Byla e2S-3079-340/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Techstatus“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys – antstolis I. G., UAB „Creditum“, UAB „Doctum“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Creditum“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Techstatus“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuoti asmenys – antstolis I. G., UAB „Creditum“, UAB „Doctum“, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolio I. G. 2018-10-08 patvarkymą Nr. S-18-8-19550, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 2-1923-258/2017, kol bus išspręstas ginčijamo patvarkymo teisėtumo klausimas.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-15 nutartimi pareiškėjo UAB „Techstatus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies: sustabdė transporto priemonės RENAULT K430, valstybinis Nr. ( - ), pardavimą iš varžytinių, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Techstatus“ skundas dėl antstolio I. G. veiksmų; kitą prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalį atmetė.

103.

11Teismas nustatė, kad pareiškėjas nesutinka su antstolio atliekamais veiksmais dėl varžytinėse parduodamos transporto priemonės pardavimo kainos. Teismas sprendė, kad pareiškėjo interesams, kuriuos jis gina, skųsdamas antstolio veiksmus, apsaugoti pakanka transporto priemonės RENAULT K430, valstybinis Nr. ( - ) pardavimo iš varžytinių sustabdymo, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų. Kitą prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalį atmetė.

12III.

13Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

144.

15Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Creditum“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo UAB „Techstatus“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

164.1.

17Pareiškėjas nepateikė jokių jo poziciją pagrindžiančių įrodymų, todėl nėra pagrindo spręsti, kad jis tikėtinai pagrindė savo skundo reikalavimus, o tuo pačiu ir reikalingumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas, neįvertinęs pareikšto skundo preliminaraus pagrįstumo, be pagrindo konstatavo grėsmę būsimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, neatsižvelgė į esminę aplinkybę, jog areštuoto turto vertę nustatė ekspertas, kai tuo tarpu skolininkas, jokių objektyvių rašytinių įrodymų, paneigiančių ekspertizės išvadą, į bylą nėra pateikęs.

184.2.

19Skolininkas, motyvuodamas savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenurodė jokių objektyvių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau tenkinus pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanoma apginti skolininko teises ir teisėtus interesus.

205.

21Pareiškėjas UAB „Techstatus“ atsiliepimu prašo suinteresuoto asmens UAB „Creditum“ atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos atsikirtimus:

225.1.

23Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo skolininkas patirtų neproporcingų suvaržymų ar nuostolių, kadangi turtas būtų parduotas už mažesnę nei rinkos kainą, taip klaidinat potencialius pirkėjus. Nagrinėjamu atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtinumą suponuoja tai, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, atsižvelgė į šias sąlygas.

246.

25Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. atsiliepimu prašo UAB „Creditum“ atskirąjį skundą tenkinti bei nurodo, kad sutinka su atskirajame skunde dėstomais argumentais.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas atmetamas.

287.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

308.

31Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2018-10-15 nutartimi nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimą iš areštuoto skolininkui priklausančio turto.

329.

33CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

3410.

35Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Kaip minėta, jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys, pirma, tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, antra, yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-242-178/2016). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3611.

37CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, įvertina pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, siekdamas užtikrinti, jog laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos laikantis proporcingumo ir ekonomiškumo principų reikalavimų. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

3812.

39Byloje nustatyta, jog antstolio I. G. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0008/18/01137 dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Techstatus“ išieškotojo UAB „Creditum“ naudai. Skolininkas UAB „Techstatus“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolio I. G. 2018-10-08 patvarkymą Nr. S-18-8-19550, kuriuo antstolis atnaujino išieškojimą iš turto – kelių transporto priemonės RENAULT K430, v/n ( - ) bei įvertino, kad kelių transporto priemonės RENAULT K430, v/n ( - ) pradinė turto pardavimo kaina yra 60 500 Eur. Taip pat skolininkas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje, kol bus išspręstas ginčijamo antstolio patvarkymo teisėtumo klausimas. Skolininkas poreikį sustabdyti išieškojimą vykdymo procese grindžia tuo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo skolininkas patirtų neproporcingų suvaržymų ar nuostolių, kadangi turtas būtų parduotas už mažesnę nei rinkos kaina. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-15 nutartimi pareiškėjo UAB „Techstatus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies: sustabdė transporto priemonės RENAULT K430, valstybinis Nr. ( - ), pardavimą iš varžytinių, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Techstatus“ skundas dėl antstolio I. G. veiksmų; kitą prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalį atmetė. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Creditum“, nesutikdamas su minėta 2018-10-15 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

4013.

41Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas nepateikė jokių jo poziciją pagrindžiančių įrodymų, todėl nėra pagrindo spręsti, kad jis tikėtinai pagrindė savo skundo reikalavimus. Taip pat pažymi, jog skolininkas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau tenkinus pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanoma apginti skolininko teises ir teisėtus interesus. Apeliacinės instancijos teismas šiuos atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

4214.

43Kaip jau minėta, įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turi būti tikėtinai pagrįstas ieškovo reikalavimas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

4415.

45Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas; tačiau tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1563-302/2016; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014;). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-900-464/2017; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-8-464/2017).

4616.

47Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Techstatus“, pateikęs skundą dėl antstolio 2018-10-08 patvarkymo, kuriuo buvo nustatyta parduotino iš varžytynių turto vertė, nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, taip pat pridėjo įrodymus šioms aplinkybėms pagrįsti, todėl darytina išvada, jog šiuo atveju, įvertinus byloje pateiktus duomenis, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjo skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas. Suinteresuoto asmens UAB „Creditum“ atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad areštuoto turto vertę nustatė ekspertas, tuo tarpu skolininkas, jokių objektyvių rašytinių įrodymų, paneigiančių ekspertizės išvadą, į bylą nėra pateikęs, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes šios aplinkybės gali būti vertinamos tik nagrinėjant bylą iš esmės.

4817.

49Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

5018.

51Kaip jau minėta, pareiškėjas (skolininkas) UAB „Techstatus“ pareikštu skundu prašo panaikinti antstolio I. G. 2018-10-08 patvarkymą Nr. S-18-8-19550, kuriuo antstolis atnaujino išieškojimą iš turto – kelių transporto priemonės RENAULT K430, v/n ( - ) bei įvertino, kad kelių transporto priemonės RENAULT K430, v/n ( - ) pradinė turto pardavimo kaina yra 60 500 Eur. Skolininkas pateiktu skundu nesutinka su minėto turto įvertinimu, mano, kad jam priklausantis turtas yra įvertintas per maža kaina. Akivaizdu, jog teismui priėmus galimai palankų pareiškėjui procesinį sprendimą, o ginčo turtui jau esant parduotam už antstolio nustatytą kainą, su kuria pareiškėjas nesutinka ir ginčija teisme, pareiškėjui galimai palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas labai pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

5219.

53Atsižvelgiant į skundo dalyką, darytina išvada, kad pareiškėjo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 145 str. 2 d.), yra nukreiptos siekiant užtikrinti pareiškėjui palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymą ir susijusios su pareikštais reikalavimais. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju egzistavo pagrindas taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes, jų netaikius, tikėtinai pareiškėjui palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas (CPK 144 str.).

5420.

55Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/20J0; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

5621.

57Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino iš dalies pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl suinteresuoto asmens atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

58Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

59Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolio I. G.... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-15 nutartimi pareiškėjo UAB... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nesutinka su antstolio atliekamais... 12. III.... 13. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 4.... 15. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Creditum“ prašo panaikinti... 16. 4.1.... 17. Pareiškėjas nepateikė jokių jo poziciją pagrindžiančių įrodymų,... 18. 4.2.... 19. Skolininkas, motyvuodamas savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 20. 5.... 21. Pareiškėjas UAB „Techstatus“ atsiliepimu prašo suinteresuoto asmens UAB... 22. 5.1.... 23. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo skolininkas patirtų... 24. 6.... 25. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. atsiliepimu prašo UAB „Creditum“... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 27. Atskirasis skundas atmetamas.... 28. 7.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 30. 8.... 31. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 32. 9.... 33. CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu skundą teikiantis asmuo... 34. 10.... 35. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 36. 11.... 37. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos... 38. 12.... 39. Byloje nustatyta, jog antstolio I. G. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr.... 40. 13.... 41. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas nepateikė... 42. 14.... 43. Kaip jau minėta, įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios... 44. 15.... 45. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog preliminaraus ieškinio... 46. 16.... 47. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Techstatus“, pateikęs skundą dėl... 48. 17.... 49. Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – nesiėmus... 50. 18.... 51. Kaip jau minėta, pareiškėjas (skolininkas) UAB „Techstatus“ pareikštu... 52. 19.... 53. Atsižvelgiant į skundo dalyką, darytina išvada, kad pareiškėjo prašomos... 54. 20.... 55. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 56. 21.... 57. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 58. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 59. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti...