Byla 2-267-855/2012
Dėl privataus gyvenimo gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant J. F., vertėjaujant S. N., dalyvaujant ieškovams D. G., R. G., Y. T. S., ieškovų atstovei adv. J. V., atsakovui S. B., atsakovo atstovui adv. padėjėjui E. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. G., R. G., Y. T. S. ieškinį atsakovui S. B. dėl privataus gyvenimo gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovai D. G., R. G. ir Y.T. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui S. B., prašydami įpareigoti atsakovą pašalinti nuo savo gyvenamojo namo ir garažo, ( - ), sienų išorinio stebėjimo vaizdo kameras, fiksuojančias ieškovų gyvenamąją aplinką bei servitutinį įvažiavimą į namų valdas, esančias ( - )., bei priteisti iš atsakovo ieškovams D. G. ir R. G. 2500 Lt neturtinės žalos atlyginimo, ieškovei Y.T. S. – 2500 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovai nurodė, kad D. G. ir R. G. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir žemės sklypas, esantys ( - ), ieškovei Y.T. S. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir žemės sklypas, esantys ( - ), o atsakovui S. B. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir žemės sklypas, esantys ( - ), šiuose žemės sklypuose nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis. Servitutinis kelias yra bendras įvažiavimas į šalių gyvenamuosius namus, grįstas trinkelėmis, bendromis lėšomis įrengti vartai, apsaugantys teritoriją nuo kitų asmenų ir viešo kelio. Atsakovas S. B. ant savo gyvenamojo namo ir garažo yra įrengęs vaizdo stebėjimo kameras su įrašymo įrenginiu, kurių apžvalgos laukas apima bendrą įvažiavimą bei dalį ieškovų privačių namų valdų teritorijos, dėl ko yra stebimas ieškovų privatus gyvenimas, daromi įrašai ir kaupiami duomenys. Nors atsakovas buvo ne kartą prašomas išmontuoti vaizdo stebėjimo kameras, tačiau į tai nereagavo, teigė, kad ant jo namo sienų yra ne vaizdo kameros, o tik muliažai, kurie jokio vaizdo neįrašinėja ir jokia informacija skaitmeninėse laikmenose nėra saugoma, tačiau atsakovas ankščiau buvo minėjęs ieškovams, kad informacija įrašoma į kietąjį diską, o ieškovė Y.T. S. mane atsakovo namuose atskirą kambarį su vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga. Be to, atsakovas skelbime namo pardavimui interneto svetainėje www.aruodas.lt nurodo, kad name įrengtos stebėjimo kameros su įrašymo įrenginiu, skelbime panaudota nuotrauka, kurioje matyti privati ieškovų poilsio erdvė, namo išdėstymas sklype ir kt. Ieškovai nurodė, kad dėl tokių atsakovo veiksmų patiria neturtinę žalą, kadangi jaučiasi nepatogiai, patiria stresą, jiems kelia nerimą tai, kad jų privatus gyvenimas yra pažeidžiamas, fiksuojamas, atsakovas, nebūdamas nepriekaištingos reputacijos patikimu asmeniu, turi galimybę fiksuoti ieškovų veiksmus, pokalbius, įrašyti, saugoti bei panaudoti nežinomais tikslais.

5Atsakovas S. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ant gyvenamojo namo ir garažo esančios vaizdo stebėjimo kameros, kurios stebi bendro įvažiavimo į kiemą zoną, atlieka tik domofono funkcijas, neturi savyje vaizdo įrašymo funkcijos ir galimybės, t.y. vaizdas nėra įrašomas, kaupiamas ir saugomas, o tik atsispindi atsakovo name esančiame monitoriuje esamu momentu, todėl atsakovų teiginiai, kad vaizdo kameros daro vaizdo įrašus, kurių duomenys yra kaupiami kietajame diske, neatitinka tikrovės ir atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti. Ieškovų ieškinys yra susijęs su tarp šalių vykstančiais kitais konfliktais. Atsakovo vaizdo kameros nėra nukreiptos į ieškovų privačią teritoriją, jų stebėjimo laukas nukreiptas tik į kiemo zoną (viešėją erdvę), esančią ties įvažiavimu ir išvažiavimu, kuri tuo pačiu yra ir kelio servitutas, suteikiantis teisę eiti, bėgti, stovėti ir/ar važiuoti transporto priemonėmis bet kam, t.y. neapibrėžtam subjektų ratui. Pažymėjo, kad 2010-01-27 buvo davęs sutikimą ieškovei Y.T. S. ant savo namo saugumo tikslais įrengti vaizdo stebėjimo kameras, todėl tarp kaimynų buvo nusistovėjusi tokių prietaisų naudojimo galimybė. Kiti atsakovo kaimynai jokių prieštaravimų dėl vaizdo kamerų buvimo nepareiškė. Be to, ties įvažiavimu į Klevinės gyvenvietę taip pat yra vaizdo kamera, kuri stebi visus į Klevinės teritoriją patenkančius subjektus, tačiau ieškovai dėl tokio teisių pažeidimo pretenzijų nekelia. Nurodė, kad namo pardavimo skelbimą ir nuotraukas svetainėje www.aruodas.lt atsakovo užsakymu darė ir patalpino nekilnojamojo turto brokerė E. I., skelbimo turinys su atsakovu nebuvo derintas, o skelbime įrašas apie tai, kad name įrengta vaizdo stebėjimo kamera su įrašymo funkcija, nurodytas siekiant pritraukti klientus.

6Ieškinys atmestinas.

7Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovams R. G. ir D. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys ( - ) (b.l. 9-11), ieškovei Y. T. S. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys ( - ) (b.l. 14-15), o atsakovui S. B. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas, esantys ( - ) (b.l. 12-13). Visuose šiuose kaimyniniuose žemės sklypuose yra nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas). Kaip paaiškino ieškovai bei atsakovas ir kaip matyti iš teismui pateiktos situacijos schemos bei nuotraukų (b.l. 24, 88), minėtose servitutiniuose žemės sklypų dalyse šalių yra įrengtas bendras rinkelėmis grįstas įvažiavimas į šalių žemės sklypus.

8LR CK 2.23 str. 1 d. numato, kad fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas, informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu. CK 2.23 str. 2 d. numato, kad privataus gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, aptvertą privačią teritoriją, neteisėtas asmens stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, asmens telefoninių pokalbių, susirašinėjimo ar kitokios korespondencijos bei asmeninių užrašų ir informacijos konfidencialumo pažeidimas, duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarka bei kitokie neteisėti veiksmai. Informacijos rinkimo samprata šio straipsnio prasme apima visus įmanomus informacijos rinkimo būdus: asmens sekimą, jo paties ar jo būsto ar kitos privačios valdos stebėjimą ir pan. Ieškovai nurodė, kad atsakovas, be ieškovų sutikimo ant savo gyvenamojo namo įrengęs vaizdo stebėjimo kameras ir taip stebėdamas bei filmuodamas ir įrašydamas atsakovų privačią namų valdos teritoriją (atitinkamą dalį žemės sklypų ir gyvenamųjų namų) pažeidžia jų teisę į privatų gyvenimą, dėl ko turi būti įpareigotas nutraukti teisę pažeidžiančius veiksmus bei atlyginti neteisėtais veiksmais ieškovams padarytą neturtinę žalą.

9Šalių paaiškinimai bei byloje esančios nuotraukos (b.l. 27-29, 88) patvirtina, ir šalys neginčijo tos aplinkybės, kad ant atsakovui S. B. priklausančio gyvenamojo namo yra sumontuotos dvi vaizdo stebėjimo kameros: viena – ties namo garažo siena, kita – ties kita namo siena. Ieškovai D. G., R. G. ir Y.T. S. paaiškino, kad šios vaizdo kameros yra nukreiptos į įvažiavimą į ieškovų gyvenamuosius namus, taip pat į ieškovės Y.T. S. privačią teritoriją – įėjimą į gyvenamąjį namą, šį vaizdą filmuoja bei įrašo, vaizdas yra saugomas atitinkamose laikmenose, dėl ko ieškovų privatus gyvenimas yra nuolat stebimas ir pažeidžiamas, tuo tarpu atsakovas S. B. paaiškino, kad vaizdo stebėjimo kameros yra nukreiptos tik į kiemo zoną, esančią ties įvažiavimu ir išvažiavimu į šalių sklypus, kurioje nustatytas kelio servitutas, taip pat į privačią atsakovo teritoriją, jos nėra nukreiptos į privačią ieškovų teritoriją, be to, neturi savyje vaizdo įrašymo funkcijos, o tik stebi vaizdą, kuris realiuoju laiku atsispindi atsakovo namuose esančiame monitoriuje, tačiau šio vaizdo neįrašo, nekaupia ir nesaugo.

10Tokiu būdu nors byloje nėra ginčo dėl to, kad ant atsakovo S. B. gyvenamojo namo iš tikrųjų yra įrengtos dvi vaizdo stebėjimo kameros, tačiau ieškovai ir atsakovas davė priešingus paaiškinimus dėl to, kokią teritoriją šios vaizdo kameros stebi ir ar turi savyje vaizdo įrašymo funkciją, dėl ko yra pažeidžiamas arba nepažeidžiamas ieškovų privatus gyvenimas, tuo tarpu kiti byloje esantys įrodymai šių prieštaravimų nepašalina, todėl teismas negali daryti pakankamo tikėtinumo išvados dėl ieškovų ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių buvimo ir jų teisės į privatų gyvenimą pažeidimą bei neturtinės žalos buvimo.

11Visų pirma, teismas pažymi, kad įstatymuose nėra nustatyti draudimai savo privačioje teritorijoje įsirengti vaizdo stebėjimo kameras saugumo tikslais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-14 nutartis c.b. J.B., J.R.B. v UAB „Belvilis“, Nr. 2A-32/2011).

12Antra, byloje nėra jokių objektyvių duomenų ir įrodymų, kurie leistų teismui nustatyti atsakovo sumontuotų vaizdo kamerų stebėjimo lauką, t.y. tiksliai nustatyti, koks vaizdas, kokia teritorija, kokiu kampu, laipsniu ir pan. yra jomis stebima. Ieškovai paaiškino, kad viena vaizdo kamera stebi įvažiavimą į kelio servitutinę erdvę, o kita vaizdo kamera nukreipta į ieškovų R. ir D. G. žemės sklypą bei ieškovės Y.T. S. gyvenamąjį namą. Atsakovas S. B. paaiškino ir schematiškai nubraižė (b.l. 81), jog ant namo sienos esančios vienos vaizdo kameros stebėjimo laukas nukreiptas į įvažiavimą bendrą šalių kiemą, t.y. į jo žemės sklype nustatytą kelio servitutą, o taip pat į toliau einančią teritoriją, apimančią ir gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalį, tuo tarpu kitos vaizdo kameros, pritvirtintos ant garažo, stebėjimo laukas apima įvažiavimą į paties atsakovo garažą ir toliau esančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalį. Iš ieškovų į bylą pateiktų nuotraukų negalima nustatyti, kokia teritorija yra stebima vaizdo kameromis, t.y. koks vaizdas yra matomas atsakovo namuose esančiame monitoriuje, kokiu kampu, laipsniu, apimtimi ir pan. Byloje esančios nuotraukos rodo tik pačių vaizdo kamerų buvimo / įrengimo ant atsakovo namo vietą (b.l. 27-29, 88), tačiau iš šių nuotraukų neįmanoma nustatyti vaizdo kameromis stebimo vaizdo, galima spręsti nebent tik apie tikėtiną, galimą vaizdą. Tokiu būdu esant byloje prieštaringiems šalių paaiškinimams apie kameromis stebimo vaizdo apimtį, kampą, lauką ir kt., nesant galimybės šiuos duomenis nustatyti iš teismui pateiktų fotonuotraukų ir kitų įrodymų, o taip pat, kaip paaiškino atsakovas, esant galimybei mechaniškai judinti/keisti kameromis apimamą vaizdo stebėjimo lauką, teismas negali daryti pakankamos išvados, jog vaizdo kameromis yra stebimi būtent ieškovams nuosavybės teise priklausantis žemės sklypai (įskaitant jų dalis, kuriose nustatytas kelio servitutas), gyvenamieji namai, ir/ar kita jų privati teritorija ir jie patys.

13Trečia, byloje nėra jokių įrodymų, išskyrus pačių ieškovų paaiškinimus apie tai, kad ant atsakovo namo sumontuotos vaizdo kameros fiksuoja, t.y. įrašo, kaupia, saugo ir pan. stebimą vaizdo signalą, kad atsakovas turi vaizdo signalą saugantį ir atvaizduojantį įrenginį, t.y. kad jo namuose yra vaizdo stebėjimo bei įrašymo įranga, fiksuojanti vaizdą bei jį sauganti atitinkamose laikmenose. Teismo nuomone, vien vaizdo stebėjimo kamerų buvimas, tiksliau buvimas taip vadinamo kameros „lauko namelio“, matomo teismui pateiktose nuotraukose, kaip vienos iš sudėtinių vaizdo stebėjimo kameros dalių, ir aplinkybė, kad kameromis stebimas vaizdo signalas siunčiamas į atsakovo namuose esantį monitorių, patys savaime nereiškia, jog atsakovas disponuoja kokiais nors vaizdo signalo saugojimo ir įrašymo įrenginiais, kurie vaizdo signalą fiksuoja, įrašo, saugo ir pan., ir kurie buvo jo įgyti kartu su vaizdo stebėjimo kamera. Ieškovų pateiktoje UAB „MBX servisas“ 2011-11-25 pažymoje (b.l. 60) nurodoma aplinkybė, kad egzistuoja galimybė bet kada įrašyti visų veikiančių vaizdo stebėjimo kamerų siunčiamą vaizdo signalą, net jei jos savyje neturi įrašymo funkcijos, ir prireikus įrašyti informaciją galima iš vaizdo signalus saugančių bei atvaizduojančių įrenginių tik patvirtina faktą, kad vaizdo stebėjimo kameros pačios savaime neįrašo, o kad vaizdo signalas būtų įrašomas yra reikalingas atitinkamas vaizdo signalus saugantis bei atvaizduojantis įrenginys, suteikiantis vaizdo įrašymo funkciją, tačiau ši pažyma nepatvirtina aplinkybės, kad toks įrenginys/įrenginiai yra atsakovo S. B. kamerose. Taip pat aplinkybė, kad atsakovas S. B. gali bet kada į vaizdo kameras įmontuoti tokią vaizdo įrašymo įrangą ir vaizdą įrašinėti, pati savaime neleidžia daryti išvados, jog atsakovo vaizdo kamerose tokia vaizdo įrašymo įranga yra įmontuota ir jog atsakovas įrašo bei kaupia kameromis stebimą vaizdą. Vien hipotetinė vaizdo kameromis stebimo vaizdo įrašymo galimybė tėra prielaida galimiems neteisėtiems atsakovo veiksmams, tačiau tokios galimybės buvimas pats savaime neleidžia teigti, jog ta galimybe yra pasinaudota, jog ji yra realizuota. Atsakovo S. B. pateikta UAB „Sigreta“ 2011-10-19 pažyma, kurioje nurodoma, kad video kameros, pastatytos prie atsakovo garažo ir namo, mato garažo įvažiavimą ir namo įėjimus, neturi savyje video įrašymo funkcijos ir jomis galima stebėti vaizdą monitoriuje esamu momentu (b.l. 46), iš esmės neprieštarauja ieškovų pateiktai UAB „MBX servisas“ pažymai, kadangi joje, kaip ir ieškovų pateiktoje pažymoje, nėra jokios informacijos apie atitinkamą vaizdo įrašymo įrenginį atsakovo S. B. vaizdo stebėjimo kamerose. Nei viena iš ginčo šalių nepateikė teismui informacijos ir ją pagrindžiančių įrodymų apie atsakovo S. B. vaizdo stebėjimo kamerose esantį vaizdo įrašymo įrenginį (įrenginius), jų pavadinimą, modelį, tipą, charakteristikas ir apskritai tokio įrenginio buvimą, tai pat ir nepateikė duomenų ir apie pačių atsakovo sumontuotų vaizdo kamerų modelį, tipą, pavadinimą, charakteristikas ir pan., ieškovai, turėdami įrodinėjimo pareigą, nepateikė ir neprašė teismo išreikalauti tokios informacijos iš atsakovo, neprašė teismo skirti ekspertizę šiems reikšmingiems duomenims nustatyti, todėl nesant tokių duomenų ir įrodymų, teismas negali daryti išvados apie ieškovų nurodomų aplinkybių buvimą, remdamasis vien pačių ieškovų paaiškinimais, įtarimais ir prielaidomis.

14Interneto svetainėje www.aruodas.lt esančiuose atsakovo S. B. gyvenamojo namo pardavimo skelbimuose nurodoma, kad name yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros su įrašymo įrenginiu (b.l. 16-19, 61-62, 83-87), tačiau vien šis subjektyvaus pobūdžio skelbimas negali būti laikomas vaizdo įrašymo įrenginio buvimo įrodymu, nes, kaip jau buvo minėta, byloje nėra objektyvių duomenų ir įrodymų, kad vaizdo stebėjimo kameros iš tikrųjų savyje turėtų atitinkamą vaizdo įrašymo įrenginį bei vaizdo fiksavimo funkciją/galimybę, o jeigu ir turėtų, kad šis įrenginys įrašinėtų būtent ieškovų žemės sklypų ir gyvenamųjų namų teritoriją, t.y. stebėtų bei fiksuotų būtent ieškovų privatų gyvenimą. Ieškovų nurodyta aplinkybė apie tai, kad šiame skelbime patalpintos nuotraukos buvo padarytos iš vaizdo kamerų, nepagrįstos jokia įrodomąja medžiaga. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad tai yra reklaminio, informacinio bei vertinamojo pobūdžio skelbimai, kuriuose gali būti pateikiami nebūtinai faktai, bet ir tikrovės neatitinkantys duomenys, kadangi reklama nėra faktas, ypač jeigu joje operuojama tokiais terminais ir vertinamosiomis kategorijomis, kaip „patogus“, „gražus“, „labai ramu“, „saugu“, „tvarkinga“, „draugiška bendruomene“, „puikūs artimiausi kaimynai“ ir kt.

15Teismas savo išvadas privalo daryti vadovaudamasis įrodymų tikėtinumo taisykle, kuri savo ruožtu yra paremta laisvo įrodymų vertinimo principu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje dėl įrodymų vertinimo taisyklių taikymo konkrečiose bylose yra ne kartą pabrėžta, kad teismas vertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu. Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad tam tikri faktai egzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., LAT 2008 m. vasario 15 d. nutartis c.b. A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis c.b. BUAB „ Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis c.b. A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; 2010 m. liepos 2 d. nutartis c.b. R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-316/2010; kt.). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., LAT 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis c.b. A. R. v. J. R., G. A., Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir kt., bylos Nr. 3K-3-304/2008; 2008 m. kovo 26 d. nutartis c.b. L. Z. v. K. Ž. , bylos Nr. 3K-3-187/2008; 2004 m. spalio 4 d. nutartis c.b. V. B., R. Ž. v. AB „Panevėžio duona“ , byla Nr. 3K-3-513/2004; 2001 m. kovo 26 d. nutartis c.b. G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; ir kt.). Nagrinėjamu atveju byloje esantys įrodymai, iš esmės – vien ieškovų paaiškinimai, neleidžia teismui daryti aukšto tikėtinumo išvados apie ieškovų ieškinyje nurodomų faktų egzistavimą, todėl teismas negali juos pripažinti įrodymais.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad ieškovų ieškinyje nurodyti teiginiai nebuvo pagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais, kurių pagrindu teismas galėtų daryti reikšmingas ir aukšto tikėtinumo laipsnio išvadas, t.y. nesant byloje įrodymų, kad būtent ieškovų privati teritorija yra stebima ir filmuojama atsakovo įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis ir pan., nėra pagrindo laikyti, kad atsakovas tokiu būdu pažeidžia ieškovų teisę į privatų gyvenimą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimą dėl atsakovo įpareigojimo pašalinti ant jo namo esančias vaizdo stebėjimo kameras, o tuo pačiu ir spręsti bei tenkinti ieškovų reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, juo labiau, kad jokių įrodymų apie dėl galimai neteisėtų atsakovo veiksmų patiriamą neturtinę žalą, nurodomus sveikatos sutrikimus ir pablogėjimus dėl nervinės įtampos, nuolat besijaučiant stebimiems (kraujospūdžio padidėjimas, kitos sveikatos problemos), kitas neigiamas pasekmes ir tai, kad šie išgyvenimai būtų tiek intensyvūs, stiprūs, peržengiantys įprastų tokioje situacijoje išgyvenimų, rūpesčių bei nemalonumų ribas, kad būtų pakankami taikyti civilinę atsakomybę neturtinės žalos atlyginimo forma, t.y. teisės pažeidimo pripažinimas šiuo atveju nebūtų pakankamas ieškovų teisėms apginti, ieškovai taip pat nepateikė, o už bendro pobūdžio jausmus, tokius kaip stresas, nerimas, nesaugumo jausmas ir baimė, savaime nėra atlyginama (LAT 2005-12-28 nutartis c.b. K.R. v Lietuvos Respublika, Nr. 3K-3-664/2005; 2006-05-17 nutartis c.b. K.R. v Lietuvos Respublika, Nr. 3K-3-337/2006; 2006-09-11 nutartis c.b. N.N. v UAB „Lietuva Statoil“, Nr. 3K-3-465/2006; 2007-11-06 nutartis c.b. A.Š. v Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos valstybė, Nr. 3K-3-469/2007; 2008-08-14 nutartis c.b. Ž.Ž. v UAB ‚Ekstra žinios“, UAB „Lietuvos rytas“, Nr. 3K-3-393/2008 ir kt.).

17Atmetus ieškinį, vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str., iš ieškovų lygiomis dalimis atsakovui priteistina 1000 Lt jo patirtų išlaidų advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 69-70).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

19Ieškovų D. G. (a.k. ( - )), R. G. (a.k. ( - )) ir Y. T. S. (a.k. ( - )) ieškinį atsakovui S. B. (a.k. ( - )) atmesti.

20Priteisti iš ieškovų D. G., R. G., Y. T. S. lygiomis dalimis atsakovui S. B. 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 333 Lt (tris šimtus trisdešimt tris litus) iš kiekvieno.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant J.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovai D. G., R. G. ir Y.T. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Atsakovas S. B. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ant... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 8. LR CK 2.23 str. 1 d. numato, kad fizinio asmens privatus gyvenimas... 9. Šalių paaiškinimai bei byloje esančios nuotraukos (b.l. 27-29, 88)... 10. Tokiu būdu nors byloje nėra ginčo dėl to, kad ant atsakovo S. B. gyvenamojo... 11. Visų pirma, teismas pažymi, kad įstatymuose nėra nustatyti draudimai savo... 12. Antra, byloje nėra jokių objektyvių duomenų ir įrodymų, kurie leistų... 13. Trečia, byloje nėra jokių įrodymų, išskyrus pačių ieškovų... 14. Interneto svetainėje www.aruodas.lt esančiuose atsakovo S. B. gyvenamojo namo... 15. Teismas savo išvadas privalo daryti vadovaudamasis įrodymų tikėtinumo... 16. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad ieškovų ieškinyje... 17. Atmetus ieškinį, vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str., iš ieškovų... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 19. Ieškovų D. G. (a.k. ( - )), R. G. (a.k. ( - )) ir Y. T. S. (a.k. ( - ))... 20. Priteisti iš ieškovų D. G., R. G., Y. T. S. lygiomis dalimis atsakovui S. B.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...