Byla e2-1807-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskirąjį skundą ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės VERSITUS pareiškimą dėl prisidėjimo prie ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1463-460/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Versina“, uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“, uždarosios akcinės bendrovės „HIDROSTATYBA“ ir uždarosios akcinės bendrovės VERSITUS ieškinius atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir viešojo pirkimo sąlygų pakeitimo, viešojo pirkimo nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) 26.9 ir 96 punktus, viešąjį pirkimą nutraukti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimo riboto konkurso būdu sąlygų“ (pirkimo numeris 165357) iki bus priimtas teismo galutinis sprendimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Versina“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimu „Dėl projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ nutarta pripažinti projektą „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio tikslas – įrengti Klaipėdos mieste 50 metrų ilgio ir 25 metrų pločio baseiną su sveikatingumo centru ir užtikrinti palankias sąlygas investicijoms į regionų ekonomiką, plėtojant sporto ir turizmo infrastruktūrą. Be to, minėtu nutarimu rekomenduota projektą įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kuri <…> turėtų įsipareigoti, kad iki 2016 metų būtų įvykdytas projektas, į kurį būtų investuota ne mažiau kaip 20 mln. litų; pastatytas 50 metrų ilgio ir 25 metrų pločio baseinas su sveikatingumo centru, kt. Teismas, atsižvelgdamas į nurodyta nutarimą, darė išvadą, jog projektas „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ laikytinas ne tik regioninės svarbos objektas, tačiau itin didelę reikšmę turintis ypatingas statinys visos valstybės mastu. Be to, teismo vertinimu, projekto įgyvendinimui aktualią reikšmę turi jo įgyvendinimo terminas.

8Teismas sutiko su ieškovu UAB „Versina“, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ekonomiškumo principu, tačiau projekto stabdymo nelaikė adekvačia priemone ieškovo siekiamam rezultatui (CPK 145 straipsnio 2 dalis).

9Teismas, įvertinęs viešojo pirkimo dokumentus bei Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimą, pažymėjo, jog atsakovas siekė projekto finansavimo iš Europos Sąjungos fondų lėšų, todėl projekto įgyvendinimo visos išlaidos privalėjo būti patirtos iki nurodytos datos, t. y. 2016 m. Dėl to teismas nurodė, jog sustabdžius pirkimo procedūras, užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui paskirtą finansavimą, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo, vykdančio anksčiau minėtą projektą, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 straipsnis, 4237 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

10Teismas aptariamąjį viešąjį pirkimo rezultatą laikė susijusiu su viešuoju interesu – baseine būtų kultivuojamos plaukimo, povandeninio plaukimo ir vandensvydžio sporto šakos, organizuojami įvairaus lygio vandens sporto šakų čempionatai. Teismas nurodė, jog konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.).

11Teismas nustatė, jog atsakovas pirko paslaugas, skirtas didelei visuomenės daliai (baseino statymu suinteresuotos tiek mokyklos, tiek mokinių tėvai, tiek patys mokiniai, tiek visa aktyvi ir sporto visuomenė visos valstybės mastu), todėl atsižvelgdamas į perkamų paslaugų svarbą visuomenei, visuomenės suinteresuotumą sportui ir aktyviam poilsiui, teismas sprendė, jog sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškiltų reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešas interesas.

12Teismo vertinimu, Klaipėdoje esantys keturi privatūs baseinai neužtikrina visuomenės poreikių. Tuo tarpu, teismas pagal viešosios erdvės duomenis nustatė, kad Klaipėdoje nėra nė vieno 50 m ilgio baseino, todėl darė išvadą, jog ginčo objektas susijęs su visiškai kitokio lygio ir kokybės paslaugomis ir 50 m ilgio baseinas itin laukiamas visuomenės ir sporto atstovų (CPK 178, 185 straipsniai).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Ieškovas UAB „Versina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo Nr. 165357) procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) Pirmosios instancijos teismas nepagrįsti sprendė, jog skubus projekto įgyvendinimas yra paremtas Europos Sąjungos paramos gavimu bei paramos įgyvendinimo nustatyto termino, t. y. iki 2016 metų. Apelianto teigimu, skelbime apie pirkimą atsakovas nurodė, kad pirkimo objektas ES lėšomis nefinansuojamas. Be to, pačios perkančiosios organizacijos pasyvūs veiksmai neleis projekto įgyvendinti iki nustatyto termino, kadangi projektas turinčiu valstybinę reikšmę pripažintas 2012 m., tačiau daugiau nei tris metus nebuvo įgyvendinamas. Apelianto teigimu, numatytas 2016 m. terminas yra rekomendacinio pobūdžio ir nereiškia, kad vėliau projektas nebegalės būti įgyvendinamas;

162) Pirmosios instancijos teismas nepagrįsti ir neproporcingai suabsoliutino interesą, kuo operatyviau atlikti pirkimo procedūras, kadangi teisinis netikrumas, susijęs su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, truktų neilgai, o lyginant jį su visu numatomu statybos darbų terminu, taip pat atsižvelgiant, kad projektas turinčiu valstybinę reikšmę pripažintas dar 2012 m., tačiau daugiau nei tris metus nebuvo įgyvendinamas, nesudaro pagrindo išvadai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas ar draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį galėtų neigiamai paveikti viešąjį interesą ir/ar visuomenės gerovę;

173) Pirkimo procedūrų sustabdymas ir uždraudimas perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį apytiksliai keturių mėnesių terminui esminės žalos visuomenei nepadarytų, o jokių priešingai liudijančių įrodymų byloje nėra;

184) Pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo esmės, nenustatinėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų;

195) Apeliantas dėl objektyvių priežasčių nežymiai praleido atskirojo skundo pateikimo terminą, todėl prašo atnaujinti terminą skundui dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarties pateikti ir atskirąjį skundą priimti.

20Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. rezoliucija atnaujino terminą skundui paduoti ir skundą priėmė.

21Ieškovas UAB VERSITUS pareiškimu prisidėjo prie ieškovo UAB „Versina“ atskirojo skundo.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „LitCon“ prašo patenkinti ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį skundą - panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartį ir tenkinti ieškovo UAB „Versina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomą viešą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimą ir uždrausti atsakovui sudaryti viešo pirkimo sutartį. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus ir neteisėtai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo teigimu, neegzistuoja skuba ES finansavimas svarstomas iš iki 2020 metų galiosiančių priemonių. Be to, pirkimo objektu nėra siekiama užtikrinti būtiniausių visuomenės poreikių tenkinimą (sveikatos paslaugos, vandens tiekimas, nuotekų valymas ar pan.), sustabdžius pirkimo procedūras viešasis interesas nebus pažeistas. Tuo tarpu, nesustabdžius, bus grubiai pažeisti viešųjų pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutarti, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.), ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai (VPĮ 3 str. 1 d.).

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašo netenkinti ieškovo UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 27 d. prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui pateikti, netenkinus pirmojo prašymo, prašo ieškovo UAB „Versina“ atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo šiuos atsikirtimus:

241) Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog projekto nepavyks įgyvendinti iki 2016 m. pabaigos, todėl neverta skubėti jį įgyvendinti;

252) Ieškovas nepagrįstai teigia, jog ginčo pirkimas neturi viešojo intereso;

263) Ieškovas nenurodė, kaip procedūrų pažeidimas gali pažeisti pastarojo interesus;

274) Ieškovo reikalavimai dabartinėje pirkimo stadijoje yra visiškai neproporcingi siekiamam tikslui, o pirkimo sutarties sudarymas nėra šio konkurso etapo dalykas.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas ir prisidėjimas prie atskirojo skundo netenkintini, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

31Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas UAB „LitCon“ 2015 m. rugpjūčio 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugsėjo 4 d., 2015 m. rugsėjo 21 d. ir 2015 m. rugsėjo 22 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 34 p., 35 p., 35.4 p., 35.5 p., 54 p. lentelės 4 p., 54 p. pastabas; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. (4.44)-R2-2252 bei 2015 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. (4.44)-R2-2575 dėl atsisakymo patikslinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 34 p., 35 p., 35.4 p., 35.5 p., 54 p. lentelės 4 p., 54 p. pastabas; pripažinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygas neteisėtomis; nutraukti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras, įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu tokia sudaryta – sustabdyti sutarties vykdymą (c. b. Nr. e2-1463-450/2015).

32Ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugpjūčio 26 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) 54 punktą, viešąjį pirkimą nutraukti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimo riboto konkurso būdu sąlygų“ (pirkimo numeris 165357) iki bus priimtas teismo galutinis sprendimas (c. b. Nr. e2-1480-253/2015).

33Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1480-253/2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

34Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas UAB „HIDROSTATYBA“ 2015 m. rugpjūčio 12 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugsėjo 14 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 35 p., 35.4 p.; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. (4.44)-R2-2311 dėl atsisakymo patikslinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygų 26.4 p., 35 p.; pripažinti neteisėtu 2015 m. rugsėjo 3 d. atsakovo sprendimą Nr. (4.44)-R2-2735, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti ieškovo UAB „HIDROSTATYBA“ 2015 m. rugsėjo 3 d. pretenziją; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. rugpjūčio 24 d. konkurso sąlygų paaiškinimą dėl 1, 5, 7-15 klausimų; pripažinti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) sąlygas neteisėtomis; nutraukti viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo – pardavimo sutarties vykdymą (c. b. Nr. e2-1485-460/2015).

35Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1485-460//2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

36Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, prašydamas civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo ieškinį prijungti prie civilinės bylos Nr. e2-1485-460//2015 ir nagrinėti kartu su kitų ieškovų ieškiniais atsakovui civilinėje byloje Nr. e2-1485-460//2015; pripažinti neteisėtu ir panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai“ (pirkimo numeris 165357) 54 punktą, viešąjį pirkimą nutraukti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (c. b. Nr. e2-1508-460/2015).

37Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1508-460//2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

38Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis taip pat nustatė, jog ieškovas UAB VERSITUS 2015 m. rugsėjo 8 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kurį 2015 m. rugsėjo 24 d. patikslino, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. (4.44.)-R2-2591; pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų 26.4. punktą; pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų 34punktą dalyje dėl nustatyto reikalavimo kiekvienam grupės nariui atitikti konkurso sąlygų 26.4. punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą; nutraukti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru, Dubysos g. 12, Klaipėda, statybos darbų pirkimo procedūras; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vykdomo Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru, Dubysos g. 12, Klaipėda, statybos darbų pirkimo procedūrą (c. b. Nr. e2-1533-460//2015).

39Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1533-460//2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

40Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo UAB „Versina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

41CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

42Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas 2015 m. liepos 8 d. CVP IS priemonėmis paskelbė pirkimą supaprastinto riboto konkurso būdu pagal perkančiosios organizacijos (atsakovo) patvirtintas pirkimo sąlygas, pirkimo objektas - Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai.

43Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso egzistavimas sprendžiant ginčus dėl viešojo pirkimo tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešas interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; kt.). Tačiau viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės bei teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.).

44Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia apeliantas, viešasis interesas egzistuoja. Pirma, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pirkimas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimą „Dėl projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ nutarta pripažinti projektą „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio tikslas – įrengti Klaipėdos mieste 50 metrų ilgio ir 25 metrų pločio baseiną su sveikatingumo centru ir užtikrinti palankias sąlygas investicijoms į regionų ekonomiką, plėtojant sporto ir turizmo infrastruktūrą. Dėl to laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog projektas Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru laikytinas ne tik regioninės svarbos objektas, tačiau itin didelę reikšmę turintis ypatingas statinys visos valstybės mastu. Antra, pagal viešoje erdvėje esančią informaciją nustatyta, jog iki šiol ne tik Kalipėdos regione, bet ir visoje Lietuvoje nėra pastatytas nei vienas Tarptautinės vandens sporto federacijos (FINA) reikalavimus atitinkantis 50 metrų baseinas. Atsižvelgdamas į perkamo objekto svarbą ne tik Klaipėdos miesto, bet ir valstybės ekonomikai, plėtojant sporto ir turizmo infrastruktūrą, svarbą didelei visuomenės daliai (baseino statymu suinteresuotos tiek mokyklos, tiek mokinių tėvai, tiek patys mokiniai, tiek visa aktyvi ir sporto visuomenė visos valstybės mastu), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į perkamų paslaugų svarbą visuomenei, visuomenės suinteresuotumą sportui ir aktyviam poilsiui, ir pagrįstai sprendė, jog sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui galimai iškiltų reali grėsmė atsakovo vykdomo paslaugų pirkimo įgyvendinimui dėl tam numatyto laiko bei tuo būtų pažeistas viešas interesas.

45Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo 2 punktu nutarta pasiūlyti (rekomenduoti) projektą įgyvendinti būtent Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, o ne kitam ūkio subjektui, tačiau atsakovui sutikus, pastarasis šio nutarimo 3 punkte nurodyta sutartimi įsipareigojo atlikti nutarime nustatytus darbus iki 2016 metų. Dėl to apeliacinis teismas laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog numatytas 2016 m. terminas yra rekomendacinio pobūdžio ir nereiškia, kad vėliau projektas nebegalės būti įgyvendinamas.

46Kiti atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

47Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti ieškovo UAB „Versina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai ir išsamiai tyrė byloje pateiktus įrodymus bei teisingai juos įvertino, visapusiškai ir objektyviai išaiškino bei nustatė nagrinėjamo klausimo aplinkybes, atskleidė nagrinėjamo klausimo esmę, tinkamai taikė teises normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą nutartį. Pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d.... 8. Teismas sutiko su ieškovu UAB „Versina“, kad laikinosios apsaugos... 9. Teismas, įvertinęs viešojo pirkimo dokumentus bei Vyriausybės 2012 m.... 10. Teismas aptariamąjį viešąjį pirkimo rezultatą laikė susijusiu su... 11. Teismas nustatė, jog atsakovas pirko paslaugas, skirtas didelei visuomenės... 12. Teismo vertinimu, Klaipėdoje esantys keturi privatūs baseinai neužtikrina... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB „Versina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 15. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįsti sprendė, jog skubus projekto... 16. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįsti ir neproporcingai suabsoliutino... 17. 3) Pirkimo procedūrų sustabdymas ir uždraudimas perkančiajai organizacijai... 18. 4) Pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo dėl laikinųjų apsaugos... 19. 5) Apeliantas dėl objektyvių priežasčių nežymiai praleido atskirojo... 20. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. rezoliucija atnaujino... 21. Ieškovas UAB VERSITUS pareiškimu prisidėjo prie ieškovo UAB „Versina“... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „LitCon“ prašo patenkinti... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės... 24. 1) Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog projekto nepavyks įgyvendinti iki 2016... 25. 2) Ieškovas nepagrįstai teigia, jog ginčo pirkimas neturi viešojo intereso;... 26. 3) Ieškovas nenurodė, kaip procedūrų pažeidimas gali pažeisti pastarojo... 27. 4) Ieškovo reikalavimai dabartinėje pirkimo stadijoje yra visiškai... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirasis skundas ir prisidėjimas prie atskirojo skundo netenkintini,... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas... 32. Ieškovas UAB „Versina“ 2015 m. rugpjūčio 11 d. kreipėsi į teismą su... 33. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi nutarė... 34. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas... 35. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi nutarė... 36. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog ieškovas... 37. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nutarė... 38. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis taip pat nustatė, jog... 39. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nutarė sujungti... 40. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 41. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 42. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas 2015 m. liepos 8... 43. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso... 44. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia apeliantas, viešasis interesas... 45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo 2 punktu... 46. Kiti atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti... 47. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 49. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti...