Byla 2-901/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „EKO GIPS statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „EKO GIPS statyba“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-3280-560/2014 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „EKO GIPS statyba“, trečiasis asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsakovui UAB „EKO GIPS statyba“ iškelta bankroto byla, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „EKO GIPS statyba“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti V. S.. Nurodė, kad atsakovas nesilaikė įstatyme numatytos pareigos ir nevykdė mokėjimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, dėl ko atsakovo skola vis didėjo ir 2013 m. gruodžio 18 d. sudarė 52 880,44 Lt. Vykdant atsakovo įsiskolinimo išieškojimą, antstolei V. M. perduoti vykdyti ieškovo sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau skola pagal pateiktus sprendimus nebuvo išieškota. Nurodė, kad atsakovas 2013 m. rugpjūčio 2 d. pateikė prašymą ieškovui susidariusį 17 198,87 Lt įsiskolinimą sumokėti dalimis, tačiau sudaryto grafiko nesilaikė. Jau 2012 m. įmonės balanso duomenimis atsakovo įsipareigojimai siekė beveik pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o, VĮ Registrų centro duomenimis, įmonė neturi nei nekilnojamojo turto, nei jos vardu registruotų transporto priemonių.

7Atsakovas UAB „EKO GIPS statyba“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad patiria tik laikinus finansinius sunkumus. Ieškovui pateikto skolos mokėjimo grafiko negalėjo tinkamai laiku vykdyti dėl to, kad buvo stengiamasi laiku sumokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams. Pažymėjo, kad be ieškovo įmonė turi tik 2 kreditorius, tačiau abiems kreditoriams įsipareigojimai vykdomi dalimis. Taip pat nurodė, kad turi 2 skolininkus, kurių įsiskolinimas sudaro 216 014,04 Lt. Atsakovas nesutiko su siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra.

8Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, su kuriuo sutiko, prašė atsakovui iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad pagal 2014 m. vasario 17 d. balansą atsakovas skolingas valstybės (savivaldybės) biudžetui 56 560,92 Lt. Pažymėjo, kad 2013 m. rugsėjo 20 d. su atsakovu buvo sudaryta mokestinės paskolos sutartis 54 171,80 Lt sumai, tačiau pagal šią sutartį šiuo metu atsakovo pradelsti mokėjimai sudaro 3 279,97 Lt.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „EKO GIPS statyba“, bankroto administratoriumi paskyrė V. S..

11Teismas, vertindamas atsakovo finansinę būklę, nustatė, kad jau 2012 m. balanso duomenimis atsakovo finansinė padėtis nebuvo itin gera – 2012 m. įmonė turėjo turto iš viso už 127 912 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 58 054 Lt, t. y. įmonės įsipareigojimai siekė beveik pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Be to, 2012 m. įmonės ilgalaikio materialaus turto vertė sudarė tik 1 090 Lt. Atsakovas 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos nepateikė, tokie duomenys nepateikti ir VĮ Registrų centrui. Iš į bylą pateikto 2013 m. IV ketvirčio balanso bei 2013 m. IV ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, kad įmonės turtas šiuo laikotarpiu iš viso sudarė 283 921 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – net 168 228 Lt, t. y. 2013 m. IV ketvirtį įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos 2013 m. IV ketvirčio balansą įrašyto turto vertės. Be to, 2013 m. IV ketvirtį įmonės turtą iš esmės sudarė trumpalaikis turtas, o ilgalaikio įmonės materialaus turto vertė siekė tik 567 Lt. Be to, savo vardu registruotų transporto priemonių įmonė neturi. Teismas pažymėjo ir tai, kad atsakovas be ieškovo, kuriam jau ilgą laiką nevykdo apmokėjimų, turi ir kitų kreditorių, tarp kurių Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuriai atsakovo įsiskolinimas sudaro 56 560,92 Lt, tuo tarpu pagal 2013 rugsėjo 20 d. su atsakovu sudarytą mokestinės paskolos sutartį pradelsti mokėjimai sudaro 3 279,97 Lt. Teismas sprendė, kad šios aplinkybės paneigia atsakovo teiginius, jog atsakovas įsipareigojimus kreditoriams vykdo dalimis ir padarė išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovas yra nemoki įmonė. Atsakovo pateiktą 2014 m. kovo 3 d. mokėjimo pavedimo kopiją, iš kurios matyti atsakovo ieškovui padengta įsiskolinimo dalis

1210 000 Lt sumai, teismas įvertino kaip nepakankamą pagrindą atsisakyti atsakovui kelti bankroto bylą.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu atsakovas UAB „EKO GIPS statyba“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį ir ieškovo ieškinį atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai interpretavo atsakovo realią finansinę būklę, neatsižvelgė į įmonės veiklos specifiką, įmonės darbuotojų teises ir teisėtus interesus. Įmonė neatitinka nemokumo kriterijų.
 2. Įmonė ne laiku įvykdė savo įsipareigojimus dėl savo veiklos specifikos – kaip ir kitos statybos įmonės šaltuoju metų laikotarpiu išgyveno laikinus sunkumus, kuomet veiklos apimtys ir pelningumas žymiai sumažėja.
 3. Į bylą pateikti įrodymai, kad nepaisant šių sunkumų, atsakovas išlaikė visus 60 darbuotojų, mokėjo jiems darbo užmokestį. Įsiskolinimų darbuotojams atsakovas neturi.
 4. Be ieškovo, atsakovas turi tik du kreditorius, kuriems įsipareigojimus vykdo dalimis. Valstybinei mokesčių inspekcijai atsakovas 2014 m. kovo 12 d. sumokėjo 6 142,00 Lt, kuriais padengė pradelstą 3 279,97 įsiskolinimą su netesybomis ir dalį tolimesnių įmokų pagal mokestinės paskolos sutartį. Kitam kreditoriui – UAB „Eproma“ įsiskolinimą atsakovas dengia pagal antstolės B. P. patvirtintą grafiką.
 5. Atsakovas 2014 m. kovo 12 d. pavedimu sumažino įsiskolinimą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui 20 000 Lt suma. Tai patvirtina, kad atsakovas yra mokus ir turi galimybę padengti įsiskolinimus. Artimiausiu metu atsakovas ketina dar sumažinti savo įsipareigojimus 30 000 Lt suma, pervedant lėšas ieškovui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 6. Byloje yra duomenys, kad atsakovo atžvilgiu teismuose nėra nei iškeltų bylų, nei antstolių vykdomų išieškojimų.
 7. Atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Iš byloje esančių finansinių dokumentų, matyti, kad įmonės veikla tiek 2012 m., tiek 2013 m. IV ketvirtį buvo pelninga, o įmonės įsipareigojimai nesiekė pusės į balansą įrašyto turto vertės.
 8. Atsakovas teikia teismui ir prašo prijungti naujausius finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus 2014 m. kovo 12 d., iš kurių matyti, kad įmonės turto ir įsipareigojimų santykis yra iš esmės pasikeitęs, t. y. įmonės turto vertė 373 227 Lt beveik tris kartus viršija įsipareigojimus, kurie sudaro 132 616 Lt, o atsakovo grynasis pelnas 2014 m. sudaro 124 918 Lt, kas tik dar kartą patvirtina įmonės pelningą veiklą ir paneigia išvadą apie jos nemokumą.
 9. Atsakovo gautinos sumos ženkliai viršija atsakovo įsipareigojimus kreditoriams. Be to, statybų sezonas šiuo metu įsibėgėja, yra intensyviai dirbama 4 objektuose, darbų paklausa ypatingai didelė, dėl ko per artimiausias dvi savaites planuojama sumažinti įsiskolinimus 30 000 Lt.
 10. Atsakovas atsakingai pareiškia, kad įsipareigoja padengti visus savo turimus įsiskolinimus per artimiausius 6 mėnesius, o pagal galimybes – ir greičiau. Esant ieškovo pageidavimui, atsakovas gali pateikti naują mokėjimo grafiką, kuriam tinkamai vykdyti dės visas pastangas.
 11. Paskirtas bankroto administratorius veiklą vykdo Ignalinos rajone, tuo tarpu atsakovas – Vilniuje, todėl šio administratoriaus skyrimas neabejotinai didins administravimo išlaidas, o tai galimai pažeistų kreditorių interesus.
 12. Teismas nesilaikė praktikoje suformuluotos taisyklės, kad bankroto byla turi būti keliama tik akivaizdžiai nemokiam ūkio subjektui, t. y. prioritetas turi būti teikiamas reabilitaciniam tikslui, o ne greitam verslo subjekto pašalinimui iš rinkos.

15Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnis nustato VSD įmokų mokėjimo terminus ir tvarką, pagal kurią priskaičiuotas VSD įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Atsakovas nevykdė šios prievolės, todėl įsiskolinimas nuolat didėjo ir ieškinio teikimo dieną skola VSDF biudžetui sudarė 52 880, 44 Lt. Nuo ieškinio pateikimo dienos skola VSDF biudžetui padidėjo 39 502, 99 Lt, kuriuos atsakovas priskaičiavo už 2013 m. gruodžio, 2014 m. sausio ir vasario mėnesius. 2014 m. kovo 28 d. atsakovas VSDF biudžetui skolinga jau 63 362, 01 Lt. Bendrovėje dirba 58 apdraustieji, kuriems ir toliau skaičiuojamos VSD įmokos, todėl darytina išvada, kad įsiskolinimas VSDF biudžetui dar didės.
 2. Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad sumažino įsiskolinimą VSDF biudžetui

  1620 000 Lt, tačiau šis faktas nėra pagrindas atsisakyti kelti bankroto bylą.

 3. ĮBĮ 4 str. 3 d. reglamentuoja, kad vienas iš pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.
 4. Atsakovo ilgalaikio turto vertė 2014 m. kovo 12 d. duomenimis sudaro tik 480 Lt, visą įmonės 373 227 Lt turtą sudaro trumpalaikis turtas, kurio didžioji dalis – 357 555 Lt – per vienerius metus gautinos sumos.
 5. Prie atskirojo skundo nepateikta detalių paaiškinimų, kodėl taip ženkliai padidėjo įmonės turto vertė, taip pat nepateiktas įmonės kreditorių sąrašas, todėl negalima objektyviai įvertinti atsakovo pateikto balanso.
 6. Pagrindinis atsakovo debitorius yra UAB „Eko gips“, kurio vadovas A. P. yra ir atsakovo vadovas bei akcininkas.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Byloje sprendžiamas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis, kuria atsakovui UAB „EKO GIPS statyba“ iškelta bankroto byla, yra pagrįsta ir teisėta.

19Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokius subjektus. Įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir vienas iš jų tikslų – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Pradedant šį procesą, t. y. iškeliant įmonei bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik tokių finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2011; 2014 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1039/2014).

20Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo bei Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, jog yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013). Rėmimasis balanso duomenimis nustatant įmonės mokumą (nemokumą) paprastai yra pakankamas, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2014).

21Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje pateiktu įmonės nemokumo sąvokos apibrėžimu, viena iš sąlygų, turinčių teisinę reikšmę sprendžiant dėl įmonės mokumo – tai į įmonės balansą įrašyto turto vertė. Šis įmonės finansinę būklę apibūdinantis rodiklis nustatomas vertinant ne įmonės balanse nurodytą turto vertę, bet į įmonės balansą įrašyto turto realią vertę. Įmonės balanso duomenimis apie įmonės turtą ir jo vertę galima remtis tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo ir to, jog jame nurodyti duomenys atitinka realią atsakovo finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2164/2013). Sprendžiant dėl įmonės nemokumo, teisinę reikšmę turi ne įmonės balanse nurodyta turto vertė, bet į įmonės balansą įrašyto turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje 2-1187/2013). Vadinasi, kilus ginčui, ar balanse įrašyta įmonės turto vertė atitinka realią turto rinkos vertę, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, turi būti vertinama faktinė įmonės turto rinkos vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2014).

22Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Tai, kad bankroto byloje vyrauja viešasis interesas nereiškia, kad teismas, o ne proceso šalys turi įrodinėti su ginčo teisingu išsprendimu susijusias aplinkybes.

23Šioje byloje atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria jam iškelta bankroto byla, ir įrodinėja gerą savo finansinę padėtį bei neigia nemokumo būklę.

24Lietuvos apeliacinis teismas, vykdydamas pareigą būti aktyviu viešojo intereso požymių turinčioje byloje sprendžiant bankroto bylos iškėlimo ūkio subjektui klausimą, siekdamas išsamiai ir visapusiškai įvertinti realią dabartinę atsakovo finansinę būklę, 2014 m. gegužės 15 d. priėmė nutartį, kuria nustatė atsakovui terminą iki 2014 m. birželio 10 d. ir pareikalavo naujausių duomenų, iš kurių būtų matyti UAB „EKO GIPS statyba“ turto sudėtis, kreditorių sąrašas su įsipareigojimų dydžiais ir atsiskaitymo terminais, sutartys, mokėjimo grafikai ar kiti dokumentai apie įsipareigojimų vykdymo išdėstymą ar atidėjimą bei informacija apie jų vykdymą (su VMI, SODRA, UAB „Eproma“ ir kitais kreditoriais, jei tokių yra), taip pat sudarytos sutartys, pagal kurias šiuo metu vykdomi darbai objektuose, patvirtinančios ketinimų padengti privalomų mokėjimų įsiskolinimus pagrįstumą. Taip pat atsakovas buvo įpareigotas pateikti teismui įrodymus apie atskirajame skunde nurodytą ketinamo per artimiausias dvi savaites nuo atskirojo skundo pateikimo dienos (2014 m. kovo 13 d.) įsiskolinimų sumažinimo 30 000 Lt sumai įgyvendinimą, o kartu ir kitus įsiskolinimų sumažinimus, jei tokių buvo.

25Atsakovas neįvykdė teismo nutartimi nustatyto įpareigojimo, nepateikė teismui reikalaujamų finansinių dokumentų, o taip pat nepateikė duomenų, jog negalėjo šio įpareigojimo įvykdyti dėl objektyvių priežasčių. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas apie atsakovo mokumo/nemokumo būklę, remiasi ne naujausiais, o byloje esančiais duomenimis.

26Iš byloje esančių 2012 m. gruodžio 31 d. balanso, 2013 m. gruodžio 31 d. balanso ir 2014 m. kovo 12 d. balanso duomenų matyti, kad per šiuos laikotarpius atsakovo turto didžiąją dalį sudarė gautinos sumos, o ilgalaikis turtas sudarė tik mažą dalį ir, negana to, kasmet mažėjo: 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis atsakovas turėjo turto iš viso už 127 912 Lt, iš jų ilgalaikis turtas sudarė tik 1 090 Lt, o per vienerius metus gautinos sumos – 64 470 Lt; 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis atsakovo viso turto vertė sudarė 283 921 Lt, iš jų ilgalaikis turtas – 567 Lt vertės, o per vienerius metus gautinos sumos – net 276 862; 2014 m. kovo 12 d. balanso duomenimis įmonės turto vertė sudarė 373 227 Lt, iš jų ilgalaikis turtas – 480 Lt, o per vienerius metus gautinos sumos – 357 555 Lt. Atsakovo per metus mokėtinos sumos buvo atitinkamai 58 054 Lt (2012 m. gruodžio 31 d.), 168 228 Lt (2013 m. gruodžio 31 d.) ir 132 616 Lt (2014 m. kovo 12 d.). Atsakovas nepateikė teismui duomenų apie turto (gautinų sumų) padidėjimo priežastis 2014 metais, todėl teismui kyla abejonės dėl finansinės atskaitomybės dokumentuose pateiktų duomenų patikimumo. Juo labiau, kad įmonės 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje yra nurodyta, kad įmonė finansiniais metais turėjo 45 835 Lt grynojo pelno, o 2014 m. kovo 12 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad praėjusiais finansiniais metais (t. y. 2013 m.) įmonė turėjo 23 800 Lt grynojo pelno. Kilus tokioms abejonėms, kaip minėta, turi būti atsižvelgiama į realią turto vertę ir faktinę sudėtį.

27Viešuose registruose esanti informacija patvirtina, kad atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto ar transporto priemonių. Įrodymų apie realiai vykdomą veiklą ir būsimas pajamas, kurios leistų atsiskaityti su kreditoriais, atsakovas nepateikė. Nors atskirajame skunde atsakovas teigia, kad šiuo metų laiku jau vykdomi statybos darbai 4 objektuose, kas leis atsakovui per dvi savaites nuo atskirojo skundo pateikimo (t. y. iki 2014 m. kovo 30 d.) dienos padengti įsiskolinimus 30 000 Lt suma, tačiau turėdamas visas galimybes, nepateikė įrodymų apie tokių savo teiginių ir buvusių ketinimų įgyvendinimą – jokių sutarčių su užsakovais, kurias įvykdžius, įmonė gautų pajamas, kitų nebaigtų vykdyti sutartinių įsipareigojimų ar duomenų, kad vykdo debitorinius išieškojimus ir tokiu būdu siekia gauti pajamų (CPK 178 str.). Dėl to darytina išvada, kad atsakovas neįvykdė savo ketinimų, o tai reiškia, kad jis ir toliau nevykdo įsipareigojimų kreditoriams. Tai patvirtina kitų byloje dalyvaujančių asmenų pateikta informacija: ieškovui VSDFV Vilniaus skyriui atsakovas 2014 m. gegužės 26 d. skolingas jau net 96 998, 18 Lt, šis įsiskolinimas nuo ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo padidėjo daugiau kaip 44 000 Lt; trečiasis asmuo VMI prie LR Finansų ministerijos pateikė duomenis, kad atsakovas valstybės (savivaldybės) biudžetui 2014 m. birželio 3 d. duomenimis skolingas 110 880,57 Lt. Pagal 2013 m. rugsėjo 20 d. sudarytą mokestinės nepriemokos sutartį Nr. (23.24-08)-327-6748 pradelsta suma yra 16 342,10 Lt, įmonė nemoka pagal numatytą mokestinės nepriemokos grafiką nuo 2014 m. sausio mėnesio. Atsakovas nepateikė tikslių duomenų ir apie kreditorius bei jų atžvilgiu turimus įsipareigojimus. Atsakovas nurodė, kad įsiskolinimų darbuotojams neturi ir moka jiems darbo užmokestį, tačiau šiuos atsakovo teiginius paneigia byloje pateikti duomenys apie antstolių vykdomų išieškojimų pagal Darbo ginčų komisijos sprendimus sustabdymą (vykdomosios bylos Nr. 0128/14/00195, Nr. 0128/14/00196, Nr. 0128/14/00193, Nr. 0128/14/00194).

28Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „EKO GIPS statyba“ klausimą, iš esmės tinkamai įvertino byloje pateiktus duomenis apie atsakovo finansinę būklę, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, reikšmingas klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimui, ir padarė bylos duomenimis pagrįstas išvadas. Pagrindų, numatytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos įmonės nemokumo būsenos apeliantas nepaneigė (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria atsakovui UAB „EKO GIPS... 6. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 7. Atsakovas UAB „EKO GIPS statyba“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad... 8. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 11. Teismas, vertindamas atsakovo finansinę būklę, nustatė, kad jau 2012 m.... 12. 10 000 Lt sumai, teismas įvertino kaip nepakankamą pagrindą atsisakyti... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „EKO GIPS statyba“ prašo panaikinti... 15. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 16. 20 000 Lt, tačiau šis faktas nėra pagrindas atsisakyti kelti bankroto... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Byloje sprendžiamas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d.... 19. Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba... 20. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 21. Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje pateiktu įmonės nemokumo sąvokos... 22. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 23. Šioje byloje atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, vykdydamas pareigą būti aktyviu viešojo... 25. Atsakovas neįvykdė teismo nutartimi nustatyto įpareigojimo, nepateikė... 26. Iš byloje esančių 2012 m. gruodžio 31 d. balanso, 2013 m. gruodžio 31 d.... 27. Viešuose registruose esanti informacija patvirtina, kad atsakovas neturi jokio... 28. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu apeliacinės... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 30. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą....