Byla 2A-137-212/2016

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. K. ir trečiojo asmens UAB „Aveplast“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-35-828/2015 pagal ieškovės I. K. ieškinį atsakovams MB „Statybos tempas“, L. R., tretiesiems asmenims UAB „Aveplast“, A. V. dėl netesybų priteisimo ir atsakovų MB „Statybos tempas“, L. R. priešieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo ieškovei I. K., tretiesiems asmenims UAB „Aveplast“, A. V.. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės MB „Statybos tempas“ bei subsidiariai iš atsakovo L. R. 31‘231,55 Eur netesybų. Nurodė, kad su atsakovu MB „Statybos tempas“ (iki pertvarkymo L. R. firma „Statybos tempas“) 2010-10-12 sudarė rangos sutartį dėl statybos darbų atlikimo objekte „Gryčios (pritaikytos kaimo turizmo veiklai), pirties, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, biologinio valymo įrenginių statybos ( - )“. Pagal sutartį darbus atsakovas turėjo užbaigti iki 2012-06-30. Atsakovas informuotas, kad 2011 m. spalio ir lapkričio mėnesiais virš baseino sumontuota aliuminio stiklo konstrukcija yra nesandari ir praleidžia vandenį. Nors šį trūkumą ne kartą atsakovas taisė, iki šiol trūkumų nepašalino. Sutarties 16.2 punktas numato, kad užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, kai rangovas darbus atlieka nekokybiškai ir darbų trūkumų nepašalina. Atsakovui 2014-02-03 pranešė, kad rangos sutartį nutraukia ir pagal sutarties 16.7 punktą reikalauja baudos nuo 10 proc. visos sutarties kainos, t. y. 107‘836,30 Lt. Nurodė, kad atsakovas neištaisė ir kitų defektų: kamino defektų, grindinio šildymo permontavimo, plytelių suklijavimo.

4Atsakovai priešieškiniu prašė pripažinti 2014-02-03 sutarties nutraukimą negaliojančiu ir priteisti iš ieškovės 5‘807,88 Eur skolą už atliktus darbus. Nurodė, kad rangovas visus darbus pagal sutartį atliko tinkamai, tačiau ieškovė dalies jų neapmokėjo. Ieškovė nepagrįstai taikė įskaitymą, kadangi neturėjo reikalavimo teisės į rangovą. Jos nurodyti tariamai rangovo neatlikti darbai iš tikrųjų buvo atlikti rangovo ir perduoti užsakovui. Taip pat nurodė, jog pasibaigusi sutartis negali būti nutraukta.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino iš dalies, pripažino negaliojančiu ieškovės I. K. 2014-02-03 atliktą jos ir atsakovės MB „Statybos tempas“ 2010-10-12 sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 1 dėl statybos darbų pagal projektą „Gryčios (pritaikytos kaimo turizmo veiklai), pirties, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, biologinio valymo įrenginių statyba ( - )“ nutraukimą; priteisė iš ieškovės I. K. atsakovei MB „Statybos tempas“ 2‘561,69 Eur skolą, 267,24 Eur palūkanų bei šešis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2‘828,93 Eur) nuo 2014-05-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisė iš ieškovės I. K. trečiajam asmeniui UAB „Aveplast“ 2‘018,77 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės MB „Statybos tempas“ ieškovei I. K. 117,14 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovės 26,64 Eur, o iš atsakovės MB „Statybos tempas“ 10,36 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Kitą dalį priešieškinio atmetė. Nustatė, kad 2010-10-12 ieškovė ir L. R. firma „Statybos tempas“ (kurios teisių ir pareigų perėmėja yra atsakovė MB „Statybos tempas“) sudarė statybos rangos sutartį Nr. 1, pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti statybos darbus pagal projektą „Gryčios (pritaikytos kaimo turizmo veiklai), pirties, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, biologinio valymo įrenginių statyba ( - )“ ir perduoti darbų rezultatą užsakovui, o užsakovas – apmokėti už juos. Sutarties įvykdymo terminas 2012-06-30. Darbų perdavimo – priėmimo aktas patvirtino, kad darbai pagal Sutartį užbaigti ir perduoti užsakovui. Akte nurodyta darbų užbaigimo data 2012-07-10. 2013-06-11 statybos užbaigimo aktas patvirtino, kad Sutarties objekto statyba baigta, statiniai atitinka projekto sprendinius. Todėl teismas darė išvadą, kad šalių sudaryta Sutartis pasibaigė jos įvykdymu, tarp šalių sudaryta Sutartis pasibaigė (vėliausiai iki 2013-06-11) ir 2014-02-03 užsakovo nutraukta nebegalėjo būti. Todėl užsakovo 2014-02-03 atliktą Sutarties nutraukimą pripažino negaliojančiu.

7Teismo vertinimu, nors ir padarius priešingą išvadą (t. y. pripažinus, kad Sutartis nebuvo pasibaigusi 2014-02-03 ir objektyviai galėjo būti nutraukta) 2014-02-03 užsakovo Sutarties nutraukimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Byloje įrodyta, jog rangovo įrengta stiklo-aliuminio konstrukcija virš name esančio baseino yra nesandari ir už tai yra atsakingas būtent rangovas, kuris mėgino pašalinti trūkumus, tačiau nesėkmingai. Teismas sprendė, jog įvertinus Sutarties didelę kainą (312 315,51 Eur), dideles atliktų darbų pagal ją apimtis (rekonstruotas namas, pastatyti nauji statiniai, įrengtos komunikacijos), aplinkybę, jog sutartis iš esmės įvykdyta (darbai baigti, rezultatas perduotas užsakovui, statiniai priduoti statybos komisijai), aplinkybes, jog nurodytas trūkumas (konstrukcijos nesandarumas) objektyviai gali būti pašalintas, jo šalinimo išlaidos yra tik 8 664,81 Eur, t. y. 2,77 proc. bendros Sutarties kainos, šis pažeidimas negali būti pripažįstamas esminiu ar pakankamu pagrindu nutraukti iš esmės jau įvykdytą sutartį. Užsakovo 2014-02-03 atliktas Sutarties nutraukimas iš esmės prieštarauja proporcingumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams bei favor contractus principui, pagal kurį turi būti siekiama išsaugoti galiojančią sutartį, o sutarties nutraukimas laikomas kraštutine priemone. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes (Sutarties įvykdymą, jos kainą, trūkumo pobūdį bei šalinimo išlaidas), teismas sprendė, kad ieškovė šią kraštutinę priemonę taikė nesant pakankamo pagrindo, todėl reikalavimą dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu tenkino.

8Kadangi ieškovės reikalavimas priteisti netesybas buvo grindžiamas Sutarties nutraukimo dėl rangovo kaltės jam iš esmės pažeidus Sutartį (netinkamai įrengus stiklo-aliuminio konstrukciją ir nepašalinus šio trūkumo) faktu (t. y. sutartine atsakomybe, reikalaujant netesybų, nutraukus atitinkamu pagrindu sutartį) (faktinis ieškinio pagrindas ir dalykas), o ne nuostolių, rangovui vykdant Sutartį, padarymu (t. y. sutartine atsakomybe, reikalaujant nuostolių atlyginimo) (duomenis apie nuostolius ieškovė pateikė, tik siekdama pagrįsti reikalaujamų netesybų dydį), todėl teismas konstatavo, kad rangovui pareiga mokėti Sutartyje numatytas netesybas ieškovės reikalautu pagrindu neatsirado, o ieškovės reikalavimas jas priteisti nepagrįstas, todėl ieškinį atmetė.

9Ieškovė teigė, kad atsakovė neatliko Sutartyje numatytų darbų, kurių bendra vertė pagal Sutartį 6 134,82 Eur – dalį darbų atliko kiti rangovai, dalis darbų iš viso neatlikta. Rangovas nurodė, kad visus darbus atliko, juos atliko tik jis, tik tam tikrą darbų dalį - kiek kitokiu būdu (pvz. sąramų montavimas), todėl pagrįstai gavo apmokėjimą iš ieškovės už visus darbus. Byloje atliktos ekspertizės akte nurodoma, kad iš viso nėra atlikti darbai, kurie buvo numatyti pagal projektą, bendrai 3 246,19 Eur sumai (bankečių, blokų montavimas, dūmtraukių mūrijimas, metalinių sąramų montavimas), kiti ieškovės nurodyti kaip ne rangovo atlikti darbai objekte yra atlikti. Todėl teismas pripažino, kad ieškovė pagrįstai taikė įskaitymą šioje dalyje (3 246,19 Eur sumai), kadangi už šiuos darbus, kurie pagal ekspertizės aktą objekte iš viso nebuvo atlikti, rangovui buvo sumokėta. Tačiau likusioje dalyje (2 561,69 Eur), teismo vertinimu, įskaitymas taikytas nepagrįstai. Darbus (plytelių klijavimo, vėdinimo sistemų įrengimo), kuriuos ieškovė teigė, jog atliko ji arba jos pasitelkti kiti asmenys, atliko rangovas. Tretysis asmuo techninis prižiūrėtojas A. V. patvirtino, jog jo pasirašyti statybos dokumentai atitinka tikrovę. Ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų, kad jos nurodytus darbus (grindų hidroizoliacijų įrengimas, keraminių plytelių grindų dangos įrengimas, oro šildytuvų montavimas, ortakių įrengimas) atliko ne rangovas, o ji pati ar kiti jos pasitelkti asmenys. Teismas sprendė, kad šiuos darbus atliko atsakovė, ir dėl to dalį (2 561,69 Eur) įskaitymų ieškovė taikė nepagrįstai. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas atsakovei iš ieškovės priteisė 2 561,69 Eur skolą už atliktus darbus pagal 2012 m. birželio mėn. atliktų darbų perdavimo aktus, pripažindamas kad ieškovės prievolė sumokėti likusią skolos už šiuos darbus (3 246,19 Eur) baigėsi įskaitymu. Darbai, už kuriuos priteisiama nurodyta skola, ieškovei perduoti 2012-07-16, apmokėta už juos turėjo būti iki 2012-07-23 įskaitytinai. Todėl CK 6. 37, 6.210 straipsnių pagrindu atsakovei iš ieškovės priteisė 267,24 Eur (2 561,69 Eur x 0,016 proc. x 652 d.) palūkanų už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą už laikotarpį nuo 2012-07-24 iki 2014-05-06 įskaitytinai.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-09-22 sprendimo dalį, kuria priešieškinys tenkintinas iš dalies ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atsakovo priešieškinį atmesti visiškai; skirti papildomą ekspertizę pavedant ekspertui atsakyti į papildomus klausimus, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, jog ekspertas skaičiavo atliktų dūmtraukių mūrijimo darbų aktų kiekį ir objekte „Pirtis“, nors pretenzijų dėl rangos darbų objekte „Pirtis“ atsakovei neturi. Ekspertas galimai susipainiojo dėl to, jog Pirties objektą palaikė pačia pirtelės patalpėle Gryčioje, nors Pirtis ir Gryčia yra atskiri pastatai ir turi atskirus statybos dokumentus. Ekspertas skaičiavo atliktų darbų aktų kiekį pagal darbo aprašymą „dūmtraukių mūrijimas“ (darbo kodas N8-175), tačiau neatsižvelgė į tai, kad užaktuotų darbų pagal darbo kodą „N8-175“ objekte „Gryčia“ yra daugiau. Atliktų darbų aktuose darbai nurodyti su kodu N8-175 įvardinti kaip krosnių ir židinių bei dūmtraukių mūrijimas, o jų atitikmenys įrašuose statybos žurnale nurodyti kaip kamino, dūmtraukių mūrijimo darbai, objekte „Gryčia“ židinių ir krosnių nėra, todėl daro išvada, kad ekspertui skaičiuojant tik darbus pagal darbų aprašymą „dūmtraukių mūrijimas“ neįvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių, buvo netiksliai apskaičiuotas užaktuotų ir įrašytų į statybos žurnalą minimų darbų kiekis. Jeigu ekspertizėje būtų įvertintos visos aplinkybės, teismas galimai būtų taikęs įskaitymą didesnėje pusėje, nes faktiškai atliktų darbų yra 8,11 kub. m, o užaktuota ir įrašyta 12,3 kub. m. Kadangi ekspertas ne tiksliai apskaičiavo darbų, kurių kodas N8-175 darbų kiekį objekte „Gryčia“, neįvertino tam tikrų aplinkybių, todėl tikslinga skirti papildomą ekspertizę, nes kitaip bus pažeistos ieškovės teisės ir teisėti interesai. Be to, papildomos ekspertizės skyrimas neužvilkins bylos nagrinėjimo.

