Byla 2A-675-601/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Rūtos Palubinskaitės, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Litagros chemija“ atstovui Tadui Mockevičiui, atsakovui M. Š. , jo atstovui adv. Rimgaudui Černiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. Š. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-0105-485/2008 pagal ieškovo UAB „Litagros chemija“ ieškinį atsakovui M. Š. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 29 760 Lt skolos už prekes, 22 022,40 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki pilno atsiskaitymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1).

5Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 12 d. preliminariu sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir iš atsakovo ieškovui priteisė 29 760 Lt skolos, 22 022,40 Lt palūkanų, 5 procentus palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2007-11-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl palūkanų priteisimo. 2008 m. vasario 28 d. teismas priėmė galutinį sprendimą, kuriuo paliko nepakeistą 2007 m. lapkričio 12 d. Kauno rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą. Nurodė, kad 2005-03-31 tarp šalių buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 050331/01 (b. 1. 4), pagal kurią ieškovas atsakovui pardavė produkciją (trąšas), už kurią atsakovas laiku neatsiskaitė. Tarp šalių sudarytos sutarties 11 p. nustatyta, kad praleidęs terminą įsiskolinimui padengti, atsakovas privalo mokėti 0,2 proc. dydžio palūkanas, už kiekvieną mokėti uždelstą dieną. Ieškovas savo iniciatyva palūkanų dydį sumažino iki 0,1 proc. Teismas laikė, jog atsakovas sutartį pasirašė gera valia, su jos sąlygomis buvo supažindintas, apie tai, kad laiku neatsiskaitė, žinojo, todėl palūkanų mokėjimo pradžios terminas, numatytas pačioje sutartyje, jam buvo gerai žinomas (sutarties 11 p.), dėl ko sprendė, kad keisti preliminarų teismo sprendimą dalyje dėl priteistų palūkanų nėra pagrindo.

6Apeliaciniu skundu atsakovas M. Š. prašo pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d. galutinį sprendimą ir 2007 m. lapkričio 12 d. preliminarų sprendimą dalyje dėl priteistų palūkanų sumos 22 022,40 Lt – priimti nutartį UAB „Litagros chemija“ ieškinį šioje dalyje atmesti. Motyvuose nurodo: 1) pagal tarp šalių sudarytos sutarties 11 p. palūkanos gali būti mokamos tik esant pardavėjo pareikalavimui, minėto pareikalavimo atsakovas nėra gavęs, taip pat nėra gavęs PVM sąskaitų – faktūrų dėl palūkanų sumokėjimo; 2) teismas neatsižvelgė į tai, kad sutartyje numatytos palūkanos yra per didelės, kurios pagal savo prigimtį laikytinos delspinigiais, o jiems taikytinas 6 mėn. ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d.); 3) ieškovas pats pripažino, kad sutartyje numatytos palūkanos yra nepagrįstai didelės, jas sumažindamas iki 0,1 procento. Teismų praktikoje yra įtvirtinta, jog finansinių įsipareigojimų neįvykdžius laiku, kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 procento dydžio delspinigiai. (LAT 2001-10-22 nutartis c. b. Nr. 3K-3-908/2001, 2003-09-22 nutartis c. b. 3K-3-830/2003, 2005-09-12 nutartis c. b. 3K-3-394/2005, 2006-03-06 nutartis c. b. 3K-3-173/2006, 2006-04-12 nutartis c. b. 3K-3-269/2006, 2007-03-05 nutartis c. b. 3K-3-85/2007). 4) jeigu būtų pagrindas taikyti palūkanas, jos neturėtų būti didesnės nei 6 procentai metinių palūkanų, tada visa iš atsakovo priteistina palūkanų suma būtų 3 610 Lt.

7Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

8Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovas prašė patenkinti apeliacinį skundą, o ieškovo atstovas prašė atmesti apeliacinį skundą.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Atsakovas apeliaciniu skundu ginčija tik teismo sprendimo dalį, kuria, nepagrįstai priteistos 22 022,40 Lt dydžio palūkanos. Byloje nustatyta, kad 2005 m. kovo 31 d. tarp šalių buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 050331/01 (b. 1. 4), pagal kurią ieškovas atsakovui pardavė produkciją (trąšas), už kurią atsakovas laiku neatsiskaitė. Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 12 d. preliminariu sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir iš atsakovo ieškovui priteisė 29 760 Lt skolos, 22 022,40 Lt palūkanų bei 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2007-11-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skundžiamu galutiniu sprendimu pirmosios instancijos teismas preliminarų sprendimą paliko nepakeistą.

11Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytos palūkanos pagal savo prigimtį laikytinos delspinigiais, o jiems taikytinas 6 mėn. ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d.). Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 str.). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais, tačiau be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti ir kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. Lietuvos Respublikos CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Taigi šioje įstatymo normoje yra įtvirtinta nuostata, jog už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti sutartyje nustatytas palūkanas, todėl laikytina, jog tarp šalių sudarytas susitarimas dėl sutartinių palūkanų (pirkėjui laiku neatsiskaičius su pardavėju) neprieštarauja įstatymuose įtvirtintoms teisės normoms, reglamentuojančioms palūkanas už piniginės prievolės neįvykdymą nustatytu terminu, kadangi atlieka kompensavimo funkciją ieškovo patirtiems minimaliems nuostoliams atlyginti (LAT 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, c. b. Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis c. b. Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis c. b. Nr. 3K-434/2005, 2006 m. kovo 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-233/2006, 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis c. b. Nr. 3K-7-367/2006, 2007 m. birželio 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-298/2007).

12Nepagrįstas apelianto argumentas, kad pagal tarp šalių sudarytos sutarties 11 p. palūkanos gali būti mokamos tik esant pardavėjo pareikalavimui, o minėto pareikalavimo atsakovas nėra gavęs, taip pat nėra gavęs PVM sąskaitų – faktūrų dėl palūkanų sumokėjimo. Suėjus terminui atsiskaityti už parduotą produkciją, šalių prievoliniai santykiai nepasibaigia, priešingai, kreditoriui atsiranda teisė reikalauti grąžinti skolą, o skolininkui – pareiga ją grąžinti. Negrąžinus skolos iki nustatyto termino, šalia pirkimo – pardavimo teisinių santykių atsiranda nauji teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės santykiai, kurie tęsiasi iki skolininkas įvykdo prievolę. Skolininkui neįvykdžius prievolės, kreditorius įgyja naują teisę – teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o skolininkas naują pareigą – pareigą atlyginti kreditoriui nuostolius, padarytus prievolės neįvykdymu. Kaip jau minėta, kad remiantis CK 6.261 str., skolininkas privalo už termino praleidimą mokėti sutartyje nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Dėl termino praleidimo minimalūs kreditoriaus nuostoliai yra preziumuojami, t. y. iš anksto laikomi padarytais, o jų dydis yra nustatytas pagal sutartyje susitartą ar įstatyme numatytą palūkanų normą (CK 6.210 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas pagrįstai reikalauja, kad atsakovas atlygintų jo patirtus minimalius nuostolius dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo.

13Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad sutartyje numatytos palūkanos yra per didelės. Tuo atveju, kai išieškomos palūkanos, kompensuojančios kreditoriaus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl piniginės prievolės neįvykdymo per nustatytą terminą, esant ginčui dėl palūkanų dydžio, teismas turi nustatyti ar priteistinų palūkanų dydis nėra per didelis. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitarusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriniai nuostoliai, atsižvelgiant į CK 6.210 ir 6.261 str. nustatytas palūkanų normas pagal pinigines prievoles, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-12 nutartis c. b. Nr. 3K-3-394/2005, 2006-03-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-173/2006, 2006-04-12 nutartis c. b. Nr. 3K-3-269/2006). Lietuvos Respublikos CK 6.73 ir 6.258 str. leidžia teismui sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos taikytinos ir palūkanoms. Teismas, nagrinėdamas šalių ginčus dėl palūkanų, turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.) ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5 str., 6.37 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-10-22 nutartis c. b. Nr. 3K-3-908/2001). Nagrinėjamu atveju šalys sutartimi nustatė 0,2 procento dydžio palūkanas už kiekvieną atsiskaitymo termino praleidimo dieną. Atkreiptinas dėmesys, kad pats ieškovas, teismui pateiktame ieškinyje, sutarties 11 p. nustatytas 0,2 procento palūkanas sumažino iki 0,1 procento, dėl ko darytina išvada, jog ieškovas taip pat iš dalies pripažįsta, kad sutartyje nustatytos palūkanos buvo nepagrįstai didelės. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui priteistinų palūkanų dydis mažintinas iki teismų praktikoje panašiais atvejais taikomo dydžio, t. y. 0,02 procento (7,3 procento metinių palūkanų) nuo atsakovo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškinyje nurodyto palūkanų paskaičiavimo teisingumo apeliantas neginčijo, todėl remiantis šiuo skaičiavimu (pagal ieškovo pateiktą ieškinį palūkanos skaičiuotinos už 740 dienų), palūkanas sumažinant nuo 0,1 iki 0,02 procento (t. y. 5 kartus), ieškovui iš atsakovo priteistina 4 404,48 Lt (29 760 Ltx740x0,02%=4 404,48) dydžio palūkanos.

14Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

15Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo galutinis sprendimas dalyje dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 12 d. preliminariu sprendimu priteistų palūkanų pakeistinas, sumažinant priteistų palūkanų dydį, kadangi priteistos palūkanos neatitinka suformuotos teismų praktikos, sprendžiant sutartinių palūkanų mažinimo klausimą (CK 6.210 str., 6.261 str.), likusioje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistas.

16Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą ir iš dalies pakeitus pirmosios instancijos teismo galutinį sprendimą atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 4 d.). Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (apeliacinio skundo patenkintų reikalavimų dalis 78,5 procento), iš ieškovo atsakovui priteistinas sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį skundą (CPK 93 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

18Atsakovo apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

19Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d. galutinį sprendimą pakeisti dalyje dėl 2007 m. lapkričio 12 d. preliminariu sprendimu priteistų palūkanų dydžio ir priteistas ieškovui UAB „Litagros chemija“ (į. k. 123496364) iš atsakovo M. Š. (a. k. ( - ) palūkanas sumažinti iki 4 404,48 Lt (keturių tūkstančių keturių šimtų keturių litų 48 ct).

20Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d. galutinį sprendimą pakeisti dalyje dėl 2007 m. lapkričio 12 d. preliminariu sprendimu priteisto žyminio mokesčio ieškovui UAB „Litagros chemija“ (į. k. 123496364) iš atsakovo M. Š. (a. k. ( - ) ir jį sumažinti iki 512,47 Lt (penkių šimtų dvylikos litų 47 ct).

21Kitą Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d galutinio teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Litagros chemija“ (į. k. 123496364) atsakovui M. Š. (a. k. ( - ) 259,83 Lt (du šimtus penkiasdešimt devynis litus 83 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 29 760 Lt skolos už prekes,... 5. Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 12 d. preliminariu sprendimu... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas M. Š. prašo pakeisti Kauno rajono apylinkės... 7. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovas prašė patenkinti apeliacinį... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Atsakovas apeliaciniu skundu ginčija tik teismo sprendimo dalį, kuria,... 11. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad tarp šalių... 12. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad pagal tarp šalių sudarytos sutarties... 13. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog pirmosios... 14. Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys... 15. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 16. Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą ir iš dalies pakeitus... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str.,... 18. Atsakovo apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 19. Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d. galutinį sprendimą... 20. Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d. galutinį sprendimą... 21. Kitą Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 28 d galutinio teismo... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Litagros chemija“ (į. k. 123496364) atsakovui...