Byla 2S-166-275/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Rita Kisielienė ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Dussmann service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dussmann service“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškinį atsakovui UAB ,,Kalvarijų turgus“ pateikiant Lietuvos arbitražo teismui, bei atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-09-24 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė atsakovui UAB ,,Kalvarijų turgus“ nutraukti tarp šalių 2010-05-17 sudarytą Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimo sutartį.

8Atsakovas UAB ,,Kalvarijų turgus“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir atskirąjį skundą, kuriuo prašė teismo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-09-24 nutartį ir klausimą spręsti iš esmės. Prašymą taikyti nuostolių užtikrinimo institutą atsakovas grindė argumentu, kad pagal sudarytą 2010-05-17 sutartį ieškovas teikia atsakovui sutartyje numatytas paslaugas, kurių kaina ženkliai didesnė nei kitų tiekėjų. Uždraudus nutraukti 2010-05-17 sutartį, atsakovas kas mėnesį patiria 357 742,86 Lt nuostolių. Atsakovas prašė teismo įpareigoti ieškovą užtikrinti nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 357 742,86 Lt sumą. Be to, atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-09-24 teismo nutarties, kuriame nurodė, kad 2010-05-17 sutartis, kurią uždrausta nutraukti, sudaryta neteisėtai, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės sutrikdys atsakovo ūkinę veiklą, nėra jokios ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovas atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-09-24 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-10-22 nutartimi panaikino Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-09-24 nutartį ir priėmė naują nutartį. Pareiškėjo prašymą dėl nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino. Taikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė UAB ,,Kalvarijų turgus“ vienašališkai nutraukti 2010-05-17 sudarytą Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų pirkimo sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Dussmann Service“ ir UAB ,,Kalvarijų turgus“, ir uždraudė sudaryti naujas sutartis dėl šalių 2010-05-17 sutartyje nurodyto objekto pirkimo, jei ieškovas UAB ,,Dussmann service“ per 10 dienų nuo nutarties gavimo dienos įmokės į Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 357 742,86 Lt sumą galimų atsakovo UAB ,,Kalvarijų turgus“ nuostolių atlyginimui arba pateiks neatšaukiamą banko garantiją 357 742,86 Lt sumai. Ieškovui išaiškino, jog iki nurodytos datos nesumokėjus pinigų į teismo depozitinę sąskaitą, laikinosios apsaugos priemonės nebus taikomos. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atsakovas nurodė galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį - dėl draudimo nutraukti sutartį su ieškovu, atsakovas negali sudaryti tokio pobūdžio sutarties su kitais tiekėjais, teikiančiais analogiškas paslaugas už mažesnę kainą. Tokiu būdu ieškovas patiria nuostolius, kurių preliminarus dydis yra kainų skirtumas tarp ieškovo teikiamų paslaugų ir analogiškų paslaugų, kurias teiktų kiti tiekėjai sudarius su jais sutartį. Kitų galimų tiekėjų analogiškų paslaugų kainas patvirtina atsakovo pateikti tiekėjų pasiūlymai, skirti konkursui dėl minėtų paslaugų tiekimo. CPK 147 str. įtvirtintos normos paskirtis – užtikrinti atsakovo nuostolių, kurie yra tiesioginė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmė, atlyginimą. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas, pateikdamas prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikė įrodymus, kokius nuostolius jis patirtų dėl laikinųjų apsaugos priemonių – uždraudimo nutraukti sutartį taikymo. Teismas, įvertinęs atsakovo prašyme išdėstytas aplinkybes bei prie prašymo pateiktus rašytinius įrodymus, sutiko su atsakovo prašyme nurodytais argumentais. Motyvavo, kad tikėtina, jog atsakovui dėl draudimo nutraukti sutartį ir sudaryti analogišką sutartį su kitais tiekėjais palankesnėmis sąlygomis, gali atsirasti atsakovo nurodyti nuostoliai. Pripažino, kad tikslinga taikyti galimų nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo institutą. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad atsakovo prašymas nėra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, motyvuodamas tuo, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimas yra sudėtinė laikinųjų apsaugos priemonių instituto dalis ir pagal analogiją, vadovaujantis Komercinio arbitražo įstatymo 12 str., nėra nesuderinamas su arbitražiniu susitarimu ir dėl nuostolių užtikrinimo taikymo gali būti priimama bendros kompetencijos teismo nutartis.

11III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Ieškovas UAB „Dussmann service“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-22 nutartį dėl nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Nurodo, kad atsakovo prašymas nėra teismingas bendrosios kompetencijos teismams. Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. numato, kad šalies kreipimasis į teismą iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba jo metu prašant imtis priemonių ieškiniui užtikrinti ir teismo nutartis dėl tokių priemonių taikymo nėra nesuderinama su arbitražiniu susitarimu. Komercinio arbitražo įstatymo 20 str. atitinkamai numato, kad jei šalys nesusitarė kitaip, arbitražinis teismas gali bet kurios iš jų prašymu įpareigoti kitą šalį sumokėti atitinkamą piniginį užstatą ieškiniui užtikrinti. Arbitražinis teismas gali bet kurios iš ginčo šalių prašymu kreiptis į arbitražinio teismo vietos apylinkės teismą dėl ieškinio užtikrinimo, jeigu šalių susitarimas nenumato ko kita. Iš šių normų analizės matyti, kad ne bendrosios kompetencijos teismo, o arbitražinio teismo teisė ir prerogatyva yra, esant šalies prašymui, įpareigoti kitą šalį sumokėti atitinkamą piniginį užstatą ieškiniui užtikrinti, jeigu šalys nėra susitarę kitaip. Iš to seka, kad arbitražo teisme taip pat turėtų būti sprendžiamas ir šalies prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo, kadangi šio klausimo perdavimo bendrosios kompetencijos teismams Komercinio arbitražo įstatymas nenumato. Be to, nėra jokio teisinio pagrindo Komercinio arbitražo nuostatas, numatančias teisę prašymą dėl laikinųjų priemonių taikymo pareikšti bendrosios kompetencijos teisme, aiškinti plečiamai, t.y. kad ši teisė (prašymą dėl laikinųjų priemonių taikymo pareikšti bendrosios kompetencijos teisme) apima ir teisę bendrosios kompetencijos teisme pareikšti prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo. Kitaip sakant, atsakovas nepagrįstai kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą su prašymu, o Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas neturėjo teisėto pagrindo šį prašymą priimti, nagrinėti bei priimti skundžiamą nutartį, kadangi tokį prašymą atsakovas turi reikšti arbitražo teisme (Komercinio arbitražo įstatymo 20 str.). Šiuo informuojame, kad atsakovas tokio prašymo ieškovo žiniomis arbitražo teismui iki šiol nėra pateikęs, kas sudaro prielaidą, kad atsakovas pats nesinaudoja savo procesinėmis teisėmis ir sąžiningais veiksmais negina savo interesų teisme nagrinėjančiame ginčo bylą. Atsakovas prašyme tinkamai nepagrindę galinčių atsirasti nuostolių dydžio. To paties nepadarė ir teismas 2010-10-22 nutartyje, tiesiog netgi klaidingai konstatavęs, jog 357 742,86 Lt nuostoliai atsakovui galimai atsiranda kiekvieną mėnesį, nors pats atsakovas nurodė, jog nuostoliai galėtų atsirasti už visą sutarties vykdymo laikotarpį (ne mažiau kaip 12 mėn.). Remiantis tuo ginčas bei jo pagrindu taikomos laikinosios apsaugos priemonės turėtų būtų taikomos ne trumpiau nei 12 mėnesių ir tik esant šioms sąlygoms nuotolių dydis galėtų būti įvardintas konkrečia 357 742,86 Lt suma. Tiek ieškovo pateikta sutarties vykdymo kaina, tiek ir kitų konkurso dalyvių nurodytos kainos buvo pateiktos vykdant viešąjį konkursą, t.y. galima teiktinų paslaugų kaina vertintina tik tada, kai tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos (atsakovo) nustatytas sąlygas šių paslaugų teikimui. Atsakovas nenurodė, jog atsakovo, o taip pat ir teismo naudotas lyginamasis kainų palyginimas su konkurso dalyvių pateiktų kainų vidurkiais jų pasiūlymuose negali netgi būti vertinamas, nes vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymų buvo pripažinti kaip neatitinkantys konkurso bei įstatymo nustatytų sąlygų. Atsakovas skaičiuodamas nurodytų kainų vidurkį specialiai nenurodė visų pasiūlymus pateikusių dalyvių kainų, o konkrečiai pvz. dalyvio D. P. firma „Akvija“, kurios pasiūlymo kaina yra 1 071 576 Lt, taip bandydamas įtikinti teismą tikrovės neatitinkančia ar ne pilna informacija. Viešojo pirkimo konkurse dalyvavusių asmenų pasiūlymai paties atsakovo sudarytos komisijos buvo atmesti, todėl visiškai nesuprantamas teismo motyvas dėl nuostolių atsiradimo dėl draudimo sudaryti su šiais asmenims paslaugų teikimo sutartis identiškas ieškovo teikiamoms paslaugoms. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nėra jokio faktinio ar teisinio pagrindo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dydį apskaičiuoti pagal konkurse dalyvavusių ir pasiūlymus pateikusių asmenų pasiūlymų kainas, ar jų vidurkį, kadangi šie pasiūlymai ir jų kainos paties atsakovo sudarytos komisijos buvo atmestos, kaip neatitinkančios viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsakovas neįrodė realios nuostolių atsiradimo tikimybės, kadangi vieninteliam ieškovui atitikus viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, negalima daryti išvados, kad ieškovo pasiūlymo kaina konkurso organizavimo metu buvo nekonkurencinga ir kad atsakovas ieškovo teikiamas paslaugas galėtų įsigyti pigiau. Kitaip sakant, atsakovas neįrodė, kad pritaikius laikinąsias apsiaugo priemones, t.y. uždraudus atsakovui nutraukti sutartį su ieškovu ir sudaryti kitas sutartis, jam apskirtai gali kilti kažkokie nuostoliai, kadangi nėra objektyvių duomenų manyti, kad nesant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galėtų sudaryti kitą tokios pat apimties ir teikiamų paslaugų kokybės sutartį dėl Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų teikimo, už mažesnę negu sutarties su ieškovu kainą.

13Ieškovas UAB „Dussmann service“ pranešime prie atskirojo skundo nurodo, kad UAB „Kalvarijų turgus“ prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pateiktas Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui yra pasirašytas nurodant, jog UAB „Kalvarijų turgus“ direktorius yra G. Č. Atsižvelgiant į 2010-10-26 Juridinių asmenų registro duomenimis, minėtas asmuo nėra registruotas kaip UAB „Kalvarijų turgus“ direktorius. Kitų dokumentų pagrindžiančių G. Č. teisę atstovauti minėtą bendrovę taip pat nėra pateikta. UAB „Kalvarijų turgus“ netinkamą sutarties vykdymą ir iš to reikalavimą pagal pretenziją taip pat galimai grindžia dokumentais, kuriuos pasirašė 2010 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. tam įgaliojimų neturėjęs asmuo - G. Č.

14Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti galioti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-22 nutartį, ieškovo UAB „Dussmann service“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas kaip arbitražinę išlygą mini tik sutarties 32 punkto dalį, nors ši išlyga yra sąlyginė ir numato išimtį iš arbitražinio teismo kompetencijos. Atsižvelgiant į sutarties 32 punkto struktūrą bei šiame punkte aptariamų sąlygų tarpusavio ryšį, konkretaus ginčo atveju arbitražine išlyga laikytina ne ieškovo pasirinkta sutarties 32 punkto dalis, bet visas aptariamas punktas, įskaitant ir išimtį, kad tuo atveju, jeigu nėra gautas paslaugos gavėjo savininko, jei ginčo metu paslaugų gavėjo savininkas - akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų yra valstybės ar savivaldybės įstaiga, sutikimas, ginčas sprendžiamas teisme. UAB „Kalvarijų turgus“, kaip paslaugų gavėjo pagal sutartį, vienintelis akcininkas, turintis 100 % akcijų, yra Vilniaus miesto savivaldybė. Šio akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Šios aplinkybės buvo ir sutarties sudarymo metu, todėl šalys arbitražinės išlygos galiojimą padarė priklausomą nuo atsakovą kontroliuojančio subjekto sutikimo ginčą tarp šalių spręsti arbitraže, todėl UAB „Kalvarijų turgus“ ir UAB ,,Dussmann service“ ginčas, kilęs iš sutarties, priskirtinas Lietuvos arbitražo teismui tik tuo atveju, jeigu Vilniaus miesto savivaldybė kaip UAB „Kalvarijų turgus“ akcininkė, turinti daugiau kaip 50% atsakovo akcijų, sutiktų, kad toks ginčas būtų sprendžiamas arbitraže. Tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. raštu Nr. A104-4701(3.11.1-TD) Lietuvos arbitražo teismui atsakovo vienintelė akcininke aiškiai išreiškė nesutikimą, kad iš sutarties kilęs ginčas būtų nagrinėjamas Lietuvos arbitražiniame teisme. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ prašymą taikyti nuostolių atlyginimą grindžia aplinkybėmis, kad dėl teismo taikyto draudimo atsakovui vienašališkai nutraukti sutartį ir uždrausti sudaryti naujas sutartis dėl sutartyje nurodyto objekto pirkimo, atsakovas patiria tiesioginius nuostolius, kuriuos sudaro sutarties kainos ir protingą rinkos kainą atitinkančios tapačių paslaugų kainos skirtumas, kurio atsakovui nereikėtų mokėti, jeigu laikinosios apsaugos priemonės ieškovo prašymu nebūtų taikomos. Šie nuostoliai yra realūs, kadangi tuo atveju, jeigu ieškovo ieškinys bus atmestas, atsakovas nepagrįstai jau bus patyręs aptarto kainų skirtumo išlaidas. Konkretaus ginčo atveju galima tik preliminariai nustatyti apytikrę nuostolių sumą, kadangi, neatlikus naujo paslaugos viešojo pirkimo, konkreti paslaugų kaina ir tikslus kainų skirtumas negali būti žinomas. Vienintelis objektyvus kriterijus, sprendžiant apie protingas rinkos kainas sutarties dalyku esančioms paslaugoms pirkti, yra byloje pateikti vykusio viešojo pirkimo paslaugų tiekėjų pasiūlymai. Būtent juose pateiktų paslaugų kainų, išskyrus D. P. firmos „Akvija“ pasiūlytą protingumo kriterijų neatitinkančią 1 071 576 Lt kainą, aritmetiniu vidurkiu teismas pasirėmė kaip pakankamu įrodymu apie galimą nuostolių dydį. Šiuo atveju vienerių metų terminas nuostolių skaičiavimui pasirinktas atsižvelgiant į prognozuojamą ginčo nagrinėjimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trukmę.

15Ieškovas UAB „Dussmann service“ 2010-12-30 pateikė Vilniaus apygardos teismui paaiškinimus dėl ginčo nagrinėjimo arbitraže, kuriuose nurodė, kad ginčijama nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimta ir kildinama iš ieškovo ir atsakovo ginčo, kuris nagrinėjamas Lietuvos arbitražo teisme. Bylos nagrinėjimo data nėra paskirta. Nurodo, kad UAB „Dussmann service“ 2010-12-29 gavo Lietuvos arbitražo teismo arbitro E. M. nutartį, kuria arbitras nutraukė arbitražo bylą. Ieškovas informuoja teismą, kad UAB „Dussmann service“ yra pateikęs prašymą atnaujinti arbitražinį procesą, dėl ko ginčas tarp UAB „Dussmann service“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ šiai dienai dar nėra išspręstas. Proceso atnaujinimo pagrindas, klaidinga UAB „Kalvarijų turgus“ informacija suteikta arbitrui dėl arbitražinio nagrinėjimo negalimumo. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovo šiai dienia nėra išspręstas naikinti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo. Todėl esant atsakovo prašymui naikinti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas prašo teismo atsižvelgti į išdėstytą situaciją ir atsakovo prašymą atmesti.

16Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ 2011-01-11 pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-22 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arbitražinio ginčo užtikrinimui. Nurodo, kad 2010-12-28 paštu gavo 2010-12-27 Lietuvos Arbitražo teismo lydraštį ir 2010-12-23 Lietuvos Arbitražo teismo nutartį arbitražo byloje Nr. 2-1/2010. Minėta nutartimi nuspręsta nenagrinėti ginčo tarp ieškovo UAB „Dussmann service“ ir atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ bei gražinti bylą Lietuvos Arbitražo teismui. Dėl šios priežasties, nebeliko faktinių ir teisinių pagrindų taikyti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-22 nutartimi paskirtas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo grindžiamas pradėtu arbitražiniu ginču bei motyvuojamas būtinumu užtikrinti arbitažiniame ginče keltų reikalavimų vykdymą. Nurodo, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja ne tik normaliai bendrovės veiklai bei ekonominiams interesams, bet ir neleidžia užtikrinti normalių prekybos sąlygų, turgavietėje dirbantiems smulkiesiems verslininkams ir prekybininkams, nepateisina Vilniaus miesto gyventojų ir kitų į turgavietę atvykstančiųjų asmenų lūkesčių.

17Ieškovas UAB „Dussmann service“ 2011-02-04 pateikė teismui raštą, kuriame nurodė, kad iš atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ atsiliepimo matyti, jog atsakovas savo poziciją grindžia aplinkybėmis, susijusiomis su Lietuvos Arbitražo Teisme nagrinėjamos bylos Nr. 2-1/2010 sustabdymu. Atsižvelgdamas į tai, pateikė Lietuvos Arbitražo Teismo 2011-01-31 nutartį arbitražo byloje Nr. 2-1/2010, iš kurios matyti, kad minėta arbitražo byla yra toliau nagrinėjama Lietuvos Arbitražo Teisme.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Dėl teismingumo

21Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad tik arbitražo teisme turėtų būti sprendžiamas šalies prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo, kadangi esą šio klausimo perdavimo bendrosios kompetencijos teismams Komercinio arbitražo įstatymas nenumato. Tokią išvadą ieškovas daro analizuodamas Komercinio arbitražo 12 ir 20 str., tačiau Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. įtvirtina bendrosios kompetencijos teismo jurisdikciją spręsti šalių prašymus dėl ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo, tuo tarpu šio įstatymo 20 str. aptaria arbitražinio teismo teisės taikyti konkrečią ieškinio užtikrinimo priemonę, t.y. piniginį užstatą ieškiniui užtikrinti, įgyvendinimo tvarką. Taigi, pagal Komercinio arbitražo įstatymo 12 str. arbitražinio susitarimo buvimas nėra kliūtis suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o laikinosios apsaugos priemonės tokiais atvejais gali būti taikomos bendrais pagrindais. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą teismo procese reglamentuoja CPK XI skyriaus V skirsnio normos, tarp jų ir CPK 147 str., kurį taikydamas Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas priėmė skundžiamą nutartį.

22CPK 147 str. 1 d. numato, kad teismas gali pareikalauti, kad prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Tokia galimybė realizuojama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procese ir laikytina neatsiejama jo dalimi, kadangi atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimas pagal šią kodekso normą galimas tik esant suinteresuoto asmens prašymui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto paskirtis plačiąja prasme - užtikrinti atsakovui galimybę padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo institutai ne tik tarpusavyje susiję, bet ir panašūs, abu skirti šalių reikalavimų atlyginimo užtikrinimui: ieškovo - ieškinio reikalavimų užtikrinimui, atsakovo - reikalavimo dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Taikant šį teisės institutą, šalių procesinis lygiateisiškumas, interesų pusiausvyra ir teisingumas pasiekiamas užtikrinant, jog šalių interesai bus apginti, t.y. kad ieškovas atlygins atsakovo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo nutartys tiek dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tiek dėl atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo Komercinio arbitražo 12 str. prasme yra teismo nutartys dėl priemonių ieškiniui užtikrinti taikymo, kas nėra nesuderinama su arbitražiniu susitarimu, todėl aptariamu aspektu atskirojo skundo argumentai laikytini nepagrįstais.

23Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

24Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas taikė atsakovo nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto (ieškovo) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

25Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (dideli nuostoliai, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo realią tikimybę, preliminarų jų dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-06-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-415/2008). Teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes - vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti prognozuojami realiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-03-19 nutartis, priimta byloje Nr. 2-321/2009, 2008-11-27 nutartis, priimta byloje Nr. 2-857/2008, 2008-11-06 nutartį, priimtą byloje Nr. 2-826/2008). Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 str.).

26Apeliantas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, ar nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas galės būti apsunkintas, nesprendė ir nepasisakė dėl ieškovo pajėgumo atlyginti atsakovui galimus atsirasti nuostolius. Vien ta aplinkybė, kad atsakovui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patiria nuostolius bei yra pakankamas pagrindas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą.

27Atsakovas, atskirajame skunde (b.l. 64) pateikdamas argumentus dėl patiriamų nuostolių dydžio, nurodė, kad žala jam gali atsirasti dėl to, kad jis permokės 357 742,86 Lt už teikiamas paslaugas ieškovui, nurodė, kad rinkoje analogiškos paslaugos teikiamos perpus mažesne kaina. Šiam teiginiui pagrįsti teismas turėjo pasiūlyti atsakovui pateikti įrodymus apie ginčijamų paslaugų rinkos kainas.

28Atsakovas nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį grindė kainų skirtumu tarp ieškovo teikiamų paslaugų ir analogiškų paslaugų, kurias teiktų kiti tiekėjai sudarius su jais sutartį, tačiau pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybės, kad viešojo pirkimo konkurse dalyvavusių asmenų pasiūlymai ir jų kainos paties atsakovo sudarytos komisijos buvo atmestos, kaip neatitinkančios viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Nesant tokių duomenų, daryti išvadą, kad teismas pagrįstai tenkino atsakovo prašymą nėra pagrindo.

29Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priemonė (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-12-13 nutartį, priimtą byloje Nr. 2-836/2007). Nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas ir atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra susiję, tačiau kiekvieno jų taikymui būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas sąlygas.

30Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, neišsiaiškino ir nemotyvavo visų būtinų sąlygų taikyti šį institutą, nepagrindė objektyvaus turinio duomenimis nuostolių atsiradimo tikimybės pagal bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo 2010-10-22 nutartis naikintina, o klausimas dėl būtinumo užtikrinti atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ nuostolių, galinčių atsirasti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimą perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

32Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ 2011-01-11 pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-22 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arbitražinio ginčo užtikrinimui. Atsakovas šį prašymą motyvavo tuo, kad nebeliko faktinių ir teisinių pagrindų taikyti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-22 nutartimi paskirtas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo grindžiamas pradėtu arbitražiniu ginču bei motyvuojamas būtinumu užtikrinti arbitažiniame ginče keltų reikalavimų vykdymą.

33Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos medžiagą, taip pat į ieškovo UAB „Dussmann service“ 2011-02-04 teismui pateiktą raštą, kuriame nurodoma, kad minėta arbitražo byla yra toliau nagrinėjama Lietuvos Arbitražo Teisme, į 2011-03-14 lydraščiu pateiktą 2011-02-25 Lietuvos Arbitražo Teismo nutartį, kuria arbitras E. M. nusišalino nuo bylos UAB „Dussmann service“ prieš UAB „Kalvarijų turgus“ nagrinėjimo ir grąžino visus turimus bylos dokumentus Lietuvos Arbitražo Teismui, daro išvadą, kad į bylą nėra pateikta objektyvių duomenų, iš kurių būtų galimą spręsti, jog arbitražo byla yra nutraukta, taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, nėra pagrindo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010-10-22 nutartimi paskirtas laikinąsias apsaugos priemones.

34Dėl įgaliojimo atstovauti UAB „Kalvarijų turgus“

35Ieškovas UAB „Dussmann service“ pranešime prie atskirojo skundo nurodo, kad UAB „Kalvarijų turgus“ prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pateiktas Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui yra pasirašytas nurodant, jog UAB „Kalvarijų turgus“ direktorius yra G. Č., tačiau minėtas asmuo 2010-10-26 Juridinių asmenų registro duomenimis nėra registruotas kaip UAB „Kalvarijų turgus“ direktorius.

36Teisėjų kolegija pažymi, kad 2011-03-15 dienos Juridinių asmenų registro išraše pažymėta, kad G. Č. UAB „Kalvarijų turgus“ vadovo pareigas ėjo nuo 2010-07-08 iki 2010-12-09, tačiau šie duomenys Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti tik 2010-11-03, taigi ieškovo minimame 2010-10-26 išraše jų nebuvo matyti. Byloje esantis 2010-07-08 UAB „Kalvarijų turgus“ valdybos posėdžio protokolas taip pat patvirtina, kad nuo 2010-07-08 UAB „Kalvarijų turgus“ direktoriumi paskirtas G. Č. (b.l. 101). Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo teigti, kad UAB „Kalvarijų turgus“ prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pateiktas ir pasirašytas neįgalioto asmens.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

38Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį dalyje panaikinti ir perduoti atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ prašymą įpareigoti ieškovą UAB „Dussmann Service“ pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

39Atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Rita Kisielienė ir Petras Jaržemskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-09-24 nutartimi pritaikė... 8. Atsakovas UAB ,,Kalvarijų turgus“ pateikė teismui prašymą dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-10-22 nutartimi panaikino... 11. III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Ieškovas UAB „Dussmann service“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Ieškovas UAB „Dussmann service“ pranešime prie atskirojo skundo nurodo,... 14. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 15. Ieškovas UAB „Dussmann service“ 2010-12-30 pateikė Vilniaus apygardos... 16. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ 2011-01-11 pateikė Vilniaus apygardos... 17. Ieškovas UAB „Dussmann service“ 2011-02-04 pateikė teismui raštą,... 18. Teisėjų kolegija... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Dėl teismingumo... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad tik arbitražo... 22. CPK 147 str. 1 d. numato, kad teismas gali pareikalauti, kad prašymą taikyti... 23. Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 25. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 26. Apeliantas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos... 27. Atsakovas, atskirajame skunde (b.l. 64) pateikdamas argumentus dėl patiriamų... 28. Atsakovas nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį grindė kainų skirtumu tarp... 29. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo... 30. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teisėjų kolegija daro... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 32. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ 2011-01-11 pateikė Vilniaus apygardos... 33. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos medžiagą, taip pat į ieškovo... 34. Dėl įgaliojimo atstovauti UAB „Kalvarijų turgus“... 35. Ieškovas UAB „Dussmann service“ pranešime prie atskirojo skundo nurodo,... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2011-03-15 dienos Juridinių asmenų registro... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 38. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį dalyje... 39. Atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos...