Byla e2A-762-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Romualdos Janovičienės ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Ekoaplinka“, uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės švara“, uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1404-273/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Ekoaplinka“, uždarajai akcinei bendrovei „Telšių keliai“, uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės švara“, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais atsakovės UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo bei 2016 m. sausio 19 d. sprendimą dėl pretenzijos atmetimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad Atsakovė vykdo atvirą konkursą, kuriuo siekia įsigyti mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugas (toliau – Pirkimas, Konkursas). Pirkime pateikti ūkio subjektų grupės – UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Telšių keliai“ (toliau – tiekėjas UAB „Ekoaplinka“) bei ūkio subjektų grupės UAB „Marijampolės švara“, UAB „Ecoservice“ ir UAB „Ekonovus“ (toliau – tiekėjas UAB „Marijampolės švara“) pasiūlymai apskaičiuoti nesilaikant Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimų – pasiūlymų kainas apskaičiuoti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu ir pagal konkurso sąlygų 1 priedą bendrą kainą išskaidyti į aiškias proporcijas atitinkamai: 70 procentų – pastovioji išlaidų dalis; 30 procentų – kintamoji išlaidų dalis. Tiek UAB „Ekoaplinka“, tiek UAB „Marijampolės švara“ pateiktų pasiūlymų kainų proporcijos neatitinka Konkurso sąlygose reikalautų kainos pateikimo procentinių proporcijų. UAB „Ekoaplinka“ pastovioji kainos dalis sudaro – 69,99989 procentų, kintamoji kainos dalis – 30,000102 procentų, o UAB „Marijampolės švara“ pastovioji kainos dalis sudaro – 69,999834 procentų, kintamoji kainos dalis – 30,000166 procentų. Nepaisant to, kad procentinės išraiškos nuokrypis nuo Konkurso sąlygų 1 priedo reikalavimo vizualiai atrodo mažas, tačiau bet koks nuokrypis yra neteisėtas, neatitinkantis Konkurso sąlygų reikalavimų ir daro didelę įtaką pasiūlymų vertinimui. Laikant, kad tiekėjo UAB „Ekoaplinka“ ir tiekėjo UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymų dalių procentinės išraiškos apskaičiuotos teisingai ir toks apvalinimas leidžiamas, būtų plečiamai aiškinamos Konkurso sąlygos ir sukurta erdvė tiekėjų piktnaudžiavimui, nes pagal apvalinimo taisykles į didesniąją pusę yra apvalinami visi skaičiai po kablelio turintys skaitmenis nuo 5 iki 9, o į mažesniąją – apvalinami visi skaičiai, po kablelio turintys skaitmenis nuo 1 iki 4. Tokiu būdu aiškinant Konkurso sąlygas, darytina išvada, kad šiuo atveju pasiūlymų pastovioji išlaidų dalis galėtų sudaryti nuo 69,50 iki 70,40 procentų, o kintamoji išlaidų dalis – nuo 29,50 iki 30,40 procentų. Toks aiškinimas akivaizdžiai prieštarautų Konkurso sąlygoms, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai pati perkančioji organizacija įtvirtino reikalavimą dėl kintamosios ir pastoviosios kainos dalies išskaidymo konkrečiais sveikaisiais skaičiais – atitinkamai į 30 ir 70 procentų dalis, nenumatant jokių skaičių po kablelio ir jokių apvalinimo galimybių.

5UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“, aiškindamos savo pasiūlymus, nurodė, jog pasiūlymuose nustatytas vieno konteinerio pakėlimo kainas pagal Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimus suapvalino iki 2 skaičių po kablelio, todėl UAB „Ekoaplinka“ konteinerio pakėlimo įkainis gavosi 0,42 Eur be PVM, UAB „Marijampolės švara“ – 0,43 Eur be PVM. Tačiau taikant tokius tiekėjų paaiškinimus ir tiekėjų pasiūlymus skaičiuojant pagal suapvalintus iki dviejų skaitmenų po kablelio įkainius, keičiasi abiejų tiekėjų pasiūlymuose nurodyta pastovioji metinė kaina (kuri sudaro 70 procentų) ir galutinė pasiūlymo kaina. Toks pasiūlymų tikslinimas akivaizdžiai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 1 daliai, kadangi taikant Konkurso sąlygų 1 priede įtvirtintą reikalavimą dėl kintamosios ir pastoviosios kainos dalies išskaidymo į konkrečius sveikuosius skaičius (atitinkamai į 30 ir 70 procentų dalis), keičiasi tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos sudedamosios dalys (pastovioji dalis) bei galutinė pasiūlymo kaina. Dėl netinkamo pasiūlymų skaičiavimo UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymų pastoviąsias metines kainos dalis sumažino atitinkamai: UAB „Ekoaplinka“ – 6 Eur, UAB „Marijampolės švara“ – 10 Eur, o bendrą pasiūlymo kainą 6,5 metams: UAB „Ekoaplinka“ – 47,19 Eur, UAB „Marijampolės švara“ – 78,65 Eur. Ištaisius klaidas UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymuose netinkamai apskaičiuotų paslaugų kainų perskaičiavimas reikštų galutinės pasiūlymo kainos ir paslaugų įkainių (sudėtinių kainos dalių) pakeitimą, o tai prieštarautų VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms, todėl abiejų tiekėjų pasiūlymai turėtų būti atmetami. Vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir nurodytą 1 konteinerio ištuštinimo įkainį (0,42 Eur be PVM ir 0,43 Eur be PVM), akivaizdu, kad vieno cento konteinerio ištuštinimo kainos skirtumas tarp tiekėjų pasiūlymų turi didžiulę reikšmę pasiūlymų skaičiavimui ir lemia daugiau nei 42 000 Eur tiekėjų pasiūlymų kainų skirtumą per metus ir daugiau nei 270 000 Eur kainų skirtumą per 6,5 metų. Tą suprasdamos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ sąmoningai interpretavo Konkurso sąlygas sau palankia linkme, simboliškai sumažino kainos pastoviosios dalies sumą ir apvalinimo taisykles taikė pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijų apvalinimui, nors pagal Konkurso sąlygas to nebuvo leidžiama daryti. Tiekėjai vieno konteinerio ištuštinimo įkainį pasiūlymuose pateikė teisingai, tačiau sąmoningai sumažino keliais eurais pastoviąją metinę kainos dalį, tikėdamiesi, kad toks netikslumas perkančiosios organizacijos bus nepastebėtas arba įvertintas kaip mažareikšmė skaičiavimo ar skaičių apvalinimo klaida. Atsakovė tokius tiekėjų sąmoningai padarytus kainų apskaičiavimo netikslumus pripažino nereikšmingais bei priskyrė juos skaičių matematinio apvalinimo taisyklėms (nors tai nebuvo numatyta Konkurso sąlygose), dėl to neteisėtai pripažindama pateiktus tiekėjų pasiūlymus tinkamais. Ieškovės teigimu, šiuo atveju tiekėjų sąmoningai padarytų klaidų negalima laikyti skaičių apvalinimo ar aritmetinėmis klaidomis, kadangi pasiūlymo formoje buvo aiškiai ir tiksliai nurodyta kainos apskaičiavimo ir pateikimo metodika. Įrašius vieno konteinerio ištuštinimo įkainį, suapvalintą iki dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, bendra pasiūlymo kaina pagal 30 ir 70 procentų dalių proporcijas išskaičiuojama taip pat dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu ir nereikalauja jokių papildomų skaičių apvalinimų. Šiuo atveju toks tiekėjų kainų sumažinimas nėra mažareikšmis, o padarytas akivaizdžiai sąmoningai siekiant laimėti pirkimą ir nesąžiningai konkuruoti su kitais tiekėjais.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį patenkino – pripažino neteisėtais ir panaikino perkančiosios organizacijos 2015 m. gruodžio 29 d. bei 2016 m. sausio 19 d. sprendimus, priteisė iš perkančiosios organizacijos ieškovei 217 Eur žyminio mokesčio.

8Teismas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 29 d. perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie Pirkimo procedūrų rezultatus ir nurodė apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje – ūkio subjektų grupės UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Telšių keliai“ 13 899 501,47 Eur su PVM vertės pasiūlymas, antroje – UAB „VSA Vilnius“ 13 899 548,66 Eur su PVM vertės pasiūlymas, trečioje – ūkio subjektų grupės UAB „Marijampolės švara“, UAB „Ecoservice“ ir UAB „Ekonovus“ 14 230 411,67 Eur su PVM vertės pasiūlymas. Ieškovei inicijavus paminėto sprendimo peržiūros procedūrą, motyvuojant netinkamu tiekėjų pasiūlymų vertinimu, perkančioji organizacija 2016 m. sausio 19 d. sprendimu ieškovės pretenziją atmetė.

9Pirkimo sąlygų 28 punktas nustato, kad pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į techninės specifikacijos reikalavimus, bet neapsiribojant į šių sąlygų 5, 6 ir 7 priedų reikalavimus. Kainos pasiūlyme turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įvertintos visos tiekėjo išlaidos. Konkurso sąlygų 1 priede pateiktoje lentelėje tiekėjų reikalaujama pateikti bendrą pasiūlymo kainą (100 procentų), išskaidant ją į dvi dalis: 70 procentų bendros pasiūlymo kainos turi sudaryti pastovioji išlaidų dalis (pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrenginius išlaidos); 30 procentų bendros pasiūlymo kainos turi sudaryti kintamoji išlaidų dalis (mišrių komunalinių atliekų konteinerių (nepriklausomai nuo tūrio) ištuštinimo išlaidos – kai numatomas preliminarus ištuštinimų kiekis per metus – 1 262 333 kartai. Iš šių Konkurso sąlygų darytina išvada, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėjo pasiūlymų kainas apskaičiuoti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu ir bendrą kainą išskaidyti į aiškias proporcijas. Pagal Pirkimo sąlygas bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti, o faktinė laimėtojui mokama kaina priklausys nuo mokėtinos pastoviosios mėnesio kainos (1/12 pasiūlyme nurodytos metinės pastoviosios išlaidų dalies) bei kintamosios dalies pagal faktiškai aptarnautų konteinerių kiekį ir fiksuotą ištuštinimo įkainį. Pirkimo sąlygų 4 – 7 priedai patvirtina, kad, pateikdami pasiūlymą ir apskaičiuodami jo kainą, dalyviai turėjo vadovautis ne tik pasiūlymo kainos apvalinimo taisykle bei pasiūlymo kainos pastoviosios ir kintamosios dalies proporcijomis, tačiau ir kitais reikalavimais, užtikrinančiais, kad dalyvio pasiūlymo kaina būtų ekonomiškai pagrįsta.

10Pirkime pasiūlymą pateikusios UAB „Ekoaplinka“ pastovioji kainos dalis sudaro – 69,99989 procentų, kintamoji kainos dalis – 30,000102 procentų, o UAB „Marijampolės švara“ pastovioji kainos dalis sudaro – 69,999834 procentų, kintamoji kainos dalis – 30,000166 procentų. Abiejų tiekėjų pasiūlymuose nurodyta pastovioji kainos dalis mažesnė, o kintamoji kainos dalis – didesnė, negu buvo reikalauta Pirkimo dokumentuose. Nepaisant to, kad procentinės išraiškos nuokrypis nuo Konkurso sąlygų 1 priedo reikalavimo atrodo mažas, teismas pripažino, kad bet koks nuokrypis yra neteisėtas, neatitinkantis Konkurso sąlygų reikalavimų ir daro didelę įtaką pasiūlymų vertinimui. Toks nežymus skirtumas lėmė, jog Pirkimą laimėjo ūkio subjektų grupė UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Telšių keliai“, kadangi jos galutinė pasiūlymo kaina (skirta tik pasiūlymams palyginti) buvo 47,19 Eur mažesnė, nei ieškovės galutinė pasiūlymo kaina. Teismas sutiko su ieškove, kad Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimas dėl skaičių apvalinimo ir kainos pateikimo dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu turi būti taikomas tik tiekėjams apskaičiuojant pasiūlymo kainą, o ne perkančiosios organizacijos nustatytoms kintamosios ir pastoviosios kainos dalies išskaidymo proporcijoms apvalinti. Laikant, kad tiekėjo UAB „Ekoaplinka“ ir tiekėjo UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymų dalių procentinės išraiškos apskaičiuotos teisingai ir toks apvalinimas leidžiamas, būtų plečiamai aiškinamos Konkurso sąlygos ir sukurta erdvė tiekėjų piktnaudžiavimui. Perkančioji organizacija privalo visus pasiūlymus vertinti vienodai, nedviprasmiškai ir pagal savo pačios nustatytas Konkurso sąlygas.

112015 m. spalio 30 d. atsakovė kreipėsi į tiekėjus UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“, prašydama paaiškinti pateiktas pasiūlymų pastoviosios ir kintamosios dalių kainas nekeičiant galutinių pateiktų pasiūlymų kainų. Abu tiekėjai, pateikdami paaiškinimus, nurodė, kad jų pasiūlymuose vieno konteinerio ištuštinimo įkainis sudaro atitinkamai: tiekėjo UAB „Ekoaplinka“ – 0,419998 Eur, o tiekėjo UAB „Marijampolės švara“ – 0,429997624 Eur, abu tiekėjai šiuo įkainius suapvalino iki dviejų skaitmenų po kablelio ir padaugino iš pakėlimų skaičiaus. Abu tiekėjai pripažino, kad, atlikus kainos paskaičiavimą, kainos pateikimo procentinės proporcijos neatitiko tiksliai Konkurso sąlygose reikalautų 30 ir 70 procentų proporcijų ir sudauginus gavosi skaičiai po kablelio, tačiau, tiekėjų teigimu, jų pasiūlymai apskaičiuoti tinkamai, kadangi pritaikius aritmetinio apvalinimo taisykles, gaunamos sumos atitinka Konkurso sąlygose nurodytas procentines išraiškas. Vertindamas šiuos tiekėjų argumentus, teismas pažymėjo, kad Konkurso sąlygos nenumatė galimybės pateikti alternatyvius pasiūlymus, kainos dalių procentines išraiškas pateikti netiksliai ar apskaičiuoti kokiu nors kitokiu būdu, nei numatyta Konkurso sąlygų 1 priede. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad tiekėjai UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ netinkamai įgyvendino vieną iš Konkurso sąlygų reikalavimų ir pateikė pasiūlymų kainas, neatitinkančias atsakovės reikalaujamų kainos dalių išskaidymo. Tiekėjų pasiūlymuose nustatytas 1 cento konteinerio ištuštinimo kainos skirtumas tarp tiekėjų pasiūlymų turi didžiulę reikšmę pasiūlymų skaičiavimui ir lemia didžiulį tiekėjų kainų skirtumą per metus ir 6,5 metų Pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų teikimo laikotarpį. Todėl darytina išvada, kad tiekėjai UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ interpretavo Konkurso sąlygas sau palankia linkme, sumažindamos kainos pastoviosios dalies sumą ir apvalinimo taisykles taikė pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijų apvalinimui, nors Konkurso sąlygos to neleido daryti. Atsakovė tokius tiekėjų pasiūlymus nepagrįstai pripažino tinkamais.

12Nurodytų motyvų pagrindu teismas konstatavo, kad tiekėjų UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ pateikti pasiūlymai neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, o perkančioji organizacija, pripažindama tiekėjo UAB „Ekoaplinka“ pasiūlymą laimėjusiu Pirkimą, pažeidė vienodo pasiūlymų vertinimo, skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą ir išspręsti ginčą iš esmės – atmesti ieškovės ieškinį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepasisakė nei dėl vieno atsakovės argumento, pagrindžiančio jos veiksmų teisėtumą. Vien dėl to skundžiamas teismo sprendimas pripažintinas neteisėtu ir naikintinas. Teismas apsiribojo lakoniškomis išvadomis, kad atsakovė neva nukrypo nuo savo pačios suformuotų Pirkimo sąlygų, leisdama skirtingai jas interpretuoti to paties Pirkimo dalyviams. Perskaičius teismo sprendimą aišku, kad jame iš esmės nėra pasisakyta daugiau, nei nurodyta ieškovės ieškinyje.

162. Teismas nepasisakė dėl argumentų, kad Pirkime susidariusią situaciją nulėmė Pirkimo sąlygos, kurios reikalavo, kad kaina būtų ekonomiškai pagrįsta ir kad vieno konteinerio ištuštinimo įkainis privalo būti suapvalintas iki ne daugiau nei dviejų skaitmenų po kablelio. Šios Pirkimo sąlygos lėmė, kad dalyvių apskaičiuotas pasiūlymo kainos pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijas sudarė skaičiai su trupmeninėmis dalimis, kuriose buvo ir skaitmenys po kablelio. Pirkimo sąlygos nedraudė taikyti bendrųjų matematinio apvalinimo taisyklių pasiūlymo kainos dalių proporcijų atžvilgiu.

173. Neaišku, kodėl sprendime teismas suabsoliutino vienintelį Pirkimo sąlygų reikalavimą dėl pasiūlymo kainos pastoviosios ir kintamosios dalies proporcijos, reikalavusį išskirstyti minėtas kainos dalis į 70/30 procentų proporciją, tačiau neįvertino Pirkimo sąlygose įtvirtintų kitų reikalavimų ir jų įtakos dalyvių pasiūlymų rengimui bei vertinimui. Pirkimo sąlygose įtvirtintų kitų reikalavimų įvertinimas buvo būtinas tam, kad teismo sprendimas būtų pagrįstas ir motyvuotas.

184. UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ atliko Pirkimo sąlygų reikalautus skaičiavimus: pagal ekonominio pagrįstumo reikalavimą apskaičiavo bendras paslaugų teikimo metines sąnaudas; pagal kainos dalių proporcijų reikalavimą iš bendrų paslaugų teikimo metinių sąnaudų išskyrė kintamą 30 procentų dalį; pagal kainos dalių proporcijų reikalavimą metinių sąnaudų kintamąją dalį padalino iš preliminaraus konteinerių ištuštinimų skaičiaus (1 262 333), ir, kaip vieno konteinerio ištuštinimo įkainio vertes, gavo skaičius su trupmeninėmis dalimis, kuriose buvo daugiau nei du skaitmenys po kablelio; pagal įkainio apvalinimo reikalavimą dalyviai suapvalino vieno konteinerio ištuštinimo įkainius; pagal ekonominio pagrįstumo reikalavimą, nekeisdami apskaičiuotų bendrų pasiūlymų kainų, bei pagal kainos dalių proporcijos reikalavimą apskaičiavo iš pradžių kintamąją dalį, o vėliau – pastoviąją dalį ir gavo teismo sprendime nurodytas pasiūlymo kainos dalių proporcijas.

195. Pirkimo dalyviai negalėjo pakeisti paskaičiuotų pasiūlymų kainų dalių, nes tai draudė Pirkimo sąlygos, reikalavusios, kad pasiūlymų kainos būtų pagrįstos, ir kartu draudusios keisti apskaičiuotas bendras pasiūlymų kainas. Be to, Pirkimo sąlygos nedraudė taikyti bendrųjų matematinio apvalinimo taisyklių, todėl taikant šias apvalinimo taisykles, tačiau nekeičiant apskaičiuotų bendrų pasiūlymų kainų, visi Pirkimo sąlygų reikalavimai yra įvykdyti.

206. Skundžiamu sprendimu teismas nepagrįstai ir neteisėtai įtvirtina kainos dalių proporcijos reikalavimo prioritetą kitų Pirkimo sąlygų reikalavimų atžvilgiu, įskaitant ekonominio pagrįstumo reikalavimo atžvilgiu. Skundžiamas sprendimas sudaro pagrindą išvadai, kad tam, jog būtų galėję pateikti pasiūlymus, kuriuose pastoviosios ir kintamosios kainos dalių proporcijos būtų išreikštos sveikaisiais skaičiais, pirkimo dalyviai privalėjo dirbtinai koreguoti savo apskaičiuotas sąnaudų sumas, tokiu būdu nukrypdami nuo ekonominio pagrįstumo reikalavimo.

217. Pripažinęs, kad pagal Pirkimo sąlygas bendroji matematinio apvalinimo taisyklė kainos dalių proporcijos reikalavimo atžvilgiu negalėjo būti taikoma, o pasiūlymo kainos dalių proporcijos, kurias sudaro skaičiai su trupmeninėmis dalimis, kuriose yra skaitmenys po kablelio, negali būti nurodomos, teismas neįvertino, ar Pirkime nesusiklostė situacija, kurioje Pirkimo dalyviai neturėjo galimybės pateikti pasiūlymų, nepažeisdami Pirkimo sąlygų reikalavimų.

22Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Pirkimo sąlygos nenustatė jokių reikalavimų procentinių dalių apvalinimui, kad reikalavimas procentinėms dalims yra keliamas netaikant ir/ar draudžiant taikyti apvalinimą, kad pasiūlymo kainos sudėtinės dalys sudarytų atitinkamai 70,00 bei 30,00 procentų.

242. 70 bei 30 procentų yra matematiniai skaitmenys, išskirtinai matematikos mokslo vienetas bei matematikos mokslo nagrinėjimo objektas, kuris vertinamas bei nagrinėjamas vadovaujantis matematinėmis taisyklėmis, kad vykdant skaičiavimus yra taikomos apvalinimo taisyklės.

253. Vertinti skaitmenis kitaip, nei nustato bendrosios matematinės taisyklės (principai) nebuvo jokio faktinio ar teisinio pagrindo, o bet koks kitoks aplinkybių vertinimas reikštų, kad pasiūlymai buvo vertinami pagal Konkurso sąlygose nesančius ir/arba numanomus reikalavimus bei de facto iš esmės buvo neteisėtai pakeistos Pirkimo sąlygos.

264. Teismų praktikoje buvo nagrinėti panašūs klausimai dėl apvalinimo reikalavimų, kurioje konstatuota, kad turinio viršenybės prieš formą principas lemia, jog net esant konkurso sąlygose nustatytam konkrečiam apvalinimui taikomam reikalavimui bei jo pažeidimui – tokie neatitikimai nesudaro pagrindo tiekėjo pasiūlymo atmesti kaip neatitinkančio konkurso sąlygų reikalavimų (Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-886-569/2015).

27Trečiasis asmuo UAB „Ekoaplinka“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

281. Spręsdamas, kad tiekėjų UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ nurodytos procentinės pastoviosios ir kintamosios kainos dalies išraiškos paskaičiuotos netinkamai, teismas nepagrįstai neįsigilino į Konkurso sąlygas, į kainos apskaičiavimo bei pagrindimo reikalavimus.

292. Pagal Konkurso sąlygas rengiant pasiūlymą privalu apskaičiuoti bendras paslaugų teikimo metines išlaidas (bendra pasiūlymo kaina), kurios nurodomos Konkurso sąlygų 1 priede; pagal Konkurso sąlygas kartu su tiekėjo pasiūlymu buvo privaloma pateikti bendros paslaugų kainos pagrindimo apskaičiavimą pagal Konkurso sąlygų 7 priede nurodytus reikalavimus. Siekiant paskaičiuoti bendrą paslaugos teikimo kainą ir ją pagrįsti, visų pirma, buvo būtina užpildyti Konkurso sąlygų 7 priedą pagal joje nustatytus reikalavimus, t. y. nurodant reikalaujamus duomenis tiesioginių sąnaudų apskaičiavimui, konteinerių identifikavimo sistemos sąnaudų duomenis bei netiesiogines paslaugų teikimo sąnaudas. Sudėjus visas nurodytas sąnaudas ir buvo gauta metinė 1 767 260,20 Eur paslaugų teikimo išlaidų suma.

303. Kadangi pagal Konkurso sąlygas bendrą pasiūlymų kainą buvo būtina išskaidyti į atskiras dalis, buvo paskaičiuota, kad nuo teiktinos bendros pasiūlymo kainos 1 767 260,20 Eur 30 procentų sudarytų 530 178,06 Eur. Kitas Pirkimo sąlygų reikalavimas buvo nurodyti išlaidas už vieno mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimą. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad per metus prognozuojamas mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo kiekis – 1 262 333, todėl gauta 30 procentų suma nuo bendros paslaugų teikimo išlaidų sumos buvo padalinta iš nurodyto ištuštinamų konteinerių per metus skaičiaus. Tačiau atsižvelgiant į Pirkimo sąlygose nustatytą reikalavimą, kad kaina pateikiama eurais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, tiekėjas negalėjo pateikti gautos 0,419998 Eur kainos ir apskaičiuojant vieno konteinerio ištuštinimo išlaidas gautą sumą turėjo suapvalinti dviejų skaičių po kablelio tikslumu, taip, kaip to reikalavo Konkurso sąlygos bei atitinkamai tokiu būdu gavo, kad vieno mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo išlaidos sudarytų 0,42 Eur sumą, kuri ir buvo pateikta UAB „Ekoaplinka“ pasiūlyme. Kadangi pasiūlyme reikėjo nurodyti kintamą 30 procentų dalį, kuri susidėjo iš tiekėjo gautos 0,42 Eur sumos padaugintos iš preliminaraus ištuštinamų konteinerių kiekio per metus, atitinkamai buvo gauta 530 179,86 Eur suma. Gavus kintamąją 30 procentų išlaidų dalį, ji buvo atimta iš bendros nustatytos paslaugų teikėjo išlaidų sumos ir tokiu būdu buvo gauta reikalaujama nurodyti 70 procentų pastovių metinių išlaidų dalis.

314. Visiškai nelogiškas ir teisiškai niekuo nepagrįstas ieškovės aiškinimas, kad pirmiausiai turi būti nustatoma vieno konteinerio ištuštinimo išlaidų suma ir ji padauginama iš nurodytų preliminaraus ištuštinamų konteinerių per metus skaičiaus, ir nežiūrint į realias bei faktines sąnaudas proporcingai išvedama likusi 70 procentų pastovių išlaidų dalis.

325. Siekiant nustatyti vieno konteinerio ištuštinimo išlaidas, būtina apskaičiuoti visas galimas sąnaudas bei išlaidas, nes pasiūlymas nėra teikiamas vieno konkretaus konteinerio ištuštinimo paslaugoms atlikti. Paslaugos apima visą Marijampolės regioną, aptarnaujamos teritorijos išsidėsčiusios skirtingais atstumais, kas neabejotinai daro įtaką paslaugos kainai. Pažymėtina, kad pasiūlymas vertinamas ne pagal vieno konteinerio ištuštinimo išlaidų sumą, taip pat nėra vertinamas ir pagal bendros sumos išskaidymo sumos dalis, o pagal bendrą tiekėjo pasiūlyme pateiktą paslaugos teikimo kainą.

336. Kintamosios ir pastoviosios išlaidų dalies nurodymas niekaip neįtakojo bendros pasiūlymo kainos, kuri buvo nustatyta pirmiausiai ir tik po to bendra metinė paslaugų teikimo išlaidų suma buvo išskaidoma pagal nurodytas proporcijas.

34Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės švara“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

351. Teismas nepagrįstai aiškino, kad Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimas dėl skaičių apvalinimo ir kainos pateikimo dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu turi būti taikomas tik tiekėjams apskaičiuojant pasiūlymo kainą, o ne perkančiosios organizacijos nustatytoms kintamosios ir pastoviosios kainos dalies išskaidymo proporcijoms apvalinti. Teismas nepagrįstai šių kainos dalių nelaikė kainomis. Skaičiai, išreiškiantys pastovią ir kintamąją kainos dalis, turėjo būti įrašyti į Konkurso sąlygų 1 priede pateiktos lentelės 3 ir 5 stulpelius, kurie pavadinti „Kaina mato vienetui (be PVM)“ ir „Bendra pasiūlymo kaina 6,5 metams (be PVM)“. Sprendžiant pagal nurodytus pavadinimus, tiekėjas neturėjo pagrindo manyti, kad Konkurso sąlygų 1 priede pateiktos lentelės 3 ir 5 stulpelyje pateiktini duomenys turėtų reikšti kažką kitą, o ne kainą. Todėl darytina išvada, kad tai kainai, kurią tiekėjai turėjo išreikšti į pastoviąją ir kintamąją išlaidų dalis, taip pat turėjo galioti Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimas dėl skaičių apvalinimo ir kainos pateikimo dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

362. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nenustatė, kad apskaičiuojant išlaidų dalį procentais negali būti naudojamos aritmetinio apvalinimo taisyklės.

37Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovė UAB „VSA Vilnius“ prašo skundus atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

381. Teismas neturi pareigos atskirai aptarti kiekvieno į bylą pateikto įrodymo ir pasisakyti dėl kiekvieno šalių argumento, todėl perkančioji organizacija skunde nepagrįstai teigia, kad skundžiamas teismo sprendimas – nemotyvuotas.

392. Apeliantai skirtingai aiškina tuos pačius skundžiamo teismo motyvus, nesutaria dėl sprendimo pagrįstumo ir Konkurso sąlygas interpretuoja sau palankia linkme. Teisės normos, reglamentuojančios viešuosius pirkimus, aiškintinos ir taikytinos vadovaujantis imperatyviuoju teisinio reguliavimo metodu, pagal kurį, viskas, kas nėra tiesiogiai leista, yra draudžiama. Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimas dėl skaičių apvalinimo ir kainos pateikimo dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu turi būti taikomas tik tiekėjams apskaičiuojant pasiūlymo kainą, bet ne procentines kainos dalis. Šis reikalavimas negali būti interpretuojamas iš aiškinamas plečiamai.

403. Pagal logines, aritmetines skaičiavimo taisykles, esant vienodiems pasiūlymo įkainiams, turi būti vienodos ir pasiūlymo galutinės kainos. Priešingas aiškinimas akivaizdžiai prieštarautų Konkurso sąlygoms, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai pati perkančioji organizacija buvo įtvirtinusi reikalavimą dėl kintamosios ir pastoviosios kainos dalies išskaidymo konkrečiais sveikaisiais skaičiais – atitinkamai į 30 ir 70 procentų dalis, nenumatant jokių skaičių po kablelio ir jokių apvalinimo galimybių.

414. Priešingai, nei teigia perkančioji organizacija, teismas nesuabsoliutino vienintelio Pirkimo sąlygų reikalavimo dėl pasiūlymo kainos pastoviosios ir kintamosios dalies proporcijos, o kaip tik patvirtino visų Pirkimo sąlygų viseto taikymo svarbą ir visų jų sisteminį taikymą. Atsakovė prieštarauja pati sau, nes skunde reikalauja, kad ypatingas dėmesys vertinant pasiūlymus būtų suteikiamas Pirkimo sąlygų 7 priedui, o visos kitos pasiūlymų kainų apskaičiavimo taisyklės būtų taikomos tik kaip papildomos.

425. Pirkimo sąlygų 7 priedo ir jame pateikiamų duomenų negalima suabsoliutinti, kadangi šiame dokumente buvo reikalaujama pateikti bendrus abstrakčius paslaugų teikimo duomenis per metus, skaičiuojant vidutinius kiekius, vidutines kainas bei kitas paslaugų teikimo sąnaudas. Šie tiekėjų pateikiami duomenys yra orientaciniai, pateikti paslaugų kainos pagrindimo tikslais ir paslaugų teikimo metu gali kisti priklausomai nuo maršrutų ilgio bei specifikos, konteinerių skaičiaus kitimo etc. Be to, į tokį Pirkimo sąlygų 7 priede nurodytą paslaugų kainos pagrindimo apskaičiavimą tiekėjai turėjo įtraukti ir pelno maržą, kuri išimtinai priklauso nuo paties tiekėjo valios ir tiekėjas gali nevaržomai ją koreguoti.

436. Byloje išvadą pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba pažymėjo, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį negalima keisti ne tik galutinės pasiūlymų kainos, bet ir pradiniame pasiūlyme nurodytų paslaugų įkainių, o viešojo pirkimo sąlygos turi būti vykdomos tiksliai.

447. Argumentu, kad teismas nevertino, ar Pirkime nesusiklostė situacija, kurioje Pirkimo dalyviai neturėjo galimybės pateikti pasiūlymo nepažeisdami Pirkimo sąlygų kurių nors reikalavimų, perkančioji organizacija siekia savo paties patvirtintas Pirkimo sąlygas pripažinti netiksliomis ir neaiškiomis. Pažymėtina, kad visiems tiekėjams Pirkimo sąlygos dėl kainų apskaičiavimo ir pateikimo buvo aiškios ir visi jie pateikė pasiūlymus neginčydami Pirkimo sąlygų, visi tiekėjai vienodai suprato, kad pasiūlymų kainų apskaičiavimo taisyklės sudaro visetą sąlygų, kuriomis turėjo vienodai vadovautis apskaičiuodami ir pateikdami pasiūlymus, šioje byloje nėra ginčo dėl tam tikrų Pirkimo sąlygų nuginčijimo ir jų pripažinimo neteisėtomis. Be to, perkančiosios organizacijos skundo argumentai dėl Pirkimo sąlygų nebuvo nurodyti jos procesiniuose dokumentuose, todėl ji neturi teisės jais remtis apeliaciniame skunde.

458. Skaičiuojant pasiūlymo kainas bet kuriuo tiekėjų pasirinktu būdu ir įgyvendinant visas pasiūlymo apskaičiavimo ir pateikimo sąlygas, rezultatas turi gautis vienodas nepriklausomai nuo pasirinktos kainos skaičiavimo eigos.

46Atsiliepime į apeliacinius skundus UAB „Ekonovus“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, teismui ex officio spręsti dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

471. Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad Pirkimo sąlygos buvo suformuluotos netiksliai, neaiškiai ir dviprasmiškai. Teismas nevertino aplinkybių, jog Pirkime dalyvavę tiekėjai visiškai skirtingai suprato ir taikė Pirkimo sąlygas, susijusias su pasiūlymo kainos apskaičiavimu. Tai suponuoja ir pagrindžią išvadą, kad teismas privalėjo dėl to pasisakyti ir priimti sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras.

482. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 28 punktas nustato, kad pasiūlymo kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą taip pat turi būti atsižvelgta į techninės specifikacijos reikalavimus, bet neapsiribojant į Pirkimo sąlygų 5, 6, 7 priedų reikalavimus. Taigi Pirkimo dalyviai, pateikdami pasiūlymus ir apskaičiuodami kainas, turėjo vadovautis ne tik pasiūlymo kainos apvalinimo taisykle bei pasiūlymo kainos pastoviosios ir kintamosios dalies proporcijomis, bet ir kitais reikalavimais, užtikrinančiais, kad dalyvio pasiūlymo kaina būtų ekonomiškai pagrįsta.

493. Ieškovė Pirkimo sąlygų 28 punktą, 1,7 priedų reikalavimus vertino taip, kad pirmiausiai turi būti apskaičiuojama kintamoji paslaugų teikimo išlaidų dalis, pagrįsta tiekėjo taikomu vieno konteinerio ištuštinimo įkainiu, o toliau, remiantis ja – pastovioji paslaugų teikimo išlaidų dalis. Tuo tarpu kiti pirkimo dalyviai vadovavosi Pirkimo sąlygų 7 priede nustatytu reikalavimu tiksliai apskaičiuoti ir pagrįsti bendras paslaugų teikimo metines išlaidas. Tokiu būdu Pirkimo sąlygų 28 punkto, 1, 7 priedų reikalavimus vertino ir taikė taip, jog pirmiausia turėjo būti apskaičiuotos bendrosios paslaugų teikimo išlaidos, pagrįstos konkrečiomis sąnaudomis, ir tik tada, remiantis bendra išlaidų suma, išvestos pastoviosios bei kintamosios išlaidų dalių proporcijos. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad tiekėjai visiškai skirtingai suprato ir taikė Pirkimo sąlygų 1, 7 priedų reikalavimus, kiek tai susiję su būtinybe prieš pateikiant kainos išskaidymą į pastoviąją ir kintamąją dalis, pateikti bendrą paslaugų teikimo kainą, apskaičiuotą ir pagrįstą taip, kaip to reikalauta Pirkimo sąlygų 7 priede.

504. Teismų praktikoje pripažįstama, kad Konkurso sąlygos vertinamos ne iš perkančiosios organizacijos, bet ir potencialių tiekėjų pusės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2007 m. sausio 18 d. sprendimas Auroux ir kt., C-220/05). Ginčo atveju pirkime dalyvavusiems tiekėjams Pirkimo sąlygos buvo suprantamos visiškai skirtingai, kas lėmė skirtingų metodų taikymą apskaičiuojant bendrą pasiūlymo kainą bei ją išskaidant į kintamąją ir pastoviąją dalis. Nepaisant to, jog Pirkime pasiūlymus pateikę tiekėjai skirtingai suprato ir taikė Pirkimo sąlygas, teismas nevertino ir nepasisakė dėl tokių sąlygų tinkamumo bei galimybės jomis remtis vertinant pateiktus pasiūlymus bei sudarant Pirkimo sutartį.

51Atsiliepimuose į apeliacinius skundus tretieji asmenys UAB „Ekoaplinka“, UAB „Ekoservice“ nurodo sutinkantys su perkančiosios organizacijos ir trečiųjų asmenų pateiktais skundais, juose išdėstytais argumentais.

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

53Apeliaciniai skundai netenkintini.

54Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nėra.

55Dėl faktinių ginčo aplinkybių

56Atsakovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras vykdė atvirą konkursą – ketino įsigyti mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugas 6,5 metų laikotarpiui. Pirkimo sąlygos nustatė, kad pasiūlymo kaina pateikiama eurais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, taip pat turi būti atsižvelgta į techninės specifikacijos reikalavimus, Pirkimo sąlygų 5, 6, 7 priedų reikalavimus (Pirkimo sąlygų 28 punktas). Bendra pasiūlymo kaina metams turėjo būti išskaidyta į 70 procentų pastoviąją tiekėjo išlaidų dalį, kurią sudarys pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrenginius išlaidos, ir 30 procentų sudarančią kintamąją išlaidų dalį – 1 vieneto mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo išlaidos, kai numatomas preliminarus ištuštinimų kiekis per metus – 1 262 333 (Pirkimų sąlygų 1 priedas). Nepaisant to, kad visos pirkime dalyvavusios tiekėjos, išskaidydamos savo pasiūlymų bendrąsias kainas į pastoviąsias ir kintamąsias išlaidų dalis nurodė, kad gautos sumos atitinka Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą 30 ir 70 procentų proporciją, pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ bendra pasiūlymo kaina metams – 1 767 260,20 Eur buvo išskaidyta į 69,99989 procentų dydžio pastoviąją (1 237 080,34 Eur) ir 30,000102 procentų dydžio kintamąją (530 179,86 Eur) išlaidų dalis, o tiekėjos UAB „Marijampolės švara“ bendra pasiūlymo kaina metams – 1 809 333,97 Eur į 69,999834 procentų (1 266 530,78 Eur) ir 30,000166 procentų (542 803,19 Eur) atitinkamas išlaidų dalis.

57Perkančioji organizacija įpareigojo nurodytas tiekėjas paaiškinti, kaip buvo paskaičiuotos jų pasiūlyme nurodytos 70 procentų dydžio pastovioji ir 30 procentų dydžio kintamoji išlaidų dalys. Paaiškindamos savo pasiūlymus, UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ nurodė, kad, atliekant pasiūlymų dalių paskaičiavimus, reikėjo nustatyti vieno konteinerio ištuštinimo įkainį, kuris tiekėjai UAB „Ekoaplinka“ pagal jos bendrą pasiūlymo kainą gavosi 0,419999 Eur, o tiekėjai UAB „Marijampolės švara“ – 0,429998 Eur. Kadangi Pirkimo sąlygų 28 punktas nustatė reikalavimą kainą nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu, tiekėjos nurodė gautus vieno konteinerio ištuštinimo įkainius suapvalinusios iki atitinkamai 0,42 Eur (UAB „Ekoaplinka“ įkainis) ir 0,43 Eur (UAB „Marijampolės švara“ įkainis) bei pagal matematiškai suapvalintą įkainį paskaičiavusios pasiūlymuose nurodytas pastoviąsias ir kintamąsias išlaidų dalis, kurias taip pat suapvalinus gaunasi Pirkimo sąlygų 1 priede nurodyta 30 ir 70 procentų išlaidų dalių proporcija.

582015 m. gruodžio 29 d. sprendimu perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje nurodė UAB „Ekoaplinka“ pasiūlymą, kurio pasiūlymo kaina visam paslaugų teikimo laikotarpiui (6,5 metų) – 13 899 501,47 Eur su PVM, antroje – ieškovės UAB „VSA Vilnius“ 13 899 548,66 Eur su PVM pasiūlymą, trečioje – UAB „Marijampolės švara“ 14 230 411,67 Eur su PVM pasiūlymą, Pirkimo laimėtoja pripažino UAB „Ekoaplinka“.

59Ieškovė, kurios Pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodytos bendros paslaugų kainos metams – 1 767 266,20 Eur išskaidymas į kintamąją ir pastoviąją išlaidų dalis atitiko 30 ir 70 procentų proporciją, iniciavusi nurodyto perkančiosios organizacijos sprendimo peržiūros procedūrą, nesutiko su Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytos proporcijos dalių apvalinimo galimybe. Ieškovė teigė, kad tokiu būdu tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ nesilaikė Pirkimo sąlygų reikalavimo bendrą kainą išskaidyti į aiškias proporcijas, kad tikslindamos savo pasiūlymus tiekėjos atliko VPĮ 39 straipsnio 1 dalies draudžiamą sudėtinių savo pasiūlymų kainų dalių pakeitimą. 2016 m. sausio 19 d. sprendimu perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė.

60Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ privalėjo laikytis Pirkimo sąlygų reikalavimo dėl pasiūlymo kainos išskaidymo į lygiai 30 ir 70 procentų dydžio išlaidų proporciją, kad bet koks nustatytos proporcijos nuokrypis yra neteisėtas, nes Pirkimo sąlygų 28 punkto reikalavimas dėl kainos pateikimo dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu turi būti taikomas tik apskaičiuojant pasiūlymo kainą, o ne perkančiosios organizacijos nustatytoms pastoviosios ir kintamosios išlaidų dalies proporcijoms apvalinti. Teismas pažymėjo, kad vieno cento konteinerio ištuštinimo kainos skirtumas turi didelę reikšmę tiekėjų pasiūlymų kainoms, todėl tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“, panaudodamos apvalinimo taisykles vieno konteinerio ištuštino kainai ir nustatytoms išlaidų proporcijoms apskaičiuoti, Konkurso sąlygas interpretavo sau palankia linkme, o perkančioji organizacija nepagrįstai jų pasiūlymus pripažino tinkamais.

61Dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo

62VPĮ paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis), laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Paminėtų principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t. y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo pirkimo konkurso) skaidrumu. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs perkančiosios organizacijos pareigą laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013 ir kt.).

63Nesutikdamos su skundžiamu teismo sprendimu, apeliantės teigia, kad teismas nepagrįstai suabsoliutino vieną iš pasiūlymo kainai Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų dėl pasiūlymo kainos pastoviosios ir kintamosios dalių proporcijos, įpareigojančių tiekėją išskirstyti minėtas kainos dalis į 70 ir 30 procentų proporciją, neatsižvelgdamas į ekonominio pagrįstumo ir įkainio apvalinimo reikalavimus (Pirkimo sąlygų 28 punktas, 7 priedas). Apeliantės pažymi, kad Pirkimo sąlygos nedraudė taikyti bendrųjų matematinio apvalinimo taisyklių, kurios galėjo būti taikomos ir nustatant paminėtą kainos dalių proporciją ir kurias pritaikiusios ne tik paslaugų įkainiui, bet ir paminėtai kainos dalių proporcijai nustatyti, tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ nepakeitė jų pasiūlymuose nurodytų bendrųjų pasiūlymų kainų. Tuo tarpu ieškovė, pasiūlymo kainą derinusi prie lygiai dviejų skaičių po kableliu gauto vieno konteinerio ištuštinimo įkainio (0,42 Eur), nesilaikė Pirkimo sąlygų reikalavimo dėl ekonominio pasiūlymo kainos pagrįstumo. Teisėjų kolegija su tokiais skundo argumentais nesutinka.

64Ginčo Pirkimo sąlygų 28 punktas nustato, kad tiekėjų pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, dviejų skaitmenų po kabelio tikslumu, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į techninės specifikacijos reikalavimus, bet neapsiribojant šių sąlygų 5, 6 ir 7 priedų reikalavimus. Kainos pasiūlyme turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įvertintos visos tiekėjo išlaidos. Pirkimų sąlygų 1 priede nustatyta, kad metinė bendra pasiūlymo kaina (be PVM) turi būti išskaidyta į 70 procentų dydžio pastoviąją išlaidų dalį, kurią sudarys metinės pastoviosios komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo į apdorojimo įrenginius išlaidos, ir į 30 procentų dydžio kintamąją išlaidų dalį, kurią sudarys metinės mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo išlaidos, paskaičiuotos vienam vienetui, kai numatomas preliminarus ištuštinamų konteinerių kiekis per metus – 1 262 333 kartai. Pirkimo sąlygų 1 priedo pastabose nurodyta, kad kintamoji išlaidų dalis turi sudaryti 30 procentų bendros pasiūlymo kainos, o vieno pakėlimo kaina yra lygi kintamoji išlaidų dalis/1 262 333 kartų, taip pat kad bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Tiekėjo paslaugos metinė kaina turi būti pagrįsta apskaičiavimais (tiesioginių, netiesioginių paslaugų teikimo sąnaudos, konteinerių identifikavimo sistemos sąnaudos), nustatytais Pirkimo sąlygų 7 priede.

65Tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ nurodė, kad jų pasiūlymų kainos pastoviosios ir kintamosios išlaidų dalys buvo apskaičiuotos tokiu būdu: pagal Pirkimo sąlygų 7 priede nustatytus kainos apskaičiavimo kriterijus tiekėja UAB „Ekoaplinka“ nustatė, kad jos bendra metinė pasiūlymo kaina – 1 767 260,20 Eur, o tokia tiekėjos UAB „Marijampolės švara“ kaina – 1 809 333,97 Eur. Pagal nustatytą metinę pasiūlymo kainą tiekėja UAB „Ekoaplinka“ paskaičiavo, kad 30 procentų šios kainos dalies sudarytų 530 178,06 Eur, 70 procentų – 1 237 082,14 Eur, atitinkamai UAB „Marijampolės švara“ paskaičiavo, kad 30 procentų jos bendros pasiūlymo kainos sudarytų 542 800,19 Eur, o 70 procentų – 1 266 533,78 Eur. Apskaičiuodamos vieno konteinerio pakėlimo kainą, tiekėjos jų gautas 30 procentų dydžio pasiūlymo kainos dalis padalino iš Pirkimo sąlygų 1 priede nurodyto numatomo preliminaraus konteinerių ištuštinimo kiekio per metus – 1 262 333, ir gavo, kad UAB „Ekoaplinka“ vieno pakėlimo kaina – 0,419999 Eur, o UAB „Marijampolės švara“ – 0,429998 Eur. Pagal Pirkimo sąlygų 28 punkto reikalavimą kainą pateikti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, pasiūlymuose nurodydamos gautas vieno konteinerio pakėlimo kainas, tiekėjos jas suapvalino atitinkamai iki 0,42 Eur ir 0,43 Eur ir pagal gautus tarifus perskaičiavo, kad UAB „Ekoaplinka“ kintamoji išlaidų dalis – 530 179,86 Eur (0,42 Eur×1 262 333) ir sudaro 30,000102 procentus metinės pasiūlymo kainos, o pastovioji – 1 237 080,34 Eur (1 767 260,20 Eur – 530 179,86 Eur) ir sudaro 69,9998 procentus metinės pasiūlymo kainos; atitinkamai UAB „Marijampolės švara“ pagal suapvalintą vieno pakėlimo kainą nustatė, kad kintamoji jos išlaidų dalis – 542 803,19 Eur (0,43 Eur×1 262 333) sudaro 30,00166 procentus metinės pasiūlymo kainos, o pastovioji – 1 266 530,80 Eur (1 809 333,97 – 542 803,19 Eur) sudaro 69, 999834 procentus paminėtos kainos.

66Ieškovė pagal paskaičiuotą metinę savo pasiūlymo kainą – 1 767 266,20 Eur – paskaičiavo, kad 30 procentų kintamoji išlaidų dalis – 530 179,86 Eur, kurią padalinusi iš preliminaraus metinio ištuštinimo kiekio – 1 262 333, nurodė vieno konteinerio ištuštinimo tarifą – 0,42 Eur, taip pat paskaičiavo, kad 70 procentų pastovioji išlaidų dalis – 1 237 086,34 Eur.

67Teisėjų kolegija nekvestionuoja apeliančių pozicijos, kad Pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai tiekėjų pasiūlymų kainai turi būti taikomi sistemiškai – ne tik laikantis reikalavimo dėl pastoviosios ir kintamosios išlaidų dalių proporcijos, bet ir reikalavimų pasiūlymo kainą nurodyti dviejų skaičių po kabelio tikslumu, ekonomiškai pagrįsti pasiūlymo kainą ir kitų (Pirkimo sąlygų 28 punktas, 1, 5, 6, 7 priedai). Būtent dėl to tiekėjo pasiūlymas turi atitikti visus Pirkimo sąlygų reikalavimus. Vieno iš nustatytų reikalavimų neatitikimas negali būti pateisinamas kitų Pirkimo sąlygų reikalavimų laikymusi ir individualiu šių sąlygų interpretavimu. Ginčo atveju Pirkimo sąlygos aiškiai nustatė, kad pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti lygiai 70 procentų bendrosios pasiūlymo kainos atitinkančią pastoviąją išlaidų dalį ir lygiai 30 procentus atitinkančią kintamąją išlaidų dalį. Pirkimo sąlygose nenustačius, kad matematinis šių procentinių išlaidų dalių apvalinimas yra galimas, tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ neturėjo teisės nesilaikyti Pirkimo dokumentuose nustatytos šių išlaidų dalių proporcijos. Argumentuodamos, kad Pirkimo sąlygos nedraudė taikyti matematinio apvalinimo taisykles, apeliantės neįvertina, kad bendrasis civilinės teisės principas „kas nėra draudžiama, yra leidžiama“ negalioja viešosios teisės reguliuojamiems viešiesiems pirkimams, todėl interpretacijos apie Pirkimo sąlygose nustatytų pastoviosios ir kintamosios išlaidų dalių proporcijos apvalinimo galimybes atmestinos kaip nepagrįstos. Kaip pagrįstai teigia ieškovė, tokiu būdu aiškinant Pirkimo sąlygas, pastovioji išlaidų dalis galėtų sudaryti nuo 69,50 procentų iki 70,40 procentų bendrosios pasiūlymo kainos, o kintamoji – nuo 29,50 procentų iki 30,40 procentų.

68Apeliantės teigia, kad Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytos sveikųjų skaičių išlaidų dalių proporcijos neatitikimą sąlygojo reikalavimas ekonomiškai pagrįsti bendrą metinę pasiūlymo kainą (Pirkimo sąlygų 7 priedas), nuo kurios paskaičiavus 30 procentų ir gautą kainą padalinus iš numatomo preliminaraus konteinerių ištuštinimo kiekio per metus – 1 262 333, nei UAB „Ekoaplinka“, nei UAB „Marijampolės švara“ negavo tik du skaičius po kablelio turinčio vieno konteinerio ištuštinimo tarifo dydžio, todėl jos buvo priverstos gautus tarifus suapvalinti, kaip tai nustato Pirkimo sąlygų 28 punktas, o pirmiau gautas bendros pasiūlymo kainos proporcijas perskaičiuoti pagal suapvalintą tarifą, dėl ko proporcijose nesigavo sveikieji skaičiai 30 ir 70.

69Nors apeliantės pagrįstai nurodo, kad bendros pasiūlymo kainos paskaičiavimas turėjo būti ekonomiškai pagrįstas, o pasiūlymo kaina, tame tarpe ir vieno konteinerio ištuštinimo tarifas, turėjo būti nurodytas dviejų skaičių po kablelio tikslumu, tai nepateisina sveikųjų skaičių pastoviosios ir kintamosios išlaidų dalių proporcijos nesilaikymo. Pirkimo sąlygų 1 priedo pastabose buvo nustatyta, kad vieno pakėlimo kaina yra lygi kintamoji išlaidų dalis/1 262 333 kartų. Taigi prieš apskaičiuojant pakėlimo tarifą buvo būtina nustatyti kintamąją išlaidų dalį. Galimybės šią išlaidų dalį perskaičiuoti pagal suapvalintą pakėlimo tarifą Pirkimo sąlygos nenustatė, todėl tiekėjų UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymuose nurodytas pastoviosios ir kintamosios išlaidų dalių apskaičiavimas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų. Be to, bet koks nuokrypis nuo aptariamo reikalavimo yra neteisėtas pagal Pirkimo sąlygas ir daro didelę įtaką tiekėjų pasiūlymų vertinimui: pavyzdžiui, vieno cento konteinerio ištuštinimo kainos skirtumas tarp tiekėjų pasiūlytų kainų per metus lemia 12 623,33 Eur kainų skirtumą, o per numatytą sutarties galiojimo 6,5 metų terminą – 82 052 Eur skirtumą. Pakėlimo tarifo suapvalinimas ir nustatytos išlaidų dalių proporcijos nesilaikymas leido tiekėjai UAB „Ekoaplinka“ pateikti 47,19 Eur mažesnę, nei ieškovės, pasiūlymo kainą. Nors abiejų šių tiekėjų pasiūlymuose nurodytas tas pats konteinerio ištuštinimo tarifo dydis (0,42 Eur) ir ta pati kintamosios išlaidų dalies kaina (530 179,86 Eur), ieškovės pateikta bendra pasiūlymo kaina sudarė 1 767 266,20 Eur, tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ – 1 767 260,20 Eur. Nustatytos aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ netinkamai įvykdė vieną iš Pirkimo sąlygų reikalavimų ir pateikė pasiūlymų kainas, neatitinkančias perkančiosios organizacijos nustatyto pasiūlymo kainos dalių išskaidymo.

70Byloje nustatyta, kad pateiktuose pasiūlymuose tiek UAB „Ekoaplinka“, tiek UAB „Marijampolės švara“ nurodė, jog pastoviosios ir kintamosios jų pasiūlymų kainų dalys yra išskaidytos į 30 ir 70 procentų dydžio proporciją. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai pareikalavus paaiškinti, kaip buvo gauta tokia proporcija, UAB „Ekoaplinka“ nurodė, kad jos kainos sudedamosios dalys dėl suapvalinto vieno konteinerio ištuštinimo tarifo realiai atitinka 30,000102 ir 69,99989 procentų proporciją, o UAB „Marijampolės švara“ paaiškino, kad jos kainos sudedamųjų dalių proporcija dėl tos pačios priežasties turėtų būti 30,000166 ir 69,999834 procentai. Tokiu būdu, kolegijos vertinimu, ieškovė pagrįstai tvirtina bei pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nurodytos tiekėjos atliko VPĮ draudžiamą kainos sudedamųjų dalių pakeitimą (UAB „Ekoaplinka“ kintamosios kainos dalies faktiškai gautą 530 178,06 Eur sumą, sudarančią 30 proc. bendros kainos, pakeitė į 530 179,86 Eur, sudarančią 30,000102 proc. bendros kainos, pastoviosios kainos dalies 1 237 082,14 Eur sumą, sudarančią 70 proc. bendros kainos, pakeitė į 1 237 080,34 Eur sumą, sudarančią 69,99989 proc. bendros kainos; atitinkamai UAB „Marijampolės švara“ kintamosios kainos dalies faktiškai gautą 542 800,19 Eur sumą, sudarančią 30 proc. bendros kainos, pakeitė į 542 803,19 Eur sumą, sudarančią 30,000166 proc. bendros kainos, o pastoviosios kainos dalies 1 266 533,78 Eur sumą, sudarančią 70 proc. bendros kainos, pakeitė į 1 266 530,80 Eur Eur sumą, sudarančią 69,999834 proc. bendros kainos) po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (VPĮ 29 straipsnio 4 dalis, 39 straipsnio 1 dalis), o perkančioji organizacija, priėmusi tokius tiekėjų pasiūlymų patikslinimus, nesilaikė savo pačios nustatytų Pirkimo sąlygų, leido tiekėjams jas skirtingai interpretuoti bei pažeidė vienodo pasiūlymų vertinimo, skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).

71Nustatytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas ieškovės skundžiamus perkančiosios organizacijos veiksmus pagrįstai pripažino neteisėtais. Tokios išvados teisėtumo nepaneigia skundų argumentas, kad teismas nepasisakė dėl visų apeliančių atsikirtimo ieškiniui argumentų. Kasacinio teismo praktikoje pripažinta, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

72Perkančioji organizacija ir kitos apeliantės argumentuoja, kad ieškovės pasiūlyme kintamoji ir pastovioji išlaidų dalys atitiko lygiai 30 ir 70 procentų proporciją dėl to, jog pasiūlymo kaina buvo pradėta skaičiuoti nuo vieno konteinerio ištuštinimo įkainio. Tokiu būdu apskaičiavusi bendrą pasiūlymo kainą, apeliančių teigimu, ieškovė nesilaikė Pirkimo sąlygų 7 priedo reikalavimo ekonomiškai ją pagrįsti.

73Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad ieškovės paskaičiuotas vieno konteinerio ištuštinimo įkainis gavosi lygiai 0,42 Eur, o pasiūlymo kainos dalių procentinis paskirstymas atitiko Pirkimo sąlygose nustatytą 30 ir 70 procentų proporciją, per se nėra pagrindas išvadai dėl ieškovės pasiūlymo kainos ekonominio nepagrįstumo. Pažymėtina, kad Pirkimo procedūrų vykdymo metu perkančioji organizacija iš esmės nekvestionavo ieškovės bendros pasiūlymo kainos. Tuo tarpu ieškovės ir kitų tiekėjų pasiūlymų kainų palyginimas, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ teigia savo pasiūlymų kainas pirmiausiai skaičiavusios pagal Pirkimo sąlygų 7 priedo reikalavimus, nesudaro pagrindo ieškovės kainos laikyti akivaizdžiai nepagrįsta ir neatitinkančia aptariamo reikalavimo. Taigi darytina išvada, kad ieškovės pasiūlymo kaina formaliai atitiko visus Pirkimo sąlygų reikalavimus – kainą nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu, kainą išskaidyti į lygias 70 procentų pastoviąją išlaidų ir 30 procentų kintamąją išlaidų dalis, pasiūlymo kainą apskaičiuoti pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. Nors ir egzistuoja galimybė, kad ieškovės pasiūlymo kainos ekonominis pagrindimas paremtas abstraktaus pobūdžio paskaičiavimais siekiant apvalinimo nereikalaujančios vieno konteinerio ištuštinimo kainos bei lygiai 30 ir 70 procentų dydžio proporciją atitinkančių kainos sudedamųjų dalių, įvertinusi tai, kad pagal Pirkimo sąlygų 7 priedą buvo reikalaujama pateikti tik bendrus paslaugų teikimo duomenis per metus, skaičiuojant vidutinius kiekius, vidutines kainas bei kitas paslaugų teikimo sąnaudas, kurie objektyviai paslaugų teikimo metu gali kisti priklausomai nuo maršrutų ilgio bei specifikos, konteinerių skaičiaus kitimo, taikomos kuro normos etc., teisėjų kolegija neturi pagrindo tokio ieškovės siekio pripažinti iš esmės nesąžiningu ir neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų.

74Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių

75Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs perkančiosios organizacijos veiksmus ginčo Pirkime neteisėtais, patenkino UAB „VSA Vilnius“ ieškinį – panaikino perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo bei ieškovės pretenzijos atmetimo. Tokio sprendimo teisinės pasekmės – tiekėjų UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ pašalinimas iš Pirkimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, tik tokie atsakovės neteisėtų sprendimų teisiniai padariniai neatitinka byloje nustatytų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų esmės ir masto. Nors nagrinėjamoje byloje ginčo dalykas – tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitiktis Pirkimo sąlygų reikalavimams, ginčo faktinės aplinkybės lemia poreikį peržengti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, teismui ex officio įvertinant Pirkimo sąlygų teisėtumą. Juo labiau, kad pati apeliantė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apeliaciniame skunde bei trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ atsiliepime į apeliacinius skundus akcentuoja viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumą dėl jų neaiškumo bei negalimumo įvykdyti visas viešojo pirkimo sąlygas tiekėjų pateikiamų pasiūlymų kainos apskaičiavimui, kurios nors iš jų nepažeidžiant. Dalyvaujantiems byloje asmenims šie nurodytų proceso dalyvių argumentai buvo žinomi iki bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

76VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus taip, kad jie būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

77Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio jų (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas), toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801). Šiame kontekste Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai jas suprasti bei aiškinti ir todėl turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).

78Ginčo Pirkimo sąlygos nustatė, kad, teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi nurodyti ekonomiškai pagrįstą bendrą pasiūlymo kainą bei procentines jos dalis (Pirkimo sąlygų 28 punkto, 1, 7 priedų reikalavimai), tačiau byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Pirkime pasiūlymus pateikę tiekėjai absoliučiai skirtingai skaičiavo pasiūlymų kainas, kad skirtingai suprato ir taikė Pirkimo sąlygų 1 ir 7 priedų reikalavimus, kiek tai susiję su būtinybe, prieš pateikiant kainos išskaidymą į pastoviąją ir kintamąją išlaidų dalis, pateikti bendrą paslaugų teikimo kainą, apskaičiuotą ir pagrįstą taip, kaip to reikalaujama Pirkimo sąlygų 7 priede. Pagal Pirkimo sąlygų 28 punkte ir prieduose nustatytą pasiūlymų kainos apskaičiavimo tvarką nėra aišku, ar kainos paskaičiavimas turi būti pradėtas nuo bendrosios kainos nustatymo bei pagrindimo (pagal 7 priedo reikalavimus), po to išvedant pastovios bei kintamos kainos dalies proporcijas (70 ir 30 proc.), vieno konteinerio pakėlimo įkainį, ar po to, esant reikalui, suapvalinus vieno konteinerio pakėlimo įkainį iki dviejų skaitmenų po kablelio, reikalaujama perskaičiuoti kintamos kainos bei atitinkamai – ir pastovios kainos sumas, gautą suapvalintą vieno konteinerio pakėlimo įkainį padauginus iš pakėlimų skaičiaus per metus, taip gaunant bendros kainos sudėtines 30 ir 70 proc. sudarančias dalis, bei išvedant naują bendrą pasiūlymo kainą, ar, priešingai, paskaičiavimas turi būti pradėtas nuo vieno konteinerio pakėlimo įkainio paskaičiavimo. Ankščiau nurodyta tiekėjų UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ pasiūlymų kainų skaičiavimo metodika patvirtina, kad dėl nustatytų Pirkimo sąlygų reikalavimų galima tokia situacija, kuomet Pirkimo dalyviai neturi galimybės pateikti pasiūlymo, nepažeisdami kurio nors reikalavimo. Kaip matyti iš viešojo pirkimo sąlygų 28 punkto, jame numatoma galimybė ir reikalavimas apvalinti pasiūlymo kainą (taigi, ir vieno konteinerio ištuštinimo įkainį) iki ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio, tačiau visas apskritai šiame punkte išdėstytas pasiūlymų kainos apskaičiavimo sąlygas galima įvykdyti tik tuomet, kai vieno konteinerio ištuštinimo tarifui apskaičiuoti apvalinimas iš viso netaikomas, o atlikus aritmetinius veiksmus (30 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos sudarančią kintamos kainos dalies sumą padalijus iš konteinerių pakėlimų skaičiaus) iš karto gaunama vieno konteinerio ištuštinimo kaina vieno euro cento tikslumu. Būtent vadovaudamasi tokiu principu pasiūlymo kainą paskaičiavo ieškovė, dėl ko, esant vienodoms jos pasiūlymo kainos sudedamosioms dalims kaip ir UAB „Ekoaplinka“ pateiktame pasiūlyme, bendra ieškovės pasiūlymo metinė kaina tapo 6 eurais didesnė už bendrą UAB „Ekoaplinka“ pasiūlyme nurodytą kainą. Tiekėjai UAB „Ekoaplinka“ bei UAB „Marijampolės švara“ išvengė bendros kainos padidinimo po vieno konteinerio pakėlimo įkainio suapvalinimo vien todėl, kad suapvalino bendros kainos procentines sudėtines dalis, nors faktiškai kintamos kainos dalies suma buvo didesnė, nei Pirkimo sąlygose reikalaujami 30 procentų, o pastovios kainos dalis – atitinkamai mažesnė, nei 70 procentų. Šias aplinkybes apeliaciniame skunde iš esmės pripažįsta ir pati perkančioji organizacija. Nurodytos aplinkybės įgalina teismą spręsti, kad Pirkimo sąlygos buvo suformuluotos netiksliai, neaiškiai, dviprasmiškai ir prieštaringai, tokiu būdu grubiai pažeidžiant imperatyvius VPĮ 24 straipsnio 9 dalies reikalavimus. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad atsižvelgiant į dėl neaiškių viešojo pirkimo sąlygų skirtingai suformuotus tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija negali jų priimti ir vertinti dėl to, kad jie yra tarpusavyje nepalyginami. Pirkimo sąlygos, neleidusios tiekėjams vienodai jų suprasti ir pritaikyti, o perkančiajai organizacijai – priimti ir įvertinti nelygiaverčių pasiūlymų, negali būti pripažįstamos teisėtomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas arba pasiūlymas, pateiktas pagal neaiškias bei prieštaringas viešojo pirkimo sąlygas, taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, pastaruosius perkančiajai organizacijai interpretuojant vieno ar kelių tiekėjų naudai (VPĮ 39 straipsnio 1 dalį), nes taip būtų pažeidžiami skaidrumo, tiekėjų lygiateisiškumo, jų pasiūlymų vienodo vertinimo principai.

79Konstatavus Pirkimo sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant Pirkimo sąlygų 1, 7 priedų nuostatų, neaiškumą ir dviprasmiškumą (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis), lėmusį nevienodą tiekėjų jų turinio suvokimą ir taikymą, šios negali būti pripažintos teisėtomis. Dėl šių priežasčių negalima pripažinti pagrįsta nei vienos iš ginčo šalių pozicijos dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo teisėtumo, nes reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, inter alia, sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo, tiesiogiai priklauso nuo objektyviai visiems vienodai suprantamo Pirkimo sąlygų turinio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).

80Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai teismas savo iniciatyva ar šalies reikalavimu pirkimo sąlygas pripažįsta neteisėtomis VPĮ ar kitų teisės aktų pagrindu, perkančiajai organizacijai dėl tame pačiame pirkime neatkurtino ūkio subjektų sąžiningo (laisvo) varžymosi tenka griežčiausi neteisėtų veiksmų padariniai – procedūrų nutraukimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011).

81Pirkimo sąlygų neteisėtumas nelemia iš esmės pagrįsto ir teisėto pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo, kadangi negali būti palikti galioti ieškovės ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo, Pirkimo laimėtojo paskelbimo bei ieškovės pretenzijos atmetimo, priimti pagal neteisėta pripažintą viešojo pirkimo sąlygą dėl pasiūlymų kainos apskaičiavimo tvarkos. Tuo remiantis pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, paliekant iš esmės galioti sprendimą, kuriuo ieškinys buvo patenkintas, tačiau papildant sprendimą ir pripažįstant Pirkimo sąlygų 28 punktą neteisėtu bei nutraukiant Pirkimo procedūras.

82Dėl bylinėjimosi išlaidų

83Netenkinus perkančiosios organizacijos ir trečiųjų asmenų UAB „Ekoaplinka“, UAB „Marijampolės švara“, UAB „Ecoservice“ apeliacinių skundų, kuriais apeliantės iš esmės siekė pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo, tačiau pakeičiant teismo sprendimą, pripažįstant atitinkamas Pirkimo sąlygas neteisėtomis ir nutraukiant Pirkimo procedūras, laikytina, kad toks apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas labiau tenkina ieškovės materialųjį interesą byloje, todėl jai pripažintina teisė į bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimą. Tačiau prašymo atlyginti apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas ir tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų ieškovė nepateikė (CPK 177, 178 straipsniai), todėl jai priteistinų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

84Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

85Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą pakeisti, sprendimo rezoliucinę dalį papildant tokia pastraipa:

86„UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdyto atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Marijampolės regiono teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 165038) sąlygų 28 punktą pripažinti neteisėtu ir nutraukti šio viešojo pirkimo procedūras“.

87Kitą Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. Nurodė, kad Atsakovė vykdo atvirą konkursą, kuriuo siekia įsigyti mišrių... 5. UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“, aiškindamos savo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį patenkino –... 8. Teismas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 29 d. perkančioji organizacija... 9. Pirkimo sąlygų 28 punktas nustato, kad pasiūlymuose nurodoma kaina... 10. Pirkime pasiūlymą pateikusios UAB „Ekoaplinka“ pastovioji kainos dalis... 11. 2015 m. spalio 30 d. atsakovė kreipėsi į tiekėjus UAB „Ekoaplinka“ ir... 12. Nurodytų motyvų pagrindu teismas konstatavo, kad tiekėjų UAB... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovė UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ pateikė... 15. 1. Teismas nepasisakė nei dėl vieno atsakovės argumento, pagrindžiančio... 16. 2. Teismas nepasisakė dėl argumentų, kad Pirkime susidariusią situaciją... 17. 3. Neaišku, kodėl sprendime teismas suabsoliutino vienintelį Pirkimo... 18. 4. UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ atliko Pirkimo... 19. 5. Pirkimo dalyviai negalėjo pakeisti paskaičiuotų pasiūlymų kainų... 20. 6. Skundžiamu sprendimu teismas nepagrįstai ir neteisėtai įtvirtina kainos... 21. 7. Pripažinęs, kad pagal Pirkimo sąlygas bendroji matematinio apvalinimo... 22. Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 23. 1. Pirkimo sąlygos nenustatė jokių reikalavimų procentinių dalių... 24. 2. 70 bei 30 procentų yra matematiniai skaitmenys, išskirtinai matematikos... 25. 3. Vertinti skaitmenis kitaip, nei nustato bendrosios matematinės taisyklės... 26. 4. Teismų praktikoje buvo nagrinėti panašūs klausimai dėl apvalinimo... 27. Trečiasis asmuo UAB „Ekoaplinka“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 28. 1. Spręsdamas, kad tiekėjų UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės... 29. 2. Pagal Konkurso sąlygas rengiant pasiūlymą privalu apskaičiuoti bendras... 30. 3. Kadangi pagal Konkurso sąlygas bendrą pasiūlymų kainą buvo būtina... 31. 4. Visiškai nelogiškas ir teisiškai niekuo nepagrįstas ieškovės... 32. 5. Siekiant nustatyti vieno konteinerio ištuštinimo išlaidas, būtina... 33. 6. Kintamosios ir pastoviosios išlaidų dalies nurodymas niekaip neįtakojo... 34. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės švara“ pateikė apeliacinį skundą,... 35. 1. Teismas nepagrįstai aiškino, kad Konkurso sąlygų 28 punkto reikalavimas... 36. 2. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose nenustatė, kad apskaičiuojant... 37. Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovė UAB „VSA Vilnius“ prašo... 38. 1. Teismas neturi pareigos atskirai aptarti kiekvieno į bylą pateikto... 39. 2. Apeliantai skirtingai aiškina tuos pačius skundžiamo teismo motyvus,... 40. 3. Pagal logines, aritmetines skaičiavimo taisykles, esant vienodiems... 41. 4. Priešingai, nei teigia perkančioji organizacija, teismas nesuabsoliutino... 42. 5. Pirkimo sąlygų 7 priedo ir jame pateikiamų duomenų negalima... 43. 6. Byloje išvadą pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba pažymėjo, kad pagal... 44. 7. Argumentu, kad teismas nevertino, ar Pirkime nesusiklostė situacija,... 45. 8. Skaičiuojant pasiūlymo kainas bet kuriuo tiekėjų pasirinktu būdu ir... 46. Atsiliepime į apeliacinius skundus UAB „Ekonovus“ prašo panaikinti Kauno... 47. 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad Pirkimo sąlygos buvo... 48. 2. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių.... 49. 3. Ieškovė Pirkimo sąlygų 28 punktą, 1,7 priedų reikalavimus vertino... 50. 4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad Konkurso sąlygos vertinamos ne iš... 51. Atsiliepimuose į apeliacinius skundus tretieji asmenys UAB „Ekoaplinka“,... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 54. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, bylos nagrinėjimo... 55. Dėl faktinių ginčo aplinkybių... 56. Atsakovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras vykdė atvirą... 57. Perkančioji organizacija įpareigojo nurodytas tiekėjas paaiškinti, kaip... 58. 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimu perkančioji organizacija informavo tiekėjus... 59. Ieškovė, kurios Pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodytos bendros paslaugų... 60. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tiekėjos... 61. Dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo... 62. VPĮ paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo... 63. Nesutikdamos su skundžiamu teismo sprendimu, apeliantės teigia, kad teismas... 64. Ginčo Pirkimo sąlygų 28 punktas nustato, kad tiekėjų pasiūlymuose... 65. Tiekėjos UAB „Ekoaplinka“ ir UAB „Marijampolės švara“ nurodė, kad... 66. Ieškovė pagal paskaičiuotą metinę savo pasiūlymo kainą – 1 767 266,20... 67. Teisėjų kolegija nekvestionuoja apeliančių pozicijos, kad Pirkimo sąlygose... 68. Apeliantės teigia, kad Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytos sveikųjų... 69. Nors apeliantės pagrįstai nurodo, kad bendros pasiūlymo kainos... 70. Byloje nustatyta, kad pateiktuose pasiūlymuose tiek UAB „Ekoaplinka“, tiek... 71. Nustatytų aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas ieškovės... 72. Perkančioji organizacija ir kitos apeliantės argumentuoja, kad ieškovės... 73. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, kad ieškovės paskaičiuotas vieno... 74. Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių... 75. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs perkančiosios organizacijos... 76. VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti... 77. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad perkančiosios... 78. Ginčo Pirkimo sąlygos nustatė, kad, teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi... 79. Konstatavus Pirkimo sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant Pirkimo sąlygų... 80. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai... 81. Pirkimo sąlygų neteisėtumas nelemia iš esmės pagrįsto ir teisėto... 82. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 83. Netenkinus perkančiosios organizacijos ir trečiųjų asmenų UAB... 84. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 85. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimą pakeisti, sprendimo... 86. „UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ vykdyto atviro... 87. Kitą Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 25 d. sprendimo dalį palikti...