Byla 2S-1306-619/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui UAB „Norfos mažmena“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties, kuria buvo netenkintas ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui UAB „Norfos mažmena“, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ ieškovo naudai priteisti 72 914,04 Lt dydžio skolą, 1 254,12 Lt delspinigių, 717,20 palūkanų, 8,06 proc. dydžio procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo turtą ieškinio sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-26 nutartimi ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrindė, o remdamasis suformuota teismų praktika teismas laikė, jog atsakovas yra ekonomiškai stiprus subjektas, todėl sprendė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neužtikrintų šalių interesų pusiausvyros ir neatitiktų proporcingumo principų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį skundą (b.l. 19-29), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-26 nutartį ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą bei pinigines lėšas ieškinio sumai. Nurodo, kad teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perkėlė išimtinai ieškovui. Ieškiniu reikalaujama suma – 74 885,36 Lt yra didelė, o tai savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti teismo sprendimo vykdymą ar padaryti jį neįmanomu. Todėl atsakovas turėjo pateikti jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, kurie paneigtų, kad reikalaujama suma nėra didelė. Nurodo, kad atsakovo turimo turto vertė lyginant su jo įsipareigojimais yra maža. Atsakovui nuosavybės teise nepriklauso joks nekilnojamas turtas, vadovaujantis 2010 m. balanso duomenimis visą jo balanse apskaitomą turtą sudaro kilnojamas turtas, skirtas išimtinai atsakovo kaip ūkinio subjekto užsiimančio mažmenine prekyba veiklai, kurio iš esmės neįmanoma realizuoti dėl jo specifiškumo, be to, jis yra įkeistas trečiųjų asmenų prievolių užtikrinimui. Atsakovo trumpalaikį turtą sudaro atsargos (84 592 837 Lt) pirktos perpardavimui, ir šis turtas nesukuria jokios objektyvios vertės, be to, šis turtas yra įkeistas ar kitaip apsunkintas įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui. Be to, atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro net 93 388 595 lt, t.y. jo finansiniai įsipareigojimai viršija pusę jo į balansą įrašyto turto vertės. Nurodo, kad atsakovo turto atžvilgiu yra taikomi net 35 įvairūs areštai, kurių bendras mastas sudaro net tris su puse milijono litų. Taigi, dabartinė atsakovo finansinė būklė, priešingai nei nutartyje konstatavo teismas, yra sudėtinga, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankus teismo sprendimas liks neįvykdytas. Pažymėjo, jog atsakovas negali būti laikomas ekonomiškai stipriu juridiniu asmeniu, nes jis neturi nekilnojamojo turto, o kitas ilgalaikis turtas dėl savo specifikos yra iš esmės nerealizuojamas ir nepritaikomas kito ūkio subjekto veikloje. Didžioji dalis atsakovo turto daugiau kaip už 86 800 000 Lt yra įkeista, siekiant užtikrinti trečiojo asmens UAB „Rivona“ prievolių bankams įvykdymą, o turtui taikomas areštas, kurio mastas siekia beveik tris su puse milijono litų. Todėl darytina išvada, kad šiuo metu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankus ieškovui teismo sprendimas liks neįvykdytas.

9Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą (b.l. 90-94), kuriuo prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių įrodymų dėl konkrečių faktų, leidžiančių daryti prielaidą, kad nesiėmus jų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visiškai neįmanomas. Tuo tarpu, vien reikalavimo apimtis, nevertinant jos kartu su atsakovo veiklos pobūdžiu, jo veiklos apimtimis, įstatinio kapitalo dydžiu, kitomis aplinkybėmis, reikšmingomis UAB „Norfos mažmena“ turtinėms galimybėms įvertinti, savaime negali būti lemiama nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Pasak atsakovo, jo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, ką patvirtina pateikiami apskaitos dokumentai. Be to, atsakovas savo prievoles kitiems asmenims, taip pat ir ieškovui, vykdo tinkamai. Teismui pateikti dokumentai liudija, kad pagal ieškovo ieškinyje nurodytas sąskaitas atsakovas yra pilnai ir visiškai atsiskaitęs. Todėl, priešingai nei teigia ieškovas, nekyla grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Pažymi, kad ieškovo aiškinimai, jog UAB „Norfos mažmena“ yra įkeitusi turtą už neva savo dukterinės bendrovės paskolas 86 000 000 Lt sumai, yra niekuo nepagrįsti, nes ši įmonė nėra atsakovo dukterinė bendrovė, o UAB „Rivona“ atsakovui pretenzijų neturi. Teigia, kad ieškovas nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis, tame tarpe ir teise taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos seka, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo (atsakovų) atžvilgiu pripažintina didele. Kitaip tariant, kiekvienu atveju teismas turi vertinti, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui, o teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turo vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (pvz. 2010-01-07 priimtoje nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

15Ieškovo teigimu, reikalavimo suma (74 885,36 Lt) yra didelė ir žymi ieškovui, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios turtui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis. Kitaip tariant, taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-532/2007, 2007-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-81/2007). Taigi, sprendžiant šį klausimą gali būti nagrinėjama, ar reikalavimo suma yra didelė atsakovui, bet ne ieškovui. Taigi, vien aplinkybė, jog reikalavimo suma yra didelė ieškovui, nėra ir negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui.

16Įvertinus šalių pateiktus paaiškinimus, dokumentus, teismo vertinimu, darytina išvada, kad ieškovas nepateikė pakankamų duomenų, patvirtinančių, kad atsakovo turtinė padėtis yra prasta ir kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Priešingai nei teigia apeliantas, 2010 m. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita). Pagal 2010-12-31 balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovo turtas buvo 134 730 309 Lt, mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 93 388 595 bei atsakovo grynas pelnas sudarė 13 651 744 Lt. Teismas neturi pagrindo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis laikyti neteisingai ar neatitinkančiais tikrovės, todėl pateiktus dokumentus laiko tinkamais įrodymais, patvirtinančiais atsakovo finansinę padėtį. Dėl šių aplinkybių darytina išvada, kad 74 885,36 Ltnagrinėjamu atveju daryti prielaidos, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pagrįstai atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą areštuoti atsakovo turtą.

17Ieškovo atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, kad atsakovo turtui taikomi areštai, kurių bendras mastas daugiau nei trys su puse milijono litų nepaneigia fakto, kad šioje byloje ieškinio suma palyginti su atsakovo turimo turto verte bei gaunamu pelnu yra labai maža ir neigiamai neįtakojanti jo finansinės padėties, nes, kaip minėta, atsakovo turto vertė daug kartų viršija ieškovo pareikšto reikalavimo dydį. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti ieškovo atskirojo skundo teiginiai, kad atsakovo finansinė padėtis sunki, nes atsakovas laidavo už trečiąjį asmenį UAB „Rivona“, kuris nevykdo savo finansinių įsipareigojimų. Vadovaujantis civiliniame procese galiojančiu rungimosi principu, ieškovas privalėjo įrodyti šią savo prielaidą, tačiau to nepadarė (CPK 12 ir 178 str.). Iš su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų įrodymų nustatyta, kad tokie ieškovo tvirtinimai nėra pagrįsti. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1577/2011, 2011 m. liepos 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1576/2011 ir 2011 m. birželio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1571/2011 taip pat buvo nustatyta, kad ieškovas neįrodė analogiškų teiginių, o teismas negali remtis vien ieškovo išdėstytomis prielaidomis.

18Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkintinas.

19Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338 str.,

Nutarė

20Ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-26 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-26 nutartimi ieškovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį skundą... 9. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas. ... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 15. Ieškovo teigimu, reikalavimo suma (74 885,36 Lt) yra didelė ir žymi... 16. Įvertinus šalių pateiktus paaiškinimus, dokumentus, teismo vertinimu,... 17. Ieškovo atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, kad atsakovo turtui taikomi... 18. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios... 19. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338 str.,... 20. Ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-26 nutartį palikti nepakeistą....