Byla 2-12496-775/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atstovui R. J., nedalyvaujant atsakovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Galsera“ ieškinį atsakovui R. K. dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-7), kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 10 500 Eur žalos atlyginimą, taip pat žalos atlyginimą po 1 500 Eur už kiekvieną mėnesį skaičiuojant nuo ieškinio padavimo iki teismo sprendimo priėmimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2014-06-27 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Galsera“ iškelta bankroto byla. Įmonės valdymo organai, 2014-09-04 įsiteisėjus minėtai nutarčiai, iki 2014-09-14 turėjo pareigą perduoti bankroto administratoriui antspaudą, dokumentus ir turtą, tačiau įmonės vadovas R. K. bankroto administratoriui nurodyto turto neperdavė. Iš turimų dokumentų buvo nustatyta, kad UAB „Galsera“ disponavo keliomis transporto priemonėmis Renault Magnum, po bankroto bylos iškėlimo vieną vilkiką pavyko surasti padedant kitam įmonės akcininkui, kuris laidavo lizingo bendrovei už transporto priemonės kredito išmokėjimą. Vilkikas buvo rastas Prancūzijoje apgadintas, su lizingo bendrove minėtas akcininkas pratęsė sutartį, jam buvo perduotas rastas vilkikas ir jis toliau moka už abu vilkikus. Kitas vilkikas nebuvo rastas ir perduotas bankroto administratoriui. BUAB „Galsera“ neturėjo galimybės gauti naudą iš šio automobilio nuomos, analogišką vilkiką galima išsinuomoti už 1 500 Eur per mėnesį. Atitinkamai ieškovas prašo priteisti 10 500 Eur žalą už 7 mėnesius iki ieškinio padavimo bei 1 500 Eur už kiekvieną mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui iki tol, kol vilkikas bus grąžintas ieškovui.

4Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie iškeltą bylą atsakovui pranešta CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, apie bylą paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 70, 71). Procesiniai dokumentai atsakovui taip pat buvo siųsti elektroniniu paštu ( - ) (b. l. 62), buvo bandyta procesinius dokumentus atsakovui įteikti kitoje byloje paskirto posėdžio metu 2015 m. rugsėjo 10 d. 9.30 val. (civ. byla Nr. 21176-947/2015), tačiau į posėdį jis neatvyko, jo sutuoktinė nurodė, kad dokumentų jis neima tyčia, į teismą nevaikšto, telefono ragelio nekelia, elektroninius laiškus skaito, tačiau į juos nereaguoja. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jis informuotas tinkamai LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, teismo šaukimą siunčiant žinomos gyvenamosios vietos adresu, taip pat žinomu atsakovo elektroninio pašto adresu (b. l. 75, 76, 77), atsakovo neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėtina atsakovui R. K. nedalyvaujant.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2014-06-27 nutartimi iškėlė UAB „Galsera“ bankroto bylą ir UAB „Galsera“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (b. l. 8-15, 24). UAB „Galsera“ dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą (b. l. 31-35), Lietuvos apeliacinis teismas 2014-09-04 nutartimi minėtą nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo paliko nepakeistą (b. l. 17-23). Nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta, kad UAB „Galsera“ yra transporto priemonių Renault Magnum (valst. Nr. ( - ) ( - ) naudotoja, nors šios priemonės įrašytos kaip įmonės ilgalaikis turtas, tačiau jos nuosavybės teise priklauso SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialui (b. l. 12-13). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, jog nuo 2012-10-09 iki 2014-09-17 UAB „Galsera“ vadovas buvo atsakovas R. K. (b. l. 25-28). Jis bankroto administratoriaus 2014-09-10 įsakymu Nr. 1 neteko visų savo įgaliojimų, jam buvo nurodyta perduoti bendrovės antspaudą, bendrovės įstatus (originalą), bendrovės registravimo pažymėjimą (originalą) ir visus bankų slaptažodžių generatorius bei čekių knygeles (b. l. 29). Įsakymas atsakovui buvo siųstas registruotu paštu, tačiau grįžo neįteiktas nurodant, kad atsakovas dokumentų neatsiėmė (b. l. 30). Ieškovas į bylą pateikė informaciją iš internetinio skelbimų portalo autoline-eu.lt, kuri patvirtina, kad analogiški vilkikai Renault Magnum nuomojami už 1 236 - 1 500 Eur sumas (b. l. 36-38). Kauno apskrities VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 245 str. 2 d. dėl teismo sprendimo nevykdymo (b. l. 39).

7Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovo atsakomybės prieš įmonę ir prieš šios įmonės kreditorius už įmonės turto neišsaugojimą ir jo neperdavimą bankroto administratoriui, įmonei iškėlus bankroto bylą, klausimas (LR CK 2.87 str.).

8Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 str. kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonė ir jos valdymo organai privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

9Nagrinėjamoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu, vadovo (atsakovo) neteisėtais veiksmais padaryta žala ieškovui - BUAB „Galsera“, kadangi nuo bankroto bylos iškėlimo įmonė negali naudotis jai priklausančiu vilkiku ir iš jo nuomos gauti pajamas. CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos. Ieškovo teigimu, žala įmonei padaryta dėl vilkiko Renault Magnum neperdavimo. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Šią pareigą ir jos teisinį pagrindą nustato civilinės teisės normos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei kilti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2006). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą.

10Pagal bylos duomenis R. K. nuo 2012-10-09 iki 2014-09-17 buvo UAB „Galsera“ vadovas (b. l. 25-28), bankroto administratorius iš vadovo pareigų atsakovą atleido 2014-09-04 (b. l. 29). Bendrovės vadovo, t. y. direktoriaus, teisės ir pareigos nustatytos LR Civilinio kodekso 2.87 str., Akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ), Bendrovės įstatuose.

11Ieškovas į bylą įmonės apskaitos dokumentų nepateikė, nurodė, jog vilkiko turėjimo faktą patvirtina Kauno apygardos teismo 2014-06-27 nutartis. Minėtoje nutartyje nurodyta, jog iš pateikto ilgalaikio turto sąrašo matyti, kad UAB „Galsera“ iš SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo išperkamosios nuomos būdu yra įsigijusi vilkikus Renault Magnum (valst. Nr. ( - ) ( - ) nuosavybės teise šiai dienai priklausančius lizingo bendrovei, UAB „Galsera“ yra šių transporto priemonių naudotoja (b. l. 12). Pagal bendrą taisyklę įmonės lizingo sutarčių pagrindu įsigyto turto neišpirkta vertė, nepaisant to, kad šis turtas yra įtrauktas į įmonės balansą, negali būti vertinamas kaip realus įmonės turtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-510/2012). Vilkikai iki visiško jų išpirkimo negali būti lizingo gavėjo balanse apskaityti kaip turtas, valdomas nuosavybės teise (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-566/2010). Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad vienas vilkikas buvo rastas, įmonės akcininkas su lizingo bendrove sudarė papildomą susitarimą, jis už vilkiką moka, nes buvo lizingo sutarties laiduotojas. Bankroto administratorius patvirtino, kad ir rasto vilkiko šiuo metu įmonė neturi, iš jo nuomos jokių pajamų negauna, jis perduotas laiduotojui.

12Ieškovo atstovas nurodo, kad žala yra BUAB „Galsera“ negautos pajamos, nes įmonė būtų nuomojusi vilkiką ir iš to gavusi pajamų. CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su netesėtais kalto asmens veiksmais. Remiantis CK 6.249 str. 1 d. turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, patirti netiesioginiai nuostoliai turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis pajamomis. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Be to, kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos sprendžiant dėl negautų pajamų priteisimo, konstatavo, kad negautų pajamų įrodinėjimas reiškia aplinkybių, kurių nebuvo, tačiau galėjo būti, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, įrodinėjimą. Taigi įrodinėjama negautų pajamų reali gavimo galimybė ir jų dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306-916/2015).

13Nagrinėjant ieškovo reikalavimus atlyginti padarytą žalą (priteisti negautas nuomos pajamas), nenukrypstant nuo nurodytų kasacinio teismo išaiškinimų, būtina vertinti jo pagrįstus lūkesčius ir realias galimybes gauti pajamų, o taip pat nustatyti jų dydį (Lietuvis apeliacinio teismo 2015-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-887-464/2015). Nagrinėjamoje byloje reikalavimą priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą ieškovas įrodinėjo skelbimų iš internetinio portalo autoline-eu.lt turiniu. Jau minėta, kad negautos pajamos gali būti priteisiamos tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodo, kad jos realios, o ne tikėtinos, hipotetinės. Teismas sprendžia, jog ieškovas realių galimybių nuomoti ginčo vilkiką bei iš to gauti pajamas laikotarpiu nuo 2014-09-14 neturėjo ir negalėjo turėti, kadangi UAB „Galsera“, iškėlus jai bankroto bylą, nebuvo vilkiko Renault Magnum savininkė, vilkikais ji tik naudojosi, vilkikai nuosavybės teise priklausė lizingo bendrovei. Iškėlus ieškovui bankroto bylą jai nepriklausantis turtas turi būti perduodamas teisėtam turto savininkui. Kaip ieškovo atstovas patvirtino posėdžio metu, dėl pirmojo vilkiko išsimokėjimo papildomą susitarimą sudarė įmonės akcininkas, kuris laidavo sudarant lizingo nuomos sutartis. Akivaizdu, kad ir dėl ginčo vilkiko galimai būtų sudarytas analogiškas susitarimas ir vilkikas būtų perduotas jei ne teisėtam jo savininkui (lizingo bendrovei), tai laiduotojui, kuris toliau moka už jo išpirkimą. Dėl to ieškovo teiginiai apie šio galimybes nuomoti negrąžintą vilkiką tretiesiems asmenims bei galimas iš nuomos sandorių gauti pajamas lieka paneigti. Dėl lizingo nuomos sutarties specifikos ieškovui buvo apribotos galimybės laisvai disponuoti ginčo turtu, ieškovas nebūtų galėjęs vilkiko nuomoti ir gauti iš to pajamų, tačiau dėl to nėra kaltas atsakovas. Tai paaiškintina lizingo sutarties specifika. CK 6.567 str. 1 d. sako, kad lizingo sutartimi viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, nebent sutartis numatytų kitaip (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2151/2013).

14Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovas šioje byloje neįrodė kilusios žalos. Pajamų iš vilkiko nuomos ieškovas nenumatė iš anksto, ieškovo veikla buvo krovinių pervežimas, o ne transporto priemonių nuoma, todėl esant normaliai veiklai tokios pajamos nebūtų gautos, be to, pajamos iš vilkiko nuomos negautos ne dėl atsakovo veiksmų, bet dėl to, kad vilkikas ieškovui nepriklausė. Akivaizdu, kad ir pirmasis vilkikas nebuvo nuomojamas, todėl darytina logiška išvada, kad ieškovas, atgavęs transporto priemonę, nedelsiant turėjo ją perduoti teisėtam transporto priemonės savininkui ar laiduotojui, todėl realios galimybės gauti pajamas iš vilkiko Renault Magnum nuomos nebūtų turėjęs.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodinėjimo proceso baigiamasis etapas yra įrodymų įvertinimas. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).

16Nagrinėjamoje byloje ieškovo pateikti įrodymai neleidžia teismui daryti išvados, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų kilo žala (negautos pajamos) bankrutavusiai bendrovei. Visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs bylos aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų egzistavimo atsakovo R. K. civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškovo BUAB „Galsera“ ieškinys atsakovui R. K. atmestinas.

172015-04-22 Kauno apylinkės teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – 10 500 Eur sumai areštuotas atsakovui R. K., a. k. ( - ) priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant areštuotos atsakovo piniginės lėšos, reikalavimo teisės ir kitas turtas, esantis pas trečiuosius asmenimis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys atmestas, įsiteisėjus sprendimui panaikintinos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės R. K. turtui.

18Teismui nusprendus atmesti ieškinį, atitinkamai paskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos. Valstybei iš ieškovo priteistinos teismo turėtos 4,08 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 2; CPK 96 str. 2 d.).

19Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Iš ieškovo BUAB „Galsera“, a. k. 302884967, priteisti valstybei 4,08 Eur (keturių eurų 8 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

22Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikinti 2015-04-22 Kauno apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo R. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, piniginėms lėšoms, reikalavimo teisėms ir kitam turtui, esančiam pas trečiuosius asmenis.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-7), kuriuo prašo... 3. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2014-06-27 Kauno... 4. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2014-06-27... 7. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovo atsakomybės prieš įmonę ir... 8. Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 str. kasacinio teismo yra... 9. Nagrinėjamoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo... 10. Pagal bylos duomenis R. K. nuo 2012-10-09 iki 2014-09-17 buvo UAB „Galsera“... 11. Ieškovas į bylą įmonės apskaitos dokumentų nepateikė, nurodė, jog... 12. Ieškovo atstovas nurodo, kad žala yra BUAB „Galsera“ negautos pajamos,... 13. Nagrinėjant ieškovo reikalavimus atlyginti padarytą žalą (priteisti... 14. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovas šioje... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovo pateikti įrodymai neleidžia teismui daryti... 17. 2015-04-22 Kauno apylinkės teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios... 18. Teismui nusprendus atmesti ieškinį, atitinkamai paskirstytinos ir... 19. Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas... 20. ieškinį atmesti.... 21. Iš ieškovo BUAB „Galsera“, a. k. 302884967, priteisti valstybei 4,08 Eur... 22. Įsiteisėjus šiam sprendimui, panaikinti 2015-04-22 Kauno apylinkės teismo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...