12Apeliantė nesutinka su teismo išvadomis, kad statybos rangos darbus (grindų hidroizoliacijų įrengimas, keraminių plytelių grindų dangos įrengimas, oro šildytuvų montavimas, ortakių įrengimas baseino patalpoje) atliko atsakovė MB „Statybų tempas“. 2012-05-11 pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, jog ieškovė pirko oro rekuperacinės sistemos baseino patalpoje darbus iš J. K., 2012-05-12 prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas patvirtina, jog ieškovė atsiskaitė su J. K.. Trečiasis asmuo A. V. patvirtino, jog ortakius išvedžiojo, oro šildytuvus montavo bei oro rekuperacinę sistemą įrengė J. K., bet ne MB „Statybų tempas“. Trečiasis asmuo A. V. teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, jog grindų hidroizoliacijų bei keraminių plytelių grindų dangos įrengimą baseino patalpoje taip pat atliko kitas rangovas, o ne atsakovė MB „Statybų tempas“. Tai patvirtina ir ieškovės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, jog rangovui buvo sumokėta tik už medžiagas, t. y. baseino plyteles ir hidroizoliacines medžiagas. Byloje yra įrodytos aplinkybės, kad rangovas atliktų darbų priėmimo aktuose nurodydavo ir darbus, kurių faktiškai neatlikdavo, tačiau už juos gaudavo atlyginimą. Taip susiklostė dėl to, kad projektą „Gryčios (pritaikytos kaimo turizmo veiklai), pirties, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, biologinio valymo įrenginių statyba ( - )“ dalinai finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ir ieškovė statybas vykdė trimis etapais, po kiekvieno etapo teikdavo prašymą atgauti dalį lėšų, už kurias vėl statydavo. Rangovas buvo įsipareigojęs darbus atlikti pagal etapų terminus, todėl ne kartą darbų aktai buvo pasirašyti tik dėl būtinybės visus dokumentus pristatyti NMA. Statybų eigoje rangovas žadėjo išminusuoti peraktuotus darbus, tačiau to nepadarė. Teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė, t. y. kad tarp šalių buvo susiklostę specifiniai statybos rangos santykiai.

13Tenkindamas atsakovo priešieškinio dalį teismas rėmėsi statybų dokumentais, esančiais byloje. „Gryčios“ statybos darbų žurnalo kopija yra 2 tome, b. l. 65-94, o likusiuose dokumentuose nekalbama apie ginčijamuosius darbus, todėl nėra aišku kodėl teismas jais rėmėsi. Teismas rėmėsi atsakovų paaiškinimais, kuris yra suinteresuotas bylos baigtimi, tačiau netyrė ir nevertino ieškovės į bylą pateiktų įrodymų, trečiojo asmens A. V. paaiškinimų, patvirtinančių, jog ginčijamus darbus atliko ne atsakovas. Teismas nepasiūlė ieškovei pateikti papildomų įrodymų, kaip tai numato CPK 179 straipsnis, nevertino byloje esančių įrodymų visumos, todėl pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą.

14Patikslintu apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „Aveplast“ prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-09-22 sprendimą pašalinant sprendimo 2 lapo 6 pastraipoje išdėstytus motyvus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog teismas turi spręsti bylą pagal pareikštą ieškinį, negali peržengti ieškinio ribų. Tuo tarpu sprendimo 2 lapo 6 pastraipoje nurodė: „Teismo vertinimu, nors ir padarius priešingą išvadą (t. y. pripažinus, kad Sutartis nebuvo pasibaigusi 2014-02-03 ir objektyviai galėjo būti nutraukta) 2014-02-03 užsakovo Sutarties nutraukimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu dėl šių priežasčių. Ieškovė nurodo, kad Sutartį nutraukė, vadovaudamasi Sutarties 16.2 p. dėl jos esminio pažeidimo (rangovas darbus atlieka nekokybiškai, nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus), kadangi rangovo įrengta stiklo-aliuminio konstrukcija virš name esančio baseino yra nesandari ir šis trūkumas nebuvo pašalintas pagal užsakovo reikalavimus per beveik trejus metus. Teismo nuomone, byloje įrodyta, kad ieškovės nurodytas trūkumas egzistuoja ir už jį atsakingas rangovas. Aplinkybę, jog rangovo (subrangovo) įrengta aliuminio-stiklo konstrukcija name virš baseino yra įrengta netinkamai, yra nesandari ir praleidžia kritulius be ieškovės, jos atstovų paaiškinimų, patvirtina ir byloje atliktos ekspertizės išvados (b. l. 3 t. 86-90). Pagrindo nesiremti šiomis išvadomis nėra. Teismui nekelia abejonių išvadas pateikusio eksperto kvalifikacija, taikyti tyrimo metodai. Todėl byloje pripažįstama įrodyta aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai, įrengiant nurodytą konstrukciją, turi trūkumų, už kuriuos atsakingas būtent rangovas (CK 6.650, 6.664, 6.695, 6.697 str.). Kiti bylos duomenys patvirtina, kad šiuos trūkumus po nevienkartinių užsakovo reikalavimų buvo mėginama šalinti (b. l. 1 t. 47, 48). Tačiau, kaip patvirtina ekspertizės išvados, pašalinti jie nebuvo. Tokiu būdu byloje įrodyta, kad rangovas pažeidė Sutartį. Tačiau, teismo nuomone, įvertinus Sutarties didelę kainą (312 315,51 Eur), dideles atliktų darbų pagal ją apimtis (rekonstruotas namas, pastatyti nauji statiniai, įrengtos komunikacijos), aplinkybę, jog sutartis iš esmės įvykdyta (darbai baigti, rezultatas perduotas užsakovui, statiniai priduoti statybos komisijai), aplinkybes, jog nurodytas trūkumas (konstrukcijos nesandarumas) objektyviai gali būti pašalintas, jo šalinimo išlaidos yra tik 8 664,81 Eur (b. l. 3 t. 87), t. y. 2,77 proc. bendros Sutarties kainos, šis pažeidimas negali būti pripažįstamas esminiu, t. y. numatytu Sutarties 16.2 p. ar CK 6.217 str., ir pakankamu pagrindu nutraukti iš esmės jau įvykdytą sutartį (CK 1.5 str. 4 d., 6.217 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju užsakovo 2014-02-03 atliktas Sutarties nutraukimas iš esmės prieštarauja proporcingumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams bei favor contractus principui, pagal kurį turi būti siekiama išsaugoti galiojančią sutartį, o sutarties nutraukimas laikomas kraštutine priemone. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes (Sutarties įvykdymą, jos kainą, trūkumo pobūdį bei šalinimo išlaidas) ieškovė šią kraštutinę priemonę taikė neesant pakankamo pagrindo. Tai yra dar vienas pagrindas pripažinti 2014-02-03 Sutarties nutraukimą negaliojančiu“.

15Mano, kad šis motyvas yra perteklinis ir neturi įtakos galutinei teismo išvadai dėl atsakovo priešieškinio dalies dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, o tuo pačiu ieškovės ieškiniui dėl netesybų priteisimo. Teismas dėstė motyvus, galimai reikšmingus tik tuo atveju, jei ieškovės atliktas sutarties nutraukimas nebūtų pripažintas neteisėtu kitu pagrindu (sutarčiai pasibaigus įvykdymu). Sprendimo 2 lapo 6 pastraipoje išdėstyti motyvai, susiję su neva stiklo – aliuminio konstrukcijos virš name esančio baseino įrengimo trūkumais, pažeidžia trečiojo asmens teises ir teisėtus lūkesčius, nes kaip teisingai teismas nurodė, jog ieškovės ieškinio pagrindas nebuvo susijęs su „nuostolių, atsiradusių rangovui galimai netinkamai vykdant sutartį, atlyginimu“, nes tai galėtų būti kitos bylos faktinis ieškinio pagrindas. Todėl trečiasis asmuo nuo atitinkamų aplinkybių nesigynė, nesinaudojo visų jam prieinamų gynybos priemonių. Teismas minėtoje sprendimo pastraipoje pasisakė dėl aplinkybių, nepatenkančių į ieškovės ieškinio ribas bei nurodė kas už tai atsakingas, tačiau toliau ieškovei išaiškina teisę ginti savo pažeistas teises dėl galimai netinkamai įrengtos konstrukcijos kitoje byloje, t. y. kitu pagrindu, kas patvirtina, kad sprendimo 2 lapo 6 pastraipoje teismo esantys motyvai, susiję su atsakovo (trečiojo asmens) atliktų darbų kokybe nėra ir nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalyku. Šios teismo nustatytos aplinkybės gali būti panaudotos kaip neįrodinėtinos ir laikytinos nustatytomis aplinkybėmis kitoje civilinėje byloje, jei kaip nurodė teismas ieškovė pareikštu ieškinį kitu pagrindu. Todėl nepašalinus šių teismo motyvų, būtų apsunkintos tiek trečiojo asmens, tiek atsakovo galimybės gintis nuo kitu pagrindu pareikšto ieškinio. Be to, minėti teismo sprendimo motyvai yra pertekliniai, neturi jokios įtakos sprendimui. Be to, nei viena bylos šalis neskundžia sprendimo dalies, kuria teismas atmetė ieškovės ieškinį bei patenkino atsakovo priešieškinį pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu. Todėl pašalinus perteklinius teismo motyvus, tai neturės įtakos ir reikšmės galutinėms teismo išvadoms, likusių motyvų pakanka rezoliuciniai daliai pagrįsti. Teismas analizuodamas ir vertindamas tai, kas nagrinėjant šį ginčą nėra aktualu ir pats tai pripažindamas nukrypsta nuo teisinio apibrėžtumo principo. Mano, kad teismo sprendimo 2 lapo 6 pastraipoje motyvai yra pertekliniai.

16Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovai MB „Statybos tempas“ ir L. R. prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o trečiojo asmens UAB „Aveplast“ apeliacinį skundą tenkinti ir atitinkamai pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-09-22 sprendimą bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog tretysis asmuo UAB „Aveplast“ visiškai pagrįstai prašo pašalinti perteklinius motyvus. Tinkamu įvykdymu pasibaigusios sutarties negalima nutraukti, todėl pasisakymas apie atliktų darbų trūkumus ir jų pagrindu ieškovės galimybę nutraukti sutartį yra nelogiškas. Ieškovė ieškinį grindė tik ieškovės vienašaliu sutarties nutraukimu, todėl teismas turėjo ieškinį nagrinėti tik nurodyto faktinio ieškinio pagrindo ribose, tačiau teismas išėjo už ieškinio ribų ir visiškai nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės nurodytas aliuminio-stiklo konstrukcijos name virš baseino įrengimo trūkumas egzistuoja ir už jį atsakingas yra rangovas. Negana to, teismas išaiškino ieškovei, kad ji gali kreiptis į teismą kitu ieškinio pagrindu. Teismas konstatavo prejudicinį faktą, dėl ko nebuvo atsikirtinėjama. Atsakovai nesutinka su ieškovės prašymu skirti papildomą ekspertizę, nes nereiškė reikalavimų dėl atliktų darbų kokybės, neginčijo aktų, todėl be pagrindo buvo paskirta ekspertizė. Be to, bylos nagrinėjimo metu ieškovė sutiko su ekspertizės išvadomis, todėl pasikeitus jos nuomonei nėra pagrindo nagrinėti šio klausimo iš naujo. Mano, jog papildomos ekspertizės skyrimas nėra susijęs su skundžiamu patenkintu priešieškinio piniginiu reikalavimu, atlikti darbai yra ieškovės ir techninio prižiūrėtojo priimti ir jų paskaičiavimui specialių žinių nereikia. Todėl ieškovės reikalavimas dėl papildomos ekspertizės yra visiškai nepagrįstas. Ieškovės argumentai, jog kai kuriuos darbus atliko kiti rangovai, o ne atsakovas MB „Statybos tempas“ prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, iš kurių matyti, jog ieškovė iš atsakovo darbus priėmė, tam neprieštaravo techninis prižiūrėtojas, NMA sumokėjo visus pinigus ieškovei pagal atliktų darbų aktus. Be to, statybos eigoje ieškovė keitė techninius sprendimus ir atsakovas atliko papildomus darbus, už kuriuos ieškovė atsiskaitė. Be to, apeliantė nurodydama, jog tarp šalių susiklostė specifiniai santykiai, pasirašinėjo aktus neatitinkančius tikrovės, gavo iš agentūros pinigus už neatliktus darbus – tai rodo ieškovės neteisėtus veiksmus, nusikalstama ieškovės tariama statybos rangos teisinių santykių specifika. Mano, jog nėra pagrindo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ prašo ieškovės apeliacinį skundą spręsti teismo nuožiūra bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog skundžiamas teismo sprendimas neturi jokios įtakos trečiajam asmeniui.

18Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Aveplast“ apeliacinį skundą ieškovė prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškinio reikalavimą grindė sutarties nutraukimu dėl esminio sutarties pažeidimo (įrengta stiklo aliuminio konstrukcija virš name esančio baseino yra nesandari ir šis trūkumas nebuvo pašalintas pagal užsakovo reikalavimus per beveik trejus metus. Teismas pagrįstai analizavo ieškinyje nurodytas aplinkybes, kuriomis ieškovė grindė savo reikalavimą priteisti netesybas. Nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas pasisakė dėl aplinkybių, kurios nebuvo įrodinėjimo dalyku. Teismas nustatė byloje faktines aplinkybes, pasisakė dėl faktinio ieškinio pagrindo. Be to, pats apeliantas nurodė, kad ieškinio pagrindas buvo grindžiamas netinkamu stiklo – aliuminio konstrukcijos įrengimu ir šio trūkumo nepašalinimu, prieštarauja pats sau nurodydamas, jog teismas peržengė ieškinio ribas. Apeliantas nurodo, jog nepašalinus nurodomų motyvų, būtų apsunkintos jo teisės gintis kitoje byloje. Tačiau tiek atsakovai, tiek tretysis asmuo savo procesiniuose dokumentuose gynėsi nuo pareikšto ieškinio, todėl tai, kad aliuminio konstrukcijos trūkumai atsirado ne dėl jų kaltės – turėjo pareigą įrodyti savo atsikirtimuose. Aplinkybė, jog sprendimo 2 lapo 6 pastraipoje išdėstyti motyvai yra nepalankūs trečiajam asmeniui negali būti vertinama kaip jo teisių ir teisėtų lūkesčių pažeidimas. Apeliantas gindamasis nuo ieškinio turėjo įrodyti, kad stiklo aliuminio konstrukcijos trūkumai atsirado ne dėl jo kaltės. Nesutinka su apelianto argumentais, jog teismo motyvai yra pertekliniai, nes teismas turėjo pasisakyti dėl ieškovės nurodytų aplinkybių, kuriomis ji grindė savo reikalavimą priteisti netesybas. Teismas neperžengė byloje pareikštų reikalavimų, grindė sprendimą atmesti ieškovės ieškinį tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje, todėl nėra pagrindo spręsti, jog buvo pažeistos ir teisinio apibrėžtumo principas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliaciniai skundai atmestini, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1. p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

21Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė I. Č. (Kilienė) ir L. R. firma „Statybų tempas“ (po pertvarkymo MB „Statybų tempas“) 2010 m. spalio 12 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 1, pagal kurią Užsakovas (ieškovė) pavedė, o Rangovas (atsakovė L. R. firma „Statybų tempas“) įsipareigojo atlikti rangos darbus objekte „Gryčios (pritaikytos kaimo turizmo veiklai) pirties, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, biologinio valymo įrenginių statybos ( - )“ pagal suderintas sąmatas bei perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo apmokėti Rangovui pagal sutartyje numatytą tvarką. Galutinis Rangos darbų atlikimo terminas 2012 m. birželio 30 d. (t. 1, b. l. 7-18, 65-66). Darbų perdavimo – priėmimo aktą šalys pasirašė 2012 m. liepos 10 d., o Statybos užbaigimo komisija 2013 m. birželio 11 d. aktu konstatavo Statybos baigimą (t. 1, b. l. 20-21, 220). Ieškovė 2014 m. vasario 3 d. pareiškimu Rangos sutarties 16.2 punkto pagrindu nutraukė Rangos sutartį su MB „Statybų tempas“, nurodydama, kad Rangovas neištaisė darbų trūkumų, nesutvarkė nesandarios aliuminio konstrukcijos virš baseino (t. 1, b. l. 19). Atsakovai laikė sutarties nutraukimą neteisėtu, kadangi Rangos sutartis tinkamai įvykdyta, o ieškovė už atliktus darbus nesumokėjo 20‘053,44 Lt (5‘807,88 Eur) pagal 2012-06-29 PVM sąskaitą faktūrą (t. 1, b. l. 217-218).

22Dėl I. K. apeliacinio skundo.

23Apeliantė ginčija Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą dėl priteistos 2‘828,93 Eur skolos. Jos nuomone, būtina skirti papildomą ekspertizę, nes ekspertas klaidingai apskaičiavo darbus pažymėtus kodu „N8-175“ (dūmtraukių mūrijimas). Ekspertas, vadovaudamasis 2011 m. vasario, birželio ir liepos mėnesių atliktų darbų priėmimo aktais, nurodė, kad atliktų dūmtraukių mūrijimo darbų aktų kiekis yra 8,031 kub. m., o faktiškai atlikta – 8,11 kub. m. Ekspertas neatsižvelgė į tai, kad 2011 m. vasario, ir liepos mėnesių atliktų darbų priėmimo aktuose šie darbai užaktuoti objekte „Pirtis“, o ne objekte „Gryčia“. Dėl darbų, atliktų objekte „Pirtis“ ieškovė pretenzijų nereiškia, o objekte „Gryčia“ krosnių ir židinių nėra, todėl darbai užaktuoti netiksliai ir teismas galimai jiems taip pat būtų taikęs įskaitymą didesnei sumai, nei nustatė ekspertas.

24Kolegijos vertinimu, skirti papildomą ekspertizę nėra pagrindo, nes byloje yra visi dokumentai, patvirtinantys objekte „Gryčia“ atliktus darbus. Iš statybos darbų žurnalo Nr. 1 matyti, kad objekte „Gryčia“ atliktų kamino (dūmtraukio) mūrijimo darbų bendras kiekis yra 12,304 kub. m. (t. 2, b. l. 68, 72, 74). Pagal atliktų darbų priėmimo aktus skyriuje „Vidaus sienos ir pertvaros, kaminų mūrijimas + įdėklai“ bendras šių darbų kiekis - 12,3 kub. m. (t. 1, b. l. 158-159, 169, 175). Taigi, tiek pagal statybos darbų žurnalą, tiek pagal atliktų darbų priėmimo aktus darbų kiekis iš esmės vienodas. Atliktų darbų priėmimo aktuose darbai kodu „N8-174“ įvardinti pavadinimu „krosnių ir židinių mūrijimas“, tačiau pavadinimas atliktų darbų kiekio nekeičia ir nepaneigia, kad šie darbai atlikti. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad objekte „Gryčia“ krosnių nėra. Prie teismo ekspertizės akto pridėtos foto nuotraukos patvirtina, kad pastate įrengta katilinė, kurioje yra krosnis ir sumūrytas kaminas (t. 3, b. l. 11, 37-39). Nėra pagrindo teigti, kad Rangovas minėtus darbus užaktavo neteisingai. Ekspertizės akte nurodyta, kad dūmtraukių mūrijimo darbų užaktuota 0,079 kub. m. daugiau, nei atlikta darbų (t. 3, b. l. 89). Sutiktina su apeliante, kad ekspertas klaidingai apskaičiavo dūmtraukių mūrijimo darbus ir neatsižvelgė į tai, kokiose objektuose šie darbai buvo atliekami. Duomenų, kad, atliekant ekspertizę, ekspertas būtų apmatavęs atliktų darbų kiekius, ar kitokiu būdu patikrinęs faktiškai atliktų darbų kiekius, nėra, todėl eksperto išvada, jog dūmtraukių mūrijimo darbų užaktuota 0,079 kub. m. daugiau, nei atlikta, nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, kad šių darbų vertę t. y. 102,53 Lt (29,69 Eur), ieškovė pagrįstai įskaitė. Kadangi atsakovai teismo sprendimo neskundė, o apeliacinės instancijos teismas negali priimti blogesnio sprendimo apeliantei, nei yra skundžiamas, todėl šios sprendimo dalies nekeičia (CPK 313 str.). Be to, visi atliktų darbų priėmimo aktai, kuriuose užaktuoti dūmtraukių mūrijimo darbai ieškovės pasirašyti, už juos atsiskaityta iš finansuojamų lėšų.

25Ieškovė pirmosios instancijos teismo posėdyje pripažino, kad statybos darbus objekte „Gryčios (pritaikytos kaimo turizmo veiklai) pirties, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, biologinio valymo įrenginių statybos ( - )“ dalinai finansavo Nacionalinė mokėjimų agentūra (tolia – NMA) iš Europos Sąjungos lėšų, todėl darbai, jų kiekiai ir terminai buvo griežtai kontroliuojami. Visi NMA pateikti atliktų darbų priėmimo aktai buvo priimti, už atliktus darbus skirtas finansavimas, kurio NMA neatšaukė. Tačiau šių aplinkybių procesiniuose dokumentuose ieškovė nenurodė, sutarties su NMA, įrodymų apie objekto statybos darbų finansavimą, NMA reikalavimus darbų terminams, atliktų darbų priėmimo aktams, dokumentų, kurie buvo pateikti NMA ir pan. į bylą nepateikė ir šiomis aplinkybėmis pareikšto reikalavimo neįrodinėjo, todėl atmestinas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į specifinius statybos rangos santykius būtent dėl minėto darbų finansavimo. Ieškovė, žinodama apie NMA griežtus reikalavimus dokumentams, kurių pagrindu buvo skiriama parama, privalėjo ypač atidžiai tikrinti atliktus darbus, jų kiekius, darbų kainas, jų atitikimą realiai atliktiems darbams ir nepasirašyti atliktų darbų priėmimo aktų neatliktiems/nepilnai atliktiems darbams, kaip pati pripažino pirmosios instancijos teismo posėdyje.

26Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino jos į bylą pateiktų įrodymų, trečiojo asmens A. V. paaiškinimų, todėl nepagrįstai padarė išvadą, jog ekspertizės akte nurodytus darbus: grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ar gruntavimo, keramikinių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, vandeninių oro šildytuvų montavimas, ortakiai iš 0,5 mmm cinkuoto skardos diametru 160 mm ir perimetru iki 900 mm atliko atsakovė. Apeliantė teigia, kad byloje pakanka įrodymų, paneigiančių šią teismo išvadą.

27Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotos įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo taisyklės, ši praktika yra nuosekli ir išsami. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-04-08 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-10-18 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-15 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010-11-02 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011-08-08 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-340/2011; ir kt.).

28Kaip minėta, ieškovė Rangos sutartį dėl visų statybos darbų objekte „Gryčios (pritaikytos kaimo turizmo veiklai) pirties, lauko vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, biologinio valymo įrenginių statybos ( - )“ sudarė su atsakove MB „Statybos tempas“. Iš statybos darbų žurnalo bei atliktų darbų priėmimo aktų matyti, kad virš paminėtus darbus atliko atsakovė (t. 1, b. l. 189-190, 196-199, 206, t. 2, b. l. 80, 82-83, 85-86, 88-89, 91, 95, 123-124). Trečiasis asmuo techninis prižiūrėtojas A. V. patvirtino, kad statybos darbų žurnalo įrašai yra teisingi ir atitinka tikrovę. Duomenų, kodėl ieškovė analogiškus darbus atliko iš naujo, ar papildomai, kad šie darbai suderinti su NMA ir buvo jos finansuojami, byloje nepateikta, todėl, nesant pagrįstų ir neginčijamų įrodymų, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog darbus atliko atsakovė.

29Dėl UAB „Aveplast“ apeliacinio skundo.

30Trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies motyvus, kuriose teismas pasisakė dėl aplinkybių, nepatenkančių į ieškinio ribas, nurodė kas už tai atsakingas bei išaiškina ieškovei teisę ginti savo pažeistas teises dėl galimai netinkamai įrengtos konstrukcijos kitoje byloje ir kitu pagrindu. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas peržengė bylos nagrinėjimo ribas, nes ginčijamojoje motyvuojamos dalies pastraipoje pasisakė dėl aplinkybių, nepatenkančių į ieškinio ribas.

31Teisėjų kolegija apelianto argumentams nepritaria. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad teisminio nagrinėjimo dalyką apibrėžia pagrindiniai ieškinio elementai – ieškinio dalykas, t. y. ieškovo pareikštas materialinis teisinis reikalavimas bei ieškinio pagrindas, aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo materialinis teisinis reikalavimas. Ieškovės ieškinio dalykas - priteisti iš atsakovės MB „Statybos tempas“ bei subsidiariai iš atsakovo L. R. 31‘231,55 Eur netesybų. Ieškinio pagrindu ieškovė nurodė aplinkybes, kuriomis remdamasi 2014 m. vasario 3 d. nutraukė rangos sutartį su atsakovu MB „Statybos tempas“ ir Rangos sutarties 16.7 punkto pagrindu pareikalavo baudos, kurią sudaro 10 proc. nuo visos sutarties kainos, t. y. 107‘836,30 Lt. Ieškovė ieškinio pagrindu nurodė šias aplinkybes: atsakovo 2011 m. spalio ir lapkričio mėnesiais virš baseino sumontuota aliuminio stiklo konstrukcija yra nesandari ir praleidžia vandenį; atsakovas šį trūkumą ne kartą taisė, tačiau taip ir nepašalino; atsakovas neištaisė kamino defektų, grindinio šildymo permontavimo, plytelių suklijavimo trūkumų.

32Kaip žinia, pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga (CPK 13 str.). Teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus. Pagal CPK nuostatas ieškovo pareiga yra tiksliai suformuluoti ieškinio pagrindą ir dalyką, t. y. suformuluoti juos taip, kad būtų aišku, kokio materialiojo teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą ir kokios faktinės aplinkybės nustatinėtinos nagrinėjant bylą. Ieškinio pagrindą privalo suformuluoti ieškovas ir jį sudaro faktinio pobūdžio aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia ir formuluoja ieškinio dalyką – materialųjį teisinį reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p.).

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra konstatavęs, kad ieškovas privalo nurodyti tik faktinį ieškinio pagrindą, o teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Tačiau teismas negali savo nuožiūra nustatyti ieškinio dalyko ir faktinio pagrindo, t. y. negali grįsti savo sprendimo faktais, kurių šalys nenurodė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-25 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-338/2008; 2010-06-14 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-176/2010; 2011-11-23 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-457/2011 ir kt.).

34Taigi, ieškovė rangos sutarties su atsakovu nutraukimą įrodinėjo ir ta aplinkybe, kad rangovo 2011 m. spalio - lapkričio mėnesiais virš baseino sumontuota aliuminio stiklo konstrukcija yra nesandari, praleidžia vandenį, atsakovas šios konstrukcijos trūkumų iki šiol nepašalino. Pažymėtina, kad siekdamas ištirti nurodytą ir kitas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas skyrė statybos techninės veiklos ekspertizę (t. 2, b. l. 173-174). Iš septynių ekspertui užduotų klausimų, net penki klausimai buvo susiję su apelianto sumontuota aliuminio stiklo konstrukcija (ar konstrukcija sumontuota tinkamai, ar gali būti naudojama pagal tiesioginę paskirtį, ar yra sandari, ar nepraleidžia kritulių, ar keičiantis oro sąlygoms, drėksta, užšąla, jei yra trūkumų – kokie jie, kaip juos pašalinti ir kokia trūkumų pašalinimo kaina). Atlikus ekspertizę, ieškovės nurodyta aplinkybė, t. y. kad aliuminio stiklo konstrukcija yra su trūkumais, pasitvirtino, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasisakė dėl šios aplinkybės.

35Įstatymas reglamentuoja, kad teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodomos teismo nustatytos bylos aplinkybės; įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas; argumentai dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus; įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai (CPK 270 str. 4 d.). Atsižvelgdama į šį teisinį reglamentavimą bei aukščiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama motyvuojamoji teismo sprendimo dalis nėra perteklinė ir šalinti ją iš teismo sprendimo nėra pagrindo.

36Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, apeliacinių skundų bei atsiliepimų į juos argumentus, byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino pateiktus šalių įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinių skundų argumentais, nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d., 326 str. 1 d. 1 p.).

37Atmetus ieškovės I. K. apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (t, 4, b. l. 45-46, CPK 93 str. 1 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti iš I. K., a. k. ( - ) 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme MB „Statybos tempas“, JAK 148089173, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės MB „Statybos tempas“ bei... 4. Atsakovai priešieškiniu prašė pripažinti 2014-02-03 sutarties nutraukimą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimu... 7. Teismo vertinimu, nors ir padarius priešingą išvadą (t. y. pripažinus, kad... 8. Kadangi ieškovės reikalavimas priteisti netesybas buvo grindžiamas Sutarties... 9. Ieškovė teigė, kad atsakovė neatliko Sutartyje numatytų darbų, kurių... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 12. Apeliantė nesutinka su teismo išvadomis, kad statybos rangos darbus (grindų... 13. Tenkindamas atsakovo priešieškinio dalį teismas rėmėsi statybų... 14. Patikslintu apeliaciniu skundu tretysis asmuo UAB „Aveplast“ prašo... 15. Mano, kad šis motyvas yra perteklinis ir neturi įtakos galutinei teismo... 16. Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovai MB „Statybos tempas“ ir L. R.... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ prašo... 18. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Aveplast“ apeliacinį skundą... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliaciniai skundai atmestini, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė I. Č. (Kilienė) ir L. R. firma... 22. Dėl I. K. apeliacinio skundo.... 23. Apeliantė ginčija Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą dėl... 24. Kolegijos vertinimu, skirti papildomą ekspertizę nėra pagrindo, nes byloje... 25. Ieškovė pirmosios instancijos teismo posėdyje pripažino, kad statybos... 26. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino jos... 27. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 28. Kaip minėta, ieškovė Rangos sutartį dėl visų statybos darbų objekte... 29. Dėl UAB „Aveplast“ apeliacinio skundo.... 30. Trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ ginčija pirmosios instancijos teismo... 31. Teisėjų kolegija apelianto argumentams nepritaria. Apeliantas pagrįstai... 32. Kaip žinia, pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra... 34. Taigi, ieškovė rangos sutarties su atsakovu nutraukimą įrodinėjo ir ta... 35. Įstatymas reglamentuoja, kad teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodomos... 36. Įvertinusi faktines bylos aplinkybes, apeliacinių skundų bei atsiliepimų į... 37. Atmetus ieškovės I. K. apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovės... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimą palikti... 40. Priteisti iš I. K., a. k. ( - ) 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi...