Byla e2-1531-798/2017
Dėl finansinių reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lesnora“ bankroto byloje Nr. eB2-3301-866/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. G. ir suinteresuoto asmens (kreditoriaus) M. M. (M. M.) atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. G., R. D. ir A. K. pareiškimus dėl finansinių reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lesnora“ bankroto byloje Nr. eB2-3301-866/2017.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Bylos esmė
 1. Atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Lesnora“ bankroto administratorė UAB „Reniva“ kreipėsi į teismą su 2015 m. gegužės 23 d. prašymu patvirtinti BUAB „Lesnora“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, iš viso 48 729,97 Eur sumai; pareiškėjų I. G., R. D. ir A. K. pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumo klausimo nagrinėjimą atidėti iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-41698-16 ir bankrutavusios įmonės dokumentai bus sugrąžinti administratoriui.
 2. Atsakovės bankroto administratorius pateikė teismui 2017 m. gegužės 24 d. prašymą netvirtinti BUAB „Lesnora“ bankroto byloje pareiškėjų I. G. 3 069,36 Eur, R. D. 846,48 Eur ir A. K. 29 707, 51 Eur pareikštų finansinių reikalavimų.

5Dėl I. G. ir R. D. reikalavimų

 1. Nurodė, kad bankrutavusios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai yra Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ajame skyriuje, todėl bankroto administratorius negali patikrinti I. G. ir R. D. finansinių reikalavimų pagrįstumo. Paaiškino, jog 2016 m. sausio 27 d. darbo sutartyje Nr. 2016-1 I. G. numatytas 450,00 Eur mėnesinis darbo užmokestis. I. G., neturėdamas tokių įgaliojimų, vienasmeniškai nuo 2016 m. kovo 1 d. sau nusistatė tris kartus didesnį atlyginimą (1 315,79 Eur). Kadangi I. G. nepagrįstai išsimokėjo sau 5 158,37 Eur, todėl jis yra ne atsakovės kreditorius, o skolininkas.

6Dėl A. K. reikalavimo

 1. Nurodė, jog pareiškėjos A. K. 29 707,51 Eur dydžio finansinis reikalavimas kildinamas iš paskolinių santykių; skolai pagrįsti pateikta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo, tačiau VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos 1-ajame skyriuje vyksta tyrimas dėl dokumentų klastojimo, taip pat ir dėl dokumentų, susijusių su paskoliniais santykiais, iš kurių kildinamas A. K. finansinis reikalavimas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 23 d. nutartimi į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių sąrašą įtraukė kreditorius R. D. su 846, 48 Eur ir I. G. su 3 069,36 Eur finansiniais reikalavimais, į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukė kreditorę A. K. su 29 707,51 Eur finansiniu reikalavimu.

9Dėl R. D. finansinio reikalavimo

 1. Teismas nustatė, kad R. D. 846,48 Eur dydžio finansinis reikalavimas kilęs iš darbo teisinių santykių. R. D. pateikė 2016 m. vasario 15 d. darbo sutartį Nr. 2016-2, pagal kurios 3 punktą darbo užmokestis sudaro MMA (380,00 Eur). Pagal finansinės atskaitomybės dokumentus (darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius) priklausanti išmokėti darbo užmokesčio suma sudarė 846,48 Eur. Bankroto administratorius aplinkybės, jog R. D. ir UAB „Lesnora“ siejo darbo teisiniai santykiai nepaneigė, taip pat neginčijo darbo užmokesčio apskaičiavimo, tik deklaratyviai nurodė, jog negali susipažinti su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, kadangi jie yra ikiteisminėje institucijoje. Teismo vertinimu, bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atsisakyti patvirtinti kreditorės R. D. 846,48 Eur dydžio finansinį reikalavimą, todėl sprendė įtraukti kreditorę R. D. ir jos finansinį reikalavimą į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių sąrašą.

10Dėl I. G. finansinio reikalavimo

 1. Teismas nustatė, kad I. G. 3 069,36 Eur dydžio finansinis reikalavimas kilęs iš darbo teisinių santykių. Reikalavimui pagrįsti kreditorius pateikė: 2016 m. sausio 27 d. darbo sutartį Nr. 2016-1, pagal kurios 3 punktą darbo užmokestis sudaro 450 Eur; 2016 m. sausio 27 d. visuotinio UAB „Lesnora“ akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo nutarta nustatyti direktoriui atlyginimą proporcingą dirbtam laikui. I. G. 8 mėnesius buvo BUAB „Lesnora“ vadovas 2016 m. vasario – spalio mėn. ir akcininkas (turėjo 25 proc. paprastųjų vardinių UAB „Lesnora“ akcijų). Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. gruodžio 29 d. operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyta, kad I. G. darbo užmokestis yra 1 315,79 Eur. Teismo vertinimu, bankroto administratorius, būdamas aktyvus bankroto proceso dalyvis, privalėjo kreiptis į ikiteisminio tyrimo instituciją ir galėjo gauti jam reikiamų dokumentų kopijas, o ne teisinti savo neveikimą pradėtu ikiteisminiu tyrimu. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė kreditorių I. G. ir jo 3 069,36 Eur dydžio finansinį reikalavimą įtraukti į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių sąrašą.

11Dėl A. K. finansinio reikalavimo

 1. Teismas nustatė, jog A. K. 29 707,51 Eur dydžio finansinį reikalavimą kildina iš paskolinių teisinių santykių. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi patvirtinta A. K. ir UAB „Lesnora“ sudaryta taikos sutartis, kuria UAB „Lesnora“ įsipareigojo sumokėti kreditorei A. K. 120 634,01 Eur (28 054,01 Eur skolos ir 1 653,50 Eur bylinėjimosi išlaidų); ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 2 d. Dalį mokėjimų pagal minėtą teismo patvirtintą taikos sutartį skolininkė UAB „Lesnora“ įvykdė: 2016 m. lapkričio 17 d. mokėjimo nurodymu sumokėta 44 600 Eur, 2016 m. lapkričio 18 d. mokėjimo nurodymu sumokėta 47 980 Eur suma. UAB „Lesnora“ liko skolinga A. K. 29 707,51 Eur. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė patvirtinti A. K. 29 707,51 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Lesnora“ bankroto byloje. Bankroto administratoriaus deklaratyviai nurodytos aplinkybės, jog dėl minėtų paskolos teisinių santykių yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nesudarė teisinio pagrindo, įvertinus pateiktų įrodymų visumą, pripažinti A. K. finansinį reikalavimą nepagrįstu. Juolab, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga kaip ir I. G. nurodomos aplinkybės dėl proceso atnaujinimo byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, neturi prejudicinės galios CPK 182 straipsnio prasme.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13

 1. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo M. M. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties dalį, kuria į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių sąrašą įtrauktas kreditorius I. G. su 3 069,36 Eur dydžio finansiniu reikalavimu ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti tvirtinti I. G. 3 069,36 Eur finansinį reikalavimą. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą bei priteisti 320,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas I. G. reikalavimą patvirtino byloje nesant jo reikalavimą pagrindžiančių dokumentų. Paaiškino, jog bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba sudaryta nebuvo, todėl vienintelis teisinis pagrindas I. G., kaip bendrovės direktoriui, išmokėti darbo užmokestį yra visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, o ne darbo sutartis. I. G. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, dėl jo atlyginimo nustatymo, į bylą nepateikė, o jo pateikti dokumentai: darbo sutartis, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, reikalavimo nepagrindžia. 2016-01-27 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu I. G. buvo išmokėtas visas jam nustatytas darbo užmokestis. Tą pačią dieną, 2016-01-27, su I. G. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 2016-1, kurioje numatytas 450,00 Eur mėnesinis bruto darbo užmokestis, už 8 val. per dieną (40 val. per savaitę) darbą. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai patvirtina aplinkybes, kad I. G. buvo išmokėtas ne tik visas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas ir darbo sutartyje numatytas 450,00 Eur bruto darbo užmokestis, bet, nesant jokio teisinio pagrindo kiekvieną mėnesį papildomai buvo išmokėta po daugiau kaip 600,00 Eur. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir nepagrįstai į bendrovės kreditorių sąrašą įtraukė I. G.. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-12-29 Operatyvinio patikrinimo pažyma nėra dokumentas, įrodantis I. G. reikalavimą, nes joje yra tik konstatuota, kad I. G. nustatytas 1 315,79 Eur darbo užmokestis, remiantis bendrovės pateiktais darbo užmokesčio priskaičiavimo bei darbo laiko apskaitos žiniaraščiais už 2016 m. vasario–spalio mėn. VMI nenagrinėjo ir nevertino aplinkybės, kas I. G. nustatė darbo užmokestį: pats sau ar visuotinis akcininkų susirinkimas. Patvirtinus neegzistuojantį finansinį reikalavimą, sudaromos prielaidos faktiškai neegzistuojančiam kreditoriui ne tik dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose, tačiau ir pirmąja eile gauti finansinio reikalavimo patenkinimą.
 3. Atskirajame skunde pareiškėjas I. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties dalį, kuria į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių sąrašą įtraukta kreditorė A. K. ir jos 29 707,51 Eur dydžio finansinis reikalavimas ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti patvirtinti BUAB „Lesnora“ bankroto byloje A. K. 29 707,51 Eur dydžio finansinį reikalavimą.
 4. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo bankroto administratoriaus ir pareiškėjo pateiktus argumentus bei įrodymus dėl 45 000,00 Eur paskolos dalies sugrąžinimo. Mano, jog yra pagrindas atidėti A. K. finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimo nagrinėjimą, kadangi teisme yra nagrinėjamas I. G. prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-6098-653/2016; šioje byloje yra keliamas klausimas dėl 45 000,00 Eur paskolos dalies sugrąžinimo, t.y. dėl tų pačių aplinkybių, kaip ir nagrinėjamojoje byloje. Taip pat pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl I. G. pateiktų įrodymų – kasos išlaidų orderių, patvirtinančių 45 000,00 Eur paskolos dalies grąžinimo aplinkybes.
 5. Atsiliepime į pareiškėjo I. G. atskirąjį skundą pareiškėja A. K. prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį nepakeistą bei priteisti 306,66 Eur bylinėjimosi išlaidas.
 6. Nurodo, kad kreditorės A. K. reikalavimas yra pagrįstas rašytiniais įrodymais, kuriuos pirmosios instancijos teismas įvertino. Tarp šalių nėra ginčo dėl A. K. ir UAB „Lesnora“ sudarytos paskolos sutarties teisėtumo. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartis yra įsiteisėjusi ir turi prejudicinę galią šioje byloje. Taigi, skolos likutis yra 29 707,51 Eur. Teismui tenkinus prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-6098-653/2017 ir, jei šioje byloje bus priimtas kitas procesinis sprendimas, turintis įtakos kreditorės A. K. reikalavimui, šios kreditorės finansinis reikalavimas galės būti patikslintas.

14Teismas

konstatuoja:

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2016 m. birželio 23 d. nutarties dalies, kuria į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių sąrašą įtrauktas kreditorius I. G. su 3 069,36 Eur dydžio finansiniu reikalavimu ir į BUAB „Lesnora“ trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukta kreditorė A. K. su 29 707,51 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, pagrįstumas ir teisėtumas.

16Dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo

 1. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad kreditoriaus reikalavimui nesant patvirtintam įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).
 2. Nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintinų kreditorių sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

17Dėl faktinių aplinkybių

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Lesnora“, administratore paskyrė UAB „Reneva“; ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 7 d. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi BUAB „Lesnora“ bankroto byloje patvirtinti: antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 9, 97 Eur finansinis reikalavimas bei trečios eilės kreditorių M. M. 48 605 Eur bei UAB „Expert group LT“ 115 Eur finansiniai reikalavimai. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 31 d. nutartimi pripažinta BUAB „Lesnora“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 9 d.
 2. Pareiškėjas I. G. prašė patvirtinti BUAB „Lesnora“ bankroto byloje jo 3 069,36 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kurį kildino iš darbo teisinių santykių.
 3. Pareiškėja A. K. prašė patvirtinti BUAB „Lesnora“ bankroto byloje jos 29 707,51 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kurį kildino iš paskolos teisinių santykių, remiantis įsiteisėjusia teismo nutartimi.

18Dėl pareiškėjo I. G. 3 069,36 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumo

 1. Nagrinėjamoje byloje bankroto administratorius prašė netvirtinti pareiškėjo I. G. finansinio reikalavimo BUAB „Lesnora“ bankroto byloje, kadangi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai yra Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1–ajame skyriuje, todėl bankroto administratorius negali jų patikrinti.
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylose egzistuoja viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2010; 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003), reikalaujantis teismo spręsti visus klausimus atsižvelgiant į bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Tinkamas kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nustatymas yra svarbus sklandžiam bankroto proceso vykdymui bei kreditorių tarpusavio santykiams. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai, todėl siekiant įgyvendinti minėtus bankroto proceso tikslus, svarbu įvertinti kiekvieno kreditoriaus teikiamo reikalavimo pagrįstumą. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).
 3. Pirmosios instancijos teismas sprendė įtraukti I. G. į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių sąrašą su 3 069,36 Eur finansiniu reikalavimu atsižvelgęs į šias nustatytas aplinkybes: a) I. G. 3 069,36 Eur finansinį reikalavimą grindžia iš darbo teisinių santykių, b) 2016 m. sausio 27 d. visuotinio UAB „Lesnora“ akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas direktoriui atlyginimas proporcingas dirbtam laikui ir 2016 m. sausio 27 d. darbo sutartimi Nr. 2016-1 I. G. darbo užmokestis sudarė 450,00 Eur, c) 2016 m. sausio 27 d. akcininkų sprendimo pagrindu I. G. turėjo 25 proc. paprastųjų vardinių UAB „Lesnora“ akcijų, d) Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. gruodžio 29 d. operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyta, kad nustatytas kreditoriaus I. G. darbo užmokestis – 1 315, 79 Eur.
 4. Apeliantas M. M. teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į esminę aplinkybę, jog nebuvo teisinio pagrindo, suteikiančio teisę buvusios įmonės vadovui I. G. pačiam pasididinti mėnesinį darbo užmokestį, todėl teismas nepagrįstai įtraukė į BUAB „Lesnora“ kreditorių sąrašą I. G. su 3 069,36 Eur finansiniu reikalavimu.
 5. Bylose, susijusiose su bankroto teisiniais santykiais, teismo aktyvesnis vaidmuo, nereiškia, kad šios kategorijos bylose galėtų būti nepaisoma šalių rungimosi principo (CPK 12 str.) ir bendrųjų įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių (CPK 178 str.). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjui I. G. kilo pareiga įrodyti pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumą, nes įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (lot.k. – ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat).
 6. Nustatyta, jog UAB „Lesnora“ įregistruota 2016 m. sausio 22 d.; šios įmonės akcininkas nuo 2016-01-22 iki 2016-02-01 ir nuo 2016-01-22 iki 2016-02-01 UAB „Verslo startas“; vadovai: nuo 2016-01-22 iki 2016-02-01 V. Š.; nuo 2016-02-01 iki 2016-11-04 I. G.; nuo 2016-11-04 iki bankroto bylos iškėlimo M. M.; prokuristas I. Š. nuo 2015-11-16 iki 2016-11-24.
