Byla e2-849-241/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „EKRA“ prašymą atlikti Komercinio arbitražo įstatymo 14, 16 straipsniuose numatytus veiksmus; suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“, A. Z

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto akcinės bendrovės „EKRA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „EKRA“ prašymą atlikti Komercinio arbitražo įstatymo 14, 16 straipsniuose numatytus veiksmus; suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“, A. Z..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas kilo dėl vienos iš arbitražinio ginčo šalių pasirinkto arbitro nušalinimo tvarkos, trečiojo arbitro skyrimo tvarkos ir valstybės teismo kompetencijos spręsti šiuos klausimus.

6Pareiškėjas AB „EKRA“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu nušalinti arbitrą A. Z. nuo arbitražinio ginčo pagal ieškovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį atsakovui AB „EKRA“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo; ieškovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ vardu arbitru arbitražiniam ginčui nagrinėti skirti teismo nuomone tinkamą asmenį; arbitražiniam ginčui nagrinėti paskirti trečiąjį arbitrą – arbitražo pirmininką.

7Nurodė, kad 2011 m. birželio 8 d. tarp AB „EKRA“, kaip rangovo, ir UAB „Aukštaitijos vandenys“, kaip užsakovo, buvo sudaryta Rangos sutartis (toliau – Sutartis). Sutarties priedo „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinierių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties“ Bendrųjų sąlygų 20.6 straipsnyje numatyta arbitražinė išlyga, kurioje nustatyta, kad jeigu šalys nesusitarė kitaip, ginčas galutinai bus išspręstas pagal Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo taisykles, ginčą spręs 3 arbitrai, ginčas bus nagrinėjamas bendravimo kalba (t. y. lietuvių kalba), o Specialiųjų sąlygų 20.6 punkte šalys papildomai numatė, kad arbitražo vieta turi būti Vilnius, Lietuva. Sutarties priedu esančio Pasiūlymo priedo 20.6 punkte numatytos arbitražo taisyklės – „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis arbitražo procedūros reglamentas“. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis buvo sudaryta pagal viešojo pirkimo sąlygas, kuriose jau buvo įtvirtinta Pasiūlymo priedo 20.6 punkte esanti sąlyga, pareiškėjas, teikdamas savo pasiūlymą bei pasirašydamas Sutartį, neatkreipė dėmesio, kad tokios arbitražo taisyklės „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis arbitražo procedūros reglamentas“ objektyviai neegzistuoja, t. y. šalys nesusitarė dėl kitų, negu Bendrųjų sąlygų 20.6 punkte numatytų arbitražo taisyklių (arbitražo reglamento). Nepaisant to, UAB „Aukštaitijos vandenys“ kreipėsi į Všį „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ su ieškiniu AB „EKRA“ kaip atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad pats ieškovas nesivadovauja Bendrųjų sąlygų 20.6 punkte numatytomis arbitražo taisyklėmis (į Tarptautinį arbitražo teismą (ICC) ieškovas nesikreipė), priešingai – po ieškinio pateikimo tiesiogiai bendrauja su atsakovu dėl abiejų šalių pasiūlytų arbitrų kontaktinių duomenų patikslinimo, ieškovo pasiūlyto arbitro (ne)pakeitimo, o Všį „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ nėra nuolatinė arbitražo institucija ir neturi teisės organizuoti bei administruoti arbitražinį ginčą, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju šalys savo veiksmais iš esmės pripažino, kad jų tarpusavio ginčai turi būti nagrinėjami ne nuolatinės arbitražo institucijos, o ad hoc arbitražo.

8Nurodė, kad ieškovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ arbitru pasiūlė A. Z., kuris pagal pareiškėjo internetinėje erdvėje aptiktus duomenis yra (buvo) AB „Panevėžio statybos trestas“ vyr. juristas. UAB „Aukštaitijos vandenys“ yra nuolatinis AB „Panevėžio statybos trestas“ užsakovas infrastruktūros projektuose, todėl gali daryti tiesioginę įtaką savo rangovo darbuotojui. Atsakovui AB „EKRA“ kilo pagrįstų abejonių dėl ieškovo pasiūlyto arbitro nešališkumo, dėl ko atsakovas pateikė prašymą dėl ieškovo siūlomo arbitro kandidatūros pakeitimo ir prašymą arbitrui A. Z. dėl nusišalinimo nuo bylos. Ieškovas pateikė atsakymą, kad nesutinka pakeisti savo pasiūlyto arbitro. Pats arbitras A. Z. per nustatytą terminą nenusišalino nuo ginčo nagrinėjimo. Kadangi atsakovo pasiūlytas arbitras, nesant paskirtojo trečiojo arbitro (t. y. dar nesudarius arbitražo teismo), neturi teisės savarankiškai spręsti ieškovo pasiūlyto arbitro nušalinimo klausimo, laikytina, kad atsakovo pateiktas nušalinimas buvo atmestas Komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 16 straipsnio 2 dalies prasme, ir atsakovas kaip pareiškėjas įgijo teisę kreiptis su šiuo nušalinimu į Vilniaus apygardos teismą (KAĮ 16 str. 3 d.).

9Pareiškėjo teigimu, arbitražinio ginčo šalių pasirinktiems arbitrams per 20 dienų nuo jų paskyrimo nepavyko susitarti dėl trečiojo arbitro – arbitražo teismo pirmininko paskyrimo, todėl šį klausimą turi išspręsti Vilniaus apygardos teismas (KAĮ 14 str. 3 d. 6 p.).

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 24 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „EKRA“ prašymą atlikti Komercinio arbitražo įstatymo 14, 16 straipsniuose numatytus veiksmus.

12Teismas nustatė, kad sudarydamos 2011 m. birželio 8 d. Rangos sutartį, šalys susitarė, kad jų ginčas bus nagrinėjamas vadovaujantis Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio arbitražo procedūros reglamentu. Jokiame dokumente šalys apie ad hoc arbitražą susitarusios nebuvo. Iš pateiktų dokumentų teismas nustatė, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį pateikė nuolatinei arbitražo institucijai – VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“, ieškinys buvo įregistruotas 2014 m. spalio 28 d., iš atsakovo pareikalautas atsiliepimas į ieškinį, t. y. ginčo sprendimo procedūrą organizavo ir ėmėsi jį administruoti nuolatinė arbitražo institucija – VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“, kurio procedūros reglamentas galioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d. („Valstybės žinios“ 2013 m. Nr. 105-5192). Šio reglamento 2 p. 18 papunktyje nurodyta, jog VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ – tai 2003 m. įsteigta nevyriausybinė, pelno nesiekianti, nuolatinė arbitražo institucija – trečiųjų teismo tipo viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės (įstatymais ir kitais teisės aktais) nustatytas ir ūkio subjektų arbitražiniais susitarimais deleguotas organizacines tvarkomąsias funkcijas, reikiamas išnagrinėjimui ir išsprendimui verslo (komercinių) ginčų, kylančių iš jų sudaromų vidaus (nacionalinių) ir tarptautinių ūkinės veiklos sandorių (sutarčių, kontraktų) ir iš nesutartinių (deliktinės atsakomybės ir kt.) civilinių–teisinių santykių. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad šalių ginčas turi būti nagrinėjamas ad hoc arbitražo, o VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ nėra ir niekada nebuvo nuolatinė arbitražo institucija.

13Sutarties Pasiūlymo priede šalys 20.6 punkte nurodė arbitražo taisykles „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis arbitražo procedūros reglamentas“ (toliau – Reglamentas). Nustatęs, kad Reglamentas be kita ko numato arbitrų skyrimo tvarką (reglamento 18 p.) ir arbitrų nušalinimo tvarką (Reglamento 21 p.), teismas konstatavo, kad šalys yra sutarusios šiuos klausimus spręsti Reglamento nustatyta tvarka, todėl nagrinėjamoje byloje KAĮ 14 straipsnio ir 16 straipsnio nuostatos netaikytinos. Kadangi Reglamentas nenumato Vilniaus apygardos teismo kompetencijos spręsti arbitrų skyrimo ir nušalinimo klausimų, teismas sprendė, kad toks prašymas nenagrinėtinas Vilniaus apygardos teisme, todėl civilinę bylą nutraukė (CPK 293 str. 1 p.).

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

15Apeliantas AB „EKRA“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – AB „EKRA“ prašymą atlikti Komercinio arbitražo įstatymo 14, 16 straipsniuose numatytus veiksmus tenkinti visiškai, arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Teismas nemotyvuotai šalių sutartą ir objektyviai neegzistuojantį „Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražo procedūros reglamentą“ prilygino VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ veikloje naudojamam „Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentui“, kurio nuostatomis teismas nemotyvuotai konstatavo, kad bendrosios kompetencijos teismas nėra kompetentingas spręsti arbitrų nušalinimo ar trečiojo arbitro skyrimo klausimo. Nepagrįsta UAB „Aukštaitijos vandenys“ versija, kad „Nacionalinis komercinio arbitražo procedūros reglamentas“ pirkimo dokumentuose, atitinkamai Pasiūlymo priede, atsirado dėl to, kad nebuvo aišku, konkursą laimės Lietuvos ar užsienio juridinis asmuo, dėl ko esą nebuvo galimybės pirkimo dokumentuose įrašyti „Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamento“ arba „Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento“ taisykles. Akivaizdu, kad pirkimo dokumentuose buvo galima įrašyti abiejų reglamentų pavadinimus, tačiau to padaryta nebuvo, kas leidžia daryti išvadą, kad pirkimo dokumentuose įsivėlė klaida, ko pasėkoje nagrinėjamu atveju objektyviai neįmanoma nustatyti, dėl kokių konkrečiai arbitražo taisyklių šalys susitarė. Arbitražinės išlygos turinio aiškinimas, kad šalys turėjo omenyje verslo pasaulyje nežinomą ir niekinį „Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą“, o ne plačiai žinomą bei panašiai rašomą Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą, būtų nesąžiningas ir nepagrįstas sutarties aiškinimas. Pareiškėjas prie tokių arbitražo taisyklių prisijungė, neturėdamas galimybės dėl tokios sutarties sąlygos derėtis, todėl bet kokie neaiškumai dėl sutarties nuostatų, remiantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, turi būti aiškinami jas pasiūliusios šalies nenaudai bei jas priėmusios šalies naudai.

172. Teismas nevertino pareiškėjo argumentų, kad VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ bei jo veikloje naudojamas „Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas“ neatitinka imperatyvių įstatymo reikalavimų. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ nėra nuolatinė arbitražo institucija, todėl negali organizuoti tarp šalių kilusio arbitražinio ginčo. Šio juridinio asmens teisinė forma yra ne nuolatinė arbitražo institucija, o viešoji įstaiga. Viešoji įstaiga negali nuolatos organizuoti ir administruoti arbitražą, nes tai neatitinka Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytų viešosios įstaigos tikslų. Be to, VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ neatitinka KAĮ keliamų reikalavimų nuolatinei arbitražo institucijai, t. y. kad ji būtų įsteigta Lietuvos Respublikos asociacijų, atstovaujančių Lietuvos Respublikos gamybos, verslo ir teisinės veiklos ūkio subjektams (KAĮ 5 str. 1 d.); turėtų nuolatinės arbitražo institucijos steigėjų parengtą ir patvirtintą JAR įregistruotą nuolatinės arbitražo institucijos statutą (KAĮ 5 str. 2 d.).

183. „Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas“ neatitinka KAĮ 3 straipsnio 6 dalies bei 5 straipsnio 4 dalies reikalavimų, nes yra patvirtintas ne nuolatinės arbitražo institucijos, o neaiškaus subjekto, turinčio neaiškius įgaliojimus – Lietuvos arbitražo asociacijos visuotinio narių susirinkimo. Negalima arbitražinės išlygos turinio aiškinti ta linkme, jog šalys susitarė dėl įstatymo imperatyvių reikalavimų neatitinkančių taisyklių. Toks aiškinimas būtų neefektyvus, t. y. ne padėtų šalims greičiau išspręsti arbitražinį ginčą, o kaip tik sudarytų sąlygas vykti niekiniam arbitražo procesui, kuriame priimtą sprendimą bet kuri šalis galėtų ginčyti teisme motyvuojant neteisėtu arbitražo sudėties sudarymo procesu. A. Z. nurodoma Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-283/2013 priimta esant visiškai kitai faktinei situacijai, nekeliant klausimo dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ teisinio statuso ar jo veikloje naudojamo reglamento teisinės galios, taip pat dėl arbitražo teismo sudėties sudarymo tinkamumo, todėl šia nutartimi vadovautis nėra jokio pagrindo.

194. Priešingai negu nurodoma skundžiamoje nutartyje, ta aplinkybė, kad šalių sudarytoje arbitražinėje išlygoje pažodžiui nebuvo įrašytas ad hoc arbitražas, įvertinus bylos faktines aplinkybes, jog negalima nustatyti dėl kokių arbitražo taisyklių šalys siekė susitarti Specialiosiose sąlygose, o Bendrosiose sąlygose nurodytų arbitražo taisyklių šalys savo veiksmais atsisakė, neužkerta kelio teismui efektyviai išaiškinti arbitražinės išlygos turinį, t. y. kad šalys savo veiksmais faktiškai susitarė dėl ad hoc arbitražo. Pažymėtina, kad bet koks šalių susitarimas ginčą spręsti arbitražo teisme yra traktuojamas kaip susitarimas ginčus spręsti ad hoc arbitraže, išskyrus atvejus, kai šalys papildomai susitarė dėl institucinio arbitražo.

205. Pareiškėjas niekada nesutiko dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ kompetencijos nagrinėti tarp šalių kilusį arbitražo ginčą. Pareiškėjas atsiliepimą į ieškinį siuntė tiesiogiai ieškovui ir atsakovo parinktam arbitrui, tiesiogiai su ieškovu derino arbitrų kontaktinių duomenų patikslinimo, pasiūlyto arbitro pakeitimo klausimus.

21Suinteresuoti asmenys UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir A. Z. prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimuose nurodo šiuos argumentus:

221. Siekiant nustatyti, kokios arbitražo taisyklės, nurodant Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą, iš tikrųjų turėtos omenyje, prioritetas teiktinas pažodiniam paminėtos sutarties nuostatos aiškinimo būdui. Nuoroda „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražo procedūros reglamentas“ pažodžiui atitinka VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ pavadinimą. Tuo tarpu nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ pavadinime nėra žodžių „tarptautinis ir nacionalinis“, atitinkamai Pasiūlymo priede nurodytose arbitražo taisyklėse nėra žodžio „teismas“. Šalių Sutartyje įrašyta arbitražinė išlyga ir nuoroda į institucinio arbitražo taisykles (reglamentą) pagal prasmę analogiška tipinei Vilniaus arbitražo išlygai, įtvirtintai Lietuvos arbitražo asociacijos Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento 1.3 punkte. Netikslaus reglamento pavadinimo nurodymas nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad šalys nesusitarė dėl šių arbitražo taisyklių taikymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-283/2013).

232. KAĮ 3 straipsnio 12 dalis nustato, kad nuolatinė arbitražo institucija – nuolatos arbitražą administruojantis viešasis juridinis asmuo. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ yra viešasis juridinis asmuo, todėl jo teisinė forma atitinka arbitražo institucijos sąvoką. KAĮ 5 straipsnis imperatyviai nenustato, jog tik nuolatinė arbitražo institucija gali administruoti arbitražo procesą. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ atitinka KAĮ 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nes vienas iš jos steigėjų yra Lietuvos juriskonsultų asociacija. Tai, kad VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ veikia ne pagal statutą, o pagal įstatus, kaip to reikalauja Viešųjų įstaigų įstatymas, neturi teisinės reikšmės sprendžiant, ar VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ gali administruoti šalių ginčą. VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ veikloje taikomi viešai paskelbti Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas ir Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas. Tai, kad juose nurodoma, jog šiuos reglamentus patvirtino Lietuvos arbitražo asociacija, kurios nariu yra ir VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“, nereiškia, kad minėta institucija neturi pasitvirtinto procedūros reglamento.

243. Pasiūlymo priede nuoroda „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražo procedūros reglamentas“ atsirado dėl to, kad taip buvo numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateikiamuose privalomuose nurodymuose projektų vykdytojams. Dėl to šią nuostatą UAB „Aukštaitijos vandenys“ privalėjo perkelti į pirkimo dokumentus.

254. Pareiškėjas, gavęs VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ jam persiųstą UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį, pateikė atsiliepimą, kuriame nereiškė jokio prieštaravimo tam, kad ginčas būtų nagrinėjamas organizuojant VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“. Pareiškėjas pasirinko arbitrą iš šios arbitražo institucijos rekomenduojamų arbitrų sąrašo. Šie pareiškėjo veiksmai po Rangos sutarties sudarymo įrodo, kad pareiškėjas arbitražinę išlygą suprato lygiai taip pat, kaip ir UAB „Aukštaitijos vandenys“. Pareiškėjas Vilniaus arbitražui pareiškimo dėl šio teismo nekompetentingumo nėra pateikęs (KAĮ 19 str. 2 d.).

265. Šalių pasiūlytiems arbitrams nesusitarus dėl trečiojo arbitro paskyrimo, Vilniaus arbitražo pirmininko 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi arbitru – kolegijos pirmininku paskirtas J. J.. Šiai kolegijai buvo įteikta arbitražo byla Nr. 74-NKA/14 bei įgaliojimai pradėti bylos nagrinėjimo procedūrą. Pareiškėjas dėl arbitro A. Z. nušalinimo į arbitražo teismą (ar Vilniaus arbitražo sekretoriatą) nesikreipė, atitinkamai arbitro A. Z. nušalinimo klausimo nesprendė kiti du arbitražo teismo arbitrai.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nutraukė civilinę bylą, inicijuotą pagal vienos iš arbitražinio ginčo šalių pareiškimą dėl priešingos šalies pasirinkto arbitro nušalinimo, kito arbitro paskyrimo bei trečiojo arbitro – arbitražo pirmininko paskyrimo.

29KAĮ 4 straipsnio 3 dalis numato, kad šalių susitarimas dėl ginčo nagrinėjimo arbitraže apima ir bet kurių arbitražo procedūros reglamentų, nurodytų minėtame susitarime, nuostatų taikymą. Tai reiškia, kad tiek arbitrų skyrimo tvarką (KAĮ 14 str.), tiek arbitro nušalinimo tvarką (KAĮ 16 str.) reglamentuojančios įstatymo nuostatos taikytinos tik tuo atveju, jeigu šalys nesusitarė dėl konkretaus arbitražo procedūros reglamento nuostatų taikymo arba šalių pasirinktas reglamentas šių klausimų nereglamentuoja ir šalys dėl šių klausimų nėra susitarusios.

30Byloje nustatyta, perkančioji organizacija / užsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešo konkurso rezultatų pagrindu su rangovu AB „EKRA“ 2011 m. birželio 8 d. sudarė Rangos sutartį (toliau – Sutartis). Sutarties priedo FIDIC sąlygų „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinierių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos“ Bendrųjų sąlygų 20.6 punkte įtvirtinta arbitražinė išlyga, kurioje nustatyta, kad jeigu šalys nesusitarė kitaip, ginčas galutinai bus išspręstas pagal Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo taisykles, ginčą spręs trys arbitrai, ginčas bus nagrinėjamas bendravimo kalba. Konkrečių sąlygų 20.6 punkte šalys papildomai numatė, kad arbitražo vieta turi būti Vilnius, Lietuva. Sutarties priedu esančio Pasiūlymo priedo 20.6 punkte numatytos arbitražo taisyklės – Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis arbitražo procedūros reglamentas. Pagal Sutarties 2 punktą, Sutarties sudedamosios dalys aiškinamos tokia svarbos tvarka: 1) Sutartis; 2) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu; 3) Konkrečios sąlygos; 4) Bendrosios sąlygos.

31Apeliantas laikosi pozicijos, kad šalys savo veiksmais faktiškai susitarė dėl ad hoc arbitražo, nes arbitražinėje išlygoje nurodytos arbitražo taisyklės „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis arbitražo procedūros reglamentas“ objektyviai neegzistuoja, o kurias konkrečiai arbitražo taisykles šalys turėjo omenyje sudarydamos arbitražinę išlygą nėra galimybės nustatyti. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka.

32Pirmiausia pažymėtina, kad sistemiškai aiškinant minėtas Sutarties sąlygas, darytina išvada, kad šalys arbitražinėje išlygoje ginčus susitarė spręsti pagal konkrečias arbitražo taisykles, t. y. Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą. Nors tokiu pavadinimu oficialiai patvirtinto reglamento nėra, teismų praktikoje jau buvo keliamas klausimas dėl arbitražinės išlygos, kurioje buvo numatytos būtent tokios arbitražo taisyklės, aiškinimo. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-283/2013, pažymėta, „jog Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismas, savo veikloje nagrinėdamas ir spręsdamas tarptautinius komercinius ir kitokius civilinius ginčus, taiko Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą, o nagrinėdamas ir spręsdamas vietinius komercinius ir kitokius civilinius ginčus – Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražo procedūros reglamento pavadinimo „Pasiūlymo priede“ netikslus nurodymas nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados. Arbitražinėje išlygoje esanti nuoroda į Vilniaus tarptautinį ir nacionalinį komercinį arbitražo procedūros reglamentą reiškia galimybės pasirinkti abu Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo veikloje taikytinus reglamentus nustatymą, priklausomai nuo viešojo pirkimo laimėtojo ir ginčo pobūdžio“. Apelianto argumentas, kad minėta nutartimi šioje byloje negalima vadovautis dėl skirtingų faktinių aplinkybių ir keliamų klausimų, yra nepagrįstas, kadangi minėtoje byloje iš esmės buvo sprendžiamas analogiškos arbitražinės išlygos aiškinimo klausimas. Nagrinėjamu atveju Sutartis buvo sudaryta su Lietuvos ūkio subjektu, todėl kilęs arbitražinis ginčas turi būti sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos arbitražo asociacijos visuotinio narių susirinkimo 2013 m. birželio 7 d. sprendimu patvirtintu Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentu (toliau ir – Reglamentas), kuris taikomas VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ bei šios institucijos administruojamų arbitražo (trečiųjų) teismų procesinėje veikloje, nagrinėjant ir sprendžiant nacionalinius (vidinius) verslo ginčus (Reglamento 1 p.).

33Atskirojo skundo argumentų dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ kaip nuolatinės arbitražo institucijos bei jos veikloje naudojamo Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento neatitikimo imperatyviems įstatymo reikalavimams apeliacinės instancijos teismas nevertina ir dėl jų plačiau nepasisako, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti apelianto pateiktus naujus įrodymus – įvairių institucijų atsakymus į apelianto paklausimus dėl KAĮ nuostatų aiškinimo, juolab, kad apeliantas nepagrindė, kodėl šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

34Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad viešo konkurso sąlygose ir atitinkamai šalių sudarytoje Sutartyje arbitražinės išlygos sąlyga dėl taikytinų arbitražo taisyklių galėjo būti suformuluota aiškiau, nurodant tikslius reglamentų pavadinimus. Tačiau, kaip minėta, vien netikslaus reglamento pavadinimo nurodymas nėra kliūtis nustatyti, kokias konkrečias arbitražo taisykles šalys susitarė taikyti. Lingvistiškai aiškinant šią arbitražinės išlygos sąlygą, matyti, kad Reglamento pavadinimas pažodžiui atitinka VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ pavadinimą, todėl teigti, kad šalys omenyje turėjo labiau žinomą bei panašiai rašomą Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą, nėra pagrindo. Ta aplinkybė, kad apeliantas Sutartį sudarė prisijungimo būdu, šiuo atveju nereiškia, kad neaiškumas dėl Sutarties sąlygos, nustatančios arbitražo taisykles, turėtų būti aiškinamas Sutarties sąlygas priėmusio apelianto naudai taip, kad apskritai būtų paneigtas šalių susitarimas taikyti konkrečias taisykles. Be to, Sutartis buvo sudaryta paskelbus viešą konkursą, todėl apeliantas, prieš teikdamas savo pasiūlymą, kaip apdairus ir rūpestingas konkurso dalyvis galėjo išsiaiškinti visas konkurso sąlygas, įskaitant ir tas, kurios numatė ginčų sprendimo tvarką.

35Apeliantas savo poziciją, kad šalys faktiškai susitarė dėl ad hoc arbitražo, grindžia ir tuo argumentu, kad šalys savo veiksmais atsisakė Bendrosiose sąlygose nurodytų Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo taisyklių. Šias aplinkybes apeliantas įrodinėja teigdamas, kad pats ieškovas šiomis arbitražo taisyklėmis nesivadovauja ir į Tarptautinį arbitražo teismą (ICC) nesikreipė. Tačiau Bendrosiose sąlygose numatytos arbitražo taisyklės taikomos, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Šiuo atveju Pasiūlymo priede, kurio nuostatos yra specialiosios Bendrųjų sąlygų atžvilgiu, numatytos kitos taikytinos arbitražo taisyklės, t. y. Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas. Toks šalių susitarimas, kaip jau prieš tai konstatuota, nagrinėjamu atveju reiškia, kad arbitražinis ginčas turi būti sprendžiamas pagal Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą, kurį naudoja VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ kreipėsi į VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ su ieškiniu atsakovui AB „EKRA“ dėl kompensacijos už darbų uždelsimą priteisimo, ieškinys buvo įregistruotas 2014 m. spalio 28 d., atsakovui buvo išsiųstas pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir arbitro iš savo pusės paskyrimo. Taigi, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ginčo sprendimo procedūrą organizavo ir ėmėsi jį administruoti nuolatinė arbitražo institucija – VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“. Ieškovui nekilo abejonių dėl taikytinų arbitražo taisyklių, todėl ieškovas ir neturėjo pagrindo vadovautis Bendrosiose sąlygose numatytomis Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo taisyklėmis bei kreiptis į Tarptautinį arbitražo teismą (ICC). Nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, nesudaro jokio pagrindo teigti, kad ieškovas savo veiksmais atsisakė Sutartyje numatytų arbitražo taisyklių taikymo, dėl ko turėtų būti laikoma, kad šalys faktiškai susitarė dėl ad hoc arbitražo.

36Šios teismo išvados nepaneigia apelianto nurodomos aplinkybės, kad jis atsiliepimą į ieškinį siuntė tiesiogiai ieškovui ir savo pasirinktam arbitrui, tiesiogiai su ieškovu derino arbitrų kontaktinių duomenų patikslinimo, ieškovo pasiūlyto arbitro pakeitimo klausimus, t. y. ignoravo ir nepripažino VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ kaip nuolatinės arbitražo institucijos, organizuojančios ir administruojančios šį arbitražą. Pažymėtina, kad galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas ir jo būtina laikytis (CK 6.189 str.).

37Pažymėtina ir tai, kad iš bylos medžiagos matyti, jog priešingai nei teigia apeliantas, VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi buvo patvirtinta ginčo šalių nustatyta tvarka sudarytos arbitražo teismo kolegijos sudėtis. Taigi trečiojo arbitro – kolegijos pirmininko paskyrimo klausimas šioje arbitražo byloje yra išspręstas. Byloje nėra duomenų, kad kiti du arbitrai būtų sprendę ieškovo pasiūlyto arbitro A. Z. nušalinimo klausimą.

38Kaip minėta, šiuo atveju šalių arbitražiniam ginčui spręsti taikytinas Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas. Jame be kita ko numatyta arbitrų skyrimo tvarka (Reglamento 18 p.) bei arbitrų nušalinimo tvarka (Reglamento 21 p.). Reglamento 1.7 punktas numato šalims galimybę atsisakyti nuo šiame Reglamente nustatytų atskirų taisyklių taikymo. Byloje nagrinėjamu atveju šalys, susitarusios dėl ginčo sprendimo pagal Reglamentą, nepasinaudojo teise apriboti Reglamento nuostatų taikymą arbitro skyrimo ir nušalinimo klausimais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šalys šiuos klausimus susitarė spręsti Reglamento nustatyta tvarka (KAĮ 14 str. 2 d., 16 str. 1 d.). Reglamentas nenumato valstybės teismo kompetencijos spręsti arbitrų skyrimo ir nušalinimo klausimus. Esant tokiam šalių susitarimui, KAĮ 14 straipsnio 3 dalies 6 punkto (dėl arbitrų paskyrimo) ir KAĮ 16 straipsnio 2 ir 3 dalių (dėl arbitro nušalinimo) nuostatos šiuo atveju netaikytinos. Dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje arbitražinėje byloje klausimas dėl arbitrų nušalinimo bei paskyrimo nenagrinėtinas Vilniaus apygardos teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Nustatęs minėtas aplinkybes po pareiškimo priėmimo, teismas pagrįstai nutraukė civilinę bylą (CPK 293 str. 1 p.).

39Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančias įstatymo nuostatas, tinkamai nustatė ir įvertino visas ginčo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista, o skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

40Atmetus atskirąjį skundą, iš apelianto suinteresuotam asmeniui UAB „Aukštaitijos vandenys“ priteistina 500 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Atsisakyti priimti apelianto AB „EKRA“ pateiktus naujus įrodymus.

44Priteisti iš apelianto AB „EKRA“ (į. k. 134124027) suinteresuotam asmeniui UAB „Aukštaitijos vandenys“ (į. k. 147104754) 500 Eur (penkis šimtus eurų) išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas kilo dėl vienos iš arbitražinio ginčo šalių pasirinkto arbitro... 6. Pareiškėjas AB „EKRA“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu... 7. Nurodė, kad 2011 m. birželio 8 d. tarp AB „EKRA“, kaip rangovo, ir UAB... 8. Nurodė, kad ieškovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ arbitru pasiūlė A.... 9. Pareiškėjo teigimu, arbitražinio ginčo šalių pasirinktiems arbitrams per... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 24 d. nutartimi nutraukė civilinę... 12. Teismas nustatė, kad sudarydamos 2011 m. birželio 8 d. Rangos sutartį,... 13. Sutarties Pasiūlymo priede šalys 20.6 punkte nurodė arbitražo taisykles... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 15. Apeliantas AB „EKRA“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d.... 16. 1. Teismas nemotyvuotai šalių sutartą ir objektyviai neegzistuojantį... 17. 2. Teismas nevertino pareiškėjo argumentų, kad VšĮ „Vilniaus... 18. 3. „Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas“ neatitinka... 19. 4. Priešingai negu nurodoma skundžiamoje nutartyje, ta aplinkybė, kad... 20. 5. Pareiškėjas niekada nesutiko dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir... 21. Suinteresuoti asmenys UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir A. Z. prašo Vilniaus... 22. 1. Siekiant nustatyti, kokios arbitražo taisyklės, nurodant Vilniaus... 23. 2. KAĮ 3 straipsnio 12 dalis nustato, kad nuolatinė arbitražo institucija... 24. 3. Pasiūlymo priede nuoroda „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis... 25. 4. Pareiškėjas, gavęs VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis... 26. 5. Šalių pasiūlytiems arbitrams nesusitarus dėl trečiojo arbitro... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 29. KAĮ 4 straipsnio 3 dalis numato, kad šalių susitarimas dėl ginčo... 30. Byloje nustatyta, perkančioji organizacija / užsakovas UAB „Aukštaitijos... 31. Apeliantas laikosi pozicijos, kad šalys savo veiksmais faktiškai susitarė... 32. Pirmiausia pažymėtina, kad sistemiškai aiškinant minėtas Sutarties... 33. Atskirojo skundo argumentų dėl VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis... 34. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad viešo konkurso sąlygose ir... 35. Apeliantas savo poziciją, kad šalys faktiškai susitarė dėl ad hoc... 36. Šios teismo išvados nepaneigia apelianto nurodomos aplinkybės, kad jis... 37. Pažymėtina ir tai, kad iš bylos medžiagos matyti, jog priešingai nei... 38. Kaip minėta, šiuo atveju šalių arbitražiniam ginčui spręsti taikytinas... 39. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 40. Atmetus atskirąjį skundą, iš apelianto suinteresuotam asmeniui UAB... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 43. Atsisakyti priimti apelianto AB „EKRA“ pateiktus naujus įrodymus.... 44. Priteisti iš apelianto AB „EKRA“ (į. k. 134124027) suinteresuotam...