Byla 2-1270/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3711-619/2014, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kenko LT“ iškelta bankroto byla bei bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Adminova“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3711-619/2014, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kenko LT“ iškelta bankroto byla bei bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Adminova“,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Norvela“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė atsakovui UAB „Kenko LT“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrupta“.

4Ieškinyje nurodė, kad yra atsakovo akcininkas, iki 2013 m. birželio 1 d. atsakovo direktorius teikdavo pareiškėjui informaciją apie atsakovo finansinę padėtį, tačiau nuo 2013 m. birželio 1 d. nustojo teikti informaciją apie įmonės finansinius duomenis, 2012 m. finansinė atskaitomybė buvo registruota Juridinių asmenų registre, jos nepatvirtinus eiliniame visuotinių akcininkų susirinkime. Teigė, jog 2013 m. lapkričio mėn. paaiškėjo, kad atsakovas yra nemoki įmonė, didžioji dalis atsakovo lėšų buvo skirtos atsiskaityti su vienu iš kreditorių, o 2014 m. sausio 20-21 d. atsakovo direktorius sustabdė veiklos vykdymą, t.y. prekių pardavimą, nors bendrovėje yra didelė dalis nepatenkintų kreditorinių finansinių reikalavimų. Taip pat nurodė, kad UAB „Kenko LT“ nebevykdo veiklos, negauna jokių pajamų ir yra nemoki, o du jos kreditoriai yra pateikę vykdomuosius dokumentus priverstiniam išieškojimui iš UAB „Kenko LT“, todėl tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad atsakovas negali ir negalės ateityje atsiskaityti su kreditoriais.

52014 m. balandžio 7 d. Vilniaus apygardos teisme gautas I. R. prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kenko LT“, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrupta“.

6Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 3 d. tarp jos ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis. Negrąžinus atsakovui paskolos, buvo išduotas vykdomasis dokumentas Nr. AR-3611/2013 dėl 60 319,45 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko, kuris buvo pateiktas antstolei. Prašymo pateikimo dienai atsakovo skola pareiškėjai sudarė 37 491,98 Lt paskolos ir 921,25 Lt palūkanų, viso – 38 413,23 Lt. Teigė, jog Vilniaus apygardos teisme 2014 m. balandžio 18 d. gautas patikslintas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, I. R. prašymas įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Nurodė, kad patikslinto prašymo pateikimo dienai atsakovo skola jai sudaro 23 768,20 Lt.

7Atsakovas UAB „Kenko LT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog neprieštarauja, kad atsakovui būtų iškelta bankroto byla, nes įmonė yra nemoki ir negalės vykdyti savo įsipareigojimų bei atsiskaityti su kreditoriais, prašė iškelti bankroto bylą UAB „Kenko LT“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminova“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi UAB „Kenko LT“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“.

10Įvertinęs bylos duomenis, teismas sprendė, kad UAB „Kenko LT“ yra nemoki, nes atsakovo mokėtinos sumos viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, atsakovas delsia atsiskaityti su kreditoriais.

11Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, I. R. pripažinimo trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, teismas nutarė šio prašymo netenkinti kadangi I. R. nereiškė jokio kito savarankiško reikalavimo (reikalavimas iškelti atsakovui bankroto bylą jau yra priimtas ir nagrinėjamas), tačiau ji yra susijusi su atsakovu materialiniais teisiniais santykiais taip, kad priimtas teismo sprendimas darys įtaką jos teisių apimčiai, todėl, teismas sprendė, jog ji į bylą yra įtraukta trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Tokiu būdu kreditoriaus teisė siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą nėra pažeidžiama.

12Analizuodamas galimų administratorių kandidatūras, teismas pažymėjo, jog nors UAB „Bankrupta“ darbo krūvis yra šiek tiek mažesnis (kiekvienam administratoriui tenka vidutiniškai po 8 bankroto procedūras), nei UAB „Adminova“ (kiekvienam administratoriui tenka vidutiniškai po 9,6 bankroto procedūras), tačiau būtina atsižvelgti į tą aplinkybę, kad UAB „Adminova“ yra baigusi ženkliai daugiau bankroto procedūrų, t.y. 8 kartus daugiau nei UAB „Bankrupta“. Todėl, dėl turimos darbo patirties, teismo vertinimu, UAB „Adminova“, nors ir turėdama nežymiai didesnį krūvį, galėtų administruoti tinkamiau ir operatyviau.

13Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartimi jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas UAB „Kenko LT“ priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, taip pat piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios UAB „Kenko LT“ ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti savo nuožiūra, tačiau leidžiant jas naudoti įstatymų nustatytiems privalomiesiems mokėjimams ir darbuotojų darbo užmokesčiui bei su juo susijusioms išmokoms mokėti. Kadangi iškėlus įmonei bankroto bylą darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, tenkinami Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 35 straipsnio nustatyta tvarka, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistinos, areštuojant UAB „Kenko LT“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Trečiasis asmuo I. R. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrupta“.

16Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

171. Apeliantės manymu, teismo išvada, jog UAB „Adminova“ dėl turimos darbo patirties galėtų UAB „Kenko LT“ administruoti tinkamiau ir operatyviau, nepaisant to, kad paskirtojo administratoriaus darbo krūvis yra didesnis, nėra pagrįsta – tokiu motyvu paremtas sprendimas prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo formuojamai praktikai, pagal kurią administratoriaus patirtis administruojant įmones nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi.

182. Pasak apeliantės, teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, turėjo atsižvelgti į UAB „Adminova“ užimtumą (UAB „Adminova“ administratorė M. V. administruoja beveik du kartus daugiau įmonių ir turi 3 kartus daugiau naujai pradėtų bylų) ir skirti mažesnį darbo krūvį turintį kandidatą (UAB „Bankrupta“ ).

193. Apeliantės teigimu, teismas, paskyręs bankroto administratoriumi UAB „Adminova“ neatsižvelgė į svarbiausią kriterijų – bankroto administratoriaus nešališkumą ir objektyvumą (paskirtą administratorių pasiūlė atsakovas UAB „Kenko LT“ vadovas, kuris yra tiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi). Mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi turi pareiškėjo (kreditoriaus) pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Bankrupta“, dėl jo nešališkumo byloje kyla mažiau abejonių.

20Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartis dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo keistina.

22Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas, vadovaujantis atskirųjų skundų faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrinant, ar nėra absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

23Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

24CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

25Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

26Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų, jo sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

27Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

28Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra nagrinėjęs ir praktiką suformavęs daugelyje nutarčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010).

29Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiūlytos UAB „Bankrupta“, UAB „Adminova“ bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, t. y. administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (41, 167 b. l., 1 t.), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (42-44, 163 b. l., 1 t.), jų kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas (185, 208 b. l., 1 t.). Įvertinęs tai, jog siūlomi kandidatai atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, bei tai, kad nėra duomenų dėl šalių pasiūlytų bankroto administratorių kvalifikacijos bei darbo patirties trūkumų, visi siūlomi administratoriai - juridiniai asmenys, pirmosios instancijos teismas, turėdamas diskrecijos teisę pasirinkti tinkamiausią, labiausiai kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą, parinko administratorių, pirmiausia įvertinęs tą aplinkybę, kad UAB „Adminova“ yra baigusi ženkliai daugiau bankroto procedūrų, t.y. 8 kartus daugiau nei UAB „Bankrupta“ - todėl, dėl turimos darbo patirties, teismo vertinimu, UAB „Adminova“, nors ir turėdama nežymiai didesnį krūvį, galėtų administruoti tinkamiau ir operatyviau.

30Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“, trečiasis asmuo I. R. savo atskirajame skunde teigia, jog teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, turėjo atsižvelgti į UAB „Adminova“ užimtumą (UAB „Adminova“ administratorė M. V. administruoja beveik du kartus daugiau įmonių ir turi 3 kartus daugiau naujai pradėtų bylų) ir skirti mažesnį darbo krūvį turintį kandidatą (UAB „Bankrupta“ ).

31Atsižvelgdamas į šį atskirojo skundo argumentą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš byloje esančių Įmonių bankroto valdymo departamento duomenų nustatyta, jog UAB „Adminova“ vykdo 29 bankroto procedūras, baigė 48 bankroto procedūras (182 b. l., 1 t.); UAB „Bankrupta“ vykdo 16 bankroto procedūrų, baigė – 8 bankroto procedūras (184 b. l., 1 t.). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog didesnis užbaigtų bylų skaičius nesuponuoja fakto, kad ateityje vykdomos bylos bus vykdomos tinkamiau ir operatyviau. Be kita ko, baigtų bankroto procedūrų skaičius negali būti objektyvus kriterijus, nes jis neatspindi užbaigtų bankroto bylų apimties, sudėtingumo ir pan. Todėl pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad bankroto administratorių skiria įvertinęs kandidatų darbo patirtį, nepagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“. Be to, skiriant bankroto administratorių, būtina siekti, kad paskirtas administratorius gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą.

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tokiu atveju bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų, negalėtų būti paskirtas administruoti didesnę įmonę, jei konkuruotų kitas – daugiau bankroto procedūrų užbaigęs bankroto administratorius. Tuomet didesnę profesinę patirtį turinčio bankroto administratoriaus patirtis dar labiau didėtų ir mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti didesnių įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos mėn. 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010; 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1514/2010 ir kt.).

33Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad UAB „Bankrupta“ atitinkant visus bankroto administratoriams keliamus reikalavimus, nėra kliūčių, dėl kurių ši įmonė negalėtų būti skiriama atsakovo UAB „Kenko LT“ bankroto administratoriumi.

34Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui jie neturi.

35Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartyje netinkamai taikė ĮBĮ normas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, todėl ši teismo nutarties dalis keistina. Nutarties dalis, kuria atsakovo UAB „Kenko LT“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“, naikintina ir atsakovo bankroto administratoriumi skirtina UAB „Bankrupta“. Kita pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista.

36Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį pakeisti.

38Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Kenko LT“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“ ir atsakovo UAB „Kenko LT“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrupta“ (leidimo teikti administravimo paslaugas Nr. 212, juridinio asmens kodas 302707689, buveinės adresas: Paberžės g. 14-40, Vilnius).

39Kitą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Norvela“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Ieškinyje nurodė, kad yra atsakovo akcininkas, iki 2013 m. birželio 1 d.... 5. 2014 m. balandžio 7 d. Vilniaus apygardos teisme gautas I. R. prašymas... 6. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 3 d. tarp jos ir atsakovo buvo sudaryta... 7. Atsakovas UAB „Kenko LT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi UAB „Kenko... 10. Įvertinęs bylos duomenis, teismas sprendė, kad UAB „Kenko LT“ yra... 11. Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 12. Analizuodamas galimų administratorių kandidatūras, teismas pažymėjo, jog... 13. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių teismas nurodė, jog... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Trečiasis asmuo I. R. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos... 16. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:... 17. 1. Apeliantės manymu, teismo išvada, jog UAB „Adminova“ dėl turimos... 18. 2. Pasak apeliantės, teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo... 19. 3. Apeliantės teigimu, teismas, paskyręs bankroto administratoriumi UAB... 20. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.
    21. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28... 22. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 23. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 24. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 25. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės administratorius – tai... 26. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 27. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 28. Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra... 29. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamoje byloje esantys... 30. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria bankroto... 31. Atsižvelgdamas į šį atskirojo skundo argumentą, apeliacinės instancijos... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tokiu atveju bankroto... 33. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 34. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos... 35. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartyje netinkamai taikė... 36. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 37. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį pakeisti.... 38. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Kenko LT“ bankroto... 39. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutarties dalį...