Byla e2-6098-653/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. K. ieškinį atsakovei UAB „Lesnora“ dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės A. K. ir atsakovo UAB „Lesnora“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. K. ieškinį atsakovei UAB „Lesnora“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė A. K. kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Lesnora“ ieškovės naudai 120 634,01 EUR skolą (negrąžintą paskolą), 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartimi ieškovės reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės UAB „Lesnora“, į.k. 304169189, buv. Architektų g. 56-101, Vilnius, 120 634,01 EUR vertės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, areštas, o nesant ar esant nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovės UAB „Lesnora“ nekilnojamojo ar kilnojamojo turto – turtinių teisių, atsakovės piniginių lėšų, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis, bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos – 120 634,01 EUR, areštas.

42016-11-03 ieškovės atstovė pateikė teismui prašymą pakeisti atsakovo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovei iš areštuotų lėšų, įskaitant esančių pas trečiuosius asmenis, atsiskaityti su ieškove.

52016-11-08 teisme gautas šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo.

6Prašymas tenkintinas.

7Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, nutraukiant civilinę bylą (LR CK 6.983 str., 6.985 str., LR CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (taikos sutarties 9 punktas). A. K. 2016-10-04 įmoka sumokėjo 1 774 EUR žyminio mokesčio (b.l. 43). Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintini 75 % sumokėto žyminio mokesčio, t. y. A. K. grąžintina 1330,50 EUR (1 774 EUR x 75 %) sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

8Taikos sutarties patvirtinimas sudaro pagrindą civilinę bylą nutraukti.

9Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

10Patvirtinti tarp ieškovės A. K., a.k. ( - ) ir atsakovo UAB „Lesnora“, į.k. 304169189, sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Atsakovas pripažįsta savo įsiskolinimą Ieškovei, kuris šios Sutarties sudarymo dieną yra lygus 120 634,01 Eur bei įsipareigoja grąžinti Ieškovei 120 634,01 Eur per 3 (tris) dienas nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos, pinigus pervedant į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą. Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas.
 2. Ieškovė atsisako reikalavimo dėl procesinių palūkanų priteisimo.
 3. Šalys susitaria, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu Civilinėje byloje, jei tokių būtų, atlygina Atsakovas.
 4. Šalys susitaria, kad Atsakovas atlygina Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas: 1 210 Eur advokato išlaidų pagal 2016-10-17 sąskaitą Nr. ( - )16 bei 25 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t,y, 443,50 Eur, viso: 1 653,50 Eur, per 7 (septynias) dienas nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią Sutartį, priėmimo dienos, pinigus pervedant į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas. Ieškovė Atsakovo bylinėjimosi išlaidų neatlygina.
 5. Šalys įsipareigoja ateityje nereikšti jokių pretenzijų, susijusių su Ieškovės ir Atsakovo Civilinės bylos ginčo dalyku, ir/ar ieškinių dėl to paties dalyko. Toks susitarimas yra taikus ir galutinis ginčo sprendimo rezultatas. Be šio įsipareigojimo Sutartis prarastų prasmę ir nepasiektų Šalių tikslo.
 6. Šalys pareiškia, kad jos turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.5 str. ir, atitinkamai, 2.74 str. numatytą teisnumą bei veiksnumą visa apimtimi. Taip pat pareiškia, kad jų teisnumas ar veiksnumas nėra jokiu būdu apribotas, taip pat pareiškia, kad nenuslėpė jokių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą abejoti kitos Šalies veiksnumu ar atitinkamai teisnumu.
 7. Šalys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais. Šalys atskleidė viena kitai visas šios Sutarties sudarymo aplinkybes.
 8. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, šios Sutarties sąlygos visiškai atitinka Šalių tikrąją valią, Sutartis yra įpareigojanti ir gali būti keičiama tik Šalių rašytiniu susitarimu. Kilus bet kokių nesutarimų tarp šios Sutarties ir bet kokių ankstesnių Šalių susitarimų, Šalys privalo vadovautis šios Sutarties nuostatomis.
 9. Šalys susitaria ir prašo teismo civilinę bylą nutraukti ir pareiškia, kad Šalims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 ir 294 str.
 10. Šalys, remiantis LR CPK 149 str. 1 d. ir 152 str. 2 d, prašo Vilniaus apygardos teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Vilniaus apygardos teismo 2016-10-07 nutartimi šioje civilinėje byloje, bei leisti skubiai vykdyti nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.
 11. Sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią: po vieną Sutarties Šalims ir Vilniaus apygardos teismui.

11Civilinę bylą Nr. e2-6098-653/2016 nutraukti.

12Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas šioje byloje Vilniaus apygardos teismo 2016-10-07 nutartimi.

13Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, vykdyti skubiai.

14Grąžinti A. K., a.k. ( - ) 1330,50 EUR sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai