Byla 1-194-1009/2016
Dėl fizinio skausmo sukėlimo I. K

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant prokurorui Raimondai Mackevičienei, nukentėjusiesiems I. K. ir A. K., kaltinamajam A. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. K., gim. ( - ) Raseinių r., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, ( - ) neįgalumo grupė, teistas Raseinių rajono apylinkės teismo 2012-04-11 nuosprendžiu pagal LR BK 227 str. 2 d. 20 MGL bausme, bausmę atlikęs, kaltinamas pagal BK 140 str. 2 d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4A. K. 2016-09-09, apie 20.20 val., ( - ), buitinio konflikto metu, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (1,49 promilės) tyčia sudavė du kartus kumščiu sutuoktinei I. K. į galvą, tuo sukėlė jai fizinį skausmą.

5Dėl fizinio skausmo sukėlimo I. K.

6Kaltinamasis A. K. teisiamojo posėdžio metu kaltu dėl to, jog sudavė sutuoktinei du kartus kumščiu į veidą, neprisipažino, paaiškindamas, kad ją tik pastūmė.

7Nors kaltinamasis A. K. kaltu dėl smūgių sudavimo I. K. neprisipažino, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais.

8Nukentėjusioji I. K. tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-09, vakare, apie 20.20 val., jai susiginčijus su sutuoktiniu, šis du kartus sudavė jai kumščiu į galvą, dėl ko ji pajuto fizinį skausmą, pradėjo verkti.

9Apklaustas nukentėjusysis A. K. tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad būdamas antrame aukšte, išgirdo besibarančius tėvus, nusileido į pirmą aukštą, matė verkiančią mamą.

10Liudytojas A. U. parodė, kad vykdydamas tarnybines pareigas, pagal iškvietimą nuvyko pas I. K., kuri teigė, jog sutuoktinis kumščiu sudavė jai į galvą, trenkė sūnui. Moteris aiškino, kad jaučia skausmą. Kaltinamojo sūnus A. K. nenurodė kur jam sudavė tėvas, todėl tarnybiniame pranešime pažymėjo vietą, kur smūgis suduotas I. K.. Akivaizdžių nukentėjusiųjų sužalojimų jis nematė.

11Liudytojas A. J. parodė, kad procesiniuose dokumentuose nukentėjusiųjų parodymus surašė iš jų žodžių. Priimdamas pareiškimą apie padarytą nusikalstamą veiką, klausė nukentėjusiųjų, kur yra butelis, kuriuo A. K. sudavė sūnui per galvą, tačiau pastarieji paaiškino, kad konkretaus butelio pateikti negali, butelių pilna, nežino kur jį padėjo.

12Iš tarnybinių pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje matyti, kad I. K. teigė, jog A. K. primušė ją ir sūnų A. K..

13Iš tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje matyti, kad I. K. teigė, jog A. K. sudavė kumščiu į galvą jai ir sūnui A. K., taip sukeldamas nukentėjusiesiems fizinį skausmą.

14Iš alkotesterio šaknelės matyti, kad kaltinamojo A. K. kraujyje 2016-09-09 21.17 val. rasta 1,49 promilės etilo alkoholio.

15Iš įvykių suvestinės matyti, kad apie nusikalstamą veiką pagalbos telefonu pranešė R. K..

16Nors teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. K. neigė sudavęs du kartus kumščiu sutuoktinei į galvą, tačiau tokie jo parodymai vertintini kritiškai, kaip jo pasirinkta gynybinė versija, nes ikiteisminio tyrimo metu jis parodė, kad sudavė du kartus kumščiu į galvą, o apklausta liudytoja A. M. parodė, kad A. K. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu surašyti iš jo žodžių. Be to, tokia kaltinamojo gynybinė versija nepatvirtinta jokiais kitais įrodymais.

17Tokiu būdu, byloje surinktais įrodymais: nukentėjusiosios parodymais, kad sutuoktinis jai sudavė du kartus kumščių į galvą, nukentėjusiojo A. K. parodymais, jog girdėjo triukšmaujančius tėvus, atėjęs matė, kad mama verkia, liudytojų A. U. ir A. J. parodymais, kad nuvykus į įvykio vietą I. K. teigė, jog sutuoktinis jai sudavė du kartus kumščiu į galvą, kurie nekelia abejonių, įrodyta, kad kaltinamasis A. K. tyčia sudavė du kartus kumščių į galvą nukentėjusiajai I. K. taip sukeldamas jai fizinį skausmą.

18LR BK 2 str. nuostatomis asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką, jei jo veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį.

19Nusikaltimo, numatyto LR BK 140 str. 2 d., sudėtis yra materiali, t. y. baudžiamoji atsakomybė atsiranda tik atsiradus straipsnio dispozicijoje nurodytoms pasekmėms, tame tarpe ir nukentėjusiam asmeniui sukėlus fizinį skausmą. Pagal LR BK 140 str. 2 d. baudžiamoji atsakomybė yra galima tik už veiką - fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų nukentėjusiojo sveikatos sužalojimą konkrečiais, straipsnio dispozicijoje nurodytais alternatyviais veiksmais: arba mušimu, arba kankinimu, arba kitokiu smurtavimu.

20Byloje neginčijamai nustatyta, kad A. K. suduodamas I. K. du kartus kumščiu į galvą, t. y. ją mušdamas, sukėlė pastarajai fizinį skausmą.

21Aplinkybės, jog I. K. buvo sukeltas fizinis skausmas įrodytos jos pačios parodymais, jog po patirtų smūgių ji dėl skausmo verkė, nukentėjusiojo A. K. parodymais, jog matė verkiančią mamą, liudytojo A. U. parodymais, jog I. K. jam teigė, jog dėl suduotų smūgių patyrė fizinį skausmą.

22Šiuos savo veiksmus kaltinamasis A. K. padarė tiesiogine tyčia. Tokie kaltinamojo veiksmai, atsižvelgiant į kvalifikuojančius požymius, atitinka LR BK 140 str. 2 d. sudėtį, nes smurtauta sutuoktinės atžvilgiu.

23Nors kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad nusikalstama veika padaryta ( - ), o ne ( - ), tačiau tai laikyta rašymo klaida.

24Dėl fizinio skausmo sukėlimo A. K.

25A. K. buvo kaltinamas padaręs vieną nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 2 d., nors kaltinime nurodyta, jog buvo du nukentėję, jog dviem asmenims sukeltas fizinis skausmas.

26Vykdydamas LR BPK 256 str. nuostatas teismas prokurorui teisiamojo posėdžio metu pasiūlė pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą, tačiau tokio prašymo negavus, teismas protokoline nutartimi apie tokią galimybę nedelsdamas pranešė nagrinėjimo teisme dalyviams, paaiškindamas kad kaltinime nurodyta kaltinamojo A. K. nusikalstama veika gali būti kvalifikuota kaip dvi atskiros nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 140 str. 2 d., 140 str. 2 d.

27Baudžiamasis įstatymas neapibrėžia tęstinės nusikalstamos veikos sąvokos, kuri minima tik LR BK 63 str. 10 d., kur pabrėžiamas bausmės skyrimui svarbus momentas: nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Esant tokiai įstatymo formuluotei didelę svarbą įgauna baudžiamojo įstatymo interpretavimas, atskleidžiantis tęstinės nusikalstamos veikos esmę, atkreipiantis dėmesį į tuos kriterijus, pagal kuriuos įmanoma atskirti pavienę tęstinę nusikalstamą veiką nuo realios nusikalstamų veikų sutapties. Teismų praktikoje šie klausimai jau spręsti, dėl tokių kriterijų teismų sprendimuose pasisakyta. Dažniausiai baudžiamosiose bylose veikos tęstinumo aspektu analizuojami nusikaltimai nuosavybei. Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko, grobiant turtą iš to paties šaltinio, padarant žalą tam pačiam savininkui. Tačiau priklausomai nuo veikos specifikos jos tęstinumui vertinti gali būti keliami ir papildomi ar kitokie reikalavimai.

28Tačiau šioje konkrečioje byloje yra vertinamas nusikalstamos veikos dalyko aspektas, kuris šiuo konkrečiu atveju byloje yra lemiamas. A. K. kaltinamas sudavęs smūgius nukentėjusiajai I. K. ir taip sukėlęs jai fizinį skausmą, po to sudavęs smūgius sūnui A. K. ir taip sukėlęs jam fizinį skausmą. A. K. kaltinamas sukėlęs fizinį skausmą dviem asmenims, t. y. pasikėsinęs į du įstatymo saugomus teisinius gėrius, du dalykus. Jo tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką, t. y. suduoti smūgius A. K., kilo jau po pirmosios veikos padarymo, t. y. jau praėjus kuriam laiko tarpui po to, kai buvo suduoti smūgiai sutuoktinei I. K., todėl atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, nelaikomos tęstine nusikalstama veika ir kvalifikuojamos kaip dviejų nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 140 str. 2 d., 140 str. 2 d., reali sutaptis (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010, Nr. 2K-7-109/2013, 2A-7-6/2013).

29Kaltinamasis A. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2016-09-09, apie 20.20 val., ( - ), buitinio konflikto metu, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (1,49 promilės) tyčia sudavė tuščiu plastikiniu buteliu per galvą sūnui A. K., tuo sukėlė jam fizinį skausmą, t. y. padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 str. 2 d.

30Ikiteisminio tyrimo metu šis kaltinimas buvo grindžiamas šiais įrodymais: nukentėjusiojo A. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, nukentėjusiosios I. K. parodymais, kad buvo suduota buteliu per galvą, tačiau teisminio nagrinėjimo metu šis kaltinimas nepasitvirtino.

31Teisminio nagrinėjimo metu remiantis nukentėjusiojo A. K., nukentėjusiosios I. K. parodymais, kurių neneigia ir kaltinamasis, kad A. K. jis sudavė pustuščiu plastikiniu buteliu per galvą, neginčijamai nustatyta, kad A. K. pustuščiu plastikiniu buteliu sudavė sūnui A. K. į galvą. Tokius nukentėjusiųjų parodymus atitinka ir apklaustų liudytojų A. U. ir A. J. parodymai. Tačiau pagal LR BK 140 str. už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą atsako tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino. Taigi, sprendžiant dėl asmens kaltės padarius šią nusikalstamą veiką, remiantis byloje esančiais įrodymais, turi būti nustatyta, kad būtent kaltinamojo neteisėti veiksmai (mušimas ar kitoks smurtavimas) sukėlė nukentėjusiam fizinį skausmą, nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad baudžiamajai atsakomybei pagal LR BK 140 straipsnį kilti nepakanka vien tik fizinio sąlyčio su kito žmogaus kūnu. Būtina, kad dėl to nukentėjęs asmuo pajustų skausmą. Toks pojūtis turi būti taip išreikštas, kad aplinkiniai suprastų nukentėjusiojo skausmą, arba turi būti kreipimasis pagalbos į medikus (kasacinė nutartis baudžiamosiose bylose Nr. 2A-5/2014, 2K-164-895/2016).

32Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis A. K. parodė, kad jis dėl tėvo A. K. suduotų smūgių fizinio skausmo nejuto, jam buvo skaudu, kad ,,tėvas prieš sūnų pakėlė ranką“, t. y. padaryta moralinė žala. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu jis taip pat nenurodė, kad dėl tėvo suduotų smūgių plastikiniu pustuščiu buteliu pajuto fizinį skausmą, parodė, kad sužalojimų nepatyrė, pas medikus nesikreipė ir neketina to daryti. Nei vienas iš teisme ir ikiteisminio tyrimo metu apklaustų asmenų neparodė, jog suprato, kad A. K. būtų sukeltas fizinis skausmas, taip pat nebuvo kreipimosi pas medikus, o tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad dėl A. K. sūnui suduotų smūgių neatsirado baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių – fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

33Atsižvelgiant į tai, A. K. dėl šios veikos (epizodas dėl A. K.) išteisintinas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (LR BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

34Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės

35Bausmės skyrimo motyvai

36Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.).

37Skirdamas bausmę kaltinamajam A. K. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, anksčiau teistas už tyčinį nusikaltimą, bausmę atlikęs, nebaustas administracine tvarka, nedirba, charakterizuojamas gerai, neįgalus, todėl jam skirtina laisvės apribojimo bausmė. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas laiko, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam bausmę savo dydžiu mažesnę nei straipsnio sankcijoje numatytos bausmės vidurkis (LR BK 61 str.).

38Į bausmę įskaitytinas laikas išbūtas laikinajame sulaikyme.

39Kardomoji priemonė

40Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina iki nuosprendžio vykdymo pradėjimo.

41Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 – 298, 301 – 302 str., 303 str. 2 d., 5 d. 1 p.,

Nutarė

42A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d. (epizodas dėl I. K.) ir paskirti 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, uždraudžiant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos bei įpareigojant nuo 22.00 iki 6.00 val. būti namuose, ir paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

43Vadovaujantis LR BK 66 str. į bausmę įskaityti laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2016-09-09 21.20 val. iki 2016-09-11 11.50 val., dvi paras, vieną sulaikyme išbūtą parą prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms.

44Jį išteisinti pagal LR BK 140 str. 2 d. (epizodas dėl A. K.), nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

45Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

46Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. A. K., gim. ( - ) Raseinių r., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. A. K. 2016-09-09, apie 20.20 val., ( - ), buitinio konflikto metu, būdamas... 5. Dėl fizinio skausmo sukėlimo I. K.... 6. Kaltinamasis A. K. teisiamojo posėdžio metu kaltu dėl to, jog sudavė... 7. Nors kaltinamasis A. K. kaltu dėl smūgių sudavimo I. K. neprisipažino,... 8. Nukentėjusioji I. K. tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek ikiteisminio tyrimo... 9. Apklaustas nukentėjusysis A. K. tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek... 10. Liudytojas A. U. parodė, kad vykdydamas tarnybines pareigas, pagal... 11. Liudytojas A. J. parodė, kad procesiniuose dokumentuose nukentėjusiųjų... 12. Iš tarnybinių pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje matyti, kad I. K.... 13. Iš tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje matyti, kad I. K.... 14. Iš alkotesterio šaknelės matyti, kad kaltinamojo A. K. kraujyje 2016-09-09... 15. Iš įvykių suvestinės matyti, kad apie nusikalstamą veiką pagalbos... 16. Nors teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. K. neigė sudavęs du kartus... 17. Tokiu būdu, byloje surinktais įrodymais: nukentėjusiosios parodymais, kad... 18. LR BK 2 str. nuostatomis asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu... 19. Nusikaltimo, numatyto LR BK 140 str. 2 d., sudėtis yra materiali, t. y.... 20. Byloje neginčijamai nustatyta, kad A. K. suduodamas I. K. du kartus kumščiu... 21. Aplinkybės, jog I. K. buvo sukeltas fizinis skausmas įrodytos jos pačios... 22. Šiuos savo veiksmus kaltinamasis A. K. padarė tiesiogine tyčia. Tokie... 23. Nors kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad nusikalstama veika padaryta ( - ), o... 24. Dėl fizinio skausmo sukėlimo A. K.... 25. A. K. buvo kaltinamas padaręs vieną nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140... 26. Vykdydamas LR BPK 256 str. nuostatas teismas prokurorui teisiamojo posėdžio... 27. Baudžiamasis įstatymas neapibrėžia tęstinės nusikalstamos veikos... 28. Tačiau šioje konkrečioje byloje yra vertinamas nusikalstamos veikos dalyko... 29. Kaltinamasis A. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2016-09-09, apie 20.20 val., (... 30. Ikiteisminio tyrimo metu šis kaltinimas buvo grindžiamas šiais įrodymais:... 31. Teisminio nagrinėjimo metu remiantis nukentėjusiojo A. K., nukentėjusiosios... 32. Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis A. K. parodė, kad jis dėl tėvo A.... 33. Atsižvelgiant į tai, A. K. dėl šios veikos (epizodas dėl A. K.)... 34. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės... 35. Bausmės skyrimo motyvai... 36. Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo... 37. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. K. teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 38. Į bausmę įskaitytinas laikas išbūtas laikinajame sulaikyme.... 39. Kardomoji priemonė... 40. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina iki... 41. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 – 298, 301 – 302 str., 303 str. 2 d., 5... 42. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d.... 43. Vadovaujantis LR BK 66 str. į bausmę įskaityti laiką, išbūtą laikinajame... 44. Jį išteisinti pagal LR BK 140 str. 2 d. (epizodas dėl A. K.), nes nepadaryta... 45. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 46. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...