Byla 2-2466/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SALVUS Baltija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5335-302/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SALVUS Baltija“ ieškinį dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, pareikštą atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai Vilniaus Gedimino technikos universitetui, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Tomosta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Siemtecha“, išvadas teikiančios institucijos Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,SALVUS Baltija“ kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą pripažinti ūkio subjektų grupės UAB „Tomosta“ ir UAB „Siemtecha“ pasiūlymą laimėjusių konkursą „VGTU Saulėtekio rūmų Centrinio korpuso Verslo vadybos fakulteto (Saulėtekio al. 11, Vilnius) auditorijų remonto ir durų pakeitimo darbų pirkimas“. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti supaprastinto atviro konkurso „VGTU Saulėtekio rūmų Centrinio korpuso Verslo vadybos fakulteto (Saulėtekio al. 11, Vilnius) auditorijų remonto ir durų pakeitimo darbų pirkimas“ viešojo pirkimo sutarties.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog konkursas „VGTU Saulėtekio rūmų Centrinio korpuso Verslo vadybos fakulteto (Saulėtekio al. 11, Vilnius) auditorijų remonto ir durų pakeitimo darbų pirkimas“ buvo susijęs su tam tikrų viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu, siekiant užtikrinti jų teikimą, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų užkirtusios kelią atsakovui numatytu laiku įgyvendinti savo funkcijas, taip pat būtų pažeidusios viešąjį interesą. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog ieškinio reikalavimo pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Be to, ieškovui išaiškino, jog priėmus jam palankų sprendimą, jis galėtų savo teises apginti kitais būdais - galėtų reikalauti žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo prašymą, konstatavo, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrintų šalių interesų pusiausvyros, nebūtų proporcingos siekiamiems tikslams, pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas iš esmės pripažino, kad ieškovo ieškinys tikėtinai pagrįstas, tačiau atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, jog pirmiausia turi būti ginamas neva pažeistas viešasis interesas, reikalaujantis skubiai užbaigti pirkimą, o ne ieškovo tesėtas interesas sudaryti su perkančiąja organizacija viešųjų pirkimų sutartį.

102. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo teisėtų interesų, o tuo pačiu ir viešojo intereso užtikrinti teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba neįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Ieškinio tikslas – viešojo pirkimo sutarties sudarymas, o ne žalos atlyginimo reikalavimas. Dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir/ar, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas keltų grėsmę viešojo intereso įgyvendinimui. Atvirkščiai – viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar atsakovas pažeidė imperatyvų teisinį reguliavimą, padarė žalą Lietuvos valstybei.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Nagrinėjamu atveju apeliantas prašė įpareigoti atsakovą nesudaryti supaprastinto atviro konkurso „VGTU Saulėtekio rūmų Centrinio korpuso Verslo vadybos fakulteto (Saulėtekio al. 11, Vilnius) auditorijų remonto ir durų pakeitimo darbų pirkimas“ viešojo pirkimo sutarties. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, tretieji asmenys Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir kt.; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Plungės rajono savivaldybės administracija, trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“, bylos Nr. 3K-3-155/2011). Vadinasi, viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešas interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; kt.).

16Nagrinėjamu atveju ginčo objektas – sutarties dėl universiteto auditorijų remonto ir durų pakeitimo darbų sudarymas ir vykdymas. Apeliantas ginčija neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo sprendimą, kuris galimai buvo priimtas pažeidžiant teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.). Byloje nėra duomenų, patvirtinančių viešojo intereso, reikalaujančio itin skubiai užbaigti viešojo intereso procedūras, egzistavimą. Byloje taip pat nenustatyta, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir konkurso procedūrų teisėtumo užtikrinimas sukeltų žalą viešajam interesui, padarytų neigiamos įtakos žmonių gerovei.

17Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog apelianto prašymas įpareigoti atsakovą nesudaryti minėtos sutarties yra pagrįstas, nes pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms apelianto reikalavimai netektų tikrosios prasmės, iš esmės pasunkėtų apeliantui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas arba jį įvykdyti taptų neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti apelianto prašymą, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir apelianto prašymas tenkintinas.

18Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

20Įpareigoti atsakovą Vilniaus Gedimino technikos universitetą nesudaryti supaprastinto atviro konkurso „VGTU Saulėtekio rūmų Centrinio korpuso Verslo vadybos fakulteto (Saulėtekio al. 11, Vilnius) auditorijų remonto ir durų pakeitimo darbų pirkimas“ viešojo pirkimo sutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai