Byla eB2-3220-275/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statvilsta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statvilsta“,

Nustatė

21.

3Ieškovas UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė iškelti bankroto bylą UAB „Statvilsta“. Nurodė, kad UAB „StatVilsta“ turi skolinį įsipareigojimą UAB „Altitudė“ 32 183,72 Eur sumoje, kylantį iš UAB „Altitudė“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų. Atsakovas savo įsipareigojimo apmokėti įsiskolinimo, pagal UAB „Altitudė“ siųstas PVM sąskaitas faktūras, neįvykdė, todėl liko skolingas UAB „Altitudė“. Kadangi atsakovas savo įsipareigojimo per nustatytus terminus neįvykdė, jam kilo pareiga mokėti CK 6.210 str. 2 d. nustatytas 6 proc. dydžio metines palūkanas už termino įvykdyti savo įsipareigojimus praleidimą. Taigi atsakovo įsiskolinimas nuolat auga.

42.

52019 m. vasario 11 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi, įskaitant visus jos priedus, UAB „Altitudė“ visas reikalavimo teises į atsakovą perleido Teisės ir kreditų valdymo departamentui. Nuo 2019-02-11 Teisės ir kreditų valdymo departamentas tapo naujuoju atsakovo kreditoriumi. Todėl pagrįstai manytina, kad atsakovas yra nemokus vertinant pagal ĮBĮ 2 str. 8 d., nes turimomis žiniomis, atsakovas turi rimtų finansinių sunkumų ir šiuo metu negali atsiskaityti ne tik su ieškovu, bet ir su kitais kreditoriais.

63.

7Atsakovė UAB „Statvilsta“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad UAB „StatVilsta“ įsipareigojimas UAB „Altitudė“ nėra pradelstas. Susipažinus su pareiškimo ir prieš tai siųstų pareiškėjo raštų argumentais abejotina, ar pareiškėjui žinomi UAB „Altitudė“ reikalavimo teisių, kurias pareiškėjas tariamai perėmė, pagrindai.

84.

9UAB „StatVilsta“, vykdydama su statybos darbų užsakovu UAB „Domus Estate Retail“ sudarytą 2018-03-26 rangos sutartį, su subrangovu UAB „Altitudė“ sudarė 2018-06-04 subrangos sutartį. Subrangos sutartį su UAB „Altitudė“, kaip ir kitas subrangos sutartis Rangos sutarties pagrindu, UAB „StatVilsta“ sudarė susitardama, kad subrangovams nebus mokama, kol apmokėjimas už jų atliktus darbus nėra gautas iš užsakovo UAB „Domus Estate Retail“. Šią sąlygą UAB „StatVilsta“ laikė viena esminių Subrangos sutarties sąlygų, kadangi siekė apriboti finansinę riziką ir nesusieti šios rizikos su aplinkybėmis, kurių pati bendrovė negali kontroliuoti. Rangos sutartimi UAB „StatVilsta“ apsiėmė atlikti dideles statybos darbų apimtis, jų atlikimui pasamdė subrangovus, todėl paminėtomis finansinę riziką ribojančiomis sąlygomis buvo siekiama eliminuoti tokias situacijas, kai užsakovui (kad ir nepagrįstai) uždelsus sumokėti, subrangovai reiškiamais reikalavimais gali išsemti turimas apyvartines lėšas ir privesti prie nemokumo.

10Paminėto susitarimo pagrindu Subrangos sutarties 1.2. punkte fiksuotas subrangovo UAB „Altitudė“ užtikrinimai jog:- Subrangovui žinoma ir suprantama, kad visi rangovo UAB „StatVilsta“ prisiimami įsipareigojimai pagal šią sutartį yra ribojami Rangos sutarties sąlygų: UAB „StatVilsta“ neįsipareigojo Subrangos sutartimi daugiau, nei turi teisių pagal Rangos sutartį; -

11Subrangovui žinoma ir priimtina, kad negalės būti laikoma, jog Subrangovas įgijo tam tikras teises, jei/kol šių (tokių pačių) teisių neįgijo Rangovas pagal Rangos sutartį; tam tikros šios Sutarties sąlygos gali būti neįgyvendinamos vien todėl, kad su tokiu įgyvendinimu nesutinka Užsakovas, naudodamasis Rangos sutarties ir/ar teisės aktų suteikiamomis teisėmis; negalės būti laikoma, kad Subrangovas įgijo tam tikras teises ir/ar Rangovas įgijo tam tikras pareigas, jei/kol dėl tokių teisių ir pareigų įgijimo, apimties, ar pan. kilo Rangovo ir Užsakovo ginčas.

125.

13Užsakovas UAB „Domus Estate Retail“, pažeisdamas Rangos sutartį ir įstatymus, nepagrįstai nemoka už UAB „StatVilsta“ ir jos subrangovų atliktus darbus, dėl ko UAB „StatVilsta“ po ilgų ikiteisminių derybų kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą dėl skolos iš UAB „Domus Estate Retail“ priteisimo. Šio UAB „StatVilsta“ ieškinio pagrindu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2375-567/2019 (ieškinio suma 347 715,21 Eur). Išieškojus skolą iš UAB „Domus Estate Retail“, UAB „StatVilsta“ atsiskaitys su subrangovais.

146.

15Pareiškėjo pateikta UAB „Altitudė“ 2019-02-06 pretenzija surašyta prieš pat tariamą reikalavimo teisių perdavimą UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“. UAB „StatVilsta“ nespėjo atsakyti į šią pretenziją, kadangi iš karto po jos gavimo prasidėjo susirašinėjimas su UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ kaip tariamu teisių perėmėju. Situacija, kodėl atsiskaityti su UAB „Altitudė“ kol kas nėra galimybės šiam subrangovui buvo nurodyta ir Subrangos sutarties sąlygos buvo primintos 2018-09-17 raštu bei ne kartą paaiškintos tiesioginio bendravimo metu.

167.

172019-02-18 rašte UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ nurodė, jog įsigijo iš UAB „Altitudė ranga“ reikalavimo teises į UAB „StatVilsta“ ir jų pagrindu reikalauja sumokėti 32 809,12 Eur skolą. UAB „StatVilsta“ su UAB „Altitudė ranga“ jokių teisinių santykių neturėjo. Prie paminėto 2019-02-18 rašto buvo pridėtas 2019 m. vasario 14 d. priėmimo-perdavimo aktas prie 2019/02/14 Reikalavimo perleidimo sutarties, kuriame nurodyta, jog UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ perima iš UAB „Altitudė ranga“ reikalavimo teises į tariamą UAB „StatVilsta“ 32 183,72 Eur „skolą“ pagal 2018-07-11 PVM sąskaitą-faktūrą ir 2018-10-26 skolų suderinimo aktą. 2019-02-22 raštu UAB „StatVilsta“ atsakė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“, jog nebuvo ir nėra skolinga UAB „Altitudė ranga“, su šia bendrove neturėjo jokių sutartinių, ar kitokių prievolinių santykių.

188.

19Nei viename iš UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ atsiųstų perdavimo-priėmimo aktų nebuvo jokių sąlygų, iš kurių būtų galima spręsti, kokiomis sąlygomis ir kokia konkrečia apimtimi reikalavimo teisės perleidžiamos, koks (kada) yra teisių perleidimo-įgijimo momentas ir pan. Reikalavimo perleidimo sutartys nebuvo pateiktos.

209.

21Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, UAB „StatVilsta“ kilo pagrįstų abejonių ar UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ yra UAB „Altitudė“ teisių ir pareigų sutartiniuose santykiuose su UAB „StatVilsta“ tinkamas perėmėjas. 2019-03-12 raštu (kopija pridedama), UAB „StatVilsta“ pareikalavo UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pateikti papildomus paaiškinimus dėl paminėtų dokumentų, informacijos prieštaravimų, 2019-02-14 Reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos su UAB „Altitudė ranga“ ir 2019 m. vasario 14 d. priėmimo-perdavimo akto prie šios reikalavimo perleidimo sutarties patvirtintas kopijas, 2019-02-11 Reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos su UAB „Altitudė“ ir 2019 m. vasario 11 d. priėmimo-perdavimo akto prie šios reikalavimo perleidimo sutarties patvirtintas kopijas. Jokio atsakymo į šį UAB „StatVilsta“ 2019-03-12 raštą UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ nepateikė, prašomos informacijos ir dokumentų, turinčių pagrįsti reikalavimo teisių į UAB „StatVilsta“ įgijimą, nepateikė.

2210.

23Šios aplinkybės svarbios, kadangi tik pats įgijęs kreditoriaus teisinį statusą pareiškėjas UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ (esant kitų pagrindų) įgytų teisę reikti reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2411.

25Pareiškėjas taip pat nuslėpė nuo teismo, jog (kaip jau nurodyta) buvo sudaryta ir kita 2019-02-14 Reikalavimo perleidimo sutartis Nr.2019/02/14 kurioje buvo numatyta, jog tas pačias reikalavimo teises UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ vėliau perima iš UAB „Altitudė ranga“. Jei reikalavimo teisės 2019-02-14 dar priklausė UAB „Altitudė ranga“, jų kita bendrovė – UAB „Altitudė“ 2019-02-11 negalėjo perleisti UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“. Tokiu atveju 2019-02-11 Reikalavimo perleidimo sutartis, iš kurios pareiškėjas kildina savo reikalavimo teises, laikytina prieštaraujančia CK 6.101 str. 1 d. normoms bei laikytina niekine (CK 1.80 str. 1 d.).

2612.

27UAB „StatVilsta“ nebuvo gavusi pareiškėjo pateikto į bylą 2019-02-18 pranešimo. Kaip jau paminėta 2018-02-18 rašte tuo pačiu numeriu UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pranešė, jog perima reikalavimo teises iš UAB „Altitudė ranga“ pagal kitą reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Taigi, pareiškėjas pateikė teismui žinomai neteisingą informaciją ir dokumentą bei neįvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

2813.

29Iš susirašinėjimo su pareiškėju UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ ir pareiškimo teismui turinio, pareiškėjas net nesiaiškino prievolės, kurios pagrindu teikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vykdytinumo. Taigi, pareiškėjas UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ neturėjo teisės teikti pareiškimo teismui pareiškime nurodomais pagrindais, esant ginčui dėl jo, kaip kreditoriaus, statuso bei prievolei, kurios pagrindu teiktas pareiškimas, šiuo metu esant nevykdytinai (nesuėjus vykdymo terminui).

3014.

31Atsakovas taip pat pažymi, jog kartu su atsiliepimu pateikiami duomenys patvirtina, kad UAB „StatVilsta“ neatitinka net formalių nemokumo kriterijų. UAB „StatVilsta“ laiku moka visu privalomus mokesčius, socialinio draudimo įmokas ir darbo užmokestį. Skolų VMI, Sodrai ir darbuotojams nėra.

3215.

33Kaip ir dažnas Lietuvos verslo subjektas, UAB „StatVilsta“ turi tam tikrų pradelstų įsipareigojimų verslo kontrahentams, tačiau ir kiti verslo kontrahentai yra pradelsę dalies įsipareigojimų UAB „StatVilsta“ vykdymą. Pradelstų įsipareigojimų suma nesiekia pusės į balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

3416.

35Kaip matyti iš pridedamų dokumentų: 2018 m. patvirtintos finansinės atskaitomybės (balanso) duomenimis UAB „StatVilsta“ turėjo 714 860 Eur vertės turto. 2019-04-29 balanso (sudaryto gavus teismo nutartį šioje byloje) duomenimis įmonė turi 862 366 Eur turto. Taigi, turimo turto vertė nemažėja; pradelsti UAB „StatVilsta“ įsipareigojimai šiuo metu sudaro 176 792,51 Eur. Pažymėtina, kad uždelsimas atsiskaityti neviršija 60 dienų. Be to, tokį dalinį delsimą atsiskaityti sąlygojo objektyvios priežastys: darbų/paslaugų pirkėjų įsiskolinimai; į darbų atlikimą pagal Rangos sutartį su UAB „Domus Estate Retail“ buvo investuotos ženklios apyvartinės lėšos, kurių atgauti kol kas nepavyko. Tačiau UAB „StatVilsta“ sprendžia kilusias dalines problemas ir su tiekėjais atsiskaito; verslo kontrahentai UAB „StatVilsta“ skolingi 319 298,44 Eur. Be to, (kol dar nepatvirtinta teismo civilinėje byloje Nr. e2-2375-567/2019 tenkinant ieškinį) į šią skolų sumą įtraukta ne UAB „Domus Estate Retail“ skola (ieškinio suma 347 715,21 Eur). UAB „StatVilsta“ šiuo metu nedalyvauja kitose bylose atsakove, jos atžvilgiu nevykdomi išieškojimai.

3617.

37Įkeisto turto bendrovė neturi. Tiek 2018 metais, tiek 2019 metais (preliminariai) UAB „StatVilsta“ dirbo/dirba pelningai. Tai patvirtina pridedami 2018 m. pelno-nuostolių ataskaitos ir preliminarios 2019-04-29 pelno-nuostolių ataskaitos duomenys. Svarbu ir tai, kad UAB „StatVilsta“ aktyviai vykdo ūkinę-komercinę veiklą, generuoja ir gauna pajamas iš kurių galės atsiskaityti tiek su esamais, tiek su būsimais kreditoriais. Tai patvirtina pridedami duomenys apie gautus ir sumokėtus avansus, statybos objektų, kuriuose atliekami statybos darbai sudarytų sutarčių pagrindu, sąrašas. Taigi, kelti UAB „StatVilsta“ bankroto bylą nėra nei formalaus teisinio, nei (juo labiau) faktinio pagrindo.

38Dėl ieškovo teisės reikšti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

3918.

40Atsakovas atsiliepime į pareiškimą ginčija ieškovo teisę reikšti pareiškimą, tvirtindamas, kad ieškovas nėra įgijęs reikalavimo teisės į atsakovą, kadangi jam siųstuose pranešimuose nurodydavo UAB „Altitudė ranga“, o prie pareiškimo pridėjo įrodymus, kad perėmė reikalavimą iš UAB „Altitudė“. Pažymi, kad su UAB „Altitudė ranga“ jokių sutartinių santykių neturėjo, o UAB „Altitudė“ turimą reikalavimą pripažįsta, tačiau tvirtina, kad jis negali būti laikomas pradelstu. Iš atsiliepime išdėstytų argumentų, teismas nustatė, kad UAB „Statvilsta“ 2018-03-26 pasirašė rangos sutartį su UAB „Domus Estate Retail“, ko pasekoje 2018-06-04 su UAB „Altitudė“ pasirašė subrangos sutartį, tačiau prieš pasirašydamos susitarė, jog subrangovams nebus mokama, kol apmokėjimas už jų atliktus darbus nėra gautas iš užsakovo UAB „Domus Estate Retail“. Šio susitarimo pagrindu subrangos sutarties 1.2 punkte fiksuoti subrangovo UAB „Altitudė“ užtikrinimai, jog subrangovui žinoma ir suprantama, kad visi rangovo UAB „StatVilsta“ prisiimami įsipareigojimai pagal šią sutartį yra ribojami Rangos sutarties sąlygų: UAB „StatVilsta“ neįsipareigojo Subrangos sutartimi daugiau, nei turi teisių pagal Rangos sutartį; subrangovui žinoma ir priimtina, kad negalės būti laikoma, jog Subrangovas įgijo tam tikras teises, jei/kol šių (tokių pačių) teisių neįgijo Rangovas pagal Rangos sutartį; tam tikros šios Sutarties sąlygos gali būti neįgyvendinamos vien todėl, kad su tokiu įgyvendinimu nesutinka Užsakovas, naudodamasis Rangos sutarties ir/ar teisės aktų suteikiamomis teisėmis; negalės būti laikoma, kad Subrangovas įgijo tam tikras teises ir/ar Rangovas įgijo tam tikras pareigas, jei/kol dėl tokių teisių ir pareigų įgijimo, apimties, ar pan. kilo Rangovo ir Užsakovo ginčas.

4119.

42Pažymėtina tai, jog bankroto bylos kėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisė ir dydis nenustatinėjami, šie klausimai sprendžiami iškėlus skolininkui bankroto bylą ir sprendžiant dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo ir dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-186/2005). Teismas pabrėžia, kad civilinės bylos iškėlimo stadijoje teismas kreditoriaus reikalavimo pagrįstumą vertina tik preliminariai, pirmiausia siekdamas nustatyti ne kreditoriaus reikalavimo dydį, o kreditoriaus statusą. Jei kreditorius pateikia pakankamų jo reikalavimo pagrįstumo įrodymų, iš kurių teismas gali susidaryti nuomonę, jog yra labiau tikėtina, kad kreditorius reikalavimo teisę į skolininką turi, tokio kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo turi būti nagrinėjamas iš esmės. Net ir ieškinių dėl kreditoriaus teisės į skolininką pagrįstumo kitose bylose nagrinėjimas nėra kliūtis išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą, jei tai neatima galimybės teismui patikrinti įstatyme numatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus. Tokiais atvejais teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą ir įvertindamas įmonės (ne) mokumą, turi atsižvelgti į tai, kokią reikšmę įmonės mokumui turi nagrinėjami ieškiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006).

4320.

44Tuo tarpu jei skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus, teismas situaciją turėtų vertinti vadovaudamasis civiliniame procese galiojančiu tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008), tačiau neatlikdamas išsamaus įrodymų tyrimo, o remdamasis preliminariu turimų įrodymų vertinimu. Nepripažinti kreditoriaus statuso ir jo teisės prašyti skolininkui iškelti bankroto bylą teismas turėtų tik tada, kai yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

4521.

46Teismas atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismų praktiką, taip pat į ieškovo kartu su pareiškimu pateiktus įrodymus, sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Statvilsta“ iškėlimo. Pažymėtina tai, jog atsakovo argumentai susiję su tuo ar pareiškėjas realiai perėmė iš UAB „Altitudė“ reikalavimą į atsakovą, turėtų reikšmę ir galėtų būti išsamiau vertinami tuo atveju jei atsakovui būtų iškelta bankroto byla, sprendžiant klausimą dėl UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ įtraukimo į kreditorių sąrašą. Šiuo gi atveju, teismas preliminariai įvertinęs pareiškėjo prie pareiškimo pateiktus dokumentus, neturi teisinio pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas tikėtina neperėmė reikalavimo į atsakovą.

4722.

48Be to, nors nagrinėjamu atveju atsakovas tvirtina, kad nėra gavęs pareiškėjo į bylą pateikto 2019-02-18 pranešimo, tačiau į bylą yra pateikta AB „Lietuvos paštas“ registruotos siuntos įteikimo pažyma, jog minėtas pranešimas buvo atsakovui įteiktas 2019 m. kovo 1 d., taip pat voko kopija, jog pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas neatsiėmė per siuntos saugojimo laiką, nors pareiškėjas atsakovui dokumentus išsiuntė VĮ „Registrų centras“ nurodytu buveinės adresu Justiniškių g. 14, Vilnius, dėl to, konstatuotina, jog pareiškėjas tinkamai įvykdė LR ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatytą reikalavimą.

49Atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Statvilsta“.

5023.

51Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo ir CPK nuostatos. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nuostatas, bankroto byla iškeliama, jeigu konstatuojama bent viena šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

5224.

53Įmonės nemokumo procese siekiama kelių tikslų – ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje, taip pat nemokaus skolininko likvidavimo tikslas. Kita vertus, greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties ir sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Taigi bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui ištyrus visus įrodymus nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas nustatomas įvertinus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nustatyti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį ( Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-29 nutartis c.b. Nr. 2-1609/2010).

5425.

55Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, turi atsižvelgti į tokius kriterijus: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su kreditoriais priežastis ir terminą, įmonės skolos kreditoriams dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, reikalaudamas bankroto bylos atsakovui UAB „Statvilsta“ iškėlimo, remiasi būtent įmonės nemokumu, kuris, minėta, yra vienas iš savarankiškų įmonės bankroto iškėlimo pagrindų. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi įmonės nemokumą apsprendžia dvi sąlygos – įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pradelsti įsipareigojimai yra suprantami būtent kaip pradelstos mokėti įmonės finansinės skolos ar neatliktos kitos prievolės (pavyzdžiui, neatlikti darbai), dėl kurių neatlikimo įmonei kyla pareiga sumokėti tam tikras pinigines sumas kreditoriams.

5626.

57Teismas, įvertinęs atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, jog šiai dienai nėra pagrindo iškelti atsakovui UAB „Statvilsta“ bankroto bylą. Nustatyta, jog atsakovas įregistruotas 2000 metais, pagrindinė veikla, remiantis VĮ „Registrų centras“ esančiais duomenimis yra popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; pastatų statyba; inžinerinių statinių statyba; specializuota statybos veikla; teisinė ir apskaitos veikla; leidybinė veikla; pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla; reklama ir rinkos tyrimas; švietimas; veiklos nėra nutraukęs. Šiuo metu atsakovas turi 45 apdraustuosius. Duomenų, jog darbuotojams būtų vėluojama mokėti darbo užmokesčius į bylą pateikta nebuvo. Įsiskolinimas Sodrai sudaro 38,71 Eur dydžio sumą.

5827.

59Kartu su atsiliepimu atsakovas taip pat pateikė vykdomų statybos rangos sutarčių sąrašą, iš kurio matyti, kad šiuo metu atsakovas tikėtina yra pasirašęs 6 sutartis, iš kurių atsakovas tikisi gauti 1 577 074,10 Eur dydžio sumą. Taip pat pateikė įrodymus, jog jis atlieka išankstinius mokėjimus tiekėjams bei gauna išankstinius mokėjimus iš pirkėjų. Teismo manymu, šie duomenys patvirtina, jog atsakovas vykdo kasdienę veiklą.

6028.

61Iš pateikto į bylą ir VĮ „Registrų centras“ įregistruoto balanso duomenų, už 2018 metus matyti, jog įmonės turto vertė sudaro- 714 860 Eur (ilgalaikis turtas- 62 069 Eur vertės, iš kurio materialusis turtas- 43 089 Eur; trumpalaikis turtas- 650 209 Eur vertės, iš kurio per vienerius metus gautinos sumos – 494 155 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai- 155 409 Eur), o atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro- 320 483 Eur, ši suma atitinka ir per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus. Atsakovas į bylą pateikė balansą, sudarytą 2019-04-29, iš kurio matyti, jog įmonės turto vertė sudaro- 871 146 Eur (ilgalaikis turtas- 55 939 Eur vertės, iš kurio materialusis turtas- 36 974 Eur; trumpalaikis turtas- 810 589 Eur vertės, iš kurio atsargos sudaro- 234 486 Eur, pirktos prekės skirtos perparduoti- 118 787 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 539 709 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai- 36 394 Eur), o atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro- 405 537 Eur, ši suma atitinka ir per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus. Pelno (nuostolių) ataskaitos už 2018 metų ataskaitinį laikotarpį duomenimis įmonės pelnas buvo 163 891 Eur dydžio; remiantis preliminaria pelno (nuostolių) ataskaita už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 balandžio 29 d. atsakovo pelnas sudaro 71 233 Eur. Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė turi 81 kreditorių, bendrai 369 071,74 Eur dydžio sumai, iš kurių pradelsta 176 792,51 Eur dydžio suma. Pažymėtina tai, jog į kreditorių sąrašą atsakovas taip pat įtraukė ir UAB „Altitudė“ su 32 183,72 Eur dydžio suma, iš kurios UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ perėmė reikalavimą, tačiau šį įsiskolinimą atsakovas laiko nepradelstu. Iš debitorių sąrašo matyti, jog įmonės debitorinės skolos siekia 319 298,44 Eur, iš kurių pradelsta daugiau kaip 90 dienų- 242 099,48 Eur dydžio suma.

6229.

63Atsakovas atsiliepime nurodo, jog į debitorių sąrašą nėra dar įtraukta UAB „Domus Estate Retail“ su 347 715,21 Eur dydžio įsiskolinimu, nes Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2375-567/2019, kurioje yra nagrinėjamas UAB „Statvilsta“ ieškinys minėtai įmonei dėl 347 715,21 Eur dydžio skolos priteisimo, pagal jų sudarytą Rangos sutartį.

6430.

65Iš VĮ „Regitra“ esančių duomenų matyti, jog atsakovui priklauso keturios transporto priemonės. VĮ „Registrų centras“ duomenimis atsakovas jokio nekilnojamojo turto neturi ir neturėjo.

6631.

67Patikrinus antstolių informacinėje sistemoje esančius duomenis nustatyta, jog išieškojimai iš atsakovo nėra vykdomi, įkeisto turto bendrovė neturi. Patikrinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančią informaciją, nustatyta, jog UAB „Statvilsta“ dalyvauja dvejose civilinėse bylose atsakovu: 1) Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamas UAB „Arsena“ ieškinys dėl 1 333,91 Eur skolos, civ. b. Nr. e2-14637-432/2019; 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. eL2-12196-934/2019 2019 m. kovo 6 d. UAB „Švaros broliai“ išduotas teismo įsakymas dėl 289,19 Eur skolos.

6832.

69Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, jog įmonė nėra nemoki. Atsakovas pateikė įrodymus, pagrindžiančius aplinkybes, jog veiklą bendrovė vykdo, o sudarytos sutartys tikėtina bus pelningos, atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį ir nustatytas kainas. Be to, įmonė turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Priešingi duomenys į bylą pateikti nebuvo.

7033.

71Pažymėtina, kad tam tikrais atvejais, įmonės, kurios atžvilgiu svarstomas bankroto bylos iškėlimo klausimas, elgesys vengiant pateikti jai nenaudingus įrodymus (duomenis), gali būti pripažintas nesąžiningu ir todėl leidžiančiu konstatuoti nemokumo būsenos slėpimą, kas taip pat sudaro pagrindą konstatuoti įmonės nemokumą net ir nenustačius formalaus nemokumo padėtį atitinkančio įmonės turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykio. Tačiau nagrinėjamu atveju teismui atsakovo pateikti įrodymai pakankamai informatyvūs ir atitiko teismo suformuluotą pradinį įpareigojimą dėl ĮBĮ nurodytų duomenų pateikimo. Kita vertus, būtina įvertinti ir atsakovo procesinį elgesį, kurio negalima pripažinti pasyviu ar nesąžiningu. Bankroto bylų ypatumai lemia išvadą, jog įmonė, siekdama apsiginti nuo pareikšto reikalavimo iškelti bankroto bylą, turi arba leistinomis priemonėmis pagrįsti mokumą (įmonei, kuriai keliama bankroto byla tenka tokia procesinė pareiga) arba įvykdyti pareiškėjų (kreditorių) finansinius reikalavimus (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Atsakovas pateikęs į bylą papildomus įrodymus, nurodė, kad su UAB „Altitudė“ ir su visais subrangovais, kurie buvo pasamdyti vykdyti darbus, pagal UAB „Statvilsta“ ir UAB „Domus Estate Retail“ sudarytą rangos sutartį, bus atsiskaityta iš karto, kai tik bus išieškota skola iš UAB „Domus Estate Retail“. Teismas neturi teisinio pagrindo netikėti šiais atsakovo argumentais, todėl manytina, jog ieškovas turi realią galimybę išsiieškoti iš skolininko įsiskolinimą, ko pasekoje, įvertinus esantį prievolės dydį su turimu turtu, jis būtų pilnai padengtas.

7234.

73Esant išdėstytoms aplinkybėms, akivaizdu, jog atsakovo įsiskolinimas turimiem kreditoriams yra nemažas, jie siekia išsiieškoti savo skolas, debitorių, kuriems nevykdant savo prisiimtų įsipareigojimų, atsakovo finansinė padėtis nukenčia, tačiau teismas pastebi tai, jog atsakovas vykdo veiklą, sudarinėja sutartis su klientais bei nevengia prisiimtų įsipareigojimų, įvertinęs byloje gautą bei surinktą informaciją apie atsakovo finansinę padėtį, sprendžia, jog šiai dienai nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus ĮBĮ 2 str. 8 d. prasme. Pažymėtina, jog duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog įmonė veikia nuosekliai nuostolingai, jos finansinė padėtis nuolatos blogėja, dėl ko būtų mažai tikėtina, kad ši tendencija artimiausiu metu galėtų pasikeisti, nesama. Aptarti finansiniai rodikliai leidžia daryti tikėtiną prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra kritiškai prasta, veikla vykdoma, likvidaus turto, kurį yra galimybė realizuoti, pakanka, todėl pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą šiai dienai, nėra.

7435.

75Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus bei įvertinus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą.

7636.

77Nagrinėjamu atveju atsakovui pagrindus, jog jis nors ir negalėdamas su visais įmonės kreditoriais atsiskaityti iš karto, tačiau vykdo veiklą bei nustačius, jog atsakovas nuosavybės teise valdo likvidų turtą, kurio pakankamai turimoms prievolėms padengti, teismo vertinimu, šios aplinkybės nereiškia, jog atsakovas pasidarė nemokus, o atvirkščiai, tik pagrindžia, kad atsakovas, kaip įmanydamas stengiasi išsilaikyti rinkoje, ir toliau vykdyti veiklą. Nesant duomenų, jog įmonės finansinė situacija atitinka Įmonių bankroto įstatyme reglamentuotą nemokumo sąvoką, nėra pagrindo kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Statvilsta“ LR ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. ir 2 p. numatytais pagrindais.

78Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d., Civilinio proceso kodekso 93 str., 98 str. 2 d., 290 str. - 291 str.,

Nutarė

79Atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Statvilsta“, j. a. k. 125440955.

80Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. 1.... 3. Ieškovas UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ kreipėsi į... 4. 2.... 5. 2019 m. vasario 11 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi, įskaitant visus jos... 6. 3.... 7. Atsakovė UAB „Statvilsta“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir prašo... 8. 4.... 9. UAB „StatVilsta“, vykdydama su statybos darbų užsakovu UAB „Domus... 10. Paminėto susitarimo pagrindu Subrangos sutarties 1.2. punkte fiksuotas... 11. Subrangovui žinoma ir priimtina, kad negalės būti laikoma, jog Subrangovas... 12. 5.... 13. Užsakovas UAB „Domus Estate Retail“, pažeisdamas Rangos sutartį ir... 14. 6.... 15. Pareiškėjo pateikta UAB „Altitudė“ 2019-02-06 pretenzija surašyta... 16. 7.... 17. 2019-02-18 rašte UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ nurodė,... 18. 8.... 19. Nei viename iš UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ atsiųstų... 20. 9.... 21. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, UAB „StatVilsta“ kilo pagrįstų... 22. 10.... 23. Šios aplinkybės svarbios, kadangi tik pats įgijęs kreditoriaus teisinį... 24. 11.... 25. Pareiškėjas taip pat nuslėpė nuo teismo, jog (kaip jau nurodyta) buvo... 26. 12.... 27. UAB „StatVilsta“ nebuvo gavusi pareiškėjo pateikto į bylą 2019-02-18... 28. 13.... 29. Iš susirašinėjimo su pareiškėju UAB „Teisės ir kreditų valdymo... 30. 14.... 31. Atsakovas taip pat pažymi, jog kartu su atsiliepimu pateikiami duomenys... 32. 15.... 33. Kaip ir dažnas Lietuvos verslo subjektas, UAB „StatVilsta“ turi tam tikrų... 34. 16.... 35. Kaip matyti iš pridedamų dokumentų: 2018 m. patvirtintos finansinės... 36. 17.... 37. Įkeisto turto bendrovė neturi. Tiek 2018 metais, tiek 2019 metais... 38. Dėl ieškovo teisės reikšti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.... 39. 18.... 40. Atsakovas atsiliepime į pareiškimą ginčija ieškovo teisę reikšti... 41. 19.... 42. Pažymėtina tai, jog bankroto bylos kėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo... 43. 20.... 44. Tuo tarpu jei skolininkas ginčija kreditoriaus statusą ir pateikia tai... 45. 21.... 46. Teismas atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą teismų praktiką, taip pat... 47. 22.... 48. Be to, nors nagrinėjamu atveju atsakovas tvirtina, kad nėra gavęs... 49. Atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Statvilsta“.... 50. 23.... 51. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo ir CPK... 52. 24.... 53. Įmonės nemokumo procese siekiama kelių tikslų – ginti kreditorių teises,... 54. 25.... 55. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas, spręsdamas dėl... 56. 26.... 57. Teismas, įvertinęs atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus,... 58. 27.... 59. Kartu su atsiliepimu atsakovas taip pat pateikė vykdomų statybos rangos... 60. 28.... 61. Iš pateikto į bylą ir VĮ „Registrų centras“ įregistruoto balanso... 62. 29.... 63. Atsakovas atsiliepime nurodo, jog į debitorių sąrašą nėra dar įtraukta... 64. 30.... 65. Iš VĮ „Regitra“ esančių duomenų matyti, jog atsakovui priklauso... 66. 31.... 67. Patikrinus antstolių informacinėje sistemoje esančius duomenis nustatyta,... 68. 32.... 69. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad byloje surinktų... 70. 33.... 71. Pažymėtina, kad tam tikrais atvejais, įmonės, kurios atžvilgiu svarstomas... 72. 34.... 73. Esant išdėstytoms aplinkybėms, akivaizdu, jog atsakovo įsiskolinimas... 74. 35.... 75. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 76. 36.... 77. Nagrinėjamu atveju atsakovui pagrindus, jog jis nors ir negalėdamas su visais... 78. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5... 79. Atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Statvilsta“, j. a. k. 125440955.... 80. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...