Byla 2-1995-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-815-440/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AKIRO“ ieškinius atsakovui viešajai įstaigai Regioninei Telšių ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „STATMAX“, akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ir kt.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Regioninei Telšių ligoninei, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. V.3.-1148 (1.12.), kuriuo atmestas UAB „Versina“ pasiūlymas; panaikinti 2015-09-03 perkančiosios organizacijos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. V.3.-1150 (1.12.) sudaryti pasiūlymų eilę ir UAB „STATMAX“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu pirkimą „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės pastatų, kurių unikalūs Nr. 7896-6001-3183 ir 7896-6001-3194, esančių Kalno g. 40, Telšiuose, rekonstravimo darbų pirkimas“; įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti UAB „STATMAX“ pasiūlymą; įpareigoti perkančiąją organizaciją sudaryti naują pasiūlymų eilę, į ją įtraukiant ir UAB „Versina“ pasiūlymą; panaikinti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su UAB „STATMAX“; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės pastatų, kurių unikalūs Nr. 7896-6001-3183 ir 7896-6001-3194, esančių Kalno g. 40, Telšiuose, rekonstravimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 161008, procedūras ir/arba uždrausti perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Versina“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.

7Teismas nustatė, jog atsakovas VšĮ Regioninė Telšių ligoninė vykdo atvirą supaprastintą konkursą „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės pastatų, kurių unikalūs Nr. 7896-6001-3183 ir 7896-6001-3194, esančių Kalno g. 40, Telšiuose, rekonstravimo darbų pirkimas“. Pirkimo objektas – rangos darbai, t. y. nepakeistų langų ir langų, neatitinkančių gaisrinės saugos reikalavimų, keitimas, lauko durų keitimas, lauko sienų (su cokoline dalimi) šiltinimas, įskaitant grindų virš cokolio šiltinimą, stogo šiltinimas, šildymo sistemos renovacija, šilumos punkto įrengimas, vėdinimo sistemos modernizavimas, elektros tiekimo sistemų modernizavimas, apšvietimo su LED šviestuvais įrengimas (projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ lėšomis finansuojami rangos darbai); 307,22 m2 ploto akušerijos skyriaus naujagimių poskyrio patalpų perplanavimas, vidaus sienų, pertvarų apdailos darbų atlikimas, lubų remontas, vidaus vandentiekio ir nuotekynės tinklų modernizavimo darbai (projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ lėšomis finansuojami rangos darbai); atskiro įėjimo patekimui į akušerijos skyriaus naujagimių poskyrio patalpas įrengimas; gaisro aptikimo signalizacijos sistemos įrengimas akušerijos skyriuje naujagimių poskyryje; medicininių dujų (deguonies, suspausto oro, vakuumo), silpnų srovių sistemų įrengimas akušerijos skyriuje naujagimių poskyryje (ligoninės lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių finansuojami rangos darbai). Darbų (sutarties) pabaiga numatyta 2016 m. rugpjūčio 15 d., pirkimas nėra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis, ir yra finansuojamas Šveicarijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos, ligoninės ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis. Ieškovas ginčija atsakovo sprendimus iš esmės dviem aspektais, t. y. jog perkančioji organizacija neteisėtai pakeitė pirkimo sąlygas bei kad UAB „STATMAX“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

8Teismas, preliminariai įvertinęs bylos medžiagą, nelaikė ieškinio aiškiai nepagrįstu, tačiau pažymėjo, jog ieškovas nepateikė teismui duomenų apie tai, kokią vietą ieškovas užėmė pasiūlymų eilėje (byloje pateiktas pranešimas apie pirkime Nr. 236450 Bazilionų mokyklos pastato rekonstrukcija (1-ojo etapo darbai) sudarytą pasiūlymų eilę), todėl yra neaišku, ar pripažinus tam tikrus perkančiosios organizacijos sprendimus negaliojančiais, ieškovas pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

9Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

10Teismas taip pat pažymėjo, jog esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, įstatymas numato įvairius pažeistų teisių gynimo būdus, todėl laikė ieškovo argumentus, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovui apginti galimai pažeistas teises, nepagrįstais.

11Nagrinėjamu atveju teismas viešojo pirkimo rezultatą laikė susijusiu su viešuoju interesu - itin socialiai pažeidžiamos asmenų grupe – nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių - priežiūros gerinimu, todėl darė išvadą, jog pirkimo procedūros sustabdymas ir/arba uždraudimas perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

12Teismas nurodė, jog rangos sutartis turi būti įvykdyta iki 2016 m. rugpjūčio 15 d., todėl pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, gali kilti grėsmė neapibrėžtam laikui prarasti finansavimą, kas galėtų lemti projekto neįgyvendinimą ar jo įgyvendinimo uždelsimą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Ieškovas UAB „Versina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti pirkimo „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės pastatų, kurių unikalūs Nr. 7896-6001-3183 ir 7896- 6001-3194, esančių Kalno g. 40, Telšiuose, rekonstravimo darbų pirkimas“ procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) Jeigu ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai bus panaikinti, t. y. UAB „STATMAX“ pasiūlymas bus atmestas, sprendimas dėl sudarytos pasiūlymų eilės panaikintas, o UAB „Versina“ pasiūlymas bus pripažintas atitinkančiu reikalavimus, tuomet UAB „Versina“ pasiūlymas atsidurs pirmoje vietoje;

162) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas. Apelianto teigimu, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pirkimo procedūrų sustabdymas galėtų turėti įtakos finansavimo praradimui, nėra jokių duomenų, per kokį laikotarpį perkančioji organizacija privalo įsisavinti lėšas, taip pat nėra duomenų, kad nepasirašius pirkimo sutarties per artimiausius keletą mėnesių, finansavimas būtų prarastas;

173) Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nevertino neigiamų padarinių, kurie gali kilti panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus, taip pat nevertino, jog šie neigiami padariniai yra didelės apimties, todėl nukentės ne tik viešasis interesas, susijęs su tinkamu ir skaidriu viešojo pirkimo procedūrų vykdymu, sąžiningos konkurencijos užtikrinimu, tačiau ir viešasis interesas, susijęs su tuo, jog atsakovo, kurio veikla finansuojama mokesčių mokėtojų lėšomis, patirti didelės apimties nuostoliai reikš tiesioginę žalą visuomenei, o tikslas kuo greičiau atlikti pirkimo objektu esančius darbus apskritai bus nepasiektas;

184) Pirmosios instancijos teismas nevertino ir neatsižvelgė į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, kadangi sudarius sutartį ir pradėjus darbų atlikimą, nebūtų galimybės šalis grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį ir taip užtikrinti ieškovo teisių ir teisėtų interesų efektyvią gynybą.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „AKIRO“ prašė tenkinti ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį skundą, nurodė, jog palaiko ieškovo UAB „Versina“ atskirajame išdėstytus argumentus.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Regioninė Telšių ligoninė prašo ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

211) Ieškovas nepagrįstai teigia, jog jo pasiūlymas pirkime, grįžus į prieš pažeidimą buvusią padėtį, užimtų pirmąją vietą;

222) Pirmosios instancijos teismas pagristai nustatė, kad ieškovo prašomu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - pirkimo procedūrų sustabdymas, suteiktų ieškovui neproporcingą pranašumą procese bei sukeltų grėsmę, jog bus pažeistas viešasis interesas, kadangi pirkimas nebus atliktas ir sutartis nebus įvykdyta laiku, todėl nebus įsisavinta itin ženkli projekto įgyvendinimui skirta parama;

233) Pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo viešojo pirkimo egzistavimą.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria nepatenkintas ieškovo UAB „Versina“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

28CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Dėl to darytina išvada, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais.

29Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas VšĮ Regioninė Telšių ligoninė vykdo atvirą supaprastintą konkursą „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės pastatų, kurių unikalūs Nr. 7896-6001-3183 ir 7896-6001-3194, esančių Kalno g. 40, Telšiuose, rekonstravimo darbų pirkimas“. Pirkimo objektas – rangos darbai, t. y. nepakeistų langų ir langų, neatitinkančių gaisrinės saugos reikalavimų, keitimas, lauko durų keitimas, lauko sienų (su cokoline dalimi) šiltinimas, įskaitant grindų virš cokolio šiltinimą, stogo šiltinimas, šildymo sistemos renovacija, šilumos punkto įrengimas, vėdinimo sistemos modernizavimas, elektros tiekimo sistemų modernizavimas, apšvietimo su LED šviestuvais įrengimas (projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ lėšomis finansuojami rangos darbai); 307,22 m2 ploto akušerijos skyriaus naujagimių poskyrio patalpų perplanavimas, vidaus sienų, pertvarų apdailos darbų atlikimas, lubų remontas, vidaus vandentiekio ir nuotekynės tinklų modernizavimo darbai (projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ lėšomis finansuojami rangos darbai); atskiro įėjimo patekimui į akušerijos skyriaus naujagimių poskyrio patalpas įrengimas; gaisro aptikimo signalizacijos sistemos įrengimas akušerijos skyriuje naujagimių poskyryje; medicininių dujų (deguonies, suspausto oro, vakuumo), silpnų srovių sistemų įrengimas akušerijos skyriuje naujagimių poskyryje (ligoninės lėšomis iš kitų finansavimo šaltinių finansuojami rangos darbai). Darbų (sutarties) pabaiga numatyta 2016 m. rugpjūčio 15 d., pirkimas nėra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis, ir yra finansuojamas Šveicarijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos, ligoninės ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis.

30Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso egzistavimas sprendžiant ginčus dėl viešojo pirkimo tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešas interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; kt.). Tačiau viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės bei teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2037/2012; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1809/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012; ir kt.).

31Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia apeliantas, viešasis interesas egzistuoja. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sustabdžius pirkimo procedūras, perkančioji organizacija negalės laiku iki projekto termino pabaigos įvykdyti viešojo pirkimo sutarties, todėl gali netekti finansavimo ir galimybės įsigyti darbų ir dėl to nukentėtų ligoninės pacientų ir personalo interesai turėti patogias ir tinkamas gydymo bei darbo sąlygas, o ligoninė patirtų didelės vertės finansine žalą dėl negauto projekto finansavimo. Dėl to apeliacinis teismas sprendžia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeistų tiek miesto bendruomenės, tiek visos visuomenės interesus bei turėtų neigiamą įtaką atsakovo vykdomoms funkcijoms, t. y. pažeistų viešą interesą— siekį užtikrinti geresnės kokybės sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams.

32Apeliacinės instancijos teismas apelianto argumentų, jog sudarius sutartį ir pradėjus darbų atlikimą, nebūtų galimybės šalis grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį ir taip užtikrinti ieškovo teisių ir teisėtų interesų efektyvią gynybą, nelaiko pagrindu panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį. Apeliacinis teismas pažymi, jog ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, todėl viešojo pirkimo konkurso procedūrų tęsimas ieškovo teisių bei teisėtų interesų nepažeis. Pažymėtina, jog, priešingai nei atskirajame skunde nurodo apeliantas, laikinosios apsaugos priemonės nėra ir negali būti savaime laikoma priemone pasinaudoti teise į teisminę gynybą, kadangi pastarosios yra skirtos garantuoti realų ir tinkamą teismo sprendimo įvykdymą ir yra neužkertančios ieškovui teisės į teisminę gynybą.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas bus išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl apelianto argumentai, jog ieškinio patenkino atveju UAB „Versina“ pasiūlymas atsidurs pirmoje vietoje, laikytini deklaratyvaus pobūdžio, neparemtais byloje surinktais įrodymais.

34Kiti atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

35Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nepatenkinęs ieškovo UAB „Versina“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai ir išsamiai tyrė byloje pateiktus įrodymus bei teisingai juos įvertino, visapusiškai ir objektyviai išaiškino bei nustatė nagrinėjamo klausimo aplinkybes, atskleidė nagrinėjamo klausimo esmę, tinkamai taikė teises normas bei tinkamai įvertinto viešąjį interesą ir priėmė teisėtą, pagrįstą nutartį. Pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi nutarė ieškovo... 7. Teismas nustatė, jog atsakovas VšĮ Regioninė Telšių ligoninė vykdo... 8. Teismas, preliminariai įvertinęs bylos medžiagą, nelaikė ieškinio... 9. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad... 10. Teismas taip pat pažymėjo, jog esant ieškovui palankiam teismo sprendimui,... 11. Nagrinėjamu atveju teismas viešojo pirkimo rezultatą laikė susijusiu su... 12. Teismas nurodė, jog rangos sutartis turi būti įvykdyta iki 2016 m.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Ieškovas UAB „Versina“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių... 15. 1) Jeigu ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai bus panaikinti, t.... 16. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog pritaikius... 17. 3) Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos... 18. 4) Pirmosios instancijos teismas nevertino ir neatsižvelgė į tai, kad... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „AKIRO“ prašė tenkinti... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Regioninė Telšių... 21. 1) Ieškovas nepagrįstai teigia, jog jo pasiūlymas pirkime, grįžus į... 22. 2) Pirmosios instancijos teismas pagristai nustatė, kad ieškovo prašomu... 23. 3) Pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo viešojo pirkimo... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 28. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 29. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas VšĮ Regioninė... 30. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog objektyvus viešo intereso... 31. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia apeliantas, viešasis interesas... 32. Apeliacinės instancijos teismas apelianto argumentų, jog sudarius sutartį ir... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškinio pagrįstumo klausimas... 34. Kiti atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodyti... 35. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....