Byla 2-432-874/2013
Dėl skolos priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „VIA SMS LT“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „VIA SMS LT“ prašo priteisti iš atsakovės J. K. 300,00 Lt skolą, 300,00 Lt delspinigius, 35,00 Lt skolos ikiteisminio išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei J. K. ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti 2013-03-28 asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d.). Atsakovei J. K. buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, tačiau per nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, atsiliepimo pateikimo termino pratęsti neprašė, yra ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovo pateikus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – susitarimą papildyti 2011-09-16 bendradarbiavimo sutartį dėl skolų išieškojimo Nr. 12-20-38 (5-6 b. l.), 2012-12-14 įsakymą (7 b. l.), Vartojimo paskolos sutartį (8-19 b. l.), 2010-12-20 mokėjimo nurodymą Nr. 801 (20 b. l.), patvirtinimą apie sumokėtą paskolos gavėjo registracijos mokestį (21 b. l.), delspinigių paskaičiavimo aktą (22 b. l.), 2012-07-19 perdavimo aktą (23-24 b. l.), 2012-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą (25 b. l.), 2012-08-13 mokėjimo nurodymą Nr. 677 (26 b. l.), 2012-10-17 mokėjimo nurodymą Nr. 839 (27 b. l.), 2013-03-12 mokėjimo nurodymą Nr. 108 (28 b. l.), 2011-01-26 paskutinį įspėjimą (29-30 b. l.), – nustatyta, kad 2010-12-20 ieškovas UAB „VIA SMS LT“ ir atsakovė J. K. nuotoliniu būdu sudarė Vartojimo paskolos sutartį Nr. 11742, pagal kurią ieškovas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigojo suteikti atsakovei vartojimo paskolą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti paskolą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir atsakovei 2010-12-20 pervedė paskolos sumą – 300,00 Lt. Atsakovė nevykdė sutartimi prisiimto įsipareigojimo laiku grąžinti paskolą, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą suteiktą paskolos sumą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų delspinigių bei kitų piniginių sumų pagal Vartojimo paskolos sutartį Nr. 11742 sumokėjimo.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 str. 1 d. Pagal CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė paskolos negražino, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 300,00 Lt negražintos paskolos yra tenkintinas.

7Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 300,00 Lt. Remiantis sutarties 1.25 p. ir 9.2 p., numatančiu, jog atsakovei uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, atsakovė moka ieškovui 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, ieškovas atsakovei paskaičiavo 300,00 Lt delspinigius. Pagal ieškovo delspinigių paskaičiavimo aktą, delspinigiai sudaro 300,00 Lt už 100 dienų, t. y. po 1 procentą nuo nesumokėtos 300,00 Lt sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 365 procentai (365 d. x 1 proc./d.).

8Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis neįvykdoma ar vykdoma netinkamai. CK 6.258 str. 2 d. kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma yra aiškiai įtvirtintos įskaitinės netesybos. CK 6.71-6.75 str., reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nepaisant to, nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatyrimu, silpnavališkumu ar kitomis skolininką verčiančiomis neapgalvotai elgtis aplinkybėmis nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlyga, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. Susitarimų dėl netesybų dydžio vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet taip pat ir su viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamo dydžio netesybos, užuot atlikusios kompensacinę funkciją, gali peraugti į lupikavimą, pažeidžiantį viešą interesą. Tai, kad CK įtvirtintos būtent įskaitinės netesybos, kaip ir tai, kad CK draudžia baudines netesybas, ne vieną kartą nutartyse yra pabrėžęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje L.A. D. v. GNSB „Krantas-2“, bylos Nr.3K-3-721/2002; 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje M. M. v. O. M., bylos Nr.3K-3-866/2002; 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje B. R. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-218/2003; 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr.3K-3-1070/2003; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-3-316/2005; 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr.3K-3-394/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje K.P. v. IĮ „Vidista“, bylos Nr. 3K-3-405/2006 ir kt.).

9Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne tik 1 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai, kokie ir yra šiuo atveju UAB „VIA SMS LT“ numatyti bendrosiose paskolos sutarties sąlygose, bet net už juos penkis kartus mažesni 0,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai visais atvejais laikytini neprotingai dideliais. Sutartyje nustatyti 365 procentų per metus dydžio delspinigiai daugiau nei septyniasdešimt kartų viršija CK 6.210 str. 1 d. numatytą delspinigių dydį. Įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

10CK 6.73 str. 2 d. įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 str. 3 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinę, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

11Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, ir vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovui priteistinų delspinigių dydis mažintinas dešimt kartų, t.y. iki 36,5 procentų metinių delspinigių, vietoje reikalautų 300,00 Lt priteisiant 30,00 Lt delspinigių.

12Remiantis sutarties 9.7 p. ir 9.11 p., numatančiu, jog jei ieškovas išsiunčia paprastą ar registruotą laišką, kuriame primena apie sutartį nustatytų įsipareigojimų uždelsimą, ieškovas taip pat turi teisę pareikalauti atlyginti išlaidas už laiško paruošimą ir išsiuntimą ne didesnes kaip 35,00 Lt už laišką, ieškovas, išsiuntęs atsakovei 2011-01-26 paskutinį įspėjimą, paskaičiavo 35,00 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas.

13Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Remiantis CPK 93 str. 2 d., iš atsakovės ieškovui priteistina proporcinga patenkintiems reikalavimams (57,48 proc.) sumokėto 72,00 Lt žyminio mokesčio dalis (27-28 b. l.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėto žyminio mokesčio suma yra minimali ir nebūtų mažesnė, jei būtų prašoma priteisti mažesnius delspinigius, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais iš atsakovės priteistina visa ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma. Iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinos 181,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (25, 26 b. l.) (CPK 98 str.).

15Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6. 73 str., 6.210 str. 1 d., 6.881 str., 6.882 str., 6.886 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės J. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 300,00 Lt (trijų šimtų litų 00 ct) skolą, 30,00 Lt (trisdešimties litų 00 ct) delspinigius, 35,00 Lt (trisdešimt penkių litų 00 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 365,00 Lt (trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų 00 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-03-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 253,50 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt trijų litų 50 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „VIA SMS LT“, įmonės kodas 302528348, buveinės adresas Gedimino pr. 24, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT50 7044 0600 0763 1643, AB SEB banke.

18Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.

19Atsakovė J. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas UAB „VIA SMS LT“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „VIA SMS LT“ prašo priteisti iš atsakovės J. K. 300,00 Lt... 3. Atsakovei J. K. ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – susitarimą papildyti... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d.... 7. Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 300,00 Lt. Remiantis... 8. Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa:... 9. Minėtose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne... 10. CK 6.73 str. 2 d. įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles... 11. Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, ir vadovaujantis CK 1.5 str.... 12. Remiantis sutarties 9.7 p. ir 9.11 p., numatančiu, jog jei ieškovas... 13. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui... 14. Remiantis CPK 93 str. 2 d., iš atsakovės ieškovui priteistina proporcinga... 15. Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d.,... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės J. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 300,00 Lt (trijų... 18. Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių dalies.... 19. Atsakovė J. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas UAB „VIA SMS LT“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...