Byla 1A-485-387-2014
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-09 nuosprendžio, kuriuo A. L. pripažinta kalta pagal BK 182 str. 2 d., 215 str. 1 d., ir nubausta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Valantino, teisėjų Leonardos Gurevičienės, Arūno Kisieliaus, sekretoriaujant Editai Bekerytei, dalyvaujant prokurorui Valerijui Sevastjanovui, gynėjai adv. I. M., nuteistajai A. L., civilinių ieškovų atstovui advokatui Rimantui Simaičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios A. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-09 nuosprendžio, kuriuo A. L. pripažinta kalta pagal BK 182 str. 2 d., 215 str. 1 d., ir nubausta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.

3Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

4A. L. nuteista už tai, kad turėdama tikslą nusikalstamu būdu savo ar kitų naudai įgyti svetimą turtą, neteisėtai atliko finansines operacijas, panaudojo svetimos elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenimis ir laikotarpyje nuo 2012-07-28 iki 2013-04-11, būdama UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), biuro patalpose, esančiose ( - ), neturėdama leidimo pasinaudojo UAB ( - ) direktoriaus A. P. „Swedbank“ banko identifikavimo kodų generatoriumi ir iš kompiuterio, kurio prisijungimo IP adresas ( - ), parinkusi identifikavimo kodus iš UAB ( - ) Swedbank banko sąskaitos Nr. ( - ) į savo asmeninę Swedbank banko sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 629 100 Lt, taip atlikdama neteisėtus pavedimus, bei laikotarpyje nuo 2012-07-28 iki 2013-01-15, būdama UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), biuro patalpose, esančiose ( - ), neturėdama leidimo pasinaudojo UAB ( - ) direktoriaus A. P. „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. ( - ) banko identifikavimo kodų generatoriumi ir iš kompiuterio, kurio prisijungimo IP adresas ( - ), parinkusi identifikavimo kodus iš UAB ( - ) Swedbank banko sąskaitos Nr. ( - ) į savo asmeninę Swedbank banko sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 19 200 Lt, taip atlikdama neteisėtus pavedimus.

5Be to, A. L. nuteista už tai, kad, būdama UAB ( - ), įmonės kodas ( - ) ir UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), buhaltere, laikotarpyje nuo 2012-07-28 iki 2013-04-11 apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, neturėdama teisės vykdyti UAB ( - ) mokėjimų naudojantis elektronine banko sąskaitos valdymo sistema, pasinaudojo UAB ( - ) ir UAB ( - ) direktoriaus A. P. „Swedbank“ banko identifikavimo kodų generatoriumi ir iš kompiuterio, kurio prisijungimo IP adresas ( - ), parinkusi identifikavimo kodus, iš UAB ( - ) „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. ( - ) į savo asmeninę „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 629 100 Lt sumą, tuo UAB ( - ) padarė 574 030 Lt turtinę žalą; bei iš UAB ( - ) „Swedbank“ banko sąskaitos Nr. ( - ) į savo asmeninę „Swedbank“ banko sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 19 200 Lt sumą, o vėliau 8700 Lt grąžino, tuo UAB ( - ) padarė 10 500 Lt turtinę žalą.

6Apeliaciniu skundu A. L. prašo pakeisti 2014-04-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį: pripažinti jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad ji savo noru atlygino dalį padarytos žalos bei paskirti jai bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu. Nurodo, kad suvokia jos įvykdytų veikų sunkumą ir padarytą turtinę žalą, visiškai pripažįsta savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, bet visgi mano, kad teismas neįvertino visų reikšmingų aplinkybių ir neteisingai paskyrė jai bausmę. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas, skirdamas jai bausmę, nepakankamai vadovavosi BK 41 str. taisyklėmis, reglamentuojančiomis bausmės paskirtį, tinkamai neįvertino bausmės proporcingumo ir jos neindividualizavo, todėl paskyrė jai aiškiai per griežtą savo rūšimi bausmę. Teismas labai lakoniškai pasisakė ir motyvavo savo sprendimą padarytų nusikalstamų veikų sunkumu, įvertino vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę, tačiau visiškai neatsižvelgė į jos padarytų nusikalstamų veikų motyvus, tikslus, jos asmenybę, šeimyninę situaciją, socialinę padėtį, siekį ir veiksmus, kuriais apeliantė atlygino dalį padarytos žalos.

7Pasak apeliantės, bausmės tikslas – paveikti kaltą asmenį, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, jos atžvilgiu jau yra pasiekti, kadangi savo įvykdytomis nusikalstamomis veikomis ji visų pirmą nubaudė save, savo nepilnamečius vaikus ir senyvo amžiaus tėvą. Apeliantės teigimu, ji įvykdė nusikaltimus ne savo naudai, o siekdama padėti asmeniui, su kuriuo planavo kurti šeimą. Būtent jam ji pervedinėjo visus pinigus ir tik vėliau suprato, kad J. M. ją negailestingai apgavo, pasinaudojo jos gerumu ir nuoširdžiais jausmais bei sukčiavo jos atžvilgiu. Apeliantė nurodo, kad pastarąją aplinkybę patvirtina tas faktas, kad dėl nurodyto įvykio ji kreipėsi su pareiškimu į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 6 PK, kuriame turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

8Apeliantė pažymi, kad jos asmenybė nėra tiek pavojinga, kad jai reikėtų skirti griežčiausią bausmės rūšį. Ji yra našlė, nuo 2003 metų viena augina du nepilnamečius vaikus ( 1999-03-15 gimimo ir 2003-03-31 gimimo), dirba, niekada praeityje nebuvo teista. Apeliantės manymu, pradėjus vykdyti jai paskirtą laisvės atėmimo bausmę, labiausiai nukentės jos nepilnamečiai vaikai, kuriems tokiame amžiuje ypač reikalinga artimo žmogaus priežiūra, tad šiuo atveju jų psichikai ir vystymuisi gali būti padaryta nepataisoma žala.

9Be to, pasak apeliantės, paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimas gali nepataisomai pakenkti ne tik jos nepilnamečių vaikų interesams bei jų gyvenimo kokybei, bet ir jos socialiniams ryšiams su šeima ir visuomene. Nuteistoji nurodo, kad būdama laisvėje, ji greičiau ir veiksmingiau galės atlyginti padarytą žalą, nes turi gerą specialybę ir darbo vietą, pasistengs kuo greičiau parduoti jai priklausantį butą ir pervesti pinigus nukentėjusiajam.

10Apeliantė akcentuoja tai, kad dar iki ikiteisminio tyrimo pradžios ji suvokė savo veiksmų neteisėtumą ir pradėjo atlyginti žalą, grąžindama į UAB „( - )" dalį paimtų pinigų, o iš viso grąžino 8700 Lt. Tačiau pirmos instancijos teismas nepripažino šios aplinkybės kaip lengvinančios jos atsakomybę, tačiau tik fiksavo šį faktą 2014-04-09 nuosprendyje.

11Apeliantės nuomone, jos įvykdyti nusikaltimai yra mažiau pavojingi, nei smurtiniai nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ir pan. Po jų padarymo ji jokių naujų nusikaltimų nepadarė, nedaro ir administracinių teisės pažeidimų, pasiryžusi kuo greičiau atlyginti padarytą žalą.

12Apeliantės manymu, esant šioms aplinkybėms, bausmės tikslai gali būti pasiekti pritaikius jos atžvilgiu BK 54 straipsnio 3 dalį, t.y. paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę - baudą arba laisvės apribojimą, kadangi būtent BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu (kasacinė nutartis 2K-594/2007).

13Teismo posėdžio metu nuteistoji ir jos gynėja advokatė prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras ir civilinio ieškovo atstovas – atmesti.

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Šio straipsnio 2 dalyje, be kitų bausmės tikslų (bendroji prevencija, nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimas, kelio naujiems nusikaltimams užkirtimas) nurodoma apie bausmės teisingumo principo įgyvendinimą. Taigi, bausmė turi būti teisinga. Įstatymų leidėjas, formuluodamas konkretaus nusikaltimo požymius ir nustatydamas sankciją už nusikaltimą, įvertina tipinį (rūšinį) nusikaltimo, kaip tokio, pavojingumą, tačiau, konkrečios bylos aplinkybės gali neatitikti tos rūšies nusikaltimo pavojingumo ir kitų kriterijų, leidžiančių spręsti apie bausmės teisingumą. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 str. 3d.). Taigi aiškus prieštaravimas teisingumo principui, skiriant bausmes, yra pagrindas taikyti BK 54 str. 3d. nuostatą. Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia teisingumo principo sąvokos. Teismų praktikoje teisingumo principas suprantamas visų pirma kaip teisingos bausmės paskyrimas. Teisinga bausmė yra tokia bausmė, kuri atitinka BK 41 str. 2 d. apibrėžtą bausmės paskirtį ir BK 54 str. 2 d. pateiktus bendruosius bausmių skyrimo pradmenis (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-259/2011).

16Pagal BK 54 str. 3 d. kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 str., o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 str. 3 d. pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-45/2007, 2K-230/2010, 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011, 2K-390/2011 ir kt.).

17Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad A. L. atžvilgiu BK 62 str. nuostatos netaikytinos, nesant pastarajame straipsnyje numatytų pagrindų, tačiau bausmės, susijusios su laisvės atėmimu, paskyrimas nuteistajai aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Darydamas tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas ypatingą dėmesį atkreipia į tai, kad A. L. anksčiau neteista (b. t. 2, b. l. 108), administracine tvarka buvo bausta tik vieną kartą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (b. t. 2, b. l. 109) (šiuo metu nuobauda negaliojanti), yra našlė, dirba, viena augina ir išlaiko du nepilnamečius vaikus (b. t. 4 b. l. 5-7). Nagrinėjimo skundo kontekste pažymėtina, kad nuteistoji nuo pat įtarimo jai pareiškimo momento visiškai pripažino savo kaltę, padėjo ikiteisminiam tyrimui, suteikdama visą reikšmingą informaciją, nuoširdžiai gailėjosi dėl savo veiksmų, nurodydama, jog taip pasielgė, kadangi buvo suklaidinta vyro, su kuriuo ketino sukurti naują šeimą. A. L. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu atsisakė gynėjo advokato paslaugų. Nebūdama profesionali teisininkė bei suvokdama jai gresiančios bausmės griežtumą, gynėsi pati, kas teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina jos nuoširdų gailėjimąsi dėl įvykdytų nusikalstamų veikų. Reikšminga aplinkybe laikytina ir tai, jog A. L. yra nuteista už nusikaltimų nuosavybei bei finansų sistemai padarymą, jos veiksmais yra padaryta didelė turtinė žala. Tuo tarpu paskyrus nuteistajai net ir trumpalaikę realią laisvės atėmimo bausmę, pastaroji netektų savo pajamų šaltinio – darbo vietos, dėl ko nukentėtų netik jos nepilnamečių vaikų, bet ir civilinių ieškovų interesai.

18Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra pagrindas švelninti A. L. atsakomybę, kartu apsaugant ir jos šeimos prigimtinius bei svarbiausius socialinius interesus. Atsižvelgiant ir į nusikaltimo padarymo, ir į A. L. asmenybę apibūdinančias aplinkybes, kurias galima laikyti išimtinėmis, darytina išvada, jog A. L. nėra tiek pavojinga visuomenei, kad būtų būtina skirti jai laisvės atėmimo bausmę. Bausmės tikslai, atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas aplinkybes bei esančius duomenis, gali būti pasiekti paskiriant jai švelnesnę bausmės rūšį ir tai neprieštarautų BK 41 str. 2 d. 5 p. reikalavimams, kad bausmė turi užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

19Vadovaujantis šiais argumentais, apeliantės prašymas tenkintinas, teismų sprendimas keistinas – pritaikius BK 54 str. 3 d. nuostatas, A. L. už BK 182 str. 2 d. numatytą nusikalstamą veiką paskiriant kitą, švelnesnę nei sankcijoje numatyta, bausmės rūšį, t. y. laisvės apribojimą. Už nusikalstamą veiką, numatytą BK 215 str. 1 d., A. L. skirtina bauda.

20Kaip teisingai nurodė apylinkės teismas, esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai, A. L. skirtinos bausmės bendrintinos vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 p.

