Byla 2A-1031/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „WTE Wassertechnik GmbH“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. spendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-1077-395/2011 pagal ieškovo „WTE Wassertechnik GmbH“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“ dėl sprendimų viešajame konkurse panaikinimo, tretieji asmenys – „Meyer & John GmbH & Co“ Vilniaus filialas, „Stulz Wasser – und prozesstechnik GmbH“, uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos statyba“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas „WTE Wassertechnik GmbH“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo UAB „Kauno vandenys” viešųjų pirkimų komisijos sprendimą laikyti atitinkančiu atviro konkurso „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – Konkursas) sąlygų reikalavimus trečiųjų asmenų „Meyer & John GmbH Co“, „Stulz - und prozessertechnik“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ pasiūlymą; 2) panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę ir sprendimą paskelbti laimėjusiu nurodytų trečiųjų asmenų „Meyer & John GmbH Co“, „Stulz - und prozessertechnik“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ pateiktą pasiūlymą; 3) panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis; 4) pripažinti negaliojančia atsakovo ir trečiųjų asmenų sudarytą viešojo pirkimo sutartį; 5) įpareigoti atsakovą ir nurodytus trečiuosius asmenis sugrąžinti viešojo konkurso dalyvius į pradinę padėtį, atmesti šių trečiųjų asmenų pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso reikalavimų ir tęsti viešojo pirkimo procedūras viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka; 6) priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Kauno vandenys” ir tretieji asmenys nesutiko su pareikštu ieškiniu. Atsiliepimuose nurodė, kad, organizuojant Konkursą, nebuvo pažeistos VPĮ nuostatos, t. y. visi konkurso dalyviai turėjo galimybę susipažinti su viešojo pirkimo konkurso sąlygomis ir specifiniais reikalavimais, keliamais „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos“ rangovams.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį; iš ieškovo „WTE Wassertechnik GmbH“ priteisė 16 860 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Kauno vandenys“, 40 923,95 Lt advokato „teisinių paslaugų“ išlaidų trečiajam asmeniui „Meyer & John GmbH Co“ Vilniaus filialui ir 345,86 Lt procesinių dokumentų įteikimo bei vertimo išlaidų valstybei (t. 9, b. l. 152-155).

7Nurodė, kad atsakovo sudaryta viešųjų pirkimų komisija, susipažinusi su konkurso dalyvių pateiktais pasiūlymais, atsižvelgdama į Konkurso darbų pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus bei įvertinusi Konkurso dalyvių pasiūlytų paslaugos pirkimo sąlygų patikimumą ir turimą patirtį Konkurso darbų atlikimo srityje, 2010 m. kovo 29 d. posėdyje nusprendė, jog trečiųjų asmenų „Meyer & John GMB & Co” Vilniaus filialo, „Stultz Wasser – und prozesstechnik GmbH“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ pateiktas pasiūlymas geriausias iš visų pateiktų Konkurso dalyvių, o tai, kad trečiųjų asmenų, sudariusių ginčo konkurso darbų atlikimui būtiną jungtinės veiklos partnerystės sutartį, kompetencija ir kvalifikacija atitinka konkurso dalyviams keliamus reikalavimus, patvirtina teismui pateikti bylos duomenys. Be to, teismo teigimu, nagrinėjamu atveju ieškovas, ginčydamas viešųjų pirkimų komisijos priimtus sprendimus, praleido VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nustatytą ieškinio senaties terminą, todėl vien ši aplinkybė ginčo atveju pati savaime sudaro savarankišką pagrindą ieškiniui atmesti (CK 1.31 str. 1 d.).

8Teismas nurodė, kad, atmetęs ieškinį, priteisia iš ieškovo atsakovo ir trečiųjų asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas pagal teismui pateiktus proceso dalyvių duomenis (CPK 98 str. 1 d.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas „WTE Wassertechnik GmbH“ prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos atsakovo UAB „Dzūkijos statyba“ ir trečiojo asmens „Meyer & John GmbH & Co“ Vilniaus filialo naudai, sumažinti atsakovui ir nurodytam trečiajam asmeniui priteistas bylinėjimosi išlaidas iki sumos ne didesnės kaip po 5 000 Lt (t. 9, b. l. 163-171). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, pažeisdamas procesinės teisės normas (CPK 98 str. 2 d.) bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos), priteisė iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas atsakovui ir trečiajam asmeniui, sprendime nemotyvuodamas priteisiamų bylinėjimosi išlaidų dydžio.
  2. Vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais, atsakovui galėtų būti priteisiamos maksimalios 6 616 Lt bylinėjimosi išlaidos, netenkinant atsakovo prašymo dėl 60 Lt išlaidų vertėjams už atsiliepimo priedų vertimą, kadangi atsakovas nepateikė sąskaitos už vertimo paslaugas bei apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, o trečiajam asmeniui galėtų būti priteisiamos maksimalios 5 680 Lt bylinėjimosi išlaidos.
  3. Dalis atsakovui ir trečiajam asmeniui priteistų bylinėjimosi išlaidų neatitinka būtinumo ir pagrįstumo kriterijų, tarp jų – užmokestis už advokatų kelionės laiką iš Vilniaus į Kauną ir atgal (Rekomendacijose nenumatytas užmokesčio už advokato kelionėse į teismo posėdį sugaištą laiką priteisimas pagal advokato valandinį įkainį, kelionės išlaidos atlyginamos pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes) bei trečiojo asmens išlaidos už advokatų kontoros teisininkų vidinių susitikimų laiką, susitikimų, pasitarimų, konsultacijų, dokumentų analizės, pokalbių telefonu, susirašinėjimo elektroniniu paštu laiko sąnaudas (viso 75:15 val.).
  4. Šioje byloje nėra pagrindo taikyti didesnius nei Rekomendacijose nustatytus maksimalius rekomenduojamus priteisti užmokesčio už advokato teikiamas paslaugas dydžius, kadangi byla nėra itin sudėtinga; be to, nėra pagrindo priteisti ir maksimalius Rekomendacijose nustatytus bylinėjimosi išlaidų dydžius, kadangi bylos medžiaga nėra didelė ir neviršija įprastų komercinių ginčų bylų apimčių, byloje buvo sprendžiamas ginčas, kilęs iš viešojo pirkimo konkurso rezultatų, byloje nereikėjo aiškinti užsienio teisės turinio, nebuvo samdyti užsienio teisės ekspertai, šalys pateikė nedidelės apimties procesinius dokumentus, rašytinius įrodymus, byla nagrinėta trumpiau nei vienerius metus, patikslintas ieškinys grįstas analogiškomis faktinėmis aplinkybėmis, kaip ir pirminis ieškinys.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kauno vandenys“ prašo palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovui. Nurodo, kad nagrinėjama byla yra sudėtinga ir didelės apimties (9 tomai), joje buvo sprendžiami specifiniai ir specialių žinių reikalaujantys klausimai, susiję su Konkursu, kurioje buvo taikomi nacionalinės ir ES teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus ir specifinius klausimus, susijusius su miesto nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių įrengimu, byloje buvo sprendžiami nauji klausimai, kuriais nėra teismų praktikos, į bylą buvo teikiamos ir analizuojamos specialistų išvados, teikiami užklausimai kompetentingoms užsienio valstybės institucijoms, tiriami šių institucijų atsakymai, ieškovas byloje keitė poziciją, du kartus patikslino ieškinį, dėl ko užtruko bylos nagrinėjimas ir padidėjo atsakovą atstovavusio advokato darbo laiko sąnaudos, o kartu ir patirtos bylinėjimosi išlaidos, be to, buvo didelė ginčo suma (34 107 744,90 Lt be PVM).

12Atsiliepime į apeliacinį skundą tretieji asmenys „Meyer & John GmbH Co“, „Stulz - und prozessertechnik“ ir UAB „Dzūkijos statyba“ prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimą. Nurodo, kad apelianto kvestionuojamos kitos trečiųjų asmenų atstovo suteiktos paslaugos ir visi ieškovo kvestionuojami veiksmai, atlikti trečiuosius asmenis atstovaujančios advokatų kontoros advokatų bei teisininkų, viena vertus, turi būti prilyginami procesinių dokumentų rengimui ir atstovavimui pirmosios instancijos teisme, kita vertus, gali būti vertinami kaip Rekomendacijų 10 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Juolab kad ieškovas prie jam priteistinų teisinių paslaugų išlaidų nurodė panašaus ar tapataus pobūdžio veiksmus. Be to, tretieji asmenys pateikė teismui atstovo veiklos ataskaitą, o Rekomendacijose nėra įtvirtintas baigtinis teisinių paslaugų sąrašas. Beje, teismų praktikoje pripažįstama, kad atvykimo teikti paslaugas į kitą vietovę išlaidos gali būti priteisiamos iš šalies, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų arba kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra bei kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas yra būtinas. Atkreiptinas dėmesys, kad atstovaujamas buvo ne vienas tretysis asmuo, o trys asmenys, todėl kiekvienam jų teko po 13 641,32 Lt bylinėjimosi išlaidų. Byloje buvo pagrindas nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių dėl bylos sudėtingumo, apimties, nagrinėjimo laikotarpio ir ginčo vertės (49 mln. Lt).

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos (CPK 88 str.; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimas, priimtas byloje S. J. v. Lietuva; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

16Išlaidų advokato ar jo padėjėjo apmokėjimo atlyginimo tvarką reglamentuoja CPK 98 straipsnis ir aukščiau nurodytos Rekomendacijos, kurios nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas paslaugas maksimalų dydį. Nurodytais aktais turi vadovautis teismas, nustatydamas priteistinas advokato pagalbos išlaidas.

17Teismas, spręsdamas dėl nurodytų bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad bylą laimėjusiai šaliai galima priteisti didesnę sumą jos turėtų atstovavimo išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus, taip pat kitais išskirtiniais atvejais (Rekomendacijų 11 p.).

18Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad, atmetus ieškinį, atsakovas ir tretieji asmenys „Meyer & John GmbH Co“ Vilniaus filialas, „Stulz - und prozessertechnik“ bei UAB „Dzūkijos statyba“ turėjo teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d.), tačiau neteisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio nustatymu, jo visiškai nemotyvuodamas, suklydo, aiškindamas bei taikydamas teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą, dėl ko pakeistina teismo sprendimo dalis, kuria iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 6 p., 8 p., 93 str. 1 d., 98 str. 2 p., Rekomendacijų 8 p., 10-11 p.).

19Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, susijęs su viešųjų pirkimų komisijos sprendimų bei jų pasekmių teisėtumu, kurį sprendžiant buvo taikytos nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės normos, reglamentuojančios viešuosius pirkimus bei klausimus, susijusius su miesto nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių įrengimu, o taip pat Lietuvos teismų ir Europos Teisingumo Teismo praktika. Be to, bylos nagrinėjimo metu, trečiųjų asmenų atstovas kreipėsi į specialistus, atsakovo atstovas – į užsienio valstybės institucijas, tikslu gauti papildomus reikšmingus duomenis, įvertino iš jų gautą informaciją. Beje, ieškovas du kartus papildė ieškinį, o tai papildomai pareikalavo priešingos šalies atstovų advokatų darbo laiko sąnaudų, tačiau tretieji asmenys tiek į ieškinį, tiek į jo patikslinimus, pateikė po vieną (bendrą) atsiliepimą; beje, antruoju papildytu ieškiniu ieškovas ginčijo viešojo pirkimo sutartį, kurios vertė 34 107 744,90 Lt (be PVM), dėl ko ginčo suma buvo itin didelė. Teisėjų kolegijos nuomone, bylos apimtis taip pat pripažintina didele (9 tomai bylos dokumentų).

20Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindo teigti, jog byla – sudėtinga. Juolab kad teismas ieškinį priėmė nagrinėti 2010 m. rugpjūčio 18 d., o teismo sprendimas buvo priimtas tik 2011 m. vasario 25 d., t. y. daugiau nei po 7 mėnesių, nors VPĮ 95 straipsnio 6 dalis imperatyviai numato, kad ieškinys dėl VPĮ reikalavimų nesilaikymo turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo jo priėmimo dienos.

21Aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių advokato pagalbos išlaidų dydžių, t. y. viršyti juos (Rekomendacijų 11 p., CK 1.5 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2011, 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-115/2011, 2011 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-70/2011).

22Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad advokatų kelionės į teismą išlaidos neatitinka išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, kurios apmokamos pagal valandinį tarifą, būtinumo ir pagrįstumo kriterijų. Pažymėtina, kad Rekomendacijų 3 punkte numatyta, jog advokato turėtos išlaidos dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę nei registruota jo darbo vieta atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje, t. y. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ (toliau – Tvarka) taisykles.

23Nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių atsakovo ir trečiojo asmens „Meyer & John GmbH & Co“ (Vilniaus filialo) išlaidas, susijusias su advokatų kelionėmis iš Vilniaus į Kauną ir atgal (kelionės bilietų, čekių ar PVM sąskaitų – faktūrų arba apmokėjimo advokatų komandiruotės išlaidų pagal aukščiau nurodytą Tvarką) (CPK 178 str., 302 str., 314 str.). Todėl teisėjų kolegija šių išlaidų nepripažįsta būtinomis ir pagrįstomis, su bylos nagrinėjimo susijusiomis išlaidomis, kurios būtų apmokėtos pagal atsakovo ir trečiojo asmens nurodytą tarifą (CPK 88 str. 1 d. 8 p., Rekomendacijų 8 p., 10 p.). Tokios nuomonės laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2010). Juolab kad byloje nėra duomenų apie nurodytų dalyvavusių byloje asmenų ir jų atstovų (šioje byloje dalyvavusių advokatų) nuolatinį bendradarbiavimą bei teisinių paslaugų teikimą iki nagrinėjamos bylos.

24Be to, turi pagrindo ir apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovui negali būti priteistos 60 Lt išlaidos vertėjo paslaugoms, kadangi byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas turėjo šias išlaidas (apmokėjimo dokumentų), o tokių įrodymų nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 302 str., 314 str.).

25Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas taip pat pagrįstai nurodo, kad ne visos trečiojo asmens išlaidos už advokatų kontoros teisininkų paslaugas (vidinius susitikimus, pasitarimus, konsultacijas, dokumentų analizę, pokalbius telefonu, susirašinėjimo elektroniniu paštu laiko sąnaudos, viso paslaugas, trukusias 75:15 val.) atitinka išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu, keliamus būtinumo ir pagrįstumo kriterijus. Nors nurodytos advokatų darbo laiko sąnaudos gali būti pripažintos advokatų teikiamomis teisinėmis paslaugomis, susijusiomis su procesinių dokumentų rengimu ir atstovavimu teisme, arba gali būti pripažintos kitomis teisinėmis paslaugomis, kurios nenumatytos Rekomendacijose (Rekomendacijų 10 p.), tačiau nagrinėjamu atveju yra pagrindo teigti, kad visos apelianto nurodytos advokatų kontoros teisininkų paslaugos negali būti pripažintos pagrįstomis ir būtinomis išlaidomis, susijusiomis su šios bylos nagrinėjimu; juolab kad jos yra pernelyg didelės, o toks šalies išlaidavimas yra netoleruojamas (CPK 88 str. 1 d. 8 p., Rekomendacijų 8 p., 10 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

26Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, tarp jų - dėl bylos sudėtingumo, dalies bylinėjimosi išlaidų neatitikimo būtinumo ir pagrįstumo kriterijams, atsakovo ir trečiųjų asmenų atstovų darbo ir laiko sąnaudas bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priteistų atsakovui ir trečiajam asmeniui „Meyer & John GmbH & Co“ (Vilniaus filialui) bylinėjimosi išlaidų dydis yra per didelis, neatitinka proceso įstatymo ir Rekomendacijos nuostatų, todėl sumažintinas, nurodant, kad teisingas ir protingas bylinėjimosi išlaidų dydis atsakovui yra 7 000 Lt, o trečiajam asmeniui „Meyer & John GmbH & Co“ (Vilniaus filialui) – 13 000 Lt (CK 1.5 str., CPK 88 str., 93 str., Rekomendacijų 2-4 p., 8 p., 10-11 p.).

27Dėl pasakyto pakeistinas pirmosios instancijos teismo sprendimas, sumažinant priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies trečiuoju punktu,

Nutarė

29Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimą. Sumažinti teismo sprendimu iš ieškovo „WTE Wassertechnik GmbH“ (į. k. 3100358546), priteistas atsakovui UAB „Kauno vandenys“ (į. k. 132751369), bylinėjimosi išlaidas iki 7 000 Lt (septynių tūkstančių litų), o priteistas trečiajam asmeniui „Meyer & John GmbH & Co“ Vilniaus filialui (į. k. 300033003) – iki 13 000 Lt (trylikos tūkstančių litų).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas „WTE Wassertechnik GmbH“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovas UAB „Kauno vandenys” ir tretieji asmenys nesutiko su pareikštu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. sprendimu atmetė ieškovo... 7. Nurodė, kad atsakovo sudaryta viešųjų pirkimų komisija, susipažinusi su... 8. Teismas nurodė, kad, atmetęs ieškinį, priteisia iš ieškovo atsakovo ir... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas „WTE Wassertechnik GmbH“ prašo pakeisti Kauno... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Kauno vandenys“ prašo... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretieji asmenys „Meyer & John GmbH... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra priskiriamos prie išlaidų,... 16. Išlaidų advokato ar jo padėjėjo apmokėjimo atlyginimo tvarką... 17. Teismas, spręsdamas dėl nurodytų bylinėjimosi išlaidų dydžio,... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad, atmetus ieškinį,... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, susijęs su... 20. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindo teigti, jog byla –... 21. Aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijų 8... 22. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstas apeliacinio skundo argumentas,... 23. Nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių atsakovo ir trečiojo... 24. Be to, turi pagrindo ir apeliacinio skundo argumentas, kad atsakovui negali... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas taip pat pagrįstai nurodo, kad ne... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, tarp jų - dėl bylos... 27. Dėl pasakyto pakeistinas pirmosios instancijos teismo sprendimas, sumažinant... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. sprendimą. Sumažinti...