Byla 2-1471-117/2015
Dėl 362.025 eurų žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4789-467/2015 pagal A. B. ieškinį dėl 362.025 eurų žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. B. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad kriminalinė Lietuva ir Vilniaus apygardos teismas ir teisėja V. M., A. K. ir kriminalinė institucija Lietuvos apeliacinis teismas ir pseudoteisėjos A. K. ir J. V. tyčia vilkino civilinės bylos Nr. 2-3510-881/2013 nagrinėjimą bei suvaržė ieškovo teisę į gynybą nuo atsakovo „kriminalinės“ Lietuvos prokuratūros ir policijos bei teismų pareigūnų neteisėtų bei nusikalstamų veiksmų. Ieškovas patyrė 362.025 eurų (1250000 litų) žalą, kuri priteistina iš atsakovės kriminalinės Lietuvos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo A. B. ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kaip neatitinkantį CPK reikalavimų, pareikštą neegzistuojantiems atsakovams ir nesiekiant apginti savo galimai pažeistų teisių. Teismas rėmėsi suformuotu precedentu ir konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą, nes ieškovas sąmoningai piktnaudžiauja savo teisėmis bei rodo nepagarbą teismui bei proceso dalyviams.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7A. B. (toliau – apeliantas) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti kriminalinės institucijos Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį ir perduoti klausimą kitam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas – atsisakydamas priimti ieškinį nenurodė į kurią instituciją kreiptis, kad reikalavimai būtų išnagrinėti (CPK 137 str. 3 d.); nemotyvavo CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo bei nepagrindė Lietuvos apeliacinio teismo praktikos taikymo sprendžiant dėl reikalavimų neva neegzistuojantiems atsakovams reiškimo.

102. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio pateikimo neva neegzistuojantiems atsakovams, netinkamai taikė CPK 115 straipsnio 4 dalį, kadangi neteisingas teismo pavadinimo nurodymas ar nenurodymas ir kiti neesminiai netikslumai neturi būti kliūtis atsisakyti priimti procesinį dokumentą. Teismas nemotyvavo šios nutarties dalies, nenurodė įstatymo, kuriuo remiantis daromos išvados, todėl pažeidė CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą.

113. Teismas netinkamai taikė CPK 21 straipsnį, 329 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Konvencijos 6 straipsnį, Konstitucijos 109 straipsnį – pažeidė objektyvaus ir nešališko bylos nagrinėjimo principą, nukrypo nuo privalomo precedento civiliniame procese. Pirmosios instancijos teismo teisėja sprendė ieškinio priėmimo klausimą, nors ieškiniu keliamas to paties teismo, kuriam pateiktas ieškinys, teisėjų veiksmų teisėtumo klausimas, o tai kelia pagrįstas abejones teismo nešališkumu.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, atsisakęs priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka apelianto ieškinį, priėmė pagrįstą procesinį sprendimą ir teisingai išsprendė ieškinio priėmimo klausimą.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrindė CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto taikymo, nenurodė į kurią instituciją kreiptis, kad reikalavimai būtų išnagrinėti (CPK 137 str. 3 d.) bei nepagrindė Lietuvos apeliacinio teismo praktikos taikymo.

17Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto teiginiais. Ieškovas 2015 m. balandžio 30 d. ieškinyje atsakovais nurodė: kriminalinę Lietuvą, kriminalinės Lietuvos „teisingumo„ ministeriją, kriminalinę instituciją Vilniaus apygardos teismą ir kriminalinius nusikaltėlius ir recidyvistus pseudoteisėjus V. M., A. K., J. V., V. S., V. K., kriminalinės Lietuvos apeliacinį teismą ir kriminalinę nusikaltėlę ir recidyvistę pseudoteisėją N. P.. Pirmosios instancijos teismas nurodė teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką bei ją nustatančius teisės aktus bei pagrįstai konstatavo, jog įvertinus ieškinio turinį matyti, kad ieškovas, pateikdamas CPK reikalavimų neatitinkantį ieškinį ir reikšdamas ydingai suformuluotą reikalavimą neegzistuojantiems atsakovams, nesiekia savo galimai pažeistų teisių gynimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-287-157/2015, suformuotą precedentą.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismo nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-287-157/2015, buvo išnagrinėtas A. B. skundas dėl galimo CPK 294 straipsnio netinkamo taikymo, teismo šališkumo, 115 straipsnio 4 dalies netinkamo taikymo. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartyje išsamiai išanalizuotos teisės kreiptis į teismą sąlygos, civilinio proceso principų esmė taip pat išanalizuotos konkrečios faktinės aplinkybės, kurios, apeliacinio teismo įsitikinimu, yra iš esmės tapačios nagrinėjamoje byloje.

19Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo pažymėta, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai – būtent tokiai, kuri būtų grindžiama su Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principais (bei kitais konstituciniais principais) neatskiriamai susijusia ir iš jų kylančia maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-03-28 nutarimas byloje Nr. 33/03, 2007-10-24 nutarimas byloje Nr. 26/07, 2007-07-05 nutarimas). Taigi, nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai rėmėsi esamu, Lietuvos apeliacinio teismo suformuotu, precedentu.

20Akivaizdu, kad klausimas, ar neegzistuojančių atsakovų nurodymas ieškinyje (Lietuvos Respublikos valstybės, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, teismų įvardijimas kriminaliniais ir konkrečių teisėjų vadinimas nusikaltėliais, recidyvistais pseudoteisėjais) yra pagrindas išvadai, jog ieškinys yra pareikštas neegzistuojantiems atsakovams, todėl nepriimtinas kaip nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 1 d. 2 p.) jau buvo ne kartą išnagrinėtas. Išaiškinta, kad teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinama tik tada, kai pateikiamas ieškinys atitinkantis įstatymo keliamus reikalavimus – CPK normos nustato imperatyvius bendruosius bei specialiuosius reikalavimus ieškinio formai ir turiniui (CPK 111 str., 114 str., 135 str.), kurių turi paisyti visi asmenys, norintys pasinaudoti teismine gynyba. Procesiniuose sprendimuose apeliantui taip pat buvo išaiškinta, kad surašant procesinius dokumentus turi būti laikomasi dokumentų įforminimo taisyklių, vengiama įžeidžiančių formuluočių. Apeliantui ne kartą buvo nurodyta ir tai, kad atsakovų įvardijimas „Kriminalinė Lietuva“, „Kriminalinės Lietuvos „teisingumo“ ministerija“ ir pan. negali būti vertinami rašymo apsirikimu ar tiesiog netikslumu. Konstatuota, jog atsakovams taikomi epitetai „kriminalinė“ institucija, „pseudo“ teisėjai reiškia piktnaudžiavimą, procesiškai nepagarbų ir nepriimtiną apelianto elgesį, sudarantį pagrindą išvadai, kad A. B. piktnaudžiauja procesine teise į teisminę gynybą ir realiai nesiekia ginti savo teises (Lietuvos apeliacinio teismo 205-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-287-157/2015, 2015-07-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040-464/2015, 2015-10-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1451-302/2015 ir kt.).

21Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą nagrinėjo apelianto keliamus klausimus ir laikėsi vieningos pozicijos (Lietuvos apeliacinio teismo2015-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-287-157/2015; 2015-05-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-741-178/2015; 2015-07-16 nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1040-464/2015 ir Nr. 2-1090-464/2015; 2015-08-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1101-407/2015; 2015-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1192-407/2015; 2015-08-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1191-186/2015; 2015-09-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1228-464/2015; 2015-09-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320-178/2015; 2015-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1372-464/2015; 2015-10-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1451-302/2015; 2015-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1468-943/2015), todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai rėmėsi esamu precedentu.

22Sąmoningas piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, nagrinėjamu atveju taip pat sudaro pagrindą konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei motyvuotai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

23Apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 137 straipsnio 3 dalį, kadangi nenurodė į kurią instituciją kreiptis, kad būtų išnagrinėtas jo reikalavimas, yra nepagrįstas. Konstatavus, kad ieškovas teisę į teisminę gynybą naudoja ne pagal įstatyme nustatytą paskirtį, nėra pagrindo teigti, kad turėjo būti taikoma CPK 137 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata.

24Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškinio pateikimo neva neegzistuojantiems atsakovams, netinkamai taikė CPK 115 straipsnio 4 dalį, kadangi neteisingas teismo pavadinimo nurodymas ar nenurodymas ir kiti neesminiai netikslumai neturi būti kliūtis atsisakyti priimti procesinį dokumentą.

25Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 115 straipsnio 4 dalies taikymo klausimas taip pat buvo išnagrinėtas Lietuvos apeliaciniame teisme. Akcentuota, kad CPK 115 straipsnio 4 dalis taikytina kartu su CPK 3 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, jog teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Įsiteisėjusiuose procesiniuose sprendimuose akcentuojama, kad šios (CPK 115 str. 4 d.) normos paskirtis yra neapsunkinti teisės į teisminę gynybą realizavimo tiems asmenims, kurie dėl nesusipratimo, klaidos, nepakankamo įstatymo supratimo, informacijos stygiaus ir pan. procesiniame dokumente ne visai tinkamai nurodo ar nenurodo tam tikrus neesminius duomenis. Tačiau neturėtų būti ginama teisė remtis šia norma asmenims, sąmoningai piktnaudžiaujantiems procesinėmis teisėmis tokiu būdu, kai procesą siekiama panaudoti akivaizdžiai niekinančio, įžeidžiančio požiūrio į valstybę bei kitus proceso dalyvius išreiškimui, nes jos paskirtis, kaip minėta, yra kita (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320-178/2015; 2015-07-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040-464/2015). Nagrinėjamos bylos aplinkybės bei cituotuose procesiniuose sprendimuose nagrinėtos aplinkybės iš esmės nesiskiria, todėl Lietuvos apeliacinis teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė esamo teisės taikymo precedento – apelianto teiginys, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 115 straipsnio 4 dalį, yra nepagrįstas ir atmestinas.

26Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CPK 21 straipsnį, 329 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Konvencijos 6 straipsnį, Konstitucijos 109 straipsnį, kadangi pirmosios instancijos teismo teisėja sprendė ieškinio priėmimo klausimą, nors ieškiniu keliamas to paties teismo, kuriam pateiktas ieškinys, teisėjų veiksmų teisėtumo klausimas.

27Apelianto nurodyta aplinkybė nesudaro pagrindo abejoti teisėjo nešališkumu. Apeliantui teismai ne viename procesiniame sprendime išaiškino, jog tokios kategorijos bylose reikalavimai reiškiami atsakovei valstybei, o ne atskiroms jos institucijoms. Teisėjo nešališkumo klausimas sprendžiamas kiekvienoje konkrečioje byloje, nustatant ar teisėjas yra suinteresuotas bylos baigtimi. (Lietuvos apeliacinio teismo2012-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012; 2011-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012). Nagrinėjamu atveju, apeliantas pateikė tik nuomonę, nepagrįstą leistinais įrodymais, todėl nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių teigti, kad teisėjas, nagrinėjęs ieškinio priėmimo klausimą, būtų suinteresuotas bylos baigtimi.

28Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir jos motyvus, konstatuoja, kad apelianto teiginiai dėl skundžiamos nutarties nemotyvavimo, yra nepagrįsti – skundžiama nutartis atitinka CPK 291 straipsnio reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai nurodė, kokiu pagrindu atsisakoma priimti ieškinį, bei kuo remiantis teismas padarė šias išvadas.

29Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas išsprendė pažeisdamas civilinio proceso taisykles, todėl skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. B. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. A. B. (toliau – apeliantas) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1. Teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas –... 10. 2. Teismas, spręsdamas dėl ieškinio pateikimo neva neegzistuojantiems... 11. 3. Teismas netinkamai taikė CPK 21 straipsnį, 329 straipsnio 2 dalies 1... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas,... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrindė CPK 137... 17. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto teiginiais.... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismo... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą buvo... 20. Akivaizdu, kad klausimas, ar neegzistuojančių atsakovų nurodymas ieškinyje... 21. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą nagrinėjo apelianto keliamus klausimus... 22. Sąmoningas piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, Lietuvos apeliacinio... 23. Apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 137... 24. Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 25. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 115 straipsnio 4 dalies... 26. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto teiginiais,... 27. Apelianto nurodyta aplinkybė nesudaro pagrindo abejoti teisėjo nešališkumu.... 28. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs skundžiamą pirmosios instancijos... 29. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ieškinio... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą....