Byla e2-1107-302/2017
Dėl konkurenciją ribojančių viešojo pirkimo sąlygų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1230-538/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Norvila“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės vandenys“ dėl konkurenciją ribojančių viešojo pirkimo sąlygų,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Norvila“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ 2017 m. balandžio 3 d. atsakymą į ieškovės 2017 m. kovo 27 d. pretenziją; panaikinti atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ 2017 m. kovo 15 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-201 pateiktą atsakymą į 6 klausimą; įpareigoti atsakovę UAB „Šilutės vandenys“ nustatyti, kad pirkimo objekte darbus galima atlikti įrengiant savitakinę – slėginę nuotekų surinkimo sistemą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB „Šilutės vandenys“ vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba Degučių gyv., Šilutės r. sav.“, pirkimo Nr. 184042 (toliau – Pirkimas, Konkursas). Pagal Pirkimo dokumentų 2.1 punktą Pirkimo laimėtojas turės suprojektuoti ir pastatyti apie 6,7 km nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginius, kurių projektinis našumas 90 m3/d. Ieškovės teigimu, atsakovė neteisėtai reikalauja, kad tiekėjai pasiūlymus teiktų tik dėl vakuuminių nuotekų tinklų įrengimo, nes pirkimo objekto teritorijoje gali būti įrengiami ir kitokio tipo tinklai, o pasiūlymus vertinant pagal ekonominio naudingumo kriterijus, kai neleidžiama pasiūlymų pateikti tiekėjams, kurie gali ir geba įrengti savitakinius ir slėginius nuotekų tinklus, iš esmės yra ribojama konkurencija.
 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ supaprastinto atviro viešojo pirkimo konkurso „Naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba Degučių gyv., Šilutės r. sav.“, pirkimo Nr. 184042, procedūras, iki kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad, siekiant apsaugoti viešąjį interesą dėl racionalaus lėšų panaudojimo ir skaidraus viešojo pirkimo, taip pat užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimą išlaikant finansavimo laikotarpio terminus, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, visuomenei padaryta žala būtų didesnė nei tuo atveju, jei tokios priemonės būtų pritaikytos. Pažymėjo, kad, tenkinus ieškinį po to, kai sueis pasiūlymų pateikimo terminas, grįžti į iki pažeidimo buvusią padėtį bus neįmanoma, o jei per tą laiką būtų sudaryta Pirkimo sutartis, ji turėtų būti nutraukta.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ supaprastinto atviro viešojo pirkimo konkurso „Naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba Degučių gyv., Šilutės r. sav.“, pirkimo Nr. 184042, procedūras iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovė, pateikdama ieškinį suformulavo ieškinio pagrindą, t. y. nurodė aplinkybes, kurios, jos nuomone, patvirtina, kad atsakovės vykdomo viešojo pirkimo konkurso sąlyga, apibūdinanti Pirkimo objektą, pažeidžia jos, kitų galimų tiekėjų teises ir įstatymo reikalavimus, bei suformulavo ieškinio dalyką. Įvertinęs tai, teismas konstatavo, kad šioje bylos stadijoje yra pagrįsta spręsti, jog ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.
 3. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė ginčija Konkurso sąlygą galimai užkertančią galimybę tiek jai, tiek kitiems galimiems tiekėjams dalyvauti Pirkime, bei vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principais ir viešuoju interesu, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju tolesnis Pirkimo procedūrų vykdymas sudarytų kliūtis pasiūlymams pateikti, o atsakovei sudarius Pirkimo sutartį teismo sprendimu, galimai tenkinančiu ieškinį, nebūtų apgintos galimai pažeistos ieškovės ar kitų tiekėjų teisės ir teisėti interesai, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atsakovė UAB „Šilutės vandenys“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti; tuo atveju, jei būtų tenkinamas atskirasis skundas, leisti nutartį vykdyti skubiai. Pateikia šiuos esminius argumentus:
  1. Siekiamame įgyvendinti projekte numatytas naujų nuotekų tinklų eksploatavimas susijęs su aplinkos taršos mažinimu, aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimu, saugių ir sveikų gyvenimo sąlygų visuomenei sudarymu, todėl projekto įgyvendinimas yra neabejotinai susijęs su viešojo intereso tenkinimu. Esant nurodytoms aplinkybėms, Pirkimo procedūros turi būti įvykdytos be ydingo delsimo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju prieštarautų viešajam interesui.
  2. 2016 m. spalio 12 d. paraiškoje finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą veikloje Nr. 1.5 numatyta ne tik nutiesti nuotekų surinkimo tinklus, bet ir pastatyti nuotekų vakuuminę siurblinę ir nuotekų valymo įrenginį. Paraišką Aplinko projektų valdymo agentūra pripažino tinkama, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-30 skyrė projektui finansavimą.
  3. Ieškovė pareikštu ieškiniu ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekia neteisėtų tikslų. Ieškinys buvo pareikštas likus dviem dienom iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, atsakovė apie pareikštą ieškinį informuota nebuvo, ieškovė pasiūlymo nepateikė ir nėra Konkurso dalyvis, prie Pirkimo buvo prisijungę 40 tiekėjų ir nei vienas iš jų, išskyrus ieškovę, neteikė pretenzijų dėl Pirkimo objekte numatytų vakuuminių nuotekų tinklų įrengimo darbų, pasiūlymus pateikė net 8 tiekėjai. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės suteikia perdėtą pranašumą ieškovei, kuriai net nesant Pirkimo dalyviu, buvo uždrausta vykdyti toliau Pirkimo procedūras ir nagrinėti 8 tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, kandidatūras bei kuo greičiau sudaryti Pirkimo sutartį. Ieškovė šiuo atveju siekia apginti tik savo privatų interesą. Vien tai, kad ieškovė negali atlikti tam tikrų darbų (vakuuminių nuotekų tinklų įrengimo) savaime nesudaro pagrindo įpareigoti atsakovę parengtus darbų projektus pakeisti ir priderinti prie ieškovės galimybių.
 2. Ieškovė UAB „Norvila“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti. Pateikia šiuos esminius argumentus:
  1. Atsakovės nurodoma aplinkybė, kad prie Pirkimo buvo prisijungę net 40, o pasiūlymus pateikė tik 8 tiekėjai, patvirtina, kad dauguma tiekėjų tiesiog neteikė pasiūlymo vien dėl to, kad pamatė, jog atsakovė nepagrįstai reikalauja įrengti būtent vakuuminius nuotekų tinklus ir valyklą, nors perka projektavimo ir statybos darbus. Atsakovė gavo finansavimą projektui, tačiau projekto tiksluose, kuriuos būtina pasiekti, norint gauti visą reikiamą finansavimą, atsakovė net nenurodė, kad siekia įrengti būtent vakuuminius nuotekų tinklus, o tai reiškia, jog finansavimas turės būti skiriamas įrengus bet kokios tipo nuotekų tinklus.
  2. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad tinklų įrengimas yra neatidėliotinai būtinas siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą. Vien deklaratyvūs teiginiai, kad darbus reikia atlikti skubiai, kai nėra jokių tokią skubą patvirtinančių įrodymų, negali pateisinti konkurencijos ribojimo.
  3. Ieškovė ieškinį pateikė ne tik siekdama apginti savo, tačiau gindama ir kitų tiekėjų interesą į sąžiningą konkurenciją.

4Teismas

konstatuoja:

5IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutarties, kuria sustabdytos atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ vykdomo supaprastinto atviro viešojo pirkimo konkurso „Naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba Degučių gyv., Šilutės r. sav.“, pirkimo Nr. 184042, procedūros iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

7Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų: 2016 m. spalio 12 d. paraišką, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Vandentvarkos projektų skyriaus 2017 m. sausio 5 d. raštą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. D1-30, kuriuo skirtas finansavimas siekiamam įgyvendinti projektui, 2017 m. balandžio 14 d. protokolą Nr. 10T-25 ir Konkurso informaciją apie prie pirkimo prisijungusius ir pasiūlymus pateikus dalyvius.
 2. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, kadangi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas atsakovei apie tai nepranešus, taip pat į tai, jog kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims šie dokumentai žinomi, nes buvo išsiųsti kartu su atsakovės atskiruoju skundu, jie prijungtini prie bylos.

8Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė UAB „Šilutės vandenys“ vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba Degučių gyv., Šilutės r. sav.“, pirkimo Nr. 184042. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar atsakovė pagrįstai reikalauja, jog būtų įrengta būtent vakuuminė nuotekų surinkimo sistema, nors egzistuoja ir kiti nuotekų tinklų įrengimo būdai, kas, ieškovės teigimu, riboja konkurenciją. Atsakovė UAB „Šilutės vandenys“ 2017 m. kovo 15 d. rašte Nr. 15V-(1.19)-201, atsakydama į šeštą klausimą, nurodė, kad tiekėjai turi siūlyti būtent vakuuminę, o ne savitakinę–slėginę nuotekų surinkimo sistemą. 2017 m. kovo 27 d. ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria prašė nustatyti, kad Pirkimo objekte darbus būtų galima atlikti įrengiant savitakinę–slėginę nuotekų surinkimo sistemą. 2017 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-243 pretenzija buvo atmesta.
 2. Ieškovė UAB „Norvila“ kreipės į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ 2017 m. balandžio 3 d. atsakymą į ieškovės 2017 m. kovo 27 d. pretenziją; panaikinti atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ 2017 m. kovo 15 d. raštu Nr. 15V-(1.19)-201 pateiktą atsakymą į 6 klausimą; įpareigoti atsakovę UAB „Šilutės vandenys“ nustatyti, kad pirkimo objekte darbus galima atlikti įrengiant savitakinę – slėginę nuotekų surinkimo sistemą. Ieškovės prašymu, Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 18 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ supaprastinto atviro viešojo pirkimo konkurso „Naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba Degučių gyv., Šilutės r. sav.“, pirkimo Nr. 184042, procedūras iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Atsakovė su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

9Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo

 1. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).
 2. Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio (pareiškimo) reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Atsakovei iš esmės neginčijant šios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, apeliacinės instancijos teismas plačiau šiuo aspektu nepasisako.
 4. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, atsakovė atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, pirmos instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į viešąjį interesą, kuris apima ne tik visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, bet ir visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda.
 5. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 6. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija neturi pagrindo nesutikti.
 7. Sutiktina su atsakove, kad nuotekų tinklų eksploatavimas susijęs su aplinkos taršos mažinimu, aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimu, saugių ir sveikų gyvenimo sąlygų visuomenei sudarymu, todėl projekto įgyvendinimas yra neabejotinai susijęs su viešojo intereso tenkinimu, tačiau vien tai, nepateikus jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių realią viešojo intereso pažeidimo grėsmę, savaime nereiškia, kad atsakovės interesas yra svarbesnis. Apeliantės deklaratyvūs teiginiai, kad Pirkimo procedūras būtina atlikti skubiai, kad jų neatlikus kils grėsmė aplinkai ir viešajam interesui, negali būti vertinami kaip pakankamas pagrindas išvadai, jog pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma reali ženkli žala visuomenei.
 8. Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų, būtų užtikrintas konkurso dalyvių sąžiningas varžymąsis. Tęsiant pirkimo procedūras pagal neteisėtas Pirkimo sąlygas, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016).
 9. Tai, kad iš 40 prie Pirkimo prisijungusių tiekėjų net 8 tiekėjai pateikė pasiūlymus (2017 m. balandžio 14 d. posėdžio protokolas Nr. 10T-25), priešingai nei nurodo apeliantė, savaime nepatvirtina, jog buvo užtikrinta tiekėjų konkurencija.
 10. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, jog apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.).
 11. Vien tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-30 yra skirtas finansavimas projektui, neįrodžius, kad egzistuoja tam tikri terminai lėšų įsisavinimui, taip pat nekeičia teisinio situacijos vertinimo.
 12. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4236 straipsnio 1 dalis, 4238 straipsnio 4 dalis, 4239 straipsnis), į tai, kad bylos nagrinėjimas iš esmės jau yra paskirtas 2017 m. birželio 5 d., į tai, kad apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei į tai, kad ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje viešojo pirkimo procedūrų eigoje ir turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, darytina išvada, jog atsakovės UAB „Šilutės vandenys“ vykdomo viešojo pirkimo „Naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba Degučių gyv., Šilutės r. sav.“, pirkimo Nr. 184042, procedūrų sustabdymas keliems mėnesiams neturės realios žalos viešajam interesui, o jeigu tokia žala ir būtų padaryta, tai ji tikėtina, kad nebus didesnė nei žala, kuri galimai kiltų nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau užtikrins, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
 13. Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su ieškovės procesiniu elgesiu, neturi reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl jų atskirai nepasisakytina.

10Dėl bylos procesinės baigties

 1. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai