Byla 2A-1102-157/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Lotomatas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „ZSGB“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-1672-619/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Lotomatas“ prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo bei bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lotto Baltica“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės „SBS Legale“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Lotto Baltica“ (toliau – BUAB „Lotto Baltica“) iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „SBS Legale“ (toliau – UAB „SBS Legale“); teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartimi atsakovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 2. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Lotomatas“ (toliau – UAB „Lotomatas“) 2016-07-07 pateikė prašymą, kuriame remdamasis atlygintine 2014-05-30 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ir vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 3 dalimi prašė įtraukti jį į atsakovės kreditorių sąrašą su 74 293,74 Eur trečiąja eile tenkintinu reikalavimu vietoje pradinio kreditoriaus Labdaros ir paramos fondo ,,Žalgirio loterija“.
 3. Atsakovės bankroto administratorė 2016-02-11 pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, teigdama, kad bendrovė turto neturi, jos mokumas neatstatytas, atliktos visos ĮBĮ nustatytos likvidavimo procedūros, o 2015-05-25 kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 7 d. sprendimu patvirtino procesinių teisių perėmimą BUAB „Lotto Baltica“ bankroto byloje ir pakeitė pradinį kreditorių Labdaros ir paramos fondą „Žalgirio Loterija“, kurio 74 293,74 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas tenkintinas trečiąja eile, naująja kreditore – UAB „Lotomatas“ ir atitinkamai patikslino kreditorių sąrašą; patenkino bankroto administratorės UAB „SBS Legale“ prašymą – pripažino atsakovės veiklą pasibaigusia jos likvidavimu dėl bankroto; pavedė administratorei atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.
 2. Teismas, įvertinęs kreditorės UAB „Lotomatas“ prašymą nustatė, kad teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi BUAB ,,Lotto Baltica“ bankroto byloje buvo patvirtintas trečios eilės kreditoriaus labdaros ir paramos fondo „Žalgirio Loterija“ 74 293,74 Eur finansinis reikalavimas; kad teismui pateikta 2015-11-30 reikalavimo perleidimo sutartis pagrindžia tokį naujojo kreditoriaus prašymą, kuris neprieštarauja ĮBĮ 26 straipsnio nuostatoms, o bankroto administratorė su tokiu pakeitimu sutinka. Tuo remdamasis ir vadovaudamasis CPK 48 straipsniu, ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalimi teismas sprendė, jog prašymas pagrįstas ir tenkintinas.
 3. Teismas patenkino atsakovės prašymą dėl įmonės pabaigos, nustatęs, kad yra įvykdyti ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos bei įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

7III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Apeliantė kreditorė UAB „Lotomatas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimo dalį dėl atsakovės UAB „Lotto Baltica“ pabaigos ir perduoti pirmosios instancijos teismui šį klausimą nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas neteisėtai jos prašymą dėl pradinio kreditoriaus Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio Loterija“ pakeitimo išsprendė sprendime dėl įmonės pabaigos, o ne atskiroje nutartyje, tokiu būdu apribodamas jos teisę susipažinti su bankroto bylos medžiaga, realizuoti kitas teises.
  2. Teismas be pagrindo priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes neišnagrinėjo klausimo ar bankroto administratorius atliko visus būtinus veiksmus siekiant nuginčyti neteisėtus atsakovė sudarytus sandorius, išreikalauti iš trečiųjų asmenų jos turtą etc. – teismas nenagrinėjo bankroto administratoriaus veiksmų dėl atsakovės ir jos vienintelio akcininko bei kreditoriaus UAB „Žalgirio loto“ sudarytų sandorių, įskaitant 2014-07-31 aktu atlikto įsipareigojimų įskaitymo 103 255,74 Eur sumai, o taip pat dėl kitų tarp šių asmenų sudarytų sandorių, atliktų veiksmų, pažeidžiančių CK 6.9301 straipsnį, nesprendė dėl tyčinio bankroto požymių (ĮBĮ 20 straipsnis).
 1. Apeliantė kreditorė UAB „ZSGB“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimo dalį dėl šios įmonės pabaigos ir perduoti pirmosios instancijos teismui šį klausimą nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas neturėjo pagrindo priimti sprendimo, nes nėra duomenų, kad bankroto administratorius yra patikrinęs atsakovės BUAB „Lotto Baltica“ ir jos vienintelės akcininkės kreditorės UAB „Žalgirio loto“ sudarytus sandorius – bankroto administratoriaus ataskaitoje nėra informacijos apie 2014-07-31 atliktos tarpusavio atsiskaitymo užskaitos 103 255,74 Eur sumai teisėtumo patikrinimo, o akto kopija kreditoriui nebuvo pateikta, nors to buvo reikalauta. Akivaizdu, kad likus mėnesiui laiko iki bankroto bylos iniciavimo įmonė jau buvo nemoki, ką vėliau patvirtino Vilniaus apygardos teismas iškeldamas bankroto bylą, taigi buvo pagrindas imtis kreditorių teisių gynimo priemonių (CK 6.66 straipsnio 1 dalis).
  2. Teismas turėjo spręsti dėl tyčinio bankroto požymių buvimo (ĮBĮ 20 straipsnis), nes bankrutuojančios įmonės ir jos vienintelės akcininkė UAB „Žalgirio loto“ sandoriai bei kiti veiksmai suteikia pagrindą išvadai tiek apie ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų pagrindų buvimą, tiek ir apie CK 6.9301 straipsnio reikalavimų pažeidimą.
  3. Teismas neatskleidė bylos esmės, nepašalino abejonių, kad atlikti ne visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, nėra tinkamai pabaigtos bankroto procedūros bei išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.
 1. Atsakovės BUAB „Lotto Baltica“ administratorė UAB „SBS Legale“ atsiliepimuose į kreditorių UAB „Lotomatas“ bei UAB „ZSGB“ apeliacinius skundus prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimai grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Teismas teisėtai ir pagrįstai procesinių teisių perėmimo klausimą išsprendė sprendimu, o ne nutartimi, ir ši aplinkybė niekaip neapribojo apeliantės UAB „Lotomatas“ teisių susipažinti su bankroto byla bei ginti savo interesus, nes ji kaip teisių perėmėja turėjo iš pradinio kreditoriaus gauti visą reikalingą informaciją apie bankroto bylą. Be to, šiai apeliantei yra žinomos bankroto bylos aplinkybės, sudaryti sandoriai ir bankroto administratorės veiksmai, todėl jos nurodyti argumentai yra nepagrįsti.
  2. Bendrovės kreditoriai, turintys 97,235 procentus reikalavimo teisių nusprendė dėl įmonės pabaigos, nes administratorius savo 2015-05-25 ir 2016-02-11 ataskaitose, kurios buvo patvirtintos, atsiskaitė už darbus, atliktus per laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo – 2014-11-07, o patys kreditoriai, tarp kurių yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VSDFV Vilniaus skyrius, VMI prie Finansų ministerijos, pirmosios eilės kreditoriai, neginčijo sandorių, nekėlė klausimo dėl tyčinio bankroto.
  3. Administratoriaus veiksmų teisėtumas buvo tikrinamas teismine tvarka (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-4080-619/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1238-330/2016); minėta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi pripažinta, kad administratorė atliko išsamų minėtų sandorių vertinimą, o nurodytas 2014-07-31 tarpusavio atsiskaitymo užskaitos aktas buvo ištirtas ir įvertintas dar iki pirmojo kreditorių susirinkimo, tai yra – sudarant kreditorių reikalavimų sąrašą ir teikiant jį tvirtinti teismui, CK 6.66 straipsnyje numatytų pagrindų jį ginčyti nenustatyta; tvirtindamas kreditorinius reikalavimus teismas nenustatė ĮBĮ 20 straipsnyje numatytų tyčinio bankroto požymių.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Kaip žinoma, apeliacijos dalykas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinamas, tačiau tai nėra pakartotinis bylos nagrinėjimas iš naujo. Šios bylos ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.), o taip pat pagrindo peržengti apeliacinių skundų ribas teisėjų kolegija nenustatė, todėl apskųsto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tikrina analizuodama kreditorių UAB „Lotomatas“ bei UAB „ZSGB“ apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus.

11Dėl kreditoriaus pakeitimo bankroto byloje

 1. Kaip minėta, apeliantė kreditorė UAB „Lotomatas“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 7 d. sprendimo dalį dėl atsakovės BUAB „Lotto Baltica“ pabaigos, perduoti šį klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, be kita ko, teigdama, kad teismas neteisėtai jos prašymą dėl pradinio kreditoriaus Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio Loterija“ pakeitimo išsprendė sprendime dėl įmonės pabaigos, o ne atskiroje nutartyje, kokiu būdu apribodamas jos teisę susipažinti su bankroto bylos medžiaga, realizuoti kitas teises.
 2. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis apeliantės argumentas yra atmestinas, nes, kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pradinio kreditoriaus Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio Loterija“ trečiąja eile tenkintinas 74 293,74 Eur finansinis reikalavimas, grindžiamas 2014-05-30 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-4237-619/2015); kad pradinis kreditorius Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio Loterija“ bei apeliantė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria grindė savo prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo šioje bankroto byloje, buvo pasirašiusios dar 2015-11-30; kad ankstesnis kreditorius bankroto procese turėjo galimybę tinkamai įgyvendinti savo teises (ĮBĮ 21, 23 straipsniai), o naujajam kreditoriui, kaip žinoma, yra privalomi visi jo atlikti veiksmai bei jų pasekmės; kad, kaip jau minėta, atsakovės bankroto procesas tęsiasi nuo 2014-10-27, kai įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartimi dėl šios bylos iškėlimo. Taigi, esant pirmiau paminėtoms aplinkybėms, nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas šalį bankroto byloje, tame pačiame procesiniame sprendime, kuriuo buvo konstatuota bankrutavusios bendrovės pabaiga, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą (CPK 48 straipsnis, ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalis).
 3. Teisėjų kolegija sprendžia, kad toliau šioje nutartyje – prieš pradedant nagrinėti atskirųjų skundų argumentus dėl teismo sprendimo įmonės pabaigos klausimu, yra tikslinga remiantis šios bylos medžiaga, o taip pat teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), dar kartą paminėti faktines aplinkybes, kurios yra svarbios vertinat teismo išvadų pagrįstumą.

12Faktinės bankroto bylos aplinkybės

 1. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 27 d. nutartimi, kuri nebuvo skundžiama ir įsiteisėjo 2014-10-27, patenkinęs pareiškėjos UAB „Infominta“ prašymą, iškėlė bankroto bylą UAB „Lotto Baltica“, administratore paskyrė UAB „SBS Legale“. Teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartimi patvirtintas 15 kreditorių sąrašas ir jų 339 903,72 Eur finansiniai reikalavimai, iš kurių pirmosios eilės reikalavimai sudarė 7 918,26 Eur, antrosios – 8 413,29 Eur (Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VSDFV Vilniaus skyrius), o trečiosios – 323 572,16 Eur. Šis sąrašas buvo tikslinamas vėlesnėmis teismo nutartimis. Su kreditorių Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ bei UAB „ZSGB“ pateiktus finansiniais reikalavimais bankroto administratorius nesutiko, todėl pastarieji klausimai buvo išnagrinėti atskirose bylose žodinio proceso tvarka ir teismo buvo patvirtinti vėlesnėmis – 2015 m. lapkričio 25 d., nutartimis: trečiosios eilės Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ 74 293,74 Eur reikalavimas, grindžiamas 2014-05-30 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (civilinė byla Nr. 2-4237-619/2015); UAB „ZSGB“ 7 735,76 Eur reikalavimas, grindžiamas už atsakovę atliktais mokėjimais tretiesiems asmenims (civilinė byla Nr. 2-4238-619/2015). Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. vasario 9 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo patvirtintas UAB „ZSGB“ finansinis reikalavimas (civilinė byla Nr. 2-499-370/2016). Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-06-26, bankrutuojanti UAB ,,Lotto Baltica“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi atmetė kreditorės UAB „ZSGB“ skundą, kuriuo ši prašė panaikinti 2016 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dėl patvirtinimo bankroto administratorės ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 25 d. iki 2016 m. vasario 2 d., o taip pat 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinių (balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos, aiškinamojo rašto) (civilinė byla Nr. 2-4080-619/2016). Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartimi kreditorės UAB „ZSGB“ atskirąjį skundą atmetė (civilinė byla Nr. e2-1238-330/2016). Kaip matyti iš teismų procesinių sprendimų, pareiškėja, be kita ko, teigė, kad ataskaita patvirtinta neteisėtai (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas), nes tiek pirmajam kreditorių susirinkimui, įvykusiam 2015 m. gegužės 25 d., tiek ir šiam administratorė nepateikė išsamios informacijos apie atsakovės sudarytus sandorius, jų teisėtumo patikrinimą, taip pat ir sudarytų su vieninteliu akcininku UAB „Žalgirio loto“ etc. Apeliacinis teismas 2016 m. birželio 16 d. nutartyje, be kita ko, nurodė, kad 2015 m. gegužės 25 d. kreditorių nutarimas patvirtinti pirmąją administratorės veiklos ataskaitą, kurioje kreditoriams buvo pateikta įstatymo reikalaujama informacija apie įmonės sudarytus sandorius, yra galiojantis ir privalomas visiems kreditoriams nežiūrint to, jog to susirinkimo metu apeliantė dar nebuvo įgijusi kreditorės statuso (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis); kad ginčijamos ataskaitos, pačios bankroto administratorės paaiškinimų turinys patvirtina aplinkybę, jog šiuo atveju buvo atliktas išsamus ir tų sandorių, kuriuos akcentuoja apeliantė, teisėtumo vertinimas; kad aplinkybė, jog administratorė neįžvelgia atskirų sandorių neteisėtumo požymių, neužkerta kelio konkrečiam kreditoriui, turinčiam kitokią nuomonę, pačiam ginčyti bendrovės sandorius, arba siūlyti kreditorių susirinkime spręsti dėl bankroto administratoriaus įpareigojimo inicijuoti teisminius procesus dėl konkrečių sandorių; kad kreditorių susirinkimas balsų dauguma patvirtino administratorės ataskaitą, tai yra pritarė jos veiklai, už kurią ši patvirtinta (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis).
 2. Bankroto administratorė, teikdama prašymą priimti sprendimą dėl atsakovės BUAB „Lotto Baltica“ pabaigos, nurodė, kad prašymo pateikimo dieną šioje byloje iš viso buvo patvirtinti 22 kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 462 705,52 Eur sumai, iš kurių 2 713 pirmosios eilės, 13 899, 10 Eur antrosios eilės ir 446 093,41 Eur trečiosios eilės reikalavimai; kad atsakovė savo lėšų neturėjo, todėl iš Garantinio fondo gautomis lėšomis buvo patenkinti pirmosios eilės kreditorių reikalavimai 5 205,24 Eur sumai, o 6 789,51 Eur gautos pajamos iš debitorių ir už parduotą turtą (automobilis, reikalavimo teisės) panaudotos atsiskaityti pagal pavedimo sutartį (kreditorių patvirtinta bendra administravimo išlaidų sąmatą – 12 000 Eur + PVM); kad pagal Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2016 m. sausio 28 d. pažymą Nr. VR-14.6-146 nėra duomenų apie atsakovės sukauptas atliekos, užterštą dirvožemį ar gruntą; kad yra atliktos visos bankroto procedūros, įmonės mokumas neatstatytas; kad kreditoriai yra pavedę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos; kad teismuose nėra nagrinėjama bylų, kuriose bankrutavusi bendrovė būtų dalyvaujančiu asmeniu.

13Dėl pripažinimo bankrutavusios bendrovės veiklą pasibaigus

 1. Kaip jau minėta, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas BUAB „Lotto Baltica“ veiklą pasibaigusia, konstatavo, kad iki priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos buvo atliktos visos ĮBĮ nustatytos bankroto procedūros; kad bankroto administratorius pateikė teismui pagal įstatymą reikalaujamus dokumentus (ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktas, 32 straipsnio 4 dalis); kad byloje nėra duomenų apie įmonėje likusį turtą, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai.
 2. Apeliantės šio teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą įrodinėja teigdamos, kad bankroto administratorius iš esmės netinkamai atliko savo pareigas, nes neišnaudojo visų galimybių patenkinti kuo daugiau kreditorių finansinių reikalavimų, t. y., anot jų, nepatikrino šios įmonės sudarytų sandorių, be kita ko, sandorių, sudarytų su vieninteliu akcininku kreditoriumi UAB „Žalgirio loto“ CK 6.66 straipsnio, 6.9301 straipsnio normų taikymo aspektu, nesprendė dėl tyčinio bankroto požymių buvimo (ĮBĮ 20 straipsnis). Taigi apeliantai iš esmės teigia, kad nebuvo ir nėra materialiojo pobūdžio sąlygos priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 3. Teisėjų kolegija, remdamasi šioje nutartyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, o taip pat vadovaudamasi esminėmis įstatymo, reglamentuojančio šį procesą, nuostatomis bei teismų praktikos taisyklėmis, nurodančiomis, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka; kad pagal sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas (ĮBĮ 31 straipsnis, 32 straipsnis) jos likvidavimo procedūros gali būti užbaigtos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas; kad tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis); kad vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, kt.), – sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti atsakovės veiklą pasibaigusia. Beje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiti kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai liko nepatenkinti, šio teismo sprendimo neskundė ir nepateikė prisidėjimų prie apeliančių skundų.
 4. Teisėjų kolegija, atmesdama apeliančių teiginius, kad bankroto administratorė iš esmės netinkamai atliko savo pareigas ir nenustatytos sąlygos priimti tokį sprendimą, be kita ko, pažymi, jog aukščiau šioje nutartyje jau yra paminėta, kad galiojančiais teismų sprendimais – Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartyje bei Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartyje, kuriais pagal kreditorės UAB „ZSGB“ skundą atsisakyta panaikinti 2016 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dėl patvirtinimo bankroto administratorės ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 25 d. iki 2016 m. vasario 2 d. etc. (civilinė byla Nr. 2-4080-619/2016; Nr. e2-1238-330/2016), – yra nurodyta, kad 2015 m. gegužės 25 d. kreditorių nutarimas patvirtinti pirmąją administratorės veiklos ataskaitą, kurioje kreditoriams buvo pateikta įstatymo reikalaujama informacija apie įmonės sudarytus sandorius, yra privalomas visiems kreditoriams nežiūrint to, jog to susirinkimo metu pati apeliantė dar nebuvo įgijusi tokio statuso (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis); kad šiuo atveju buvo atliktas išsamus taip pat ir tų sandorių, kuriuos akcentuoja apeliantė, teisėtumo vertinimas; kad tai, jog administratorė neįžvelgia atskirų sandorių neteisėtumo požymių, neužkerta kreditoriui ginčyti bendrovės sandorius. Be kita ko, apeliacinis teismas toje byloje atmetė kaip nepagrįstus apeliantės UAB „ZSGB“ skundo argumentus dėl bankroto administratorės nesąžiningo elgesio sušaukiant kreditorių susirinkimą (CPK 18 str.). Tuo tarpu teismų informacinėje sistemoje Liteko nėra duomenų, kad po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo –2016-07-07, teisme būtų inicijuoti procesai dėl apeliančių minimų sandorių nuginčijimo.
 5. Remdamasi tuo, kas pirmiau paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, jog egzistuoja materialiojo pobūdžio sąlygos priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl kreditorių UAB „Lotomatas“ bei UAB „ZSGB“ apeliaciniai skundai atmetami (CPK 185 straipsnis, 263 straipsnio 1 dalis). Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentai, o taip pat duomenys papildomai apeliančių pateiktuose rašytiniuose įrodymuose (CPK 314 straipsnis) neturi esminės teisinės reikšmės, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai