Byla 2-284-464/2019
Dėl finansinio užstato grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės ,,Ekra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2741-611/2013 pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės ,,Ekra“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai akcinei bendrovei bakui Snoras dėl finansinio užstato grąžinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė BAB ,,Ekra“ 2018-10-29 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu atnaujinti procesą šio teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2741-611/2013 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 9 punktų pagrindais.

72.

8Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-11-25 sprendimu, priimtu prašomoje atnaujinti civilinėje byloje Nr. 2-2741-611/2013, atmetė kaip nepagrįstą jos ieškinį, kuriame buvo prašoma įpareigoti atsakovę BAB banką Snoras grąžinti jai 536 080,57 Eur (1 850 979 Lt), netaikant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatų, reglamentuojančių kreditorinių reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios bendrovės turto.

93.

10Mano, kad procesas šioje byloje atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2018-07-25 priėmė sprendimą byloje Nr. C-107/17, kuriame, be kita ko, išaiškino, kad 2002-06-06 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito, iš dalies pakeistos 2009-05-06 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/44/EB, 4 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji įpareigoja valstybes nares priimti tokias teisės normas, kurios leistų įkaito, nustatyto susitarimu dėl finansinio įkaito, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo, gavėjui patenkinti savo reikalavimą, kylantį dėl atitinkamų finansinių įsipareigojimų nevykdymo, iš šio įkaito, kai priverstinio vykdymo įvykis įvyksta jam jau iškėlus bankroto bylą.

114.

12Tačiau išnagrinėtoje byloje teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, kad šalys turi aiškiai ir nedviprasmiškai susitarti, kad jų sudaryta sutartis dėl finansinio užtikrinimo susitarimo be nuosavybės teisės perdavimo yra sudaroma pagal įstatymą ir užstato turėtojas turi teisę finansinį užstatą vienašališkai realizuoti susitarime nustatytomis sąlygomis net ir nesant priverstinio vykdymo įvykiui, t. y. iškėlus skolininkui bankroto bylą, o nesant tokio šalių susitarimo, taikytinos ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos, draudžiančios įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

135.

14Pasak pareiškėjos, priimtas teismo sprendimas prieštarauja nurodytiems Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktiems išaiškinimams, todėl, vadovaujantis analogija, šios institucijos išaiškinimas laikytinas pagrindu atnaujinti byloje procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu.

156.

16Ieškovės teigimu, taip pat egzistuoja ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytas pagrindas procesui atnaujinti. Kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę ji įvardija bylą nagrinėjusių teismų netinkamai taikytas teisės normas – sprendžiant šį ginčą buvo privalu taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/47/EB.

177.

18CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytą proceso atnaujinimo pagrindą ieškovė taip pat įrodinėja aplinkybe, kad teismo sprendimas priimtas pažeidžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktą išaiškinimą dėl privalomas tokio nacionalinės teisės reguliavimo, kad įkaito davėjo pateiktas finansinis įkaitas negali būti įskaitytas į bankrutuojančio įkaito turėtojo turto masę. Atsižvelgiant į tai, kad priimant sprendimą byloje buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, t. y. netinkamai taikyta ir aiškinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB, procesas atnaujintinas taip pat ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

19II.

20Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

218.

22Vilniaus apygardos teismas 2018-11-30 nutartimi ieškovės BAB ,,Ekra“ prašymo netenkino ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2741-611/2013.

239.

24Teismas sprendė, kad ieškovė prašymą atnaujinti procesą pateikė nepraleisdama CPK 368 straipsnyje numatyto termino. Teismo sprendimas byloje, kurios procesą prašoma atnaujinti, įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2014-07-14 nutartį, taigi prašymo pateikimo dieną (2018-10-29) nebuvo suėjęs 5 metų naikinamasis terminas. Apie prašyme nurodytų aplinkybių, kuriomis grindžiamas bylos atnaujinimo poreikis, egzistavimą ieškovei tapo žinoma Europos Sąjungos Teisingumo Teismui 2018-07-25 priėmus prašyme nurodytą sprendimą, todėl prašymo pateikimo teismui dieną 3 mėn. terminas taip pat nebuvo suėjęs.

2510.

26Teismas pažymėjo, kad prašymas iš esmės yra grindžiamas viena aplinkybe – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018-07-25 priimtu prejudiciniu sprendimu byloje Nr. C-107/17, kurioje buvo sprendžiama dėl 2002-06-06 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (toliau – Direktyva 2002/47/EB), iš dalies pakeistos 2009-05-06 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/44/EB, 4 straipsnio 1 ir 5 dalių bei 8 straipsnio išaiškinimų.

2711.

28Atmesdamas ieškovės argumentus dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto pagrindo procesui atnaujinti buvimo, teismas nurodė, kad pagal CPK 367 straipsnio 1 dalį prašymas atnaujinti procesą, grindžiamas aptartu pagrindu, turi būti pateikiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad ieškovė analogišką prašymą dėl proceso atnaujinimo 2018-10-24 pateikė ir Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kuris 2018-11-26 nutartimi jį atsisakė priimti. Kasacinis teismas, be kita ko, pažymėjo, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo priėmimas įstatymų leidėjo valia nėra įrašytas į proceso atnaujinimo pagrindų sąrašą, o šis sąrašas yra baigtinis. Kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo priėmimas nėra proceso atnaujinimo pagrindas, teismas ieškovės nurodomos aplinkybės nepripažino teikiančia pagrindą atnaujinti procesą.

2912.

30Spręsdamas dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto pagrindo, teismas nurodė, kad, nagrinėjant šalių ginčą, Direktyva 2002/47/EB galiojo ir jos nuostatos jau buvo žinomos, tačiau ji negalėjo ir neturėjo būti taikomas, nes direktyvos nėra tiesioginio taikymo aktas. Direktyva 2002/47/EB (su pakeitimais, padarytais 2009-05-06 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/44/EB) buvo įgyvendinta priimant Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą, kuris ir buvo taikomas nagrinėjant prašomą atnaujinti civilinę bylą. Tuo tarpu plėtojama ir besikeičianti teismų praktika, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinius sprendimus, kuriais yra aiškinama Europos Sąjungos teisė, negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe, nes jos bylos nagrinėjimo metu nebuvo.

3113.

32Teismas taip pat sprendė, kad ieškovė nenurodė jokio konkretaus teismo sprendimo, nuosprendžio arba kitokio valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio akto, buvusio pagrindu priimti sprendimą civilinėje byloje, kuris buvo panaikintas. Kitaip tariant, konstatavo, kad šiuo atveju nenustatytas ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas.

3314.

34Atmesdamas kaip nepagrįstus ieškovės argumentus dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyto pagrindo procesui atnaujinti egzistavimo, teismas pažymėjo, kad šalis šiuo pagrindu gali remtis tik tada, kai ji nėra išnaudojusi instancinės teismo sprendimo kontrolės galimybės, t. y. aiški teisės normos taikymo klaida yra padaryta apeliacine tvarka neapskųstame pirmosios instancijos teismo sprendime. Nagrinėjamos bylos atveju Vilniaus apygardos teismo 2013-11-25 sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-14 nutartimi paliktas nepakeistas.

3515.

36Įvertinęs tokias aplinkybes, ieškovės prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje teismas atmetė.

37III.

38Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3916.

40Ieškovė BAB ,,Ekra“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-11-30 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – jos prašymą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4116.1.

42Nors CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad pagrindas peržiūrėti sprendimą yra tuomet, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismų sprendimai, nutartys ar nutarimai civilinėse bylose prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyve yra Lietuvos Respublika, arba kai Europos Žmogaus Teisių Teismas nagrinėjamą peticiją išbraukia iš bylų sąrašo taikaus susitarimo ar vienašalės deklaracijos pagrindu, jeigu taikiu susitarimu ar vienašale deklaracija pripažįstama, kad teismų sprendimais, nutartimis ar nutarimais civilinėse bylose buvo pažeistos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir (ar) jos papildomuose protokoluose nustatytos pareiškėjų teisės dėl teismų sprendimų, nutarčių ar nutarimų civilinėse bylose, tačiau, taikant analogiją, turėtų būti peržiūrėti ir tie sprendimai, kurių atžvilgiu priimti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atitinkami sprendimai ar pateikti išaiškinimai.

4316.2.

44Paaiškėjo nauja esminė aplinkybė – priimdamas sprendimą teismas taikė neaktualias nacionalinės teisės normas, kadangi turėjo būti taikoma Direktyva 2002/47/EB.

4516.3.

46Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu nustatytas toks privalomas nacionalinės teisės reguliavimas, kuriuo įkaito davėjo pateiktas finansinis įkaitas negalėtų būti įskaitytas į bankrutuojančio įkaito turėtojo turto masę, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

4716.4.

48Sprendime padaryta aiški teisės normų taikymo klaida – netinkamai taikyta ir aiškinta Direktyva 2002/47/EB (su vėlesniais pakeitimais).

4917.

50Atsakovė BAB bankas Snoras atsiliepime į atskirąjį skundą prašo šio skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

5117.1.

52Atskirasis skundas nepagrįstas nei teisiniu, nei faktiniu pagrindu, jis identiškas ieškovės 2018-10-24 pateiktam prašymui atnaujinti procesą.

5317.2.

54Lietuvos Aukščiausiojo Teismo neskundžiama 2018-11-26 nutartimi išspręstas klausimas dėl proceso šioje byloje atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Joks kitas teismas neturi įgaliojimų procesą atnaujinti šiuo pagrindu.

5517.3.

56CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta galimybė peržiūrėti jau įsiteisėjusius teismų sprendimus tais atvejais, kai sprendimas buvo priimtas nesiremiant faktinėmis aplinkybėmis, kurios ginčo šalims (-iai) ar teismui nebuvo žinomos, tačiau egzistavo ginčo metu. Ši teisės norma negali būti suprantama ir aiškinama tokiu būdu, kad teismų sprendimai būtų keičiami keičiantis teisiniam santykio reglamentavimui ir / ar teisminei praktikai.

5717.4.

58Nei Lietuvos Respublikos teismai, nei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nepanaikino nei teismo sprendimo, nei nuosprendžio, nei kito individualaus teisės akto, kurio pagrindu buvo priimtas sprendimas ginčo byloje, todėl neegzistuoja ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytas pagrindas procesui atnaujinti.

5917.5.

60CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas negali būti taikomas, nes 2013-11-25 Vilniaus apygardos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas Lietuvos apeliacinio teismo ir 2014-07-14 nutartimi, kuria šis sprendimas paliktas nepakeistas.

61Teismas

konstatuoja:

62IV.

63Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl proceso atnaujinimo instituto esmės ir pagrindinių principų

6418.

65Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Dėl to teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose: Sypchenko v. Russia, no. 38368/04, judgment of 1 March 2007; Volkov v. Russia, no.8564/02, judgment of 15 March 2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011, 2014-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014).

6619.

67Kita vertus, teismų praktikoje, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, pažymėta ir tai, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008, 2016-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-219/2016). Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą įsiteisėjusiu teismo sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Dėl to proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, galimu tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisės atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo, o prašymai atnaujinti procesą ribojami laike (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2013, 2015-06-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347-915/2015).

6820.

69Taigi, tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009). Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas tik esant bent vienai iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje išvardintų sąlygų.

7021.

71Nagrinėjamu atveju apeliantė mano, kad egzistuoja keturios iš devynių CPK 366 straipsnyje įtvirtintų sąlygų atnaujinti procesui išnagrinėtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2741-611/2013 pagal jos ieškinį atsakovei BAB bankui Snoras dėl lėšų grąžinimo, t. y. CPK 366 straipsnio 1 dalies 1-2, 5 ir 9 punktų sąlygos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad nors šiuo atveju proceso atnaujinimo siekiama skirtingais teisiniais pagrindais, šie pagrindai motyvuojamai ta pačia faktine aplinkybe – visų sąlygų buvimą apeliantė sieja su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018-07-25 sprendime, priimtame byloje Nr. C-107/17, pateiktu išaiškinimu dėl Direktyvos 2009/44/EB 4 straipsnio 5 dalies taikymo.

7222.

73Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamoje teismo nutartyje padarytomis išvadomis, kad apeliantė neįrodė įstatyme numatytų ir prašyme įvardijamų pagrindų procesui atnaujinti. Pažymėtina, kad apeliantės atskirajame skunde išdėstyti analogiški, kaip ir jos prašyme, motyvai bei argumentai, iš esmės nekritikuojant teismo padarytų dėl jų išvadų ir nepasisakant, kodėl jos neteisingos arba ydingos. Vien tų pačių, teismo jau įvertintų ir skundžiamoje nutartyje aptartų argumentų pakartojimas atskirajame skunde, neteikia pagrindo padaryti priešingą išvadą, nei yra dėl jų padaręs pirmosios instancijos teismas. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu

7423.

