Byla 2A-647-180/2015
Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ir atsakovo S. M. individualios įmonės „Bremena“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-690-513/2015 pagal ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atsakovams Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijai ir S. M. individualiai įmonei „Bremena“ dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas – Viešųjų pirkimų tarnyba, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia tarp atsakovų Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos ir S. M. IĮ „Bremena“ (šiuo matu UAB „Bremena“) sudarytą viešojo pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti alternatyvią sankciją, nustatytą CPK 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte.

4Nurodė, kad Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija (perkančioji organizacija) 2013 m. rugpjūčio 7 d. paskelbė atvirą supaprastintą konkursą „Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos šilumos įrenginių atnaujinimas ir šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“. Pirkimo laimėtoju buvo išrinkta S. M. IĮ „Bremena“, su kuria 2013 m. rugsėjo 12 d. sudaryta prekių ir paslaugų pirkimo sutartis. Ieškovas, atlikęs pirkimo sutarties neplaninį vertinimą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos pateiktas medžiagas, nustatė, kad, vykdant pirkimą ir sudarant pirkimo sutartį, buvo padaryti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) pažeidimai.

5Ieškovo teigimu, buvo pažeista VPĮ 85 straipsnio 2 dalis, nes perkančioji organizacija pirkimą vykdė neturėdama supaprastintų pirkimo taisyklių ir vadovavosi perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis. Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės buvo patvirtintos tik 2014 m. vasario 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-38 ir paskelbtos CVP IS 2014 m. vasario 13 d.

6Perkančioji organizacija pirkimą vykdė supaprastinto atviro konkurso būdu. Tokį sprendimą motyvavo tuo, kad per 2012-2013 m. šildymo sezoną gimnaziją, seniūnija ir kultūros namai sunaudojo apie 533 868,96 kWh šilumos energijos ir paskaičiavusi, kad jei 1 kWh būtų perkamas pigiau, negu buvo mokėta UAB „Izobara“, pvz., po 0,23 Lt, tai gautųsi 97 003,93 Lt be PVM. Numatomo pirkimo vertę perkančioji organizacija apskaičiavo vienam šildymo sezonui, nors pirkimo sutartį sudarė 10 metų. Perkančiajai organizacijai vykdant pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu buvo pažeista VPĮ 3 straipsnio 2 dalis ir 9 straipsnio 3 dalis.

7Ieškovas įsitikinęs, kad pasirašant pirkimo sutartį buvo pakeistas pirkimo sutarties projektas (pirkimo sąlygų 8 priedas), tuo pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio 3 dalį. Sudarant sutartį, buvo pakeistas sutarties projekto 2.3 ir 2.4 punktai, papildytas 3.2 punktas, atsirado nauji 3.6, 5.6.4, 7.3 punktai.

8Pirkimo sąlygų 76 punktas, pirkimo sutarties projekto 4.1 punktas ir pirkimo sutarties 4.1 punktas nustatė, kad tiekėjas per 10 darbo dienų privalo pateikti Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kartu su laidavimo draudimo liudijimo kopija. Užtikrinimo vertė – 30 000 Lt. Sutartis laikoma sudaryta tiekėjui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pirkimo sutarties projekto 6.4 punktas ir pirkimo sutarties 6.4 punktas nustato, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. Iš 2013 m. rugsėjo 17 d. „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje išduoto laidavimo draudimo rašto ieškovas nustatė, kad jis (laidavimo draudimo raštas) galioja nuo 2013 m. rugsėjo 18 d. iki 2014 m. gegužės 1 d., t. y. ne visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir sutrumpino 2013 m. rugsėjo 12 d. Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos ir S. M. IĮ „Bremena“ prekių ir paslaugų pirkimo sutarties trukmę trejiems metams – iki 2020 m. gegužės 1 d., kitoje dalyje ieškinį atmetė.

11Teismas nustatė, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija įgaliojo Tauragės rajono Skaudvilės gimnaziją skelbti konkursą Skaudvilės gimnazijos, Skaudvilės seniūnijos administracinio pastato ir Skaudvilės kultūros namų šilumos energijai pirkti. Viešojo pirkimo komisija, nustačiusi, kad konkursas turi vykti greitai, nes nuo spalio mėnesio vidurio prasideda šildymo sezonas, krosnys yra senos, statytos UAB „Izobara“ prieš 10 metų, būtina rekonstruoti katilinę, o gimnazija neturi pasitvirtinusi viešųjų pirkimų taisyklių, nutarė vadovautis perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis ir organizuoti konkursą supaprastintu atviru būdu. Perkančioji organizacija apskaičiavo, kad pirkdama kWh pigiau, pvz., po 0,23 Lt, per metus, suvartodama 533 868,96 kWh šilumos energijos (kaip buvo 2012-2013 m. šildymo sezono metu), neviršys tarptautinės ribos. Per 5 metus už šilumos energiją šildymui ir karštam vandeniui gimnazija sumokėjo 75 962,91 Lt be PVM. Atsižvelgdama į tai, gimnazija paskelbė atvirą supaprastintą konkursą „Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos šilumos įrenginių atnaujinimas ir šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“. Skelbime nustatė, kad šilumos energija bus tiekiama nuo 2013 m. rudens sezono šildymo pradžios iki 2023 m. gegužės 1 d. Pirkimo laimėtoju paskelbtas tiekėjas – S. M. IĮ „Bremena“, pasiūlęs šilumos energiją po 0,223 Lt su PVM ir šilumos įrenginių atnaujinimą už 219 826,10 Lt su PVM.

12Dėl VPĮ 85 straipsnio 2 dalies pažeidimo

13Teismas nustatė, kad gimnazija neturėjo supaprastintų pirkimo taisyklių, nutarusi vadovautis perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. gruodžio 16 d. CVP IS paskelbtomis Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Tokios taisyklės buvo paskelbtos 2014 m. vasario 13 d. Teismas nenustatė, kad vėliau patvirtintos ir paskelbtos gimnazijos taisyklės iš esmės skyrėsi nuo Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91 patvirtintų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių arba kad šis faktas sudarė sąlygas suklysti tiekėjams dėl konkurso sąlygų esmės, paskirties, perkamų paslaugų ir daiktų vertės ar pan. ir dėl to buvo pažeistos esminės viešojo pirkimo procedūros, neteisingai nustatytas laimėtojas.

14Dėl VPĮ 3 straipsnio 2 dalies ir 9 straipsnio 3 dalies pažeidimo

15Teismas nustatė, kad supaprastintas pirkimas galimas, kai jo vertė yra mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas, VPĮ priedelyje nurodytų B paslaugų pirkimams, neatsižvelgiant į pirkimo vertę ir VPĮ 9 straipsnio 14 dalyje nurodytiems pirkimams (VPĮ 84 str.). Tarptautinio pirkimo ribos nustatytos 2004 m. kovo 31 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuje, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo. Pirkimo vertės skaičiavimą reglamentuoja VPĮ 9 straipsnis, o detalizuoja Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtinta prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika. Supaprastintas pirkimas šiuo atveju būtų galimas, jeigu jo vertė būtų ne didesnė kaip 130 000 Eur be PVM.

16Gimnazija turėjo tikslą iki 2013-2014 metų šildymo sezono pradžios modernizuoti pastato katilinę, eksploatuoti įrenginius ir tiekti šilumos energiją iki 2023 m. gegužės 1 d. Po to, kai rangovas savo lėšomis modernizuos katilinę, gimnazija, kurios veikla nesusijusi su šilumos energijos pirkimu, faktiškai turės 10 metų pirkti šilumos energiją kiekvieno šildymo sezono metu. Teismas nustatė, kad už 2013-2014 metų šildymo sezoną (7 mėn.) gimnazija sumokėjo 64 290,34 Lt be PVM (vidutiniškai 9 184,33 Lt be PVM per mėnesį). Pirkimo vertė yra 440 847,84 Lt (9 184,33 Lt x 48 mėn.) arba 127 687,35 Eur be PVM. Įvertinęs tai, teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija pagrįstai pasirinko supaprastintą pirkimo būdą, nes pirkimo vertė, apskaičiuota pagal metodikos 19.2 punktą, neviršijo pirkimo metu galiojusios tarptautinės pirkimo vertės – 130 000 Eur be PVM.

17Dėl VPĮ 18 straipsnio 2 dalies pažeidimo

18Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad tiekėjas turi per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti 30 000 Lt užtikrinimą patvirtinančius dokumentus. Pirkimo sutartyje nurodyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. Nustatė, kad rangovas pateikė 2013 m. rugsėjo 17 d. „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 30 000 Lt sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą, galiojantį iki 2014 m. gegužės 1 d. Teismas sutiko, kad rangovas nepateikė draudimo rašto, galiojančio iki 2023 m. gegužės 1 d., tačiau iš byloje esančio susirašinėjimo nustatė, kad sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas neišduodamas ilgesniam nei 42 mėnesių laikotarpiui. Teismas, įvertinęs tai, kad rangovas atliko sutartinius įsipareigojimus, papildomai įrengė 420 mm apšiltintą kaminą, padidino bunkerį nuo 7 kubinių metrų iki 24 kubinių metrų, įrengė mechanizuotą kuro iškrovimo įrangą, taip pat įvertinęs tai, kad rangovas, vykdydamas sutartį, neatlygintinai investavo papildomas, sutartimi nenumatytas lėšas ir sumontavo įrangą, o gimnazija neturi pretenzijų, sprendė, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas yra pakankamas.

19Dėl VPĮ 18 straipsnio 3 dalies, 8 dalies pažeidimo ir sutarties negaliojimo pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį

20Teismas nustatė, kad byloje įrodyta, jog atsakovai pakeitė pirkimo sutarties projekto 2.3 punktą, atidėdami sutarties vykdymą vienam mėnesiui bei numatydami katilinės modernizavimo laiką, mėnesį nukeldami modernizavimo darbus (nurodė 2013-11-01 vietoje 2013-10-01), papildė sutartį nauju 2.4 punktu, nustatančiu, kad šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma Tauragės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu, bet gali būti tikslinama atskiru mokyklos direktoriaus įsakymu, papildė 3.2 punktą, taip pat sutartį papildė naujais 3.6, 5.6.4 ir 7.3 punktais.

21Teismas, remdamasis VPĮ 18 straipsnio 3 dalimi konstatavo, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Atsakovai, sudarydami pirkimo sutartį, nukėlė katilinės modernizavimo terminą vienam mėnesiui ir padarė kitus sutarties papildymus, tačiau, teismo įsitikinimu, pakeitimai buvo padaryti nustačius, kad palikti katilinę ir ją modernizuoti buvo rizikinga dėl paaiškėjusių aplinkybių – katilinė priklauso tiekėjui, kuriam yra iškelta bankroto byla. Teismas nenustatė, kad perkančiajai organizacijai šis faktas buvo žinomas ir (ar) sąmoningai nuslėptas iki skelbimo apie pirkimą. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad gimnazija veikė kaip bonus pater familias, nes priešingu atveju galėtų sutrikti veikla ir taptų neįmanoma, nepažeidžiant nustatytų higienos normų ir temperatūros režimo, vykdyti gimnazijos nuostatuose nurodytas funkcijas šildymo sezono metu, t. y. vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programą, akredituotą vidutinio ugdymo programą, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, neformaliojo vaikų švietimo programas. Ginčijama sutartis leido gimnazijai laiku įsigyti reikalingų paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas padarė išvadą, kad byloje neįrodyta, jog padaryti sutarties pakeitimai pažeidė sąžiningos konkurencijos sąlygas, ir atliekant pirkimo procedūras, nustatant pirkimo laimėtoją buvo nesilaikyta lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

22Teismas sprendė, kad nustatyti VPĮ pažeidimai nesudaro pagrindo pripažinti ginčo sutartį niekine ir negaliojančia CK 1.81 straipsnio pagrindu. Padaryti pažeidimai neabejotinai pažeidė viešąjį interesą, tačiau jie nesukėlė tokios žalos valstybei ir įstatymų saugomam interesui, kiek sukeltų šios sutarties pripažinimas negaliojančia, jos nutraukimas ir restitucijos taikymas.

23Teismas sprendė, kad pirkimo skelbimas pagal tipines taisykles, sutarties vykdymo termino koregavimas ir naujų sutarties punktų įrašymas į sutartį buvo iš dalies pateisintas perkančiosios organizacijos tikslu – užtikrinti gimnazijos veiklą šildymo sezono metu, tačiau valstybė negali toleruoti, kai nepaisoma VPĮ reikalavimų. Rangovas, kaip viešojo pirkimo dalyvis, žinojo arba turėjo žinoti, kad sutarties pakeitimai reiškia pirkimo dokumentų keitimą, tačiau su tokiais veiksmais sutiko ir sudarė sutartį. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad kaltės yra ir UAB „Bremena“ veiksmuose.

24Teismas, nustatęs, kad sutarties vertė yra 127 687.35 Eur, sprendė, kad gimnazijai gali būti skiriama ne didesnė kaip 12 768 Eur bauda (VPĮ 952 str. 4 d. 2 p.). Perkančioji organizacija yra mokykla, biudžetinė įstaiga, kurios švietimo programos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų. Tokio dydžio baudos skyrimas gimnazijai neišvengiamai neigiamai paveiks socialiai pažeidžiamų asmenų grupę – gimnazijos mokinius, nes Tauragės rajono savivaldybės taryba turės baudai skirtą sumą numatyti biudžete ir sumažinti mokinio krepšelį ar skirti lėšas iš ūkio išlaidų ir taip sumažinti mokiniams, turintiems specialių ugdymo poreikių, skirtą finansavimą.

25Remdamasis paminėtais argumentais, teismas priėjo prie išvados, kad šioje byloje tikslinga taikyti ne baudą, o pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimą. Nustatęs, kad vienas šildymo sezonas jau baigėsi, kitas baigsis 2015 m. balandžio 15 d., todėl iki sutarties pabaigos liko 8 šildymo sezonai. Pirkimo sutarties termino sutrumpinimas trejiems metams būtų veiksminga, proporcinga ir atgrasanti sankcija už teismo nustatytus VPĮ pažeidimus, nes turėtų įtakos ne tik gimnazijai, bet ir rangovui.

26III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

27Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. VPĮ 85 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta imperatyvi norma, kad perkančioji organizacija vykdyti supaprastintus pirkimus gali tik tada, kai yra pasitvirtinusi ir VPĮ nustatyta tvarka pasiskelbusi savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuomet ji supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą neturėdama pasitvirtinusi ir pasiskelbusi paminėtų taisyklių, neužtikrino VPĮ įtvirtinto vieno esminių viešųjų pirkimų principų (skaidrumo) laikymosi. Rekomendacinių Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91 (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-199 redakcija) tikslas – padėti perkančiosioms organizacijoms pasirengti savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, atkreipti dėmesį į esmines taisyklių nuostatas, tačiau perkančiosios organizacijos negali pagal jas vykdyti savo viešuosius pirkimus.
 2. Pirmosios instancijos teismas sprendime padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad buvo paskelbtas viešasis darbų ir paslaugų pirkimas. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą nurodytas pirkimo objekto tipas – prekės. Remiantis VPĮ 9 straipsnio 1 dalimi, pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, todėl pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl pirkimo vertės, nepagrįstai rėmėsi perkančiosios organizacijos 2013-2014 metams per šildymo sezoną patirtų išlaidų paskaičiavimu. Teismas nepagrįstai pirkimo vertę skaičiavo pagal Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26, 19.2 punktu, kuris taikomas, kai perkamos paslaugos, o ne prekės. Kadangi perkančioji organizacija pirko prekę, Metodikos 19.2 punktas netaikytinas. Perkančioji organizacija, skaičiuodama pirkimo vertę, nesivadovavo VPĮ 9 straipsniu, nes pirkimo vertę apskaičiavo atsižvelgdama ne į visą sutarties vertę, t. y. 10 metų, o tik į 1 šildymo sezoną. Jei būtų paskaičiuota visam sutarties terminui, tai pirkimo vertė pirkimo pradžioje turėjo būto 1 227 898,70 Lt. Pagal tarptautinio pirkimo vertės ribą, galiojusią nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. sausio 1 d. (pirkimas vykdytas 2013 m. liepos – rugsėjo mėn.), tarptautinio pirkimo vertės riba, perkant prekes, buvo 448 864 Lt (130 000 Eur) be PVM. Taigi perkančioji organizacija pirkimą turėjo vykdyti ne atvirto ar riboto konkurso būdu, t. y. ne kaip supaprastintą, o tarptautinį. Perkančioji organizacija, netinkamai apskaičiavusi pirkimo vertę ir netinkamai pasirinkusi pirkimo būdą, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą.
 3. Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 18 straipsnio 2 dalį. Remiantis pirkimo sutarties 76 puntu, tiekėjas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalėjo pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sutarties įvykdymo užtikrinimui. Paminėtoje pirkimo sąlygoje nėra nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti pratęsiamas ar užtikrinamas kitu būdu. Kadangi sutartis sudaryta iki 2023 m. gegužės 1d., tai perkančioji organizacija sutarties įvykdymo užtikrinimo turėjo reikalauti visam šiam laikotarpiui iš karto, o ne dalimis, pvz., metams su galimybe pratęsti. Teismo argumentas, kad sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas neišduodamas ilgesniam kaip 42 mėnesių laikotarpiui, nėra pagrindas spręsti, kad perkančioji organizacija, priimdama iš UAB „Bremena“ netinkamą užtikrinimą, nepadarė viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų.
 4. Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 18 straipsnio 3 ir 8 dalies nuostatas, nes pasirašant pirkimo sutartį, pakeitė pirkimo sutarties 2.3 punktą, papildė 2.4, 3.2 punktus ir įtraukė naujus 3.6, 5.6.4, 7.3 punktus. VPĮ nuostatos, pagal kurias sudarant viešojo pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir viešojo pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos viešojo pirkimo sąlygos, yra imperatyvaus pobūdžio.
 5. Perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų principus. Nors ieškovas patikslintame ieškinyje prašė pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir taikyti alternatyvią sankciją, numatytą VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte, tačiau teismas nemotyvuotu sprendimu pirkimo sutartį sutrumpino tik 3 metams, kai pirkimo sutarties trukmė yra 10 metų. Toks pirkimo sutarties termino sutrumpinimas yra per maža sankcija, atsižvelgiant į padarytų pažeidimų pobūdį.

28UAB „Bremena“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimą dėl alternatyvios sankcijos taikymo – viešojo pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimo trejiems metams, taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas, remdamasis VPĮ 952 straipsnio 2 dalimi, nusprendė taikyti alternatyvią sankciją – pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimą, nors paminėta teisės norma reglamentuoja ne alternatyvių sankcijų taikymą, bet pirkimo sutarties pripažinimą negaliojančia. Teismo taikyta sankcija pakeis sutartinių santykių pusiausvyrą ir iš esmės reiškia sutarties kainos pakeitimą. Teismas, sutrumpinęs sutarties trukmę, nevertino ir neatsižvelgė į sutarties termino ir kainos santykį – pagal viešojo pirkimo sąlygas ir sutarties nuostatas gimnazija už rangovo atliktis katilinės modernizavimo darbus sumoka per 10 metų. UAB „Bremena“ jau atliktų darbų kaina yra įskaičiuota į šilumos tarifą ir padalinta 10 metų. Trumpėjant sutarties terminui, atitinkamai turi didėti sutartyje numatyta kaina už šilumos vienetą. Ieškovas tokios sankcijos teismo neprašė.
 2. Abu atsakovai bylos nagrinėjimo metu ne kartą akcentavo, kad gimnazija pasirinko mišrų pirkimo būdą, apimantį rangos darbus, katilinės techninę priežiūrą ir šilumos tiekimą, siekdama išsimokėtinai atsiskaityti už katilinės modernizavimą, nes neturėjo tam lėšų. Gimnazijoje įrengtos modernios 500 kW galios biomasės katilinės, kurių statybos rangos kaina rinkoje siekia 486 999,97 Lt su PVM. Antroji tokio pirkimo priežastis – gimnazijai sudėtinga prižiūrėti ir eksploatuoti katilinę, neturint specialistų (darbuotojų), kurie galėtų atlikti katilinės techninę apžiūrą, įrenginių eksploatavimą, pirktų kurą.
 3. Viešojo pirkimo sutartis turi rangos, paslaugų ir prekių pardavimo sutarčių požymių. Teismas sutartį kvalifikavo kaip viešąjį darbų ir paslaugų pirkimą, tačiau neaišku kuo remdamasis konstatavo, kad supaprastintas pirkimas būtų galimas, jeigu jo vertė būtų ne didesnė kaip 130 000 Eur, o paslaugoms – 200 000 Eur be PVM. Kita vertus, nepaisant sprendime neteisingai nurodytos tarptautinio pirkimo vertės ribos, teismas pripažino pirkimo būdą tinkamu, todėl šios išvados apeliantas neginčija.
 4. Teismo sprendimu pritaikyta sankcija yra nubaudžiamas tiekėjas, o ne perkančioji organizacija. Atliktų statybos rangos darbų rinkos vertė siekia 116 566 Eur (402 479,08 Lt) be PVM. UAB „Bremena“ tiesioginės išlaidos (medžiagos, subrangovų paslaugos ir pan.) siekė 80 506 Eur. Visas paminėtas katilinės modernizavimo išlaidas ir savo maržą tiekėjas apskaičiavo ir išdėstė 10 metų laikotarpiui. Sutrumpinus sutarties trukmę, turi būti perskaičiuota šilumos tiekimo kaina. Jeigu sutarties terminas sutrumpinamas 30 procentų, tai kaina atitinkamai turi padidėti 30 procentų, t. y. šiuo metu sutartyje nustatyta 0,1843 Lt už kWh (be PVM) kaina turėtų padidėti iki 0,2356 Lt už 1 kWh (be PVM)
 5. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos (VPĮ 94 str. 3 d.). Ieškovas, ginčydamas atsakovų sutartį, praleido 6 mėnesių senaties terminą.

29Atsakovas Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą ir palikti galioti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimą, o dėl atsakovo UAB „Bremena“ apeliacinio skundo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad sutinka su priimtu pirmosios instancijos teismo sprendimu, jo neskundė, nes mano, kad priimtas sprendimas yra racionalus, pagrįstas, teisėtas, labiausiai atitinkantis viešąjį interesą ir realiai įvykdomas, taip pat iš esmės sutinka su atsakovo UAB „Bremena“ apeliaciniu skundu ir jį palaiko. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Neginčija, kad perkančioji organizacija padarė kai kurių pažeidimų, tačiau mano, kad jie buvo neesminiai ir ne tokie, dėl kurių reiktų pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia. Tiek ieškinys, tiek ieškovo apeliacinis skundas grindžiami formaliais ir jokios reikšmingos įtakos galutiniam rezultatui neturinčiais pažeidimais.
 2. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad perkančioji organizacija neturėjo supaprastintų pirkimų taisyklių, todėl nutarė remtis Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis, kurios yra viešos ir visiems prieinamos. Ieškovas neįrodė, o teismas ir nenustatė, kad nesilaikant VPĮ 85 straipsnio 2 dalies reglamentavimo buvo pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai.
 3. Teismas pagrįstai konstatavo, kad perkančioji organizacija teisingai pasirinko supaprastintą pirkimo būdą, nes pirkimo vertė buvo apskaičiuota pagal tuo metu galiojusios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtintos Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos 19.2 punktą ir neviršijo tarptautinio pirkimo vertės – 130 000 Eur be PVM. Apeliaciniame skunde teigiama, kad perkančioji organizacija pirko prekes, todėl Metodikos 19.2 punktas netaikytinas, nes jis taikomas paslaugoms. Nors pirkimo objektas ir apibūdintas kaip prekė, tačiau šio pirkimo objektas yra darbų ir paslaugų pirkimas.
 4. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas neišduodamas ilgesniam kaip 42 mėnesių laikotarpiui, todėl nei pirkimą laimėjęs, nei joks kitas tiekėjas negalėtų įgyvendinti pirkimo sąlygos ir pateikti užtikrinimą 10-čiai metų. Buvo pasirinktas racionaliausias pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, nes tiekėjas, pasibaigus galiojančiam sutarties įvykdymo užtikrinimui, pateikia naują sutarties įvykdymo užtikrinimą.
 5. Sutinka su apeliantu, kad kai kurie sudarytos sutarties punktai buvo pakeisti arba sutartis papildyta naujai įtrauktais punktais. Katilinės modernizavimo darbų atlikimo terminas iš 2013 m. spalio 1 d. buvo pakeistas į 2013 m. lapkričio 1 d. tik dėl to, kad pati viešojo pirkimo sutartis buvo pasirašyta gana vėlai ir katilinės modernizavimo darbams buvo likę tik 18 dienų. Per tiek laiko praktiškai nėra įmanoma atlikti darbų, todėl, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, buvo priimtas sprendimas pakeisti šį sutarties punktą. Toks pakeitimas būtų padarytas nepaisant to, kas būtų laimėjęs konkursą. Kiti apelianto minimi pakeitimai ar papildymai neesminiai ir nepažeidžia lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad padaryti pakeitimai ir papildymai neturėjo jokios įtakos sąžiningai konkurencijai.
 6. Pirmosios instancijos teismas motyvuotai ir pagrįstai nusprendė sutrumpinti sutartį trejais metais. Perkančioji organizacija pirko ne tik šilumos energiją, bet ir katilinės modernizavimą, jos eksploataciją. Šiuo metu katilinė jau yra modernizuota, veikianti, todėl nutraukus sutartį kiltų nuostolių atlyginimo problema. Perkančioji organizacija neturėjo ir neturi išteklių katilinės modernizavimui. Ieškinio tenkinimas reikštų, kad gimnazija privalėtų išsipirkti šilumos sistemą iškart, o po to dar pirkti ir šilumos energiją. Ieškinio ir apeliacinio skundo tenkinimas ne tik kad neužtikrintų viešojo intereso, bet būtų akivaizdus nesamų lėšų švaistymas ir tai negali būti pateisinama.

30Atsakovas UAB „Bremena“ pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Tiekėjams rengiant pasiūlymą yra svarbios pirkimo sąlygos, identifikuojančios viešojo pirkimo objektą ir leidžiančios apskaičiuoti sutarties vykdymui būtinus atlikti darbus, reikalingą šilumos energijos kiekį, paruošimo kaštus ir t. t. Paminėtos aplinkybės visiškai nepriklauso nuo viešųjų pirkimų taisyklių nuostatų, kurios nei vienam tiekėjui neturėjo jokios įtakos. Visų perkančiųjų organizacijų pasitvirtintos supaprastintų pirkimų taisyklės yra panašios, nes jos būna parengiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91 patvirtintas Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdines taisykles. Teismas pagrįstai vertino, kad supaprastintų taisyklių neturėjimas ir vadovavimasis pavyzdinėmis taisyklėmis, yra formalus pažeidimas, neturėjęs įtakos viešųjų pirkimų tikslui.
 2. Nei ieškinyje, nei teismo posėdžio metu ieškovas nenurodė, kaip perkančioji organizacijai turėjo apskaičiuoti numatomo viešojo pirkimo vertę, nors įrodinėjo, kad gimnazija pažeidė VPĮ 9 straipsnį ir tai lėmė netinkamo pirkimo būdo parinkimą. Pirkimo objektas yra mišrus, turintis tiek rangos, tiek pirkimo–pardavimo, tiek paslaugų teikimo sutarties požymių. Iš apeliacinio skundo argumentų neaišku, kokią įtaką sutarties vertės apskaičiavimui turi pirkimo objekto įvardijimas kaip prekių ar paslaugų, nes tiek prekėms, tiek ir paslaugoms nustatyta ta pati tarptautinio pirkimo vertės riba. UAB „Bremena“ pateikė teismui įrodymus, kad faktinė jau sudarytos pirkimo sutarties vertė per visą sutarties galiojimo laikotarpį neviršys tarptautinio pirkimo vertės.
 3. Teismas pagrįstai sprendė, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas yra pateikęs pakankamą ir sutarties sąlygas atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą. Apeliantas šios išvados nepaneigė ir apsiribojo formaliais argumentais.
 4. Apeliantas nepagrindė, kaip sutarties sąlygų pakeitimai pažeidė viešojo pirkimo tikslą ir principus. Apeliantas formaliai VPĮ, neskiria VPĮ 18 straipsnio 3 dalyje ir 8 dalyje reglamentuojamų atvejų.

31Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė atsiliepimą, prašydama atmesti atsakovo UAB „Bremena“ apeliacinį skundą, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Viešųjų pirkimų tarnyba teismo prašė pripažinti sutartį negaliojančia ir taikyti alternatyvią sankciją – baudą, o ne pirkimo sutarties termino sutrumpinimą. Teismas sprendimą sutrumpinti sutarties terminą priėmė savo iniciatyva. Tokio sprendimo priėmimas neužkerta kelio pirkimą laimėjusiam tiekėjui kreiptis į teismą su ieškiniu dėl padarytos žalos ar nuostolių atlyginimo dėl perkančiosios organizacijos vykdyto supaprastinto atviro konkurso metu padarytų VPĮ pažeidimų ir jų pagrindu kilusių padarinių – sutarties galiojimo trukmės sutrumpinimo.

32Nesutinka, kad ieškovas praleido sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą pirkimo sutarčiai ginčyti. Viešųjų pirkimų tarnybai, kaip viešąjį interesą ginančiai institucijai, VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje nustatytas senaties terminas nėra taikomas.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

35Atsakovo UAB „Bremena“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

37Byloje nustatyta, kad atsakovas Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija vykdė supaprastintą atvirą konkursą, kuriuo pirko Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos šilumos įrenginių atnaujinimo darbus ir šilumos energijos tiekimą gimnazijos pastatų šildymui. Atsakovai Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija ir S. M. IĮ „Bremena“ (šiuo metu UAB „Bremena“) 2013 m. rugsėjo 12 d. pasirašė prekių ir paslaugų viešojo pirkimo sutartį (1 t., 83-86 b. l.).

38Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl atsakovų 2013 m. rugsėjo 12 d. pasirašytos viešojo pirkimo sutarties teisėtumo.

39Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu išsaugoti viešojo pirkimo sutartį ir mano, kad paskirta alternatyvi sankcija (pirkimo sutarties sutrumpinimas trejiems metams) yra per maža, atsižvelgiant į padarytų pažeidimų pobūdį. Teigia, kad perkančioji organizacija viešąjį pirkimą vykdė neturėdama pasitvirtintų ir paskelbtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, pasirinktas pirkimo būdas buvo netinkamas, pažeista VPĮ 18 straipsnio 2 dalis dėl sutarties galiojimo užtikrinimo, o pasirašant pirkimo sutartį buvo pakeistos jos (sutarties) sąlygos.

40Apeliantas UAB „Bremena“, nesutikdamas su teismo sprendimu sutrumpinti viešojo pirkimo sutarties terminą, teigia, kad toks sutrumpinimas pakeis sutarties kainą, kurią perkančioji organizacija už atliktus katilinės modernizavimo darbus pagal sutartį turėjo sumokėti per 10 metų, taip pat mano, kad Viešųjų pirkimų tarnyba praleido VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje nustatytą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą pirkimo sutarčiai ginčyti.

41Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis, perkančiajai organizacijai nustatyta pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų laikymosi, būtent 3 straipsnio nuostatų, pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Viešųjų pirkimų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios (pirkimo paskelbimo) iki pabaigos. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti viešo konkurso skaidrumu.

42Dėl VPĮ 85 straipsnio 2 dalies pažeidimo

43Apelianto Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 85 straipsnio 2 dalį, nes viešąjį pirkimą vykdė neturėdama pasitvirtintų ir paskelbtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių.

44Remiantis VPĮ 85 straipsnio 2 dalimi, perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia VPĮ 86 straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis. Bylos duomenys įrodo, kad perkančioji organizacija, skelbdama supaprastintą atvirą konkursą Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos šilumos įrenginių atnaujinimo darbams ir šilumos energijos tiekimui gimnazijos pastatų šildymui pirkti neturėjo pasitvirtinusi savo viešųjų pirkimų taisyklių, todėl 2013 m. liepos 23 d. vykusio posėdžio metu, kurio metu buvo nutarta organizuoti konkursą supaprastintu atviru būdu, nuspręsta pirkimą vykdyti vadovaujantis Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91 (įsakymo Nr. 1S-199 redakcija).

45Teisėjų kolegija sutinka, kad perkančioji organizacija turėjo laikytis VPĮ 85 straipsnio 2 dalies nuostatų ir prieš skelbdama konkursą pasitvirtinti savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir jas VPĮ nustatyta tvarka paskelbti. Kita vertus, sutiktina ir su perkančiąja organizacija, kad paminėtas pažeidimas buvo formalus. Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba neįrodė, kaip tokių taisyklių neturėjimas ir vadovavimasis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintomis pavyzdinėmis taisyklėmis paveikė viešojo pirkimo tikslus ir rezultatą, kokiu būdu buvo pažeistas skaidrumo principas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytas formalus pažeidimas, konkurso organizavimas vadovaujantis Pavyzdinėmis taisyklėmis, o ne perkančiosios organizacijos parengtomis taisyklėms, negali būti pagrindu sudarytai ir šiuo metu jau vykdomai viešojo pirkimo sutarčiai panaikinti.

46Dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo

47Apelianto teigimu, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 18 straipsnio 2 dalį, nes pagal pirkimo sąlygų 76 punktą iš pirkimą laimėjusio tiekėjo turėjo reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo visam sutarties galiojimo laikotarpiui, t. y. nuo 2013 m. rugsėjo 12 d. iki 2023 m. gegužės 1 d., o ne dalimis, pvz., metams su galimybe pratęsti terminą.

48VPĮ 18 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo sąlygų 76 punktas nustatė, kad tiekėjas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos sutarties įvykdymo užtikrinimui privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kartu su laidavimo draudimo galiojimo kopija. Užtikrinimo vertė – 30 000 Lt. Sutartis laikoma sudaryta tiekėjui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Bylos duomenys įrodo, kad 2013 m. rugsėjo 12 d. pasirašius prekių ir paslaugų pirkimo sutartį, pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB „Bremena“ pateikė sutarties įvykdymo užtikrinimą 30 000 Lt, o pasibaigus jo galiojimui, perkančiajai organizacijai buvo pateiktas naujas draudimo bendrovės išduotas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas, patvirtinantis, kad draudimo sutartis buvo pratęsta iki 2015 m. birželio 1 d. (1 t., 172-173 b. l.).

49Taigi paminėti duomenys įrodo, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB „Bremena“ laikėsi pirkimo sąlygų 76 punkte nustatyto reikalavimo dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba netinkamai aiškina pirkimo sąlygų 76 punktą. Paminėtoje pirkimo sąlygoje nebuvo nustatyta jokių imperatyvių reikalavimų, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas būtinai iškart visam sutarties galiojimo laikotarpiui, t. y. iki 2023 m. gegužės 1 d. ir kad pirkimą laimėjęs tiekėjas negalės įvykdymo užtikrinimo pratęsti. Byloje esantys duomenys (draudimo bendrovių raštai) įrodo, kad draudimo bendrovės draudimą sutarties sąlygoms įvykdyti gali išduoti ne ilgesniam kaip 3-3,5 metų laikotarpiui (pvz., „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialas draudimą išduoda ne ilgesniam kaip 42 mėnesių laikotarpiui, UADBB „Olvirga“ – 3 metų laikotarpiui; 1 t., 174-175 b. l.). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad tiekėjas UAB „Bremena“, teikdamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą, galiojantį metus ir vėliau šį terminą pratęsdamas, o perkančioji organizacija, priimdama tokį sutarties įvykdymo užtikrinimą, nepažeidė pirkimo sąlygų 76 punkto ir VPĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostatų.

50Dėl viešojo pirkimo sutarties nuostatų keitimo

51Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu, pasirašant pirkimo sutartį buvo pažeista VPĮ 18 straipsnio 3 ir 8 dalis, nes buvo pakeistas sutarties 2.3 punktas, papildyti 2.4 ir 3.2 punktai bei įtraukti nauji 3.6, 5.6.4 ir 7.3 punktai, kurie nebuvo numatyti pirkimo sąlygų 8 priede „Pirkimo sutarties projektas“.

52Remiantis VPĮ 18 straipsnio 3 dalimi, sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Kita vertus, teisėjų kolegijos sprendimu, nagrinėjamu atveju siekiant įvertinti ar atitinkamų sutarties sąlygų pakeitimas pažeidė imperatyvius viešųjų pirkimų principus, būtina nustatyti kas konkrečiai ginčo viešojo pirkimo sutartyje buvo pakeista, papildyta ir kokios naujos sąlygos buvo įtrauktos, ar padaryti pakeitimai iš esmės galėjo pakeisti tiekėjų ar dalyvių padėtį, t. y. ar dėl padarytų pakeitimų galėjo pasikeisti dalyvių skaičius, konkurso laimėtojas ir pan.

53Nustatyta, kad pirkimo dokumentų 8 priede buvo pateiktas pirkimo sutarties projektas. Paminėto projekto 2.3 punktas nustatė, kad sutarties vykdymo pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo data. Sutarties vykdymo laikotarpis yra iki 2013 m. spalio 1 d. (1 t., 35 b. l.). Šalių pasirašytos viešojo pirkimo sutarties 2.3 punkte nustatyta, kad sutarties vykdymo pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo data. Katilinės modernizavimo laikotarpis nustatytas iki 2013 m. lapkričio 1 d. (1 t., 83 b. l.). Perkančioji organizacija paaiškino, kad dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, sutartis su pirkimo laimėtoju buvo sudaryta tik 2013 m. rugsėjo 12 d., o katilinės modernizavimo darbus būtų reikėję atlikti iki 2013 m. spalio 1 d., t. y. per 18 dienų, todėl buvo nuspręsta terminą pratęsti mėnesiui iki 2013 m. lapkričio 1 d. Pirkimo sąlygų 8 priedo 2.4 punktas nustatė, kad tiekėjas prekes ir paslaugas teikia pagal techninę specifikaciją (1 t., 35 b. l.), o šalių pasirašytos pirkimo sutarties 2.4 punkte nustatyta, kad šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma pagal Tauragės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymą, bet gali būti tikslinama atskiru mokyklos direktoriaus įsakymu (1 t., 83 b. l.). Pirkimo sąlygų 8 priedo 3.2 punktas nustatė, kad į fiksuotą įkainį įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai, taip pat kitos sutartyje numatytos išlaidos (1 t., 35 b. l.), o šalių pasirašytos sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad į fiksuotą įkainį įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai, katilinės modernizacijos išlaidos, taip pat kitos sutartyje numatytos išlaidos. Katilinės modernizavimo sąmata pateikta priede Nr. 1 (1 t., 84 b. l.). Nustatyta, kad šalių pasirašytoje sutartyje buvo papildomai įtrauktas 3.6 punktas, nustatantis, kad tiekėjas už sunaudotą elektros energiją ir vandenį katilinės reikmėms apmoka pirkėjui pagal sumontuotų skaitiklių prarodymus (1 t., 84 b. l.), 5.6.4 punktas, nustatantis, kad nutraukus sutartį dėl pirkėjo kaltės, tiekėjui grąžinami katilinės modernizacijos kaštai, atėmus nusidėvėjimo procentą ir įvertinus, kad katilinės modernizavimo įranga amortizuosis per 10 metų (1 t., 85 b. l.), ir 7.3 punktas, nustatantis, kad pirkėjas įsipareigoja neperduoti informacijos apie katilinės įrangą, veikimo principą trečiosioms šalims be tiekėjo leidimo (1 t., 85 b. l.).

54Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių padarytus viešojo pirkimo sutarties pakeitimus ir papildymus, sprendžia, kad padaryti pakeitimai buvo neesminiai, todėl konstatuoti, kad buvo pažeisti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai bei viešųjų pirkimų tikslas nėra pagrindo. Viešųjų pirkimų tarnyba, išvardydama sutarties pakeitimus, įtrauktus naujus punktus, neįrodė, kad šie pakeitimais turėjo esminės įtakos tiekėjų padėčiai, pvz., ar dėl paminėtų neesminių pakeitimų ir papildymų būtų galėję dalyvauti daugiau tiekėjų ir perkančioji organizacija būtų galėjusi įsigyti pirkimo objektą už mažesnę kainą ir pan. Įvertinus tai, daryti išvadą, kad paminėtais sutarties pakeitimais buvo pažeistos imperatyvios VPĮ 18 straipsnio 3 dalies ir 8 dalies nuostatos, nėra pagrindo. Pažymėtina ir tai, kad VPĮ 18 straipsnio 8 dalies nuostatos šiuo atveju netaikytinos, nes jos nustato draudimą keisti sutarties sąlygas sutarties galiojimo laikotarpiu. Nagrinėjamu atveju ginčo sutarties sąlygos buvo pakeistos ar papildytos naujomis ne sutarties galiojimo laikotarpiu, o sutarties pasirašymo metu.

55Dėl pirkimo būdo parinkimo

56Apelianto Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu, perkančioji organizacija, netinkamai apskaičiavusi pirkimo vertę ir netinkamai pasirinkusi pirkimo būdą, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą. Nurodo, kad šiuo atveju turėjo būti vykdomas tarptautinis, o ne supaprastintas atviras konkursas.

57Supaprastintų pirkimų atlikimo tvarka reglamentuojama VPĮ IV skyriuje, kurio 84 straipsnio 1 punktas nustato, kad tokie (supaprastinti) pirkimai VPĮ IV skyriuje nustatyta tvarka gali būti atliekami, jei jų vertė mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas. Tarptautinio pirkimo ribos nustatytos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, pirkimų procedūras (16 straipsnyje, 61 straipsnyje), Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje Nr. 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (7 straipsnyje), kurios buvo patikslintos 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 1251/2011, iš dalies keičiančiu Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvų Nr. 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarties tvarkai. Paminėtas Reglamentas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. (Reglamento 4 str.), todėl nuo šios datos (2012-01-01) tarptautinio pirkimo vertės ribos (be PVM) buvo tokios: kai perkamos prekės ar paslaugos – 130 000 Eur (448 864 Lt) arba 200 000 Eur (690 560 Lt), priklausomai nuo to kas ir kokias prekes perka, kai perkami darbai – 5 000 000 Eur (17 264 000 Lt). Taigi siekiant nustatyti pirkimo būdą – tarptautinis ar supaprastintas – būtina apskaičiuoti numatomo pirkimo vertę.

58Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas yra reglamentuotas VPĮ 9 straipsnyje, o detalizuotas tuo metu galiojusioje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtintoje Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikoje (toliau – Metodika). VPĮ 9 straipsnio 1 dalis nustato, kad numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje. Pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti VPĮ nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo (VPĮ 9 str. 3 d.). Jeigu pirkimas apima prekių ir paslaugų pirkimą, numatomo pirkimo vertė yra prekių ir paslaugų verčių suma, neatsižvelgiant į tai, kokią pirkimo dalį jos sudaro (VPĮ 9 str. 7 d.). Pagal VPĮ 9 straipsnio 9 punktą, jeigu numatomoje sudaryti pirkimo sutartyje yra nustatyta pirkimo sutarties pratęsimo galimybė, pirkimo vertė skaičiuojama pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatomų įsigyti prekių ar paslaugų kiekius, įskaitant tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo sutartį. Nustatant darbų pirkimo vertę, įskaitomos ir numatomo darbų atlikimo bei projektavimo (tuo atveju, kai kartu atliekami ir projektavimo darbai), ir darbams atlikti reikalingų prekių, kurias rangovui pateikia perkančioji organizacija, numatomos vertės (VPĮ 9 str. 13 d.). Numatoma prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė yra apskaičiuojama pagal Metodikos II ir III skyriuose pateiktas taisykles.

59Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad perkančioji organizacija pagrįstai pasirinko supaprastintą pirkimo būdą, nes pirkimo vertė neviršijo tarptautinio pirkimo vertės ribos – 130 000 Eur be PVM, vadovavosi perkančiosios organizacijos per 2013-2014 m. šildymo sezoną (7 mėnesius) sumokėta suma, t. y. 64 290,34 Lt be PVM (vidutiniškai 9 184,33 Lt be PVM per mėnesį) ir, remdamasis metodikos 19.2 punktu, paskaičiavo, kad pirkimo vertė sudaro 440 847,84 Lt arba 127 687,35 Eur be PVM (9 184,33 Lt x 48 mėn.). Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo pirkimo vertės apskaičiavimu. Visų pirma, kaip teisingai pastebėjo apeliantas (ieškovas), pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi perkančiosios organizacijos šildymo sezono kainomis 2013-2014 m., t. y. tomis kainomis, kurios jau buvo patirtos vykdant atsakovų pasirašytą viešojo pirkimo sutartį, nes, kaip paminėta, pagal VPĮ 9 straipsnio 1 dalį, numatomo pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje. Taigi numatomo pirkimo vertė turi būti apskaičiuojama dar prieš paskelbiant pirkimą, nes būtent nuo to ir priklauso, koks pirkimo būdas – supaprastintas ar tarptautinis, bus pasirinktas. Antra, pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas pirkimo vertę, rėmėsi tik Metodikos 19.2 punktu, kuris yra taikomas paslaugoms pirkti. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija pirko prekę, o ne paslaugas, todėl remtis Metodikos 19.2 punktu nebuvo jokio pagrindo. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant tinkamai apskaičiuoti pirkimo vertę ir nustatyti pirkimo būdą, pirmiausia būtina nustatyti kokia viešojo pirkimo – prekių, paslaugų ir (ar) darbų, sutartis buvo sudaryta, nepaisant to, kad atsakovų pasirašyta sutartis nurodyta kaip prekių ir paslaugų sutartis. Taigi šiuo atveju būtina identifikuoti viešojo pirkimo sutarties objektą, nes prekėms, paslaugoms ir darbams įtvirtintos nevienodos tarptautinio pirkimo vertės ribos.

60Pagal Pirkimo dokumentų 9 punktą pirkimo objektas – šilumos energija, tačiau iš pirkimo sąlygų 70 punkto ir 8 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 1.1 punkto galima daryti išvadą, kad objektas apima ne tik šilumos energiją. Pirkimo sąlygų 70 punktas nustato, kad tiekėjas, išsamiai susipažinęs su pastato technine dokumentacija, įvertinęs pastato energines charakteristikas, priima techninį sprendimą dėl pastato katilinės modernizavimo ir jį, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, įgyvendina savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2013 m. spalio 1 d. Šilumos energijos tiekimas ir šilumos įrenginių eksploatavimas vykdomas iki 2023 m. gegužės 1 d. Pagal pirkimo dokumentų 8 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 1.1 punktą sutarties dalykas – Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos šilumos įrenginių modernizavimas, eksploatavimas (paslaugos) bei šilumos energijos (prekės) tiekimas mokyklos pastatų šildymui. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija šiuo atveju pirko sudėtinį objektą – prekę (šilumos energiją), darbus (katilinės modernizavimą) ir paslaugas (šilumos įrenginių eksploatavimą), todėl spręsdama dėl pirkimo būdo ir apskaičiuodama pirkimo vertę, turėjo skaičiuoti tiek perkamos prekės – šilumos energijos, tiek ir katilinės modernizavimo darbų bei šilumos įrenginių eksploatavimo vertę. Taigi šiuo atveju sutiktina su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pirkimo vertę skaičiavo, remdamasis tik Metodikos 19.2 punktu, kuris taikomas perkamoms paslaugoms.

61Iš byloje esančio perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 23 d. viešojo pirkimo komisijos protokolo (1 t., 10-11 b. l.) nustatyta, kad konkursą buvo nutarta vykdyti supaprastintu atviru būdu, įvertinus tai, kad per 2012-2013 m. šildymo sezoną Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija, seniūnija ir kultūros namai sunaudojo apie 533 868,96 kWh šilumos energijos ir jei 1 kWh atsakovas pirktų už 0,23 Lt, gautų 97 003,93 Lt be PVM, t. y. vertė neviršytų tarptautinės ribos. Minėta, kad apskaičiuojant pirkimo vertę, nuo kurios priklauso ir pirkimo būdo parinkimas, perkančioji organizacija, remdamasi VPĮ 9 straipsnio ir Metodikos nuostatomis, turėjo įvertini viso sudėtinio objekto – prekių, paslaugų ir darbų, vertę. Šiuo atveju perkančioji organizacija, pasirinkdama konkursą vykdyti supaprastintu atviru būdu, įvertino tik prekės (šilumos energijos) vertę, tačiau visiškai nevertino ir neskaičiavo darbų (katilinės modernizavimo) ir paslaugų (šilumos įrenginių eksploatavimo) vertės. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas pašalinti kilusias abejones dėl pirkimo būdo pasirinkimo ir įsitikinti jo (pirkimo būdo) tinkamumu, 2015 m. gegužės 5 d. nutartimi įpareigojo perkančiąją organizaciją paaiškinti kaip buvo apskaičiuota pirkimo vertė pirkimo pradžioje, atsižvelgiant į tai, kad buvo perkama ne tik šilumos energija, bet ir katilinės modernizacijos darbai 10-čiai metų (2 t., 168-169 b. l.). Į tai perkančioji organizacija pateikė rašytinius paaiškinimus, kad buvo domėtasi kitų mokyklų ir įstaigų patirtimi bei pateikė lentelę, kuria buvo remiamasi apie šildymo įkainius ir situaciją kitose rajono įstaigose, pvz., Tauragės rajono Žygaičių gimnazijoje, Tarailių pagrindinėje mokykloje ir t. t. Paaiškino, kad, atlikus katilinės modernizaciją, tikėjosi, kad už šilumą mokės panašiai kaip ir minėtos gimnazijos, t. y. 0,178 Lt/kWh ar 0,18 Lt/kWh. Taip pat paaiškino, kad būsimas tiekėjas katilinės modernizavimo darbus turėjo įskaičiuoti į kilovatvalandės kainą. Pirkimo metu tik katilinės modernizavimo rinkos darbų vertė siekė apie 500 000 Lt (analizuota informacija įvairių įmonių ir CVP IS informacija), todėl perkamos šilumos kaina, jei kartu perkama ir katilinės modernizacija, būtų iki 0,20 Lt/kWh be PVM, įskaitant kuro ir eksploatacijos kainą, todėl pirkimo suma turėjo būti apie 600 000 Lt. Visų pirma teisėjų kolegija pažymi tai, kad perkančioji organizacija, apskaičiuodama pirkimo vertę, turėjo remtis ne kitų įstaigų, o būtent savo patirtimi ir patirtomis išlaidomis šilumos energijai. Be to, nurodydama, kad katilinės modernizavimo darbų vertė siekė apie 500 000 Lt, perkančioji organizacija nepateikė jokių duomenų tokiai vertei pagrįsti (CPK 178 str.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apeliacinės instancijos teismui rašytiniuose paaiškinimuose pateikta pirkimo vertės apskaičiavimo tvarka prieštarauja prieš tai aptartiems perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 23 d. viešojo pirkimo komisijos protokole užfiksuotiems vertės apskaičiavimams, kuriuose, kaip jau buvo minėta, buvo vertinama per 2012-2013 m. šildymo sezoną sunaudota šilumos energija, o ne atsižvelgiant į kitų įstaigų patirtį. Be to, paminėtame protokole, priešingai nei apeliacinės instancijos teismui pateiktuose papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose, visiškai nėra kalbama apie katilinės modernizavimo darbų vertę, o nurodyta pirkimo suma (protokole – 97 003,93 Lt be PVM, rašytiniuose paaiškinimuose kalbama apie 600 000 Lt) skiriasi iš esmės.

62Ginčo sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad sutarties kaina yra šilumos energijos (prekių) tiekimo fiksuotas įkainis – 0,184298 Lt už kWh be PVM. Į fiksuotą įkainį įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai, katilinės modernizacijos išlaidos, taip pat kitos sutartyje numatytos išlaidos (sutarties 3.2 p.). Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad sutarties vertė yra 127 687,35 Eur, tačiau iš bylos duomenų bei teismo sprendimo motyvų neaišku, kokiais bylos duomenimis remdamasis teismas nustatė tokią vertę. Paminėtuose perkančiosios organizacijos apeliacinės instancijos teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad per 2013-2014 m. šildymo sezoną atsakovas sumokėjo 81 380,17 Lt su PVM ir kad per likusį sutarties galiojimo laikotarpį ketinama sumokėti 732 421,53 Lt su PVM. Taigi iš šių paaiškinimų galima daryti išvadą, kad visa sutarties vertė 813 801,70 Lt (235 693,26 Eur) ir tokios vertės pirkimui netaikytinas supaprastintas pirkimas (VPĮ 11, 84 str.). Taigi aptarti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad perkančioji organizacija nesilaikė pareigos tinkamai apskaičiuoti pirkimo vertę, nuo kurios, kaip minėta, priklauso ir pirkimo būdo parinkimas. Pirkimo vertės nustatymo būdas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų galima išvengti VPĮ nuostatų dėl pirkimo būdų pasirinkimo ir pirkimo procedūrų vykdymo (VPĮ 9 str. 3 d.).

63Remdamasi nustatytais duomenimis, teisėjų kolegija sutinka su apeliantu – Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl to, kad atsakovas netinkamai apskaičiuotos pirkimo vertę ir pasirinko netinkamą pirkimo būdą. Dėl to yra pagrindas konstatuoti, kad ginčo viešojo pirkimo sutartis sudaryta pažeidus imperatyvias VPĮ bei ES teisės normas, ir yra pagrindas tokią sutartį pripažinti tokią sutartį niekine (VPĮ 951 str., CK 1.80 str. 1 d.).

64Dėl sutarties galiojimo

65Pripažinus, kad perkančioji organizacija pažeidė pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką ir pasirinko netinkamą, VPĮ prieštaraujantį pirkimo būdą, būtų pakankamas pagrindas atsakovų Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos ir UAB „Bremena“ (buvusi S. M. IĮ „Bremena) 2013 m. rugsėjo 12 d. sudarytą Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos šilumos įrenginių modernizavimo, eksploatavimo ir šilumos energijos tiekimo gimnazijos pastatų šildymui pirkimo sutartį pripažinti neteisėta ab initio. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014).

66Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė išsaugoti sutartį, tačiau, remdamasis VPĮ 952 straipsnio 2 dalimi, taikė vieną iš VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje nustatytų sankcijų – sutarties sutrumpinimą, sutrumpinęs ginčo pirkimo sutarties trukmę 3-jiems metais, t. y. iki 2020 m. gegužės 1 d. (VPĮ 952 str. 4 d. 1 p.).

67Apelianto (ieškovo) įsitikinimu, teismas nepagrįstai sutrumpino sutarties terminą iki 2020 m. gegužės 1 d., nes tokia sankcija yra per maža. Be to, teismo buvo prašyta pripažinti sutartį negaliojančia ir taikyti alternatyvią sankciją – baudą. Apeliantas UAB „Bremena“ taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl teismo taikytos alternatyvios sankcijos, teigdamas, kad tokios sankcijos taikymas pakeis sutarties kainą, kuri, atlikus katilinės modernizacijos darbus, buvo išdėstyta 10-čiai metų ir yra mokama kartu su tiekiama šilumos energija.

68VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Skirdamas VPĮ 952 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas alternatyvias sankcijas, teismas turi atsižvelgti į visus reikšmingus aspektus, įskaitant pažeidimo rimtumą, perkančiosios organizacijos elgesį, į likusius neįvykdytus pirkimo sutarties įsipareigojimus (VPĮ 952 str. 5 d.).

69Teisėjų kolegija įvertinusi bylos faktines aplinkybes, atsižvelgdama į tai, kad katilinės modernizavimo darbai jau atlikti, šilumos energija tiekiama, o už atliktus darbus mokama periodiškai visą sutarties galiojimo laikotarpį kartu su šilumos energijos bei katilinės eksploatavimo kaina, ir sutrumpinus sutarties terminą kiltų kainų perskaičiavimo bei tolesnio sutarties vykdymo problema, taikyti sutarties termino sutrumpinimo sankciją nėra tikslinga. Atsižvelgiant į viešojo pirkimo procedūrų pažeidimą, iš to kilusius padarinius, viešojo pirkimo sutarties pobūdį, t. y. tai, kad pirkimas susijęs su gimnazijos šilumos įrenginių atnaujinimu ir šilumos energijos tiekimu, skirtas socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (vaikų) tinkamoms ugdymo sąlygoms, jų gerovei užtikrinti, neabejotinai susiję su prioritetiniu viešuoju interesu, teisėjų kolegija sprendžia dėl būtinybės išsaugoti sutartį, taikant atsakovui kitokią nei skyrė pirmosios instancijos teismas sankciją, nes, parinkdamas ginčijamą alternatyvią sankciją, pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino jau paminėtų aplinkybių, galimų tokios sankcijos pasekmių.

70Išsaugant ginčijamą pirkimo sutartį, atsakovui skirtina baudą (VPĮ 952 str. 4 d. 2 p.).

71VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad bauda turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės. Atsakovui – Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijai, skirtina 0,5 proc. – 1 178,46 Eur (4 069 Lt) bauda, apskaičiuota nuo apeliacinės instancijos teismo nustatytos ginčo sutarties vertės – 235 693,26 Eur (813 801,70 Lt). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, įvertinus pirkimo objektą, atsakovo statusą – biudžetinė mokinių ugdymo įstaiga, disponuojanti ribotomis lėšomis, nustatyto dydžio bauda yra pakankamo dydžio.

72Pakeisdamas pirmosios instancijos teismo taikytą alternatyvią sankciją, apeliacinės instancijos teismas nepablogina atsakovo – perkančiosios organizacijos, padėties (CPK 313 str.).

73Dėl ieškinio senaties

74Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar Viešųjų pirkimų tarnyba, pareiškusi ieškinį, nepraleido ieškinio senaties termino atsakovų sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai ginčyti. Apelianto UAB „Bremena“ teigimu, toks terminas, nustatytas VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje, buvo praleistas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto argumentu.

75Pažymėtina, kad ieškinio senaties instituto nuostatų taikymui yra svarbus ieškinio senaties terminas, nuo kurio priklauso proceso šalių reikalavimų patenkinimo galimybės. Pagal VPĮ 94 straipsnio 3 dalį teikėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Taigi iš paminėtos normos yra akivaizdu, kad ji taikytina tiekėjams. VPĮ yra lex specialis. CK 6.382 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad viešojo pirkimo–pardavimo sutartims CK normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo, CK, CPK ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009). CK, CPK ir kitų teisės aktų nuostatų subsidiarus taikymas reiškia, kad pirmiausia taikomos VPĮ nuostatos, o kitos teisės normos – tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba kai VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2010).

76Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl VPĮ 94 straipsnio 3 dalies taikymo, yra išaiškinęs, kad VPĮ 94 straipsnio 3 dalies taikymas pagal analogiją kitiems subjektams (šiuo atveju Viešųjų pirkimų tarnybai) tik dėl to, kad dėl jų VPĮ nėra pasisakyta, tokio taikymo nepateisina (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013). Atsižvelgiant į tai, ne tiekėjams, o viešąjį interesą ginantiems subjektams – šiuo atveju Viešųjų pirkimų tarnybai, taikytinas ne VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje nustatytas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, o CK 1.125 straipsnio 1 dalyje nustatytas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ilgas ieškinio senaties terminas tokio pobūdžio reikalavimams, ypač kai juos kelia pareigą ginti viešąjį interesą turintis subjektas, pateisinamas viešųjų pirkimų tikslų. Pernelyg trumpas ieškinio senaties termino taikymas reikalavimams, turintiems visuomeninę svarbą ir nukreiptiems į visuomenės interesų apsaugą, neužtikrintų specialiojo įstatymo keliamų tikslų pasiekimo ir pažeistų teisėtus visuomenės lūkesčius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2010).

77Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, pareiškusi ieškinį, kuriuo ginčijo atsakovų 2013 m. rugsėjo 12 d. pasirašytą pirkimo sutartį, nepraleido ieškinio senaties termino tokiam reikalavimui reikšti.

78Dėl bylinėjimosi išlaidų

79CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

80Apeliantas (ieškovas) Viešųjų pirkimų tarnyba bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė, jų dydį pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl šios išlaidos nėra priteisiamos.

81Apeliantas (atsakovas) UAB „Bremena“ už apeliacinį skundą yra sumokėjęs 861,89 Eur žyminio mokesčio ir 2 123,53 Eur advokato pagalbos išlaidų (2 t., 163-167 b. l.).

82CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Nustatyta, kad atsakovo UAB „Bremena“ prašomos priteisti 2 123,53 Eur bylinėjimosi išlaidos už apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (8.9, 8.11 p.). Kita vertus, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, pateiktų procesinių dokumentų (skundo ir atsiliepimo į skundą) pobūdį bei galimas laiko sąnaudas, būtinas tokiems dokumentams parengti, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, kad paminėtus kriterijus atitinkančios išlaidos sudarytų 1 500 Eur. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, atsakovui UAB „Bremena“ priteistina pusę jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 430,95 Eur žyminio mokesčio ir 750 Eur advokato pagalbos išlaidų iš viso – 1 180,95 Eur.

83Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

84Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimą pakeisti.

85Teismo sprendimo dalį dėl alternatyvios sankcijos taikymo – Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos ir S. M. individualios įmonės „Bremena“ 2013 m. rugsėjo 12 d. pasirašytos prekių ir paslaugų pirkimo sutarties Nr. 2013/09-07 „Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos šilumos įrenginių modernizavimas, eksploatavimas ir šilumos energijos tiekimas gimnazijos pastatų šildymui“ trukmės sutrumpinimo trejiems metams, t. y. iki 2020 m. gegužės 1 d., panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – skirti atsakovui Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijai (į. k. ( - )) 1 178,46 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt aštuonių eurų ir keturiasdešimt šešių centų) baudą.

86Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

87Priteisti iš atsakovo Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos (į. k. ( - )) 1 180,95 Eur (vieną tūkstantį šimtą aštuoniasdešimt eurų ir devyniasdešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Bremena“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas – Viešųjų pirkimų tarnyba, kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Nurodė, kad Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija (perkančioji organizacija)... 5. Ieškovo teigimu, buvo pažeista VPĮ 85 straipsnio 2 dalis, nes perkančioji... 6. Perkančioji organizacija pirkimą vykdė supaprastinto atviro konkurso būdu.... 7. Ieškovas įsitikinęs, kad pasirašant pirkimo sutartį buvo pakeistas pirkimo... 8. Pirkimo sąlygų 76 punktas, pirkimo sutarties projekto 4.1 punktas ir pirkimo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį tenkino... 11. Teismas nustatė, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija įgaliojo... 12. Dėl VPĮ 85 straipsnio 2 dalies pažeidimo... 13. Teismas nustatė, kad gimnazija neturėjo supaprastintų pirkimo taisyklių,... 14. Dėl VPĮ 3 straipsnio 2 dalies ir 9 straipsnio 3 dalies pažeidimo... 15. Teismas nustatė, kad supaprastintas pirkimas galimas, kai jo vertė yra... 16. Gimnazija turėjo tikslą iki 2013-2014 metų šildymo sezono pradžios... 17. Dėl VPĮ 18 straipsnio 2 dalies pažeidimo... 18. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad tiekėjas turi per 10 dienų nuo sutarties... 19. Dėl VPĮ 18 straipsnio 3 dalies, 8 dalies pažeidimo ir sutarties negaliojimo... 20. Teismas nustatė, kad byloje įrodyta, jog atsakovai pakeitė pirkimo sutarties... 21. Teismas, remdamasis VPĮ 18 straipsnio 3 dalimi konstatavo, kad sudarant... 22. Teismas sprendė, kad nustatyti VPĮ pažeidimai nesudaro pagrindo pripažinti... 23. Teismas sprendė, kad pirkimo skelbimas pagal tipines taisykles, sutarties... 24. Teismas, nustatęs, kad sutarties vertė yra 127 687.35 Eur, sprendė, kad... 25. Remdamasis paminėtais argumentais, teismas priėjo prie išvados, kad šioje... 26. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 27. Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 28. UAB „Bremena“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti... 29. Atsakovas Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija pateikė atsiliepimą,... 30. Atsakovas UAB „Bremena“ pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškovo... 31. Ieškovas Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė atsiliepimą, prašydama atmesti... 32. Nesutinka, kad ieškovas praleido sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 34. Ieškovo Viešųjų pirkimų tarnybos apeliacinis skundas tenkintinas iš... 35. Atsakovo UAB „Bremena“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 37. Byloje nustatyta, kad atsakovas Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija vykdė... 38. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl atsakovų 2013 m. rugsėjo 12 d.... 39. Apeliantas Viešųjų pirkimų tarnyba nesutinka su pirmosios instancijos... 40. Apeliantas UAB „Bremena“, nesutikdamas su teismo sprendimu sutrumpinti... 41. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 42. Dėl VPĮ 85 straipsnio 2 dalies pažeidimo... 43. Apelianto Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu, perkančioji organizacija... 44. Remiantis VPĮ 85 straipsnio 2 dalimi, perkančioji organizacija supaprastintus... 45. Teisėjų kolegija sutinka, kad perkančioji organizacija turėjo laikytis VPĮ... 46. Dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo... 47. Apelianto teigimu, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 18 straipsnio 2... 48. VPĮ 18 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta... 49. Taigi paminėti duomenys įrodo, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB... 50. Dėl viešojo pirkimo sutarties nuostatų keitimo... 51. Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu, pasirašant pirkimo sutartį buvo... 52. Remiantis VPĮ 18 straipsnio 3 dalimi, sudarant pirkimo sutartį, joje negali... 53. Nustatyta, kad pirkimo dokumentų 8 priede buvo pateiktas pirkimo sutarties... 54. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių padarytus viešojo pirkimo sutarties... 55. Dėl pirkimo būdo parinkimo... 56. Apelianto Viešųjų pirkimų tarnybos teigimu, perkančioji organizacija,... 57. Supaprastintų pirkimų atlikimo tvarka reglamentuojama VPĮ IV skyriuje, kurio... 58. Numatomo pirkimo vertės skaičiavimas yra reglamentuotas VPĮ 9 straipsnyje, o... 59. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad perkančioji... 60. Pagal Pirkimo dokumentų 9 punktą pirkimo objektas – šilumos energija,... 61. Iš byloje esančio perkančiosios organizacijos 2013 m. liepos 23 d. viešojo... 62. Ginčo sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad sutarties kaina yra šilumos... 63. Remdamasi nustatytais duomenimis, teisėjų kolegija sutinka su apeliantu –... 64. Dėl sutarties galiojimo... 65. Pripažinus, kad perkančioji organizacija pažeidė pirkimo vertės... 66. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė išsaugoti sutartį,... 67. Apelianto (ieškovo) įsitikinimu, teismas nepagrįstai sutrumpino sutarties... 68. VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali nepripažinti pirkimo... 69. Teisėjų kolegija įvertinusi bylos faktines aplinkybes, atsižvelgdama į... 70. Išsaugant ginčijamą pirkimo sutartį, atsakovui skirtina baudą (VPĮ 952... 71. VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad bauda turi būti ne... 72. Pakeisdamas pirmosios instancijos teismo taikytą alternatyvią sankciją,... 73. Dėl ieškinio senaties... 74. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar Viešųjų pirkimų tarnyba,... 75. Pažymėtina, kad ieškinio senaties instituto nuostatų taikymui yra svarbus... 76. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl VPĮ 94 straipsnio 3... 77. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Viešųjų pirkimų... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 79. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 80. Apeliantas (ieškovas) Viešųjų pirkimų tarnyba bylinėjimosi išlaidų... 81. Apeliantas (atsakovas) UAB „Bremena“ už apeliacinį skundą yra... 82. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 83. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 84. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimą pakeisti.... 85. Teismo sprendimo dalį dėl alternatyvios sankcijos taikymo – Tauragės... 86. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 87. Priteisti iš atsakovo Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijos (į. k. ( - )) 1...