Byla 2-1039/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo, bendraieškis uždaroji akcinė bendrovė „Kurmista“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Betono dekoras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3543-640/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Betono dekoras“ dėl bankroto bylos iškėlimo, bendraieškis uždaroji akcinė bendrovė „Kurmista“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Betono dekoras“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Ieškovas nurodė, kad atsakovas yra skolingas jam 5 942,33 Lt, savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo, todėl yra pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą. Bendraieškis UAB „Kurmista“ nurodė, kad atsakovas yra skolingas 317 671,05 Lt, savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo, todėl yra pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodė, kad atsakovas biudžetui skolingas 117 860,78 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi iškėlė UAB „Betono dekoras“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB ,,Bankroto departamentas LT“. Teismas pažymėjo, kad atsiliepime į pareikštą ieškinį, atsakovas nurodė, jog įmonė yra nemoki ir neturi jokio turto. Teismas nurodė, kad iš byloje esančio bendrovės balanso už 2012 metus matyti, jog įmonės per metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 602 050 Lt, turto įmonė turi tik 474 983 Lt sumai. Tuo tarpu, duomenų, kad įmonės turimas turtas padidėjo, nėra. Teismas sprendė, kad iš pateiktos pelno (nuostolio) ataskaitos už šiuos metus, matyti, jog bendrovė patyrė 297 667 Lt nuostolį. Pagal turimus duomenis įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija jos daugiau kaip pusę į balansą įtraukto turto vertės, todėl esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad įmonė nemoka darbuotojams atlyginimo, galimai yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p.).

7Teismas nurodė, kad nėra nustatyta Lietuvos Respublikos ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ieškovo ir bendraieškio pasiūlyta administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2014-02-12 raštu Nr. (6.20) A2-581 nepareiškė prieštaravimų dėl šio administratoriaus kandidatūros.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atsakovas UAB ,,Betono dekoras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartį ir priimti naują nutartį – atsisakyti iškelti UAB „Betono dekoras“ bankroto bylą. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nenustatė ĮBĮ numatytų pagrindų bankroto bylos iškėlimui, todėl darytina išvada, kad UAB „Betono dekoras” bankroto byla buvo iškelta nepagrįstai.

112. UAB „Irdaiva“ neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Betono dekoras“ iškėlimo, kadangi pareiškėja nebuvo atsakovo kreditoriumi, o ir kreipiantis į teismą buvo nesilaikyta ĮBĮ nustatytos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

123. Pareiškėjas UAB „Kurmista” nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl jo pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Betono dekoras“ iškėlimo taip pat turėjo būti atmestas.

13Atsakovas UAB „Irdaiva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo netenkinti apelianto UAB „Betono dekoras“ atskirojo skundo ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartį. Atsiliepime nurodo, kad atskirasis skundas grindžiamas ne objektyviais įrodymais ir konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, bet subjektyviais, šališkais ir bylos baigtimi suinteresuoto paties apelianto kaip bankrutuojančios įmonės, siekiančios išvengti bankroto, samprotavimais. Atsakovas nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytais motyvais ir mano, kad yra visos ĮBĮ numatytos teisinės prielaidos iškelti bankroto bylą UAB „Betono dekoras“.

14Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir prašo jo netenkinti, nes atsakovas įsiskolinimo nemažina, o 2014 m. balandžio 24 d. duomenimis atsakovo mokestinė nepriemoka padidėjo iki 139 686,74 Lt, iš jų: 124106,61 Lt mokesčių nepriemoka ir 15 580,13 Lt delspinigių.

15Benrdaieškis UAB „Kurmista“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad su atskirojo skundo argumentais ir motyvais nesutinka, nes UAB „Betono dekoras“ jau kurį laiką yra nemoki įmonė, o teiginiai, kad turi laikinų sunkumų yra nepagristi.

16IV. Apeliacinio teismo argumentai

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

19Šios bylos apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla UAB „Betono dekoras“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto departamentas LT“, teisėtumas ir pagrįstumas.

20Dėl pagrindų bankroto bylai iškelti

21Atsakovas UAB ,,Betono dekoras“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas nenustatė ĮBĮ numatytų pagrindų bankroto bylos iškėlimui, todėl darytina išvada, kad UAB „Betono dekoras” bankroto byla buvo iškelta nepagrįstai.

22ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, jog yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013).

23Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokius subjektus. Be to, įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Pradedant šį procesą, t. y. iškeliant įmonei bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik tokių finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2011).

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos išsamiai išnagrinėjo byloje pateiktus dokumentus, įvertino byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, skolomis ir galimybe skolas sumokėti. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, 2014 m. vasario 6 d. pranešimu kreipėsi į UAB „Betono dekoras“ ir įpareigojo atsakovą pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus su detaliais duomenimis, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį bei kitus dokumentus (1 t., b. l. 54). Atsakovui nepateikus teismo reikalaujamų dokumentų, pirmosios instancijos teismas pakartotinai 2014 m. kovo 19 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti dokumentų rinkinį, kuris reikalingas klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas šia nutartimi atsakovui išaiškino, kad už teismo įpareigojimo nevykdymą jam gali būti paskirta iki 10 000 Lt bauda. Atsakovas vykdydamas šį teismo pavedimą atsiuntė raštą, kuriame nurodė, kad UAB „Betono dekoras“ tapo nemokia įmone, neturi jokio turto, išskyrus, kiek yra skolingi kreditoriai. Iš kartu su šiuo raštu pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos už 2012 metus, matyti, kad įmonė dirba nuostolingai, nes nuostoliai sudaro 297 667 Lt (1 t., b. l. 157). Pagal byloje pateiktą 2012 m. balansą, įmonė ilgalaikio turto neturi visiškai, o trumpalaikį turtą sudaro 474 983 Lt per vienerius metus gautinos sumos. Balanso duomenimis per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 602 050 Lt. Byloje yra nustatyta, kad atsakovas yra skolingas ir valstybės biudžetui: 2014 m. balandžio 1 d. atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo skolingas 2 533, 46 Lt (1 t., b. l. 163), o Valstybinės mokesčių inspekcijos 2014 m. balandžio 24 d. duomenimis atsakovo mokestinė nepriemoka yra padidėjusi iki 139 686,74 Lt (2 t., b. l. 35). Pažymėtina, kad atsakovas į bylą nepateikė duomenų, kokią dalį sudaro pradelsti mokėjimai ir įsipareigojimai, tačiau tai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovas yra mokus ir nėra pagrindo iškelti bankroto bylą, nes pagal atsakovo pateiktus duomenis atsakovo turtas mažėja, skolos akivaizdžiai didėja, o svarbiausia – nemokami mokesčiai į valstybės biudžetą bei Sodrai, kurie sudaro darbuotojų darbo užmokesčio dalį. Nors apelianto pateiktoje 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje (1 t., 160 b. l.) nurodyta, kad atsakovo pelnas sudaro 161 505 Lt, tačiau byloje nepateikti jokie įrodymai, kad įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti su kreditoriais. Teismo vertinimu, byloje apeliantas nepaneigė teismo išvadų dėl atsakovo nemokumo būsenos ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme buvimo, o byloje pateikti įrodymai patvirtina įmonės faktinį nemokumą.

25Byloje nustatyta, kad atsakovas nesutiko ir ginčijo ieškovo UAB „Irdaiva“ skolą. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismas nesprendžia šalių ginčo dėl skolos bei jos dydžio pagrįstumo. ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2–154/2008; 2012 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1818/2012). Nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuluota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimas savaime nesudaro teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos iniciavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, nes vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą, todėl sprendžiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2012 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1818/2012; 2014 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-301/2014 ir kt.). Ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Aplinkybė, kad teismas priėmė ir iš esmės išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens finansinio reikalavimo tvirtinimo.

26Apelianto teigimu nei ieškovas UAB „Irdaiva“, nei bendraieškis UAB „Kurmista” nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Betono dekoras“ iškėlimo turėjo būti atmestas.

27ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta išankstinio ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo ne teisme tvarka, kurios privalo laikytis kreditorius prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei (skolininkui) iškėlimo (CPK 137 str. 2 d. 3 p., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Vadovaujantis šia tvarka, kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Šios tvarkos paskirtis yra siekti, kad šalys per tam tikrą laikotarpį taikiai išspręstų prievolių įvykdymo klausimus, o įmonei skolininkei bankroto bylos iškėlimo grėsmė nebūtų staigmena. Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto bylos iškėlimo klausimas nagrinėjamas nebe pirmą kartą (pirmą kartą kelti apeliantui bankroto bylą buvo atsisakyta, nes nebuvo į teismo depozitinę įmokėtas užstatas administravimo išlaidoms padengti). Ieškovas šiuo atveju remiasi 2013 m. spalio 17 d. pretenzija (1 t., b. l. 29), kurioje nurodė, kad atsakovui neapmokėjus viso žalos atlyginimo dydžio per 30 dienų bus kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo. Pakartotine 2014 m. sausio 24 d. pretenzija ieškovas atsakovą informavo apie tai, kad neatlyginus žalos bus kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina, kad inicijuojant bankroto bylą apeliantui pirmąjį kartą, UAB „Kurmista“ 2013 m. liepos 17 d., ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies pagrindu informavo atsakovą dėl numatomo bankroto bylos inicijavimo. Nepaisant to, kad pirmąjį kartą ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo tenkintas, apeliantui, žinant apie skolas ir jų negrąžinant, dėl kreditorių ketinimo iškelti įmonei bankroto bylą buvo žinoma. Teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, apeliantui nelikvidavus įsiskolinimų ieškovui ir bendraieškiui tuomet, kai šių asmenų ketinimai inicijuoti bankroto bylą buvo pareikšti, nagrinėjamu atveju pagrįstai nekonstatavo įstatymo pažeidimo.

28Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros

29ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai, yra fakultatyviniai. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

30Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad byloje siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros atitinka joms ĮBĮ keliamus reikalavimus bei įvertinęs informaciją apie siūlomus administratorius, turėjo pagrindą atsakovo bankroto administratoriumi paskirti bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ kandidatūrą.

31Teismo vertinimu, parenkant asmenį, kuris vykdys konkrečios įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad ta aplinkybė, jog bankroto administratorius sutiko atlikti visus bankroto administravimo veiksmus nemokamai, rodo, kad tarp ieškovo ir jo pasiūlyto bankroto administratoriaus yra galimi neteisėti susitarimai, tačiau šioje byloje nenustatyta, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ būtų suinteresuotas atitinkama UAB „Betono dekoras“ bankroto bylos baigtimi ar šališkas. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė įrodymų, o teismas iš byloje esančių duomenų nenustatė egzistuojant tokias aplinkybes.

32Esant išdėstytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl apelianto atskirojo skundo argumentai dėl bankroto administratoriaus laikytini nepagrįstais.

33Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teismas nepasisako, nes jie neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas nurodė, kad nėra nustatyta Lietuvos Respublikos ĮBĮ 11 straipsnio 4... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB ,,Betono dekoras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Teismas nenustatė ĮBĮ numatytų pagrindų bankroto bylos iškėlimui,... 11. 2. UAB „Irdaiva“ neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 12. 3. Pareiškėjas UAB „Kurmista” nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo... 13. Atsakovas UAB „Irdaiva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 15. Benrdaieškis UAB „Kurmista“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Šios bylos apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties,... 20. Dėl pagrindų bankroto bylai iškelti... 21. Atsakovas UAB ,,Betono dekoras“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas... 22. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad bankroto byla iškeliama,... 23. Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos išsamiai išnagrinėjo byloje... 25. Byloje nustatyta, kad atsakovas nesutiko ir ginčijo ieškovo UAB „Irdaiva“... 26. Apelianto teigimu nei ieškovas UAB „Irdaiva“, nei bendraieškis UAB... 27. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta išankstinio ginčo dėl bankroto... 28. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros ... 29. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 30. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad byloje... 31. Teismo vertinimu, parenkant asmenį, kuris vykdys konkrečios įmonės bankroto... 32. Esant išdėstytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad... 33. Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teismas nepasisako, nes jie... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 35. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....