Byla 2-2123/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Domus firma“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. nutarties, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Domus firma“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ginant viešąjį interesą pareikštą ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, V. B. , A. M. , A. P. , R. A. , uždarajai akcinei bendrovei „Domus firma“, uždarajai akcinei bendrovei „JB investicijos“, uždarajai akcinei bendrovei „Alterus“, uždarajai akcinei bendrovei „Capital invest“, uždarajai akcinei bendrovei „Transdina“, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, A. K. , notarei B. G. , notarui D. G. , notarei D. K. , notarei J. R. , notarui J. P. , notarui D. T. , dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių ir paveldėjimo teisės liudijimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, kuriuo be kitų reikalavimų, prašo panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 02-01-12520 ir tos pačios dienos sprendimą Nr. 6201, kuriais O. B. atkurtos nuosavybės teisės į 0,1776 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 2005 m. gruodžio 23 d. paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 10606, kurio pagrindu nurodytas sklypas tapo atsakovo UAB „Domus firma“ nuosavybe, 2007 m. kovo 29 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2-1705, pagal kurią atsakovas UAB „Domus firma“ sklypą už 628 704 Lt pardavė atsakovui R. A. , taikyti restituciją, grąžinti sklypą valstybei, priteisti atsakovui R. A. iš atsakovo UAB „Domus firma“ ginčijamo sandorio pagrindu gautus pinigus.

5Atsakovas R. A. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Domus firma“ turto, o jo nesant, ar esant nepakankamai – piniginių lėšų areštą 628 704 Lt sumai. Atsakovas nurodė, jog ieškinio patenkinimo atveju iš jo bus paimtas žemės sklypas, tuo tarpu atsakovas UAB „Domus firma“ bus įpareigotas grąžinti už sklypą gautus pinigus. Pastarojo ieškinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti atsakovo UAB „Domus firma“ atžvilgiu taikytini suvaržymai, kadangi reikalavimo suma yra didelė.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 8 d. nutartimi, ieškinio reikalavimo dėl įpareigojimo atsakovui UAB „Domus firma“ grąžinti atsakovui R. A. 2007 m. kovo 29 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2-1705 pagrindu gautus pinigus įvykdymo užtikrinimui, areštavo atsakovui UAB „Domus firma“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą už 628 704 Lt, uždraudžiant atsakovui jį bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant atsakovui jį saugoti ir naudotis, o nustačius, kad atsakovas tokio turto neturi ar turi nepakankamai, areštavo ir jo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, taip pat bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakovu R. A. .

8Teismas nurodė, kad ginčas yra turtinio pobūdžio, restitucijos suma, kurią atsakovas UAB „Domus firma“ privalėtų sumokėti atsakovui R. A. ieškinio patenkinimo atveju, yra didelė, atsakovo turtinė padėtis nežinoma, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti efektyvų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio patenkinimo atveju. Apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą teismas atsakovui UAB „Domus firma“ nepranešė, nes pripažino, jog yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba padarytų jų taikymą nebeįmanomu (CPK 148 str. 1 d.), kadangi turtas gali būti perleistas kitiems asmenims.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Domus firma“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo R. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota. Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti ir nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Lietuvos apeliacinio teismo praktika, formuojama sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus, parodo, kad asmuo, prašantis taikyti šias priemones, turi pareigą pagrįsti jų taikymo būtinumą, o teismas turi pareigą atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia laikinųjų apsaugos preimonių taikymo būtinumą. Atsakovas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą grindžia vien formalaus pobūdžio teiginiais, kurių nepatvirtina jokiais įrodymais. Teismas skundžiamoje nutartyje apsiribojo vien bendro pobūdžio formaliais teiginiais, nepateikė susiklosčiusios situacijos vertinimo, pagrįsto konkrečiais įrodymais.
  2. Skundžiama nutartimi yra pažeidžiamos sąžiningų žemės sklypų įgijėjų teisės. Atsakovai A. M. ir V. B. nuosavybes teises į žemės sklypus įgijo valstybės institucijų priimtų sprendimų, administracinių aktų ir įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu. UAB „Domus firma“ nuosavybės teises į žemės sklypus iš šių atsakovų įgijo notarų tvirtinamų sandorių, įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, pagal galiojančius teisės aktus. Apeliantas laikytinas sąžiningu įgijėju, o vadovaujantis CK 4.96 straipsnio 2 dalimi, iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo. Atsakovas, įgijęs žemės sklypą iš apelianto pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu, taip pat laikytinas sąžiningu įgijėju. Ieškovas ieškinyje nenurodė, kad nuosavybės teisės į minėtus sklypus buvo atkurtos padarius nusikaltimą.
  3. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė preliminariai neįvertinęs ieškinio pagrįstumo. Ieškovui palankus teismo sprendimas apelianto ir atsakovo, sąžiningų žemės sklypų įgijėjų, atžvilgiu negali būti priimtas, todėl negalimas ir tokio teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimas, taigi neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas.
  4. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia proporcingumo principą. Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo prašymu buvo areštuoti visi apeliantui priklausantys žemės sklypai, esantys ginčo teritorijoje. Atsakovo prašymu teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir kitam apelianto nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui bei lėšoms, įmonės veikla iš esmės yra paralyžuota.

11Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašė skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas R. A. prašė apelianto skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad reikalavimas dėl 628 704 Lt dydžio pinigų sumos priteisimo teismų praktikoje pripažintinas reikalavimu dėl didelės pinigų sumos, kuris galimo padidinta teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apelianto argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįsti, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad nurodyta suma jam nėra didelė. Apeliantas nepateikė teismui jokių duomenų apie turimą turtą, šio turto sudėtį ir jam taikytus suvaržymus, duomenų apie kredito įstaigose bei įmonės kasoje turimas lėšas, sutarčių, iš kurių būtų galima spręsti apie reguliariai gaunamas dideles pajamas, nenurodė duomenų apie kreditorinius įsipareigojimus. Net ir labai gera įmonės finansinė padėtis bylos nagrinėjimo metu savaime negarantuoja, kad ji nepablogės vykdant galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Be to, bendra apeliantui pareikštų reikalavimų suma viršija 25 milijonus litų, o tai sudaro pagrindą manyti, kad apeliantas gali mėginti turtą perleisti tretiesiems asmenims. Apelianto argumentas, kad jo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, yra nepagrįsti. Skundžiama nutartimi buvo areštuotas ne visas jo turtas, o tik 628 704 Lt sumai.

13Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

15teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovo R. A. prašymu atsakovo UAB „Domus firma“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali pareikšti ne tik ieškovas, bet ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys. Remiantis minėta norma, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

19Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad ieškovo prašymu šioje byloje jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau šis apelianto argumentas nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių, kurias pirmosios instancijos teismas pritaikė skundžiamąja nutartimi, taikymo būtinumo.

20Ieškovas šioje byloje pareikštu ieškiniu prašė teismo, be kita ko, panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 02-01-12520 ir tos pačios dienos sprendimą Nr. 6201, kuriais O. B. atkurtos nuosavybės teisės į 0,1776 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 2005 m. gruodžio 23 d. paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 10606, kurio pagrindu nurodytas sklypas tapo atsakovo UAB „Domus firma“ nuosavybe, 2007 m. kovo 29 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2-1705, pagal kurią atsakovas UAB „Domus firma“ sklypą už 628 704 Lt pardavė atsakovui R. A. , taikyti restituciją, grąžinti sklypą valstybei, priteisti atsakovui R. A. iš atsakovo UAB „Domus firma“ ginčijamo sandorio pagrindu gautus pinigus. Taigi, pareikštu ieškiniu prokuroras iš esmės prašė taikyti ir restituciją, kurią taikant, apeliantas privalėtų grąžinti pagal ginčijamą pirkimo – pardavimo sutartį gautą pinigų sumą kitam atsakovui R. A. (arba valstybei, jeigu restitucija natūra nebūtų taikoma). Todėl atsakovas R. A. , būdamas dalyvaujantis byloje asmuo ir suinteresuotas tuo, kad ieškinio patenkinimo atveju, taikant restituciją natūra, jam būtų grąžinta pinigų suma, sumokėta apeliantui pagal ginčijamą sutartį, gindamas savo teises ir teisėtus interesus, turi teisę reikalauti užtikrinti, kad toks restitucijos taikymas būtų užtikrintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

21Nors ieškovo prašymu byloje jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones, tačiau, atsakovui R. A. manant, kad teismo sprendimo įvykdymas pagal ieškovo pareikštus reikalavimus nėra visiškai užtikrintas, jis turėjo teisę paduoti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

22Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, tai yra ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 07 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Lukrida" v. UAB ,,Vilterma", bylos Nr. Nr. 2-28/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Staldūmė" v. UAB ,,Utvilsta", bylos Nr. 2-428/2008). Ieškinio sumos ir atsakovo turtinės padėties santykio vertinimas, kaip vieno iš kriterijų sprendžiant, ar yra pagrindas konkrečiu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atliekamas atsižvelgiant į realią turtinę padėtį tokio sprendimo priėmimo metu.

23Nagrinėjamu atveju apeliantas kartu su atskiruoju skundu nepateikė teismui jokių duomenų apie savo turtinę padėtį. Nesant šių duomenų negalima spręsti, kad apelianto turtinė padėtis yra gera ir kad 628 704 Lt suma apeliantui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė ir nepadidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Nesant jokių įrodymų apie dabartinę apelianto turtinę padėtį, turimą turtą, gaunamas pajamas, yra nepaneigtas objektyvios grėsmės dėl didelės ieškinio sumos būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

24Apeliantas atskirajame skunde taip pat teigia, kad turto areštas sukels neigiamas pasekmes jo vykdomai veiklai. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų skolininko teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka galimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartimi apelianto turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas 628 704 Lt sumai yra proporcingas siekiamiems tikslams ir užtikrina asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą.

25Apeliantas taip pat teigia, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė preliminariai neįvertinęs ieškinio pagrįstumo, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys yra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą apelianto argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių, dėl jo bei atsakovo R. A. sąžiningumo įgyjant ginčo žemės sklypus, atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones (CK 1.80 str. 4 d., 4.96 str. 2 d., CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str., CPK 265 str. 1 d., 270 str. 4 d.).

26Pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę apeliantui motyvuotu prašymu kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (CPK 146 str. 1 d.), įmokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, pateikti laidavimo raštą arba įkeisti turtą (CPK 146 str. 2 d.).

27Apeliantui išaiškinama, kad esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams dėl jo atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, jis gali pateikti tokių nuostolių apskaičiavimą ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jos naikinti.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį... 5. Atsakovas R. A. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 8 d. nutartimi, ieškinio reikalavimo... 8. Teismas nurodė, kad ginčas yra turtinio pobūdžio, restitucijos suma, kurią... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Domus firma“ prašo panaikinti pirmosios... 11. Atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą ieškovas Kauno apygardos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas R. A. prašė apelianto skundą... 13. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 15. teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje... 19. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad ieškovo prašymu šioje byloje jau... 20. Ieškovas šioje byloje pareikštu ieškiniu prašė teismo, be kita ko,... 21. Nors ieškovo prašymu byloje jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones,... 22. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog didelė ieškinio... 23. Nagrinėjamu atveju apeliantas kartu su atskiruoju skundu nepateikė teismui... 24. Apeliantas atskirajame skunde taip pat teigia, kad turto areštas sukels... 25. Apeliantas taip pat teigia, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė... 26. Pažymėtina, kad įstatymas suteikia teisę apeliantui motyvuotu prašymu... 27. Apeliantui išaiškinama, kad esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams... 28. Teisėjų kolegija, įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....