75Apeliantė tiek prašyme, tiek atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad pagal CPK 366 straipsnio 1 dalį procesas gali būti atnaujintinas ne tik tuo atveju, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta Lietuvos Respublikos teismų sprendimus, nutartis ar nutarimus civilinėse bylose prieštaraujančiais Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, bet ir tada, kai sprendimą dėl teisės aktų galiojimo bei aiškinimo priima ir kitas tarptautinis teismas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tokia apeliantės pozicija stokoja pagrįstumo.

7624.

77Pirma, pagal CPK 367 straipsnio 1 dalį tuo atveju, kai procesą prašoma atnaujinti būtent šiuo teisiniu pagrindu, toks prašymas pateikiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Nei bylos šalys, nei teismai neturi pasirinkimo kitaip aiškinti teismingumo taisyklę, kurią tiesiogiai yra sureguliavęs įstatymų leidėjas. Todėl, vadovaujantis įstatymo imperatyvu, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismas tokių prašymų neturi ir negali nagrinėti.

7825.

79Antra, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-11-26 nutartimi Nr. 3P-5/2018 apeliantės prašymą jau yra atsisakęs priimti ir išaiškinęs, kad įstatymo leidėjas, atsižvelgdamas į atitinkamų tarptautinių teismų nagrinėjamų bylų pobūdį ir tvarką, CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte neatsitiktinai nurodė, kad proceso atnaujinimo pagrindu gali būti tik konkretaus, t. y. Europos Žmogaus Teisių Teismo, priimtas procesinis sprendimas. Todėl, priešingai nei yra įsitikinusi ir tvirtina apeliantė, teisės analogija netaikytina, o Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas, negali būti tapatinamas su Europos Žmogaus Teisių Teismo priimamais sprendimais ir neteikia pagrindo procesui pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punktą atnaujinti. Šie teismų praktiką formuojančio teismo išaiškinimai yra privalomi tiek apeliantei, tiek teismams (CPK 4 str.).

8026.

81Aptariamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-11-26 nutarties turinys, 2018-12-12 pateikiant atskirąjį skundą, apeliantei galėjo ir turėjo būti žinomas, todėl toks jos elgesys, kai pakartotinai keliamas klausimas, kuris galutine ir neskundžiama teismo nutartimi jau yra iš esmės išspręstas, sudaro pagrindą abejoto šios proceso šalies sąžiningu naudojimusi procesinėmis teisėmis.

8227.

83Ir trečia, CPK 3 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad įstatymo analogija taikoma tik tuo atveju, kai nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo materialinį arba procesinį santykį. Šiuo konkrečiu atveju pats įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs proceso atnaujinimo pagrindų sąrašą, kuris yra baigtinis, vadinasi, nėra net prielaidų įstatymo analogijos taikymui. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu

8428.

85Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė Direktyvos 2002/47/EB 4 straipsnio 5 punkto, o taip pat nesivadovavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018-07-25 sprendime pateiktu išaiškinimu dėl šios normos taikymo.

8629.

87Kasacinio teismo praktika dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kaip proceso atnaujinimo pagrindo, yra nuosekli ir aiškiai išplėtota. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016). Taigi nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą tokiu pagrindu, visų pirma būtina įvertinti, ar apeliantės nurodytos aplinkybės gali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis ir esminėmis, t. y. ar jos būtų lėmusios kitokius teismų sprendimus byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą.

8830.

89Negalima sutikti su apeliante, kad nutartį neatnaujinti proceso priėmęs teismas turėjo tiesiogiai vadovautis Direktyva 2002/47/EB. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad bet kuri direktyva nėra tiesioginio taikymo aktas. Jos nuostatas reikalinga inkorporuoti į nacionalinę teisę. Aptariama direktyva buvo įgyvendinta priimant Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą (šio įstatymo 1 str. 3 d.), kurio aktuali redakcija, t. y. ir ta įstatymo dalis, į kurią perkeltas Direktyvos 2002/47/EB 4 straipsnis, buvo taikoma ir priimant sprendimą prašomoje atnaujinti byloje (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-14 nutarties 7-8 l.).

9031.

91Sprendžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktų išaiškinimų byloje Nr. C-107/17 aktualumo proceso atnaujinimui klausimą, ką taip pat savo atskirajame skunde akcentuoja apeliantė, atsižvelgtina į kasacinio teismo praktiką dėl sukurtų teisės aiškinimo taisyklių galiojimo laike. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad atitinkami teisės taikymo išaiškinimai net ir tuo atveju, jeigu jais būtų keičiama anksčiau suformuota teismų praktika, sukelia padarinių tik į ateitį, t. y. naujai sukurtą precedentą teismai galės naudoti spręsdami naujas, o ne jau išspręstas bylas. Dėl to vien pasikeitusi teismų praktika nėra pagrindas peržiūrėti teismų priimtus procesinius sprendimus, o asmenims nesuteikta teisės kreiptis į teismą dėl jo priimto sprendimo, kurio argumentai buvo reinterpretuoti kitoje (vėlesnėje) byloje, peržiūrėjimo. Teismų praktikos plėtojimas, papildant naujais teisės aiškinimo ir taikymo elementais, ar jos reinterpretavimas nelaikytini naujomis esminėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo žinomos teismo procesinio sprendimo (ankstesniojo) priėmimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, 2017-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017, 2018-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-460/2018).

9232.

93Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad apeliantės įvardijami išaiškinimai, pateikti Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendime, priimtame praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo galutinio sprendimo prašomoje atnaujinti byloje priėmimo, negali būti vertinami kaip ginčo nagrinėjimo metu egzistavusi ir tik šiuo metu paaiškėjusi nauja aplinkybė. Kitaip tariant, 2018-07-25 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimai byloje Nr. C-107/17 nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo aspektu, juolab ši praktika galioja tik į ateitį, sprendžiant naujas, o ne jau išspręstas bylas. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu

9433.

95CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jei panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti. Taigi pagal šiame punkte nustatytą pagrindą gali būti atnaujinta byla, jeigu buvo panaikinti atitinkami teismų procesiniai sprendimai ar valstybės, savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktai.

9634.

97Šiuo atveju apeliantė įrodinėja būtent tokio pagrindo egzistavimą ta pačia ir vienintele aplinkybe, t. y. kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pirmiau aptartu sprendimu nustatė privalomą nacionalinei teisei reguliavimą, kuriuo įkaito davėjo pateiktas finansinis įkaitas negalėtų būti įskaitytas į bankrutuojančio įkaito turėtojo turto masę.

9835.

99Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimu netikrino ir neturėjo kompetencijos tikrinti atitinkamų nacionalinių teismų priimtų sprendimų teisėtumo ar pagrįstumo. Šis teismas nesprendė ir nepasisakė dėl individualaus pobūdžio Lietuvos Respublikos teisės aktų galiojimo. Įrodymų, kad kiti tarptautiniai ar nacionaliniai teismai būtų panaikinę teismų procesinius sprendimus, kuriais vadovaujantis buvo priimtas sprendimas prašomojo atnaujinti civilinėje byloje, ar kad būtų panaikintas individualaus pobūdžio aktas, į bylą nėra pateikta. Atsižvelgiant į tai, nenustatytas ir toks proceso atnaujinimo pagrindas. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu

10036.

101Apeliantė taip pat siekė pasinaudoti ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu. Šioje proceso normoje pasakyta, kad jei pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

10237.

103Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad civilinėje byloje Nr. 2-2741-611/2013, kurioje apeliantė prašo atnaujinti procesą, teismo priimtas sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka – Lietuvos apeliacinis teismas 2014-07-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1006/2014 Vilniaus apygardos teismo 2013-11-25 sprendimą paliko nepakeistą.

10438.

105Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-09 ir 2014-10-17 nutartimis buvo atsisakyta priimti apeliantės kasacinius skundus, konstatuojant, kad nors kasaciniuose skunduose nurodoma, kad teismas pažeidė CK 6.913 straipsnio, 6.894 straipsnio, Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įrodymų vertinimo taisykles, tačiau nesuformuluota tokia teisės aiškinimo ir taikymo problema, kuri turėtų esminės reikšmės teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precedento suformavimui, o pateikto kasacinio skundo argumentai, kuriais grindžiami teiginiai, kad bylą nagrinėjęs teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, teisėjų atrankos kolegijos vertinimu, tokių skundo teiginių nepatvirtino.

10639.

107Taigi apeliantė yra pasinaudojusi žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo peržiūros instancine tvarka procedūra, todėl vien dėl šios privalomos sąlygos nebuvimo (sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka) proceso atnaujinimas tokiu teisiniu pagrindu nebuvo įmanomas.

10840.

109Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro prielaidų kitaip išspręsti klausimą dėl proceso atnaujinimo, nei jį išsprendė pirmosios instancijos teismas. Skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

110Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

111Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė BAB ,,Ekra“ 2018-10-29 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 7. 2.... 8. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-11-25 sprendimu, priimtu... 9. 3.... 10. Mano, kad procesas šioje byloje atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 1... 11. 4.... 12. Tačiau išnagrinėtoje byloje teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo... 13. 5.... 14. Pasak pareiškėjos, priimtas teismo sprendimas prieštarauja nurodytiems... 15. 6.... 16. Ieškovės teigimu, taip pat egzistuoja ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte... 17. 7.... 18. CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytą proceso atnaujinimo pagrindą... 19. II.... 20. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 21. 8.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2018-11-30 nutartimi ieškovės BAB ,,Ekra“... 23. 9.... 24. Teismas sprendė, kad ieškovė prašymą atnaujinti procesą pateikė... 25. 10.... 26. Teismas pažymėjo, kad prašymas iš esmės yra grindžiamas viena aplinkybe... 27. 11.... 28. Atmesdamas ieškovės argumentus dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 29. 12.... 30. Spręsdamas dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyto pagrindo,... 31. 13.... 32. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovė nenurodė jokio konkretaus teismo... 33. 14.... 34. Atmesdamas kaip nepagrįstus ieškovės argumentus dėl CPK 366 straipsnio 1... 35. 15.... 36. Įvertinęs tokias aplinkybes, ieškovės prašymą atnaujinti procesą... 37. III.... 38. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 39. 16.... 40. Ieškovė BAB ,,Ekra“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 41. 16.1.... 42. Nors CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad pagrindas peržiūrėti... 43. 16.2.... 44. Paaiškėjo nauja esminė aplinkybė – priimdamas sprendimą teismas taikė... 45. 16.3.... 46. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu nustatytas toks privalomas... 47. 16.4.... 48. Sprendime padaryta aiški teisės normų taikymo klaida – netinkamai taikyta... 49. 17.... 50. Atsakovė BAB bankas Snoras atsiliepime į atskirąjį skundą prašo šio... 51. 17.1.... 52. Atskirasis skundas nepagrįstas nei teisiniu, nei faktiniu pagrindu, jis... 53. 17.2.... 54. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo neskundžiama 2018-11-26 nutartimi išspręstas... 55. 17.3.... 56. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta galimybė peržiūrėti jau... 57. 17.4.... 58. Nei Lietuvos Respublikos teismai, nei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas... 59. 17.5.... 60. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas negali būti taikomas, nes 2013-11-25... 61. Teismas... 62. IV.... 63. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 64. 18.... 65. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo... 66. 19.... 67. Kita vertus, teismų praktikoje, aiškinant proceso atnaujinimo institutą,... 68. 20.... 69. Taigi, tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 70. 21.... 71. Nagrinėjamu atveju apeliantė mano, kad egzistuoja keturios iš devynių CPK... 72. 22.... 73. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamoje teismo nutartyje... 74. 23.... 75. Apeliantė tiek prašyme, tiek atskirajame skunde laikosi pozicijos, kad pagal... 76. 24.... 77. Pirma, pagal CPK 367 straipsnio 1 dalį tuo atveju, kai procesą prašoma... 78. 25.... 79. Antra, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-11-26 nutartimi Nr. 3P-5/2018... 80. 26.... 81. Aptariamų aplinkybių kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo... 82. 27.... 83. Ir trečia, CPK 3 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad įstatymo analogija taikoma... 84. 28.... 85. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 86. 29.... 87. Kasacinio teismo praktika dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos... 88. 30.... 89. Negalima sutikti su apeliante, kad nutartį neatnaujinti proceso priėmęs... 90. 31.... 91. Sprendžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateiktų išaiškinimų... 92. 32.... 93. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos... 94. 33.... 95. CPK 366 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad procesas gali būti... 96. 34.... 97. Šiuo atveju apeliantė įrodinėja būtent tokio pagrindo egzistavimą ta... 98. 35.... 99. Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimu netikrino ir... 100. 36.... 101. Apeliantė taip pat siekė pasinaudoti ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte... 102. 37.... 103. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad civilinėje byloje Nr.... 104. 38.... 105. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-09 ir 2014-10-17 nutartimis buvo... 106. 39.... 107. Taigi apeliantė yra pasinaudojusi žemesnės instancijos teismo priimto... 108. 40.... 109. Aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai nesudaro prielaidų kitaip... 110. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 111. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti...