Byla e2S-1775-264/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-485-814/2018 pagal pareiškėjos A. S. patikslintą pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – R. S., PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialas, UAB „Būsto paskolų draudimas”, AB „Jonavos šilumos tinklai”, UAB „4finance”, UAB „Bitė Lietuva”, UAB „Jonavos paslaugos”, UAB „Gelvora“, antstolis A. Š., antstolė R. M..

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjos bankroto administratorius 2018 m. birželio 12 d. pateikė teismui prašymą patvirtinti A. D. (buv. S.) mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2018‑06-08 įvyko antrasis kreditorių susirinkimas, tačiau kreditorių susirinkimas nepatvirtino pareiškėjos patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto, kuriam nepritarė didžiausia kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“, nesutikdama su plane pateikta administravimo išlaidų sąmata (e. bylos 3 tomas b.l. 49-52).

72.

82018 m. birželio 25 d. teisme gautas kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas dėl bankroto administratorės atstatydinimo, kuriame kreditorė prašė atstatydinti A. D. (buv. S.) bankroto administratorę UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, A. D. (buv. S.) bankroto administratore paskirti MB „Adminus“ (e. bylos 3 tomas b.l. 114-117). Kreditorė nurodė, jog naudodamasi įstatyme numatyta teise, 2018 m. birželio 1 d. pateikė bankroto administratorei prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kuriuo paprašė sušaukti A. D. (buv. S.) kreditorių susirinkimą darbotvarkės klausimu „Dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“, tačiau bankroto administratorė nesušaukė kreditorių susirinkimo. Kreditorė pažymėjo, jog faktiškai patirtų išlaidų pagrindimo už laikotarpį iki Plano patvirtinimo nebuvo. Susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp bankroto administratorės ir kreditorės, teigė, kad tolimesnis sklandus bankroto procesas nuo pat bankroto proceso pradžios bankroto administratorei UAB „Įmonių bankroto administravimas ir teisinių paslaugų biuras“ pažeidinėjant kreditorių teises ir nevykdant įstatyme numatytų pareigų, yra neįmanomas, dėl ko yra pagrindas atstatydinti A. D. (buv. S.) bankroto administratorę.

93.

10Suinteresuotas asmuo bankroto administratorė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras” 2018 m. birželio 13 d. raštu pranešė kreditorei, kad bankroto administravimo išlaidų sąmata yra viena iš Plano sudedamųjų dalių, kuri jame detalizuota (e. bylos 3 tomas b.l. 123-124). 2018 m. birželio 27 d. atsiliepime į kreditorės prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo nurodė, kad kreditorės prašymas sušaukti kreditorių susirinkimą buvo visiškai nesavalaikis, administratorė nepadarė jokio esminio bankroto procedūros pažeidimo, trukdančio bankroto proceso eigai, Planas pateiktas teismui ir bus nagrinėjamas teismo posėdžio metu (e.bylos 3 tomas b.l. 138-141).

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai 2018 m. liepos 13 d. nutartimi patvirtino A. D. (buv. S.) 2018 m. gegužės 8 d. mokumo atkūrimo planą, šia nutartimi taip pat netenkino suinteresuoto asmens (kreditorės)UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymo dėl administratorės atstatydinimo.

145.

15Teismas nurodė, kad nors pareiškėjai ir kreditoriams nepavyko kompromiso būdu suderinti mokumo atkūrimo plano nuostatų, tačiau planas gali būti tvirtinamas, nes jis iš esmės atitinka FABĮ 7 straipsnio nuostatas.

166.

17Teismo vertinimu, patikslintame mokumo atkūrimo plane aiškiai detalizuota ir pagrįsta, kam bus naudojamos administravimo išlaidos, be to, į visas šias sumas įskaičiuoti ir privalomi mokėti mokesčiai valstybei (pelno, PVM), atlyginimas bankroto administratorei, trijų su šio bankroto vykdymu susijusių darbuotojų darbo sąnaudos. Kaip teismo posėdžio metu nurodė bankroto administratoriaus atstovė, transporto išlaidas sudaro vykimas į teismo posėdžius, banką, susitikimus su bankrutuojančiu asmeniu, pašto išlaidas sudaro registruotų laiškų siuntimas devyniems kreditoriams, nors šiuo metu ir nebuvo patirta salės nuomos išlaidų, tačiau jos galimai bus patirtos per ateinančius tris metus.

187.

19Teismas pažymėjo, kad pareiškėja, atsižvelgusi į kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ išdėstytus argumentus, balsuojant dėl pirmojo mokumo atkūrimo plano, sumažino tiek administravimo išlaidas iki 80 Eur (nuo 85 Eur), tiek būtiniesiems poreikiams reikalingą sumą iki 420 Eur (nuo 430 Eur), atitinkamai padidindama kreditoriams skiriamą sumą iki 100 Eur per mėnesį (nuo 85 Eur), tokiu būdu administravimo išlaidos per visą laikotarpį (3 metus) nuo 3 060 Eur sumažėjo iki 2 880 Eur, o kreditoriams skirta suma padidinta nuo 3 060 Eur iki 3 600 Eur.

208.

21Teismas sprendė, jog kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ nurodyta suma (50 Eur/mėn.) nėra adekvati atliekamiems darbams ir apribotų bankroto administratorės galimybes tinkamai vykdyti bei organizuoti bankroto procedūrą, neužtikrintų bankroto administratorės teisės gauti teisingą atlygį už teikiamas bankroto administravimo paslaugas, todėl nėra pagrindo mažinti mokumo plane numatytos administravimui išlaidų sumos.

229.

23Pažymėjo, kad patikslintame mokumo atkūrimo plane numatytos lėšos būtiniems poreikiams tenkinti yra minimalios ir pagrįstos. Nors jos ir didesnės už sumą, kurią buvo teismas patvirtinęs iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, tačiau, kaip matyti iš detalizacijos, tas padidėjimas nėra žymus (45 Eur) ir susijęs su A. D. (buv. S.) kelionėmis į geriau apmokamą darbą kitame mieste. Vertino, kad Plane numatytos priemonės nepažeidžia kreditorių interesų ir sudaro sąlygas fizinio asmens A. D. (buv. S.) mokumui atkurti. Nenustatė, kad pareiškėja mokumo atkūrimo plane pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis, nėra duomenų, kad būtų sudariusi kreditorių teises pažeidžiančių sandorių ar tapo nemoki dėl žalingų įpročių.

2410.

25Teismas darė išvadą, kad pareiškėjos numatyta skirti 100 Eur/mėn. kreditorių reikalavimams tenkinti, atitinka bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslus.

2611.

27Teismas atkreipė dėmesį, kad kreditorės siūlomame projekte buvo įtrauktas ir administravimo išlaidų, patirtų iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, sąmatos tvirtinimas, dėl kurių teismas, svarstydamas mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą, nepasisakė, nes šios išlaidos, kaip matyti iš teismui pateikto mokumo atkūrimo plano, nėra šio plano sudėtinė dalis.

2812.

29Teismas pripažino, kad bankroto administratorės pažeidė kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ teisę sušaukti kreditorių susirinkimą ir jame svarstyti jos siūlomą projektą dėl administravimo išlaidų sąmatos, gauti informaciją apie išlaidas, patirtas iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, tačiau teismas pažymėjo, kad šis FABĮ nuostatų pažeidimas nėra esminis bankroto procedūrų pažeidimas, nes kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentai dėl mokumo atkūrimo plane nurodytų administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo ir jos siūlomo dydžio įvertintini teismo šioje nutartyje pasisakant dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, šis pažeidimas netrukdo bankroto proceso eigai ir neužkerta kelio kreditorei pakartotinai inicijuoti kreditorių susirinkimo, jam teikiant svarstyti klausimus, susijusius su bankroto administravimo išlaidų sąmata, jos keitimu ir pan.

3013.

31Taip pat teismas pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje, teismui patvirtinus fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, bankroto administratoriaus atstatydinimas dėl neesminių bankroto procedūrų pažeidimo, nepagrįstai užvilkintų bankroto procedūras.

32III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

3314.

34Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Būsto paskolų draudimas“ teismo prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2FB-485-814/2018 bei perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3514.1

36Teismo išvada dėl 2 880 Eur administravimo išlaidų sumos 3 metų laikotarpiui (80 Eur/mėn.) išlaidos nuo Plano patvirtinimo iki bankroto proceso pabaigos pagrįstumo, kai 9 kreditorių reikalavimų tenkinimui numatoma skirti tik 3 600 Eur, įvertinus tai, kad apeliantei per visą bankroto procesą numatoma sumokėti tik 2 350,08 Eur, nepagrįsta. Neatsižvelgta į bankroto bylos sudėtingumą, būsiančias realias darbų apimtis ir tuo pažeidžiant FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimus bankroto administravimo išlaidas pagrįsti.

3714.2.

38Teigia, jog plane pateikiami skaičiai yra niekuo nepagristi, tik įrašytos sumos ir išvardinti bendri bankroto procese bankroto administratorės atliekami veiksmai, tačiau visiškai neaišku kaip bankroto administratorė apskaičiavo tokio dydžio išlaidas šiai konkrečiai byla, todėl mano, jog tokiomis išlaidomis siekia pasipelnyti kreditorių sąskaita, nes jos patiriamos išlaidos yra gerokai mažesnės, nei nurodyta Plane.

3914.3.

40Teismas, spręsdamas dėl Plano patvirtinimo, nevertino ir nevertins bankroto administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki Plano patvirtinimo, nes šios išlaidos nėra nurodytos plane.

4114.4.

42Bankroto administratorė, pažeisdama FABĮ 22 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 3 dalį, du kartus pažeidė kreditoriams suteiktą teisę spręsti dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos: pirmą kartą neįtraukdama į antro kreditorių susirinkimo darbotvarkę klausimo „Dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo“ ir antrą kartą - atsisakydama sušaukti kreditorių susirinkimą dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo, pagal apeliantės prašymą, kas vertintina esminiu kreditorės teisių pažeidimu. Apeliantė bankroto administratore nepasitiki, dėl ko yra pagrindas atstatydinti A. D. (buv. S.) bankroto administratorę.

432

44Suinteresuotas asmuo bankroto administratorė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti 2018 m. liepos 13 d. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų nutartį nepakeistą bei papildomai teikiamus įrodymus prijungti prie bylos medžiagos. Nurodo šiuos argumentus:

4515.1.

46Apeliantės keliamas klausimas dėl atskiro susirinkimo sušaukimo svarstyti klausimui tik dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo buvo nesavalaikis. A. D. (buv. S.) Plano svarstymo neteisminė procedūra buvo vykdoma laikantis visų FABĮ reikalavimų, Planas buvo pateiktas vertinti ir tvirtinti teismui, todėl šioje bankroto proceso stadijoje teismas, svarstydamas klausimą dėl Plano tvirtinimo, nusprendė ar Plane pateikta administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta ir ar turi būti tvirtintina.

4715.2.

48Apeliantės išvada, jog mokumo atkūrimo plane nurodyta administravimo išlaidoms skirta 2 880 Eur suma akivaizdžiai per didelė, padaryta nesusipažinus su FABĮ nuostatomis, reglamentuojančiomis fizinio asmens bankroto procesą bei administratoriui priskirtų funkcijų apimtimi bei įgyvendinimu.

4915.3.

50Atsižvelgiant į apeliantės pateiktą pastabą dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio 2018 m. gegužės 4 d. A. D. (buv. S.) kreditorių susirinkime, patikslintame Plane, įvertinus galimybes sąmata buvo sumažinta. Be to, administravimo išlaidoms reikalinga suma yra išsamiai pagrįsta A. D. mokumo atkūrimo plano 23-oje dalyje.

5115.4.

52Bankroto byloje yra 9 kreditoriai, lyginant su kitomis fizinių asmenų bankroto bylomis kreditorių kiekis yra nemažas, siuntų priedų kiekis taip pat. Bankroto byloje visi pranešimai kreditoriams apie šaukiamus kreditorių susirinkimus yra ir bus siunčiami registruotu paštu pagal nustatytą tvarką.

5315.5.

54Bankroto administravimo išlaidos yra tvirtinamos 3 metams į priekį, be to, į šią sumą yra įskaičiuojamas ir administratoriaus atlyginimas, visos mokumo atkūrimo plane nurodytos administravimo išlaidos yra nurodytos su PVM. Realios administratoriui mokamos lėšos sudaro apie 66 Eur/mėn.

5515.6.

56Administratorė nepadarė jokio esminio bankroto procedūros pažeidimo, trukdančio bankroto proceso eigai. Planas, kurio viena iš sudėtinių dalių yra administravimo išlaidų sąmata, buvo pateiktas teismui ir išsamiai išnagrinėtas teismo posėdžio metu. Apeliantei nebuvo užkirstas kelias palaikyti savo poziciją ir ginčyti administravimo išlaidų sąmatą. Apeliantė turi teisę, ir pasinaudojo ja, pateikdama pastabas dėl administravimo išlaidų dydžio, į kurias buvo atsižvelgta. Apeliantei neužkertamas kelias bankroto proceso eigoje kelti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos persvarstymo, esant pagrindui.

5715.7.

58Realios, pagal mokumo atkūrimo planą administratorei mokėtinos sumos bus penktadaliu mažesnės. Dar didesnis administravimo išlaidų mažinimas apribotų galimybes tinkamai vykdyti bei organizuoti bankroto procedūrą.

59Teismas

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

61Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

623

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengus atskirojo skundo ribų ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

644

65CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

665

67Apeliacijos dalykas yra Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutarties, kuria patvirtintas bankrutuojančio asmens A. D. (buv. S.) mokumo atkūrimo planas bei netenkintas apeliantės prašymas atstatydinti bankroto administratorę, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

686

69Bankroto administratorė su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė ir prašo prijungti naujus įrodymus: pranešimo kreditoriams kopijas bei pašto išrašo kopijas. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgdamas į tai, jog bankroto administratorė pateikė dokumentus, kurie pagrindžia fizinio asmens bankroto bylos metu jos atliktus veiksmus, o šie duomenys gali būti reikšmingi atskirojo skundo nagrinėjimui, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas pasinaudoti CPK 314 straipsnyje numatyta išimtimi prijungti naujus įrodymus.

707

71Bylos duomenimis nustatyta, jog Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. sausio 4 d. A. D. (buv. S.) iškelta fizinio asmens bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Taip pat patvirtinta 1 132,56 Eur lėšų suma, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti pareiškėjos A. D. (buv. S.) bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

728

73Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. kovo 19 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio asmens A. D. (buv. S.) kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, t. y. patvirtinta, jog kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ 10 195 Eur kreditorinis reikalavimas tenkintinas pirmu etapu trečiąja eile, taip pat patvirtinta, jog kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ 1 436,22 Eur kreditorinis reikalavimas tenkintinas antru etapu trečiąja eile. Byloje taip pat yra dar 8 kreditoriai.

749

752018 m. gegužės 4 d. vykusiame kreditorių susirinkime UAB „Būsto paskolų draudimas“, kurio kreditoriniai reikalavimai sudaro didžiausią fizinio asmens kreditorinių įsipareigojimų dalį, A. D. (buv. S.) mokumo atkūrimo planui nepritarė, pateikė pasiūlymą dėl mokumo atkūrimo plano projekto tikslinimo. Pareiškėja A. D. (buv. S.) patikslino mokumo atkūrimo planą ir pateikė jį tvirtinti 2018 m. birželio 8 d. kreditorių susirinkimui. 2018 m. birželio 8 d. susirinkime dalyvavo trys kreditoriai. Du iš jų pritarė patikslintam mokumo atkūrimo planui, tačiau UAB „Būsto paskolų draudimas“ patikslintam mokumo atkūrimo planui ir vėl nepritarė. Esminės nepritarimo priežastys – per didelė bankroto administravimo išlaidų suma, siūlė, kad šios išlaidos būtų ne didesnės nei 50 Eur per mėnesį, negauta ataskaita apie faktiškai patirtas išlaidas už laikotarpį nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo (e. bylos 3 tomas b.l. 71-85, 86-89, 93-94).

7610

77Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas bankroto administratorės prašymą patvirtinti A. D. (buv. S.) mokumo atkūrimo planą, kuriame administravimo išlaidoms padengti skirta 2 880 Eur suma 36 mėnesių laikotarpiui, kartu nurodė, jog netenkina suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo nenustatęs bankroto procedūrų esminio pažeidimo. Teismas vertino, jog patikslintame mokumo atkūrimo plane aiškiai detalizuota ir pagrįsta, kam bus naudojamos administravimo išlaidos, be to, į visas šias sumas įskaičiuoti ir privalomi mokėti mokesčiai valstybei (pelno, PVM), atlyginimas bankroto administratorei, trijų su šio bankroto vykdymu susijusių darbuotojų darbo sąnaudos.

7811

79Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnyje nustatytas fizinių asmenų bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Kaip nurodo kasacinis teismas, fizinio asmens bankroto procesas suteikia galimybę fiziniams asmenims, kurie dėl pablogėjusios finansinės padėties nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, netapti našta valstybės socialinei sistemai, taip apsaugomas asmens orumas, o kreditoriams suteikiama galimybė atgauti bent dalį skolų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014)

8012

81Bankrutuojantis fizinis asmuo rengia mokumo atkūrimo planą pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jį pateikia bankroto administratoriui, o šis parengia išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių ir ją kartu su plano projektu pateikia kreditoriams bei šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Kai kreditorių susirinkimas pritaria mokumo atkūrimo planui, tai jis teikiamas teismui patvirtinti. Teismo nutartis patvirtinti planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, yra galutinė ir neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 4, 5, 9 dalys). Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui dėl to, kad planas neatitinka FABĮ 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju fizinis asmuo, atsižvelgdamas į kreditorių pastabas, turi patikslinti mokumo atkūrimo plano projektą ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui svarstyti.

82Dėl administravimo išlaidų ir bankroto administratoriaus atlyginimo sumos pagrįstumo

8313

84Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad skundžiama teismo nutartimi patvirtinta 2 880 Eur suma administravimo išlaidoms padengti visam 36 mėnesių laikotarpiui yra per didelė, neatsižvelgta, jog iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, buvo patvirtinta 1132, 56 Eur lėšų suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti Planą įsiteisėjimo. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su šiais apeliantės teiginiais.

8514

86FABĮ 22 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog kreditorių susirinkimas, pritardamas plano projektui, nustato sumą, kuri turi būti sumokėta bankroto administratoriui už fizinio asmens bankroto procedūrų atlikimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad bankrutuojančio asmens turimų išlaidų dydžio pagrindimas yra vienas svarbiausių bankroto procese klausimų, nes kuo daugiau lėšų bus skirta bankroto administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Bankroto administratoriaus patirtos nepagrįstos administravimo išlaidos neturi būti tvirtinamos kreditorių susirinkime ir jos neprivalo būti apmokamos iš bankrutuojančio asmens gaunamų lėšų. Kreditorių susirinkimas turi įgaliojimus nustatyti administravimo išlaidų dydžius ir reikalauti, kad bankroto administratorius atsiskaitytų kreditorių susirinkime dėl visų patirtų išlaidų, t. y. kreditorių susirinkimas gali netvirtinti jau patirtų išlaidų ataskaitos, jei nutaria, kad jos nepagrįstos tinkamai įformintais dokumentais ar viršija kreditorių susirinkimo sąmatoje patvirtintus dydžius ir pan. Tai reiškia, jog bankroto administratoriui nepagrindus patirtų išlaidų tinkamai įformintais dokumentais, bankroto administravimo sąmata gali būti atitinkamai koreguojama.

8715

88Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl administravimo išlaidų pagrįstumo, nurodė, kad kreditorės siūlomame projekte buvo įtrauktas ir administravimo išlaidų, patirtų iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, sąmatos tvirtinimas, tačiau šis klausimas yra nesusijęs su pareiškėjos mokumo atkūrimo plano tvirtinimu, kadangi klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų sumos už laikotarpį iki plano patvirtinimo yra sprendžiamas teismui priimant nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo ir nėra mokumo atkūrimo plano dalis. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su šiais teismo motyvais.

8916

90Pažymėtina, jog FABĮ 7 straipsnio 1dalies 7 punkte nurodyta, jog mokumo atkūrimo plane turi būti nurodyta bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. Kaip nustatyta šios nutarties 23 punkte, pirmosios instancijos teismas nustatė administravimo išlaidų sumą, tačiau kreditorių susirinkime iškėlus administravimo išlaidų pagrįstumo klausimą (įvertinant ir 1 132,56 Eur lėšų panaudojimo iki Plano patvirtinimo) pirmosios instancijos teismas šių apeliantės argumentų nevertino.

9117

92Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas privalėjo pasiūlyti bankroto administratorei pateikti visus su bankroto procesu susijusias išlaidas patvirtinančius dokumentus ir juos įvertinti. Teismui to nepadarius, darytina išvada, jog nėra teisinės galimybės šioje byloje priimti sprendimą, kadangi pirmosios instancijos teismas neištyrė visų šiai bylai reikšmingų aplinkybių, susijusių su administravimo išlaidų pagrindimu, jų neanalizavo ir neatskleidė bylos esmės. Tuo tarpu pagal pateiktus įrodymus bylos apeliacinės instancijos teisme išnagrinėti negalima.

9318

94Pažymėtina ir tai, kad nors bankroto administratorė pareiškėjos mokumo atkūrimo plano projekte detaliai išvardijo, kokius veiksmus jai gali tekti atlikti viso bankroto proceso metu, tačiau šiuo atveju sutiktina su apeliantės UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskirajame skunde nurodytais argumentais, kad pateikti duomenys, nors ir detalizuoti, tačiau nėra pagrįsti objektyviais įrodymais, pagrindžiančiais tokių išlaidų, numatomų atlikti veiksmų kiekio būtinumą, todėl nėra galimybės įvertinti bankroto proceso sudėtingumą.

9519

96Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismui neištyrus bylai reikšmingų aplinkybių, skundžiama nutarties dalis, kuria teismas patvirtino mokumo atkūrimo planą naikintina ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

97Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo

9820

99Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 str. 2 d.). Bankroto procese būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl to skirdamas bankroto administratorių teismas privalo patikrinti, ar siūlomas fizinio asmens bankroto administratorius atitinka specialiuosius reikalavimus (FABĮ 2 str. 3 d.), ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas fizinio asmens bankroto administratoriumi (FABĮ 11 str. 3 d.), ar nėra suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 str. 5 d.) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas.

10021

101FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka, kai fizinis asmuo pateikia motyvuotą prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlo naują bankroto administratoriaus kandidatūrą. Toks įstatyminis reglamentavimas neturėtų tapti savitiksliu administratoriaus keitimu, galimybe keisti šaliai nepatikusį administratorių vien dėl to, kad tai leidžia įstatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).

10222

103Kadangi praktika šiuo klausimu tik pradedama formuoti, spręsdamas dėl fizinio asmens bankroto administratoriaus atstatydinimo teismas atsižvelgia į bendras nuostatas, į teisės doktriną ir teismų praktiką, suformuotą dėl įmonių bankroto administratoriaus atstatydinimo. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012). Teismas gali keisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų ir neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų, arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013; 2013 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1809/2013). Bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausi kreditoriai ar pats bankrutuojantis asmuo, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2004-241/2016).

10423

105Apeliantė prašymą atstatydinti bankroto administratorę bei atskirąjį skundą grindžia, argumentuodama tuo, kad bankroto administratorė, pažeisdama FABĮ 22 straipsnio 2 dalį ir 25 straipsnio 3 dalį, gavusi kreditoriaus prašymą, nesušaukė kreditorių susirinkimo dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir kad šio klausimo neįtraukė į antro kreditorių susirinkimo darbotvarkę, todėl bankroto administratore nepasitiki. Šie apeliantės nurodyti bankroto proceso pažeidimai buvo įvertinti pirmosios instancijos teismo kaip neesminiai, su tokiu vertinimu iš esmės sutinka ir apeliacinės instancijos teismas.

10624

107Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog nors šiuo atveju bankroto administratorė pažeidė kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ teisę sušaukti kreditorių susirinkimą ir jame svarstyti jos siūlomą projektą dėl administravimo išlaidų sąmatos, gauti informaciją apie išlaidas, patirtas iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, tačiau šis FABĮ nuostatų pažeidimas nėra esminis bankroto procedūrų pažeidimas, nes kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ argumentai dėl mokumo atkūrimo plane nurodytų administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo ir jos siūlomo dydžio įvertinti teismo nutartyje pasisakant dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo, šis pažeidimas netrukdo bankroto proceso eigai ir neužkerta kelio kreditorei pakartotinai inicijuoti kreditorių susirinkimo, jam teikiant svarstyti klausimus, susijusius su bankroto administravimo išlaidų sąmata, jos keitimu ir pan. Todėl apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl bankroto administratorės atstatydinimo nesudaro pagrindo skundžiamos nutarties dalies panaikinimui ir prašymo dėl bankroto administratorės atstatydinimo tenkinimui. Ši skundžiama nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 185 str., 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10825

109Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutarties dalis, kuria patvirtintas A. D. (buv. S.) mokumo atkūrimo planas, naikintina ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1d. 3p.).

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

110Panaikinti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. liepos 13 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas A. D. (buv. S.) mokumo atkūrimo planas, ir klausimą dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

111Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

112Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjos bankroto administratorius 2018 m. birželio 12 d. pateikė... 7. 2.... 8. 2018 m. birželio 25 d. teisme gautas kreditorės UAB „Būsto paskolų... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo bankroto administratorė UAB „Įmonių bankroto... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai 2018 m. liepos 13 d. nutartimi... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad nors pareiškėjai ir kreditoriams nepavyko kompromiso... 16. 6.... 17. Teismo vertinimu, patikslintame mokumo atkūrimo plane aiškiai detalizuota ir... 18. 7.... 19. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja, atsižvelgusi į kreditorės UAB... 20. 8.... 21. Teismas sprendė, jog kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ nurodyta... 22. 9.... 23. Pažymėjo, kad patikslintame mokumo atkūrimo plane numatytos lėšos... 24. 10.... 25. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjos numatyta skirti 100 Eur/mėn.... 26. 11.... 27. Teismas atkreipė dėmesį, kad kreditorės siūlomame projekte buvo įtrauktas... 28. 12.... 29. Teismas pripažino, kad bankroto administratorės pažeidė kreditorės UAB... 30. 13.... 31. Taip pat teismas pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje, teismui patvirtinus... 32. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 33. 14.... 34. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Būsto paskolų draudimas“ teismo... 35. 14.1... 36. Teismo išvada dėl 2 880 Eur administravimo išlaidų sumos 3 metų... 37. 14.2.... 38. Teigia, jog plane pateikiami skaičiai yra niekuo nepagristi, tik įrašytos... 39. 14.3.... 40. Teismas, spręsdamas dėl Plano patvirtinimo, nevertino ir nevertins bankroto... 41. 14.4.... 42. Bankroto administratorė, pažeisdama FABĮ 22 straipsnio 2 dalį ir 25... 43. 2... 44. Suinteresuotas asmuo bankroto administratorė UAB „Įmonių bankroto... 45. 15.1.... 46. Apeliantės keliamas klausimas dėl atskiro susirinkimo sušaukimo svarstyti... 47. 15.2.... 48. Apeliantės išvada, jog mokumo atkūrimo plane nurodyta administravimo... 49. 15.3.... 50. Atsižvelgiant į apeliantės pateiktą pastabą dėl administravimo išlaidų... 51. 15.4.... 52. Bankroto byloje yra 9 kreditoriai, lyginant su kitomis fizinių asmenų... 53. 15.5.... 54. Bankroto administravimo išlaidos yra tvirtinamos 3 metams į priekį, be to,... 55. 15.6.... 56. Administratorė nepadarė jokio esminio bankroto procedūros pažeidimo,... 57. 15.7.... 58. Realios, pagal mokumo atkūrimo planą administratorei mokėtinos sumos bus... 59. Teismas... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 62. 3... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 64. 4... 65. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 66. 5... 67. Apeliacijos dalykas yra Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. liepos... 68. 6... 69. Bankroto administratorė su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė ir... 70. 7... 71. Bylos duomenimis nustatyta, jog Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m.... 72. 8... 73. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. kovo 19 d. nutartimi... 74. 9... 75. 2018 m. gegužės 4 d. vykusiame kreditorių susirinkime UAB „Būsto paskolų... 76. 10... 77. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas bankroto administratorės prašymą... 78. 11... 79. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnyje nustatytas... 80. 12... 81. Bankrutuojantis fizinis asmuo rengia mokumo atkūrimo planą pagal FABĮ 7... 82. Dėl administravimo išlaidų ir bankroto administratoriaus atlyginimo sumos... 83. 13... 84. Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad skundžiama teismo nutartimi... 85. 14... 86. FABĮ 22 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog kreditorių susirinkimas,... 87. 15... 88. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl administravimo išlaidų... 89. 16... 90. Pažymėtina, jog FABĮ 7 straipsnio 1dalies 7 punkte nurodyta, jog mokumo... 91. 17... 92. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 93. 18... 94. Pažymėtina ir tai, kad nors bankroto administratorė pareiškėjos mokumo... 95. 19... 96. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 97. Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo... 98. 20... 99. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 11 straipsnio 1 dalyje... 100. 21... 101. FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog teismas gali priimti... 102. 22... 103. Kadangi praktika šiuo klausimu tik pradedama formuoti, spręsdamas dėl... 104. 23... 105. Apeliantė prašymą atstatydinti bankroto administratorę bei atskirąjį... 106. 24... 107. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 108. 25... 109. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 110. Panaikinti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. liepos 13 d.... 111. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 112. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....