21Vadovaujantis BK 63 str. 2 d., kai bausmės apimamos, griežtesnė bausmė apima švelnesnes ir galutinė subendrinta bausmė prilygsta griežčiausiai iš paskirtų už atskiras nusikalstamas veikas bausmei. Pažymėtina, kad skirtingai negu 1961 m. BK 44 str. 1 d. 2 p., kuriame buvo nurodyta, kad bauda negali būti sudedama ar pakeičiama kitomis bausmėmis ir vykdoma atskirai, dabartinio BK 65 str. 2 d. nėra draudimo sudėti baudas. Tai reiškia, kad, skiriant subendrintą bausmę už kelias nusikalstamas veikas, BK 65 str. 2 d. numatytas draudimas pakeisti baudą nevaržo teismo visa apimtimi taikyti BK 63 str. numatytų galutinės subendrintos bausmės skyrimo taisyklių, t. y. griežtesne bausme apimti baudą, ją iš dalies ar visiškai pridėti prie griežtesnės bausmės. Šis draudimas reiškia, kad, paskyrus baudą už atskiras nusikalstamas veikas, taikant visiško ar dalinio baudos ir griežtesnės bausmės sudėjimo būdą, netaikomos BK 65 str. 1 d. numatytos baudos keitimo kitomis bausmėmis taisyklės. Šios taisyklės taikomos nuosprendžio vykdymo stadijoje keičiant baudą viešaisiais darbais arba areštu (BK 47 str. 6 ir 7 d. d.) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2012, 2K-302/2014).

22Nagrinėjamu atveju griežtesne bausme laikytina A. L. skirtina laisvės apribojimo bausmė, tad už nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 str. 2 d., 215 str. 1 d., padarymą A. L. skirtina galutinė subendrinta bausmė 2 metų laisvės apribojimas.

23Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2 p.,

Nutarė

24Nuteistosios A. L. apeliacinį skundą tenkinti.

25Pakeisti 2014-04-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį.

26Paskirti A. L. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str. 2 d. padarymą 2(dveji) metų laisvės apribojimą, įpareigojant ją bausmės atlikimo laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nėra susiję su darbu.

27Paskirti A. L. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 215 str. 1 d., padarymą 50 MGL, t. y. 6500 Lt, baudą.

28Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę ir paskirti A. L. galutinę subendrintą bausmę - 2(dveji) metų laisvės apribojimą, įpareigojant ją bausmės atlikimo laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nėra susiję su darbu.

29Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios A. L.... 3. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 4. A. L. nuteista už tai, kad turėdama tikslą nusikalstamu būdu savo ar kitų... 5. Be to, A. L. nuteista už tai, kad, būdama UAB ( - ), įmonės kodas ( - ) ir... 6. Apeliaciniu skundu A. L. prašo pakeisti 2014-04-09 Vilniaus miesto apylinkės... 7. Pasak apeliantės, bausmės tikslas – paveikti kaltą asmenį, kad laikytųsi... 8. Apeliantė pažymi, kad jos asmenybė nėra tiek pavojinga, kad jai reikėtų... 9. Be to, pasak apeliantės, paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimas gali... 10. Apeliantė akcentuoja tai, kad dar iki ikiteisminio tyrimo pradžios ji suvokė... 11. Apeliantės nuomone, jos įvykdyti nusikaltimai yra mažiau pavojingi, nei... 12. Apeliantės manymu, esant šioms aplinkybėms, bausmės tikslai gali būti... 13. Teismo posėdžio metu nuteistoji ir jos gynėja advokatė prašė apeliacinį... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. BK 41 str. nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama... 16. Pagal BK 54 str. 3 d. kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal... 17. Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad A.... 18. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra... 19. Vadovaujantis šiais argumentais, apeliantės prašymas tenkintinas, teismų... 20. Kaip teisingai nurodė apylinkės teismas, esant idealiajai nusikaltimų... 21. Vadovaujantis BK 63 str. 2 d., kai bausmės apimamos, griežtesnė bausmė... 22. Nagrinėjamu atveju griežtesne bausme laikytina A. L. skirtina laisvės... 23. Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2 p.,... 24. Nuteistosios A. L. apeliacinį skundą tenkinti.... 25. Pakeisti 2014-04-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį.... 26. Paskirti A. L. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str. 2 d. padarymą... 27. Paskirti A. L. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 215 str. 1 d., padarymą... 28. Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo... 29. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....