Byla e2-648-730/2016
Dėl žalos atlyginimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo, atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinį ieškovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai, BUAB „Gora“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovės BUAB „Gora“ priešieškinį ieškovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo ir užskaitymo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei, dalyvaujant ieškovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovui advokatui Arūnui Juodžiui, atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ atstovui advokatui Gintarui Aleknavičiui, atsakovės BUAB „Gora“ atstovėms R. S., advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovėms UAB „Ukmergės statyba“ ir BUAB „Gora“ dėl žalos atlyginimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo, atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinį ieškovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai, BUAB „Gora“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovės BUAB „Gora“ priešieškinį ieškovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo ir užskaitymo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

21. Byloje nagrinėjamas ieškovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos ieškinys dėl 16900,94 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo solidariai iš atsakovių BUAB „Gora“ ir UAB „Ukmergės statyba“ bei ieškinys dėl 96602,85 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo solidariai iš atsakovių BUAB „Gora“ ir UAB „Ukmergės statyba“.

32. Ieškinio dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo pagrindu nurodytos aplinkybės, kad ieškovė 2014 m. vasario 24 d. su UAB „Gora“, veikiančia kartu su UAB „Ukmergės statyba“ 2013 m. lapkričio 25 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasirašė Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, ( - ), kapitalinio remonto darbų sutartį Nr. SS-89 (toliau – Sutartis). Sutartį, vadovaujantis Jungtinės veiklos sutarties 1.4 papunkčiu, pasirašė UAB „Gora“ direktorius R. J., kuris kaip pagrindinis partneris jungtinės veiklos partnerių vardu buvo įgaliotas ją pasirašyti.

43. Pagal Sutarties 2.1 papunktį UAB „Gora“ privalėjo atlikti gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato kapitalinio remonto darbus, laikydamasi Įkainoto veiklos sąrašo terminų. Jungtinės veiklos sutarties 1.1, 1.3 ir 1.5 papunkčiuose buvo numatyta, kad UAB „Gora“ atliks 93, o UAB „Ukmergės statyba“ 7 procentus (statinio bendrųjų statybos darbų) visų darbų. Taip pat, kad UAB „Gora“ atstovaus partnerius santykiuose su ieškove bei priims instrukcijas iš ieškovės dėl Sutarties vykdymo.

54. Ieškovė, pagal UAB „Gora“ pateiktus atliktų darbų aktus nuo Darbų pradžios, 2014 m. rugpjūčio 1 d. nustačiusi atsilikimą nuo Įkainoto veiklos sąrašo (buvo atlikta Darbų už 415 335,35 Lt, o turėjo būti už 821 949,33 Lt) 2014-08-05 raštu Nr. S-2106 (6.10) kreipėsi į UAB „Gora“ reikalaudama imtis priemonių susidariusiam Darbų atsilikimui pašalinti. Rašte taip pat nurodė, kad nepateikus Darbų vėlavimą pateisinančių priežasčių, vadovaujantis Sutarties 11.3 p. bus pradėti skaičiuoti delspinigiai. 2014 m. rugsėjo 1 d. taip pat užfiksavusi Darbų atsilikimą jau 688 797,87 Lt sumai, ieškovė 2014-09-29 raštu Nr. 2587 kreipėsi į abu Jungtinės veiklos sutarties partnerius reikalaudama imtis priemonių mažinti darbų vėlavimą ir iki 2014 m. spalio 1 d. informuoti apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą sukėlusias priežastis bei kokių priemonių bus imtasi atsilikimui pašalinti. UAB „Gora“ į pastarąjį raštą atsakė, kad nuo Darbų atlikimo terminų atsilieka iš esmės dėl kitų tiekėjų kaltės, kad padidins darbuotojų skaičių objekte ir užtikrino, kad visi Darbai bus atlikti Sutartyje numatytu laiku (Rangovo 2014 m. spalio 1 d. raštas Nr. S-768). UAB „Ukmergės statyba“ atskirai į ieškovės siųstą raštą jokio atsakymo nepateikė.

65. UAB „Gora“ nesilaikius savo užtikrinimų ir garantavimų bei ėmus objekte nebevykdyti Darbų, ieškovė 2014 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. S-3010(6.10), vadovaudamasi Sutarties 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4 ir 14.1.5 p., įspėjo UAB „Gora“, kad nuo 2014 m. gruodžio 15 d. nutraukia Sutartį dėl UAB „Gora“ kaltės. Kartu su minėtu raštu UAB „Gora“ buvo pateikta ir tarpinė delspinigių paskaičiavimo lentelė, pagal kurią delspinigiai nuo 2014 m. rugpjūčio 8 d. iki 2014 m. lapkričio 11 d. sudarė 43 093,33 Lt. Nė vienai iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių nepareiškus jokių pretenzijų, Sutartis dėl UAB „Gora“ kaltės buvo nutraukta nuo 2014 m. gruodžio 15 d., primenant ieškovės siųstame rašte apie nesumokėtus iki 2014 m. lapkričio 11 d. susidariusius delspinigius (Ieškovės 2014 m. gruodžio 15 d. raštas Nr. S-3313(6.10).

76. Ieškovė reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovių turtinės žalos atlyginimą ir palūkanas grindžia tokiomis aplinkybėmis, jog pagal Sutarties 9.1 p. buvo numatyta galimybė UAB „Gora“ atlikti išankstinį mokėjimą, kurio suma sudarė iki 30 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM – 673 333,33 Lt.

87. Siekdama gauti vienkartinį išankstinį mokėjimą UAB „Gora“, kaip to reikalavo Sutarties 9.1 p., 2014-03-18 kartu su 2014-03-03 Lydraščiu Nr. S-529 pateikė ieškovei 2014-03-17 Išankstinę sąskaitą faktūrą Nr. 20140317 – 673 333,33 Lt sumai ir „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje (toliau – Draudikas), kodas 300665654, 2014-03-12 išduotą Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą SĮLD Nr. 084056 (Avansinio apmokėjimo panaudojimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą) bei Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisą SĮLD Nr. 084056 (toliau abu kartu – Laidavimo raštai). Ieškovė priėmė sprendimą išmokėti UAB „Gora“ 30 proc. nuo bendros Sutarties kainos avansą ir 2014-03-24 raštu Nr. S-873(6.10) VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – Agentūra) pateikė 2014-03-24 Avanso mokėjimo prašymą Nr. 7. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 2014-04-11 pervedus ieškovei 572 333,33 Lt ir 101 000,00 Lt (2014-04-11 Sąskaitos išrašas) sumas, ieškovė 2014-04-14 atliko UAB „Gora“ dalinį mokėjimą pervesdama 500 000,00 Lt, o 2014-04-15 – 173 333,33 Lt (2014-04-14 ir 2014-04-15 Sąskaitos išrašai).

98. Atsakovė UAB „Gora“ turėjo užbaigti per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos (Sutarties 4.1.2 p.). Vadovaujantis Sutarties 9.1 p., UAB „Gora“ vykdant Darbus pagal Sutartį, iš jai mokėtinų už atliktus Darbus sumų, buvo atliekami 30 proc. atskaitymai avanso grąžinimui. Iš viso iš UAB „Gora“ mokėtinų sumų buvo išskaičiuota ir ji ieškovei grąžino 124 600,60 Lt (36 086,83 Eur).

109. Įspėjusi atsakoves apie Sutarties nutraukimą, ieškovė nedelsdama 2014-11-17 Reikalavimu Nr. S-3042 (6.10) pagal 2014-02-24 Sutartį Nr. SS-89 kreipėsi į Draudiką Laidavimo raštų pagrindu dėl likusios avanso sumos, kuri sudarė 548 732,73 Lt išmokėjimo. Iš Draudiko 2014-12-10 buvo gautas 2014-12-05 raštas Nr. LT_3/10-02-2014-258, kuriuo ieškovė buvo informuota, kad pagal ieškovės pateiktą reikalavimą išmokėti draudimo išmoką nėra teisinio pagrindo, kadangi Laidavimo raštai yra suklastoti.

1110. Kadangi atsakovės Sutartį vykdė veikdamos kartu pagal Jungtinės veiklos sutartį, pasirašydamos ją abi patvirtino, kad visos sutarties turiniui bei sutarties sudarymui reikšmingos aplinkybės šalims yra žinomos, prieš pasirašydamos sutartį turėjo ir įvertino ne tik iš Sutarties gautiną naudą, tačiau ir visą galimą riziką, todėl dabar turi prisiimti ir visus iš Sutarties kilusius neigiamus padarinius ir atlyginti ieškovei padarytus nuostolius, kuriuos sudaro 96 602,85 Eur (333 550,33 Lt) (išmokėjus avansą sumoje – 673 333,33 Lt, UAB „Gora“ iš jų 124 600,60 Lt grąžino, ieškovė iš UAB „Gora“ įskaitė 215 182,40 Lt).

1211. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ atsiliepime į ieškovės ieškinį dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti.

1312. Nurodė, jog ieškovės minimi delspinigiai atsirado ne dėl UAB „Ukmergės statyba“ kaltės. UAB „Ukmergės statyba“ buvo įsipareigojusi atlikti tik 7 proc. nuo visų darbų, kurių vykdymo eilė dar nebuvo atėjusi, todėl jokių darbų UAB „Ukmergės statyba“ objekte nevykdė. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ niekada negavo jokių mokėjimų iš ieškovės.

1413. Mano, kad dėl susidariusios situacijos didelė kaltės dalis tenka pačiai ieškovei, kuri nieko nedarė, kad nuostoliai būtų kuo mažesni, t.y. laiku nesikreipė į Draudiką ir Garantą, nedėjo pastangų nutraukti rangos sutartį jau rugsėjo mėnesį. UAB „Ukmergės statyba“ mano, kad ieškovės pateiktas ieškinys priteisti delspinigius yra nepagrįstas ir perteklinis reikalavimas, nes ieškovei buvo pateiktos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės - Sutarties garantas ir avanso draudimas, bet ieškovė ieškinyje nemini, ar jomis pasinaudojo. Neturint informacijos, ar ieškovė pasinaudojo aukščiau nurodytomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, neįmanoma nustatyti, ar ieškovė iš viso patyrė nuostolių, o jei patyrė,- tai kokių.

1514. Atsiliepime į ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo atsakovė nurodo, jog su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti ieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

1615. Nurodė, kad su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutinka, kadangi mano, jog 2013 m. lapkričio 25 d. Jungtinės veiklos sutartis sudaryta tarp UAB „Gora“ ir UAB „Ukmergės statyba“ yra niekinė ir negaliojanti kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CK 1.80 str., CK 6.156 str.).

1716. UAB „Ukmergės statyba“ neišreiškė valios ir nesudarė Jungtinės veiklos sutarties. Šalys derėjosi dėl jos sudarymo, tačiau susitarti dėl sutarties dalyko nespėjo ir UAB „Gora“ ėmė elgtis pasyviai, todėl derybos nebuvo baigtos. UAB „Ukmergės statyba“ apie tai, jog ieškovei buvo pateikta pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis sužinojo tik gavusi 2014-09-29 ieškovės raštą.

1817. Net ir darant prielaidą, kad Jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti, mano, jog UAB „Ukmergės statyba“ negali būti laikoma turinčia pareigą grąžinti UAB „Gora“ neteisėtai sumokėto avanso dalį, nes avansas UAB „Gora“ buvo išmokėtas ne pagal sutartį, t.y. UAB „Gora“ pateikė suklastotą draudimo raštą, o ieškovė avansą išmokėjo net nepatikrinusi, ar akivaizdžius trūkumus turintis dokumentas yra originalus, nors avansą turėjo teisę išmokėti tik gavusi draudimo poliso originalą. Tai leidžia teigti, kad ir pinigai UAB „Gora“ buvo išmokėti ne pagal sutartį ir be jokio teisinio pagrindo – Rangos sutartis nenumatė avanso išmokėjimo nežinomam asmeniui pateikus suklastotą draudimo raštą. Jungtinės veiklos sutarties 1.3 punktas suteikė teisę UAB „Gora“ veikti be kito partnerio sutikimo tik priimant ieškovės instrukcijas, tame tarpe ir klausimais, susijusiais su lėšų išmokėjimu, bet tik priimant instrukcijas. Akivaizdu, kad ieškovė neturėjo teisės išmokėti UAB „Gora“ avanso, kuomet ieškovei nebuvo pateiktas UAB „Ukmergės statyba“ rašytinis sutikimas avansą pervesti pagal UAB „Gora“ išrašytą avansinę sąskaitą ir tuo labiau būtent į UAB „Gora“ sąskaitą.

1918. Darant prielaidą, kad Jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti, mano, jog UAB „Ukmergės statyba“ atsakomybė pagal šią sutartį būtų ženkliai mažesnė nei nurodoma ieškinyje. Tai reiškia, kad UAB „Ukmergės statyba“ negali būti atsakinga už visą UAB „Gora“ padarytą žalą, tame tarpe ir už nesugražintą avansą bei paskaičiuotus delspinigius. Ieškovės nurodyta turtinė žala atsirado ne dėl UAB „Ukmergės statyba“ kaltės. UAB „Ukmergės statyba“ pagal Jungtinės veiklos sutartį turėtų atlikti tik 7 proc. nuo visų darbų, tačiau faktiškai jokių darbų UAB „Ukmergės statyba“ objekte nevykdė. UAB „Ukmergės statyba“ niekada negavo jokių mokėjimų iš ieškovės, todėl UAB „Ukmergės statyba“ geriausiu atveju galėtų būti atsakinga net mažesnei daliai nei 7 proc. visos žalos.

2019. Atsakovės UAB „Gora“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo atsiliepime į ieškinį dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo nurodo, jog su ieškiniu sutinka.

2120. Atsiliepime į ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų pritesimo nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies. Prašo tenkinti ieškovės reikalavimą dėl 96602,85 Eur avanso priteisimo solidariai iš abiejų atsakovių. Atmesti reikalavimą dėl 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2221. Nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl procesinių palūkanų priteisimo, kadangi atsakovei iškelta bankroto byla, todėl, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu, nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovės metines palūkanas.

2322. Atsakovės UAB „Gora“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė patikslintą priešieškinį, kuriuo atsakovė BUAB „Gora“ reiškia reikalavimus priteisti iš ieškovės 36086, 83 Eur skolą atsakovei BUAB „Gora“, pripažinti ieškovės 2014-12-16 atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų užskaitymą niekiniu ir negaliojančiu, taikyti restituciją ir priteisti iš ieškovės 62321,13 Eur skolos, priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priešieškinio pateikimo teismui dienos nuo priteistos sumos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2423. Ieškovė 2014-12-16 remiantis tuo, kad atsakovė UAB „Gora“ skolinga 548732,73 Lt nesugrąžinto avanso, o ieškovė UAB „Gora“ skolinga 215182,40 Lt už atliktus rangos darbus, ieškovė už atsakovės UAB „Gora“ nesugrąžintą avansą atliko įskaitymą – 215182,40 Lt.

2524. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1685-730/2014 2014-11-04 priėmė nutartį, kuria taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei UAB „Gora“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas trečiuosius, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atlikti darbo užmokesčio mokėjimus bei privalomuosius mokėjimus valstybei bei sustabdyti išieškojimą vykdymo procese.

2625. Klaipėdos apygardos teismas 2014-11-14 civilinėje byloje Nr. B2-1704-479/2014 atsakovės turtui taikė laikinąsias apsaugos priemones, t.y. išieškojimų sustabdymą iš atsakovės UAB „Gora“.

2726. Kadangi Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 civilinėje byloje Nr. B2-812-730/2015 priėmė nutartį, kuria iškėlė UAB „Gora“ bankroto bylą, bei esant priimtai 2014-11-04 Klaipėdos apygardos teismo nutarčiai, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovės turto areštas, ieškovė, atlikdama įskaitymus, pažeidė minėtą nutartį. Dėl šių priežasčių 2014-12-16 atliktas įskaitymas pažeidė Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-04 nutartį.

2827. Atsiliepime į atsakovės UAB „Gora“ priešieškinį ir patikslintą priešieškinį ieškovė nurodė, jog su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2928. Nurodė, kad byloje nėra ginčo, kad ieškovė pagal Sutarties Nr. SS-89 9.1 punktą išmokėjo BUAB „Gora“ 673 333,33 Lt (195 010,81 Eur) išankstinį mokėjimą.

3029. Sutarties Nr. SS-86 9.1 punktas taip pat nustatė, kad UAB „Gora“ sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo UAB „Gora“ sumos ne mažesnėmis 30 % dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas. Ieškovė atlikdama mokėjimus Sutarties SS-89 pagrindu pagal BUAB „Gora“ pateiktas sąskaitas faktūras, atliko atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo BUAB „Gora“ sumos ir taip pagrįstai susigrąžino dalį, sudarančią 124 600, 60 Lt (36 086,83 Eur) sumą. Visos atsakovės BUAB „Gora“ pagal Sutartį SS-89 pateiktos apmokėjimui sąskaitos yra apmokėtos ir atsakovės BUAB „Gora“ prašoma priteisti 36 086,83 Eur skola neegzistuoja, nes šią sumą ieškovė buvo apmokėjusi atsakovei BUAB „Gora“ išankstiniu mokėjimu, todėl atsakovės BUAB „Gora“ reikalavimas priteisti iš ieškovės 36 086,83 Eur skolą yra atmestinas.

3130. Ieškovė įskaitymą 215 182,40 Lt (62 321,13 Eur) sumai atliko 2014-12-16, t.y. iki teismo nutarties dėl bankroto bylos BUAB „Gora“ iškėlimo įsiteisėjimo dienos, todėl šiuo įskaitymu ieškovė nepažeidė LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nuostatų. Taip pat nepažeidė Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1685-730/2014 2014-11-04 priimtos nutarties, nes apie tokią nutartį nebuvo informuota ir nežinojo iki pat patikslinto ieškinio gavimo dienos, be to, atsakovė BUAB „Gora“ nepateikė įrodymų, kad ši nutartis buvo pateikta vykdyti antstoliui, todėl nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas pasibaigė po 14 dienų po nutarties priėmimo dienos, t.y. 2014-11-19.

3231. Atsiliepime į atsakovės UAB „Gora“ priešieškinį atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ su priešieškiniu nesutinka, prašo atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3332. Nurodė, kad ieškovė atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo atliko laikydamasi Sutarties 9.1. punkto, todėl neaišku, kodėl atsakovė UAB „Gora“ mano, jog jai turi būti priteistas 124 600,60 Lt (36 086,83 Eur) užmokestis už atliktus darbus, kadangi Sutartis nenumato jokio pagrindo, kuriuo remiantis rangovas turi teisę reikalauti už tuos pačius darbus dvigubo apmokėjimo.

3433. Ieškovė priešpriešinių reikalavimų įskaitymą atliko dar iki bankroto bylos atsakovei UAB „Gora“ iškėlimo, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti įsakymus, kurių pagrindu atlikti įskaitymai niekiniais ir negaliojančiais.

3534. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ pateikė teismui priešieškinį, kuriame prašo pripažinti niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2013-11-25 Jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Gora“ ir UAB „Ukmergės statyba“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3635. Priešieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog UAB „Ukmergės statyba“ neišreiškė valios ir nesudarė Jungtinės veiklos sutarties. Šalys derėjosi dėl jos sudarymo, tačiau susitarti dėl sutarties dalyko nespėjo ir derybos nebuvo baigtos. UAB „Ukmergės statyba“ apie tai, jog ieškovei buvo pateikta pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis sužinojo tik gavusi 2014-09-29 ieškovės raštą.

