Byla 2-629/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UBS REAL ESTATE sp zo.o., uždarosios akcinės bendrovės „Skuba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Televizijos ir ryšio sistemos“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Televizijos ir ryšio sistemos“, uždarosios akcinės bendrovės „Skuba“, A. S. ir UBS REAL ESTATE sp zo.o. ieškinius bei uždarosios akcinės bendrovės „BNA GRUPĖ“, uždarosios akcinės bendrovės „Dviramega“, Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ prašymus dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „AKKU LITA“ iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti atsakovo UAB „AKKU LITA“ bankroto procedūras.

5Ieškovai ir tretieji asmenys kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovui UAB „AKKU LITA“ bankroto bylą, ir pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūras.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė UAB ,,AKKU LITA“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Vermosa“. Teismas nustatė, kad atsakovas veiklos nebevykdo, 2010-2011 metais dirbo nuostolingai, yra nemokus ir jam keltina bankroto byla. Bankroto administratorių rinko iš šių pasiūlytų kandidatūrų: UAB „Abadona“, M. P., M. K., UAB „Verslo administravimo centras“, UAB „Vermosa“, UAB „Litvinga“ ir UAB „AVERE“. Teismas nurodė, kad visi administratoriai sutinka administruoti atsakovą ir ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių nenustatyta. Skirdamas administratorių, teismas atsižvelgė į tai, kad šioje byloje gali tekti atlikti daug procesinių veiksmų, vykdyti įmonės turto paiešką, dalyvauti dideliame skaičiuje teisminių ginčų, todėl prioritetą teikė tame pačiame mieste, kaip ir bankrutuojanti įmonė, esančiai ir didžiausią administravimo patirtį turinčiai įmonei – UAB „Vermosa“, kuri yra užbaigusi (o ne vykdanti) daugiausia iš visų kandidatų bankroto procedūrų.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Ieškovas UBS REAL ESTATE sp zo.o. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria administratoriumi paskirta UAB „Vermosa“, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti M. K.. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas neįsigilino ir nevertino duomenų, kurie leidžia teigti, jog UAB „Vermosa“ negali ir negalės teikti nešališkų bankroto administravimo paslaugų: UAB „Vermosa“ buvo šalinta iš administratoriaus pareigų ir bausta dėl netinkamo jų atlikimo; iš šio administratoriaus yra priteistas 54 350,93 Lt žalos atlyginimas administruojant BUAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-531/2012).

112. Skirdamas bankroto administratorių, teismas atsižvelgė tik į siūlomų administratorių veiklos vykdymo vietą, patirtį ir darbo krūvį. Teismas nevertino aplinkybės, kad UBS REAL ESTATE sp zo.o. yra didžiausias įmonės kreditorius, turintis 2 395 074,56 Lt finansinį reikalavimą, t. y. 65,68 % visų pareikštų finansinių reikalavimų bankroto bylos inicijavimo teisme metu. Toks finansinio reikalavimo dydis bankrutuojančiai įmonei ir tokio kreditoriaus valia yra svarbus kriterijus sprendžiant klausimą dėl administratoriaus skyrimo. Teismas turėjo suteikti prioritetą didžiausio kreditoriaus siūlomam administratoriui, t. y. nuo 2005 m. vasario 25 d. praktikuojančiam advokatui M. K., kuris specializuojasi bankroto teisėje.

123. Teismas nurodė, kad paskirtas bankroto administratorius yra užbaigęs (o ne vykdantis) daugiausia iš visų kandidatų bankroto procedūrų. Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, UAB „Vermosa“ šiuo metu vykdo 9, o yra užbaigęs 11 bankroto procedūrų. Bendrovėje yra 2 darbuotojai: A. Z., kuris vykdo visas 9 bankroto bylas ir yra užbaigęs 1 iš 11 bankroto procedūrų, bei D. K., kuri bankroto procedūrų nevykdo ir nėra nė vienos užbaigusi. Taigi dabartiniai UAB „Vermosa“ darbuotojai yra užbaigę tik vieną bankroto procedūrą. Paskirto bankroto administratoriaus bylas užbaigė buvę šios bendrovės darbuotojai.

134. Procesinių veiksmų bei dalyvavimo teisminiuose ginčuose efektyvumas ir ekonomiškumas nebus užtikrintas bankroto administratorių parenkant tik iš to paties miesto kaip bankrutuojanti įmonė. Visi išskyrus vieną administratorių reziduoja Vilniaus mieste, todėl teismas negalėjo vadovautis administratoriaus veiklos vykdymo vietos kriterijumi.

14Ieškovas UAB „Skuba” prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria administratoriumi paskirta UAB „Vermosa“, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - parinkti vieną iš apelianto ir ieškovų siūlomų kandidatų: UAB „Abadona“, UAB „Avere“ arba M. P.. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Paskirtas administratorius nėra nepriekaištingos reputacijos, todėl apeliantas abejoja UAB „Vermosa“ kompetencija ar sąžiningumu. Šis administratorius gali būti šališkas, t. y. veikti buvusių bankrutavusios įmonės valdymo organų interesais.

162. Su turto administravimu susijusios sąnaudos gali būti minimalios ir nereikalauti papildomo bankroto administratoriaus personalo. Tinkamai atlikti procedūras šiame bankroto procese pakanka teisininko ir auditoriaus su atitinkama patirtimi bankroto bylose.

173. Teismas nurodė tik vieną UAB „Vermosa“ privalumą, kad jis yra užbaigęs daugiausia bankroto procedūrų. Tačiau vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo.

184. UBS Real Estate sp.zo.o pasiūlyta kandidatūra vertintina kritiškai dėl galimo administratoriaus suinteresuotumo veikti buvusio UAB „Akku Lita“ vadovo A. T. (A. T.) interesais. Būtent šis asmuo įtariamas ne tik padaręs BK 183 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą, bet ir sudarinėjęs ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatytus sandorius. Advokatas M. K. 2005 - 2007 metais atstovavo UAB „Vermosa“ ginčuose prieš BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ kreditorius, taigi šie administratoriai gali būti susiję ir šiuo metu.

195. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėtų iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, yra, pirma, kriterijai susiję su įmone, kurią reikia administruoti; antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais; trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone. Ieškovo UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ siūloma UAB „Verslo administravimo centras“ kandidatūra neatitinka trečios grupės kriterijų pagal vykdomos veiklos veiklą, nes šio asmens buveinė deklaruoja Kaune. Antros grupės kriterijų neatitinka Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ kandidatas UAB „Litvinga“, nes šis juridinis asmuo viešai deklaruoja užsiimantis automobilių prekyba ir „nuolat superka kmynus”. UAB „Litvinga“ vadovas D. S., gimęs 1987 m., mokyklą baigė 2006 m., todėl bakalaurą galėjo įgyti tik 2010 m., tokia patirtis negali būti prilyginama kitų kandidatų turimai patirčiai. Taigi išdėstytus kriterijus atitinka, be UAB „Abadona“ kandidatūros, kitų ieškovų pasiūlyti bankroto administratoriai: UAB „Avere“ ir M. P..

207. Skirdamas administratoriumi konkretų asmenį, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną tinkamiausio administratoriaus paskyrimui svarbią aplinkybę, siekiant, kad būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. UAB „Vermosa“ paskyrimas neatitinka šių principų, toks sprendimas lemia, kad bankroto procese kils ginčai dėl galbūt suinteresuoto administratoriaus nušalinimo.

21Kreditorius UAB „Televizijos ir ryšių sistemos“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo panaikinti ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

221. Atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“ paskirta neįvertinus ar netinkamai įvertinus visas reikšmingas aplinkybes. Prioritetas buvo teiktas tame pačiame mieste kaip ir atsakovas esančiam asmeniui. Vien geografinis administratoriaus veiklos aspektas negali būti lemiamas. Todėl manytina, kad nutartyje priimti procesiniai sprendimai dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra nepagrįsti.

232. Teismo išvada, kad UAB „Vermosa“ turi didžiausią patirtį, nėra tiksli. Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, UAB „Vermosa“ yra pabaigusi 11 bankroto procedūrų; UAB „Verslo administravimo centras“ - 105 bankroto procedūras, o šiuo metu vykdo 28. Taigi iš visų nagrinėjamoje byloje pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų ne UAB „Vermosa“ turi didžiausią patirtį.

243. Teismas neįvertino aplinkybės, kad 2010 m. spalio 8 d. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-68 UAB „Vermosa“ vadovui A. Z. buvo skirtas įspėjimas dėl ĮBĮ 11 straipsnio 9 dalies pažeidimo. Dėl šios priežasties atsakovo kreditoriams gali kilti abejonių ar net teisinių ginčų dėl UAB „Vermosa“ veiklos tinkamumo ir sąžiningumo.

25Kreditorius UAB „BNA Grupė“ su atskiraisiais skundais nesutinka, prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskiruosius skundus nurodo:

261. Pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis galėtų būti naikinama, jeigu paaiškėtų, kad teismas paskyrė bankroto administratoriumi asmenį, kurio paskyrimą administratoriumi imperatyviai draudžia ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis arba kiltų rimtų ir pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo. Apeliantai atskiruosiuose skunduose tokių aplinkybių nenurodė.

272. A. T. yra ieškovo UBS REAL ESTATE sp. zo.o direktorius ir buvo atsakovo direktoriumi. Galbūt dėl jo veiksmų ir sudarytų sandorių įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to buvo iškelta bankroto byla. Dėl A. T. nusikalstamų veiksmų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Pagrindinis UBS REAL ESTATE sp. zo.o ir A. T. tikslas, kad bankroto administratorius neginčytų A. T. sudarytų sandorių.

283. UBS REAL ESTATE sp. zo.o nurodo, kad jis yra didžiausias kreditorius, tačiau UBS REAL ESTATE sp. zo.o finansinio reikalavimo pagrindimas yra kvestionuotinas ir turės būti nustatinėjamas bankroto proceso metu. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje nedalyvavo visi kreditoriais, todėl nėra tikslai nustatyta, kokie bus bendri kreditorių reikalavimai bankroto procese.

294. Kreditorius UBS REAL ESTATE sp. zo.o administratoriumi siūlo M. K.. Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, M. K. nevykdo ir nėra užbaigęs nei vienos bankroto procedūros, jis neturi įmonių bankroto administravimo patirties, todėl negali būti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi.

305. BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administravo UAB „Vermosa“ jau seniai nedirbantys administratoriai J. M. ir B. B.. Šių asmenų atžvilgiu UAB „Vermosa“ yra iniciavusi ginčą dėl padarytos žalos atlyginimo. Klaidingai nurodoma, kad už šiuos UAB „Vermosa“ veiksmus dabartiniam direktoriui A. Z. buvo skirta nuobauda. Ši nuobauda tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo, tiek ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo buvo pripažinta skirta nepagrįstai, todėl niekada nebuvo įsigaliojusi. UAB „Vermosa“ neturi ir neturėjo jokių galiojančių nuobaudų, ką pažymėjo ir Įmonių bankroto departamentas teismui pateiktame suderinime.

316. UAB „SKUBA“ siūloma bankroto administratorė M. P. dirba advokato I. P. kontoroje asistente ir jos elektroninio pašto adresas yra advokatas@skuba.lt. Tiek advokatas I. P., tiek M. P. dirba išimtinai tik UAB „Skuba“ interesais. Taigi su UAB „Skuba“ susijęs asmuo dirbs tik UAB „Skuba“ naudai.

327. UAB „TELEVIZIJOS IR RYŠIO SISTEMOS“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ yra susijęs su UBS REAL ESTATE sp. zo.o. ir jų siūlomu administratoriumi M. K.. UAB „Verslo administravimo centras“ administratorius E. K. kartu dirba ir bankroto administravimo įmonėje UAB „Forum regis“, kurios veiklos adresas yra Vytauto g. 33, Vilniuje, visiškai sutampa su administratoriaus M. K. veiklos adresu. Šie asmenys yra susiję ir dėl to UAB „Verslo administravimo centras“ negalėjo ir negali būti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi.

338. Pareiškėjo pasiūlytas ir teismo paskirtas bankroto administratorius turi nedidelį darbo krūvį, kompetentingą specialistų komandą ir tai jam leis operatyviai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Siekdamas užtikrinti teikiamų bankroto administravimo paslaugų profesionalumą UAB „Vermosa“ yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį su profesionalia buhalterinę apskaitą tvarkančia įmone bei sutartis su penkiomis advokatų kontoromis.

34Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas UBS REAL ESTATE sp. zo.o. iš esmės pakartoja savo atskirajame skunde nurodytus argumentus, papildomai pažymi, kad turto pasisavinimas buvo atliktas buvusio UAB „AKKU LITA“ vadovo R. Z., kuris vadovavo bendrovei nuo 2011 m. spalio 10 d. iki 2012 m. liepos 18 d., būtent šio asmens atžvilgiu yra pradėti ikiteisminiai tyrimai, todėl apelianto UAB „Skuba“ teiginiai, kad UBS Real Estate sp. zo.o. pasiūlyta kandidatūra vertinama kritiškai dėl administratoriaus suinteresuotumo veikti buvusio UAB „AKKU LITA“ vadovo A. T. interesais, yra vertinami kritiškai kaip nepagrįsti ir neatitinkantys tikrovės duomenys. M. K. su bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“ nėra susijęs, sutarčių su ja nėra sudaręs ir UAB „Vermosa“ neatstovauja.

35Ieškovas UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ palaiko atskiruosiuose skunduose išdėstytus reikalavimus pakeisti atsakovo bankroto administratorių, tačiau nesutinka su atskiruosiuose skunduose nurodytomis bankroto administratorių kandidatūromis. Teigia, kad UAB „Abadona“ iki šiol yra užbaigęs tik dvi bankroto procedūras, o visi šiuo metu dirbantys fiziniai bankroto administratoriai – nei vienos. UAB „Avere“ savo veiklą vykdo jau nuo 2007 m. rugsėjo 10 d., tačiau iki šiol užbaigė tik 7 bankroto procedūras. Bankroto administratorė M. P. savo kaip bankroto administratorės veiklą vykdo jau nuo 2009 m. spalio 26 d., tačiau per šį laikotarpį nėra pabaigusi nei vienos bankroto procedūros. Bankroto administratoriui M. K. leidimas verstis bankroto administratoriaus veikla išduotas beveik prieš metus, tačiau jis neturi jokios patirties. Administratorius UAB „Verslo administravimo centras“, lyginant su kitais siūlomais bankroto administratoriais, turi žymiai didesnę patirtį. Ši įmonė, veikia nuo 2004 m. vasario 17 d., užbaigė net 105 bankroto procedūras, o šiuo metu įmonėje dirbantys asmenys yra pabaigę net 75 bankroto procedūras. Taigi visi UAB „Verslo administravimo centras“ darbuotojai yra sukaupę solidžią bankroto administravimo patirtį, o du iš jų pasižymi ypač aukšta kvalifikacija ir stabilia darbo patirtimi. Atskiraisiais skundais siūlomi bankroto administratoriai stokoja patirties. Todėl atsakovo bankroto administravimas jiems gali tapti pernelyg didele našta. Aplinkybė, jog apelianto prašomas skirti bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ yra įsikūręs Kaune, o atsakovo buveinė yra Vilniuje, neturės reikšmės atliekamų funkcijų tinkamumui bei veiksmų kokybei. Atsakovas verslą vykdė ne tik Vilniuje, o dabartinė atsakovo veiklos vykdymo buveinė yra apskritai nežinoma. UAB „Verslo administravimo centras“ Vilniaus mieste yra baigęs vykdyti 3 bankroto procedūras, o šiuo metu Vilniaus mieste administruoja 5 įmones. Tai, kad UAB „Verslo administravimo centras“ yra įsikūręs Kaune, nedaro neigiamos įtakos sėkmingam bankrutuojančių įmonių, kurių buveinė yra Vilniaus mieste, administravimui. Dėl šių priežasčių UAB „Verslo administravimo centras“ turėtų būti skirtas atsakovo bankroto administratoriumi.

36Ieškovas UAB „Skuba“ atsiliepime į atskiruosius skundus iš dalies pakartoja savo atskirojo skundo argumentus ir papildomai nurodo, kad su apeliantų argumentais dėl UAB „Vermosa“ netinkamumo administruoti UAB „Akku Lita“ sutinka. Tačiau mano, kad UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ neteisingai nurodė, jog Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos UAB „Vermosa“ skirtas įspėjimas dėl ĮBĮ 11 str. 9 d. pažeidimo – ši nuobauda panaikinta. Ieškovas nesutinka su apelianto UBS Real Estate sp.zo.o prašymu paskirti bankroto administratoriumi M. K. dėl šių priežasčių: šis advokatas atstovavo UAB „Vermosa“ apeliacinės instancijos teismuose, kur bankroto administratorius pralaimėjo ginčus dėl jo ataskaitų patvirtinimo. Taigi UAB „Skuba“ atskirajame skunde išdėstyta pozicija dėl UAB „Vermosa“ netinkamumo eiti bankroto administratoriaus pareigas taip pat liečia ir M. K., nes apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų nurodyti bankroto administratoriaus pažeidimai buvo padaryti jam betarpiškai dalyvaujant. M. K. negali būti paskirtas administratoriumi ir dėl to, kad šią kandidatūrą pasiūlė UBS Real Estate sp.zo.o, t. y. yra bendrovės, kuriai keliamas bankrotas, akcininkas. Ieškovas nesutinka su UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ siūlyto bankroto administratoriaus kandidatūra dėl priežasčių, nurodytų atskirajame skunde. UAB „Verslo administravimo centras“ savo buveinę deklaruoja Kaune, taigi negalės tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę, kurios visas turtas yra Vilniuje, čia iškeltos kelios baudžiamosios bylos UAB „Akku Lita“ vadovams, prognozuojami ginčai dėl tretiesiems asmenims nepagrįstai perleisto turto grąžinimo ir sandorių nuginčijimo. Šiems darbams atlikti reikalingi teisininko ir finansininko (auditoriaus) gebėjimai, atitinkama kvalifikacija ir patirtis. Apelianto pasiūlytos administruoti UAB „Abadona“ direktorius tuo pačiu yra ir licencijuotas auditorius. Ieškovo nuomone, pagal kriterijų, kurie išdėstyti UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ atskirajame skunde, visumą be UAB „Skuba“ pasiūlytos UAB „Abadona“ kandidatūros, administruoti atsakovą taip pat tinka UAB „Dviramega“, UAB „Avere“ bei M. P..

37Ieškovas A. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti M. P.. Atsiliepime į atskirąjį skundą pakartoja dalį UAB „Skuba“ atskirajame skunde nurodytų argumentų ir papildomai nurodo, kad sutinka su apeliantų skundo dalimi, jog paskirtasis bankroto administratorius negalės teikti nešališkų administravimo paslaugų, nes jo reputacija iki šiol vykdytuose bankroto procesuose yra neigiama. Nesutinka, kad administratoriumi būtų paskirtas UAB „Verslo administravimo centras“, nes jo buveinė yra Kaune. Ieškovas nesutinka, kad administratoriumi būtų paskirtas M. K., nes jis yra susijęs su UAB „Vermosa“. Be to, bankrutuojančios bendrovės akcininko pasiūlytas administratorius neabejotinai bus teisiškai suinteresuotas veikti buvusio įmonės vadovo A. T. naudai, t. y. priešingai tikrųjų kreditorių interesams. Atsakovo vadovas yra užsienio pilietis, Lietuvoje nereziduoja, todėl teisminiai ginčai gali būti susieti su tarptautiniu civiliniu procesu. Šiems darbams atlikti reikalingi teisininko ir finansininko gebėjimai, taip pat juridinio asmens vadovo patirtis ir atitinkama kvalifikacija. Šiuos kriterijus atitinka praktikuojanti administratorė M. P.. Skiriant ją administratore, būtų sutaupytos administravimui skirtos lėšos, atsisakant samdyti advokatus, nes kandidatė turi pakankamą teisininko civiliniuose ginčuose praktiką ir pajėgi savarankiškai atstovauti bankrutuojančiai įmonei visų pakopų teismuose (CPK 56 str. 2 d. ir 347 str. 3 d.).

38IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

39Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

40Atsižvelgdama į tai, kad visi apeliantai ginčija paskirto administratoriaus kandidatūrą ir dalis atskirųjų skundų argumentų sutampa, teisėjų kolegija dėl jų pasisako bendrai, neišskirdama kiekvieno atskirojo skundo.

41ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Taigi teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo nelaikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratorių kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

42Apeliantai abejoja paskirto administratoriaus reputacija, kompetencija, sąžiningumu ir sugebėjimu teigti nešališkas bankroto administravimo paslaugas. Abejonės dėl administratoriaus suinteresuotumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, tačiau apeliantai tokių įrodymų teismui nėra pateikę (CPK 178 str.). Teismui taip pat nėra pateikta įrodymų, kurie sukeltų abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Dėl šios priežasties atmestinas UAB „Skuba“ argumentas, kad paskirtasis administratorius gali būti šališkas ir veikti buvusių bankrutuojančio atsakovo valdymo organų interesais.

43Nepagrįstas UBS REAL ESTATE argumentas, kad UAB „Vermosa“ buvo bausta už netinkamą pareigų vykdymą. Jeigu administratoriui ir buvo paskirta nuobauda, tačiau ji neįsiteisėjo, todėl negalima laikyti, kad administratorius buvo baustas už netinkamą pareigų vykdymą (4 t., b. l. 133, www.bankrotodep.lt). Tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ bankroto byloje UAB „Vermosa“ buvo atstatydinta iš administratoriaus pareigų, ar tai, kad iš UAB „Vermosa“ buvo priteistas žalos atlyginimas, nepaneigia UAB „Vermosa“, kurioje nebedirba AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ bankroto procedūras vykdę asmenys, tinkamumo administruoti bankrutuojančią UAB „AKKU LITA“. Leidimas UAB „Vermosa“ teikti bankroto administravimo paslaugas nėra panaikintas, Įmonių bankroto valdymo departamentas 2012 m. spalio 29 rašte Nr. (6.20) A2-3974 nurodė, kad šis kandidatas atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (4 t., 133 b. l.). Taigi abejoti UAB „Vermosa“ gebėjimais tinkamai vykdyti administratoriui pavestas pareigas objektyvaus pagrindo apeliantai neturi.

44Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis absoliučių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011; 2012 m. vasario 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-331/2012). Teismas, skirdamas administratorių, atsižvelgia į daugelį svarbių aplinkybių. Šiuo atveju teismas prioritetą teikė tame pačiame mieste, kaip ir bankrutuojanti įmonė, esančiai ir didžiausią administravimo patirtį turinčiai bendrovei, kuri užbaigusi daugiausia iš visų kandidatų bankroto procedūrų. Teismas, nuspręsdamas paskirti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių pagal veiklos vykdymo vietos ir patirties kriterijus, įstatymo nuostatų nepažeidė, priešingai – pasinaudojo teismo turima diskrecijos teise parinkti vieną iš siūlomų bankroto administratorių (atitinkančių įstatymo reikalavimus) kandidatūrų savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

45Apeliantas UAB „Televizijos ir ryšių sistemos“ teisus, kad ne paskirtojo administratorius, o jo siūlyto kandidato UAB „Verslo ir administravimo centras“ patirtis yra didžiausia – baigtos 106 bankroto procedūros. Tačiau šis argumentas nepaneigia teismo paskirto administratoriaus sugebėjimų tinkamai vykdyti bankroto administravimo procedūras šioje byloje, be to, UAB „Televizijos ir ryšių sistemos“ siūlomas kandidatas buvo atmestas dėl veiklos vykdymo vietos, kuri nesutampa su bankrutuojančio atsakovo buveinės vieta.

46Nepagrįstas apelianto UBS REAL ESTATE argumentas, kad teismas privalėjo paskirti būtent jo siūlomą administratorių, kadangi jis yra didžiausią reikalavimą turintis kreditorius. Teisėjų kolegijos nuomone, kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis negali nulemti administratoriaus skyrimo ir tokiu būdu paneigti įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę. Be to, UBS REAL ESTATE finansinio reikalavimo dydis šiuo metu nėra aiškus, kadangi kreditorių reikalavimai bankroto byloje dar nėra patvirtinti.

47Atskiruosiuose skunduose abejojama paskirtojo administratoriaus patirtimi, tačiau Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis, šis administratorius yra užbaigęs 9 bankroto procedūras, o šiuo metu vykdo 8 bankroto procedūras, todėl negalima daryti išvados, kad toks darbo krūvis ir patirtis nėra pakankami nagrinėjamojoje byloje užtikrinti tinkamą bankroto proceso eigą. Nepagrįsti apeliantų argumentai dėl paskirto administratoriaus darbuotojos D. K. patirties. Nors dirbdama UAB „Vermosa“ ji nėra baigusi bankroto procedūrų ir šiuo metu nė vienos nevykdo, tačiau kaip fizinis bankroto administratorius ji yra užbaigusi 38 bankroto procedūras, todėl šie duomenys patvirtina, kad teismas pagrįstai sprendė, jog UAB „Vermosa“ patirtis padės sklandžiai vykdyti bankrutuojančios bendrovės bankroto procedūras. Tai, kad bankroto procese prognozuojamas didelis kiekis teisminių procesų, nepaneigia administratoriaus skyrimo pagrįstumo.

48Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikta. Priešingai, byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Vermosa“ nėra jokių kliūčių teikti administravimo paslaugas, yra išduotas leidimas vykdyti minėtą veiklą, kandidatas apsidraudęs bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog kandidatas atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (4 t. 126-128, 133 b. l.). Todėl darytina išvada, kad paskirtas administratorius atitinka įstatymo reikalavimus ir nėra jokių kliūčių šio administratoriaus paskyrimui.

49Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

50Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantų siūlomų kitų administratorių kandidatūrų, kadangi šioje byloje administratorius jau yra paskirtas ir teismas sprendžia paskirto administratoriaus pagrįstumo klausimą, o ne bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą apskritai.

51Šioje nutartyje nustatytų aplinkybių bei išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas, todėl keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo... 5. Ieškovai ir tretieji asmenys kreipėsi į teismą, prašydami iškelti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Ieškovas UBS REAL ESTATE sp zo.o. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 10. 1. Teismas neįsigilino ir nevertino duomenų, kurie leidžia teigti, jog UAB... 11. 2. Skirdamas bankroto administratorių, teismas atsižvelgė tik į siūlomų... 12. 3. Teismas nurodė, kad paskirtas bankroto administratorius yra užbaigęs (o... 13. 4. Procesinių veiksmų bei dalyvavimo teisminiuose ginčuose efektyvumas ir... 14. Ieškovas UAB „Skuba” prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2... 15. 1. Paskirtas administratorius nėra nepriekaištingos reputacijos, todėl... 16. 2. Su turto administravimu susijusios sąnaudos gali būti minimalios ir... 17. 3. Teismas nurodė tik vieną UAB „Vermosa“ privalumą, kad jis yra... 18. 4. UBS Real Estate sp.zo.o pasiūlyta kandidatūra vertintina kritiškai dėl... 19. 5. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėtų iš konkuruojančių... 20. 7. Skirdamas administratoriumi konkretų asmenį, teismas privalo ne tik... 21. Kreditorius UAB „Televizijos ir ryšių sistemos“ prašo Vilniaus apygardos... 22. 1. Atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Vermosa“ paskirta neįvertinus... 23. 2. Teismo išvada, kad UAB „Vermosa“ turi didžiausią patirtį, nėra... 24. 3. Teismas neįvertino aplinkybės, kad 2010 m. spalio 8 d. Įmonių bankroto... 25. Kreditorius UAB „BNA Grupė“ su atskiraisiais skundais nesutinka, prašo... 26. 1. Pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis galėtų būti... 27. 2. A. T. yra ieškovo UBS REAL ESTATE sp. zo.o direktorius ir buvo atsakovo... 28. 3. UBS REAL ESTATE sp. zo.o nurodo, kad jis yra didžiausias kreditorius,... 29. 4. Kreditorius UBS REAL ESTATE sp. zo.o administratoriumi siūlo M. K..... 30. 5. BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administravo UAB... 31. 6. UAB „SKUBA“ siūloma bankroto administratorė M. P. dirba advokato I. P.... 32. 7. UAB „TELEVIZIJOS IR RYŠIO SISTEMOS“ siūlomas bankroto administratorius... 33. 8. Pareiškėjo pasiūlytas ir teismo paskirtas bankroto administratorius turi... 34. Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas UBS REAL ESTATE sp. zo.o. iš... 35. Ieškovas UAB „Televizijos ir ryšio sistemos“ palaiko atskiruosiuose... 36. Ieškovas UAB „Skuba“ atsiliepime į atskiruosius skundus iš dalies... 37. Ieškovas A. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d.... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 39. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto... 40. Atsižvelgdama į tai, kad visi apeliantai ginčija paskirto administratoriaus... 41. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 42. Apeliantai abejoja paskirto administratoriaus reputacija, kompetencija,... 43. Nepagrįstas UBS REAL ESTATE argumentas, kad UAB „Vermosa“ buvo bausta už... 44. Pažymėtina, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai... 45. Apeliantas UAB „Televizijos ir ryšių sistemos“ teisus, kad ne paskirtojo... 46. Nepagrįstas apelianto UBS REAL ESTATE argumentas, kad teismas privalėjo... 47. Atskiruosiuose skunduose abejojama paskirtojo administratoriaus patirtimi,... 48. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo... 49. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog... 50. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantų siūlomų kitų administratorių... 51. Šioje nutartyje nustatytų aplinkybių bei išdėstytų argumentų pagrindu... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....