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ir ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

45Atmetus ieškovės UAB ,,AV investicija plius“ apeliacinį skundą jos turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 straipsnis). Atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė, taip pat nepateikė įrodymų apie apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „AV investicija plius“ (toliau –... 5. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo konkursą atliekų surinkimo ir... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas nustatė, kad atsakovė 2015 m. sausio 6 d. Centrinėje viešųjų... 10. Teismas, įvertinęs tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba neįpareigojo... 11. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į minėtas aplinkybes, o būtent... 12. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes konstatavo, kad Viešųjų... 13. III. Apeliacinio skundo argumentai... 14. Ieškovė UAB „AV investicija plius“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 16. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 17. Teisėjų kolegija laiko, kad prieš imantis nagrinėti ieškovės apeliacinio... 18. Dėl faktinių bylos aplinkybių, ginčui aktualių įstatyminių nuostatų,... 19. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179... 20. Atsakovė 2015 m. liepos 14 d. raštu Nr. SR-4010 informavo visus konkurso... 21. Pirkimo dalyvis UAB ,,Ekotopas“ 2015 m. rugpjūčio 12 d. kreipėsi į... 22. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 23. Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyrius 2016 m. sausio 6 d. pateikė... 24. Atsakovė 2016 m. vasario 12 d. raštu informavo konkurso dalyvius, kad... 25. Ieškovė, nesutikdama su minėtu sprendimu, 2016 m. vasario 18 d. pareiškė... 26. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais... 27. Pagal VPĮ 7 straipsnio 5 dalį perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų... 28. VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir... 30. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti tai, kad kasacinis teismas dėl... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat ne kartą yra išaiškinęs, kad... 32. Kaip minėta, ieškovė savo ieškininį reikalavimą panaikinti atsakovės... 33. Apeliantė, kvestionuodama pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo jos... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau nustatytomis faktinėmis... 35. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir viešojo pirkimo... 36. Apeliantė tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės,... 37. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad, kaip minėta anksčiau, Tarnyba... 38. Pažymėtina ir tai, kad ir pačios apeliantės pozicija šiuo klausimu nėra... 39. Apeliantė nė viename iš savo procesinių dokumentų taip pat nenurodė... 40. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, be kita ko... 41. Teisėjų kolegija, remdamasi viešai prieinamais duomenimis, nustatė, kad... 42. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, sutinka su... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir paskirstymo... 44. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 45. Atmetus ieškovės UAB ,,AV investicija plius“ apeliacinį skundą jos... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą palikti...