3736. 2013 m. lapkričio pabaigoje į UAB „Ukmergės statyba“ direktorių E. K. kreipėsi anksčiau Ukmergės rajono savivaldybėje dirbęs ir iš matymo pažįstamas A. S., kuris atvyko kartu su I. J., prisistačiusiu UAB „Gora“ atstovu. Jie nurodė, kad yra paskelbtas konkursas rangos darbams atlikti ir pasiūlė sudalyvauti jame kartu su UAB „Gora“, nes UAB „Gora“ neatitinka kai kurių kvalifikacinių reikalavimų. Susitarimas dėl bendradarbiavimo dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose pasiektas nebuvo, UAB „Ukmergės statyba“ informacijos apie konkretų pasiūlymą, siūlomus atlikti darbus, jų apimtį, kainas ir k.t. taip ir nebesulaukė, nors visus UAB „Gora“ atstovų prašytus dokumentus ir duomenis pateikė. Jungtinės veiklos sutartis nebuvo vykdoma, nes UAB „Gora“ net nepranešė UAB „Ukmergės statyba", jog dalyvauja konkurse, kad laimėjo konkursą, nepranešė apie sudarytą sutartį su savivaldybe, niekada nesikreipė į UAB „Ukmergės statyba“ su prašymu duoti rašytinį sutikimą sutarties 2.1 p. numatytiems veiksmams atlikti (tame tarpe ir 673 333,33 Lt avansui gauti), pagal sutarties 2.3 punktą UAB „Gora“ nepranešė apie gautą avansą, jo gavimo datą ir dydį, pagal sutarties 4.5.3 punktą nepranešė apie negalėjimą vykdyti sutartį ir pan. Nuo pat 2013 m. gruodžio pradžios UAB „Ukmergės statyba“ nebegavo iš UAB „Gora“ jokios informacijos.

3837. Mano, kad UAB „Gora“ 2013-11-25 Jungtinės veiklos sutartį arba suklastojo, arba apgaule panaudojo derybų metu jai teiktus dokumentus ir/ar jų projektus. Faktą, kad Jungtinės veiklos sutartis gali būti suklastota patvirtina ir tai, jog draudimo laidavimo raštus klastojo būtent UAB „Gora“ atstovai nes analogiški suklastoti dokumentai nuolat yra pateikinėjami tik tiems užsakovams, kurie sudarė rangos sutartis būtent su UAB „Gora“.

3938. Atsiliepime ir patikslintame atsiliepime į atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinį ieškovė nurodė, jog su priešieškiniu nesutinka, prašo priešieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4039. Nurodė, kad atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinyje nenurodė, kokioms imperatyvioms įstatymo normoms prieštarauja Jungtinės veiklos sutartis ir neįrodė tokio prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms egzistavimo (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 178 str.).

4140. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį su atsakovu UAB „Gora“ ir ją vykdė, byloje nėra įrodymų dėl Jungtinės veiklos sutarties prieštaravimo imperatyvioms teisės normoms, o atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ nauja versija esą Jungtinės veiklos sutarties atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ nesudarė yra akivaizdžiai nepagrįsta, nesąžininga ir iškelta siekiant išvengti civilinės atsakomybės. Atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ teiginiai dėl UAB „Gora“ polinkio į sukčiavimą yra tik prielaidos, kurios nepaneigia Jungtinės veiklos sutarties sudarymo tarp atsakovių fakto. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ yra juridinis asmuo besiverčiantis statybos verslu – verslininkas, kuriam keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ turėjo galimybę ir kartu pareigą patikrinti savo partnerio UAB „Gora“ patikimumą prieš sudarant Jungtinės veiklos sutartį, o po to kai atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ Jungtinės veiklos sutartį sudarė, atsakovei UAB „Ukmergės statyba“ kyla pareiga vykdyti prievoles kylančias iš Jungtinės veiklos sutarties ir įstatymo bei atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ negali vienašališkai atsisakyti vykdyti šias prievoles (CK 6.59 str.).

4241. Atsakovės UAB „Gora“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė atsisakymą nuo priešieškinio reikalavimo dėl 36086,83 Eur skolos priteisimo iš ieškovės, nenustatyta, kad atsisakymas nuo šios priešieškinio dalies prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, todėl yra pagrindas priimti ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 1 dalis).

4342. Ieškovė pateikė atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų, kuriame nurodė, jog atsisako nuo pareikštų ieškinių dalyje dėl reikalavimų priteisti iš BUAB „Gora“ po bankroto bylos iškėlimo BUAB „Gora“, tai yra, po 2015-06-18, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nenustatyta, kad atsisakymas nuo šios ieškinių dalies prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, todėl yra pagrindas priimti ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 1 dalis).

4443. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinius palaikė, su priešieškiniais nesutiko. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Gora“ atstovė savo priešieškinį palaikė, su ieškovės ieškiniu dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo sutiko iš dalies, su ieškiniu dėl delspinigių priteisimo sutiko, su atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškiniu nesutiko. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ atstovas savo priešieškinį palaikė, su ieškovės ieškiniais nesutiko, taip pat nesutiko su atsakovės BUAB „Gora“ priešieškiniu. Byloje dalyvaujantys asmenys nagrinėjant bylą teisme, iš esmės paaiškino savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes. Ieškovės ieškiniai tenkintini iš dalies, atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinis atmestinas, atsakovės BUAB „Gora“ priešieškinis tenkintinas

4544. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, jog ieškovė 2013-11-14 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių asmenims), esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“, Nr. 145087. Konkurso rezultatų pagrindu 2014-02-24 buvo pasirašyta Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, ( - ), kapitalinio remonto darbų sutartis Nr. SS-89, kurios bendra kaina sudarė 2 244 444,44 Lt, su Konkurso laimėtoju UAB „Gora“, veikusio 2013-11-25 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Ukmergės statyba“.

46Dėl atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinio

4745. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ priešieškiniu reiškė reikalavimą pripažinti 2013-11-25 jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp jos ir atsakovės UAB „Gora“, niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento CK 1.80 straipsnyje numatytu pagrindu, kadangi prieštarauja CK 6.156 straipsnio 2 daliai, kaip imperatyviai teisės normai. Savo reikalavimą atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ grindė, įrodinėdama aplinkybes, jog ji šiuo atveju neišreiškė valios sudaryti ir nesudarė ginčo jungtinės veiklos sutarties, šalys derėjosi dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo, bet derybos nebuvo baigtos, byloje esanti 2013-11-25 jungtinės veiklos sutarties kopija yra suklastota.

4846. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 str.). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-608-701/2015).

4947. CPK 202 straipsnyje įtvirtinta, kad kai teismui pateiktuose rašytiniuose įrodymuose yra taisymų ar kitų išorinių trūkumų, taip pat jeigu pateikiamos tik rašytinių įrodymų kopijos dėl to, kad jų originalai nėra išlikę, apie šių įrodymų įrodomąją galią sprendžia bylą nagrinėjantis teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad šia nuostata įstatymo leidėjas suteikė diskreciją teismams spręsti dėl dokumentų kopijų įrodomosios vertės iš anksto jos neapribodamas, todėl teismai turi šią diskreciją įgyvendinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymais (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/2012). Aptariama taisyklė kartu reiškia, kad teismas sprendžia, ar dokumentų kopijas pripažinti įrodymu, ir vertina jų įrodomąją reikšmę nustatant bylos faktines aplinkybes. Kai dokumento originalas neišlikęs, jo kopija teismo gali būti pripažįstama įrodymu, atsižvelgiant į tai, kaip šioje kopijoje esantys duomenys dera ir ar neprieštarauja kitoms bylos aplinkybėms bei kitiems įrodymų duomenims, ar kiti bylos įrodymai nepaneigia kopijoje išdėstytų duomenų. Jei teismo pripažįstama dokumento kopija tinkamu įrodymu, jis yra vertinamas kartu su kitais bylos įrodymais ir juose esančiais duomenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 23 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2013).

5048. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, formuojamai teismų praktikai, teismo nuomone, šioje byloje atsakovė UAB „Ukmergės statyba“, teigdama, kad jungtinės veiklos sutartis, kurios kopija yra byloje, buvo suklastota, turi pareigą šią aplinkybę įrodyti, vien ta aplinkybė, jog byloje nėra pateikta 2013-11-25 jungtinės veiklos sutarties originalo, nesudaro teismui pagrindo išvadai padaryti, kad tokia sutartis nebuvo sudaryta, teismas dėl šios sutarties sudarymo turi spręsti, vertindamas kaip sutarties kopijoje esantys duomenys dera ir ar neprieštarauja kitoms bylos aplinkybėms bei kitiems įrodymų duomenims, ar kiti bylos įrodymai nepaneigia kopijoje išdėstytų duomenų.

5149. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovė, turėdama pareigą įrodyti, neįrodė, jog jungtinės veiklos sutartis, kurios kopija yra byloje, buvo suklastota, kad atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ nebuvo išreiškusi valios sudaryti ginčo jungtinės veiklos sutartį ir jos nesudarė, o byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog šalys buvo susitarusios dėl jungtinės veiklos vykdymo ir sudarė ginčo jungtinės veiklos sutartį. Šią išvadą teismas daro, vadovaudamasis sekančiais argumentais ir vertindamas sekančias reikšmingas nustatytas faktines aplinkybes, kurios pagrindžia jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktą, tai yra, šalių valią, nukreiptą bendram tikslui pasiekti.

5250. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad skiriamasis jungtinės sutarties bruožas, leidžiantis ją atriboti nuo kitų panašių sutartinių teisinių santykių, – tai bendri jungtinės veiklos sutarties dalyvių interesai ir bendras jų tikslas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2011). Esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai yra: kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas; įsipareigojimas naudojant kooperuotus išteklius bendrai veikti; bendras dalyvių tikslas ir interesas – tam tikros veiklos plėtojimas ar tikslo siekimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-749/2003; 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2009).

5351. Iš ginčo jungtinės veiklos sutarties kopijos matyti, jog jungtinės veiklos sutartimi susitarta, kad jungtinės veiklos Partneriai, nesukurdamos naujo juridinio asmens, įsipareigoja užsiimti bendra veikla (bendrai veikti), kartu dalyvaujant Akmenės rajono savivaldybės administracijos supaprastintame atvirame konkurse „Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių specialių grupių asmenims), esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“ ir jeigu konkursas bus laimėtas, visam darbų kiekiui atlikti. Pagal nurodymų konkurso dalyviams nuostatas Partneriai paskirsto tarpusavyje darbų apimtis taip: UAB „Gora“ atliks 93 % nuo visų darbų, UAB „Ukmergės statyba“ 7 % nuo visų darbų (toliau – Darbai) (Sutartis 1.1. punktas). Šia sutartimi Partneriai kooperuodami savo turtą ir teises, pinigines lėšas, taip pat darbą, įgūdžius, žinias ir reputaciją, dalykinius ryšius, kaip numatyta Sutartyje, susitaria ir įsipareigoja bendrai vykdyti Jungtinę veiklą.

5452. Vertinant atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ darbuotojų E. K., N. Z. paaiškinimus duotus 2016-02-29 teismo posėdžio metu, yra pagrindas išvadai padaryti, jog atsakovė UAB „Ukmergės statyba“, naudojant savo darbinius išteklius, sutiko dalyvauti su UAB „Gora“ konkurse „Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių specialių grupių asmenims), esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“, tai yra, siekti bendro tikslo ir intereso. 2016-02-29 teismo posėdžio metu atsakovės atstovas E. K. paaiškino, kad 2013 m. lapkričio mėnesį (jungtinės veiklos sutartis sudaryta 2013-11-25) su atsakovės UAB „Gora“ atstovu I. J. kalbėjo apie dalyvavimą viešajame pirkime su UAB „Gora“, žinojo dėl kokio objekto vykstančiame viešame pirkime reikia dalyvauti, kalbėjo apie tai kokią dalį darbų turėtų atlikti, svarstė kad atliekamų darbų dalis galėtų būti 7 %, 10 %, atsakovė UAB „Gora“ atsiuntė viešojo konkurso, kuriame reikėtų sudalyvauti sąlygas, atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ išsiuntė atsakovei UAB „Gora“ savo pagal konkurso sąlygas parengtus dokumentus. Liudytojas N. Z. 2016-02-29 teismo posėdžio metu paaiškino, jog jam direktorius E. K. davė užduotį paruošti konkurso medžiagą, atsiuntė konkurso sąlygas, kuriomis vadovaudamasis jis parengė medžiagą konkursui: įvykdytų sutarčių sąrašus su atsiliepimais, statybos vadovų sąrašą, kvalifikacijos atestatus, pačios įmonės kvalifikacijos atestatus, kuriuos išsiuntė UAB „Gora“ elektroniniu paštu, jis įmonėje dirba su viešaisiais pirkimais.

5553. Byloje esantis atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ susirašinėjimas po to, kaip atsakovė UAB „Gora“ pradėjo nevykdyti rangos sutartimi numatytų sutartinių įsipareigojimų, su atsakove UAB „Gora“ (2014-10-01 Nr. 374 ir 2014-12-29 Nr. 501 raštai, I tomas 89-90 puslapiai), su ieškove (2014-12-29 raštas Nr. 502, IV tomas 75 puslapis), (2015-01-28 raštas Nr. 34, II tomas 81 puslapis), rodo, kad atsakovė UAB „Ukmergės statyba“, remdamasi ginčo jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, pripažino save jungtinės veiklos partneriu, tuo pagrindu, vadovaudamasis jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, derino su atsakove UAB „Gora“ rangos sutarties vykdymo klausimus, prašė ieškovo, atsakovės UAB „Gora“ pateikti dokumentus, susijusius su rangos sutarties vykdymu. Įmonės išduoti raštai yra įrodinėjimo priemonė, kadangi juose yra su bylos aplinkybėmis susijusių duomenų (CPK 177 straipsnis). Abejoti šių rašytinių įrodymų patikimumu teismas neturi pagrindo, kadangi jie pasirašyti atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ valdymo organo - generalinio direktoriaus E. K., kuris sudaro sutartis juridinio asmens vardu.

5654. Byloje esantis 2015-10-29 garso įrašas, garso įrašo stenograma taip pat rodo, kad atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ sudarė ginčo jungtinės veiklos sutartį. Iš garso įrašo, jo stenogramos matyti, kad šalių susitikimas vyko Akmenės rajono savivaldybės patalpose, dalyvavo ieškovės Akmenės rajono savivaldybės darbuotojai, atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ generalinis direktorius E. K. ir juristė K. B.. Susitikimo metu dalyviai buvo įspėti, kad bus įjungtas diktofonas ir daromas garso įrašas. Susitikimo metu atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ direktorius E. K. pripažino Atsakovai nenurodė argumentų, sudarančių pagrindą, garso įrašą nelaikyti leistinu įrodymu byloje. CPK 177 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią įrodinėjimo priemonėmis gali būti nuotraukos, vaizdo bei garso įrašai, padaryti nepažeidžiant įstatymų. Apie tai, ar garso įrašas yra leistina įrodinėjimo priemonė, turi būti sprendžiama individualiai kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į įrašo padarymo aplinkybes, fiksavimo būdą, priemones ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2004; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2006; 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-302/2010; kt.). Kaip matyti susitikimas vyko abiejų šalių sutikimu, abiem šalims priimtinoje vietoje, kadangi atsakovės atstovai atvyko į Akmenės rajono savivaldybę, dalyviai buvo informuoti apie daromą garso įrašą, susitikimo metu buvo svarstomos aplinkybės, susijusios su nagrinėjamu ginču, sprendžiama dėl taikos sutarties sudarymo.

5755. Bylos nagrinėjimo metu kita ginčo jungtinės veiklos sutarties dalyvė atsakovė UAB „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus, pripažino, kad sudarė 2013-11-25 ginčo jungtinės veiklos sutartį. Kiti byloje esantys įrodymai, jų tarpusavio ryšys, teismo vertinimu, taip pat patvirtina, jog sutarties šalys UAB „Ukmergės statyba“ ir UAB „Gora“ buvo susitarusios dėl jungtinės veiklos vykdymo ir sudarė ginčo jungtinės veiklos sutartį.

5856. Anksčiau nurodytų faktinių aplinkybių kontekste yra reikšmingi ir kiti faktai, kurie netiesiogiai taip pat patvirtina ginčo jungtinės veiklos sutarties sudarymą, paneigia atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ įrodinėjamas aplinkybes, jog ginčo jungtinės veiklos sutarties kopija esanti byloje yra suklastota. Nei vienas iš byloje liudytojais apklaustų UAB „Gora“ darbuotojų R. J., M. A., E. J., I. J. nepaneigė, kad su atsakove UAB „Ukmergės statyba“ nebuvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis, parodydami, kad neprisimena ar konkrečiai tokia jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta.

5957. Byloje yra ikiteisminio tyrimo pareigūnų sprendimai, kuriais nenustatyta, kad ginčo jungtinės veiklos sutartis yra suklastota. Faktai nustatyti ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimtais sprendimais, nutarimais ir kitais teisiniais aktais, prejudicinės galios neturi; tačiau šie teisiniai aktai civilinėje byloje laikomi rašytiniais įrodymais, jie tiriami ir vertinami pagal CPK nustatytas taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2006). Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje 2015-12-29 buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal UAB „Ukmergės statyba“ atstovo advokato Gintaro Aleknavičiaus pareiškimą dėl sukčiavimo, sudarant ginčo jungtinės veiklos sutartį, jos suklastojimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir BK 300 straipsnį, nenustačius šių nusikalstamų veikų požymių. Šis nutarimas buvo skundžiamas BPK nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos prokuratūrai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui, Klaipėdos apygardos teismui, skundžiamas nutarimas paliktas nepakeistas.

6058. Teismas ėmėsi priemonių išreikalauti ginčo jungtinės veiklos sutarties originalą iš atsakovės UAB „Gora“, Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių tyrimų valdybos, kuri atlieka ikiteisminius tyrimus Nr. 30-1-00370-14 ir 04-2-00148-15 dėl UAB „Gora“ veiklos, tačiau jis pateiktas nebuvo, nurodant, kad šie asmenys ginčo jungtinės veiklos sutarties originalo neturi. Kitų aplinkybių apie ginčo jungtinės veiklos sutarties originalo buvimo vietą byloje dalyvaujantys asmenys nenurodė.

6159. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ po ieškovo 2014-09-29 rašto apie Rangos sutarties pažeidimą gavimo nesikreipė dėl ginčo sutarties pripažinimo negaliojančia į teismą, priešieškinis byloje dėl ginčo jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia pateiktas tik 2016-01-04. Ieškovė, vadovaudamasi ginčo jungtinės veiklos sutartimi, su pareiškimu dėl teismo įsakymo išieškoti delspinigius iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ išdavimo į Akmenės rajono apylinkės teismą kreipėsi 2015-01-27, tačiau atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ nei savo 2015-02-05 prieštaravimuose dėl teismo įsakymo išdavimo, nei 2015-03-31 atsiliepime į ieškinį nenurodė, kad nėra sudariusi ginčo jungtinės veiklos sutarties, kurios pagrindu ieškovė jai reiškia reikalavimą. Ieškinį Klaipėdos apygardos teismui dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo ieškovė pateikė 2015-10-13, atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ apie tai, jog nėra sudariusi ginčo jungtinės veiklos sutarties nurodė 2015-12-07 atsiliepime į ieškinį.

6260. 2016-04-06 atsakovės UAB darbuotojai liudytoja M. A. parodė, kad buvo jungtinės veiklos sutarties šablonai, jungtinės veiklos sutartis atsiųsdavo jungtinės veiklos partneriai, atsiųsdavo elektroniniu paštu, kartais atveždavo. 2016-05-16 teismo posėdyje liudytojas I. J. parodė, kad sutarčių pasirašymas vykdavo elektroniniu paštu, susitikus, kas sudaro pagrindą manyti, jog ginčo jungtinės veiklos sutartis buvo pasirašyta persiunčiant jungtinės veiklos sutartį atsakovei UAB „Ukmergės statyba“ elektroniniu paštu.

63Dėl ieškovės ieškinio priteisti nuostolių atlyginimą

6461. Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 96 602,85 EUR nesugrąžintą pagal Rangos sutartį išmokėto išankstinio mokėjimo sumą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo šios priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6562. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog pagal rangos sutarties 9.1 p. buvo numatyta galimybė rangovui atlikti išankstinį mokėjimą, kurio suma sudarė iki 30 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM – 673 333, 33 Lt. Taip pat rangos sutarties 9.1.p. buvo numatyta, kad rangovas kartu su teikiama išankstinio apmokėjimo sąskaita Perkančiajai organizacijai turi pateikti išankstinio mokėjimo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su draudimo sutarties (draudimo liudijimo/poliso) originalu. Perkančioji organizacija išankstinio apmokėjimo sąskaitą apmoka per 15 d. d. nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos ir tinkamo išankstinio mokėjimo užtikrinimo gavimo dienos. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turėjo būti grąžintas darant atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo rangovui sumos ne mažesnėmis 30 % dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas. Atsakovas UAB „Gora“, vadovaudamasis rangos sutarties 9.1 punktu 2014-03-18 pateikė ieškovui 2014-03-17 Išankstinę sąskaitą faktūrą Nr. 20140317 – 673 333,33 Lt sumai ir „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2014-03-12 išduotą Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą SĮLD Nr. 084056 bei Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisą SĮLD Nr. 084056. Ieškovas 2014-04-14 atliko atsakovui UAB „Gora“ dalinį mokėjimą pervesdamas 500 000,00 Lt, o 2014-04-15 – 173 333,33 Lt (2014-04-14 ir 2014-04-15 Sąskaitos išrašai), iš viso 673 333, 33 Lt . Iš Atsakovui mokėtinų sumų buvo išskaičiuota ir jis ieškovui grąžino 124 600,60 Lt (36 086,83 Eur). Ieškovas informavo (Ieškovo 2014-12-16 raštas Nr. S-3323) Atsakovą, kad atlieka įskaitymą sumoje 215 182,40 Lt (62 321,13 Eur). Po įskaitymo nesugrąžinta išankstinio mokėjimo suma sudaro – 96 602,85 Eur (333 550,33 Lt).

6663. Kadangi teismas pripažino, jog atsakovės buvo sudariusios 2013-11-25 Jungtinės veiklos sutartį, todėl sprendžia dėl atsakovių atsakomybės pagal CK LI skyriaus normas, formuojamą teismų praktiką dėl šių normų taikymo.

6764. Tvarkydami bendrus reikalus, kiekvienas iš jungtinės veiklos partnerių turi teisę veikti visų partnerių vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato, kad bendrus reikalus tvarko vienas iš partnerių arba visi partneriai kartu. Jeigu reikalus gali tvarkyti tik visi partneriai kartu, kiekvienam sandoriui sudaryti reikia visų partnerių sutikimo (CK 6.972 straipsnio 1 dalis). Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partnerio teisė sudaryti sandorius visų partnerių vardu patvirtinama kitų partnerių išduotu įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi (CK 6.972 straipsnio 2 dalis). Esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, partneriai negali remtis sandorį sudariusio partnerio teisių veikti visų partnerių vardu apribojimu, išskyrus atvejus, kai jie įrodo, kad sandorio sudarymo metu trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti apie tokius apribojimus (CK 6.972 straipsnio 3 dalis). Jeigu jungtinės veiklos partneriai paveda vienam iš jų veikti visų vardu, jis veikia kaip atstovas sandorio (sutarties pagrindu) (CK 2.132 straipsnio 2 dalis).

6865. Jungtinės veiklos sutarties 1.4. punktu numatyta, kad santykiuose su Perkančiąja organizacija ir Darbų užsakovu atstovauja UAB „Gora“, tai yra, atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ abiems atsakovėms siekiant bendrų interesų ir bendro tikslo šiuo atveju jungtinės veiklos sutartimi suteikė teisę savo partneriui UAB „Gora“ sudaryti sandorius abiejų partnerių vardu.

6966. CK 6.975 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad visi jungtinės veiklos partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai, jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partnerių veikla. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl jungtinės veiklos dalyvių tarpusavio santykių specifikos ir jų atsakomybės, yra pabrėžęs, kad jungtinės veiklos sutarties tikslo bendrumas lemia jų tarpusavio teisių ir pareigų specifiką: nė vienas jungtinės veiklos dalyvis negali reikalauti naudos tik sau pačiam, jungtinės veiklos partneriai dalijasi tiek gautą pelną, tiek nuostolius ir bendrai atsako pagal iš bendros veiklos kilusias prievoles (CK 6.974–6.976 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427-611/2015).

7067. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra fiduciarinė, laikoma didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu (uberrimae fidei) grindžiama sutartimi. Vykdydamos sutartį šalys (partneriai) saistomos tarpusavio pasitikėjimo pagrindu prisiimtų įsipareigojimų, kuriuos turi vykdyti laikydamosi, be kita ko, viena kitos interesų (partnerių tarpusavio fiduciarinės pareigos). Jungtinės veiklos partnerių keitimasis informacija yra esminis jungtinės veiklos santykių aspektas, atsižvelgiant į tai, kad jungtinės veiklos sutartis yra grindžiama didžiausio pasitikėjimo principu ir kiekvienas iš partnerių prisiima solidariąją atsakomybę užsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2013).

7168. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, formuojamai teismų praktikai, pripažįstama, jog tos aplinkybės, kad esant sudarytai atsakovių jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, viešųjų pirkimų būdu 2014-02-24 ieškovė ir UAB „Gora“, kaip vadovaujantis partneris, pasirašė rangos sutartį dėl Gyvenamosios paskirties pastato (įvairių socialinių grupių asmenims), esančio ( - ), kapitalinio remonto darbų, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad abi atsakovės solidariai turi ieškovei grąžinti 96 602,85 Eur lėšų, kurias avanso pagrindu gavo atsakovė UAB „Gora“, kaip vadovaujantis partneris, nes atsakovių solidari atsakomybė atsiranda dėl to, kad jos, esant galiojančiai jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai, netinkamai vykdė prievoles, kylančias iš viešųjų pirkimų būdu sudarytos rangos sutarties, tuo atlikdamos neteisėtus veiksmus, tarp kurių ir ieškovės prašomų priteisti nuostolių sumos yra tiesioginis priežastinis ryšys. Teismo nuomone, aiškinant jungtinės veiklos sutarties 3.3 punktą, kuriuo remiasi atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ įrodinėdama, jog neturi solidarios pareigos atsakyti prieš ieškovę, atsižvelgiant į jungtinės veiklos sutarties paskirtį, jog ši sutartis yra skirta susitarti partneriams tarpusavyje dėl kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių kooperavimo, įsipareigojimų juos naudojant bendriems interesams įgyvendinti ir bendram tikslui pasiekti, šiuo sutarties punktu yra susitarta dėl partnerių tarpusavio atsiskaitymų, atsakomybės pasidalijimo pagal jiems priskirtus atlikti darbus, o ne dėl atsakomybės prieš trečiuosius asmenis. Teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo išvadai padaryti, kad ieškovė yra atsakinga už iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ prašomų priteisti nuostolių atsiradimą, kadangi, vadovaujantis aukščiau nurodytomis įrodinėjimo civiliniame procese taisyklėmis, nėra pagrindo pripažinti įrodytais atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ atsiliepime nurodytus ieškovės neteisėtus veiksmus ir esant šiuos veiksmus priežastiniame ryšyje su iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ prašomais priteisti nuostoliais.

7268.1. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog, vykdant rangos sutarties 9.1. punkto nuostatas, ieškovei nebuvo pateiktas šiame sutarties punkte numatytas draudimo sutarties originalas. Tai, kad ieškovui buvo pateikti originalūs draudimo dokumentai - „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje išduotas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas Nr. SĮLD 084056 ir Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo draudimo polisas Nr. SĮLD 084056 - patvirtina byloje esantis Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2016-04-26 raštas Nr. 30-S-35470 „Dėl atsakymo į paklausimą“, kuriuo valdyba patvirtino, kad originalūs draudimo dokumentai jai buvo pateikti ir yra prijungti prie ikiteisminio tyrimo Nr. 30-1-00370-14 medžiagos (VI tomas 38-39 puslapiai).

7368.2. Teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ teisingai aiškina jungtinės veiklos sutarties 2.1 punkto, 1.3 punkto sąlygas, padarydama išvadą, jog pagal šių jungtinės veiklos sutarties punktų nuostatas, ieškovė nesant atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ sutikimo neturėjo teisės atsakovei UAB „Gora“ pervesti avanso. Teismo nuomone, aiškinant nurodytus jungtinės veiklos sutarties punktus, atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ rašytinis sutikimas buvo būtinas, jei po rangos sutarties sudarymo UAB „Gora“ būtų sudariusi papildomų sandorių su ieškove dėl darbų atlikimo, šiuo atveju nebuvo sudaromas sandoris dėl darbų atlikimo, o buvo įvykdytas rangos sutarties 9.1 punktas, rangos sutarties, sudarytos vieno iš jungtinės veiklos partnerių, vykdymui kito jungtinės veiklos partnerio rašytinis sutikimas nenumatytas. Tai, kad jungtinės veiklos sutarties 2.3 punktas nustatė, kad partneris, kuriam Darbų užsakovas perves lėšas už Partnerių atliktus darbus, įsipareigoja informuoti kitus Partnerius raštu (faksu) apie tokio mokėjimo datą ir dydį ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Partneriai susitaria, kad tokio mokėjimo lėšos tarp partnerių bus paskirstomos per dvi darbo dienas, skaičiuojant nuo jų gavimo datos, ir paskirstomos proporcingai jų atliktų (tinkamai aktuotų (pagal atliktų darbų perdavimo - pridavimo aktus)) darbų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį, bendrai vertei, taip pat patvirtina, jog ieškovas, pervesdamas rangos sutarties 9.1 punkte numatytą avansą neturėjo pareigos iš atsakovės UAB „Gora“ pareikalauti UAB „Ukmergės statyba“ rašytinio sutikimo.

7468.3. Teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė, netinkamai vykdė rangos sutarties 11.2. punkto, 8.4. punkto nuostatas, tokiu būdu elgėsi itin aplaidžiai ir nerūpestingai, kas sąlygojo ieškovės nuostolių atsiradimą. Teismo nuomone, tiek rangos sutarties 11.2. punktas, tiek rangos sutarties 8.4. punktas nenustatė pareigos ieškovei atlikti šiuose rangos sutarties punktuose numatytus veiksmus, o numatė tik teisę, esant juose numatytoms aplinkybėms, pasinaudoti pirkimo įvykdymą užtikrinančiomis priemonėmis. Esant tik ieškovės teisei pasinaudoti pirkimo įvykdymą užtikrinančiomis priemonėmis, paaiškėjus, jog rangos sutartimi numatytus darbus vėluojama atlikti, ieškovei imantis veiksmų, jog rangos sutartis būtų įvykdyta, teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti jog ieškovė nepasinaudodama pirkimo įvykdymą užtikrinančiomis priemonėmis, elgėsi itin aplaidžiai ir nerūpestingai. Ieškovė, siekdama paspartinti darbus, siekdama, kad rangos sutartis būtų įvykdyta, susirašinėjo su atsakovais, buvo gauti atsakymai (ieškovės 2014-08-05 raštas Nr. S-2106 (6.10), ieškovės 2014-09-29 raštas Nr. S-2587 (6.10), atsakovės UAB „Gora“ 2014-08-13 raštas Nr. S-689, atsakovės UAB ‚Gora“ 2014-10-01 raštas Nr. S-768 ), buvo sprendžiama dėl galimo darbų perdavimo atsakovei UAB „Ukmergės statyba“ (2014-11-05 pasitarimo protokolas Nr. 13). Be to, nors ieškovė būtų kreipusis ir anksčiau į draudiką nei 2014-11-17, tai nebūtų turėję įtakos ieškovės nuostolių atsiradimui, nes draudimo dokumentai buvo suklastoti.

75Dėl ieškovės ieškinio priteisti netesybas

7669. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovių 16 900, 94 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2014-08-08 iki 2014-12-15. Atsakovė BUAB „Gora“ su ieškovės ieškiniu sutinka. Rangos sutarties 11.3 punktu nustatyta, jog vėluojant atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal įkainuotame veiklos sąraše pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikus perkančiajai organizacijai pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, rangovas moka perkančiajai organizacijai 0,02 dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros sutarties kainos su PVM iki bus atliktas darbas ar darbų grupė. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo. Ginčo dėl ieškovės teisės gauti delspinigius, dėl ieškovės paskaičiuoto delspinigių dydžio nėra.

7770. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.).

7871. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas. Vis dėlto, jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

7972. Kasacinio teismo formuojama praktika, kad nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

8073. Kasacinio teismo išaiškinta, kad kreditorius pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius privalo tik tuo atveju, jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2013).

8174. Teismas konstatuoja, jog atsakovė UAB „Ukmergės statyba“, prašydama sumažinti ieškovės prašomus priteisti delspinigius, neįrodė, jog netesybos yra neprotingai didelės, todėl yra pagrindas jas sumažinti. Teismas daro išvadą, jog nei absoliučia išraiška, nei konkrečiu atveju ieškovės prašomų priteisti netesybų dydis nelaikytinas aiškiai per dideliu, vertindamas sekančias aplinkybes. Atsakovai yra verslo subjektai, statybų srities profesionalai, turėjo galimybę individualiai planuoti darbus, žinojo darbų atlikimo terminus, savo visų darbų atlikimo terminus, savo turtinę padėtį. Rangos sutartis sudaryta laimėjus viešąjį konkursą, rangos sutarties nuostatos, įskaitant ir dėl netesybų skaičiavimo, atsakovams buvo atskleistos iš anksto, tačiau jos jam buvo priimtinos. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ kaip jungtinės veiklos partneris neatliko konkrečių veiksmų, jog darbai būtų atliekami rangos sutartyje numatytais terminais, atsakovei UAB „Ukmergės statyba“ buvo siūloma perimti darbų atlikimą ir užbaigti darbus, atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ nesutiko. prašomas priteisti netesybų dydis sudaro tik 2,6 procento visos sutarties kainos (sutarties kaina 2244444,44 Lt, 650036, 04 EUR). Atsakovei UAB „Ukmergės statyba“ neįrodžius, kad prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, ieškovei nekyla pareiga įrodyti jo patirtų nuostolių dydžio, kadangi tokiu būdu būtų paneigta netesybų esmė.

8275. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ nesutinka dėl delspinigių priteisimo, nurodydama, jog delspinigiai susidarė dėl ieškovės kaltės, nurodo iš esmės analogiškus ieškovės veiksmus, dėl kurių, atsakovės nuomone, susidarė prašomi priteisti delspinigiai, kuriuos nurodė, įrodinėdama nuostolių atsiradimą dėl ieškovės kaltės. Esant tokioms aplinkybėms, teismas dėl šių ieškovės veiksmų pakartotinai nepasisako, dėl šių ieškovės veiksmų pasisakyta 68 punkte.

8376. Kadangi teismas konstatavo, kad atsakovės kaip jungtinės veiklos partneriai pagal prievoles prieš trečiuosius asmenis atsako solidariai, pagrindo mažinti ieškovės prašomas priteisti netesybas nėra pagrindo, todėl iš atsakovių solidariai priteistina 16 900, 94 EUR netesybų už laikotarpį nuo 2014-08-08 iki 2014-12-15 (CK 6.73 straipsnis, 6.258 straipsnis)

84Dėl palūkanų pagal ieškovės ieškinius priteisimo

8577. Teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškovei priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo tenkintinas iš dalies. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Gora“ įsiteisėjo 2015-06-18 („Liteko“ duomenys, civilinė byla Nr. B2-397-730/2016, CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismas konstatuoja, kadangi atsakovei BUAB „Gora“ iškelta bankroto byla, iš jos nėra įstatymu numatyto pagrindo priteisti 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, didesnė prievolės apimtis negali būti taikoma ir bankrutuojančios įmonės solidariajam skolininkui UAB „Ukmergės statyba“. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto pagrindu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, be kita ko, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą. Todėl 5 procentų dydžio metinės palūkanos priteistinos iš atsakovių solidariai nuo 16 900, 94 EUR priteistos sumos už laikotarpį nuo 2015-01-29 (išduotas teismo įsakymas) iki 2015-06-18, kadangi iki bankroto bylos iškėlimo buvo pateiktas ieškinys dėl delspinigių priteisimo, ieškinys dėl delspinigių priteisimo pateiktas po bankroto bylos iškėlimo 2015-10-13.

86Dėl atsakovės BUAB „Gora“ priešieškinio

8778. Atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti ieškovės 2014-12-16 atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą niekiniu ir negaliojančiu, taikyti restituciją ir priteisti iš ieškovės 62321,13 Eur skolos, priteisti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priešieškinio pateikimo teismui dienos nuo priteistos sumos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, kadangi ieškovė atliko įskaitymą, galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms, taikytoms teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

8879. Vienas įmonių bankroto instituto tikslų – kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsauga. Kreditoriams sudaromos sąlygos patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir finansų, taip pat apsaugoti skolininko interesus, kad, esant galimybei, būtų atkurtas finansinis jo stabilumas. Vienas įmonių bankroto instituto tikslų – kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsauga. Kreditoriams sudaromos sąlygos patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir finansų, taip pat apsaugoti skolininko interesus, kad, esant galimybei, būtų atkurtas finansinis jo stabilumas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo apsaugoti galimai nemokios įmonės turtinę padėtį ir užkirsti kelią per tą laiką sumažinti jos turtą, taip apsaugant visų kreditorių galimybes patenkinti savo reikalavimus. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti kelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

8980. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms – turto areštui, negalima atlikti įskaitymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2011).

9081. Įskaitymas – vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. CK 6.134 straipsnyje nustatyti įskaitymo draudimo atvejai, pagal šio straipsnio 1 dalies 6 punktą įskaitymas yra draudžiamas, kai prievolės dalykas yra turtas, į kurį negalima nukreipti išieškojimo.

9182. Byloje nėra ginčo dėl sekančių faktinių aplinkybių, jog ieškovė 2015-07-10 priėmė įsakymą Nr. A-416 Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-31 įsakymo Nr. A-1057 „Dėl avanso įskaitymo“ pakeitimo, kuriuo pavedė buhalterinės apskaitos skyriui iš projekto „Pastato ( - ), rekonstravimas, pritaikant į Viešosios bibliotekos reikmėms“ mokėtinų sumų 205,7 tūkst. Lt, pagal 2014-04-16 rangos sutartį Nr. SS-2227, užskaityti išmokėtą avansą projekto „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus“ vykdymui, pagal 2014-02-24 gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato ( - ) kapitalinio remonto darbų sutartį Nr. SS-89. Ieškovė 2015-07-10 priėmė įsakymą Nr. A- 417 dėl avanso įskaitymo, kuriuo pavedė buhalterinės apskaitos skyriui iš projekto „Kruopių Šv. Onos bažnyčios parapijos sutvarkymas“ mokėtinų sumų 2746,29 Eur pagal 2013-11-12 Darbų ir paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. SS-795, įskaityti išmokėtą avansą „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Akmenės rajono socialinių paslaugų namus“ vykdymui, pagal 2014-02-24 gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato ( - ), kapitalinio remonto darbų sutartį Nr. SS-89. Ieškovė 2014-12-16 raštu Nr. S-3323 informavo atsakovę BUAB „Gora“, kad atlieka įskaitymą 215 182,40 Lt (62 321,13 EUR) sumai iš likusios 548 732, 73 nesugrąžintos avanso sumos.

9283. Ieškovės įskaitymo atlikimo metu, tai yra, 2014-12-16, galiojo iki bankroto bylos iškėlimo atsakovei BUAB „Gora“ Klaipėdos apygardos teismo BUAB „Gora“ bankroto byloje Nr. B2-1685-730/2014 (dabar Nr. B2-397-730/2016) 2014-11-04 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. 2014-11-04 nutartimi buvo nutarta areštuoti UAB „Gora“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atlikti darbo užmokesčio mokėjimus bei privalomuosius mokėjimus valstybei (mokesčiai ir įmokos) bei sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Nutartyje numatyta nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Turto arešto aktų registrui. Nutartis išsiųsta Turto arešto akto registrui, turto areštas įregistruotas 2014-11-05 („Liteko“ sistemos duomenys, civilinė byla Nr. B2-397-730/2016).

9384. Be to, laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos ir galiojo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1704-479/2014, nutartis buvo priimta 2014-11-14, nutartis atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą 2015-03-05. 2014-11-14 nutartimi buvo nutarta Sustabdyti UAB „Gora“ turto bei pinigų išieškojimą iš įmonės bei jos sąskaitų banke pagal vykdomuosius dokumentus, areštuoti UAB „Gora“ turtą ir lėšas, taip pat esančias pas trečiuosius asmenis, iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti UAB „Gora“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, leidžiant UAB „Gora“ lėšas ir turtą naudoti įmonės ūkinei–komercinei veiklai vykdyti, mokėti darbo užmokestį ir atlikti kitus privalomuosius mokėjimus valstybei.

9485. Teismas daro išvadą, jog ieškovei buvo žinoma arba, elgiantis atidžiai ir rūpestingai, turėjo būti žinoma, jog ji įskaitymą atlieka, esant teismo priimtai nutarčiai taikyti atsakovės BUAB „Gora|“ atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Nutartyje numatyta nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Turto arešto aktų registrui. Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio 1 dalį turto arešto aktų registre registruojami teismų, antstolių, prokurorų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų valstybės institucijų ir pareigūnų turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos teisės į Lietuvos Respublikoje esantį turtą, jį areštuojant. Tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre (CPK 675 straipsnio 4 dalis; Turto arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).

9586. Be to, iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, jog ieškovei, atliekant įskaitymą, buvo žinoma, kad atsakovės turtinė padėtis nėra gera. Sutinkamai su Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, teismas privalo informaciją apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teisėjo rezoliucijos priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ši informacija skelbiama viešai specialioje interneto svetainėje. Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, atsakovės BUAB „Gora“ bankroto byloje, informacija apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo paskelbta Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka 2014-11-05 („Liteko“ sistemos duomenys, civilinė byla Nr. B2-397-730/2016).

9687. Kadangi ginčo įskaitymas buvo atliktas galiojant teismo nustatytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, tai yra, viso turto areštui, viešai paskelbtam Turto arešto aktų registre, informacijai apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Gora“, todėl darytina išvada, kad ieškovei kaip apdairiam, rūpestingam asmeniui, ši informacija buvo žinoma, tuo pagrindu pripažįstama, jog ieškovė 2014-12-16 įskaitymą atliko, esant įstatymo nustatytam draudimui jį atlikti (kai prievolės dalykas yra turtas, į kurį negalima nukreipti išieškojimo), todėl įskaitymas pripažįstama negaliojančiu (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

9788. Neteisėtas turto gavimas yra pagrindas taikyti restituciją ir grąžinti šalis į pradinę padėtį (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). Įmonės bankroto administratorius, gindamas visų kreditorių interesus, privalo išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas iš jas gavusio kreditoriaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2007; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2009).

9889. Pripažinus 2014-12-16 įskaitymą negaliojančiu, taikytina restitucija ir priteistina iš ieškovės atsakovei BUAB „Gora“ 62 321, 13 EUR bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priešieškinio priėmimo dienos, tai yra, 2015-12-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.145 straipsnio 1 dalis, 6.146 straipsnis, 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

99Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

10090. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

10191. Ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro – 1216,72 Eur atsiliepimo į UAB „Gora“ priešieškinį rengimo išlaidos, 856,74 Eur rašytinių paaiškinimų rengimo išlaidos, 1002,79 Eur pasirengimo, kelionės, ieškovės atstovavimo 2016-01-05 teismo posėdyje išlaidos, 642,81 Eur atsiliepimo į UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinį regimo išlaidos, 462,83 Eur atsiliepimo į BUAB „Gora“ patikslintą priešieškinį rengimo išlaidos, 951,36 Eur pasirengimo, kelionės, ieškovės atstovavimo išlaidos 2016-02-01 teismo posėdyje, 1182,78 Eur pasirengimo, kelionės, ieškovės atstovavimo 2016-02-29 teismo posėdyje, 771,38 Eur kelionės ir ieškovės atstovavimo išlaidos 2016-03-04 teismo posėdyje, 985,30 Eur pasirengimo, kelionės, atstovavimo išlaidos 2016-04-06 teismo posėdyje, 85,37 Eur išlaidos už prašymo dėl teismo liudijimo išdavimą, 719,95 Eur kelionės ir atstovavimo išlaidos 2016-04-22 teismo posėdyje, 951,36 Eur rašytinių paaiškinimų – baigiamosios kalbos rengimo išlaidos, 33,94 Eur pareiškimo dėl dalies ieškinio atsisakymo rengimo išlaidos, 9,68 Eur vertimo išlaidos.

10292. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

10393. Vertinant šalims suteiktų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą pagal prašymus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintais Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytais advokatų paslaugų įkainiais, kadangi teisinės paslaugos suteiktos po šio įsakymo įsigaliojimo.

10494. Ieškovei suteiktų atstovavimo išlaidų dydis už atsiliepimų į UAB „Gora“ priešieškinį (bei patikslintą priešieškinį) bei UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinį parengimą, prašymo dėl teismo liudijimo išdavimo parengimą, pareiškimo dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo parengimą neviršija minėtų Rekomendacijų numatytų maksimalių advokato išlaidų dydžių (8.2., 8.16. punktai), todėl šios išlaidos laikytinos pagrįstomis. Ieškovė prašo priteisti už paaiškinimų dėl į bylą pateiktų atsiliepimų į ieškinius motyvus parengimą 856,74 Eur advokato išlaidų, tačiau vadovaujantis minėtų Rekomendacijų nuostatomis, maksimalią priteistiną sumą galėtų sudaryti 294,04 Eur (8.16. punktas) (0,4 x 1 x 735,1 koef.), todėl ši suma priteistina iš atsakovių. Ieškovė taip pat prašo priteisti už baigiamosios kalbos parengimą 951,36 Eur, tačiau vadovaujantis minėtų Rekomendacijų nuostatomis, maksimalią priteistiną sumą galėtų sudaryti 302,76 Eur (8.16. punktas) (0,4 x 1 x 756,9 koef.), todėl ši suma priteistina iš atsakovių. Esant šioms aplinkybėms, už procesinių dokumentų parengimą priteistiną sumą sudaro 3038,47 Eur.

10595. Ieškovė pateikė įrodymus, jog pasirengimo, atstovavimo teismo posėdžiuose, advokato kelionės išlaidas sudaro 5613,56 Eur. Minėtų Rekomendacijų 8.19. punkte nurodyta, kad už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą taikomas koeficientas yra 0,1. Ieškovės atstovas pateiktoje bylinėjimosi išlaidų detalizacijoje nurodo, kad pasirengimas, atstovavimas teismo posėdžiuose bei kelionės truko 55 valandas. Nustatyta, jog teismo posėdžiai iš viso truko 12 valandų, todėl už atstovavimą teismo posėdžiuose maksimalų advokato atlyginimo dydį sudaro – 893,02 Eur (0,1 x 7 x 735,1 koef. + 0,1 x 5 x 756,9 koef.). Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pasiruošimas teismo posėdžiams bei kelionės truko 43 valandas, vadovaujantis Rekomendacijų 8.19. punktu, maksimalią advokato išlaidų sumą galėtų sudaryti 3160,93 Eur (0,1 x 43 x 735,1). Esant šioms aplinkybėms, išlaidos už atstovavimą teismo posėdžiuose, pasiruošimą bei keliones mažintina iki 4053,95 Eur.

10696. Esant šioms aplinkybėms, patenkinus ieškovės ieškinius, iš viso iš atsakovių priteistina 7092,42 Eur, iš kiekvienos po 3546,21 Eur ieškovės atstovavimo išlaidų, bei po 4,84 Eur vertimo išlaidų (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

10797. Atsakovė BUAB „Gora“ pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro – 1500,00 Eur už pasiruošimą civilinės bylos nagrinėjimui, atsiliepimo bei priešieškinio parengimą, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų parengimą, atstovavimą teisme. Kadangi šios išlaido neviršija minėtose Rekomendacijose numatytų maksimalių advokato padėjėjo už suteiktą teisinę pagalbą maksimalių dydžių, patenkinus UAB „Gora“ priešieškinį, priteistinos iš ieškovės (93 straipsnis, 98 straipsnis).

10898. Patenkinus ieškovės ieškinius, mokėtiną žyminį mokestį iš viso sudaro 1720,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Kadangi ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio į valstybės biudžetą mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), bei atsakovė BUAB „Gora“ atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priteistina į valstybės biudžetą 860,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnio 1, 4 dalys). Patenkinus atsakovės BUAB „Gora“ priešieškinį ieškovei, abiems šalims esant atleistoms nuo žyminio mokesčio mokėjimo, bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 straipsnio 4 dalis).

109Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

110tenkinti ieškovės Akmenės rajono savivaldybės ieškinius iš dalies ir priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Ukmergės statyba“ ir BUAB „Gora“ 96 602, 85 EUR nuostolių atlyginimo, 16 900, 94 EUR netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 16 900, 94 EUR priteistos sumos už laikotarpį nuo 2015-01-29 iki 2015-06-18.

111Priimti ieškovės Akmenės rajono savivaldybės atsisakymą nuo ieškinių dalyje dėl reikalavimų priteisti iš BUAB „Gora“ po 2015-06-18, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

112Kitoje dalyje ieškovės Akmenės rajono savivaldybės ieškinius atmesti.

113Atmesti atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinį.

114Tenkinti BUAB „Gora“ priešieškinį, pripažinti ieškovės Akmenės rajono savivaldybės 2014-12-16 raštu Nr. S-3323 atliktą įskaitymą negaliojančiu, taikyti restituciją ir priteisti iš ieškovės Akmenės rajono savivaldybės atsakovei BUAB „Gora“ 62 321, 13 EUR, priteisti iš ieškovės Akmenės rajono savivaldybės atsakovei BUAB „Gora“ 5 procentų dydžio palūkanas nuo 2015-12-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

115Priimti atsakovės BUAB „Gora“ atsisakymą nuo priešieškinio dėl 36 806, 83 EUR ir šioje dalyje bylą nutraukti.

116Priteisti iš atsakovės BUAB „Gora“ 3546,21 Eur atstovavimo išlaidų, 4,84 Eur vertimo išlaidų ieškovei Akmenės rajono savivaldybei.

117Priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ 3546,21 Eur atstovavimo išlaidų, 4,84 Eur vertimo išlaidų ieškovei Akmenės rajono savivaldybei.

118Priteisti iš ieškovės Akmenės rajono savivaldybės 1500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei BUAB „Gora“.

119Priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ 860,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

120Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. 1. Byloje nagrinėjamas ieškovės Akmenės rajono savivaldybės... 3. 2. Ieškinio dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo pagrindu nurodytos... 4. 3. Pagal Sutarties 2.1 papunktį UAB „Gora“ privalėjo atlikti gyvenamosios... 5. 4. Ieškovė, pagal UAB „Gora“ pateiktus atliktų darbų aktus nuo Darbų... 6. 5. UAB „Gora“ nesilaikius savo užtikrinimų ir garantavimų bei ėmus... 7. 6. Ieškovė reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovių turtinės žalos... 8. 7. Siekdama gauti vienkartinį išankstinį mokėjimą UAB „Gora“, kaip to... 9. 8. Atsakovė UAB „Gora“ turėjo užbaigti per 12 (dvylika) mėnesių nuo... 10. 9. Įspėjusi atsakoves apie Sutarties nutraukimą, ieškovė nedelsdama... 11. 10. Kadangi atsakovės Sutartį vykdė veikdamos kartu pagal Jungtinės veiklos... 12. 11. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ atsiliepime į ieškovės ieškinį... 13. 12. Nurodė, jog ieškovės minimi delspinigiai atsirado ne dėl UAB... 14. 13. Mano, kad dėl susidariusios situacijos didelė kaltės dalis tenka pačiai... 15. 14. Atsiliepime į ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų... 16. 15. Nurodė, kad su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutinka, kadangi mano,... 17. 16. UAB „Ukmergės statyba“ neišreiškė valios ir nesudarė Jungtinės... 18. 17. Net ir darant prielaidą, kad Jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti,... 19. 18. Darant prielaidą, kad Jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti, mano,... 20. 19. Atsakovės UAB „Gora“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo... 21. 20. Atsiliepime į ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir palūkanų... 22. 21. Nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl procesinių... 23. 22. Atsakovės UAB „Gora“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 24. 23. Ieškovė 2014-12-16 remiantis tuo, kad atsakovė UAB „Gora“ skolinga... 25. 24. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1685-730/2014... 26. 25. Klaipėdos apygardos teismas 2014-11-14 civilinėje byloje Nr.... 27. 26. Kadangi Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-30 civilinėje byloje Nr.... 28. 27. Atsiliepime į atsakovės UAB „Gora“ priešieškinį ir patikslintą... 29. 28. Nurodė, kad byloje nėra ginčo, kad ieškovė pagal Sutarties Nr. SS-89... 30. 29. Sutarties Nr. SS-86 9.1 punktas taip pat nustatė, kad UAB „Gora“... 31. 30. Ieškovė įskaitymą 215 182,40 Lt (62 321,13 Eur) sumai atliko... 32. 31. Atsiliepime į atsakovės UAB „Gora“ priešieškinį atsakovė UAB... 33. 32. Nurodė, kad ieškovė atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo atliko... 34. 33. Ieškovė priešpriešinių reikalavimų įskaitymą atliko dar iki... 35. 34. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ pateikė teismui priešieškinį,... 36. 35. Priešieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog UAB „Ukmergės... 37. 36. 2013 m. lapkričio pabaigoje į UAB „Ukmergės statyba“ direktorių E.... 38. 37. Mano, kad UAB „Gora“ 2013-11-25 Jungtinės veiklos sutartį arba... 39. 38. Atsiliepime ir patikslintame atsiliepime į atsakovės UAB „Ukmergės... 40. 39. Nurodė, kad atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinyje... 41. 40. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį... 42. 41. Atsakovės UAB „Gora“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo... 43. 42. Ieškovė pateikė atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų, kuriame... 44. 43. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinius palaikė, su... 45. 44. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, jog ieškovė 2013-11-14... 46. Dėl atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinio... 47. 45. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ priešieškiniu reiškė reikalavimą... 48. 46. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 49. 47. CPK 202 straipsnyje įtvirtinta, kad kai teismui pateiktuose rašytiniuose... 50. 48. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, formuojamai teismų praktikai,... 51. 49. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismo nuomone, yra... 52. 50. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad skiriamasis jungtinės sutarties... 53. 51. Iš ginčo jungtinės veiklos sutarties kopijos matyti, jog jungtinės... 54. 52. Vertinant atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ darbuotojų E. K., N. Z.... 55. 53. Byloje esantis atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ susirašinėjimas po... 56. 54. Byloje esantis 2015-10-29 garso įrašas, garso įrašo stenograma taip pat... 57. 55. Bylos nagrinėjimo metu kita ginčo jungtinės veiklos sutarties dalyvė... 58. 56. Anksčiau nurodytų faktinių aplinkybių kontekste yra reikšmingi ir kiti... 59. 57. Byloje yra ikiteisminio tyrimo pareigūnų sprendimai, kuriais nenustatyta,... 60. 58. Teismas ėmėsi priemonių išreikalauti ginčo jungtinės veiklos... 61. 59. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ po ieškovo 2014-09-29 rašto apie... 62. 60. 2016-04-06 atsakovės UAB darbuotojai liudytoja M. A. parodė, kad buvo... 63. Dėl ieškovės ieškinio priteisti nuostolių atlyginimą... 64. 61. Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 96 602,85 EUR... 65. 62. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog pagal rangos sutarties 9.1 p.... 66. 63. Kadangi teismas pripažino, jog atsakovės buvo sudariusios 2013-11-25... 67. 64. Tvarkydami bendrus reikalus, kiekvienas iš jungtinės veiklos partnerių... 68. 65. Jungtinės veiklos sutarties 1.4. punktu numatyta, kad santykiuose su... 69. 66. CK 6.975 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad visi jungtinės veiklos... 70. 67. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra fiduciarinė, laikoma... 71. 68. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, formuojamai teismų praktikai,... 72. 68.1. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog, vykdant rangos sutarties... 73. 68.2. Teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė UAB... 74. 68.3. Teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovė,... 75. Dėl ieškovės ieškinio priteisti netesybas... 76. 69. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovių 16 900, 94... 77. 70. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad netesybos – tai... 78. 71. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra... 79. 72. Kasacinio teismo formuojama praktika, kad nustatant, ar netesybos nėra... 80. 73. Kasacinio teismo išaiškinta, kad kreditorius pagrįsti netesybas... 81. 74. Teismas konstatuoja, jog atsakovė UAB „Ukmergės statyba“, prašydama... 82. 75. Atsakovė UAB „Ukmergės statyba“ nesutinka dėl delspinigių... 83. 76. Kadangi teismas konstatavo, kad atsakovės kaip jungtinės veiklos... 84. Dėl palūkanų pagal ieškovės ieškinius priteisimo... 85. 77. Teismas konstatuoja, kad ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentų... 86. Dėl atsakovės BUAB „Gora“ priešieškinio... 87. 78. Atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti ieškovės 2014-12-16 atliktą... 88. 79. Vienas įmonių bankroto instituto tikslų – kreditorių teisių ir... 89. 80. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad galiojant laikinosioms apsaugos... 90. 81. Įskaitymas – vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130... 91. 82. Byloje nėra ginčo dėl sekančių faktinių aplinkybių, jog ieškovė... 92. 83. Ieškovės įskaitymo atlikimo metu, tai yra, 2014-12-16, galiojo iki... 93. 84. Be to, laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos ir galiojo... 94. 85. Teismas daro išvadą, jog ieškovei buvo žinoma arba, elgiantis atidžiai... 95. 86. Be to, iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, jog ieškovei,... 96. 87. Kadangi ginčo įskaitymas buvo atliktas galiojant teismo nustatytoms... 97. 88. Neteisėtas turto gavimas yra pagrindas taikyti restituciją ir grąžinti... 98. 89. Pripažinus 2014-12-16 įskaitymą negaliojančiu, taikytina restitucija ir... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 100. 90. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 101. 91. Ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias... 102. 92. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių... 103. 93. Vertinant šalims suteiktų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą pagal... 104. 94. Ieškovei suteiktų atstovavimo išlaidų dydis už atsiliepimų į UAB... 105. 95. Ieškovė pateikė įrodymus, jog pasirengimo, atstovavimo teismo... 106. 96. Esant šioms aplinkybėms, patenkinus ieškovės ieškinius, iš viso iš... 107. 97. Atsakovė BUAB „Gora“ pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi... 108. 98. Patenkinus ieškovės ieškinius, mokėtiną žyminį mokestį iš viso... 109. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270... 110. tenkinti ieškovės Akmenės rajono savivaldybės ieškinius iš dalies ir... 111. Priimti ieškovės Akmenės rajono savivaldybės atsisakymą nuo ieškinių... 112. Kitoje dalyje ieškovės Akmenės rajono savivaldybės ieškinius atmesti.... 113. Atmesti atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ priešieškinį.... 114. Tenkinti BUAB „Gora“ priešieškinį, pripažinti ieškovės Akmenės... 115. Priimti atsakovės BUAB „Gora“ atsisakymą nuo priešieškinio dėl 36 806,... 116. Priteisti iš atsakovės BUAB „Gora“ 3546,21 Eur atstovavimo išlaidų,... 117. Priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ 3546,21 Eur atstovavimo... 118. Priteisti iš ieškovės Akmenės rajono savivaldybės 1500,00 Eur... 119. Priteisti iš atsakovės UAB „Ukmergės statyba“ 860,00 Eur žyminio... 120. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...