Byla e2-3565-769/2018
Dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo antstolė R. V

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant E. Ž.,

3vertėjaujant S. A., D. K.,

4dalyvaujant ieškovui V. T.,

5atsakovui I. Č. (I. Č.), atsakovei A. J., jų atstovui advokatui H. M.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. T. ieškinį atsakovams A. J. ir I. Č. (I. Č.) dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo antstolė R. V..

7Teismas

Nustatė

8ieškovas po trūkumų šalinimo 2018 m. sausio 15 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo I. Č. (I. Č.) 2 000 Eur netesybų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovės A. J. 2 000 Eur netesybų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis visas ieškovo patirtas bylinėjimosi ir su šios bylos nagrinėjimu teisme susijusias išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad su atsakovais pasirašė 2017-07-05 preliminarią sutartį dėl motociklo YAMAHA ( - ), kėbulo Nr. ( - ), laivo Scorpio Nr. ( - ) pardavimo sutarties pasirašymo už 8000,00 EUR (toliau - Sutartis). Sutarties 2 punktu šalys susitarė pasirašyti daiktų pirkimo - pardavimo sutartį pagal 1.2 punkte nurodytą kainą ne vėliau kaip iki 2017-09-29. Sutarties 9 punktu šalys susitarė, kad jeigu bent viena iš šalių vengs sudaryti šios sutarties 2 punkte numatytą pirkimo - pardavimo sutartį, prievolę vengianti įvykdyti šalis privalės sumokėti 4000,00 EUR baudą ir atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Sutarties 11 punktu šalys susitarė, kad jeigu akceptantas atsisakytų pirkti ir prievolė pagal šią sutartį būtų neįvykdyta, tuomet akceptantas įsipareigoja mokėti oferentui netesybas- baudą 4000,00 EUR nustatytų nuostolių kompensavimui. Atsakovai iki nustatytos datos (2017-09-29) pagrindinės sutarties nesudarė, atsisakė pirkti motociklą ir laivą, neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Atsakovai nenurodė naujo pagrindinės sutarties pasirašymo termino, nebendradarbiavo, vengė pasirašyti pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį, taip pažeidė sutartines prievoles, už kurių pažeidimą numatyta atsakomybė - 4000,00 EUR netesybų sumokėjimas, -atsakovai privalo sumokėti netesybas lygiomis dalimis.

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. vasario 21 d. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. T. ieškinį atsakovams A. J., I. Č. dėl netesybų priteisimo ir preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Preliminarus sprendimas įsiteisėjo 2018 m. kovo 20 d.

102018-09-27 Klaipėdos apygardos teismas atnaujino atsakovams terminą prieštaravimams pateikti.

112018 m. balandžio 18 d. atsakovai pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad ieškinys atsakovei A. J. turi būti atmestinas vien tuo pagrindu, kad pateiktas netinkamam atsakovui, kas yra savarankiškas ieškinio atmetimo pagrindas, nes preliminarioje sutartyje, pagal kurią prašoma priteisti netesybas, nurodoma, jog A. J. pasirašo "pagal įgaliojimą", tai reiškia, kad atsakovė A. J. yra netinkama atsakovė, nes ji preliminarią sutartį sudarė veikdama atsakovo I. Č. vardu; nebuvo pagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį, nes atsakovas I. Č. preliminarios sutarties neįvykdė tik todėl, kad pasikeitus teisiniam reguliavimui nebegalėjo įvykdyti kitos preliminarios sutarties dėl nekilnojamojo turto pirkimo iš ieškovo, nebegavo bankinio kredito. Tą pačią dieną ieškovas su atsakovu I. Č. sudarė dvi preliminarias sutartis, kuriomis susitarė atitinkamai dėl žemės sklypo su namu adresu ( - ), motociklo bei laivo pirkimo. Šalys siejo šių dviejų preliminarių sutarčių sudarymą tuo aspektu, kad įsigijus sklypą su namu I. Č. turės kur laikyti motociklą bei laivą. Neįsigijus sklypo su namu, nei motociklas, nei laivas atsakovui nereikalingi. Šalys susitarė pirmiausia sudaryti sklypo su namu pirkimo-pardavimo sutartį (ne vėliau kaip iki 2017-09-27), o tada sudaryti kilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį (ne vėliau kaip iki 2017-09-29). Atsakovų teigimu, ieškovas nepatyrė jokių nuostolių (bent jau to neįrodinėja), nes atsakovui nenupirkus laivo ir motociklo, šis turtas dėl to nebuvo nei sugadintas, nei kitaip sumažinta jo vertė, todėl ieškovas V. T. turi galimybę šį turtą parduoti kitiems asmenims.

122018-10-10 ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuriuo prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas pareiškė, kad sutiktų atsisakyti nuo netesybų reikalavimo, jeigu atsakovai šiuos daiktus įsigytų už preliminarioje sutartyje numatytą kainą; motociklą ir katerį prieš pasirašant preliminarią sutartį apžiūrinėjo abu atsakovai, tačiau didžiausią iniciatyvą įsigyti šiuos pirkinius rodė A. J., kuri vėliau sudarė preliminarią sutartį abiejų atsakovų vardu, tačiau pasirašydama sutartį papildomai prirašė, kad pasirašo ir I. Č. vardu pagal įgaliojimą. Šį prierašą A. J. padarė jau po to, kai buvo padėjusi parašą savo vardu. Ieškovas paprašė A. J. pasirašyti ir I. Č. vardu, tuomet A. J. padarė prierašą ,,pagal įgaliojimą”. Apie tai, kad katerį ir motociklą buvo ketinama įsigyti tik I. Č. vardu atsakovai ieškovo neinformavo, o A. J. visada pokalbio metu akcentavo, kad turtą ketina įsigyti bendrai. Būtent dėl šios priežasties sutarties preambulėje, kurioje įvardinama kas yra pirkėjai buvo nurodyta, kad A. J. kartu su I. Č. sutartyje yra įvardinami bendrai kaip ,,akceptantas”. A. J. didelį susidomėjimą motociklais ir kateriais patvirtina ir jos viešai skelbiamos fotografijos facebook paskyroje, kurioje ji nusifotografavusi prie minėtų daiktų. Abu atsakovai save prisistatė kaip bendrą ūkį vedantys ir kartu gyvenantys asmenys, nurodė vieną bendrą adresą, todėl ieškovui buvo savaime suprantama, kad ketinamas pirkti namas taps bendra nuosavybe. Atsakovai ieškovą informavo, kad tiek namą, tiek motociklą ir katerį ketina įsigyti už kredito lėšas. Netesybų dydis buvo šalių individualiai aptartas ir nustatytas; atsakovai šiuos daiktus planavo įsigyti rudenį, todėl pasirašydami preliminarią sutartį, kurios nevykdė, apribojo ieškovui galimybę susirasti kitą pirkėją.

13Ieškovas V. T. teismo posėdžio metu nurodė, kad pasirašant sutartį žinojo apie atsakovo algą, turtą apžiūrinėjo ir ketino įsigyti abu atsakovai; iš Šiaulių banko gavo atsakymą, kad atsakovas jokių dokumentų neteikė paskolai gauti; 2018-12-20 išsiuntus Latvijos teismui raštą dėl informacijos pateikimo tapo žinoma, kad atsakovas Latvijos bankuose jokių sąskaitų neturi. Prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovė A. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad niekada nevedė bendro ūkio su I. Č.; norą pirkti daiktus pareiškė I. Č.; pagrindinės sutarties nepasirašė dėl užsitęsusio atsakovo darbo. Atsakovė prašo ieškinį atmesti.

15Atsakovas I. Č. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017-07-05 preliminarią sutartį gavo; sutartyje buvo nurodyta, kad A. J. ir jis yra akceptantai, tačiau jis nesuprato, kad abu yra pirkėjai; prievolės neįvykdymą sąlygojo tai, jog negavo iš banko kredito namo pirkimui; būdamas jūroje duodavo nurodymus atsakovei; su ieškovu bandė susitarti geranoriškai, siūlė sumažinti baudą iki 2000 Eur; 2017 m. spalio 30 d. grįžo į Lietuvą ir jau žinojo, kad yra pasibaigę visi terminai pagal tą sutartį. Atsakovo teigimu, jo alga yra 7 300 JAV dolerių; Lietuvoje esančios sąskaitos areštuotos, o Latvijoje sąskaitoms nėra uždėtas areštas. Atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti.

16Atsakovų atstovas advokatas H. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad A. J. netinkama atsakovė, ji buvo tik atsakovo atstovė, kuri veikė pagal įgaliojimą, šioje byloje atsakovu turi būti tik I. Č. (I. Č.). Prašo atsakovės A. J. atžvilgiu ieškinį atmesti, kaip netinkamam atsakovui; atsakovo I. Č. (I. Č.) atžvilgiu atmesti ieškinį neesant atsakovo kaltės.

17Trečiajam asmeniui antstolei R. V. apie bylą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimo nepateikta, todėl byla nagrinėjama jai nedalyvaujant.

18Teismas konstatuoja:

19Preliminarus sprendimas keistinas.

20Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2015-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

21Ieškovas reikalavimą grindžia 2017 m. liepos 5 d. Preliminaria sutartimi (toliau ir „Sutartis“) (1 tomas, e. b. l. 7-8, 34-35), kurioje nurodyta, kad V. T. (“oferentas”) ir I. Č., A. J. (“akceptantas”) sudarė sutartį, pagal kurią oferentas siūlo pirkti daiktus, t. y.: motociklą 2015 metų Yamaha ( - ) Kėbulo Nr. ( - ) (Daiktas 1) Laivą „Scorpio“ Nr. ( - ) (Daiktas2) už 8000,00 Eur, o akceptantas pasiūlymą priima. Sutarties 2 punktu buvo susitarta pasirašyti daiktų pirkimo-pardavimo sutartį pagal 1.2 punkte nurodytą kainą ne vėliau kaip iki 2017-09-29. Sutarties 9 punktas numatė, jeigu bent viena iš šalių vengs sudaryti šios sutarties 2 punkte numatytą pirkimo-pardavimo sutartį, prievolę vengianti įvykdyti šalis privalės sumokėti 4000,00 EUR baudą ir atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Sutarties prievolių įvykdymui užtikrinti šalys susitarė: jeigu oferentas atsisakytų parduoti 1.1 punkte nurodytus Daiktus akceptantui ir prievolė pagal šią sutartį būtų neįvykdyta, tai oferentas įsipareigoja mokėti akceptantui netesybas - baudą: 4000,00 EUR arba, jeigu akceptantas atsisakytų pirkti ir prievolė pagal šią sutartį būtų neįvykdyta, tuomet akceptantas įsipareigoja mokėti oferentui netesybas - baudą: 4000,00 EUR (keturis tūkstančius eurų, 00 et), nustatytų nuostolių kompensavimui. Sutartis buvo sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai (Sutarties 14 punktas); sutartis pasirašyta akceptantės A. J., veikiančios pagal įgaliojimą (I tomas, e. b. l. 8). Iš 2016 m. kovo 7 d. įgaliojimo matyti, kad I. Č. įgaliojo A. J. nupirkti lengvąjį automobilį bet kuriame mieste už jo aptartą kainą, valdyti, naudotis visomis atsakovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis ir kt. (I tomas e. b. l. 68-70). AB Šiaulių bankas 2018 m. sausio 25 d. raštas patvirtina, kad 2017 m. birželio 6 d. buvo kreiptasi dėl kredito nekilnojamajam turtui įsigyti suteikimo; turto vertinimo ataskaita bankui pateikta tik 2017 m. rugsėjo 1 d.; bankui nebuvo pateikti nuosavos turto dalies sumokėjimo dokumentai, kurių, atstovo teigimu, nėra, nes sumokėta grynaisiais pinigais (I tomas, e. b. l. 104-110); atsakovas neįvykdė banko reikalavimų, todėl sprendimas dėl kredito suteikimo nebuvo priimtas (I tomas, e. b. l. 112, 165).

22Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo taisyklių, tačiau įtvirtinta sutarties šalies atsakomybė tuo atveju, jeigu ši nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminarioji sutartis pažeidžiama, jei jos šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, todėl privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad preliminariosios sutarties pažeidimo santykius reglamentuoja CK 6.165 straipsnio 4 dalis, o teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-592/2007; 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; kt.). Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį civilinė atsakomybė kyla preliminariosios sutarties šaliai, kuri nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

23Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą ( LR Civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.1 straipsnis). Pagal CK 2.137 straipsnį įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Per atstovus (įgaliotinius) fiziniai asmenys turi teisę sudaryti sandorius, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius (CK 2.132 straipsnio 1 dalis). Iš teismui pateiktos Preliminarios sutarties sąlygų matyti, kad prievolę vengianti įvykdyti šalis privalės sumokėti 4000,00 EUR baudą. Ieškovas nurodo, kad prievolę pagal preliminariąją sutartį, t.y. prievolę joje nustatytu terminu sudaryti pagrindinę sutartį turėjo abu atsakovai, tačiau iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad preliminarią sutartį pasirašė tik vienas asmuo,- A. J.. Kokiu metu ( prieš pasirašant atsakovei, ar vėliau) buvo padarytas įrašas „pagal įgaliojimą“, esmės neturi,- kaip akceptantas pasirašė vienas asmuo. Ieškovas pagal 2017-07-05 preliminarią sutartį prisiimtą atsakovų ( akceptanto) įsipareigojimą dėl baudos mokėjimo dalina per pusę, taikydamas dalinę atsakomybę, nors pačioje sutartyje abu atsakovai įvardijami bendru „akceptanto“ vardu, nurodant, kad „akceptantas įsipareigoja mokėti oferentui netesybas-baudą: 4000 Eur“ (Sutarties 11 punktas), t.y., akceptantų atsakomybė nebuvo nurodyta kaip dalinė. Preliminarią sutartį pasirašė tik A. J. „pagal įgaliojimą“. Atstovo sudarytas sandoris atstovaujamojo vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Ieškovas patvirtino, kad žinojo jog A. J. veikia pagal įgaliojimą, teismui pateikė ir susirašinėjimą su I. Č., iš kurio matyti, kad derybos dėl termino pratęsimo, dėl mokėjimo vyko tiesiogiai su atsakovu I. Č., kuris nurodė, kad atleido A. J. „dėl sveikatos būklės“, uždraudė jai bet kokį pinigų perdavimą ir pan. Iš 2016 m. kovo 7 d. įgaliojimo matyti, kad I. Č. įgaliojo A. J. veikti jo vardu sudarant sandorius dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įsigijimo ir kt. (I tomas e. b. l. 68-70). Ieškovui buvo žinoma, kad I. Č. dirba jūroje ir todėl daiktų pirkimui reikalingų dokumentų tvarkymui įgaliojimas buvo išduotas A. J.. Teisę kam, kokiu būdu, kokius reikalavimus reikšti renkasi ieškovas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus tai, kad 2017-07-05 Preliminarią sutartį pasirašė vienas asmuo,- A. J. pagal įgaliojimą, nesant kito akceptanto parašo, ieškovui neįrodžius, kad tarp A. J. ir I. Č. buvo susitarimas ieškovui priklausančius daiktus įgyti bendrosios dalinės nuosavybės teise, kad jie yra bendraskoliai (CK 6.5 straipsnis), ieškinio reikalavimas atsakovei A. J. atmestinas.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad preliminarioji sutartis,- tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017).

25Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys susitarė dėl netesybų – baudos. Sutarties 9 punktu susitarta, kad jeigu bent viena šalis vengs sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, prievolę vengianti įvykdyti šalis turės sumokėti 4 000 Eur baudą ir atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Sutarties 11 punkte numatytos taip pat netesybos - 4 000 Eur bauda, jeigu oferentas atsisakytų parduoti arba akceptantas atsisakytų pirkti ir prievolė pagal šią sutartį būtų neįvykdyta, nustatytų nuostolių kompensavimui, nustatant, kad Sutartyje numatytos netesybos yra laikomos minimaliais nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, yra teisingos ir nedidelės ir, kad šalys nesutinka jų mažinti. Teisėtai sudarytos ir galiojančios sutarties sąlygos jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). I. Č. per nustatytą Preliminarioje sutartyje terminą pagrindinės sutarties nesudarė. Atsakovo teiginiai, kad dėl to kaltas bankas, nesuteikęs kredito, nes pasikeitė norminiai aktai ir pan., atmestini kaip nepagrįsti. Iš byloje esančio 2018-01-25 Šiaulių banko rašto matyti, kad bankui nebuvo pateikti reikalaujami dokumentai, todėl banko sprendimas dėl kredito suteikimo nebuvo priimtas. Be to, pažymėtina, kad bankui buvo pateikti melagingi duomenys apie tai, kad Turto ( gyvenamojo namo adresu ( - )) pardavėjui nuosava kainos dalis yra sumokėta grynaisiais pinigais, todėl, atsakovų teigimu, patvirtinančių apmokėjimo dokumentų pateikti negali,- iš bylos duomenų nenustatyta, kad turto pardavėjui buvo įmokėta kokia tai dalis namo kainos. Be to, atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad motociklo ir laivo pirkimas neįvyko, nes jis negavo kredito pagrindinio turto,- namo, namo pirkimui, nes nurodyti turto objektai nėra namo priklausiniai, o jų vertė, atsižvelgus į atsakovo I. Č. gaunamą darbo užmokestį, nėra didelė,- kreditas šiems daiktams pirkti net nebuvo reikalingas. Darytina išvada, kad atsakovas I. Č. nenurodė jokių svarbių aplinkybių, objektyvių priežasčių, dėl ko nebuvo įvykdyta sutartinė prievolė. Konstatavus, kad atsakovas I. Č. nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, jam taikytina civilinė atsakomybė, priteistino šalių Sutarties 11 punkte numatytos netesybos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 konstatavo, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų, nepriklausomai nuo jų rūšies (bauda, delspinigiai), reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, atsakovų atstovo teiginiai, kad baudos dydis yra per didelis, jis turi būti mažintinas, nes ieškovas nepatyrė nuostolių ir pan., atmestini kaip nepagrįsti. Iš 2017-07-05 Preliminarios sutarties nuostatų matyti, kad pagal įgaliojimą veikusi A. J. savo parašu patvirtino sutarties nuostatas, numatančias, jog „ sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nedidelėmis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos. Sutartyje numatytos netesybos laikomos minimaliais nuostoliais, kurie atskirai šalių neturi būti įrodinėjami“. Įvertinus šalių pasirašytos sutarties nuostatas darytina išvada, kad ieškovas pareigos įrodinėti patirtus nuostolius neturi. Be to, pažymėtina, kad akceptantas įsipareigojo mokėti ne 2000 Eur, bet 4000 Eur netesybas, kurias laikė „teisingomis ir nedidelėmis“, todėl ieškovui nusprendus reikalauti dalinės atsakomybės ir iš atsakovo I. Č. reikalaujamą netesybų sumą sumažinus per pusę, ši suma laikytina pagrįsta, todėl nemažintina. Atsakovui I. Č. esant atsakingam dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo yra pagrindas taikyti baudą, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 2 000 Eur netesybų (CK 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.165 straipsnio 4 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

26Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovo prašymu iš atsakovo I. Č. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2018 m. vasario 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Už ieškinį sumokėta 45 Eur žyminio mokesčio, 38 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 30 Eur sumokėta už vertimo paslaugas. Atsakovų atstovas prašo priteisti 1200 Eur faktiškai gautą advokatės K. Ž. honorarą. Sąskaita dėl 1200 Eur išrašyta už atstovavimą ir dokumentų surašymą 1-osios instancijos teisme (II tomas, e. b. l. 9-11). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Realumo kriterijus yra taikomas teismų praktikoje (E. Ž. Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimas byloje S. J. prieš Lietuvą). Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos padarytos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Įvertinus tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovo I. Č. ieškovui priteistina ½ jo patirtų bylinėjimosi išlaidų,- 37,50 Eur ( žyminis mokestis už ieškinį ir vertėjo išlaidos). Įvertinus tai, kad honoraras advokatei sumokėtas už atstovavimą ir dokumentų surašymą 1-os instancijos teisme, atsižvelgiant į tai, kad advokatė teisme neatstovavo, byla nebuvo sudėtinga, nereikėjo specialių teisinių žinių ir pan., laikytina, kad už dokumentų surašymą pirmos instancijos teisme ( prašymą dėl termino atnaujinimo ir prieštaravimus) pagrįstos bylinėjimosi išlaidos sudaro 600 Eur, todėl iš ieškovo atsakovei A. J. priteistina ½ bylinėjimosi išlaidų,- 300 eurų. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu byloje sudaro 8,96 Eur, jos priteistinos iš atsakovo ir ieškovo po 1/2.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263, 268-270, 430 straipsniu, teismas

Nutarė

29preliminarų sprendimą pakeisti.

30Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti ieškovui V. T., a.k( - ) iš atsakovo I. Č. (I. Č.), a.k( - ) 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2018 m. vasario 20 d., iki teismo sprendimo įvykdymo, 37,50 Eur (trisdešimt septyni eurai 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

32Kitą ieškinio dalį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo V. T., a.k( - ) atsakovei A. J., a.k( - ) 300 Eur ( trys šimtai eurų) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti iš ieškovo V. T., a.k( - ) ir atsakovo I. Č. (I. Č.), a.k( - ) Valstybei po 4,48 Eur ( keturi eurai 48 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į. k. 188659752, sąskaitą, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant E. Ž.,... 3. vertėjaujant S. A., D. K.,... 4. dalyvaujant ieškovui V. T.,... 5. atsakovui I. Č. (I. Č.), atsakovei A. J., jų atstovui advokatui H. M.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. T.... 7. Teismas... 8. ieškovas po trūkumų šalinimo 2018 m. sausio 15 d. pateikė teismui... 9. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. vasario 21 d.... 10. 2018-09-27 Klaipėdos apygardos teismas atnaujino atsakovams terminą... 11. 2018 m. balandžio 18 d. atsakovai pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus... 12. 2018-10-10 ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus, kuriuo prašė... 13. Ieškovas V. T. teismo posėdžio metu nurodė, kad pasirašant sutartį... 14. Atsakovė A. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad niekada nevedė bendro... 15. Atsakovas I. Č. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017-07-05 preliminarią... 16. Atsakovų atstovas advokatas H. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad A. J.... 17. Trečiajam asmeniui antstolei R. V. apie bylą pranešta tinkamai, prašymų... 18. Teismas konstatuoja:... 19. Preliminarus sprendimas keistinas.... 20. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 21. Ieškovas reikalavimą grindžia 2017 m. liepos 5 d. Preliminaria sutartimi... 22. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog CK 6.165 straipsnyje... 23. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad preliminarioji sutartis,- tai... 25. Iš šalių sudarytos sutarties turinio matyti, kad šalys susitarė dėl... 26. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259-260, 263,... 29. preliminarų sprendimą pakeisti.... 30. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti ieškovui V. T., a.k( - ) iš atsakovo I. Č. (I. Č.), a.k( - ) 2... 32. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo V. T., a.k( - ) atsakovei A. J., a.k( - ) 300 Eur ( trys... 34. Priteisti iš ieškovo V. T., a.k( - ) ir atsakovo I. Č. (I. Č.), a.k( - )... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...