Byla 2A-1573/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „OMNITEL“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4870-160/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „OMNITEL“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Omnitel“ 2013 m. birželio 13 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos sprendimus vykdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu, nesudaryti ir neteikti tiekėjams pirkimo dokumentų, neskelbti apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu internetinėje svetainėje, nustatyti nepagrįstai trumpą ir neprotingą terminą pasiūlymų pateikimui bei nestabdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu procedūrų pretenzijos nagrinėjimo laikui bei įpareigoti Ukmergės rajono savivaldybę nutraukti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas UAB „Omnitel“ dubliku prašė pripažinti, kad vykdydama Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu procedūras, Ukmergės rajono savivaldybės administracija priėmė neteisėtus sprendimus vykdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu, nesudaryti ir neteikti tiekėjams pirkimo dokumentų, neskelbti apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu internetinėje svetainėje, nustatyti nepagrįstai trumpą ir neprotingą terminą pasiūlymų pateikimui bei nestabdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu procedūrų pretenzijos nagrinėjimo laikui; taikyti Ukmergės rajono savivaldybės administracijai alternatyviąsias sankcijas – 10 proc. baudą nuo pirkimo vertės (14 050 Lt be PVM), t. y. 1 405 Lt dydžio baudą; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas 2013 m. gruodžio 11 d. CVP IS inicijavo Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimą (pirkimo Nr. 146173) ir į pirmą pasiūlymų eilę įrašė UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą. Dėl to, ieškovui pateikus ieškinį, ieškinys buvo patenkintas - Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3453-590/2014 panaikino perkančiosios organizacijos sprendimus ir konstatavo, jog UAB „Bitė Lietuva“ neįrodė savo atitikties pirkimo sąlygų 3.1.9 p. reikalavimui.

7Ieškovas taip pat nurodė, jog vykstant teisminiam ginčui, jis su atsakovu 2014 m. vasario 10 d. apklausos būdu sudarė susitarimą dėl įrangos/paslaugų teikimo Nr. SP042609/20-149, pagal kurį ieškovas įsipareigojo tol, kol bus nustatytas laimėtojas judriojo ryšio paslaugų pirkime Nr. 146173, teikti judriojo ryšio ir interneto kompiuteryje paslaugas susitarime nustatytais įkainiais.

8Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas pirkime, kuriame perkančiosios organizacijos sprendimai buvo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimu, pakartotinai įvertino UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą ir priėmė visiškai analogiškus sprendimus, kurie kartą jau buvo pripažinti neteisėtais – pripažino UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją atitinkančia pirkimo sąlygų reikalavimus, įrašė jį į pirmą pasiūlymų eilės vietą ir pasiūlė sudaryti pirkimo sutartį. Dėl minėtų atsakovo neteisėtų sprendimų ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė pirkimo procedūras bei įpareigojo atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties (civilinė byla Nr. 2-4643-232/2014).

9Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas 2004 m. birželio 10 d. 16.51 val. ieškovui atsiuntė kvietimą iki 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. pateikti pasiūlymą Judriojo ryšio paslaugos pirkimui apklausos būdu, o tarp šalių sudarytą laikiną susitarimą atsakovas 2014 m. birželio 17 d. nutraukė dėl tariamai viršyto susitarimui skirto biudžeto.

10Ieškovas teigė, kad atsakovas, vykdydamas apklausą, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo ir savo Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) bei padarė eilę viešųjų pirkimų pažeidimų, įskaitant minimalaus protingo pasiūlymų pateikimo termino nesilaikymą, pirkimo dokumentų neparengimą, įstatyminės pareigos paskelbti apie pradedamą pirkimą nesilaikymą, pirkimo procedūrų nesustabdymą pretenzijos nagrinėjimo laikui.

11Atsakovas Ukmergės rajono procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad vykdydamas Judriojo ryšio pirkimo apklausos būdu procedūrą siekė vienintelio tikslo – sudaryti trumpalaikę terminuotą sutartį su pirkimo laimėtoju. Dėl tebesitęsiančio ieškovo inicijuoto pakartotino proceso (civilinė byla Nr. 2-4643-232/2014) atsakovas negalėjo sudaryti sutarties su Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimo, vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu, laimėtoju UAB „Bitė Lietuva“, todėl nustatė 3 mėnesius sutarties terminą, bet ne ilgesnį nei įsiteisės sprendimas civilinėje byloje 2-4643-232/2014.

12Atsakovas nurodė, kad ginčo pirkimas buvo vykdomas apklausos būdu, išsiunčiant kvietimus tiekėjams ir pateikiant pirkimo pasiūlymo formą bei techninę užduotį, el. paštu. Ieškovui kilus klausimų ar neaiškumų dėl pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sąlygų, pastarasis privalėjo elgtis kaip atsakingas pirkimo dalyvis ir galėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją, prašydamas pirkimo sąlygas paaiškinti, tačiau ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl tariamai per trumpo pasiūlymų pateikimo termino bei prievolės vykdyti 2014 m. vasario 10 d. susitarimą dėl paslaugų teikimo su ieškovu.

13Atsakovas pažymėjo, kad pirkimas apklausos būdu galėjo būti atliktas ir žodžiu, t. y. nerengiant jokių pirkimo dokumentų, nes planuojama pirkimo apimtis neviršijo 10 000 Lt. Nurodė, jog pasirinko trumpesnį nei paprastai taikomą 3 dienų terminą pasiūlymui pateikti, nes nuo 2014 m. birželio 17 d. nutraukus 2014 m. vasario 10 d. paslaugų teikimo susitarimą, egzistavo ypatingos skubos aplinkybė, t. y. judriojo ryšio paslaugos, siekiant užtikrinti sklandų visos savivaldybės administracijos ir jos padalinių darbą, atsakovui turėjo būti teikiamos nepertraukiamai.

14Atsakovas laikė pirkimo objektą nesudėtingu, analogiškomis paslaugomis, kurias ieškovas teikė pagal 2014 m. vasario 10 d. susitarimą. Nurodė, jog tiekėjams reikėjo tik užpildyti pridėtą pasiūlymo formą ir ją išsiųsti el. paštu. Pažymėjo, kad trumpo termino pasiūlymui pateikti nustatymas turėjo įtakos tik dėl egzistavusios ypatingos skubos aplinkybės, bet neturėjo įtakos parenkant pirkimo būdą. Jis buvo pasirinktas atsižvelgiant į planuojamo pirkimo vertę (neviršijant 10 000 Lt) bei teisminį procesą, kurį inicijavo ieškovas (civilinė byla Nr. 2-4643-232/2014).

15Atsakovas taip pat nurodė, kad nestabdė pirkimo procedūrų, nes ieškovo 2014 m. birželio 11 d. pretenziją išnagrinėjo ir atsakymą pateikė tą pačią dieną. Be to, ieškovas nesikreipė į perkančiąją organizaciją su pretenzija dėl procedūrų stabdymo, todėl laikė, jog pastarasis praleido įstatymų reglamentuotą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo stadiją, negalėjo šiuo pagrindu reikšti ieškinio.

16Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas kvietime pateikti pasiūlymus nenurodė jokių kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymo užtikrinimo reikalavimų, t. y. tiekėjams reikėjo užpildyti kartu su kvietimu pateiktą apklausos pasiūlymo formą, kurioje reikėjo nurodyti tik 5 skaičius ir nusiųsti atsakovui elektroniniu paštu. Perkamų paslaugų pobūdis nesiskyrė nuo perkamų supaprastinto atviro konkurso pirkimu, skyrėsi tik terminas, todėl pirkimas negalėjo būti kvalifikuojamas kaip sudėtingas, dėl kurio reikėtų ilgo laiko pasirengimui, pasiūlymo pateikimui. Nurodė, kad mažos vertės pirkimas atitiko Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 4 p. ir Taisyklių 107.1.4 p. reikalavimus.

17Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė atsakovui pretenzijos dėl to, jog atsakovas gavęs pretenziją, nesustabdė pirkimo procedūros, o taip pat neginčijo apklausos procedūrų nutraukimo. Dėl to laikė ieškinio dalį dėl pirkimo procedūros sustabdymo gavus pretenziją nepagrįsta. Be to, atsakovas atsakymą į 2014 m. birželio 11 d. pretenziją pateikė tą pačią dieną, todėl atsakovas neturėjo pagrindo atskirai siųsti tiekėjams pranešimą apie procedūrų sustabdymą. Be to, atsakovas 2014 m. birželio 13 d. sprendimu (iki ieškinio pateikimo) nutraukė apklausos procedūrą, dėl kurios yra kilęs ginčas, todėl sutartis nei su vienu tiekėju sudaryta nebuvo. Apklausos procedūrų nutraukimą vertino kaip tiekėjų grąžinimą į iki pažeidimo buvusią padėtį, todėl darė išvadą, jog ieškovo interesų ginčijama apklausa nepažeidė.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

19Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atmesti.

20Teismas nustatė, kad šalys 2014 m. vasario 10 d. sudarė susitarimą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo nuo 2014 m. vasario 1 d. iki civilinės bylos Nr. 2-3453-590/214 išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo teikti atsakovui judriojo ryšio paslaugas. Atsakovas 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 13-279 dėl 2014 m. viešųjų pirkimų plano patvirtinimo skyrė mobiliojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimui 7000 Lt. Atsakovas 2014 m. birželio 10 d. raštu Nr. (6.10)-18-1853 pranešė ieškovui, kad viršijus pirkimui skirtas lėšas, susitarimas laikomas pasibaigusiu nuo 2014 m. birželio 17 d.; 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 13-836 pavedė pirkimo organizatorei Auksei Pusvaškienei atlikti Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų viešąjį pirkimą; 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 13-837 (pakeičiant 2014 m. vasario 26 d. įsakymą) nustatė Judriojo ryšio paslaugų su PVM numatomo pirkimo vertę – 17 000 Lt.

21Teismas taip pat nustatė, kad Auksė Pusvaškienė 2014 m. birželio 10 d. 16.51 val. elektroniniu paštu tiekėjams UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ išsiuntė pranešimus, nurodydama apie atsakovo vykdomą Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu; kvietė pateikti pasiūlymą pagal pridedamą pasiūlymo formą ir techninę specifikaciją iki 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. el. paštu; prie elektroninio laiško pridėjo pasiūlymo ir techninės specifikacijos formas; pasiūlymo formoje reikalavo pateikti skambučio kainą, trumpųjų SMS žinučių kainą, 1 GB interneto telefone kainą, plano mokesčio kainą; techninėje specifikacijoje nurodė, kad perkama Judriojo ryšio paslauga apklausos būdu laikotarpiui iki 3 mėn. ar iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4643-232/2014 įsigaliojimo dienos. Pasiūlymą 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. pateikė tik UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ pasiūlymo nepateikė.

22Teismas nustatė, kad ieškovas 2014 m. birželio 11 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė sustabdyti vykdomą Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu kol bus išnagrinėta minėta pretenzija bei nutraukti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu. Atsakovas 2014 m. birželio 11 d. raštu pranešė apie išnagrinėtą pretenziją ir jos netenkinimą. Be to, atsakovas 2014 m. birželio 13 d. raštais Nr. (6.10)-18-1923 ir Nr. (6.10)-18-1924 pranešė UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimo, vykdytą 2014 m. birželio mėn. apklausos būdu, nutraukimą.

23Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nurodė, kad atsakovas 2014 m. birželio 13 d. raštais pakeitė sprendimą - nutraukė Judriojo ryšio paslaugos pirkimą, vykdytą 2014 m. birželio mėn. apklausos būdu, ir darė išvadą, jog atsakovas ieškovo reikalavimą įvykdė, todėl ginčo dėl 2014 m. birželio 10 d. pradėto Judriojo ryšio paslaugos pirkimo nebėra, nes ieškovo reikalavimas buvo patenkintas ne teismo tvarka. Kadangi ieškovas nereiškė atsakovui ieškinio dėl susitarimo nutraukimo, teismas neanalizavo su šiuo susitarimu susijusių aplinkybių.

24Teismas pažymėjo, kad atsakovui 2014 m. birželio 13 d. iš esmės patenkinus ieškovo reikalavimą, jo veiksmų pripažinimas neteisėtais būtų reikšmingas tik tuo atveju, jei įstatymas leistų jam skirti baudą. Teismas nenustatė pagrindų skirti atsakovui baudą, kadangi alternatyviosios sankcijos gali būti taikomos tik tuomet, kai tiekėjui dėl pirkimo pateikus pretenziją, pirkimo procedūros iki pretenzijos išnagrinėjimo nestabdomos ir sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis. Teismas nurodė, kad atsakovas pagal Judriojo ryšio paslaugos pirkimą, vykdytą 2014 m. birželio mėn. apklausos būdu, ne tik kad nesudarė pirkimo sutarties, tačiau pirkimą pagal ieškovo reikalavimą nutraukė, todėl skirti baudą nėra pagrindo.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

26Ieškovas UAB „Omnitel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį: pripažinti, kad vykdydama Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu procedūras, Ukmergės rajono savivaldybės administracija priėmė neteisėtus sprendimus vykdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu, nesudaryti ir neteikti tiekėjams pirkimo dokumentų, neskelbti apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu internetinėje svetainėje, nustatyti nepagrįstai trumpą ir neprotingą terminą pasiūlymų pateikimui bei nestabdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu procedūrų pretenzijos nagrinėjimo laikui; patenkinus ieškinį, atitinkamai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas - priteisti iš atsakovo apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

271) Pirmosios instancijos teismas neišsprendė bylos iš esmės. Teismo vertinimu, atsakovas 2014 m. birželio 13 d. raštais patenkino ieškovo reikalavimą - nutraukė apklausą ir tokiu būdu įvykdė ieškovo reikalavimą, ginčo dėl apklausos procedūrų neliko, ieškovo reikalavimas yra patenkintas ne teismo tvarka. Tačiau atsakovas apklausą nutraukė ne dėl to, kad būtų sutikęs su ieškovo reikalavimais, bet siekdamas apeiti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus procesinius saugiklius, užtikrinančius status quo išlaikymą prieš ginčui pasiekiant teismą ir neleidžiančius sudaryti sutarties (t. y. 15 dienų sutarties nesudarymo terminą po pretenzijos atmetimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 941 str. 2 d.). Be to, teismui konstatavus, jog ieškovo reikalavimas buvo patenkintas dar ikiteismine tvarka, atsakovas turėjo ne ginčyti ieškinį, bet jį pripažinti, o teismas neturėjo teisės jo atmesti;

282) Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Šiuo atveju esminis reikalavimas - pripažinti, kad atsakovas, vykdydamas apklausos procedūras, priėmė neteisėtus sprendimus ją vykdyti, nesudaryti ir neteikti tiekėjams pirkimo dokumentų, neskelbti apklausą internetinėje svetainėje, nustatyti nepagrįstai trumpą ir neprotingą terminą pasiūlymų pateikimui bei nestabdyti apklausos procedūrų pretenzijos nagrinėjimo laikui. Tokių veiksmų pripažinimas neteisėtais turi esminę reikšmę dėl tolimesnių ieškovo teisių ir teisėtų interesų gynimo būdų: ieškovas ne tik prarado galimybę dalyvauti apklausoje, tačiau ir susitarimas, kurio pagrindu ieškovas teikė paslaugas atsakovui, buvo nutrauktas, jį pakeičiant neteisėtu ir be pagrindo sudarytu susitarimu su UAB „Bitė Lietuva“

293) Pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nevisapusiškai išnagrinėjo ir įvertino byloje surinktus įrodymus. Ieškovas taip pat įrodinėjo, jog atsakovas neteisėtai iniciavo naują pirkimo procedūrą - apklausą. Susitarimo biudžetas nebuvo viršytas, todėl atsakovas neturėjo teisės jo nutraukti ir inicijuoti apklausą. Tuo tarpu, teismas sprendė, kad reikalavimas dėl susitarimo nutraukimo nebuvo nepareikštas, todėl neanalizavo aplinkybių dėl susitarimo nutraukimo;

304) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, t. y. neatsižvelgė į akivaizdžius svarbiausių viešųjų pirkimų principų - skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo - pažeidimus (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.). Bylos medžiagoje esantys įrodymai pakankamai aiškiai ir nedviprasmiškai parodo, kad atsakovas kryptingai siekė sudaryti sutartį su konkrečiu tiekėju. Šį tikslą atsakovas pasiekė nutraukdamas apklausą ir įsigydamas judriojo ryšio paslaugas iš UAB „Bitė Lietuva“ kaip vienintelio tiekėjo.

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti bei palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad apeliaciniame skunde apelianto teikiamus argumentus nuginčija atsakovo pirmosios instancijos teismui pateikti procesiniai dokumentai bei įrodymai, todėl papildomi argumentai nepateikiami.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašo apeliacinį skundą atmesti bei palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą nepakeistą; priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodo šiuos atsikirtimus:

331) Teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino ieškinio, kadangi dar iki ieškinio pareiškimo nebeliko ginčo dalyko. Apklausos nutraukimo pagrindas neturėjo įtakos apelianto teisių ir teisėtų interesų apgynimui. Apelianto teisės ir teisėti interesai nebuvo pažeisti, kadangi nebuvo tęsiamos procedūros pagal ginčijamą apklausą.

342) Teismas sprendime teisėtai ir pagrįstai nevertino susitarimo nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nes apeliantas nepareiškė reikalavimo dėl šio dalyko, be to, susitarimo nutraukimo tariamo neteisėtumo pripažinimas neturėtų įtakos VPĮ normų dėl apklausos vykdymo teisėtumo pripažinimui.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Dėl bylos nagrinėjimo ribų

38Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

39Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nagrinėjamas ginčas susijęs su viešu interesu.

40Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Omnitel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4870-160/2014 sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

41Dėl faktinių bylos aplinkybių

42Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs bei įvertinęs bylos medžiagą, teisingai nustatė, kad šalys 2014 m. vasario 10 d. sudarė susitarimą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo nuo 2014 m. vasario 1 d. iki civilinės bylos Nr. 2-3453-590/214 išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo teikti atsakovui judriojo ryšio paslaugas. Atsakovas 2014 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 13-279 dėl 2014 m. viešųjų pirkimų plano patvirtinimo skyrė mobiliojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimui 7000 Lt. Atsakovas 2014 m. birželio 10 d. raštu Nr. (6.10)-18-1853 pranešė ieškovui, kad viršijus pirkimui skirtas lėšas, susitarimas laikomas pasibaigusiu nuo 2014 m. birželio 17 d.; 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 13-836 pavedė atlikti Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų viešąjį pirkimą; 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 13-837 (pakeičiant 2014 m. vasario 26 d. įsakymą) nustatė Judriojo ryšio paslaugų su PVM numatomo pirkimo vertę – 17 000 Lt.

43Atsakovo atstovė 2014 m. birželio 10 d. 16.51 val. elektroniniu paštu tiekėjams UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ išsiuntė pranešimus, nurodydama apie atsakovo vykdomą Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu; kvietė pateikti pasiūlymą pagal pridedamą pasiūlymo formą ir techninę specifikaciją iki 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. el. paštu; prie elektroninio laiško pridėjo pasiūlymo ir techninės specifikacijos formas; pasiūlymo formoje reikalavo pateikti skambučio kainą, trumpųjų SMS žinučių kainą, 1 GB interneto telefone kainą, plano mokesčio kainą; techninėje specifikacijoje nurodė, kad perkama Judriojo ryšio paslauga apklausos būdu laikotarpiui iki 3 mėn. ar iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4643-232/2014 įsigaliojimo dienos. Pasiūlymą 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. pateikė tik UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ pasiūlymo nepateikė.

44Ieškovas 2014 m. birželio 11 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė sustabdyti vykdomą Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu iki bus išnagrinėta minėta pretenzija bei nutraukti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu. Atsakovas 2014 m. birželio 11 d. raštu pranešė apie išnagrinėtą pretenziją ir jos netenkinimą. Atsakovas 2014 m. birželio 13 d. raštais Nr. (6.10)-18-1923 ir Nr. (6.10)-18-1924 pranešė UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimo, vykdyto 2014 m. birželio mėn. apklausos būdu, nutraukimą.

45Dėl ieškinio reikalavimų

46Ieškinio reikalavimai tikslinami įstatymo nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 141 straipsnis reglamentuoja ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimą. CPK 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio dalyką arba ieškinio pagrindą. Dėl ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimo teismui yra pateikiamas rašytinis pareiškimas, kuris turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Vėlesnis ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio pakeitimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo.

47Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškiniu pareikšti reikalavimai panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos sprendimus vykdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu, nesudaryti ir neteikti tiekėjams pirkimo dokumentų, neskelbti apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu internetinėje svetainėje, nustatyti nepagrįstai trumpą ir neprotingą terminą pasiūlymų pateikimui bei nestabdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu procedūrų pretenzijos nagrinėjimo laikui ir dubliku pareikšti reikalavimai pripažinti, kad vykdydama Juridinio ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu, Ukmergės rajono savivaldybės administracija priėmė neteisėtus sprendimus vykdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu, nesudaryti ir neteikti tiekėjams pirkimo dokumentų, neskelbti apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu internetinėje svetainėje, nustatyti nepagrįstai trumpą ir neprotingą terminą pasiūlymų pateikimui bei nestabdyti Judriojo ryšio paslaugos pirkimo apklausos būdu procedūrų pretenzijos nagrinėjimo laikui iš esmės yra tapatūs.

48Dubliko reikalavimu dėl alternatyvios sankcijas taikymo – baudos skyrimo buvo patikslintas ieškinio reikalavimas.

49Dėl viešojo pirkimo apklausos būdu nutraukimo pagrindo ir ieškinio reikalavimų

50Apeliantas ginčija teismo sprendimą motyvuodamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas 2014 m. birželio 13 d. raštais patenkino ieškovo reikalavimą – apklausą nutraukė, todėl neliko ginčo dėl apklausos procedūrų. Apelianto teigimu, atsakovas nepatenkino ieškovo reikalavimo, apklausa buvo nutraukta siekiant apeiti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus procesinius saugiklius, užtikrinančius status quo išlaikymą prieš ginčui pasiekiant teismą ir neleidžiančius sudaryti sutarties. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiagą bei ją įvertinusi, neturi pagrindo šių apelianto argumentų laikyti pagrįstais.

51Civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę (CPK 2 str.). VPĮ nuostatos taip pat nustato pažeistų teisių gynimo institutą: tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą (VPĮ 93 str. 1 d.).

52Kaip minėta, bylos medžiaga patvirtina, jog apeliantas 2014 m. birželio 11 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė sustabdyti vykdomą Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu iki bus išnagrinėta minėta pretenzija bei nutraukti Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu. Atsakovas 2014 m. birželio 11 d. raštu pranešė apie išnagrinėtą pretenziją ir jos netenkinimą. Atsakovas 2014 m. birželio 13 d. raštais Nr. (6.10)-18-1923 ir Nr. (6.10)-18-1924 pranešė UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ apie Judriojo ryšio paslaugos pirkimo, vykdo 2014 m. birželio mėn. apklausos būdu, nutraukimą. Tuo tarpu, ieškovas 2014 m. birželio 13 d. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu. Teisėjų kolegijos vertinimu, tiek 2014 m. birželio 11 d. pretenzija, tiek ieškiniu ieškovas siekė apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, t. y. siekė nutraukti pirkimą bei užkirsti atsakovui kelią viešoojo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui su UAB „Bitė Lietuva“.

53Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo nutraukimą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis. Perkančiosios organizacijos pirkimo nutraukimas kitais pagrindais nei prašė ieškovas yra dalinis, tačiau esminis ieškovo reikalavimo tenkinimas (nutraukiamas pirkimas).

54Ne visai tikslus pirmosios instancijos teismo teiginys dėl atsakovo tenkinimo ieškovo reikalavimo ne teismo tvarka nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

55Atsakovas, nutraukdamas ginčo pirkimą, nutraukė (panaikino) perkančiosios organizacijos priimtų pirkime sprendimų galiojimą ir tuo ieškovo teisės nebuvo pažeistos, neigiamos pasekmės ieškovui neatsirado.

56Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo

57Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, kad pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Apelianto teigimu, esminis reikalavimas - pripažinti, kad atsakovas, vykdydamas apklausos procedūras, priėmė neteisėtus sprendimus ją vykdyti, nesudaryti ir neteikti tiekėjams pirkimo dokumentų, neskelbti apklausą internetinėje svetainėje, nustatyti nepagrįstai trumpą ir neprotingą terminą pasiūlymų pateikimui bei nestabdyti apklausos procedūrų pretenzijos nagrinėjimo laikui.

58Bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovas, rengdamas viešąjį pirkimą, vadovavosi ne tik Viešųjų pirkimų įstatymų, tačiau ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (tekste –Taisyklės), patvirtintomis 2014 m. vasario 26 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-278, kuriose apklausa apibrėžiama kaip supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio (Taisyklių 10 p.).

59Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovo atstovė 2014 m. birželio 10 d. 16.51 val. elektroniniu paštu tiekėjams UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ išsiuntė pranešimus, nurodydama apie atsakovo vykdomą Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu; kvietė pateikti pasiūlymą pagal pridedamą pasiūlymo formą ir techninę specifikaciją iki 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. el. paštu; prie elektroninio laiško pridėjo pasiūlymo ir techninės specifikacijos formas; pasiūlymo formoje reikalavo pateikti skambučio kainą, trumpųjų SMS žinučių kainą, 1 GB interneto telefone kainą, plano mokesčio kainą; techninėje specifikacijoje nurodė, kad perkama Judriojo ryšio paslauga apklausos būdu laikotarpiui iki 3 mėn. ar iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4643-232/2014 įsigaliojimo dienos. Pasiūlymą 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. pateikė tik UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ pasiūlymo nepateikė.

60Taisyklių 23 punkte nustatyta, kas mažos vertės pirkimo atveju, taip pat kai apklausos metu pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa Taisyklių 20 punkte nurodyta informacija, jeigu perkančioji organizacija mano, kad informacija yra nereikalinga. Šiuo atveju bylos medžiaga patvirtina, jog buvo atliekamas mažos vertės pirkimas. Be to, pažymėtina, jog ieškovas jau teikė analogiškas paslaugas atsakovui 2014 m. vasario 10 d. susitarimo pagrindu. Dėl to atsakovas pagrįstai taikė Taisyklių 23 punkto nuostatą ir neteikė visos informacijos nurodytos Taisyklių 20 punkte.

61Taisyklių 112 punkte nustatyta, kai perkamos prekės ar paslaugos, naudojant reprezentacines lėšas, arba kai perkami darbai ir paslaugos, kuriuos reikia įsigyti ypač skubiai (avariniai ir pan.), arba kai pirkimo vertė neviršija 10000 Lt (be PVM), perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną tiekėją. Bylos duomenys patvirtina, kad perkamą paslaugą atsakovui įsigyti reikėjo ypač skubiai. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovas, išsiųsdamas pranešimus apie vykdomą Judriojo ryšio paslaugos pirkimą apklausos būdu tik dviems tiekėjams UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ nepažeidė minėtų Taisyklių nuostatų.

62Taisyklių 134 punkte nustatyta, kad paprastai pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne mažesnis kaip 3 darbo dienos (išskyrus apklausos žodžiu būdu vykdomus pirkimus, avarinių pirkimų ir kitų ypač skubių pirkimų atvejais). Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje nustatytos aplinkybės patvirtina ginčo pirkimo dėl ypatingos skubos atvejį (Taisyklių 134 p.). Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovas ir atsakovas 2014 m. vasario 10 d. sudarė susitarimą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo nuo 2014 m. vasario 1 d. iki civilinės bylos Nr. 2-3453-590/214 išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo teikti atsakovui Judriojo ryšio paslaugą. Kadangi atsakovas viršijo pirkimui skirtas lėšas, 2014 m. birželio 10 d. raštu Nr. (6.10)-18-1853 pranešė ieškovui, jog nuo 2014 m. birželio 17 d. susitarimas laikomas pasibaigusiu. Dėl to atsakovas dar tą pačią dieną, t.y. 2014 m. birželio 10 d. 16.51 val. elektroniniu paštu tiekėjams UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“ išsiuntė aukščiau minėtus pranešimus bei nustatė terminą dokumentams pateikti iki 2014 m. birželio 11 d. 10.00 val. Šiuo atveju atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija, teikianti viešąsias paslaugas, kuriam Judriojo ryšio paslaugos teikimas yra gyvybiškai svarbus, atliekant teisės aktais nustatytas funkcijas bei vykdant prisiimtus pareigojimus, privalėjo veikti operatyviai ir imtis visų priemonių skubiai atlikti pirkimą, sudaryti naują Judriojo ryšio paslaugos pirkimo – pardavimo sutartį, todėl nustatydamas pasiūlymo pateikimo terminą nepažeidė Taisyklių 134 punkto, teisės aktų reikalavimų.

63Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas pretenziją pateikė 2014 m. birželio 11 d., tą pačią dieną atsakovas pretenziją išnagrinėjo, todėl darytina išvada, jog ieškovo pretenzijos reikalavimo sustabdyti vykdomą pirkimą kol bus išnagrinėta pretenzija tenkinimas neteko prasmės ir šio reikalavimo netenkinimas nesukėlė pasekmių. Be to, atsakovas 2014 m. birželio 13 d. sprendimu pirkimą nutraukė. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovas, nestabdydamas ginčo pirkimo, nei teisės aktų, nei Taisyklių reikalavimų nepažeidė.

64Dėl nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo (apelianto) nurodyti argumentai dėl perkančiosios organizacijos pažeidimų, atliekant pirkimą, nėra pagrįsti.

65Teisėjų kolegijos vertinimu, galimi perkančiosios organizacijos darbo trūkumai atliekant pirkimą nėra esminiai ir neturėjo įtakos bei reikšmės pirkimui ir pirkime siekiantiems dalyvauti asmenims. Atsakovas, nutraukdamas ginčo pirkimą, nutraukė (panaikino) pirkime priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų galiojimą.

66Teisėjų kolegijos vertinimu, nors pirmosios intencijos teismas visapusiškai nenagrinėjo atsakovo priimtų sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo klausimo, tačiau tai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti priimtą sprendimą, kadangi kaip minėta, ieškovas neįrodė atsakovo priimtų pirkime sprendimų neteisėtumo bei nepagrįstumo, pirkimo nutraukimas ieškovo (apelianto) teisių nepažeidė ir neigiamų pasekmių ieškovui (apeliantui) nesukėlė.

67Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo

68Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į akivaizdžius svarbiausių viešųjų pirkimų principų - skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo – pažeidimus.

69Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – vadovaujantis jo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Šių principų laikymusi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų tikslai bus pasiekti, o pirkimo procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų.

70Teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje pateikti įrodymai bei nustatytos aplinkybes nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovas kryptingai siekė sudaryti sutartį su konkrečiu tiekėju, t. y. UAB „Bitė Lietuva“ kaip vieninteliu tiekėju. Priešingai, bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovui, nutraukus pirkimą apklausos būdu, pastarasis pasiekė tikslą – apklausa toliau nebuvo vykdoma, taip pat apklausos pirkime nebuvo sudaryta viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Kadangi procedūros pagal ginčijamą apklausą nebuvo tęsiamos, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nebuvo pažeisti nei apelianto teisės ir jo teisėti lūkesčiai, nei VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai.

71Dėl įrodymų vertinimo

72Apeliantas skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nevisapusiškai išnagrinėjo ir įvertino byloje surinktus įrodymus.

73Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

74Nors apeliantas skunde nurodo CPK185 straipsnio pažeidimą, tačiau teisėjų kolegija, remdamasi teismų praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, pažymi, kad įrodymų vertinimas pagal CPK185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teisėjų kolegija pažymi, jog kasacinis teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Be to, teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2014; kt.).

75Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad tiek skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys, tiek bylos medžiaga patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, laikydamasis įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų, tinkamai bei visapusiškai ištyrė ir įvertino šalių paaiškinimus ir byloje pateiktus įrodymus, padarė teisingas teisiniais ir faktiniais argumentais pagrįstas išvadas, todėl vien tai, kad byloje esantys įrodymai įvertinti ne taip, kaip juos vertina apeliantas, nereiškia nei netinkamo įrodymų vertinimo, nei sprendimo nepagrįstumo.

76Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

77Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB ,,Omnitel“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, atskleidė bylos esmę ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

78Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

79Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

80Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

81Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „Omnitel“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

82Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo priteisti jam iš apelianto UAB „Omnitel“ patirtas bylinėjimosi išlaidas bei pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus. Iš 2014 m. liepos 22 d. PVM sąskaitos faktūros MAQS Nr. 14-0960 bei mokėjimo nurodymo matyti, kad trečiasis asmuo už teisines paslaugas sumokėjo 5218,13 Lt. Iš klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaitos matyti, kad teisinės paslaugos sudaro apeliacinio skundo bei ginčijamo sprendimo analizė bei atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas.

83Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau – ir Rekomendacijos) bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

84Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už atsiliepimą į apeliacinį skundą dydis yra 1.5 MMA. Teismas išimtinais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes (Rekomendacijų 11 p.).

85Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atsiliepimo apimtį, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos mažintinos CPK 98 straipsnio 2 dalies ir Rekomendacijų 11 punkte nustatytu pagrindu ir iš apelianto UAB „Omnitel“ trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“ priteistina 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma (CPK 98 str. 1, 3 d.).

86Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

88Priteisti iš ieškovo UAB „Omnitel“ trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“ du tūkstančius litų / penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir dvidešimt keturis euro centus (2 000 Lt / 579,24 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Omnitel“ 2013 m. birželio 13 d. kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas UAB „Omnitel“ dubliku prašė pripažinti, kad vykdydama Judriojo... 6. Ieškovas ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 7. Ieškovas taip pat nurodė, jog vykstant teisminiam ginčui, jis su atsakovu... 8. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas pirkime, kuriame perkančiosios... 9. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas 2004 m. birželio 10 d. 16.51 val.... 10. Ieškovas teigė, kad atsakovas, vykdydamas apklausą, nesilaikė Viešųjų... 11. Atsakovas Ukmergės rajono procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį... 12. Atsakovas nurodė, kad ginčo pirkimas buvo vykdomas apklausos būdu,... 13. Atsakovas pažymėjo, kad pirkimas apklausos būdu galėjo būti atliktas ir... 14. Atsakovas laikė pirkimo objektą nesudėtingu, analogiškomis paslaugomis,... 15. Atsakovas taip pat nurodė, kad nestabdė pirkimo procedūrų, nes ieškovo... 16. Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašė ieškinį atmesti bei... 17. Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė atsakovui pretenzijos dėl to, jog... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 24 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 20. Teismas nustatė, kad šalys 2014 m. vasario 10 d. sudarė susitarimą, pagal... 21. Teismas taip pat nustatė, kad Auksė Pusvaškienė 2014 m. birželio 10 d.... 22. Teismas nustatė, kad ieškovas 2014 m. birželio 11 d. pateikė atsakovui... 23. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nurodė, kad atsakovas 2014 m.... 24. Teismas pažymėjo, kad atsakovui 2014 m. birželio 13 d. iš esmės patenkinus... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 26. Ieškovas UAB „Omnitel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 27. 1) Pirmosios instancijos teismas neišsprendė bylos iš esmės. Teismo... 28. 2) Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus... 29. 3) Pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nevisapusiškai išnagrinėjo... 30. 4) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“... 33. 1) Teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino ieškinio, kadangi dar iki... 34. 2) Teismas sprendime teisėtai ir pagrįstai nevertino susitarimo nutraukimo... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d.... 37. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 38. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 39. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nagrinėjamas ginčas susijęs su viešu... 40. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 41. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 42. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tinkamai ištyręs bei... 43. Atsakovo atstovė 2014 m. birželio 10 d. 16.51 val. elektroniniu paštu... 44. Ieškovas 2014 m. birželio 11 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė... 45. Dėl ieškinio reikalavimų... 46. Ieškinio reikalavimai tikslinami įstatymo nustatyta tvarka. Teisėjų... 47. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškiniu pareikšti reikalavimai panaikinti... 48. Dubliko reikalavimu dėl alternatyvios sankcijas taikymo – baudos skyrimo... 49. Dėl viešojo pirkimo apklausos būdu nutraukimo pagrindo ir ieškinio... 50. Apeliantas ginčija teismo sprendimą motyvuodamas tuo, jog pirmosios... 51. Civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės... 52. Kaip minėta, bylos medžiaga patvirtina, jog apeliantas 2014 m. birželio 11... 53. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo nutraukimą reglamentuoja... 54. Ne visai tikslus pirmosios instancijos teismo teiginys dėl atsakovo tenkinimo... 55. Atsakovas, nutraukdamas ginčo pirkimą, nutraukė (panaikino) perkančiosios... 56. Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo ... 57. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, teigia, kad pirmosios... 58. Bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovas, rengdamas viešąjį pirkimą,... 59. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovo atstovė 2014 m. birželio 10 d.... 60. Taisyklių 23 punkte nustatyta, kas mažos vertės pirkimo atveju, taip pat kai... 61. Taisyklių 112 punkte nustatyta, kai perkamos prekės ar paslaugos, naudojant... 62. Taisyklių 134 punkte nustatyta, kad paprastai pasiūlymų pateikimo terminas... 63. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas pretenziją pateikė 2014 m.... 64. Dėl nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovo (apelianto)... 65. Teisėjų kolegijos vertinimu, galimi perkančiosios organizacijos darbo... 66. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors pirmosios intencijos teismas visapusiškai... 67. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo... 68. Apeliantas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į... 69. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 70. Teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje pateikti įrodymai bei nustatytos... 71. Dėl įrodymų vertinimo... 72. Apeliantas skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai ir... 73. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 74. Nors apeliantas skunde nurodo CPK185 straipsnio pažeidimą, tačiau teisėjų... 75. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad tiek skundžiamo... 76. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 77. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 78. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 80. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 81. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 82. Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį... 83. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai... 84. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio už... 85. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atsiliepimo apimtį, priteisiamos... 86. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 87. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 88. Priteisti iš ieškovo UAB „Omnitel“ trečiajam asmeniui UAB „Bitė...