Byla e2-1052-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „VALEKSA“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. eB2-662-440/2015 pagal pareiškėjų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto narių uždarosios akcinės bendrovės „Prospekto investicijos“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilbaiva“, uždarosios akcinės bendrovės „ALVORA“, uždarosios akcinės bendrovės „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ turtui,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto nariai UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „ALVORA“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. iki ieškinio padavimo kreipėsi į teismą, prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti sandorio, sudaryto su UAB „Green Wood Homes“, dėl turto pardavimo vykdymą, uždrausti UAB „VALEKSA“ ir UAB „Green Wood Homes“ realizuoti, parduoti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti įsigytą turtą iš Bondario individualios firmos „BORESTA“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“.

5Bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašė netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Bondario individualios firmos „BORESTA“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“, sandorio, sudaryto su UAB „Green Wood Homes“, dėl turto pardavimo vykdymą bei uždrausti UAB „VALEKSA“ ir UAB „Green Wood Homes“ realizuoti, parduoti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti įsigytą turtą iš Bondario individualios firmos „BORESTA“ iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo; įpareigoti pareiškėjus iki 2014 m. kovo 31 d. dienos pareikšti ieškinį (skundą).

8Teismas nustatė, jog 2014 m. gruodžio 19 d. Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komitetas 2 darbotvarkės klausimu „Transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainų ir turto pardavimo tvarkos patvirtinimas“ nutarė patvirtinti transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo kainas pagal priedą Nr. 1 (kaina už visas transporto priemones – 16 870,37 Eur) bei nustatyti transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimo tvarką sekančiai: 1) apie parduodamą turtą ir turto pardavimo sąlygas (įskaitant turto kainą) skelbti internete, pirmas skelbimas turi būti pateiktas ne vėliau nei per 3 darbo dienas po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 2) 1 punkte nustatytomis pradinėmis turto kainomis turtą pardavinėti, kaip vieną vienetą (komplektą) 1 (vieną) mėnesį po šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos; 3) suderinus su kreditorių komiteto pirmininku didžiausias kainas pasiūliusiems pirkėjams parduoti jų pageidaujamą turtą (turto vienetą), jeigu jų siūloma kaina yra ne mažesnė, nei šiuo kreditorių susirinkimu nustatyta minimali turto pardavimo kaina pasiūlymo pateikimo metu; 4) jeigu per 1 (vieną mėnesį) nuo šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos turtas neparduodamas, šaukiamas kreditorių komiteto posėdis dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo.

9Teismas nurodė, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ 2015 m. sausio 5 d. pateikė Šiaulių apygardos teismui skundą dėl 2014 m. gruodžio 19 d. visų bankrutuojančios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto priimtų nutarimų panaikinimo (civilinė byla Nr. eB2-593-440/2015). Bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ 2015 m. kovo 2 d. pateikė teismui prašymą dėl skundo atsisakymo. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi nutarė priimti pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“ atsisakymą nuo skundo dėl bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ visų 2014 m. gruodžio 19 d. Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo ir civilinę bylą Nr. eB2-593-440/2015 nutraukti. Teismas nurodė, kad nutartis neįsiteisėjusi.

10Teismas, įvertinęs bankroto administratoriaus pateiktus duomenis, nustatė, kad minėto skundo nagrinėjimo metu bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ apie parduodamą Bondario individualios firmos „BORESTA“ turtą (transporto priemones ir statybos techniką) paskelbė internete 2015 m. sausio 28 d., t. y. praėjus daugiau nei mėnesiui nuo 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto nutarimo priėmimo. Skelbimuose administratorius nurodė turto pardavimo kainą – 16 870 Eur, pardavimo laiką – iki 2015 m. kovo 1 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad kreditorių komitetas 2014 m. gruodžio 19 d. nutarė per 1 mėnesį nuo šio kreditorių komiteto sprendimo patvirtinimo dienos nepardavus bankrutavusios įmonės turto, šaukti kreditorių komiteto posėdį dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, kad turtas UAB „Green Wood Homes“ buvo parduotas iki 2015 m. kovo 1 d., praėjus daugiau nei 3 mėnesiams nuo 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto posėdžio. Teismas pažymėjo, kad turto pardavimo UAB „Green Wood Homes“ tikslios datos administratorius nenurodė, turto pardavimo sutarties bei perdavimo aktų nepateikė. Administratorius patvirtino, kad su kreditorių komiteto pirmininku turto padavimo UAB „Green Wood Homes“ nederino, kadangi, jo teigimu, gauto pasiūlymo, vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, su kreditorių komiteto pirmininku derinti jis neprivalėjo.

11Teismas taip pat nustatė, kad praėjus mėnesiui nuo 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto posėdžio, ginčo turtui dar esant neparduotam, pakartotinis kreditorių komiteto posėdis dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo šaukiamas nebuvo. Iš UAB „Arituva“ pasiūlymo, kurį administratorius nurodo gavęs 2015 m. kovo 2 d., matyti, kad minėta įmonė pasiūlė už visą Bondario individualios firmos „BORESTA“ parduodamą turtą - transporto priemones ir statybos technikos parką sumokėti 17 100 Eur. Administratorius pasiūlymą atmetė, nes tuo metu jau buvo priimtas kito pirkėjo UAB „Green Wood Homes“ pasiūlymas, kuris buvo pateiktas 2015 m. vasario 27 d., ir su šiuo pirkėju sudaryta pirkimo pardavimo sutartis.

12Teismas nurodė, kad iš pareiškėjų pateikto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turinio matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą pareiškėjai motyvuoja tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkėjas UAB „Green Wood Homes“ gali perleisti ginčo turtą, jį realizuoti, todėl pareiškus skundą (ieškinį) dėl pardavimo sutarties su UAB „Green Wood Homes“ pripažinimo negaliojančia, pareiškėjams palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

13Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, pažymėjo, kad pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas bankroto bylose privalo veikti aktyviai ex officio, nes įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tai lemia viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose.

14Teismo vertinimu, pareiškėjai konkrečiu atveju pateikė pakankamai įrodymų dėl galimos grėsmės jų teisėtiems interesams, nurodė pakankamai teisinių ir faktinių motyvų, dėl kurių pagrįstumo šioje stadijoje teismas nepasisako, prašymą pagrindė įrodymais. Teismas sprendė, kad būsimas ieškinys (skundas) nėra akivaizdžiai netenkintinas, o pareiškėjų būsimo reikalavimo užtikrinimui būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjų nurodytas aplinkybes, į kilusio ginčo pobūdį dėl galimai neteisėtų bankroto administratoriaus veiksmų parduodant bankrutavusios įmonės turtą, į administratoriaus nurodytas aplinkybes apie turto perdavimo pirkėjui UAB „Green Wood Homes“ aplinkybes, į pareiškėjų nurodytus būsimus ieškinio (skundo) reikalavimus, į tai, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama išvengti papildomų nuostolių atsiradimo tiek pareiškėjams, tiek bankrutavusiai įmonei, tiek turtą įsigijusiam trečiajam asmeniui, bei į tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla objektyvi ir reali grėsmė, jog bankroto administratoriaus parduotas turtas bus perduotas kitiems asmenims, į CK 4.96 straipsnio 1 dalies nuostatas bei vadovaudamasis protingumo ir teisingumo principais, gindamas viešąjį interesą, sprendė, kad pareiškėjų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįstas, tenkintinas ir laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio priėmimo taikyti būtina.

16Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju egzistuoja tikimybė, kad ateityje galimai kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus pareiškėjams teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kadangi bankroto administratorius dalį parduoto turto jau yra perdavęs pirkėjui UAB „Green Wood Homes“, todėl teismas sprendė esant realiai grėsmei pareiškėjų bei bankrutavusios įmonės turtiniams interesams.

17Teismas išaiškino, jog ši nutartis neužkerta kelio bylos šalims kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo CPK nustatyta tvarka (CPK 148 str., 149 str., 150 str.). Be to, įstatymas numato nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą CPK 146 str. 1 d.).

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: įmonės kreditorių komiteto narių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201) Įmonei priklausančių transporto priemonių ir statybinės technikos pardavimas buvo organizuotas pagal 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtu kreditorių komiteto nutarimu nustatytą šio turto pardavimą tvarką, t. y. apie šio turto pardavimą buvo skelbta internete ir vieną mėnesį rinkti pirkėjų pasiūlymai, turtas parduotas komplekse iki skelbimuose nustatyto termino (iki 2015 m. kovo 1 d.) pasiūlymą dėl turto įsigijimo pateikusiam pirkėjui (UAB „Green Wood Homes“), kuris už turto įsigijimą sumokėjo ne mažesnę kaip kreditorių komiteto nustatytą minimalią turto pardavimo kainą. Kreditorių komiteto 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu buvo nustatyta minimali 58 250 Lt šio turto komplekso pardavimo kaina, kurią po 2015 m. sausio 1 d. konvertavus į eurus ir suapvalinus iki eurų (be euro centų) nustatyta 16 870 Eur kaina, todėl susidaręs 0,37 Eur skirtumas yra akivaizdžiai mažareikšmis ir nesudaro pagrindo kreditorių komiteto nariams teigti, jog administratorius įmonės transporto priemones ir statybinę techniką pardavė pažeisdamas kreditorių komiteto nutarimą dėl minimalios turto pardavimo kainos;

212) Gauto pasiūlymo įsigyti turtą administratorius neprivalėjo derinti su kreditorių komiteto pirmininku, nes kreditorių susirinkimo (atitinkamai ir kreditorių komiteto) pirmininkas neturi išskirtinės kompetencijos bankroto procese, išskyrus teisę šaukti įmonės kreditorių susirinkimus, jiems pirmininkauti, (ĮBĮ 22 str. 3 d., 23 str. 14 p.), inicijuoti sprendimo laikinai pavaduoti administratorių priėmimą (ĮBĮ 11 str. 7 d.), taip pat atlikti techninio pobūdžio veiksmus pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 5 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). Kreditorių komiteto nutarimo reikalavimas gautus turto komplekso įsigijimo pasiūlymus suderinti su kreditorių komiteto pirmininku neatitinka ĮBĮ nustatytų kreditorių susirinkimo (ir kreditorių komiteto) pirmininko įgaliojimų ir neįpareigoja administratorių tokį nutarimą vykdyti. Jei ir būtų pripažinta, jog administratorius turėjo suderinti su įmonės kreditorių komiteto pirmininku gautus pasiūlytus dėl turto įsigijimo, šis mažareikšmis kreditorių komiteto nutarimo pažeidimas nesudarytų pagrindo turto pardavimą pripažinti neteisėtu, nes nebuvo pažeistos esminės turto pardavimo tvarkos sąlygos, t. y. dėl turto pardavimo tvarkos, skelbiant apie turto pardavimą viešai ir renkant pasiūlymus 1 mėn., bei dėl minimalios turto pardavimo kainos;

223) UAB „Arituva“ pasiūlymą dėl įmonės turto (transporto priemonių ir statybinės technikos) administratoriui atsiuntė 2015 m. kovo 2 d. 16.39 val., t. y. tiek po skelbimuose dėl turto pardavimo nurodytos paskutinės dienos, tiek po to, kai turtas jau buvo parduotas UAB „Green Wood Homes“. Pavėluotai pateiktas pasiūlymas dėl turto įsigijimo, nors ir už didesnę kainą, nesudaro pagrindo administratoriaus veiksmus dėl turto pardavimo UAB „Green Wood Homes“ kreditorių komiteto nustatyta tvarka pripažinti neteisėtais;

234) Kreditorių komiteto nariai prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė priežasčių, kodėl teismui teikia tik prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nereiškia savarankiškų reikalavimų;

245) Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra negalimos, kadangi turto (transporto priemonių ir statybinės technikos) pirkimo - pardavimo sandoris tarp Bondario individualios firmos „BORESTA“ ir UAB ,,Green Wood Homes“ jau yra sudarytas, UAB „Green Wood Homes“ už įsigytą turtą yra atsiskaitęs, turtas pirkėjui perduotas.

25Pareiškėjai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto nariai UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „ALVORA“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. pateikė atsiliepimą į Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

30Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka. Vadovaujantis CPK148 straipsnio 2 dalimi, teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos.

31Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas būsimo ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia. Teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (lot. prima facie) pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011, etc.). Tais atvejais, kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų apie tai koks bus ieškinys, byloje dalyvaujantys asmenys, ieškinio reikalavimai, todėl šioje proceso stadijoje teismas turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

32Nagrinėjamu atveju, pareiškėjams prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pateikimo, apie būsimų reikalavimų tikėtiną pagrįstumą galima spręsti tik iš pareikšto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones turinio.

33Apeliacinis teismas nesutinka su atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad pareiškėjai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto nariai UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „ALVORA“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė priežasčių, kodėl teismui teikia tik prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nereiškia savarankiškų reikalavimų.

34Kaip matyti iš prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėjai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto nariai UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „ALVORA“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. būsimu ieškiniu ketino ginčyti Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ neteisėtus veiksmus dėl 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto 2 darbotvarkės klausimo, taip pat pirkimo – pardavimo sandorį, sudarytą tarp Bondario individualios firmos „BORESTA“ ir UAB „Green Wood Homes“. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pareiškėjai nagrinėjamoje byloje 2015 m. kovo 17 d. pateikė teismui ieškinį dėl neteisėtų bankroto administratoriaus veiksmų ir turto pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Pareiškėjai ieškiniu prašo pripažinti bankroto administratorius UAB „VALEKSA“ veiksmus, parduodant Bondario individualios firmos „BORESTA“ turtą, numatytą 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto 2 darbotvarkės klausime, neteisėtais; pripažinti pirkimo – pardavimo sandorį, sudarytą tarp Bondario individualios firmos „BORESTA“ ir UAB „Green Wood Homes“, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento ir taikyti restituciją. Dėl to apeliacinės distancijos teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, jog, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto narių UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „ALVORA“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos ir sustabdė Bondario individualios firmos „BORESTA“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „VALEKSA“, sandorio sudaryto su UAB „Green Wood Homes“ dėl turto pardavimo vykdymą bei uždraudė UAB „VALEKSA“ ir UAB „Green Wood Homes“ realizuoti, parduoti, perduoti ar kitokiu būdu perleisti įsigytą turtą iš Bondario individualios firmos „BORESTA“ iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

35Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atskirajame skunde dėstomi nesutikimo su pareiškėjų bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ kreditorių komiteto narių UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Vilbaiva“, UAB „ALVORA“, UAB „Grohmann Attollo logistika“ ir R. R. nurodomomis faktinėmis aplinkybėmis dėl ginčo esmės argumentai nėra reikšmingi, kadangi jie yra svarbūs bylą nagrinėjant iš esmės, vertinant pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumą, bet ne dėl teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

36Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

37Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“... 5. Bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi nutarė taikyti... 8. Teismas nustatė, jog 2014 m. gruodžio 19 d. Bondario individualios firmos... 9. Teismas nurodė, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 10. Teismas, įvertinęs bankroto administratoriaus pateiktus duomenis, nustatė,... 11. Teismas taip pat nustatė, kad praėjus mėnesiui nuo 2014 m. gruodžio 19 d.... 12. Teismas nurodė, kad iš pareiškėjų pateikto prašymo taikyti laikinąsias... 13. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, pažymėjo, kad pagal... 14. Teismo vertinimu, pareiškėjai konkrečiu atveju pateikė pakankamai įrodymų... 15. Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjų nurodytas aplinkybes, į kilusio ginčo... 16. Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju egzistuoja tikimybė, kad ateityje galimai... 17. Teismas išaiškino, jog ši nutartis neužkerta kelio bylos šalims kreiptis... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Bondario individualios firmos „BORESTA“ bankroto administratorius UAB... 20. 1) Įmonei priklausančių transporto priemonių ir statybinės technikos... 21. 2) Gauto pasiūlymo įsigyti turtą administratorius neprivalėjo derinti su... 22. 3) UAB „Arituva“ pasiūlymą dėl įmonės turto (transporto priemonių ir... 23. 4) Kreditorių komiteto nariai prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 24. 5) Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra negalimos, kadangi turto... 25. Pareiškėjai bankrutavusios Bondario individualios firmos „BORESTA“... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 30. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 31. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 32. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjams prašant taikyti laikinąsias apsaugos... 33. Apeliacinis teismas nesutinka su atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad... 34. Kaip matyti iš prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 35. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atskirajame skunde dėstomi... 36. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti... 37. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 39. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą....