Byla B2-972-413/2020
Dėl BUAB „Aravis“ 2019 m. lapkričio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. K. skundą dėl BUAB „Aravis“ 2019 m. lapkričio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi UAB „Aravis“ iškelta bankroto byla, 2011 m. spalio 12 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas vėlesnėmis nutartimis. Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

52.

6Teisme 2019 m. lapkričio 11 d. gautas kreditorės (pareiškėjos) A. K. skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2019 m. lapkričio 4 d. BUAB „Aravis“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

72.1.

8Skundžiamu nutarimu kreditorių susirinkimas Nutarė 1) 65 819,33 Eur BUAB „Aravis“ reikalavimo teisę realizuoti dvejose varžytynėse šia tvarka: a) pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 65 819,33 Eur; b) antrose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 45 000,00 Eur; 2) 120 100,58 Eur BUAB „Aravis“ reikalavimo teisę realizuoti dvejuose varžytynėse šia tvarka: a) pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 120 100,58 Eur; b) antrose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 100 0000 Eur; 3) nepardavus turto per dvejas varžytynes, dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos nustatymo šaukiamas kreditorių susirinkimas; 4) su pastaba 1) dalies a) punkto formuluotę papildyti žodžiais: „ir 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos“. Esminė aplinkybė, iš kurios kildinamas skundo pagrindas yra tai, kad skundžiamu nutarimu siekiama realizuoti teismų procesinių sprendimų pagrindais kilusias reikalavimo teises jas parduodant, bankroto administratoriui (tikėtinai tyčia) net nepateikus vykdomąjį raštą antstoliui dėl skolos išieškojimo iš skolininkų (į reikalavimus, kuriuos siekiama iškart parduoti, šiems reikalavimams neįgijus priverstinai ir realiai vykdomų dokumentų statuso).

92.2.

10Pažymi, kad pateikimo antstoliui vykdyti būtinosios sąnaudos yra itin nereikšmingos (220 Eur) esant didelei reikalavimo sumai, kokios ir yra skundžiamo nutarimo atveju (65 819,33 Eur ir 120 100,58 Eur). Be to, antstoliui perduoto išieškoti reikalavimo vertė ir patrauklumas potencialiam reikalavimo pirkėjui (jei nuspendžiama reikalavimą perleisti vykdymo procese) padidėja ir dėl to, kad tokiu atveju naujajam kreditoriui sumažėja procesinių veiksmų sąnaudos ir rizikos, susijusios su vykdytinų reikalavimo teisių įgyvendinimu (nereikia kreiptis į teismą, kreditoriaus pakeitimą atlieka pats antstolis).

112.3.

12Tai, kad už ginčijamo nutarimo priėmimą balsavo BUAB „Aravis“ kreditorė K. S. M., kurios balsais ir priimtas įmonei ir jos kreditoriams žalingas nutarimas, paaiškinama informacija apie šios kreditorės ryšius su skolininkais bei jos ir bankroto administratoriaus veikimą skolininkų naudai. Pažymi, kad būtent pareiškėja A. K. pateikė Kauno apygardos teismui prašymą dėl BUAB „Aravis“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 17 d. nutartimi atsisakė pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. balandžio 14 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį ir išsprendė klausimą iš esmės – pripažino BUAB „Aravis“ bankrotą tyčiniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi paliko Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartį nepakeistą. Nepaisant aukščiau nurodytų sprendimų, bankroto administratorius pateikė prašymą dėl BUAB „Aravis“ pabaigos.

132.4.

14Bankroto administratoriui nevykdant pareigos ginti kreditorių interesus, vėlgi ne bankroto administratorius, o kreditorė A. K. pateikė netiesioginį ieškinį atsakovams A. B., V. B., trečiajam asmeniui BUAB „Aravis“ dėl žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 10 d. sprendimu kreditorės pateiktą ieškinį tenkino, priteisė BUAB „Aravis“ iš atsakovo A. B. 120 100,58 Eur žalos atlyginimą, taip pat priteisė solidariai iš abiejų atsakovų 65 819,33 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (65 819,33 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2017 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas valstybės naudai priteisė iš atsakovų po 1131,50 Eur žyminio mokesčio ir po 5,22 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-417-302/2019 paliko Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 10 d. sprendimą nepakeistą.

152.5.

16Pareiškėja nesutinka su skolininkų skolos pardavimu. Pažymi, kad kreditorė buvo pateikusi antstoliui D. Š. vykdyti Kauno apygardos tesimo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2016-390/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (toje pačioje byloje, kurioje kreditorė kreipėsi su netiesioginiu ieškiniu), o antstolis yra areštavęs A. B. ir V. B. turtą. Bankroto administratorius nesiėmė jokių veiksmų dėl skolos išieškojimo, nors skolininkai turi turto, praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo nesugebėjo pateikti vykdomąjį raštą antstoliui dėl skolos išieškojimo iš skolininkų.

172.6.

18Atkreipia dėmesį, jog ginčijamą nutarimą inicijavo ir už jį balsavo tik kreditorė K. S. M., kuri kartu su skolininku A. B. yra UAB „Aravis“ savininkai. Pareiškėjos nuomone, K. S. M. gina buvusių įmonės vadovų – skolininkų A. B. ir V. B. interesus, todėl egzistuoja interesų konfliktas – kreditorė K. S. M. balsuodama „už“, siekia sumažinti skolos išieškojimą, taigi yra šališka ir turėjo nusišalinti nuo tokio klausimo svarstymo kreditorių susirinkime, tačiau to nepadarė ir veikė prieš kitus BUAB „Aravis“ kreditorius.

192.7.

20Kreditorė K. S. M., balsuodama raštu papildė skundžiamą nutarimą 2 – uoju darbotvarkės klausimu pastaba „1) dalies a) punkto formuluotę papildyti žodžiais: ir 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos“. Pažymi, kad BUAB „Aravis“ kreditoriams nepateikus visų kreditorių susirinkimo projektų, kurių pagrindu buvo priimtas ginčijamas, laikytina, kad šis nutarimas yra neteisėtas ir priimtas pažeidžiant kreditorių susirinkimo procedūrą.

213.

22Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Aravis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo prašo pareiškėjos A. K. skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

233.1.

24Administratorius nesutinka su skundo argumentais dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo pažeidimų. Nurodo, kad 2019 m. spalio 24 d. pranešimu Nr. VK-0580 bendrovės kreditoriai buvo informuoti apie 2019 m. lapkričio 4 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą, jiems buvo pateikta visa reikalinga medžiaga, taip pat ir 2019 m. birželio 27 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-417-302/2019, kurioje aiškiai nurodyta, kad priteista solidariai iš abiejų atsakovų 65 819,33 Eur žalos atlyginimas ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (65 819,33 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. balandžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kiekvienas protingas ir sąžiningas asmuo turėjo ir galėjo suvokti, jog parduodamas iš varžytynių tas pats turtas su priteistomis solidariai iš abiejų atsakovų ieškovui BUAB „Aravis“ palūkanomis. Pareiškėjos teiginiai, neva skundžiamo nutarimo pastaba liečia tik turto pardavimą pirmosiose varžytynėse, laikytini akivaizdžiai nesąžiningais, o nurodomas procedūrinis pažeidimas yra deklaratyvus ir nepagrįstas.

253.2.

26Patys kreditoriai pasirinko savo teisių realizavimo būdą, t. y. balsavimą raštu ir pasirinkdami neatvykti į šaukiamą kreditorių susirinkimą. Raštu pareikštos kreditorių nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbiama kreditorių susirinkimo metu. Išankstinio pranešimo apie raštu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį ĮBĮ normos nenumato, todėl kreditorius, kuris yra suinteresuotas kitų kreditorių raštu pareikšta nuomone, turi galimybę dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją atitinkamai balsuodamas.

273.3.

28Iš ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos darytina išvada, jog įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą susiejo su teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dydžiu. Kreditorės K. S. M. finansinis reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl ji yra bendrovės kreditorė ir pagal ĮBĮ turi teisę balsuoti bendrovės kreditorių susirinkime (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Nei vienas kreditorius nei raštu, nei žodžiu nepareiškė pretenzijų bei prašymų dėl galimo minėtos kreditorės balsavimo. Bendrovės patvirtinta tvarka nenumato jokių ribojimų dėl balsavimų. Bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo. Vien tai, kad už ginčijamo nutarimo priėmimą balsavo kreditorė S. K. M., kuri yra bendrovės savininkė kartu su skolininku A. B., nesudaro pagrindo išvadai, jog dėl to skundžiamas nutarimas yra neteisėtas, ar kad ši kreditorė elgiasi nesąžiningai. Visi kreditoriai turi vienodas teises, taip pat dalyvauti bei balsuoti kreditorių susirinkime, o skunde nurodyta kreditorė neturėjo teisinio pagrindo nusišalinti svarstant ginčijamą kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimą, nes būtų pažeisti kreditorių lygiateisiškumo ir autonomijos principai.

293.4.

30Bankroto pripažinimas tyčiniu neužkerta administratoriui galimybės kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos, o kreditoriams nėra užkertamas kelias kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Taigi administratorius, vykdydamas 2017 m. vasario 10 d. BUAB „Aravis“ pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą bei vadovaudamasis ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalimi, pagrįstai ir teisėtai kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą priimti sprendimą dėl B UAB „Aravis“ pabaigos.

313.5.

32Klausimai dėl sandorių naudingumo bendrovei bei galimai bendrovei atsiradusios žalos, sudarius tam tikrus sandorius, buvo sprendžiami Kauno apygardos teismo civilinėse bylose, kuriose buvo nagrinėjami BUAB „Aravis“ administratoriaus ieškiniai atsakovams V. B. ir A. B. dėl žalos atlyginimo. Klausimai dėl tam tikrų įmonės sandorių buvo nagrinėjami ir ikiteisminio tyrimo metu. Priešingai nei teigia pareiškėja, administratorius tinkamai vykdė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte jam pavestas funkcijas. Pareiškėjos teiginiai, kad bankroto administratorius veikė išvien su skolininkais, kurie bendrovę prie bankroto privedė tyčia, yra subjektyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais, grįsti tik deklaratyviais ir niekuo nepagrįstais teiginiais.

333.6.

34Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos argumentais, kad nepradėjus priverstinio skolos išieškojimo proceso, bendrovė (ir jos kreditoriai) gaus ženkliai mažesnę naudą. Administratoriaus nuomone, tai traktuotina kaip akivaizdus BUAB „Aravis“ bankroto procedūrų vilkinimas, pažeidžiantis bendrovės bei kitų jos kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus. Skundžiamas nutarimas niekaip nepažeidžia bankrutavusios bendrovės kreditorių teisių, nes reikalavimo teisių pardavimas už nutarime nurodytas pradines pardavimo kainas reiškia, jog reikalavimo teisės parduodamos už visą priteistos sumos kainos. Pareiškėja nevertino bendrovės bankroto procese atliktų veiksmų, faktinių bylos aplinkybių, administravimo išlaidų bei kaštų, ilgai užsitęsusio bankroto proceso. Administratoriaus vertinimu, turto pardavimo kaina ir tvarka neprieštarauja protingumo, teisingumo, sąžiningumo principams ir nepažeidžia kreditorių interesų bei teisėtų jų lūkesčių.

354.

36Suinteresuotas asmuo S. K. M. prašo pareiškėjos skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

374.1.

38Kreditorių susirinkimo sprendimas parduoti reikalavimo teises į skolininkus varžytynėse yra pagrįstas įstatymu (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p.), bankroto proceso operatyvumu bei ekonomiškumu ir visiškai atitinka bendrovės kreditorių interesus. Pažymi, jog turto pardavimo tvarkos nustatymas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija.

394.2.

40Pareiškėja, kritikuodama bendrovės kreditorės K. S. M. pasiūlytą ir vėliau kreditorių susirinkime patvirtintą reikalavimo teisių pardavimą varžytynėse, neatsižvelgė į tai, jog bendrovės turto pardavimas varžytynėse, priešingai nei išieškojimas, labiau atitinka bankroto proceso principus bei bendrovės kreditorių interesus. Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina. Tačiau turi būti atsižvelgta į bankroto procese aktualius terminus, t. y. į tai, kad įmonės turtas gali būti nerealizuotas arba turto realizavimo procesas gali užsitęsti, kas vilkintų bankroto procedūras. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto procesas tęsiasi nuo 2011 m. birželio 30 d., t. y. daugiau kaip aštuonerius metus, siekiant baigti bankroto procedūras, nutarimas parduoti reikalavimo teises yra visiškai pagrįstas ir atitinka ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies bei teismų praktikos nuostatas.

414.3.

42Varžytynės yra skelbiamos specialiojoje interneto svetainėje, todėl jos yra skaidrus turto pardavimo būdas. Teismų praktikoje pripažįstama, jog kreditorių susirinkimo nutarimas parduoti reikalavimo teises varžytynėse neprieštarauja ĮBĮ imperatyvioms nuostatoms, o turto pardavimo iš varžytynių būdas gali būti laikomas skaidriausiu, labiausiai atitinkančiu kreditorių interesus. Priešingai nei teigia pareiškėja, antstolių vykdomas išieškojimas pagal reikalavimo teises būtų visiškai nenaudingas ir neefektyvus, kadangi jo metu nėra nustatoma mažiausia turto pardavimo kaina, vertinama faktinė skolininkų padėtis, egzistuoja neribota skolininkų skundų galimybė, kas išieškojimo procesą užtęstų metų metus. Dėl šios priežasties būtent bendrovės turto realizavimas vykdant išieškojimo procesą pažeistų koncentruotumo ir ekonomiškumo principus bankroto procese bei prieštarautų kreditorių interesams.

434.4.

44Iš elektroniniame varžytynių portale patalpintų skelbimų matyti, jog juose nurodoma tokia informacija: varžytynių numeris; turto savininko vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimas); bankroto administratoriaus, parduodančio turtą iš varžytynių, vardas ir pavardė, elektroninis paštas pasiteirauti, kur kreiptis dėl turto apžiūrėjimo; trumpas turto aprašymas; varžytynių pabaigos laikas; varžytynių dalyvio mokesčio dydis; pradinė pardavimo kaina. Nurodytu telefonu susidomėję pirkėjai gali pasiteirauti platesnės informacijos apie parduodamą turtą, t. y. sužinoti, į kokius asmenis parduodama reikalavimo teisė. Dar daugiau – yra galimybė pateikti užklausą varžytynes paskelbusiam bankroto administratoriui elektroniniu paštu, kuris suteikia reikalingą informaciją apie reikalavimo teisę.

454.5.

46Pareiškėjos nurodomi argumentai, jog kreditorė gina skolininkų A. B. ir V. B. interesus yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti teiginiai. Kreditorė K. S. M. neturi jokio neskaidraus suinteresuotumo veikti bendrovės skolininkų ar kitų asmenų nei bendrovės ar jos kreditoriai interesais. Pati K. S. M., būdama bendrovės kreditore, yra suinteresuota kuo didesniu bendrovės, savo ir kitų kreditorių reikalavimų patenkinimu, skaidriu ir operatyviu bankroto procesu. K. S. M. nėra skolininkė pagal siekiamas realizuoti reikalavimo teises, nėra jokių duomenų apie jos veikimą skolininkų A. ir V. B. naudai, t. y. neegzistuoja nei giminystės, nei kiti glaudūs šių asmenų ryšiai, kurie galėtų lemti K. S. M. suinteresuotumą.

474.6.

48Pažymi, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25. d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2- 2024-590/2012 iš pareiškėjos sutuoktinio L. K. kreditorės K. S. M. naudai buvo priteista 550 000 Lt skola. Sprendime nurodyta, jog išieškojimas gali būti vykdomas tik baigus išieškojimą iš bendrovės. Šiuo atveju akivaizdu, kad pareiškėja, netgi matydama, jog yra veikiama bendrovės ir jos kreditorių interesais, siekia kuo ilgiau užtęsti išieškojimo procesą, kad nukelti skolos išieškojimą iš jos sutuoktinio.

494.7.

50Byloje nėra jokio pagrindo manyti, kad bankroto administratorius, vykdydamas bendrovės bankroto procesą, būtų veikęs netinkamai arba kartu su skolininkais. Reikalavimo teisių pardavimą varžytynėse pasiūlė kreditorė K. S. M., šiam pasiūlymui pritarė kreditorių susirinkimas, todėl neegzistuoja net teorinė bankroto administratoriaus suinteresuotumo galimybė.

514.8.

52Atkreipia dėmesį, jog įgyjantis reikalavimo teisę varžytynėse asmuo ją perka ne pagal priimtą nutarimą, o pagal jam iš anksto pateiktą teismo sprendimą. Taigi iš jo pirkėjui tampa aišku, kad iš varžytynių parduodamą turtą sudaro visa teismo sprendimu priteista suma (su palūkanomis ir kt.). Šiuo atveju kreditorės pridėta pastaba jokios reikšmės reikalavimo teisių pardavimui neturi. Dėl šios priežasties pareiškėjos argumentas, kad antrose varžytynėse reikalavimo teisė būtų parduodama be 5 proc. palūkanų, yra nepagrįstas.

53Pareiškėjos A. K. skundas dėl BUAB „Aravis“ 2019 m. lapkričio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atmestinas

545.

55Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, ir jam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

566.

57Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamas BUAB „Aravis“ kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas galiojant ĮBĮ nuostatoms, todėl klausimas dėl šio nutarimo teisėtumo sprendžiamas vadovaujantis prieš tai galiojusiomis ĮBĮ nuostatomis.

587.

59Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato ĮBĮ. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

608.

61Bylos duomenimis nustatyta, kad įsiteisėjusiomis teismo nutartimis BUAB „Aravis“ bankroto byloje yra patvirtinti aštuonių kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma siekia 186 356,40 Eur (b. l. 22).

629.

632019 m. lapkričio 4 d. įvykusiame bankrutavusios UAB „Aravis“ kreditorių susirinkime dalyvavo (balsavo raštu) du kreditoriai: K. S. M. (155 980,94 Eur, atitinkamai 83,70 proc.) ir A. K. (9379,27 Eur, atitinkamai 5,03 proc.), iš viso dalyvavo kreditorių, kurių finansinių reikalavimų suma siekia 165 360,21 Eur, kas sudaro 93,76 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos vertine išraiška (b. l. 16).

64Dėl procedūrinių klausimų

6510.

66ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius skundą suinteresuotiems asmenims UAB ,,Vevira“, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kt., bylos Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

6711.

68Pareiškėja skunde nurodo, kad buvo pažeista jos teisė būti informuotai apie skundžiamo nutarimo projektus, kas apribojo jos galimybę pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais.

6912.

70Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 10 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-967-390/2018, bankrutavusiai UAB „Aravis“ priteista iš atsakovo A. B. 120 100,58 Eur žalos atlyginimo, ir solidariai iš atsakovų A. B. bei V. B. – 65 819,33 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 47–50). Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-417-302/2019, Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 10 d. sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 51–56).

7113.

72Įsiteisėjus minėtam teismo sprendimui, BUAB „Aravis“ bankroto byloje didžiausią balsų daugumą turinti kreditorė K. S. M. (83,70 proc.), vadovaudamasi ĮBĮ 22 straipsnio 3 dalimi, 2019 m. spalio 21 d. kreipėsi į administratorių, prašydama sušaukti kreditorių susirinkimą klausimui dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo (b. l. 20). Tuo pačiu pasiūlė ir būsimo nutarimo projektą:

7313.1.

7465 818,33 Eur BUAB „Aravis“ reikalavimo teisę realizuoti dvejose varžytynėse šia tvarka:

75a)

76pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 65 819,33 Eur;

77b)

78antrose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 45 000 Eur.

7913.2.

80120 100,58 Eur BUAB „Aravis“ reikalavimo teisę realizuoti dvejose varžytynėse šia tvarka:

81a)

82pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 120 100,58 Eur;

83b)

84antrose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 100 000 Eur.

8513.3.

86Nepardavus turto per dvejas varžytynes, dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos nustatymo šaukiamas kreditorių susirinkimas.

8714.

88BUAB „Aravis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ įgaliotas asmuo 2019 m. spalio 24 d. kreditoriams išsiuntinėjo pranešimus, kuriuose nurodė, kad kreditorių susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 4 d. 11.00 val., ir nurodė darbotvarkę: 1) procedūrinis klausimas; 2) dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo. Prie šio pranešimo kreditoriams pridėjo kreditorės S. K. M. 2019 m. lapkričio 21 d. prašymą, balsavimo raštu biuletenį ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartį iš civilinės bylos Nr. e2A-417-302/2019 (b. l. 19). Pažymėtina, kad balsavimo raštu biuletenyje dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo buvo įrašytas būtent kreditorės S. K. M. pasiūlytas nutarimo projektas (b. l. 21).

8915.

90Pareiškėja 2019 m. lapkričio 4 d. susirinkime balsavo raštu „prieš“ pasiūlytą nutarimo projektą, o kreditorė K. S. M., atstovaujama advokato T. B., balsavo „už“ ir pasiūlė 1 dalies a punktą papildyti formuluote „ir 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos“ (b. l. 24–25). Kiti kreditoriai susirinkime nedalyvavo ir raštu nebalsavo, todėl 2019 m. lapkričio 4 d. skundžiamas nutarimas priimtas 83,70 proc. balsų daugumą.

9116.

92Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad susirinkimo dalyviams pateikiant susirinkimo darbotvarkę turi būti nurodyti numatomi svarstyti susirinkimo klausimai, tačiau kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai susirinkime, nėra ir negali būti žinomi iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos. Įstatymai nereglamentuoja kada, kaip ir kiek gali būti pateikta nutarimų projektų, taip pat įstatymas neįpareigoja pateikti visus įmanomus nutarimų projektus, tačiau vadovaujantis susirinkimo esme laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų projektus, juos svarstyti ir nutarti balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, jie nėra privalomi pateikti, o pateikti neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-458/2012).

9317.

94Taigi, atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką, darytina išvada, kad vien aplinkybė, jog administratorius neinformavo kitų kreditorių apie kreditorės K. S. M. pasiūlymą papildyti nutarimo projektą dėl 5 proc. palūkanų savaime nedaro tokio nutarimo neteisėtu, todėl pareiškėjos argumentas, jog buvo pažeista jos teisė būti informuotai apie nutarimo projektus, dėl ko buvo apribota jos galimybė pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, atmestini kaip nepagrįsti.

9518.

96Pažymėtina, jog BUAB „Aravis“ reikalavimo teisė į A. B. ir V. B. yra aiškiai apibrėžta šios nutarties 12 punkte nurodytuose teismų procesiniuose sprendimuose, o susirinkime kreditoriai nustato tik tokios reikalavimo teisės pardavimo tvarką ir kainą. Tai reiškia, kad įmonės reikalavimo teisė į skolininkus varžytynėse turėtų būti pardavinėjama būtent tokia, kokia ji yra nurodyta įsiteisėjusiame Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 10 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-967-390/2018. Remiantis nurodytu, spręstina, kad ĮBĮ įtvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo.

9719.

98Šioje byloje teismas laiko, kad būtina įvertinti ginčijamo nutarimo pobūdį ir jo turinį. Pareiškėjos teigimu, skolininkai turi turto, kuris yra areštuotas Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartimi ir į kurį galima nukreipti išieškojimą vykdymo procese vykdant teismo sprendimą toje pačioje civilinėje byloje.

9920.

100Pažymėtina, jog administratorius bankrutavusios įmonės turto pardavimo proceso metu yra saistomas ne tik ĮBĮ nuostatų, bet ir profesinės rūpestingumo pareigos, siejamos su jau minėtu įpareigojimu veikti išskirtinai kreditorių ir bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesais. Šiame kontekste svarbu tai, kad bankroto procedūrų tikslas yra siekis, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas būtų parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-399-219/2018).

10121.

102Įsiteisėjusių teismų procesinių dokumentų vykdymo procesas yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalyje, Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Antstoliui priėmus vykdyti teismo sprendimą, patiriamos vykdymo išlaidos, be to turtas iš karto nepradedamas realizuoti, pirmiausiai atliekami pradiniai vykdymo veiksmai: siunčiamas raginimas skolininkui įvykdyti teismo sprendimą gera valia (CPK 655 str.); neįvykdžius teismo sprendimo per raginime nurodytą terminą, nustatoma išieškojimo iš skolininko pajamų ir turto eilės tvarka (CPK 662–664 straipsniai); jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis (kaip nagrinėjamu atveju (b. l. 57–60)), dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui pateikti sutikimą dėl turto dalies nustatymo, o nepateikus sutikimo, antstolis turi kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrame turte nustatymo (CPK 667 str.); antstolis areštavęs skolininko turtą, turi jį įkainoti. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 675, 681, 682 straipsniai); skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas, kurio vertė viršija 2000 Eur, taip pat kitas kilnojamasis turtas, kurio vieneto vertė viršija 30 000 Eur, realizuojamas parduodant iš varžytynių (CPK 691, 694 straipsniai); pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 718 str.); antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro šešiasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytos turto kainos (CPK 722 str.); ir t. t. Be to, antstolio priimti patvarkymai ir veiksmai įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiami teismui (CPK 510 str.).

10322.

104Taigi, pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad civilinėje byloje yra areštuotas skolininkams priklausantis turtas, dar nereiškia, jog pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą antstoliui pradėjus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus, areštuotas turtas iš karto bus pardavinėjamas iš varžytynių, nes, kaip nurodyta šios nutarties 21 punkte, iki pardavimo iš varžytynių antstolis turi atlikti eilę kitų veiksmų, skolininkams nesutikus su jo veiksmais, galimi teisminiai ginčai, be to, iš byloje esančio turto aprašo matyti, kad didžioji dalis antstolio aprašyto turto yra bendroji jungtinė nuosavybė arba vien tik skolininko sutuoktinės, o tai sąlygotų dar papildomus teisminius ginčus, todėl sutiktina su bankroto administratoriaus argumentais, jog teismo sprendimu priteistos skolos išieškojimas iš skolininkų gali trukti neribotą laiką.

10523.

106Bankrutavusios įmonės reikalavimo teisė į šios įmonės skolininkus yra įmonės turto dalis. Reikalavimo teisės, kaip ir neparduoto varžytynėse nekilnojamojo turto, pardavimo tvarką įgaliotas nustatyti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p., 25 str. 3 d.). Bankrutavusios įmonės reikalavimo teisės, kaip ir kito įmonės turto, pardavimo kainos tvirtinimas yra įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtas klausimas (ĮBĮ 23 str. 1 d. 5 p.). Kreditorių susirinkimas (komitetas), priimdamas nutarimą parduoti įmonės turtą (reikalavimo teisę), turi nustatyti tokią šio turto pardavimo tvarką ir kainą, kuri atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus.

10724.

108ĮBĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nėra išsamiai reglamentuota bankrutuojančiai įmonei priklausančios reikalavimo teisės pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų. Įgyvendindamas įstatyme įtvirtintą kreditorių susirinkimo kompetenciją parduodamo turto kainą paprastai nustato kreditorių susirinkimas, įvertinęs ją ekonominio naudingumo aspektu, taip pat atsižvelgdamas į kitus veiksnius – realią galimybę parduoti turtą, potencialią turto realizavimo trukmę ir pan. (ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2017, 33 punktas). Taigi kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, o teismas turi ribotą tokių sprendimų kontrolę. Nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2017, 25 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356-915/2017).

10925.

110Taigi, teismas nevertina kreditorių susirinkimo nutarimų ekonominio pagrįstumo, tačiau spręsdamas, ar ginčijamais nutarimais nebuvo pažeistos imperatyviosios teisės normos ir ar jie neprieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, pirmiausia įvertina šiuos nutarimus, atsižvelgdamas į esminį bankroto procedūrų tikslą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015 nurodyta, kad, spręsdamas dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, teismas privalo nustatyti, ar toks nutarimas atitiko bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus, t. y. ar šio nutarimo įgyvendinimas nesumažins bankrutuojančios įmonės turto vertės ir kreditorių galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei.

11126.

112Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes ir teismų praktiką, teismas sprendžia, kad skundžiamas nutarimas vykdyti bendrovės turto pardavimą varžytynių būdu neprieštarauja prieš tai nurodytoms ĮBĮ, CPK nuostatoms – reikalavimo teisė kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka bus pardavinėjama varžytynėse, pirmose varžytinės bus pardavinėjama už tą pačią kainą, kokia yra pati reikalavimo teisė, t. y. 100 proc. kaina, kuri yra didesnė nei nustatyta CPK 718 straipsnyje. Nepardavus reikalavimo teisės pirmose varžytynėse už nurodytą kainą, antrose varžytinėse pardavimo kaina bus mažesnė, bet ne mažiau, nei nustatyta CPK 722 straipsnyje. Nepardavus minėto turto dvejose varžytynėse, dėl tolimesnio pardavimo tvarkos remiantis skundžiamu nutarimu vėlgi spręs BUAB „Aravis“ kreditoriai.

11327.

114Teismo vertinimu, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas neprieštarauja BUAB „Aravis“ nei mažumos, nei didžiausią balsų daugumą turinčių kreditorių interesams. Nesutiktina su pareiškėjos argumentais, jog toks nutarimas galimai gina skolininkų, kurie buvo įmonės vadovai, interesus. Pareiškėjos minėti teiginiai yra deklaratyvūs ir tokius teiginius patvirtinančių įrodymų pareiškėja į bylą nepateikė. Taip pat nesutiktina su pareiškėjos argumentais, kad kreditorė K. S. M. turėjo nusišalinti ir nebalsuoti už skundžiamą nutarimą, nes tai nenumatyta įstatyme. Pareiškėjos teiginiai, kad administratorius netinkamai vykdė ĮBĮ nustatytas ir jam pavestas funkcijas, kad bankroto administratorius veikė išvien su skolininkais, kurie bendrovę prie bankroto privedė tyčia, nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl taip pat atmestini.

11528.

116Priešingai nei teigia pareiškėja, būtent didžiausią kreditorinį reikalavimą, kuris sudaro 83,70 proc. visų reikalavimų sumos, turinti kreditorė K. S. M. turėtų būti suinteresuota parduoti įmonės turtą kuo didesne kaina ir tokiu būdu patenkinti savo kreditorinį reikalavimą kuo didesne apimtimi.

11729.

118Nesutiktina su pareiškėjos argumentais, kad bankroto administratoriui nevykdant pareigos ginti kreditorių interesus ne bankroto administratorius, o kreditorė A. K. pateikė netiesioginį ieškinį atsakovams A. B., V. B., trečiajam asmeniui BUAB „Aravis“ dėl žalos atlyginimo.

11930.

120Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad BUAB „Aravis“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, dar 2012 m. gruodžio 13 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų V. B. ir A. B. 196 424,05 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Byloje taip pat nustatyta, kad BUAB „Aravis“ bankroto administratorius 2014 m. birželio 25 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų A. B. 276 454,09 Lt nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš V. B. – 22 708,90 Lt nuostolių atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 10 d. sprendimu priteisė iš V. B. bankrutuojančiai UAB „Aravis“ 6 576,95 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. birželio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o ieškinį atsakovo A. B. atžvilgiu atmetė (civ. byla Nr. 2-984-273/2015). Taigi, aptartos aplinkybės paneigia pareiškėjos argumentus, jog BUAB „Aravis“ bankroto administratorius negynė bendrovės ir jos kreditorių interesų.

12131.

122Pažymėtina, kad ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje yra nustatytas įmonės likvidavimo terminas – 24 mėnesiai nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos, kurį kreditorių susirinkimo prašymu teismas gali pratęsti. Teismų praktikoje nustatyta, kad ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytas terminas pratęsiamas tik išimtiniais atvejais labai neilgam ir konkrečiam laiko tarpui, kai egzistuoja objektyvios (tiek nuo įmonės kreditorių, tiek nuo įmonės bankroto administratoriaus valios nepriklausančios) priežastys, kliudančios baigti bankroto procedūrą, ir tik tiek, kiek protingomis ir normaliomis laiko bei darbo sąnaudomis reikia procedūroms baigti. Kuo ilgiau trunka įmonės likvidavimo procedūra, tuo didesnės administravimo išlaidos ir atitinkamai mažesnės kreditorių, kurių interesams užtikrinti pirmiausia ir yra skirta bankroto procedūra, galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, tuo ilgiau neapibrėžtoje padėtyje išlaikomi su bankroto proceso metu likviduojamu verslu susiję asmenys. Be to, kuo ilgesnis bankroto procesas, tuo didesnės valstybės sąnaudos, kurios patiriamos teisminio bankroto procese, pačiu brangiausiu būdu likviduojant įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis c. b. Nr. e2-222-330/2017).

12332.

124Nagrinėjamu atveju bankroto byla UAB „Aravis“ iškelta 2011 m. birželio 30 d., įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama 2013 m. kovo 28 d. Taigi, įmonės likvidavimas trunka daugiau nei šešis metus. Teismas ne kartą pratęsė BUAB „Aravis“ likvidavimo procedūrą dėl užsitęsusių teisminių ginčų. Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 16 d. nutartimi nustatė, kad BUAB „Aravis“ likvidavimo procedūros turi būti užbaigtos iki 2020 m. birželio 30 d. Taigi, BUAB „Aravis“ likvidavimo procedūros yra akivaizdžiai užsitęsusios, o tai prieštarauja tiek kreditorių, tiek pačios įmonės, tiek valstybės interesams.

12533.

126Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad byloje nenustatyta aplinkybių, pagrindžiančių, jog skundžiamas bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ ir kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teises bei teisėtus interesus. Todėl panaikinti ginčijamą nutarimą skundo argumentais nėra pagrindo.

127Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

128atmesti pareiškėjos A. K. skundą dėl 2019 m. lapkričio 4 d. BUAB „Aravis“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto2-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo.

129Nutartis kopijas išsiųsti pareiškėjai, bankroto administratoriui ir įpareigoti jį su šia nutartimi supažindinti BUAB „Aravis“ kreditorius.

130Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi UAB „Aravis“... 5. 2.... 6. Teisme 2019 m. lapkričio 11 d. gautas kreditorės (pareiškėjos) A. K.... 7. 2.1.... 8. Skundžiamu nutarimu kreditorių susirinkimas Nutarė 1) 65 819,33 Eur BUAB... 9. 2.2.... 10. Pažymi, kad pateikimo antstoliui vykdyti būtinosios sąnaudos yra itin... 11. 2.3.... 12. Tai, kad už ginčijamo nutarimo priėmimą balsavo BUAB „Aravis“... 13. 2.4.... 14. Bankroto administratoriui nevykdant pareigos ginti kreditorių interesus,... 15. 2.5.... 16. Pareiškėja nesutinka su skolininkų skolos pardavimu. Pažymi, kad kreditorė... 17. 2.6.... 18. Atkreipia dėmesį, jog ginčijamą nutarimą inicijavo ir už jį balsavo tik... 19. 2.7.... 20. Kreditorė K. S. M., balsuodama raštu papildė skundžiamą nutarimą 2 –... 21. 3.... 22. Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Aravis“ bankroto... 23. 3.1.... 24. Administratorius nesutinka su skundo argumentais dėl procedūrinių... 25. 3.2.... 26. Patys kreditoriai pasirinko savo teisių realizavimo būdą, t. y. balsavimą... 27. 3.3.... 28. Iš ĮBĮ 24 straipsnyje įtvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimų... 29. 3.4.... 30. Bankroto pripažinimas tyčiniu neužkerta administratoriui galimybės kreiptis... 31. 3.5.... 32. Klausimai dėl sandorių naudingumo bendrovei bei galimai bendrovei... 33. 3.6.... 34. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos argumentais, kad nepradėjus... 35. 4.... 36. Suinteresuotas asmuo S. K. M. prašo pareiškėjos skundą atmesti. Atsiliepime... 37. 4.1.... 38. Kreditorių susirinkimo sprendimas parduoti reikalavimo teises į skolininkus... 39. 4.2.... 40. Pareiškėja, kritikuodama bendrovės kreditorės K. S. M. pasiūlytą ir... 41. 4.3.... 42. Varžytynės yra skelbiamos specialiojoje interneto svetainėje, todėl jos yra... 43. 4.4.... 44. Iš elektroniniame varžytynių portale patalpintų skelbimų matyti, jog juose... 45. 4.5.... 46. Pareiškėjos nurodomi argumentai, jog kreditorė gina skolininkų A. B. ir V.... 47. 4.6.... 48. Pažymi, jog Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 25. d. sprendimu... 49. 4.7.... 50. Byloje nėra jokio pagrindo manyti, kad bankroto administratorius, vykdydamas... 51. 4.8.... 52. Atkreipia dėmesį, jog įgyjantis reikalavimo teisę varžytynėse asmuo ją... 53. Pareiškėjos A. K. skundas dėl BUAB „Aravis“ 2019 m. lapkričio 4 d.... 54. 5.... 55. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos... 56. 6.... 57. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamas BUAB „Aravis“ kreditorių... 58. 7.... 59. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato ĮBĮ. Bylos, kylančios iš... 60. 8.... 61. Bylos duomenimis nustatyta, kad įsiteisėjusiomis teismo nutartimis BUAB... 62. 9.... 63. 2019 m. lapkričio 4 d. įvykusiame bankrutavusios UAB „Aravis“ kreditorių... 64. Dėl procedūrinių klausimų... 65. 10.... 66. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 67. 11.... 68. Pareiškėja skunde nurodo, kad buvo pažeista jos teisė būti informuotai... 69. 12.... 70. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 10 d.... 71. 13.... 72. Įsiteisėjus minėtam teismo sprendimui, BUAB „Aravis“ bankroto byloje... 73. 13.1.... 74. 65 818,33 Eur BUAB „Aravis“ reikalavimo teisę realizuoti dvejose... 75. a)... 76. pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 65 819,33... 77. b)... 78. antrose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 45 000 Eur.... 79. 13.2.... 80. 120 100,58 Eur BUAB „Aravis“ reikalavimo teisę realizuoti dvejose... 81. a)... 82. pirmose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 120 100,58... 83. b)... 84. antrose varžytynėse nustatyti pradinę pardavimo kainą, lygią 100 000 Eur.... 85. 13.3.... 86. Nepardavus turto per dvejas varžytynes, dėl tolimesnio turto pardavimo... 87. 14.... 88. BUAB „Aravis“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“... 89. 15.... 90. Pareiškėja 2019 m. lapkričio 4 d. susirinkime balsavo raštu „prieš“... 91. 16.... 92. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad susirinkimo dalyviams pateikiant... 93. 17.... 94. Taigi, atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką, darytina išvada, kad... 95. 18.... 96. Pažymėtina, jog BUAB „Aravis“ reikalavimo teisė į A. B. ir V. B. yra... 97. 19.... 98. Šioje byloje teismas laiko, kad būtina įvertinti ginčijamo nutarimo... 99. 20.... 100. Pažymėtina, jog administratorius bankrutavusios įmonės turto pardavimo... 101. 21.... 102. Įsiteisėjusių teismų procesinių dokumentų vykdymo procesas yra... 103. 22.... 104. Taigi, pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad civilinėje byloje yra... 105. 23.... 106. Bankrutavusios įmonės reikalavimo teisė į šios įmonės skolininkus yra... 107. 24.... 108. ĮBĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nėra išsamiai reglamentuota... 109. 25.... 110. Taigi, teismas nevertina kreditorių susirinkimo nutarimų ekonominio... 111. 26.... 112. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes ir teismų praktiką, teismas... 113. 27.... 114. Teismo vertinimu, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas... 115. 28.... 116. Priešingai nei teigia pareiškėja, būtent didžiausią kreditorinį... 117. 29.... 118. Nesutiktina su pareiškėjos argumentais, kad bankroto administratoriui... 119. 30.... 120. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta,... 121. 31.... 122. Pažymėtina, kad ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje yra nustatytas įmonės... 123. 32.... 124. Nagrinėjamu atveju bankroto byla UAB „Aravis“ iškelta 2011 m. birželio... 125. 33.... 126. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad byloje... 127. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,... 128. atmesti pareiškėjos A. K. skundą dėl 2019 m. lapkričio 4 d. BUAB... 129. Nutartis kopijas išsiųsti pareiškėjai, bankroto administratoriui ir... 130. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali...