Byla 2S-685-577/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolis Ramūnas Kamarauskas, kredito unija „Mano unija“, N. N., V. N.-Š., N. Š., UAB „Negrita“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo P. N. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolis Ramūnas Kamarauskas, kredito unija „Mano unija“, N. N., V. N.-Š., N. Š., UAB „Negrita“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios žemės sklypo, sodo pastato ir garažo, esančių adresu ( - ), varžytinės Nr. 164592. Antstolis vykdo išieškojimą iš skolininkų N. N., V. N.-Š., N. Š. ir P. N. išieškotojo kredito unijos „Mano unija“ naudai. 2018-10-22 antstolis atsisakė skirti pakartotinę išvaržomo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Pareiškėjas pateikė skundą dėl šio atsisakymo, tačiau teismas nustatė pareiškimo trūkumus, su kuriais pareiškėjas nesutiko ir pateikė skundą. Vilniaus apygardos teismas pareiškėjo skundą išnagrinėjo ir paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. Pareiškėjas mano, kad antstolis, dar vykstant ginčui dėl turto vertės, negalėjo skelbti turto varžytinių.

62.

7Antstolis su skundu nesutiko. Nurodė, kad skundas yra nepagrįstas. Antstolis patvarkyme plačiai pasisakė dėl tinkamo turto įkainojimo ir skundų teikimo tvarkos, tačiau dėl ginčo esmės argumentų neišdėstė.

83.

9Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 18 d. nutartimi pareiškėjo P. N. skundo dėl antstolio Ramūno Kamarausko veiksmų netenkino. Teismas iš bylos duomenų nustatė, jog antstolio pavedimu buvo atlikta turto vertės ekspertizė, kurios pagrindu buvo nustatyta turto kaina. Nors skolininkai prašė skirti pakartotinę ekspertizę, tačiau antstolis atsisakė tai daryti. Toks antstolio atsisakymas buvo apskųstas, tačiau skundas paliktas nenagrinėtas. Kitų neišnagrinėtų skundų dėl turto vertės nustatymo teismo informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nėra, todėl laikytina, kad turto vertė yra nustatyta. Savo skundą pareiškėjas grindė tik tuo, kad nėra baigtos turto vertinimo procedūros, tačiau teismo turimais duomenimis jos yra baigtos. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad nenustatė kitų pažeidimų skelbiant turto varžytines, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog pareiškėjo skundas yra nepagrįstas.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

145.

15Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

165.1.

17Teismas skundą išnagrinėjo pernelyg formaliai.

185.2.

19Turto rinkos vertės nustatymo klausimas nėra išspręstas teismo nutartimi, kuri turėtų res judicata galią. Tačiau, to nepaisydamas, 2018-12-14 antstolis paskelbė pirmąsias turto varžytynes.

206.

21Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

237.

24Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

258.

26Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, antstoliui atsisakius panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios turto varžytynės.

279.

28Iš bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Ramūnas Kamarauskas vykdo vykdomąsias bylas Nr. 0055/18/01105 ir Nr. 0055/18/01106 dėl skolos išieškojimo iš skolininkų N. N., V. N.-Š., N. Š. ir P. N. išieškotojui kredito unijai „Mano unija“. Pareiškėjas prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios žemės sklypo, sodo pastato ir garažo, esančių adresu ( - ), varžytinės Nr. 164592. Tiek antstolis 2019 m. sausio 14 d. patvarkymu, tiek pirmosios instancijos teismas 2019 m. vasario 18 d. nutartimi skundo netenkino. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriame teigia, kad teismas išnagrinėjo jo skundą pernelyg formaliai. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pritarti šiam apelianto argumentui.

2910.

30Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nors šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvojoje rinkoje turto kainai. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018 20 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

3111.

32Proporcingumo ir interesų derinimo principai užtikrina galimybę išieškotojui ir skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės, nors antstolis, įkainodamas turtą, ir neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą. Tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

3312.

34Būtent procesinė norma ir nustato, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalį, jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu CPK nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Tuo atveju, jeigu išieškotojas ir skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę, skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 straipsnio 2, 3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-441-690/2018).

3513.

36Kadangi nagrinėjamu atveju nebuvo aiški ginčo turto vertė, jai nustatyti 2018-08-24 patvarkymu antstolis paskyrė ekspertizę, kurią atliko UAB „Negrita“ turto vertintojas K. K.. Su nustatyta turto verte skolininkas N. Š. nesutiko. Išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Kadangi skolininkas prieštaravimuose dėl turto vertės nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ekspertizė buvo atlikta netinkamai, kad prieštarauja konkretiems teisės aktų reikalavimams, o turto vertę nustačiusi įstaiga atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus, ekspertas K. K. įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, jo atliktas turto vertinimas yra detalus, ekspertizės akte aprašyti visi vertinimo metodai, vertinamam turtui parinkta daugiau panašių lyginamųjų objektų, esančių ( - ), pakartotinę ekspertizę paskirti antstolis atsisakė. Nesilaikydamas privalomos išankstinės skundo nagrinėjimo tvarkos, apeliantas dėl antstolio atsisakymo paskirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę su skundu kreipėsi į teismą. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2019-01-17 (c. b. Nr. 2S-99-656/2019), Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-06 (c. b. Nr. 2YT-3107-600/2019) bei Vilniaus apygardos teismo 2019-03-21 (c. b. Nr. 2S-508-653/2019) įsiteisėjusių nutarčių, apeliantui buvo sudarytos visos sąlygos tinkamai, pagal imperatyvius teisės normų reikalavimus, apskųsti antstolio atsisakymą paskirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę, tačiau jis tuo nepasinaudojo ir kaip savo teisių ir interesų gynimo būdą pasirinko nepagrįstų skundų pateikimą teismams. Todėl tai nereiškia besitęsiančio ginčo dėl turto vertės ir tai nėra besitęsiantis ginčas dėl turto vertės.

3714.

38Nagrinėjamas skundas motyvuojamas ir tuo, kad pirmosios instancijos teismas jo skundą išnagrinėjo pernelyg formaliai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šalys turi pareigą teikti tik tuos argumentus, reikalavimus ir (ar) atsikirtimus bei įrodymus, kurie turi reikšmės bylai, t. y. patvirtinančius arba paneigiančius įrodinėjamą poziciją, bylai reikšmingas faktines aplinkybes. Atitinkamai, ir teismo pareiga motyvuoti teismo sprendimus ar nutartis jokiu būdu nereiškia, jog teismas privalo analizuoti ir pasisakyti absoliučiai dėl kiekvieno argumento; teismas privalo aptarti ir įvertinti kiekvieną pagrįstą ir su nagrinėjama byla susijusį argumentą, tačiau neturi pareigos detaliai analizuoti ir vertinti argumentų, kurie nesusiję su nagrinėjama byla ar neturi teisinės reikšmės ginčo išsprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2012). Jeigu teismo procesiniame sprendime nėra detaliai atsakyta į kai kuriuos ieškinio (pareiškimo, prašymo, skundo) argumentus, tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad toks procesinis sprendimas yra nepagrįstas ar (ir) neteisėtas. Dėl teismo išdėstytų argumentų pakankamumo turi būti sprendžiama įvertinus, ar materialieji bei procesiniai bylos aspektai, dėl kurių teismas nepasisakė, yra tokie svarbūs, jog dėl jų galėjo būti priimtas neteisingas sprendimas dėl bylos esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014). Teisėjų kolegijos vertinimu, apskųsto sprendimo turinys patvirtina, kad teismas, priešingai nei teigia apeliantas, iš esmės tinkamai įvertino visas bylai reikšmingas faktines ir teisines aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą procesinį sprendimą dėl pareikštų materialiųjų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-103-241/2019). Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, ji yra motyvuota pakankamai, o aplinkybė, kad tokiu teismo procesiniu sprendimu apeliantas yra nepatenkintas, teisinio pagrindo jį panaikinti nesudaro.

3915.

40Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 straipsniai).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas skundu prašo panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos... 6. 2.... 7. Antstolis su skundu nesutiko. Nurodė, kad skundas yra nepagrįstas. Antstolis... 8. 3.... 9. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 18 d. nutartimi pareiškėjo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. 5.... 15. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 16. 5.1.... 17. Teismas skundą išnagrinėjo pernelyg formaliai.... 18. 5.2.... 19. Turto rinkos vertės nustatymo klausimas nėra išspręstas teismo nutartimi,... 20. 6.... 21. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. 7.... 24. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 25. 8.... 26. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 27. 9.... 28. Iš bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Ramūnas Kamarauskas vykdo... 29. 10.... 30. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra... 31. 11.... 32. Proporcingumo ir interesų derinimo principai užtikrina galimybę... 33. 12.... 34. Būtent procesinė norma ir nustato, kad, areštuodamas skolininko turtą,... 35. 13.... 36. Kadangi nagrinėjamu atveju nebuvo aiški ginčo turto vertė, jai nustatyti... 37. 14.... 38. Nagrinėjamas skundas motyvuojamas ir tuo, kad pirmosios instancijos teismas jo... 39. 15.... 40. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį palikti...