 7. Nuo 2016-01-22 iki 2016-01-27 UAB „Lesnora“ 100 vnt. vardinių paprastųjų akcijų priklausė UAB „Verslo startas“; nuo 2016-01-27 iki 2016-03-01 UAB „Lesnora“ 75 vnt. vardinių paprastųjų akcijų priklausė Š. K. G.; nuo 2016-01-27 UAB „Lesnora“ 25 vnt. vardinių paprastųjų akcijų priklauso I. G.; nuo 2016-03-01 UAB „Lesnora“ 75 vnt. vardinių paprastųjų akcijų priklauso A. K..
 8. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-20676-235/2016 atmetė ieškinį, kuriuo ieškovas I. G. prašė pripažinti 2016 m. kovo 1 d. UAB „Lesnora“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Lesnora“ akcininkės pardavėjos Šarlotos K. G. ir pirkėjos A. K., negaliojančia bei taikyti restituciją. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1236-450/2017 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 4 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi, nuo 2016 m. kovo 1 d. UAB „Lesnora“ akcininkė yra A. K., valdanti 75 vnt. UAB „Lesnora“ paprastųjų vardinių akcijų.
 9. Pareiškėjas I. G. 2016 m. sausio 27 d. UAB „Lesnora“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo išrinktas UAB „Lesnora“ direktoriumi ir jam nustatytas 450,00 Eur mėnesinis darbo užmokestis. Tą pačią dieną, 2016 m. sausio 27 d. Darbo sutartimi Nr. 2016-1 darbdavė UAB „Lesnora“ įsipareigojo mokėti darbuotojui, direktoriui, I. G. 450,00 Eur mėnesinį darbo užmokestį (Darbo sutarties 1.2. p., 3 p.). Ši Darbo sutartis buvo pakeista 2016 m. kovo 1 d. (po 3 dienų po darbo sutarties sudarymo), I. G. nustatant 1 315,79 Eur (padidintą) mėnesinį atlyginimą; darbo sutarties pakeitimas buvo pasirašytas darbdavio atstovo, direktoriaus ir vieno iš akcininkų, to paties I. G.. 2016 m. sausio 27 d. Darbo sutarties sudarymo metu UAB „Lesnora“ direktorius buvo V. Š., akcininkai – I. G. ir Š. K. G.. 2016 m. kovo 1 d. darbo sutarties pakeitimo metu UAB „Lesnora“ direktorius buvo I. G., akcininkai – I. G. ir A. K..
 10. Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2016 m. gruodžio 29 d. Operatyvinio patikrinimo pažymoje Nr. (4.65) FR1042-8778 nurodyta, kad pagal VMI pateiktus darbo užmokesčio priskaičiavimo ir darbo laiko žiniaraščius, kurie yra pateikti į bylą, laikotarpiu 2016 m. vasario mėn.–2016 m. spalio mėn. bendrovėje dirbo du darbuotojai: direktorius I. G. ir vyr. buhalterė R. D.; jie dirbo pilnu etatu (po 8 val. per dieną); direktoriaus darbo užmokestis 1 315,79 Eur / mėn., vyr. finansininkės – 380,00 Eur / mėn. Remiantis teismų praktikoje suformuluotomis taisyklėmis, minėta Operatyvinio patikrinimo pažyma laikytina ne oficialiu, o paprastu rašytiniu įrodymu (CPK 197 str. 1 d.), vertinamu visų kitų byloje esančių įrodymų kontekste. Taigi, Operatyvinio patikrinimo pažyma nėra oficialus įrodymas, patvirtinantis I. G. pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, Operatyvinio patikrinimo pažymoje yra pateiktas tyrimo metu surinktų faktų (UAB „Lesnora“ darbo užmokesčio priskaičiavimo ir darbo laiko žiniaraščių) vertinimas, kadangi VMI tyrė, ar UAB „Lesnora“ tinkamai vykdė pareigas, nustatytas mokesčių mokėtojams ir šioje pažymoje nėra pasisakyta dėl pareiškėjui I. G. mokamo padidinto mėnesinio darbo užmokesčio teisinio pagrindo.
 11. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 1 dalį bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas (ABĮ 34 str. 2 d.). Jeigu bendrovėje nesudaroma valdyba, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šio Įstatymo nustatytas išimtis (ABĮ 19 str. 4 p.). Pagal ABĮ 37 straipsnio 2 dalį bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas).
 12. Bylos duomenimis, UAB „Lesnora“ valdyba ir stebėtojų taryba nebuvo sudaryta, todėl įmonės vadovo atlyginimo nustatymo (šiuo atveju – darbo užmokesčio pakeitimo (padidinimo)) kompetencija priklausė visuotiniam akcininkų susirinkimui. Į bylą įrodymų, kad UAB „Lesnora“ įstatuose buvo įvirtinta įmonės vadovo kompetencija vykdyti valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas (nustatyti vadovui atlyginimą), nėra (CPK 178 str.).
 13. Atskirajame skunde M. M. pažymi, jog UAB „Lesnora“ akcininkė A. K. nepatvirtino I. G. mokėtino padidinto mėnesinio darbo užmokesčio, nebuvo kviesta į jokį akcininkų susirinkimą, apie išmokamą padidintą darbo užmokestį nežinojo, kadangi I. G. nebuvo pateikęs nei vieno bendrovės dokumento. Priešingų įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad UAB „Lesnora“ akcininkė A. K. žinojo apie I. G. mokamą padidintą atlyginimą nuo 2016 m. kovo 1 d. ir jį akceptavo, byloje nėra (CPK 178 str.).
 14. Apeliantas M. M. į bylą pateikė 2016 m. vasario 29 d. UAB „Lesnora“ įsakymą dėl darbo užmokesčio didinimo Nr. ATL1, kurio pagrindu direktorius I. G. įsakė nuo 2016 m. kovo 1 d. direktoriui I. G. (sau) padidinti darbo užmokestį nuo 460,00 Eur iki 1 315,79 Eur. Pareiškėjas I. G. atsiliepimo į apelianto M. M. atskirąjį skundą bei nuomonės (atsiliepimo) į apelianto pateiktą naują rašytinį įrodymą (2016 m. vasario 29 d. UAB „Lesnora“ įsakymą dėl darbo užmokesčio didinimo) nepateikė (CPK 178 str.). Taip pat byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog iki akcijų perleidimo sandorio sudarymo ir iki nuosavybės teisės į akcijas perėjimo A. K. (iki 2016-03-01), UAB „Lesnora“ akcininkai I. G. ir Š. K. G. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nusprendę direktoriui padidinti mėnesinį darbo užmokestį nuo 450,00 Eur iki 1 315,79 Eur (CPK 178 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.).
 15. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai patvirtina tik tą aplinkybę, jog pareiškėjui I. G. buvo išmokėtas visas 2016 m. sausio 27 d. visuotiniame akcininkų susirinkime nustatytas 450,00 Eur mėnesinis darbo užmokestis, taip pat papildomai išmokėta daugiau kaip po 600,00 Eur, t. y. I. G. buvo iš viso išmokėta 5 158,37 Eur darbo užmokesčio.
 16. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad nepagrįsto įrodymais pareiškėjo I. G. 3 069,36 Eur finansinio reikalavimo teismas tvirtinti negali, todėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties dalis, kuria į atsakovės BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą įtrauktas kreditorius I. G. su 3 069, 36 Eur finansiniu reikalavimu, panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atmetamas pareiškėjo I. G. prašymas patvirtinti jo 3 069,36 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Lesnora“ bankroto byloje (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Dėl A. K. 29 707,51 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumo

 1. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2016 m. vasario 5 d. paskolos sutartimi A. K. suteikė UAB „Lesnora“ paskolą iki 450 000,00 Eur. 2016 m. kovo 1 d. mokėjimo pavedimu A. K. pervedė paskolos gavėjai UAB „Lesnora“ 120 634,00 Eur.
 2. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6098-653/2016 buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovės A. K. ir atsakovės UAB „Lesnora“, kuria atsakovė pripažino savo įsiskolinimą ieškovei, kuris taikos sutarties sudarymo dieną sudarė 120 634,01 Eur bei įsipareigojo grąžinti ieškovei 120 634,01 Eur per 3 (tris) dienas nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos, pinigus pervedant į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą (Taikos sutarties 1 p.). Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. kovo 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. Nr. e2-305-464/2017 apeliacinį procesą, pradėtą pagal apelianto I. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutarties nutraukė.
 3. Pareiškėjas I. G. pateikė UAB „Lesnora“ 2016 m. kovo 1 d. kasos išlaidų orderių Nr. 1–5 kopijas, iš kurių matyti, jog atsakovė išmokėjo A. K.: 10 000,00 Eur, 10 000,00 Eur, 10 000,00 Eur, 7 500,00 Eur ir 7 500,00 Eur lėšas. I. G. teigia, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo jo pateiktus įrodymus dėl 45 000 Eur paskolos dalies sugrąžinimo, neatsižvelgė į aplinkybę, kad I. G. yra kreipęsis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-6098-653/2016.
 4. CPK 182 straipsnio 2 punkte įtvirtinta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Civilinėje byloje Nr. e2-6098-653/2016 patvirtintos taikos sutarties 9 punkte šalys patvirtino, jog joms žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 5. Teisėjų kolegija, atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, jog: 1) Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-6098-653/2016, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis dėl nagrinėjamojoje byloje kvestionuojamų paskolos teisnių santykių, yra įsiteisėjusi, t. y. UAB „Lesnora“ pripažino savo įsiskolinimą A. K., kuris taikos sutarties sudarymo dieną sudarė 120 634,01 Eur; 2) UAB „Lesnora“ pagal taikos sutartį sumokėjo tik dalį skolos (2016 m. lapkričio 17 d. mokėjimo nurodymu – 44 600 Eur, 2016 m. lapkričio 18 d. mokėjimo nurodymu – 47 980 Eur), todėl nesugrąžintos skolos dalis sudaro 29 707,51 Eur (120 634,01 Eur paskola + 1 653,50 Eur bylinėjimosi išlaidos – 44 600 Eur – 47 980 Eur = 29 707,51 Eur), sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino BUAB „Lesnora“ bankroto byloje trečios eilės kreditorės A. K. 29 707,51 Eur dydžio finansinį reikalavimą (atsakovės pripažintos nesugrąžintos skolos dalį).
 6. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-6098-653/2016. Ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybės, kad dėl paskolos teisinių santykių yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir / ar Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartis apskųsta apeliacine tvarka negali būti priežastimi besąlygiškai stabdyti bankroto procedūrų eigą. Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.1 d.).
 2. Nagrinėjamu atveju suinteresuoto asmens M. M. atskirasis skundas tenkintas, o pareiškėjo I. G. – atmestas. Suinteresuotas asmuo M. M. prašo priteisti 320,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo parengimą, pareiškėja A. K. prašo priteisti 306,66 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Bylinėjimosi išlaidas pagrįsti šalys pateikė rašytinius įrodymus.
 3. Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalims turi būti atlyginamos pagrįstos, realiai patirtos, už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą toje konkrečioje byloje sumokėtos išlaidos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).
 4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) yra nustatytos maksimalios atlygintinos advokato išlaidų sumos už atskirojo skundo pateikimą bei už atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimą yra 337,35 Eur (822,80 Eur (2017-04-01–2017-06-30 vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių)) × 0,41). Taigi, suinteresuoto asmens M. M. ir pareiškėjos A. K. sumokėtos piniginės sumos už atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimus neviršija Rekomendacijose nustatytų priteistinų maksimalių užmokesčio už advokato suteiktą teisinę pagalbą sumų.
 5. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, sprendžia priteisti iš pareiškėjo I. G. suinteresuoto asmens M. M. naudai 320,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo parengimą bei pareiškėjos I. K. naudai 306,66 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

21Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. dalį, kuria į BUAB „Lesnora“ pirmos eilės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą įtrauktas kreditorius I. G. su 3 069,36 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo I. G. prašymą dėl 3 069,36 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lesnora“ bankroto byloje.

23Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. dalį, kuria į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lesnora“ trečios eilės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą įtraukta kreditorė A. K. su 29 707,51 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, palikti nepakeistą.

24Priteisti iš pareiškėjo I. G., a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui M. M. (M. M.), g. m. duomenys neskelbtini, duomenys neskelbtini, korespondencijos adresas: duomenys neskelbtini, 320,00 Eur (tris šimtus dvidešimt eurų) ir pareiškėjai A. K., a. k. ( - ) korespondencijos adresas: duomenys neskelbtini, 306,66 Eur (tris šimtus šešis eurus ir šešiasdešimt šešis centus) bylinėjimosi išlaidų

Proceso dalyviai
Ryšiai